ЗВІД відомостей що становлять державну таємницю

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

ЗВІД відомостей що становлять державну таємницю

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Служби безпеки України

12. 08. 2005 № 440
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17. 08. 2005 року, № 902/11 182

Опубліковано в Офіційному віснику України № 34 від 09. 09. 2005 рокуЗ В І Д
відомостей, що становлять державну таємницю

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Відповідно до Закону України «Про державну таємницю» Звід відомостей, що становлять державну таємницю (далі - ЗВДТ), є єдиною формою реєстрації цих відомостей в Україні. З моменту опублікування ЗВДТ держава забезпечує захист і правову охорону відомостей, які зареєстровані в ньому.
ЗВДТ формується Службою безпеки України на підставі рішень державних експертів з питань таємниць про віднесення інформації до державної таємниці та висновків державних експертів про скасування раніше прийнятих рішень, а у випадках, передбачених статтею 12 Закону України «Про державну таємницю», — на виконання рішень суду.
У разі включення до ЗВДТ інформації, яка не відповідає категоріям і вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про державну таємницю», або порушення встановленого порядку віднесення інформації до державної таємниці зацікавлені громадяни та юридичні особи мають право оскаржити відповідні рішення у судовому порядку.
2. Реєстрація відомостей у ЗВДТ є підставою для надання документу, виробу чи іншому матеріальному носію інформації, що містить ці відомості, грифа секретності, який відповідає ступеню секретності, установленому для них у ЗВДТ.
3. Зміни до ЗВДТ публікуються не пізніше трьох місяців з дня одержання Службою безпеки України відповідного рішення чи висновку державного експерта з питань таємниць.
4. Підтримання тексту ЗВДТ у контрольному стані в органах державної влади здійснюють режимно-секретні підрозділи на підставі повідомлень Служби безпеки України, що публікуються в офіційних виданнях.
5. Наведені у ЗВДТ скорочення означають:
А Р Крим — Автономна Республіка Крим.
ВМС — Військово-Морські Сили Збройних Сил України.
ВС — Верховний Суд України.
ГУР — Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
ГШ — Генеральний штаб Збройних Сил України.
ДАЗТ — Державна адміністрація залізничного транспорту України.
ДДВП — Державний департамент України з питань виконання покарань.
ДМС — Державна митна служба України.
ДПСУ — Державна податкова адміністрація України.
ДПС — Державна прикордонна служба України.
ДКЖКГ — Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства.
ЗС — Збройні Сили України.
КМ — Кабінет Міністрів України.
МВС — Міністерство внутрішніх справ України.
МЕ — Міністерство економіки України.
МЗС — Міністерство закордонних справ України.
МНС — Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
МПЕ — Міністерство палива та енергетики України.
МПП — Міністерство промислової політики України.
МО — Міністерство оборони України.
МТЗ — Міністерство транспорту та зв’язку України.
МФ — Міністерство фінансів України.
НАН — Національна академія наук України.
НКА — Національне космічне агентство України.
НБ — Національний банк України.
ОВ — «Особливої важливості».
РНБО — Рада національної безпеки і оборони.
СБ — Служба безпеки України.
СЗР — Служба зовнішньої розвідки України.
Т — «Таємно».
УДО — Управління державної охорони України.
ЦТ — «Цілком таємно».
6. Наведені у статях ЗВДТ допоміжні слова вживаються:
Показник — для виділення одиниці терміну, що використовується в текстах статей ЗВДТ, без будь-яких ознак, що конкретизуються (кількісних чи якісних).
Складові показники — для сприйняття одиниці терміну, що використовується в текстах статей ЗВДТ, у більш широкому розумінні, ніж зазначено в статті (з урахуванням тих складників, що є невід'ємними складовими ознаками використаного терміну).
Відомості за окремими показниками — для засекречування у разі наявності одного з перерахованих у статті показників.
Відомості за сукупністю всіх показників — для засекречування у разі наявності всіх перерахованих у статті показників.
Відомості за окремими складовими показниками — для засекречування у разі наявності інформації про окремі складові показники, що є невід'ємними складовими ознаками використаного терміну, що вживається у статті.
Відомості за сукупністю всіх складових показників — для засекречування у разі наявності інформації про всі складові показники, що є невід'ємними складовими ознаками використаного терміну, що вживається у статті.
7. Наведені у ЗВДТ терміни вживаються у такому значенні:
Банкноти України нових зразків — не введені в обіг банкноти, зображення та інші характеристики яких офіційно не повідомлялись (демонструвались) НБ через засоби масової інформації чи офіційні видання НБ (до банкнот нових зразків не належать банкноти, на яких змінено рік затвердження (виготовлення) або (та) підпис Голови Н Б, або місце їх розташування).
Безпека урядового або спеціального зв’язку (системи зв’язку) — стан зв’язку (системи зв’язку), за якого забезпечується запобігання можливому витоку інформації, що передається в системі зв’язку (порушення режимів роботи системи зв’язку).
Боєприпаси — артилерійські та стрілецькі, бомби авіаційні та їх складові одиниці, гранати, бойові частини, боєголовки та вибухові компоненти керованих (некерованих) ракет та снарядів, міни наземні та фугаси, міни морські та їх компоненти, торпеди та їх компоненти, бомби глибинні та їх компоненти, військова піротехніка, пристрої підривні, речовини вибухові та порохи, піропатрони та пристосування приводні та їх складові одиниці, інструменти та обладнання спеціальні для знешкодження наземних та підводних боєприпасів, капсулі, підривники, вибухові компоненти та інше приладдя для боєприпасів, спеціальне обладнання для експлуатації та обслуговування боєприпасів.
Бойове чергування — особливий вид чергування спеціально призначених сил та засобів ЗС, постійно готових до виконання завдань, що виникають раптово, своєчасного передавання наказів, команд, розпоряджень на приведення ЗС у вищі ступені бойової готовності, забезпечення керування ними під час підготовки та ведення бойових дій, оборони повітряного простору і захисту державного кордону від агресії.
Бойовий комплект військ (сил) — бойовий склад, призначений для створення угруповань військ (сил) за варіантами застосування ЗС, визначений рішенням Головнокомандувача З С, командувача оперативного об'єднання та оперативними планами.
Бойовий та чисельний склад — штатна за списком і наявна (фактична) кількість особового складу, озброєння, військової техніки.
Вантажі з небезпечними властивостями (небезпечні вантажі) — вантажі, які наведені в Рекомендаціях економічної та соціальної Ради ООН у 1956 році з перевезення небезпечних вантажів, підготовлених комітетами експертів з перевезення небезпечних вантажів, а також у міжнародних кодексах, угодах та правилах, розроблених на їх основі.
Вимоги із забезпечення захисту секретної інформації (протидії технічній розвідці) — документи щодо розроблення та впровадження заходів з метою досягнення встановлених норм ефективності технічного захисту секретної інформації (протидії технічній розвідці).
Витік секретної інформації - неконтрольоване поширення секретної інформації, яке призводить до її несанкціонованого одержання.
Військова техніка — літаки та гелікоптери бойові, учбово-бойові, спеціальні військові, транспортні, апарати літальні безпілотні, складові одиниці літальних апаратів, пристрої та агрегати авіаційні, обладнання для забезпечення зльоту, посадки та технічного обслуговування літальних апаратів, бойові кораблі та катери, кораблі спеціального призначення, судна та катери забезпечення і спеціальні, апарати глибоководні, машини бойові колісні, машини військові спеціальні колісні, машини бойові гусеничні, спеціальне приладдя озброєння бойової колісно-гусеничної техніки, спеціальна техніка телефонного, телеграфного зв’язку та передачі даних, її складові частини, технічні засоби захисту апаратури, ліній і каналів зв’язку та їх складові одиниці, апаратура шифрувальна та її складові частини, спеціальна техніка факсимільного зв’язку, техніка спеціального радіозв'язку, апаратура радіонавігаційних систем, спеціальна апаратура для запису (відеозапису) та відтворення звуку (відеосигналів), обладнання радіолокаційне, гідролокаційне, техніка протидії радіоелектронним, інфрачервоним, оптичним, гідроакустичним засобам виявлення цілей, засобам зв’язку, радіорозвідки противника, технічного захисту інформації та комплексного технічного контролю, спеціальне обладнання для автоматизованої (автоматичної) оброблення даних військового призначення, програмне забезпечення.
Військові об'єкти — бойові позиції військ, пункти управління, полігони, вузли зв’язку, радіотехнічні системи, бази, склади, об'єкти життєзабезпечення військ.
Військово-географічний опис — зведена характеристика політичних, економічних, воєнних і природних умов.
Гідрометеорологічне забезпечення — комплекс взаємопов'язаних заходів та робіт, які виконуються штатними гідрометеорологічними підрозділами з метою об'єктивної оцінки та врахування гідрометеорологічних умов під час планування та проведення заходів бойової підготовки, використання гідрометеорологічних даних для ефективного застосування зброї і бойової техніки, проведення заходів щодо захисту військ (сил) і об'єктів від зброї масового враження, наслідків руйнування радіаційно-хімічних та біологічно небезпечних об'єктів та стихійного лиха.
Державна система урядового зв’язку України — система спеціального зв’язку, яка функціонує в інтересах здійснення управління державою у мирний час, за умов надзвичайного та воєнного стану, надзвичайних ситуацій, забезпечення додержання вимог законодавства під час передачі інформації, що містить державну таємницю.
Державне розпізнавання об'єктів в Україні - визначення належності виявлених об'єктів за принципом «свій-чужий» з використанням технічних засобів та візуально.
Джерела водозабезпечення — діючі та резервні (законсервовані) водозабори з артезіанських свердловин або з відкритих водоймищ (рік), які призначені для забезпечення подавання води до комунальних водоводів.
Диверсійна стійкість — стан забезпеченості безпеки (захищеності) об'єкта, що характеризує певний ступінь його спроможності протистояти внутрішнім і зовнішнім диверсійно-терористичним та екстремістським проявам.
Дислокація — місце звичайного розташування із зазначенням точних географічних найменувань або координат.
Дислокація військ (у мирний час) — розташування органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій у відведених (визначених) для них місцях (спеціальних військових містечках, таборах, населених пунктах тощо).
Дислокація військ (на особливий період) — розміщення авіаційних частин на аеродромах, а кораблів — на військово-морських базах або інших пунктах базування (вживається щодо військових формувань, що не входять до складу діючих військ (сил).
Додатковий захист — способи захисту голографічного захисного елемента від підроблення, які базуються на додаткових ускладненнях зображення без наміру маскування ключових ознак.
Документи бойового управління — документи, що стосуються організації, підготовки та ведення бойових дій, а також переміщення (перегрупування) та розташування військ. До них належать: документи з управління військами (оперативні директиви, бойові накази та розпорядження, плани, робочі карти, схеми), звітно-інформаційні документи (донесення, зведення, звітні карти, схеми), довідкові документи (розрахунки, відомості, таблиці, схеми, довідки та інші).
Документи ручного кодування (або документи кодованого зв’язку) — таблиці для кодування текстових (числових) даних і змінні елементи їхньої ключової системи (ключі), ключі для кодування топографічних карт, за якими дійсні координати пунктів місцевості у відповідності до встановленого способу кодування замінюються умовними (кодовими) позначеннями.
Загроза для секретної інформації - передумови витоку, можливості блокування чи порушення цілісності секретної інформації.
Засоби криптографічного захисту інформації - засоби шифрування інформації, засоби виготовлення ключових даних або ключових документів та управління ключовими даними, що використовуються в засобах криптографічного захисту інформації, засоби захисту від нав’язування неправдивої інформації або захисту від несанкціонованої модифікації, що реалізують алгоритми криптографічного перетворення інформації, засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу (у тому числі засоби розмежування доступу до ресурсів електронно-обчислювальної техніки), у яких реалізовані алгоритми криптографічного перетворення інформації.
З'єднувальна залізнична колія — станційна колія, яка слугує для з'єднання основних станційних колій та колійних парків один з одним, з вантажними (грузовими) площадками, складами.
Ефективність технічного захисту секретної інформації (протидії технічній розвідці) — ступінь відповідності вжитих заходів щодо технічного захисту секретної інформації (протидії технічній розвідці) установленим нормам і вимогам.
Ключові дані - набір значень змінних параметрів криптографічного перетворення, використання яких дає змогу досягти мети цього перетворення.
Ключові документи — матеріальні носії інформації із зафіксованими відповідним чином ключовими даними.
Ключові ознаки — сукупність заданих явних і прихованих деталей та властивостей зображення, яке підлягає обов’язковій ідентифікації при встановленні справжності голографічного захисного елемента.
Комплекс технічного захисту інформації - сукупність організаційних та інженерних заходів, призначених для захисту секретної інформації від витоку технічними каналами та спеціального впливу.
Комплектувальний виріб — виріб, який являє собою деталь (складову одиницю) або їх сукупність, має конструктивну цілісність, призначений для застосування у складі виробу військової техніки, не виконує без сполуки з іншими деталями (складовими одиницями) самостійної цільової функції, не зазнає ніяких змін у процесі розробки виробів, у яких його застосовують, розроблений не для конкретних виробів військової техніки, та такий, що виробляється за самостійними комплектами конструкторської та технологічної документації.
Криптографічна система — сукупність засобів криптографічного захисту інформації, необхідної ключової, нормативної, експлуатаційної, а також іншої документації (у тому числі такої, що визначає заходи безпеки), використання яких забезпечує належний рівень захищеності інформації, що обробляється, зберігається та (або) передається.
Криптографічний захист інформації з тимчасовою стійкістю — спосіб криптографічного перетворення інформації, за якого час знецінення («старіння») інформації не перевищує часу розкриття її змісту без знання ключових даних.
Матеріальні засоби — продукція виробництва (усі види озброєння і військової техніки, ракет і боєприпасів, військово-технічного майна, засоби вимірювання військового призначення, паливо, пальне, харчове, речове, інженерне, медичне та інше майно, матеріали, спеціальні рідини тощо), яка використовується для забезпечення військ (сил) у мирний час та на воєнний стан відповідними постачальними управліннями (відділами, службами) у системі матеріально-технічного (технічного і тилового) забезпечення.
Маршрут перевезення — заздалегідь визначений шлях, напрям перевезення.
Мережа поштового зв’язку — сукупність об'єктів поштового зв’язку і поштових маршрутів.
Місце розташування об'єкта телекомунікацій або об'єкта поштового зв’язку — розміщення об'єкта на конкретній території місцевості, у конкретному місці або населеному пункті із зазначенням географічних координат або інших даних, які уточнюють його розташування на цій місцевості, у межах міста або населеного пункту.
Модель загроз для секретної інформації - формалізований опис методів та засобів здійснення загроз для секретної інформації.
Модель порушника — абстрактний формалізований або неформалізований опис порушника в автоматизованій системі.
Монети України нових зразків — не введені в обіг розмінні та обігові монети, зображення та інші характеристики яких офіційно не повідомлялись (демонструвались) НБ через засоби масової інформації чи офіційні видання НБ (до монет нових зразків не належать монети, на яких змінено рік карбування).
Норми ефективності захисту інформації (протидії технічній розвідці) — граничнодопустимі значення чисельних показників, виконання яких забезпечує потрібну ефективність технічного захисту секретної інформації (протидії технічній розвідці).
Об'єкт інформаційної діяльності - інженерно-технічна споруда (приміщення) з визначеною контрольованою зоною, де здійснюється діяльність, пов’язана з інформацією, що підлягає технічному захисту.
Об'єкт оперативно-розшукового, контррозвідувального чи розвідувального заходу — фізична або юридична особа, стосовно якої здійснюється оперативно-розшукова, контррозвідувальна чи розвідувальна діяльність за наявності підстав, передбачених чинним законодавством України.
Об'єкт поштового зв’язку — поштамти, центри оброблення та перевезення пошти, зональні вузли, вузли поштового зв’язку, відділення поштового зв’язку, пункти поштового зв’язку, які становлять єдиний виробничо-технологічний процес з надання послуг поштового зв’язку.
Об'єкт телекомунікацій — комплекс споруд або окрема споруда, обладнані технологічними засобами телекомунікацій, з територією, на якій розмішені ці споруди (споруда).
Об'єкти оборонних галузей — підприємства, установи, організації, які розробляють та виробляють озброєння, боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них, підпорядковані відповідним центральним органам виконавчої влади.
Об'єкти оборонного значення — майнові та виробничо-технічні комплекси підприємств, установ, організацій, що залучаються державою до виконання мобілізаційних завдань за умов особливого періоду.
Озброєння — озброєння стрілецьке та артилерійське, системи (комплекси) ракетні і ракетно-космічні, керовані (некеровані) ракети та їх складові частини, комплекси (установки) для їх запуску та складові одиниці до них, засоби керування зброєю (вогнем), системи дистанційного керування ракетами, обладнання для транспортування і обслуговування ракет, апарати торпедні та бомбомети для глибинних бомб.
Оперативне (бойове) завдання -завдання, поставлене вищим командувачем (командиром) об'єднанню, з'єднанню військовій частині або підрозділу для досягнення визначеної мети в операції (бою) до встановленого терміну, визначається у залежності від складу і стану угруповання противника, замислу операції (бою), складу і бойових можливостей об'єднання, з'єднання військової частини (підрозділу), характеру місцевості та інших умов обстановки.
Оперативне маскування — комплекс об'єднаних єдиним задумом організаційно-технічних заходів штабів, військ (сил), військових об'єктів, спрямованих на вирішення завдань щодо досягнення прихованості та введення противника (іноземних розвідок) в оману відносно складу, положення, стану угруповань своїх військ (сил), задуму майбутніх дій та приховування діяльності військ (сил) з метою забезпечення успіху підготовки і ведення операцій (бойових дій), примусивши противника прийняти помилкове рішення, досягнувши раптовості дій військ (сил) та підвищивши їх живучість. Воно включає приховування діяльності військ (сил) і введення противника в оману відносно цієї діяльності.
Оперативне обладнання території - складова частина планової діяльності органів державної влади, військ (сил), яка полягає в проведенні скоординованих заходів (організаційних, технічних, інженерних і інших), спрямованих на підготовку території до оборони, забезпечення організованого вступу країни у війну і успішне ведення бойових дій ЗС, а також на виконання ними завдань у мирний час.
Організація оповіщення — комплекс заходів, які здійснюються з метою доведення до державних органів, підприємств, установ, організацій сигналів оповіщення у разі введення в державі воєнного стану та проведення мобілізації, організацій чергування та забезпечення цих органів технічними засобами зв’язку.
Організація охорони перевезення — комплекс заходів охорони під час проведення перевезення з прив’язкою до конкретних видів транспорту чи заходів, що містять інформацію про чисельність охорони, її озброєння з прив’язкою до конкретних транспортних засобів і маршрутів перевезення.
Основні види найважливішої цивільної продукції - продукція подвійного призначення, перелік якої визначається Указом Президента України.
Особливий режим діяльності - сукупність організаційних та технічних заходів і правил, спрямованих на забезпечення режиму доступу та перебування на конкретному об'єкті.
Пересилання матеріальних носіїв секретної інформації - сукупність операцій з приймання, оброблення, перевезення та доставки (вручення) кореспонденції та інших матеріальних носіїв інформації.
Підприємства оборонно-промислового комплексу — підприємства, які здійснюють та забезпечують розроблення і виготовлення озброєння, військової техніки, товарів військового призначення та подвійного використання.
Потужність ліній зв’язку — загальна кількість типових каналів, що можуть бути організовані при використанні даних систем передавання.
Приховане управління військами (силами) — управління військами (силами), що організоване з дотриманням вимог скритності, яка має за мету забезпечення збереження в таємниці від технічних розвідок заходів щодо керівництва військами (силами), визначає комплекс заходів щодо використання наявних засобів засекречування, шифрування, кодування, захищених автоматизованих систем управління, засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації з одночасним виконанням заходів оперативного маскування, протидії технічним розвідкам, забезпечення охорони державної таємниці, технічного захисту інформації та безпеки інформації з обмеженим доступом.
Протидія технічній розвідці - діяльність, спрямована на запобігання отриманню секретної інформації засобами технічної розвідки.
Радіоактивні матеріали з небезпечними властивостями — радіоактивні матеріали з питомою активністю понад 70 кБк/кг (2 нК/г), радіоактивні матеріали у кількості, сумарна активність яких перевищує значення граничнодопустимої активності, які вказані в графі 5 додатка 17 «Правил перевозки опасных грузов по железным дорогам», затверджених 05. 04. 96 на 15 засіданні Ради із залізничного транспорту Держав-учасниць Співдружності, і радіоактивні матеріали, що діляться (Уран — 233, Уран — 235, Плутоній — 238, Плутоній — 239, Плутоній — 241 або їхня суміш у кількості до 0,015 кг і нейтронні джерела на основі цих радіоактивних речовин у кількості не більше 0,15 кг).
Рецептура захисних поліграфічних фарб — кількісний склад компонентів фарб із захисними властивостями, який визначено зі встановленою точністю за затвердженими методиками з послідовністю й умовами їх змішування.
Рецептурний склад маркера — хімічний склад сполуки з кількісними параметрами, визначеними зі встановленою точністю за затвердженими методиками.
Розвіддоступність — показник можливостей розвідки супротивника щодо збору інформації про військовий об'єкт, зразок озброєння, військову техніку, що складається в розвідобстановці.
Система забезпечення безпеки перевезень — комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення безаварійної роботи та утримання в постійній справності споруд, колій, рухомого складу, обладнання, механізмів та пристроїв, а також на забезпечення безпеки руху, збереження здоров’я людини, майна і навколишнього середовища.
Система захисту банкнот від підроблення — сукупність елементів захисту банкнот, які має містити папір під час його виготовлення, і тих, що наносяться на банкноти під час їх друку, та здіснення інших технологічних процесів.
Система захисту монет від підроблення — сукупність елементів захисту, які вводяться в метал заготовок монет та наносяться на монети під час їх карбування.
Система криптографічного захисту інформації - сукупність органів, підрозділів, груп, діяльність яких спрямована на забезпечення криптографічного захисту інформації, а також підприємств, установ і організацій, що розробляють, виробляють, експлуатують та розповсюджують криптосистеми і засоби криптографічного захисту інформації.
Система навігації - комплекс наземних (космічних) та бортових засобів, за допомогою яких забезпечується визначення місцезнаходження рухомих об'єктів в єдиному координатно-часовому просторі.
Система посадки — комплекс наземного та бортового обладнання, який забезпечує управління повітряним судном у районі аеродрому.
Система (схема) трас зовнішнього постачання електричної і теплової енергії, газопроводів — графічне зображення мереж зовнішнього постачання електричної і теплової енергії (далі - мережі), газопроводів у вигляді ліній із зазначеними на них напрямками розміщення мереж, труб газопроводів (із зазначенням газоперекачувальних станцій та інших технологічних об'єктів, що належать до структури газопроводів) щодо підприємств, установ, організацій.
Система управління повітряним рухом — комплекс узгоджених заходів і дій органів управління авіацією (командних та диспетчерських пунктів, центрів обслуговування повітряного руху) із застосуванням засобів управління і контролю з розподілу повітряного простору для організації і забезпечення планового та координованого переміщення повітряних суден у повітряному просторі.
Спеціальні вантажі - банкноти, монети, банківські метали, валютні та інші цінності, вироби, матеріали тощо, які мають особливу цінність для держави або містять у собі інформацію, що становить державну таємницю.
Спеціальні види зв’язку (спеціальний зв’язок) — види зв’язку, при використанні яких з метою приховування змісту інформації здійснюється її криптографічне перетворювання.
Спеціальні війська — війська, що призначені для забезпечення бойової діяльності ЗС і вирішення властивих їм спеціальних завдань. Вони включають: з'єднання і військові частини розвідки, війська зв’язку, радіоелектронної боротьби, інженерні війська, війська радіолокаційного, хімічного і біологічного захисту, залізничні війська, топогеодезичні, гідрографічні, гідрометеорологічні (метеорологічні) частини.
Спеціальні складові - складові голографічного захисного елементу, які за технологією свого виготовлення та застосування призначені для унеможливлення повного відтворення голографічного захисного елемента.
Спеціальні характеристики — норми, параметри та показники, що визначають особливі (спеціальні) якості та властивості об'єкта, виходячи з особливих (спеціальних) умов його застосування.
Спеціальні технічні засоби — технічні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, програмне забезпечення, препарати та інші вироби, призначені (спеціально розроблені, виготовлені, запрограмовані або пристосовані) для негласного отримання інформації.
Стале (стійке) функціонування галузі національної економіки, господарств області - спроможність виробляти продукцію в установлених номенклатурі та обсягах (або виконувати свої функції) за умов особливого періоду.
Стратегічне розгортання військ (сил) — комплекс заходів щодо переведення військ (сил) на організацію і штати воєнного часу, створення відповідних угруповань військ (сил) на основі функціональних структур, забезпечення їх готовності до виконання передбачених планами завдань за призначенням визначеним складом для організованого вступу у війну.
Стратегічні резерви — органи військового управління, об'єднання, з'єднання, військові частини й установи, які розгортаються напередодні або в ході збройних конфліктів (війни) і призначені для підсилення (зміни) військ зі складу основних сил оборони.
Суб'єкт режимно-секретної діяльності - органи законодавчої, виконавчої та судової влади, органи прокуратури України, інші органи державної влади, Верховна Рада А Р Крим, Рада міністрів А Р Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації усіх форм власності, об'єднання громадян, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею.
Схема розміщення елементів захисту — ескіз або макет монети з визначенням місць розташування елементів захисту.
Схема розміщення елементів захисту від підроблення — ескіз або макет банкноти з визначенням місць розташування елементів захисту.
Тактико-технічні вимоги — характеристики, норми, показники та параметри, що визначають призначення озброєння та військової техніки.
Тактичні характеристики — характеристики, що забезпечують виконання зразком завдань, що покладені на нього, у заданих умовах з урахуванням протидії супротивника та аварійних ситуацій, норми та кількісні показники, які визначають ефективність зразка.
Телекомунікаційна мережа загального користування — телекомунікаційна мережа, доступ до якої відкрито для всіх споживачів.
Технічна розвідка — несанкціоноване здобування секретної інформації за допомогою технічних засобів та її аналіз.
Технічне прикриття — комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів, що здійснюються для забезпечення безперебійної та стабільної роботи підприємств галузей національної економіки на особливий період і в разі стихійного лиха, аварій та катастроф у мирний час.
Технічні засоби розвідки — апарати, машини та виготовлені з їх використанням обладнання або технічні системи, а також інструменти і речовини, призначені для: одержання розвідувальної інформації шляхом контролю поверхні Землі, повітряного (космічного) простору й окремих об'єктів, а також випромінювань різної природи, добування розвідувальної інформації з каналів електрозв’язку, інформаційних систем та окремих технічних засобів оброблення інформації, подолання технічного і криптографічного захисту розвідувальної інформації, негласного спостереження за об'єктами, що становлять інтерес для розвідувальних органів як джерела розвідувальної інформації, забезпечення передавання розвідувальної інформації.
Технічні характеристики — характеристики, що забезпечують виконання зразком тактичних характеристик.
Технічні характеристики банкнот — розмір банкнот (довжина та ширина).
Технічні характеристики монет — діаметр, товщина, вага, колір металу монет та склад металу — маркера.
Технічний захист секретної інформації - діяльність, спрямована на запобігання порушенню цілісності, блокуванню та (або) витоку секретної інформації технічними каналами.
Технологія подвійного призначення — технологія, призначена для застосування (використання) в інтересах оборони, державної безпеки та охорони правопорядку, з використанням визначеної її частини (частини ресурсу) для інших сфер (споживачів)
Траса проходження лінії зв’язку — шлях проходження лінії зв’язку на місцевості із зазначенням місця розташування кінцевих і проміжних пунктів (вузлів станцій, підсилювальних пунктів і інших об'єктів телекомунікацій), через які вона проходить.
Управління мобілізацією — комплекс заходів, які здійснюються з метою планомірного переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на функціонування за умов особливого періоду.
Цінності - банкноти, монети, банківські метали, цінні папери, валютні та інші цінності, вироби, матеріали тощо, які мають особливу цінність для держави.


