Каркаси одноповерхових виробничих будинків

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Реферат на тему:

Каркаси одноповерхових виробничих будинків

У сучасній практиці будівництва одноповерхові промислові будівлі виконуються в каркасній конструктивній схемі. Це пояснюється необхідністю досягнення великих вільних просторів для розміщення технологічних процесів не тільки уподовж, але і упоперек споруди. Несучий каркас одноповерхової промислової будівлі складається з взаємно зв «язаних між собою поперечних рам, утворених колонами і ригелями, як які використовуються балки, ферми і арки із затягуваннями (мал. 1, а-в).

Мал. 1. Конструктивна схема каркаса одноповерхової промислової будівлі, виконаної в конструкціях:

Мал. 1. Конструктивна схема каркаса одноповерхової промислової будівлі, виконаної