ВІДОМОСТІ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ

Номер статті ЗВДТ


Зміст відомостей, що становлять державну таємницю
Ступінь секретності
Строк дії рішення про віднесення інформації до державної таємниці (у роках)
Суб'єкти режимно-секретної діяльності, державними експертами яких прийняті рішення про віднесення інформації до державної таємниці

1
2
3
4
5

1. Сфера оборони

1.1. 1
Відомості про стратегічне розгортання (переведення з мирного на воєнний стан, оперативне розгортання, перегрупування, створення стратегічних резервів військ /сил/)


ГШза сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС, ДПС
ОВ
30за окремими складовими показниками в цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС, ДПС,
за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: корпусу, територіального управління, повітряного командування, ескадри, військово-морської бази ЗС, регіонального управління, морської охорони, розвідувального органу ДПС, внутрішніх військ МВС
ЦТ
10за окремими складовими показниками в цілому щодо: корпусу, територіального управління, повітряного командування, ескадри, військово-морської бази, тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС, регіонального управління, морської охорони, розвідувального органу, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС, УДО, територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону внутрішніх військ МВС
Т
5


1.1. 2
Відомості про зміст оперативних планів застосування військ (сил)


ГШ
1
2
3
4
5


за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС, ДПС,
ОВ
30за окремими складовими показниками в цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС, ДПС,
за сукупністю всіх складових показників у цілому щодо: корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, ескадри ЗС, адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС, внутрішніх військ МВС, УДО, Державної спеціальної служби транспорту МТЗ
ЦТ
10за окремими складовими показниками в цілому щодо: корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, ескадри, тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС, адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС, УДО, зони, району територіальної оборони, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС, територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) внутрішніх військ МВС, частини Державної спеціальної служби транспорту МТЗ
Т
5


1.1. 3
Відомості про зміст документів бойового управління, які розкривають за окремими показниками організацію, підготовку, ведення бойових дій, переміщення, перегрупування, розташування військ, у цілому щодо:


ГШ


виду, оперативного командування ЗС, ДПС
ОВ
30роду, спеціальних військ, корпусу, територіального управління, повітряного командування, ескадри, військово-морської бази ЗС, адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС, внутрішніх військ МВС
ЦТ
10тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС, зони (району) територіальної оборони, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС, територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) внутрішніх військ МВС
Т
5


1.1. 4
Відомості про організацію або здійснення оперативно-бойової взаємодії військ (сил) у цілому щодо:


ГШ


ЗС
ОВ
30виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, територіального управління, повітряного командування, ескадри, військово-морської бази ЗС, адміністрації, розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС, внутрішніх військ МВС
ЦТ
10тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС, зони (району) територіальної оборони, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС, територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) внутрішніх військ МВС, Державної спеціальної служби транспорту МТЗ
Т
5


1.1. 5
Відомості про систему, нормативи, заходи приведення військ (сил) у готовність, підготовку їх до виконання оперативних (бойових) завдань


ГШ


за сукупністю всіх показників у цілому щодо: виду, оперативного командування, корпусу, ескадри, військово-морської бази ЗС, адміністрації, регіонального управління, морської охорони, розвідувального органу ДПС, внутрішніх військ МВС, Центрального управління СБ, СЗР
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: виду, оперативного командування, корпусу, ескадри, військово-морської бази, тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних), установи, організації, підприємства, арсеналу, бази ЗС, адміністрації, регіонального управління, морської охорони, розвідувального органу, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС, УДО, територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) внутрішніх військ МВС, підрозділу, навчального закладу, військової частини СБ, підрозділу, навчального закладу, військової частини СЗР, загону Державної спеціальної служби транспорту МТЗ
Т
5


1.1. 6
Відомості за сукупністю всіх показників про бойові комплекти, бойовий та чисельний склад військ (сил) у цілому щодо:


ГШвиду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, територіального командування, повітряного командування, ескадри, військово-морської бази ЗС, адміністрації, регіонального управління, морської охорони, розвідувального органу ДПС, внутрішніх військ МВС, СБ, СЗР
ЦТ
10тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних), установи, організації, підприємства, арсеналу, бази ЗС, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС, УДО, територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) внутрішніх військ МВС, підрозділу, навчального закладу, військової частини СБ, підрозділу, навчального закладу СЗР
Т
5


1.1. 7
Відомості про систему бойового чергування


ГШ


за сукупністю всіх складових показників щодо виду ЗС
ЦТ
10за окремими складовими показниками в цілому щодо виду ЗС,
за сукупністю всіх складових показників щодо: роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, територіального управління, повітряного командування, ескадри, військово-морської бази, бригади, полку, окремого батальйону ЗС
Т
5


1.1. 8
Відомості про заходи оперативного маскування військ /сил/ (уведення в оману)


ГШ


на особливий період у цілому щодо ЗС
ОВ
30у мирний час у цілому щодо ЗС,
на особливий період у цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, територіального управління, повітряного командування, ескадри, військово-морської бази ЗС, ДПС
ЦТ
10у мирний час у цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, територіального управління, повітряного командування, ескадри, військово-морської бази ЗС, ДПС,
у мирний час або на особливий період у цілому щодо: тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС, внутрішніх військ МВС
Т
5


1.1. 9
Відомості за сукупністю всіх складових показників про побудову системи або проведення заходів оперативного обладнання території


ГШ


у цілому щодо усієї території України
ЦТ
10у цілому щодо: стратегічного напряму, оперативно-стратегічного, оперативного напрямку, морської зони
Т
5


1.1. 10
Відомості про військово-географічний опис території держави (стратегічного напряму, оперативно-стратегічного, оперативного напрямку, морської зони)
Т
5
ГШ

1.1. 11
Відомості про плани територіальної оборони, заходи, стан підготовки до виконання завдань територіальної оборони


ГШ


за сукупністю всіх показників у цілому щодо: виду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС, ДПС, СБ, СЗР, внутрішніх військ МВС, МНС, УДО, Державної спеціальної служби транспорту МТЗ
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: виду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС, ДПС, СБ, СЗР, внутрішніх військ МВС, МНС, УДО, Державної спеціальної служби транспорту МТЗ, зони, району територіальної оборони
Т
5


1.1. 12
Відомості про заходи, які плануються або проводяться для захисту від зброї масового ураження, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні вплинути на їх ефективність, у цілому щодо:


ГШ
ДДВП
ДПС
МВС
СБ
УДОвиду, роду військ, оперативного командування ЗС
ЦТ
10корпусу, повітряного командування, військово-морської бази, дивізії, ескадри, тактичної групи, бригади, полку (до них прирівняних) ЗС, СБ, головних управлінь МВС в А Р Крим, м. Києві та Київській області, управлінь МВС в областях, м. Севастополі, внутрішніх військ МВС, управління територіального командування, бригади, полку, батальйону внутрішніх військ МВС, Адміністрації ДПС, її розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС, ДДВП, органу й установи кримінально-виконавчої системи, УДО
Т
5


1.2. 1
Відомості про морально-психологічний стан особового складу військових формувань або ефективність морально-психологічного забезпечення підготовки чи застосування військ (сил), які дають змогу встановити їх боєздатність, у цілому щодо:


ГШ


ЗС
ЦТ
10виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, ескадри ЗС, ДПС, МВС, СБ, УДО, СЗР, Державної спеціальної служби транспорту МТЗ
Т
5


1.2. 2
Відомості про морально-психологічну обстановку в районах застосування військ (сил), які дають змогу встановити їх боєздатність
Т
5
ГШ

1.2. 3
Відомості про кількісні показники бойових психогенних утрат особового складу військ (сил)
Т
5
ГШ

1.2. 4
Відомості за окремими показниками про планування, організацію, виконання гідрометеорологічного забезпечення бойових дій, бойової служби, військових навчань чи маневрів
Т
5
ГШ

1.2. 5
Відомості про конкретні показники впливу гідрометеорологічних умов на дію ЗС, їх бойову техніку (озброєння)
Т
5
ГШ

1.3. 1
Відомості про призначення, дислокацію (координати), технічний стан, характеристики, систему охорони (захисту) командних пунктів, пунктів управління (діючих, запасних)


ГШ


за сукупністю всіх показників у цілому щодо: виду, оперативного командування, корпусу, повітряного командування, військово-морської бази, ескадри ЗС, СБ, СЗР, ДПС, МВС, внутрішніх військ МВС, Державної спеціальної служби транспорту МТЗ, МНС
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: виду, оперативного командування, корпусу, повітряного командування, військово-морської бази, ескадри ЗС, СБ, СЗР, ДПС, МВС, внутрішніх військ МВС, Державної спеціальної служби транспорту МТЗ, МНС,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: дивізії, тактичної групи, бригади, авіаційного крила, полку, окремого батальйону ЗС, регіонального управління, морської охорони ДПС, УДО, головного управління, управління МВС, управління територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону внутрішніх військ МВС, підрозділу СЗР, органу, військової частини СБ, військової частини Державної спеціальної служби транспорту МТЗ, головного управління МНС
Т
5


1.3. 2
Відомості про дислокацію запасних позицій, місткість запасних аеродромів, кількість палива, озброєння, засобів матеріально-технічного, інженерного, навігаційного, радіолокаційного забезпечення, що зберігається на запасних позиціях чи аеродромах


ГШ


за сукупністю всіх показників у цілому щодо запасної позиції чи аеродрому
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо запасної позиції чи аеродрому
Т
5


1.3. 3
Відомості за окремими показниками про дислокацію, систему охорони, виробничі потужності арсеналів (баз, складів) озброєння, військової (спеціальної техніки) або військових частин (підприємств), призначених для ремонту озброєння (військової техніки) за умов воєнного стану
Т
5
ГШ

1.4. 1
Відомості про організацію оповіщення, управління мобілізацією, переведення з мирного на воєнний стан


ГШза сукупністю всіх показників у цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС, МВС, внутрішніх військ МВС, СБ, СЗР, ДПС, ДДВП
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС, МВС, внутрішніх військ МВС, СБ, СЗР, ДПС, ДДВП,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: територіального управління, корпусу, повітряного командування, військово-морської бази, ескадри, тактичної групи ЗС, розвідувального органу, регіонального управління, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС, УДО, головного управління, управління МВС, управління територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону внутрішній військ МВС, органу й установи кримінально-виконавчої системи, частини Державної спеціальної служби транспорту МТЗ
Т
5


1.4. 2
Відомості про зміст мобілізаційного плану, схеми мобілізаційного розгортання, оперативно-мобілізаційних заходів щодо військових формувань, які відмобілізовуються, доукомплектовуються, передаються до складу ЗС, заново формуються, що розкривають: порядок їх розгортання, дислокацію, райони відмобілізування, терміни, стан готовності, чисельність особового складу воєнного часу, результати роботи з мобілізації військ у державі


ГШ


за сукупністю всіх показників у цілому щодо: виду військ, оперативного командування ЗС, СБ, СЗР
ОВ
30за окремими показниками в цілому щодо: виду військ, оперативного командування ЗС, СБ, СЗР,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: роду військ, територіального управління, корпусу, повітряного командування, військово-морської бази, ескадри ЗС, ДПС, органу, військової частини СБ, частини, установи СЗР, МНС, МВС, внутрішніх військ МВС, УДО, ДДВП, ДАЗТ
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: роду військ, територіального управління, корпусу, повітряного командування, військово-морської бази, ескадри, тактичної групи, бригади, авіаційного крила, полку, окремого батальйону (до них прирівняних), установи, організації ЗС, ДПС, органу, військової частини СБ, частини, установи СЗР, МВС, головного управління, управління, військового формування, управління територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону внутрішніх військ МВС, УДО, органу й установи кримінально-виконавчої системи, ДДВП, територіальних органів управління і підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС, ДАЗТ, залізниці
Т
5


1.4. 3
Відомості за окремими показниками про дислокацію, систему охорони, оборони, організаційно-штатну структуру, чисельність особового складу військових частин (установ) на воєнний час у цілому щодо:ГШвиду, оперативного командування ЗС
ЦТ
10роду, спеціальних, військ, корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, ескадри ЗС
Т
5


1.4. 4
Відомості про дислокацію, систему охорони, оборони, організаційно-штатну структуру, чисельність особового складу військових частин (установ) мирного часу, які не підлягають розголошенню згідно з міжнародними зобов’язаннями УкраїниГШза сукупністю всіх показників у цілому щодо ЗС
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: виду, оперативного командування, корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, ескадри, тактичної групи, бригади, авіаційного крила, полку, окремого батальйону (до них прирівняних), установи, організації ЗС
Т
5


1.4. 5
Відомості за сукупністю всіх показників про кількість, готовність спеціальних формувань центральних органів виконавчої влади, що передаються ЗС за умов воєнного стану в цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, ДАЗТ
Т
5
ГШ

1.4. 6
Відомості про номенклатуру, потребу, наявність, місця зберігання основних видів озброєння, військової техніки та матеріальних засобів, що необхідні для забезпечення мобілізаційного розгортання військ (спеціальних формувань, призначених для передачі ЗС)


ГШза сукупністю всіх показників у цілому щодо ЗС
ОВ
30за окремими показниками в цілому щодо ЗС,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС, ДПС, МВС, внутрішніх військ МВС, ДДВП
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, тактичної групи, бригади, авіаційного крила, полку, окремого батальйону (до них прирівняних), установи, закладу ЗС, МВС, управління територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних), внутрішніх військ МВС, ДДВП, органу й установи кримінально-виконавчої системи, регіонального управління, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС, УДО, частини Державної спеціальної служби транспорту МТЗ, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, адміністративної території (до району в місті з населенням понад 1 млн. жителів)
Т
5


1.4. 7
Відомості про номенклатуру, кількість, вартість, строки постачання озброєння (військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них) для потреб військових формувань


ГШ


за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ЗС, ДПС
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС, ДПС, СБ, МВС, внутрішніх військ МВС, ДДВП, УДО,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: органу СБ, Головного управління МВС, регіонального управління ДПС, органу й установи кримінально-виконавчої системи, підприємства (установи, організації), які є виробниками (постачальниками) озброєння (військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них)
Т
5


1.4. 8
Відомості про номенклатуру, кількість, строки поставки військовим формуванням для забезпечення їх боєздатності основних видів пального (мастильних матеріалів, речового, медичного майна, продовольства, видів матеріально-технічних засобів)


ГШ


за умов воєнного стану за окремими показниками в цілому щодо ЗС
ЦТ
10у мирний час за окремими показниками в цілому щодо ЗС,
за умов воєнного стану за окремими показниками в цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, повітряного командування, військово-морської бази, ескадри ЗС, СБ, МВС, внутрішніх військ МВС, ДДВП, ДПС, УДО
Т
5


1.4. 9
Відомості за сукупністю всіх показників про баланс електричної потужності, електроенергії систем живлення військових об'єктів за умов воєнного стану в цілому щодо:


ГШвиду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, ескадри ЗС, адміністрації, регіонального управління, морської охорони, розвідувального органу ДПС, внутрішніх військ МВС, Центрального управління СБ, СЗР
ЦТ
10тактичної групи, бригади, авіаційного крила, полку, окремого батальйону (до них прирівняних), установи, організації ЗС, підприємства, арсеналу, бази, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС, УДО, управління територіального командування, бригади, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) внутрішніх військ МВС, підрозділу, навчального закладу, військової частини СБ, підрозділу, навчального закладу, військової частини СЗР, частини Державної спеціальної служби транспорту МТЗ
Т
5


1.4. 10
Відомості за сукупністю всіх показників про кількість, типи, марки, запас ходу автотракторної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, що є необхідною для укомплектування військових частин згідно з мобілізаційним планом, у цілому щодо: виду, оперативного командування, роду, спеціальних військ ЗС, обласних, в А Р Крим, містах Києві та Севастополі військових комісаріатів
Т
5
ГШ

1.4. 11
Відомості за сукупністю всіх показників про кількість, типи, марки, запас ходу автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, повітряних, морських, річкових суден, залізничного рухомого складу, що є необхідними для забезпечення мобілізаційного розгортання військ, у цілому щодо:


ГШ


виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС, ДАЗТ
ЦТ
10корпусу, тактичної групи, бригади, авіаційного крила, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС, залізниці, дирекції залізничних перевезень
Т
5


1.4. 12
Відомості за сукупністю всіх показників про кількість, час розгортання, дислокацію, перепускну здатність збірних (здавальних, приймальних) пунктів особового складу чи техніки, яка надходить з національної економіки, у цілому щодо: виду, роду військ, оперативного командування ЗС
Т
5
ГШ


1.5. 1
Відомості за окремими показниками про фактичні (експериментально встановлені) дані аномалії розповсюдження, розсіювання, флуктуації акустичних сигналів, рівнів акустичних сигналів у конкретних морських районах територіальних вод України
Т
5
ГШ

1.5. 2
Відомості про гідроакустичні характеристики сигналів кораблів або підводних човнів
Т
5
ГШ

1.5. 3
Відомості за сукупністю всіх складових показників про заходи з організації (здійснення) державного розпізнавання об'єктів в Україні
Т
5
ГШ

1.5. 4
Відомості за окремими показниками про характеристики систем управління повітряним рухом, навігації, зв’язку військового призначення для забезпечення повітряного руху за умов воєнного стану
Т
5
ГШ

1.5. 5
Відомості про організацію прихованого управління військами (силами) в цілому щодо:
виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, ескадри, тактичної групи, бригади, авіаційного крила, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС
Т
5
ГШ


1.5. 6
Відомості про зміст або побудову документів ручного кодування ЗС
Т
5
ГШ


1.6. 1
Відомості за окремими показниками про стійкість існуючих радіоелектронних засобів до роботи за умов радіозавад, структуру або зайнятість радіочастотного спектра радіоелектронними засобами ЗС, СБ, СЗР, МВС, ДПС, МТЗ, обмеження в режимах роботи радіоелектронних засобів для захисту від технічних розвідок або протирадіолокаційних ракет
Т
5
СБ
ГШ

1.6. 2
Відомості про організацію захисту зброї або систем бойового управління військами (силами) ЗС чи зброєю від несанкціонованого застосування або несанкціонованої передачі наказів (сигналів) бойового управління
Т
5
ГШ


1.6. 3
Відомості про необхідність захисту від засобів технічних розвідок конкретних військових об'єктів (зразків озброєння чи військової техніки), розголошення яких підвищить їх уразливість
Т
5
ГШ


1.6. 4
Відомості про рівні розвіддоступності засобам технічних розвідок військових об'єктів (зразків озброєння чи військової техніки)


ГШу цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, ескадри ЗС, адміністрації ДПС, її розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС
ЦТ
10у цілому щодо: тактичної групи, бригади, авіаційного крила, полку, окремого батальйону (до них прирівняних) ЗС, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення, підрозділу розвідувального органу ДПС,
щодо окремого військового об'єкта (зразка озброєння чи військової техніки)
Т
5


1.6. 5
Відомості про зміст заходів щодо забезпечення протидії технічним розвідкам, захисту від несанкціонованого доступу до військових об'єктів (зразків озброєння чи військової техніки), розголошення яких підвищить їх уразливість


ГШ


за сукупністю всіх показників у цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, ескадри ЗС, Адміністрації ДПС, її розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування, корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, ескадри ЗС, Адміністрації ДПС, її розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС,
у цілому щодо окремого військового об'єкта (зразка озброєння чи військової техніки)
Т
5


1.7. 1
Відомості за окремими показниками про пункти обміну військово-поштових установ, приписку або виписку (дислоциркуляри або донесення) військових частин за їх дійсними найменуваннями, які не підпадають під обмін інформацією
Т
5
ГШ

1.7. 2
Відомості за окремими показниками про плани застосування систем або засобів зв’язку для управління військами під час бойових дій, заходи щодо забезпечення надійності зв’язку в цілому щодо: корпусу, військово-морської бази, ескадри, бригади, полку ЗС
Т
5
ГШ

1.7. 3
Відомості за окремими показниками про схеми організації фельд'єгерсько-поштового зв’язку, графіки роботи рухомих засобів вузлів або станцій фельд'єгерсько-поштового зв’язку ЗС
Т
5
ГШ

1.8. 1
Відомості про зміст військових навчальних програм, у яких розкриваються відомості навчального характеру зі ступенем секретності «ОВ» чи «ЦТ» (висвітлюється методологія дисципліни, що дає змогу перенести отримані знання на практику без розкриття дійсного стану речей)
При засекречуванні інформації посилатися на цю статтю та статті відомостей, інформація навчального характеру про які розкривається
Т
5
ГШ

1.9. 1
Відомості за окремими показниками про мету, напрями, науково-технічні ідеї, результати, можливість застосування (реалізації) фундаментальних, пошукових прикладних наукових досліджень, спрямованих на підвищення обороноздатності держави
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць
ЦТ
Т
10
5
ГШ


1.9. 2
Відомості за окремими показниками про відкриття, винаходи, науково-технічні рішення, які можуть бути використані для потреб оборони держави і мають принципове значення для розробки нових видів озброєння чи військової техніки


ГШ


у цілому щодо України
ОВ
30щодо окремого відкриття, винаходу чи науково-технічного рішення
Щодо окремого відкриття, винаходу чи науково-технічного рішення при засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць
ЦТ
Т
10
5


1.9. 3
Відомості за окремими показниками про досягнення науки і техніки, напрями дослідження, результати науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, що дають змогу вдосконалювати озброєння чи військову техніку для потреб оборони
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності
ЦТ
Т
10
5
МО


1.9. 4
Відомості про результати наукових досліджень або розробок щодо створення для потреб оборони комплектувальних виробів нових зразків озброєння (військової техніки), якщо вони розкривають їх призначення за характеристиками
Т
5
МО

1.9. 5
Відомості за окремими показниками про результати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, пов’язаних з розвитком, підготовкою, застосуванням, забезпеченням при виконанні бойових завдань військових формувань, використанням перспективних систем (зразків озброєння, військової техніки)


ГШ


у цілому щодо: виду, спеціальних військ, роду військ ЗС, ДПС, її розвідувального органу
ЦТ
10у цілому щодо: об'єднань, з'єднань, військових частин, підрозділів ЗС, регіонального управління, морської охорони ДПС
Т
5


1.9. 6
Відомості про нові технології створення (модернізації) зразків озброєння (військової техніки) для потреб оборони, що спрямовані на поліпшення їх бойових можливостей або конструктивних (експлуатаційних) характеристик
Т
5
ГШ


1.9. 7
Відомості про довгострокові прогнози або напрями розвитку виробництва зразків озброєння (військової техніки) для потреб оборони


МО


у цілому щодо ЗС
ЦТ
10щодо окремого озброєння (військової техніки)
Т
5


1.9. 8
Відомості про заплановану кількість одиниць окремого нового зразка чи військової техніки для постачання на озброєння
Т
5
МО


1.9. 9
Відомості про бойові можливості нових зразків озброєння чи військової техніки, які перебувають в експлуатації у військах, їх вузли, системи, прилади, технічну, експлуатаційну документацію до них, яка розкриває їх бойові можливості, основні тактико-технічні характеристики, результати випробовувань
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць


МОза сукупністю всіх показників щодо окремого зразка озброєння (військової техніки)
ЦТ
Т
10
5за окремими показниками щодо окремого зразка озброєння (військової техніки)
Т
5


1.9. 10
Відомості про основні оперативно-стратегічні, тактико-технічні вимоги на створення конкретної нової системи (зразка озброєння чи військової техніки), модернізацію існуючих, результати їх випробовувань
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць


МОза сукупністю всіх показників щодо окремої нової системи (зразка озброєння чи військової техніки)
ЦТ
Т
10
5за окремими показниками щодо окремої нової системи (зразка озброєння чи військової техніки)
Т
5


1.9. 11
Відомості про нові технічні рішення у створенні для потреб оборони зразків озброєння чи військової техніки (систем навігації, управління зброєю, передавання інформації, радіолокації) за окремими показниками щодо:
використання електромагнітного випромінювання об'єктів міліметрового (субміліметрового) діапазонів, підвищення завадозахищеності або можливостей виявлення малорозмірних цілей на фоні рельєфу місцевості чи моря або метеоутворень, застосування нових високоефективних приладів генерування (посилення, оброблення) радіо-, радіотехнічних сейсмічних (гідроакустичних) сигналів, використання високопотужних оптичних квантових або магнітогідродинамічних генераторів (засобів) автоматизованого збирання (оброблення) інформації
ЦТ
10
МО


1.9. 12
Відомості про пристосування для військових потреб суден, їх передачу ВМС, спільне використання зі ЗС портів (портових споруд, судноремонтних підприємств) з метою пристосування для військових потреб суден


МО


за сукупністю всіх показників у цілому щодо України
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів А Р Крим, обласної державної адміністрації
Т
5


1.9. 13
Відомості про характеристики засобів вимірювальної техніки, що застосовуються при виготовленні (випробовуванні, експлуатації) зразків озброєння (військової техніки), якщо розкривається призначення (характеристики, параметри) зразків озброєння (військової техніки), відомості про які становлять державну таємницю
Т
5
ГШ

1.9. 14
Відомості за сукупністю всіх показників про науково-методичне забезпечення, розроблення, ведення, зміст розділів, класів, груп, найменування стандартів (нормативної документації зі стандартизації) на озброєння (військову техніку), віднесену до державної таємниці, які розкривають основні бойові можливості, тактико-технічні характеристики озброєння (військової техніки), відомості про які становлять державну таємницю
Т
5
ГШ

1. 10. 1
Відомості про рецептуру або технологію виробництва матеріалів військового призначення:


МПП


об'ємно-детонаційних сумішей, вибухових речовин, відбивальних чи поглинальних покрить, що працюють у радіо-, інфрачервоному й оптичному діапазонах
ЦТ
10напівпровідникових, діелектричних, жаро-, ерозійностійких, теплоізоляційних композиційних матеріалів,
виготовлення методом порошкової металургії виробів із тугоплавких матеріалів, жароміцних сплавів, сплавів на основі інтерметалевих з'єднань, демпфувальних матеріалів
Т
5


1. 10. 2
Відомості за окремими показниками про повний рецептурний склад, особливості технології виготовлення піроксилінових (балістичних, сферичних чи інших) порохів (боєприпасів), що виготовляються для військового озброєння
Т
5
МПП

1. 10. 3
Відомості про технології подвійного призначення, що мають перевагу порівняно з кращими зарубіжними аналогами, якщо вони дають змогу відтворення цих технологій або розкривають їх характеристики за призначенням
Т
5
МПП

1. 10. 4
Відомості за окремими складовими показниками про систему захисту об'єктів, військ (сил), озброєння, військової техніки від застосування зброї масового ураження, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні вплинути на ефективність такої системи захисту
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності
ЦТ
Т
10
5
ГШ

1. 10. 5
Відомості за окремими показниками про опис, схеми спеціальних споруд або їх захисних пристроїв (автоматизованих систем охорони чи життєзабезпечення), порядок експлуатації, плани, перспективи використання таких споруд для: зберігання озброєння, військової техніки (за винятком тих, які підпадають під дію міжнародних договорів у галузі контролю над озброєнням), забезпечення мобілізаційного розгортання або життєдіяльності військ (сил) ЗС (інших органів виконавчої влади), розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності
ЦТ
Т
10
5
ГШ

1. 11. 1
Відомості за сукупністю всіх складових показників про результати досліджень, розроблення, застосування космічних топографічних засобів, програми (результати) робіт у галузі космічної геодезії та картографії, напрямки розвитку засобів та методів топогеодезичного забезпечення в інтересах оборони держави
Т
5
ГШ

1. 11. 2
Відомості за сукупністю всіх показників про конкретні результати, хід, методологію, мету виконання роботи щодо створення й уточнення державної системи координат і геодезичних параметрів
Т
5
ГШ

1. 11. 3
Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення всієї сукупності параметрів загального земного еліпсоїда та гравітаційного поля Землі, елементів орієнтування системи координат 1942 року і її зв’язки з іншими системами координат, параметрів геодезичного зв’язку між континентами і островами земної поверхні в системі координат, яка прийнята в Україні
Т
5
ГШ

1. 11. 4
Відомості за сукупністю всіх показників про значення параметрів загального земного еліпсоїда та гравітаційного поля Землі, які містять коефіцієнти розкладання гравітаційного поля Землі до 16 порядку включно, часткові (узгоджені) моделі геопотенціалу, моделі точкових мас, які не прив’язані до об'єктів і районів, які забезпечуються
Т
5
ГШ

1. 11. 5
Відомості про дані топографічних (морських, географічних чи інших) карт, планів, фотопланів (фотосхем), знімальних, складальних або видавничих оригіналів чи інших матеріалів, що дають змогу визначити за сукупністю всіх показників призначення, місце розташування підприємства (установи, організації), на якому впроваджено особливий режим діяльності, з точністю 20 м і точніше в будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, на території України
Перелік підприємств (установ, організацій), на яких упроваджено особливий режим діяльності, затверджується керівником ГШ
Т
5
ГШ

1. 11. 6
Відомості про вихідні дані (ключі) місцевих (умовних) систем координат, у тому числі системи координат 1963 року, на територію України в цілому або на територію двох і більше окремих зон системи цих координат
Т
5
ГШ

1. 11. 7
Відомості про топографічні, спеціальні або цифрові карти чи плани міст масштабу 1: 25 000 та крупніші, складені на територію України в системі координат 1942 року або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для: детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній та зазначення цілей, виробництва вимірів, різних заходів господарського та оборонного значення
Ті самі карти масштабу 1: 25 000 і крупніші, на яких ліквідовано географічні (прямокутні) координатні сітки в системі координат 1942 року, кути рамок у загальнодержавній розграфці, пункти планової і висотної мереж, якісні та кількісні характеристики об'єктів місцевості (перелік яких визначається ГШ), рельєф, відображено горизонталями з висотою перерізу більше 10 м — нетаємно
Т
5
ГШ

1. 11. 8
Відомості про морські навігаційні карти (плани), складені за матеріалами вітчизняних досліджень ВМС на узбережжя України, в основу яких покладено секретні топографічні карти (плани) міст, спеціальні порадники для плавання у Світовому океані
Т
5
ГШ

1. 11. 9
Відомості за сукупністю всіх показників про забезпечення, номенклатуру, кількість, терміни постачання топографо-геодезичних засобів (засобів навігації) в цілому ЗС
Т
5
ГШ

1. 12. 1
Відомості про порядок підготовки, переведення в готовність, забезпечення функціонування системи управління державою на особливий період у цілому щодо України


КМ


за сукупністю всіх показників
ЦТ
10за окремими показниками
Т
5


1. 12. 2
Відомості щодо Цивільної оборони України (цивільного захисту) про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, номенклатуру, обсяг мобілізаційних запасів матеріально-технічних засобів (продовольства), дислокацію складів (баз) їх зберігання


МНС


за окремими показниками в цілому щодо України,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, ДАЗТ
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів А Р Крим, органу виконавчої влади в областях, містах Києві та Севастополі, залізниці, територіальних органів управління і підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС
Т
5


1. 12. 3
Відомості про організацію системи зв’язку (оповіщення) Цивільної оборони України (цивільного захисту) на особливий період або при загрозі проведення терористичних актів
Т
5
МНС

2. Сфера економіки, науки і техніки

2.1. 1
Відомості за окремими показниками про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану галузей національної економіки щодо виробництва, капітального ремонту, поставки озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них, спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів), будівництва фортифікаційних споруд


МЕ


у цілому щодо центрального органу виконавчої влади
ЦТ
10у цілому щодо: Ради міністрів А Р Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій, окремого підприємства (установи, організації), які виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них, спеціальну техніку, спеціальні технічні засоби)
Т
5


2.1. 2
Відомості за сукупністю всіх показників про організацію оповіщення, зв’язку, управління мобілізацією, порядку, термінів виконання заходів у разі введення ступенів готовності переведення з мирного на воєнний стан у цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів А Р Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій, Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення України, його структурних підрозділів, відкритого акціонерного товариства «Укртелеком», його структурних підрозділів, ДАЗТ, залізниці, окремого підприємства (установи, організації), які виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них)
Т
5
МЕ


2.1. 3
Відомості за окремими показниками про мобілізаційні завдання з виробництва, капітального ремонту, поставки озброєння (боєприпасів, військової техніки, комплектувальних виробів до них, спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів) у цілому щодо:


МЕ


центрального органу виконавчої влади
ЦТ
10Ради міністрів А Р Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій, окремого підприємства (установи, організації), які виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них, спеціальну техніку, спеціальні технічні засоби)
Т
5


2.1. 4
Відомості за сукупністю всіх складових показників про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану галузей національної економіки стосовно забезпечення життєдіяльності населення на особливий період у цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів А Р Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій
Т
5
МЕ

2.1. 5
Відомості про мобілізаційні потужності галузей національної економіки, які призначені для виробництва (капітального ремонту) озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них), у частині, що стосується технологічного устаткування (у тому числі енергетичного), оснащення, виробничих площ, технічної документації на зазначені потужності
Перелік підприємств, на яких утримуються мобілізаційні потужності, визначається КМ


МЕ


за окремими показниками в цілому щодо центрального органу виконавчої влади
ЦТ
10за сукупністю всіх показників у цілому щодо: Ради міністрів А Р Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій, окремого підприємства (установ, організації), які виробляють озброєння (військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них)
Т
5


2.1. 6
Відомості за сукупністю всіх показників про місця зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність, якісний стан матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в цілому щодо:


МЕ


Державного комітету України з державного матеріального резерву
ЦТ
10центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів А Р Крим, місцевої державної адміністрації (до району в місті з населенням понад 1 млн. жителів), окремого підприємства (установи, організації), які виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них)
Т
5


2.1. 7
Відомості за сукупністю всіх показників про місця зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність, якісний стан матеріальних цінностей державного резерву в цілому щодо:


МЕ


Державного комітету України з державного матеріального резерву
ЦТ
10центрального органу виконавчої влади, ДАЗТ, окремого підприємства Державного комітету України з державного матеріального резерву
Т
5


2.1. 8
Відомості про заходи, які заплановані або здійснюються для забезпечення сталості функціонування галузей національної економіки України за умов воєнного стану щодо: створення сировинних запасів, матеріально-технічних ресурсів, які заплановані з урахуванням можливих наслідків застосування засобів ураження, підготовки систем управління, створення проектної та технічної документації, організації та проведення відновлювальних робіт, створення та утримання страхового фонду документації щодо виробництва озброєння (боєприпасів, військової та спеціальної техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них, основних видів найважливішої цивільної промислової продукції), будівництва фортифікаційних споруд, технічного прикриття об'єктів галузей національної економіки


МЕ


за окремими показниками в цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, ДАЗТ
ЦТ
10за сукупністю всіх показників у цілому щодо: Ради міністрів А Р Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій, залізниці, окремого підприємства (установи, організації), які виробляють озброєння (боєприпаси, військову та спеціальну техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них)
Т
5


2.1. 9
Відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки, мережу розпорядників, одержувачів коштів
Т
5
МЕ

2.1. 10
Відомості за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку в цілому щодо:


МЕ


центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, Ради міністрів А Р Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій
ЦТ
10окремого підприємства (установи, організації)
Т
5


2.1. 11
Відомості про плани технічного прикриття об'єктів галузей національної економіки (окремо щодо: аеродромів, важливих залізничних вузлів, перевантажувальних пунктів (районів), мостових переходів, залізничних тунелів, морських або річкових портів, судноплавних гідротехнічних споруд, об'єктів телекомунікацій) на особливий період
Перелік об'єктів визначається МТЗ
Т
5
МЕ

2.1. 12
Відомості про медичні (транспортні, телекомунікаційні, поштові, комунально-побутові, ремонтні) послуги, що надаються Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України за умов воєнного стану, у яких розкриваються за сукупністю всіх показників види, напрями, номенклатура, терміни, обсяги послуг, у цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів А Р Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій, ДАЗТ, залізниці
Т
5
МЕ

2.1. 13
Відомості за сукупністю всіх показників про потреби, обсяги матеріально-технічного, фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, в цілому щодо:


МЕ


ЗС, СБ, СЗР, ДПС, Адміністрації ДПС, її розвідувального органу, МВС, внутрішніх військ МВС, ДДВП
ЦТ
10корпусу, територіального управління, повітряного командування, військово-морської бази, ескадри, тактичної групи, бригади, полку, окремого батальйону, установи, організації, підприємства ЗС, УДО, регіонального управління, морської охорони, органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС, органу СБ, головного управління, управління МВС, управління територіальної оборони, бригади, полку, окремого батальйону внутрішніх військ МВС, органу й установи кримінально-виконавчої системи
Т
5


2.1. 14
Відомості про кількість військовозобов'язаних, заброньованих за центральними або місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, Радою міністрів А Р Крим, підприємствами, установами, організаціями, при наявності 500 і більше заброньованих
Т
5
МЕ

2.1. 15
Відомості про планування, розміщення, фінансування, виконання державного оборонного замовлення за його напрямами (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, закупівля озброєння і військової техніки) з розкриттям змісту цих напрямів
За винятком відомостей, які надаються Україною згідно з міжнародними зобов’язаннями по лінії Організації з безпеки та співробітництва в Європі та Організації Об'єднаних Націй.


МЕ


за окремими показниками в цілому щодо України,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо центрального органу виконавчої влади
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо центрального органу виконавчої влади,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: Ради міністрів А Р Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій, окремого підприємства (установи, організації), які задіяні у виконанні заходів державного оборонного замовлення, окремого розвідувального заходу
Т
5


2.1. 16
Відомості про кооперацію розробників нових зразків озброєння (військової техніки) або виробників озброєння (військової техніки), які розкривають за сукупністю всіх показників їх потужності, номенклатуру, поставки виробів, терміни, об'єми виконання робіт
Т
5
МО


2.1. 17
Відомості за сукупністю всіх показників про плани, обсяги асигнувань, виконавців на здійснення державної програми розвитку озброєння (військової техніки) або напрямів державного оборонного замовлення
За винятком відомостей, які надаються Україною згідно з міжнародними зобов’язаннями по лінії Організації з безпеки та співробітництва в Європі та Організації Об'єднаних Націй


МО


у цілому щодо ЗС
ЦТ
10у цілому щодо: виду, роду, спеціальних військ, оперативного командування ЗС, СБ, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, МВС
Т
5


2.1. 18
Відомості за сукупністю всіх показників про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння (боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них), у цілому щодо:


МППцентрального органу виконавчої влади
ЦТ
10Ради міністрів А Р Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій
Т
5


2.1. 19
Відомості за сукупністю всіх показників про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів у цілому щодо: Ради міністрів А Р Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій, станції переливання крові ДАЗТ
Т
5
МЕ

2.1. 20
Відомості за сукупністю всіх показників про науково-технічні ідеї, плани, результати застосування фундаментальних, прикладних наукових досліджень (дослідно-конструкторських) робіт з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації галузей національної економіки в цілому щодо:


МЕ


НАН
ЦТ
10окремого дослідження (роботи)
Т
5


2.2. 1
Відомості за сукупністю всіх складових показників про зміст плану перевезень (маршрути, строки, місця зосередження) населення, об'єктів оборонних галузей у разі евакуації в цілому щодо: центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів А Р Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій, залізниці
Т
5
МЕ


2.2. 2
Відомості за сукупністю всіх показників про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту особливо важливих та важливих державних об'єктів, які беруться під військову і пожежну охорону за умов воєнного стану
Перелік особливо важливих та важливих державних об'єктів, які беруться під військову і пожежну охорону за умов воєнного стану визначається КМ


МЕу цілому щодо: МНС, МВС
ЦТ
10головного управління, управління МВС, головного управління, управління МНС А Р Крим, областей, міст Києва та Севастополя, Ради міністрів А Р Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської державних адміністрацій
Т
5


2.2. 3
Відомості про дислокацію, характеристики, систему охорони баз зберігання страхового фонду документації


МНС


за сукупністю всіх показників у цілому щодо України
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо окремих баз зберігання
Т
5


2.2. 4
Відомості за сукупністю всіх показників про обсяги, зміст страхового фонду документації на: об'єкти і продукцію оборонного та мобілізаційного призначення, потенційно-небезпечні об'єкти, об'єкти систем життєзабезпечення населення, аварії на яких можуть призвести до надзвичайних ситуацій техногенного характеру державного та регіонального рівня, у цілому щодо:


МНС


центральних органів виконавчої влади, Державного департаменту страхового фонду документації МНС
ЦТ
10регіональних центрів страхового фонду документації Державного департаменту страхового фонду документації МНС, у залізниці
Т
5


2.2. 5
Відомості за окремими показниками про місце розташування, призначення, потужність об'єктів телекомунікацій телекомунікаційних мереж загального користування, об'єктів поштового зв’язку мережі поштового зв’язку, що належать до мобілізаційних потужностей, у цілому щодо:


МЕ


МТЗ
ЦТ
10окремих об'єктів телекомунікацій телекомунікаційних мереж загального користування або поштового зв’язку мережі поштового зв’язку
Перелік об'єктів, які належать до мобілізаційних потужностей, визначає МТЗ
Т
5


2.2. 6
Відомості за окремими показниками про трасу проходження, потужність ліній зв’язку, які проходять через об'єкти телекомунікацій телекомунікаційних мереж загального користування, що належать до мобілізаційних потужностей, у цілому щодо:


МЕ


МТЗ
ЦТ
10окремої лінії зв’язку
Т
5


2.2. 7
Відомості про будівництво підприємств оборонно-промислового комплексу, які розкривають їх дислокацію, призначення, виробничу потужність щодо випуску озброєння (військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них)


МЕ


за окремими показниками в цілому щодо України
ЦТ
10за сукупністю всіх показників у цілому щодо окремого підприємства
Т
5


2.2. 8
Відомості за сукупністю всіх показників про дислокацію, технічний стан законсервованих авто-, авіа- засобів, обходів і з'єднувальних залізничних колій, які використовуються за умов воєнного стану в цілому щодо МТЗ
Т
5
МЕ

2.2. 9
Відомості за сукупністю всіх складових показників про баланс електричної потужності, баланс електроенергії систем живлення об'єктів оборонного значення (крім військових) та засобів управління енергетикою за умов воєнного стану в цілому щодо:


МЕУкраїни
ЦТ
10окремого об'єкта оборонного значення
Т
5


2.2. 10
Відомості за окремими показниками про системи (схеми) трас зовнішнього постачання електричної і теплової енергії, газопроводів, призначених для живлення підприємств, установ, організацій, які виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектувальні вироби до них, спеціальні технічні засоби, спеціальну техніку)
Т
5
МЕ

2.3. 1
Відомості про системи фізичного захисту, охорони, що розкривають інформацію про диверсійну стійкість об'єктів паливно-енергетичного комплексу, уразливих у терористичному відношенні
Об'єкти паливно-енергетичного комплексу, які є уразливими у терористичному відношенні, визначаються відповідним переліком, що затверджується постановою КМ


МПЕ


за сукупністю всіх показників у цілому щодо центрального органу виконавчої влади
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: України, центрального органу виконавчої влади,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо окремого об'єкта
Т
5


2.3. 2
Відомості про фактичні об'єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення


ДКЖКГза сукупністю всіх показників у цілому щодо України
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо України,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: А Р Крим, області, міст Києва або Севастополя
Т
5


2.3. 3
Відомості за сукупністю всіх показників про розташування (у прив’язці до назви та зображення населеного пункту, місцевості, річки, водоймища, будівлі тощо), потужність, систему охорони, захисту підземних сховищ нафти (газу) в цілому щодо України
Т
5
МПЕ

2.4. 1
Відомості за сукупністю всіх показників про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки перевезень залізничним (автомобільним, повітряним, водним) транспортом територією України, окремо щодо: спеціальних вантажів (виробів, матеріалів), які містять у собі інформацію, що становить державну таємницю, народногосподарських вантажів, що мають особливу цінність для держави, інших народногосподарських та військових вантажів з небезпечними властивостями (вибухові та радіоактивні)
Т
5
МТЗ

2.4. 2
Відомості (щодо конкретного випадку) за сукупністю всіх показників про маршрути, час переміщення, охорону матеріальних носіїв секретної інформації, що пересилаються підрозділами Державної фельд'єгерської служби (спеціального поштового зв’язку)
Т
5
МТЗ

2.4. 3
Відомості за сукупністю всіх складових показників про організацію охорони перевезення спеціальних вантажів НБ
Т
5
НБ

2.4. 4
Відомості за сукупністю всіх показників про строки, маршрути перевезення спеціальних вантажів у системі НБ
Т
5
НБ

2.4. 5
Відомості про порушення встановлених у НБ вимог щодо організації або здійснення охорони цінностей (у ході їх виготовлення або транспортування чи зберігання), розголошення яких може спричинити розкрадання цих цінностей
Т
5
НБ

2.5. 1
Відомості (до офіційного повідомлення НБ з цих питань) за сукупністю всіх показників про технічні характеристики, систему захисту від підроблення розмінних (обігових) монет України нових зразків чи їх проектів (крім реверсу розмінних (обігових) монет за тематикою)
Т
5
НБ

2.5. 2
Відомості за окремими показниками про технічні характеристики, систему захисту від підроблення, схему розміщення всіх елементів захисту від підроблення банкнот України нових зразків або їх проектів до офіційного повідомлення НБ з цих питань
Т
5
НБ

2.5. 3
Відомості про рецептурний склад маркера для металевого сплаву вітчизняного виробництва, з якого виготовляються розмінні та обігові монети України
ЦТ
10
НБ

2.5. 4
Відомості про рецептуру захисних поліграфічних фарб, які розробляються та застосовуються Банкнотно-монетним двором НБ для виготовлення банкнот України або цінних паперів НБ
ЦТ
10
НБ

2.5. 5
Відомості про рецептуру захисних друкарських фарб, розроблених та виготовлених в Україні для використання їх при друкуванні цінних паперів (документів суворого обліку та звітності)
Т
5
МФ

2.5. 6
Відомості за сукупністю всіх показників про особливості застосування, кількісні та якісні показники, технологію виготовлення: ключових ознак, способів додаткового захисту, спеціальних складових, що є наявними у голографічних захисних елементах, які призначені для державних потреб або створені на замовлення (для використання) державних органів, що дають змогу повного відтворення цих голографічних захисних елементів
Т
5
СБ

2.5. 7
Відомості про науково-технічні ідеї, відкриття, мету, плани, результати застосування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт зі створення та впровадження спеціальних складових голографічних захисних елементів, призначених для державних потреб або створених на замовлення (для використання) державних органів, володіння інформацією про які дає змогу відтворити технологію виготовлення таких голографічних захисних елементів
Т
5
СБ

2.6. 1
Відомості за сукупністю всіх показників про потужності, плани виробництва (місячні, квартальні чи перспективні), дані про їх виконання в натуральному виразі в цілому щодо підприємства (шахти, копальні, рудника, заводу, окремої дільниці, блоку) з: урану в рудах, товарних розчинах, концентратах, окисах, солях, гексафториду, закису-окису урану природного або регенерованого
Т
5
МПЕ

2.6. 2
Відомості за сукупністю всіх показників про зміст планових звітних калькуляцій собівартості урану у рудах, концентратах солей і оксидах у цілому щодо підприємства (шахти, копальні, рудника, заводу, окремої дільниці, блоку)
Т
5
МПЕ

2.6. 3
Відомості за сукупністю всіх складових показників про балансові запаси урану в надрах України за категорією вартісних затрат до 40 у. о. за 1 кг природного урану
Відомості можуть бути розсекречені державним експертом з питань таємниць у разі, якщо вони передбачені для передавання іноземній стороні згідно з міжнародними зобов’язаннями України
Т
5
МПЕ

2.6. 4
Відомості (із зазначенням відсоткового вмісту урану) за сукупністю всіх показників про загальну кількість концентратів, оксидів, солей, які є на зберіганні, в цілому щодо підприємства (шахти, копальні, рудника, заводу, окремої дільниці, блоку видобувної галузі)
Т
5
МПЕ

2.6. 5
Відомості в цілому щодо України про балансові запаси в її надрах:
корисних копалин окремо щодо: алмазів, берилію, золота, п'єзооптичної сировини, літію, ніобію, танталу, титану, цирконію, скандію, платини, іридію, осмію, паладію,
розсіяних елементів (разом із запасами тих кольорових або рідкісних чи благородних металів, у рудах яких ці елементи присутні) окремо щодо: галію, ганію, індію, кадмію, ренію, рубідію, селену, талію, телуру, цезію
Т
5
МПП

2.7. 1
Відомості за окремими показниками про мету, напрями, науково-технічні ідеї, результати, можливість застосування (реалізації) фундаментальних (пошукових, прикладних) наукових досліджень, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку України
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць
ЦТ
Т
10
5
НАН

2.7. 2
Відомості за окремими показниками про результати наукових, науково-дослідних (дослідно-конструкторських) та проектних робіт у галузі дослідження (використання) космічного простору, на базі яких можуть бути створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та технологічних процесів, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку України
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць
ЦТ
Т
10
5
НКА

3. Сфера зовнішніх відносин

3.1. 1
Відомості за окремими показниками про зміст директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють Україну на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах, форумах, семінарах) із зовнішньоекономічних (зовнішньополітичних) питань, володіння якими дає змогу контрагенту впливати на хід переговорів, що створює загрозу національним інтересам і безпеці
Т
5
МЗС

3.1. 2
Відомості за окремими показниками про тактику ведення, засоби здійснення впливу на контрагентів, позиції щодо готовності йти на поступки (зміст та обсяг), мету (кінцеву або на проміжних стадіях) конкретних переговорів з питань зовнішньополітичної (зовнішньоекономічної) діяльності України, володіння якими дає змогу контрагенту впливати на хід переговорів, що створює загрозу національним інтересам і безпеці
Т
5
МЗС

3.1. 3
Відомості про зміст або результати конкретних переговорів з питань зовнішньополітичної (зовнішньоекономічної) діяльності України, якщо за взаємною домовленістю сторін вони не підлягають розголошенню, а їх розголошення створює загрозу національним інтересам і безпеці
Т
5
МЗС

3.1. 4
Відомості, які дають змогу визначити обізнаність української сторони на переговорах з питань зовнішньополітичної (зовнішньоекономічної) діяльності України про плани (наміри) контрагента, володіння якими дає змогу контрагенту впливати на хід переговорів, що створює загрозу національним інтересам і безпеці
Т
5
МЗС

3.1. 5
Відомості про довгострокові прогнози, оцінки центральних органів влади щодо перспектив стратегічного розвитку двостороннього (багатостороннього) співробітництва з питань зовнішньополітичної (зовнішньоекономічної) діяльності України, володіння якими дає змогу країні зацікавленості або третій стороні здійснювати вплив на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці
Т
5
МЗС

3.1. 6
Відомості про конкретні пропозиції центральних органів влади щодо вирішення стратегічних зовнішньополітичних питань, що розкривають стратегію або тактику зовнішньої політики України, до повідомлення офіційної позиції України
Т
5
МЗС

3.1. 7
Відомості про наміри України переглянути або денонсувати чинні договори з іноземними державами або міжнародними організаціями до офіційного повідомлення про такі наміри контрагентів
Т
5
МЗС

3.1. 8
Відомості про зміст превентивних заходів, що плануються українською стороною з метою протидії недружнім акціям інших країн
Т
5
МЗС

3.2. 1
Відомості (до офіційного повідомлення) про конкретні наміри або плани центральних органів влади, дипломатичних установ України за кордоном щодо укладання домовленостей (договорів, вирішення стратегічних питань) у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами, володіння якими дає змогу країні зацікавленості (третій стороні) здійснювати вплив на потенційне співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці
Т
5
РНБО

3.2. 2
Відомості за сукупністю всіх показників про контрагентів, напрями, об'єми запланованої та тієї, що здійснюється, міждержавної спеціалізації (кооперації) щодо створення або виробництва озброєння (військової техніки, новітніх технологій, товарів подвійного використання) в цілому щодо України
Т
5
РНБО

3.2. 3
Відомості (до офіційного повідомлення) про досягнуті домовленості щодо спільного виробництва або поставки озброєння (військової техніки, окремих видів продукції (сировини), обладнання, товарів подвійного використання) в рамках конкретного зовнішньоекономічного контракту, якщо за взаємною домовленістю сторін вони не підлягають розголошенню, а їх розголошення створює загрозу національним інтересам і безпеці
Т
5
РНБО

3.2. 4
Відомості за сукупністю всіх показників про номенклатуру, обсяги надходження від експорту озброєння (військової техніки, окремих видів продукції, сировини) в цілому щодо України, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці
Т
5
РНБО

3.2. 5
Відомості за сукупністю всіх показників про номенклатуру, обсяги, надходження від експорту озброєння (військової техніки, окремих видів продукції, сировини, обладнання, товарів подвійного використання), які є предметами міжнародних передач у рамках конкретного зовнішньоекономічного контракту у військово-технічній сфері, володіння якими дає змогу третій стороні здійснювати вплив на співробітництво, що створює загрозу національним інтересам і безпеці
Крім тих відомостей, що мають передаватися відповідно до міжнародних зобов’язань
Т
5
РНБО

3.2. 6
Відомості за сукупністю всіх показників про обсяги, номенклатуру, маршрути перевезення, найменування транспортних засобів, час їх руху, місця навантаження і розвантаження озброєння (військової техніки, окремих видів продукції (сировини), обладнання, товарів подвійного використання), які є предметом міжнародних передач у рамках одного зовнішньоекономічного контракту у військово-технічній сфері (до завершення виконання його умов)
Т
5
РНБО

4. Сфера державної безпеки і охорони правопорядку

4.1. 1
Відомості про причетність працівників СБ, ДПС, органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, податкової міліції ДПСУ, ГУР, УДО до здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких може завдати шкоду цій діяльності або життю чи здоров’ю цих працівників, їх близьких родичів у зв’язку з виконанням цими працівниками завдань цієї діяльності
Рішення про необхідність засекречування інформації приймає керівник органу СБ, внутрішніх справ, ДПС, територіального органу управління ДДВП, ДПСУ, ГУР, начальник УДО
Т
5
ГУР
ДДВП
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
УДО

4.1. 2
Відомості про причетність конкретних осіб до безпосереднього здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності
Рішення про необхідність засекречування відомостей щодо осіб, які є співробітниками кадрового складу приймає Голова СЗР або його заступники


СЗР


у цілому щодо СЗР
ОВ
30у цілому щодо підрозділу СЗР
ЦТ
10щодо конкретної особи
Щодо конкретної особи при засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності
ЦТ
Т
10
5


4.1. 3
Відомості про персональні переліки, посади, належність до підрозділів, домашні адреси особового складу
Рішення про необхідність засекречування конкретної інформації приймає державний експерт з питань таємниць


ДДВП
ДПС
ДПСУ
СБ
УДО


за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СБ, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, УДО
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: СБ, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, УДО,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: органу, навчального закладу, підрозділу Центрального управління СБ, територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації, іншого органу ДПС, органу й установи кримінально-виконавчої системи, підрозділу податкової міліції ДПСУ, підрозділу УДО
Т
5


4.1. 4
Відомості про зв’язок ознак особи, стосовно якої проводяться або проведено заходи відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» (зміна персональних даних або зовнішності чи місця проживання), з її попередніми індивідуальними ознаками
ЦТ
10
ДПС
МВС
СБ
СЗР
УДО

4.1. 5
Відомості про комплекс заходів, що здійснюється органами СБ, внутрішніх справ, ДПС, ГУР для захисту конкретних осіб відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»
Рішення про необхідність засекречування інформації приймає посадова особа, яка приймає рішення про вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки
Т
5
СБ
ДДВП
ДПС
МВС
УДО

4.1. 6
Відомості про зв’язок ознак особи, яка бере участь у кримінальному судочинстві і взята під захист згідно з чинним законодавством України у зв’язку з виникненням загрози її життю чи здоров’ю і стосовно якої проводяться або проведено заходи щодо зміни персональних даних або зовнішності чи місця проживання, з її попередніми індивідуальними ознаками
ЦТ
10
ДПС
МВС
СБ

4.1. 7
Відомості про дислокацію, склад, діяльність організаційних структур закордонного апарату СЗР, розвідувального органу Адміністрації ДПС, ДПС, ГУР
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності
ЦТ
Т
10
5
ГУР
ДПС
СЗР

4.1. 8
Відомості за окремими показниками про особовий склад спеціального резерву СЗР, розвідувального органу Адміністрації ДПС, ДПС, ГУР, зміст, стан його підготовки чи використання за умов воєнного стану
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності
ЦТ
Т
10
5
ГУР
ДПС
СЗР

4.1. 9
Відомості про зміст заходів або результати здійснення спеціальної перевірки особового складу, кандидата для зарахування на службу (роботу) до СБ, СЗР, ДПС, УДО, ГУР
Т
5
ГУР
ДПС
СБ
СЗР
УДО

4.1. 10
Відомості про виконання (незалежно від часу) вироків стосовно засуджених до виняткової міри покарання конкретною особою, що дають змогу її ідентифікувати
ЦТ
10
ДДВП


4.1. 11
Відомості про штат, штатну чисельність, фактичну укомплектованість за штатом


ГУР
ДПС
СБ
СЗР
УДО


за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СБ, СЗР, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, ГУР, УДО
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: СБ, СЗР, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, УДО,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: органу, навчального закладу, підрозділу Центрального управління СБ, навчального закладу, підрозділу СЗР, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС, підрозділу, військової частини ГУР, оперативного підрозділу УДО
Т
5


4.1. 12
Відомості за сукупністю всіх показників про штат, функціональні обов’язки в цілому щодо:


ГУР
ДПС
СБ
СЗР
УДО


СЗР за посадами кадрового складу, СБ, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, ГУР, УДО
ЦТ
10СЗР за посадами, що не належать до кадрового складу, оперативного підрозділу СБ, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативно-розшукового підрозділу органів ДПС, підрозділу, військової частини ГУР, оперативного підрозділу УДО
Т
5


4.1. 13
Відомості про належність осіб до негласних штатних співробітників (працівників) оперативного підрозділу


ГУР
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ


у цілому щодо: СБ, ДПС
ОВ
30у цілому щодо: органу СБ, внутрішніх справ, податкової міліції ДПСУ, ГУР,
щодо конкретної особи
ЦТ
10


4.1. 14
Відомості про штатну, фактичну чисельність негласних штатних співробітників (працівників)


ГУР
ДПС
ДПСУ
СБ
СЗР


за окремими показниками в цілому щодо ГУР,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СБ, СЗР, ДПС
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: СБ, СЗР, ДПС,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: оперативного підрозділу СБ, оперативного підрозділу СЗР, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативно-розшукового підрозділу органів ДПС, підрозділу податкової міліції ДПСУ
Т
5


4.1. 15
Відомості про функціональні обов’язки негласних штатних співробітників (працівників) СБ, СЗР, внутрішніх справ, ДПС, податкової міліції ДПСУ, ГУР
Т
5
ГУР
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
СЗР

4.1. 16
Відомості про кількість, функції позаштатних оперативних співробітників


ДПС
ДПСУ
СБ
СЗР
УДО


за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СБ, СЗР, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, УДО
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: СБ, СЗР, ДПС, УДО,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: оперативного підрозділу СБ, оперативного підрозділу СЗР, територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативно-розшукового підрозділу органів ДПС, підрозділу податкової міліції ДПСУ, оперативного підрозділу УДО
Т
5


4.1. 17
Відомості про дійсне призначення або належність підрозділу, який створюється для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких може перешкодити виконанню цих завдань
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць


ГУР
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
СЗР
УДО


до СЗР
ЦТ
Т
10
5до: СБ, ДПС, органів внутрішніх справ, податкової міліції ДПСУ, ГУР, УДО
Т
5


4.1. 18
Відомості за окремими показниками про чисельність, назви посад в установах (організаціях, підприємствах), які займають, займали або передбачені для зайняття співробітниками кадрового складу розвідувальних органів без розкриття їх належності до розвідувальних органів, у цілому щодо:


ГУРДПС
СЗР


СЗР, розвідувального органу Адміністрації ДПС, ДПС, ГУР
ЦТ
10окремого підприємства, установи, організації
Т
5


4.2. 1
Відомості за окремими показниками про причетність до співробітництва, факт (незалежно від часу), плани залучення до співробітництва на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності особи, що дають змогу її ідентифікувати


ГУР
ДДВП
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
УДО


у цілому щодо: ДПС, органу СБ
ОВ
30у цілому щодо: органів внутрішніх справ, ДПС, ДДВП, ДПСУ, ГУР, УДО,
щодо конкретної особи
ЦТ
10


4.2. 2
Відомості про факт (незалежно від часу) або плани використання житлового приміщення, що дають змогу його ідентифікувати (адреса, місцезнаходження), на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності


ГУР
ДДВП
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
УДО


у цілому щодо СБ
ОВ
30у цілому щодо: органів внутрішніх справ, ДПС, ДДВП, ДПСУ, ГУР, УДО,
щодо окремого приміщення
ЦТ
10


4.2. 3
Відомості про факт або плани використання підприємств (організацій, приміщень, транспортних засобів чи іншого майна), що дають змогу їх ідентифікувати, на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності


ГУР
ДДВП
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
СЗР
УДО


у цілому щодо: СБ, СЗР
ОВ
30у цілому щодо: органів внутрішніх справ, ДПС, ДДВП, ДПСУ, ГУР, УДО, підрозділу СЗР,
щодо: окремого підприємства, організації, приміщення, транспортного засобу чи іншого майна
ЦТ
10


4.2. 4
Відомості про факт (незалежно від часу) або плани використання службового приміщення (транспортного засобу чи іншого майна) установ, організацій, підприємств, що дають змогу їх ідентифікувати, на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності


ГУР
ДДВП
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
УДО


у цілому щодо: ГУР, органу СБ, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС, оперативного підрозділу УДО
ЦТ
10у цілому щодо: органів внутрішніх справ, ДДВП, податкової міліції ДПСУ,
щодо: окремого приміщення, транспортного засобу чи іншого майна
Т
5


4.2. 5
Відомості про планування або факт залучення установи (підприємства, організації) до здійснення фінансових операцій для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких може перешкодити виконанню цих завдань


ДПС
МВС
СБ
УДО


у цілому щодо: СБ, ДПС
ЦТ
10у цілому щодо: органів внутрішніх справ, УДО,
щодо окремої установи (підприємства, організації)
Т
5


4.2. 6
Відомості про кількість осіб, які на конфіденційній основі залучені, готуються до залучення або залучалися раніше до співробітництва для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності


ГУР
ДДВП
ДПС
ДПСУ
СБ
СЗР
УДО


за окремими показниками в цілому щодо: СБ, СЗР, ДПС, розвідувального органу Адміністрації ДПС, УДО, ГУР,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ДДВП, оперативного підрозділу СБ, оперативного підрозділу СЗР, оперативного підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативно-розшукового підрозділу органів ДПС, оперативного підрозділу УДО
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: оперативного підрозділу СБ, оперативного підрозділу СЗР, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативно-розшукового підрозділу органів ДПС, оперативного підрозділу УДО, органу й установи кримінально-виконавчої системи, підрозділу ГУР,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової служби ДПСУ
Т
5


4.2. 7
Відомості про кількість приміщень, які на конфіденційній основі використовуються, готуються до використання або використовувалися раніше для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності


ГУР
ДДВП
ДПС
ДПСУ
СБ
СЗР
УДО


за окремими показниками в цілому щодо: СБ, СЗР, ДПС, УДО, ГУР,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ДДВП, оперативного підрозділу СБ, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС, податкової міліції ДПСУ, оперативного підрозділу УДО
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: податкової міліції ДПСУ, оперативного підрозділу СБ, оперативного підрозділу СЗР, територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС, оперативного підрозділу УДО, підрозділу ГУР або оперативно-розшукового чи розвідувального заходу, органу кримінально-виконавчої системи,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДПСУ
Т
5


4.3. 1
Відомості за сукупністю всіх показників про зміст, організацію, стан бойової і спеціальної підготовки особового складу


ГУР
ДДВП
ДПС
СБ
УДО


у цілому щодо: СБ, ГУР, ДПС
ЦТ
10у цілому щодо: ДДВП, спеціального підрозділу, органу СБ, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС, УДО, підрозділу, військової частини ГУР
Т
5


4.4. 1
Відомості за окремими показниками про зміст, форми, методи, організаційні положення, оперативну тактику здійснення органами СБ, внутрішніх справ, ДПС, ДДВП, ДПСУ, ГУР, УДО оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці
Т
5
ГУР
ДДВП
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
УДО

4.4. 2
Відомості про заходи, що вживаються для забезпечення конспірації при здійсненні розвідувальної діяльності СЗР
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності
ЦТ
Т
10
5
СЗР

4.4. 3
Відомості про організацію, завдання, результати оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці


ГУР
ДДВП
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
СЗР
УДО


за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СБ, СЗР
ОВ
30за окремими показниками в цілому щодо: СБ, СЗР, ДПС, ГУР,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: УДО, ДДВП, органу, підрозділу Центрального управління СБ, підрозділу СЗР, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС, підрозділу ГУР
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: оперативного підрозділу органів внутрішніх справ, УДО, ДДВП, підрозділу СБ, територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС, підрозділу ГУР, податкової міліції ДПСУ,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДПСУ, органу й установи кримінально-виконавчої системи, підрозділу УДО
Т
5


4.4. 4
Відомості за окремими показниками про зміст, організацію, результати здійснення комплексу або окремого оперативно-розшукового, контррозвідувального чи розвідувального заходу, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці щодо:


ГУР
ДДВП
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
СЗР
УДО


комплексу або окремого оперативно-розшукового заходу, що здійснюється для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення особливо тяжких або тяжких злочинів, контррозвідувального чи розвідувального заходу
ЦТ
10комплексу або окремого оперативно-розшукового заходу, що здійснюється для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення інших злочинів
Т
5


4.4. 5
Відомості про організацію діяльності формувань спеціального призначення СБ, ДПС, УДО, ГУР, розголошення яких може перешкодити їх бойовому застосуванню
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності
ЦТ
Т
10
5
ГУР
ДПС
СБ
УДО

4.4. 6
Відомості про розвідувальну інформацію, яка здобувається СЗР
Ступінь секретності «ОВ» встановлюється за рішенням державного експерта з питань таємниць. При засекречуванні інші ступені секретності встановлюються і змінюються в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності
ОВ
ЦТ
Т
30
10
5
СЗР


4.4. 7
Відомості про результати аналізу розвідувальної інформації, розголошення яких створює загрозу національними інтересам і безпеці
Т
5
ГУР
ДПС

4.4. 8
Відомості про статистичні показники оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, що дають змогу здійснити кількісну оцінку оперативних сил і засобів, які застосовувалися для здійснення цієї діяльності, але не розкривають об'єкти спрямувань цих заходів


ДДВП
ДПС
СБ
СЗР
УДО


за окремими напрямами діяльності в цілому щодо: СБ, ДПС,
за сукупністю всіх напрямів діяльності в цілому щодо: оперативного підрозділу Центрального управління, органу СБ, СЗР, УДО
ЦТ
10за окремими напрямами діяльності в цілому щодо: УДО, органу, оперативного підрозділу Центрального управління СБ, СЗР, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС,
за сукупністю всіх напрямів діяльності в цілому щодо: оперативного підрозділу СБ, підрозділу СЗР, підрозділу УДО, органу й установи кримінально-виконавчої системи
Т
5


4.4. 9
Відомості про факт або плани здійснення стосовно конкретного об'єкту оперативно-розшукового, контррозвідувального чи розвідувального заходу, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці, щодо:


ГУР
ДДВП
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
УДО


оперативно-розшукового заходу (крім тих, що здійснюються органами внутрішніх справ), що здійснюється для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення особливо тяжких або тяжких злочинів, контррозвідувального чи розвідувального заходу
ЦТ
10оперативно-розшукового заходу, що здійснюється для пошуку і фіксації фактичних даних про вчинення інших злочинів
Т
5


4.4. 10
Відомості за сукупністю всіх показників про організацію служби, тактику дій органів ДПС, застосування спеціальної техніки для затримання порушників кордону, володіння якими дає змогу об'єкту, стосовно якого заплановано або здійснюється захід, вплинути на його результат, що створює загрозу національним інтересам і безпеці
Т
5
ДПС

4.4. 11
Відомості про організацію, засоби, об'єкти технічної розвідки


ГУР
ДПС


за сукупністю всіх показників у цілому щодо ДПС
ОВ
30за окремими показниками в цілому щодо: розвідувального органу Адміністрації ДПС, ГУР,
за сукупністю всіх показників щодо здійснення конкретного заходу
ЦТ
10за окремими показниками щодо здійснення конкретного заходу
Т
5


4.4. 12
Відомості за окремими показниками про використання розвідувальними органами України в інтересах розвідувальної діяльності конкретних систем (засобів, каналів) зв’язку, їх технічні (технологічні, експлуатаційні) характеристики, розголошення яких може створити умови для несанкціонованого доступу до інформації, що передається ними
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності
ЦТ
Т
10
5
ГУР
ДПС
СЗР

4.4. 13
Відомості про забезпечення або використання розвідувальними органами України в інтересах розвідувальної діяльності:


ГУР
ДПС


діючих або резервних конкретних систем чи засобів зв’язку
ЦТ
10діючих або резервних каналів зв’язку чи радіочастот (літер)
Т
5


4.4. 14
Відомості про найменування, принцип дії, технічні та експлуатаційні характеристики перспективних або діючих технічних засобів розвідки


ГУР ДПС СЗР


за сукупністю всіх показників у цілому щодо СЗР
ОВ
30за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ГУР, розвідувального органу ДПС,
за окремими показниками в цілому щодо СЗР
ЦТ
10за сукупністю всіх показників щодо окремого технічного засобу
Щодо окремого технічного засобу при засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць
ЦТ
Т
10
5


4.4. 15
Відомості за окремими показниками про наукові відкриття, зовнішній вигляд, винаходи, зміст, результати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, тактико-технічні характеристики, організацію, технологію розробки (виробництва), модернізацію спеціальних технічних засобів (зброї), що розкривають організацію, методику, тактику їх негласного застосування під час вирішення завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на їх результати, що створює загрозу національним інтересам і безпеці
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць


ГУР
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
СЗР
УДО


щодо окремого спеціального технічного засобу (зброї), в основі розроблення та виготовлення яких використані новітні досягнення науки і техніки, оригінальні конструкторсько-технологічні рішення
ЦТ
Т
10
5щодо іншого окремого спеціального технічного засобу (зброї)
Т
5


4.4. 16
Відомості за окремими показниками про наукові відкриття, винаходи, зміст, результати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, що мають на меті вдосконалення заходів оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності або використовуються з цією метою, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць


ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
СЗР


замовником яких є СЗР
ЦТ
Т
10
5замовниками яких є: МВС, СБ, ДПС, ДПСУ
Т
5


4.4. 17
Відомості за окремими показниками про розроблення, впровадження, використання інформаційних систем, призначених для забезпечення оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць


ДПС
ДПСУ
СБ
СЗР
УДО


замовником яких є СЗР
ЦТ
Т
10
5замовниками яких є: МВС, СБ, ДПС, ДПСУ, УДО
Т
5


4.5. 1
Відомості про номенклатуру, фактичну наявність, фінансування, потребу в забезпеченні спеціальними технічними засобами чи спеціальною технікою


ГУР
ДДВП
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
СЗР
УДО


за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СБ, СЗР, ДПС
ОВ
30за окремими показниками в цілому щодо: СБ, СЗР, ДПС, УДО, ГУР,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: МВС, підрозділу ГУР, податкової міліції ДПСУ, підрозділу Центрального управління, органу СБ, підрозділу СЗР, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: територіального (структурного) підрозділу розвідувального органу Адміністрації ДПС, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС, підрозділу ГУР, оперативного підрозділу УДО, податкової міліції ДПСУ, ДДВП, підрозділу Центрального управління, органу СБ, підрозділу СЗР, оперативного підрозділу органу внутрішніх справ,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДПСУ, органу й установи кримінально-виконавчої системи
Т
5


4.5. 2
Відомості про номенклатуру, фактичну наявність, фінансування, потребу в забезпеченні основними засобами, озброєнням, військовою технікою


ГУР
ДДВП
ДПС
МВС
СБ
СЗР
УДО


за сукупністю всіх показників у цілому щодо: СБ, СЗР, ДПС, УДО, ГУР
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: СБ, СЗР, МВС, внутрішніх військ МВС, ДПС, УДО, підрозділу, військової частини ГУР,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: ДДВП, органу СБ, підрозділу СЗР, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС
Т
5


4.5. 3
Відомості (за кодами економічної класифікації видатків) про потреби, фінансування, витрачання, матеріально-технічне забезпечення, які стосуються проведення або забезпечення негласної оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності


ГУР
ДДВП
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
СЗР
УДО


за окремими показниками в цілому щодо: СБ, СЗР, ДПС, ГУР,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: УДО, податкової міліції ДПСУ, органу СБ, оперативного підрозділу СЗР, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: УДО, податкової міліції ДПСУ, ДДВП, підрозділу, військової частини СБ, підрозділу СЗР, підрозділу, військової частини ГУР, оперативного підрозділу органів внутрішніх справ, розвідувального органу Адміністрації ДПС, його територіального (структурного) підрозділу, оперативно-розшукового підрозділу органу ДПС,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: підрозділу податкової міліції ДПСУ, органу й установи кримінально-виконавчої системи, оперативного підрозділу УДО
Т
5


4.5. 4
Відомості про обсяги матеріально-технічного та фінансового забезпечення заходів, передбачених мобілізаційними планами, якщо розкривається їх призначення, в цілому щодо:


ДДВП
ДПС
СБ
СЗР
УДО


СБ, СЗР, ДПС, ДДВП
ЦТ
10УДО, Центрального управління, органу, військової частини, навчального, наукового, науково-дослідного та іншого закладу, установи, організації, підприємства, антитерористичного центру при СБ, підрозділу, навчального закладу СЗР, органу ДПС, органу й установи кримінально-виконавчої системи
Т
5


4.5. 5
Відомості про фінансування операцій щодо: використання, створення, придбання, орендування підприємств (організацій, приміщень, транспортних засобів та іншого майна) на конфіденційній основі для виконання завдань оперативно-розшукової, контррозвідувальної чи розвідувальної діяльності


ГУР
ДДВП
ДПС
ДПСУ
МВС
СБ
УДО


за окремими показниками в цілому щодо: СБ, ДПС, ГУР
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо:
органів внутрішніх справ, ДДВП, ДПСУ, УДО, окремого підприємства (організації, приміщення, транспортного засобу та іншого майна)
Т
5


4.6. 1
Відомості за окремими показниками про систему, нормативи, заходи приведення сил ДПС у готовність, підготовку їх до виконання оперативних завдань, розголошення яких може вплинути на ефективність виконання оперативно-службових завдань, у цілому щодо:


ДПСДПС, Адміністрації ДПС, її розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС
ЦТ
10органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС
Т
5


4.6. 2
Відомості за окремими показниками про зміст директив, наказів, розпоряджень щодо охорони державного кордону та виняткової (морської) економічної зони України у мирний час у цілому щодо органу ДПС, розголошення яких може вплинути на ефективність виконання органами ДПС оперативно-службових завдань
Т
5
ДПС


4.6. 3
Відомості за окремими показниками за орган ДПС про зміст планів операцій (прикордонних, спільних, спеціальних), узагальнені результати їх проведення (якщо вони розкривають за сукупністю всіх показників шляхи, форми, методи охорони державного кордону та виключної (морської) економічної зони України) у мирний час
Т
5
ДПС


4.6. 4
Відомості про морально-психологічний стан особового складу, ефективність морально-психологічного забезпечення підготовки чи застосування сил ДПС, які дають змогу встановити їх здатність виконувати оперативно-службові завдання, в цілому щодо:


ДПСДПС
ЦТ
10органу ДПС
Т
5


4.6. 5
Відомості за сукупністю всіх показників про організацію, здійснення оперативного застосування сил ДПС, розголошення яких може вплинути на ефективність виконання оперативно-службових завдань, у цілому щодо:


ДПСДПС, Адміністрації ДПС, її розвідувального органу, регіонального управління, морської охорони ДПС
ЦТ
10органу охорони державного кордону, загону морської охорони, органу забезпечення ДПС
Т
5


4.7. 1
Відомості за сукупністю всіх показників про організацію, зміст заходів охорони або оборони органів державної влади, посадових осіб, об'єктів, стосовно яких здійснюється державна охорона, в цілому щодо:


УДО


України за умов воєнного стану
ОВ
30України за умов мирного часу
ЦТ
10окремого органу державної влади (посадової особи чи об'єкта)
Т
5


4.7. 2
Відомості про забезпечення безпеки пересування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, які розкривають за сукупністю всіх показників сили та засоби охорони, конкретну транспортну одиницю, час і маршрут руху
Т
5
УДО

4.7. 3
Відомості про організацію охорони за посиленим варіантом або за надзвичайних подій дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України
Т
5
МВС

4.7. 4
Відомості про систему забезпечення безпечного функціонування дипломатичних представництв України за кордоном
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється в залежності від обсягу і важливості відповідних відомостей за рішенням посадової особи, уповноваженої на встановлення грифа секретності
ЦТ
Т
10
5
СЗР

4.7. 5
Відомості за сукупністю всіх складових показників про забезпечення системи охорони або оборони дипломатичних представництв і консульських установ України за кордоном
Т
5
ДПС

4.8. 1
Відомості за сукупністю всіх показників про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного, внутрішньооб'єктового режиму окремого об'єкта, на якому впроваджено особливий режим діяльності, володіння якими дає змогу здійснити несанкціоноване проникнення до даного об'єкта, щодо: об'єктів СБ, СЗР, МВС, ДПС, УДО, ГУР
Перелік об'єктів, на якому впроваджено особливий режим діяльності, затверджується керівником СБ, СЗР, МВС, ДПС, УДО, ГУР
Т
5
ГУР
ДПС
МВС
СБ
СЗР
УДО

4.8. 2
Відомості за сукупністю всіх показників про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного, внутрішньооб'єктового режиму, організацію, стан, способи охорони установ кримінально-виконавчої системи, володіння якими дає змогу організувати або здійснити втечу
Т
5
ДДВП


4.9. 1
Відомості за окремими показниками про стійкість існуючих радіоелектронних засобів до роботи за умов радіозавад, структуру (зайнятість) радіочастотного спектра радіоелектронними засобами ЗС, СБ, СЗР, МВС, ДПС, МТЗ, обмеження в режимах роботи радіоелектронних засобів для захисту від технічних розвідок чи протирадіолокаційних ракет
Т
5
ГШ
СБ

4.9. 2
Відомості про траси, потужності, схеми, факт оренди магістральних міжміських ліній зв’язку СБ, МО, МВС, ДПС, ДДВП, СЗР


ГШ СБза сукупністю всіх показників у цілому щодо України
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо: СБ, МО, МВС, ДПС, ДДВП, СЗР
Т
5


4.9. 3
Відомості за окремими показниками про канали, кабелі (лінії) зв’язку, радіочастоти (літери), які ідентифікують їх виділення чи використання в інтересах урядового або спеціального зв’язку України, МО у мирний час або за умов воєнного стану, в інтересах центрального органу виконавчої влади за умов воєнного стану або під час бойового чергування
Т
5
ГШ СБ


4.9. 4
Відомості за окремими складовими показниками про організацію урядового або спеціального зв’язку без зазначення дійсних найменувань чи дислокації пунктів управління


СБ


за умов воєнного стану в цілому щодо України
ЦТ
10за умов мирного часу в цілому щодо України,
за умов воєнного стану в цілому щодо області
Т
5


4.9. 5
Відомості за сукупністю всіх складових показників про державну систему урядового зв’язку України (із зазначенням дійсних найменувань, дислокації пунктів управління)


СБ


за умов воєнного стану в цілому щодо України
ОВ
30за умов мирного часу в цілому щодо України,
за умов воєнного стану в цілому щодо області
ЦТ
10за умов мирного часу в цілому щодо області
Т
5


4.9. 6
Відомості за сукупністю всіх показників про номенклатуру, кількість, тактико-технічні характеристики технічних засобів зв’язку у мережах чи комплексах урядового або спеціального зв’язку
Т
5
СБ

4.9. 7
Відомості про заходи, перспективи організації чи забезпечення безпеки систем урядового або спеціального видів зв’язку


СБ


за сукупністю всіх показників у цілому щодо центрального органу виконавчої влади
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо окремої системи (об'єкту)
Т
5


4.9. 8
Відомості за окремими показниками про проектування (будівництво, модернізацію) конкретного об'єкта урядового або спеціального зв’язку, володіння яким дає змогу зацікавленій стороні впливати на їх безпеку або на безпеку інформації, що створює загрозу національним інтересам і безпеці
Т
5
СБ

4.9. 9
Відомості за сукупністю всіх складових показників про випробування чи технічну експлуатацію засобів урядового або спеціального зв’язку
Т
5
СБ

4.9. 10
Відомості за окремими показниками про наукові відкриття, винаходи, зміст науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, що сприятимуть вдосконаленню урядового або спеціального зв’язку, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на їх безпеку, що створює загрозу національним інтересам і безпеці
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць
ЦТ
Т
10
5
СБ

4.9. 11
Відомості (окремо за напрямками) про результати наукових досліджень, науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт з удосконалення норм ефективності захисту технічних засобів, систем (комплексів) урядового або спеціального зв’язку, вимог побудови систем захисту на об'єктах урядового або спеціального зв’язку, від витоку
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць


СБ


секретної інформації
ЦТ
10конфіденційної інформації, що є власністю держави
Т
5


4.9. 12
Відомості про систему або комплекс спеціального зв’язку, зміст, результати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, які спрямовані на розвиток чи вдосконалення існуючих систем або комплексів для потреб безпеки чи оборони


СБ


за сукупністю всіх показників у цілому щодо окремої системи або комплексу
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо окремої системи або комплексу
Т
5


4.9. 13
Відомості про норми ефективності захисту технічних засобів (систем, комплексів) урядового або спеціального зв’язку від витоку:


СБ


секретної інформації
ЦТ
10конфіденційної інформації, що є власністю держави
Т
5


4.9. 14
Відомості про спеціальні вимоги до побудови системи захисту об'єктів урядового або спеціального зв’язку від витоку:


СБ


секретної інформації
ЦТ
10конфіденційної інформації, що є власністю держави
Т
5


4.9. 15
Відомості про систему захисту окремого об'єкта урядового або спеціального зв’язку:


СБ


за сукупністю всіх складових показників
ЦТ
10за окремими складовими показниками, володіння якими дає змогу впливати на її ефективність, що створює загрозу національним інтересам і безпеці
Т
5


4.9. 16
Відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації чи забезпеченні безпеки урядового або спеціального зв’язку, володіння якими дає змогу ініціювати витік державної таємниці, щодо:


СБ


систем і комплексів урядового чи спеціального зв’язку
ЦТ
10окремого об'єкта урядового чи спеціального зв’язку
Т
5


4.9. 17
Відомості про спеціальні вимоги до умов експлуатації технічних засобів або комплексів, призначених для оброблення секретної інформації на об'єктах спеціального зв’язку
Т
5
СБ

4.9. 18
Відомості про спеціальні вимоги із створення засобів або комплексів, призначених для експлуатації на об'єктах спеціального зв’язку, якщо вони не розкривають норми ефективності захисту
Т
5
СБ

4.9. 19
Відомості за окремими показниками про порядок, організацію, умови, результати спеціальних досліджень технічних засобів або комплексів, призначених для експлуатації на об'єктах спеціального зв’язку, якщо вони не містять відомостей про чисельні показники, які визначаються нормами ефективності захисту
Т
5
СБ

4. 10. 1
Відомості про розроблення, дослідження, технічні або спеціальні характеристики, виробництво, технологію виготовлення ключових документів


СБ


за сукупністю всіх показників щодо засобів криптографічного захисту секретної інформації
ОВ
30за окремими показниками щодо засобів криптографічного захисту секретної інформації
ЦТ
10за сукупністю або за окремими показниками щодо засобів криптографічного захисту інформації з тимчасовою стійкістю
Т
5


4. 10. 2
Відомості за окремими показниками про порядок використання, поводження, окремі технічні характеристики ключових документів до засобів криптографічного захисту секретної інформації
Т
5
СБ

4. 10. 3
Відомості за окремими показниками про засоби криптографічного захисту секретної інформації, ключові документи до них, документи, що регламентують роботу вказаних засобів, які призначені для захисту інформації зі ступенем секретності:


СБ


«ОВ» чи «ЦТ»
ЦТ
10«Т»
Т
5


4. 10. 4
Відомості за окремими показниками про бойові паролі, паролі доступу, зміст ключових даних, призначених для захисту секретної інформації від несанкціонованого доступу до обчислювальних центрів (автоматизованих робочих місць, засекречувальної апаратури системи державного розпізнавання)
ЦТ
10
СБ

4. 10. 5
Відомості про криптографічні системи або засоби криптографічного захисту секретної інформації
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць


СБ


якщо вони розкривають їх криптографічну схему (схему захисту, принципи їх побудови, функціонування або криптографічні параметри)
ЦТ
Т
10
5якщо вони не розкривають їх криптографічну схему (схему захисту, принципи їх побудови, функціонування або криптографічні параметри)
Т
5


4. 10. 6
Відомості про організацію, зміст, стан, плани розвитку системи криптографічного захисту секретної інформації


СБ


за сукупністю всіх показників у цілому щодо центрального органу виконавчої влади
ЦТ
10за окремими показниками в цілому щодо центрального органу виконавчої влади,
за сукупністю всіх показників у цілому щодо: органу виконавчої влади, військової частини, підприємства, установи, організації
Т
5


4. 10. 7
Відомості про зміст, результати наукових досліджень (дослідно-конструкторських) робіт, тематичних досліджень щодо криптографічних систем (засобів) криптографічного захисту секретної інформації


СБ


за сукупністю всіх показників щодо інформації зі ступенем секретності «ОВ» чи «ЦТ»
ОВ
30за окремими показниками щодо інформації зі ступенем секретності «ОВ» чи «ЦТ»,
за сукупністю всіх показників щодо інформації зі ступенем секретності «Т»
ЦТ
10за окремими показниками щодо інформації зі ступенем секретності «Т»
Т
5


4. 10. 8
Відомості за окремими складовими показниками про зміст або результати тематичних досліджень щодо засобів криптографічного захисту секретної інформації з тимчасовою стійкістю або засобів криптографічного захисту конфіденційної інформації, що є власністю держави
Т
5
СБ

4. 10. 9
Відомості за окремими показниками про технічні або спеціальні характеристики, порядок формування (генерації) ключових даних чи ключових документівСБ


до засобів криптографічного захисту секретної інформації
ЦТ
10до засобів криптографічного захисту секретної інформації з тимчасовою стійкістю
Т
5


4. 10. 10
Відомості про зміст ключових даних до засобів криптографічного захисту секретної інформації зі ступенем секретності:


СБ


«ОВ» чи «ЦТ»
ОВ
30«Т»
ЦТ
10щодо ключових даних до засобів криптографічного захисту секретної інформації з тимчасовою стійкістю
Т
5


4. 11. 1
Відомості за окремими показниками про методи, способи, засоби, можливості технічних розвідок, якщо розкривається організація системи протидії їм
Т
5
СБ


4. 11. 2
Відомості про норми або вимоги із забезпечення протидії технічним розвідкам
Т
5
СБ

4. 11. 3
Відомості про методики контролю ефективності протидії технічним розвідкам, якщо розкриваються норми протидії або вимоги щодо її забезпечення
Т
5
СБ

4. 11. 4
Відомості про характеристики засобів протидії технічним розвідкам, якщо розкриваються норми протидії або вимоги щодо її забезпечення
Т
5
СБ

4. 11. 5
Відомості про загрози (моделі загроз, моделі порушників) для секретної інформації, що циркулює на окремому об'єкті інформаційної діяльності або в окремій інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі
Т
5
СБ

4. 11. 6
Відомості за окремими складовими показниками про норми ефективності захисту секретної інформації
ЦТ
10
СБ

4. 11. 7
Відомості про методики контролю ефективності технічного захисту секретної інформації, якщо розкриваються:


СБ


норми ефективності захисту секретної інформації
ЦТ
10вимоги щодо забезпечення захисту секретної інформації
Т
5


4. 11. 8
Відомості про вимоги із забезпечення технічного захисту секретної інформації


СБ


за сукупністю всіх складових показників
ЦТ
10за окремими складовими показниками
Т
5


4. 11. 9
Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту секретної інформації, володіння якими дає змогу ініціювати витік державної таємниці, щодо окремого суб'єкта режимно-секретної діяльності або об'єкта інформаційної діяльності, інформаційної (автоматизованої), телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює секретна інформація зі ступенем секретності:


СБ


«ОВ»
ЦТ
10«ЦТ» або «Т»
Т
5


4. 11. 10
Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту) секретної інформації, що циркулює на конкретному об'єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі зі ступенем секретності:


СБ


«ОВ»
ЦТ
10«ЦТ» чи «Т»
Т
5


4. 11. 11
Відомості за окремими показниками про організацію, результати перевірок ефективності технічного захисту секретної інформації, що циркулює на конкретному об'єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі зі ступенем секретності:


СБ


«ОВ»
ЦТ
10«ЦТ» чи «Т»
Т
5


4. 11. 12
Відомості про характеристики засобів забезпечення технічного захисту секретної інформації, якщо розкриваються окремі показники норм ефективності захисту або вимог щодо забезпечення захисту інформації
Т
5
СБ

4. 11. 13
Відомості за окремими показниками про зміст наукових відкриттів, винаходів, науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, спрямованих на підвищення рівня технічного захисту секретної інформації (протидії технічним розвідкам), володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на їх результати, що створює загрозу національним інтересам і безпеці
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць
ЦТ
Т
10
5
СБ

4. 11. 14
Відомості за окремими показниками про наукові відкриття, винаходи, зміст, результати науково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт, зміст державних програм, планів, що сприятимуть вдосконаленню заходів захисту державної таємниці, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні впливати на їх результати, що створює загрозу національним інтересам і безпеці
При засекречуванні ступінь секретності встановлюється і змінюється за рішенням державного експерта з питань таємниць
Т
5
СБ

4. 11. 15
Відомості за сукупністю всіх показників про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, володіння якими дає змогу зацікавленій стороні ініціювати витік державної таємниці, в цілому щодо:


СБ


України
ЦТ
10конкретного суб'єкта режимно-секретної діяльності
Т
5


4. 11. 16
Відомості про зміст матеріалів судочинства, у тому числі судових справ (адміністративних, кримінальних, цивільних, господарських та про адміністративні правопорушення), якщо розголошення відомостей про це може завдати шкоди національним інтересам і безпеці
Рішення про необхідність засекречування та розсекречування інформації приймає державний експерт з питань таємниць
Т
5
ВС

4. 12. 1
Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства), якщо розголошення відомостей про це може завдати шкоди національним інтересам і безпеці
Рішення про необхідність засекречування та розсекречування (але не пізніше вступу в силу вироку суду) інформації приймає державний експерт з питань таємниць
Т
5
ГШ
ДДВП
ДМС
ДПС
МВС
СБ

4. 12. 2
Відомості про зміст матеріалів судочинства, у тому числі судових справ (адміністративних, кримінальних, цивільних, господарських та про адміністративні правопорушення) з питань, які містять інформацію, віднесену до державної таємниці
Рішення про необхідність засекречування (відповідно до ступеня секретності відповідних матеріалів) або розсекречування інформації приймає голова суду (апеляційного, Вищого спеціалізованого, ВС) самостійно або за поданням зацікавленої сторони (у разі представлення інформації про наявність в матеріалах дізнання (досудового слідства) державної таємниці, але на термін, що не перевищує максимального терміну засекречування відповідних матеріалів)
ОВ
ЦТ
Т
30
10
5
ВС

4. 12. 3
Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, які містять інформацію, віднесену до державної таємниці
Рішення про необхідність засекречування (відповідно до ступеня секретності відповідних матеріалів) або розсекречування інформації приймає керівник органу дізнання (досудового слідства) самостійно або за поданням зацікавленої сторони (у разі представлення інформації про наявність у матеріалах дізнання (досудового слідства) державної таємниці, але на термін, що не перевищує максимального терміну засекречування відповідних матеріалів)
ОВ
ЦТ
Т
30
10
5
ГШ
ДДВП
ДМС
ДПС
МВС
СБТ.в.о. начальника Управління
охорони державної таємниці В. Шаповаленко

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою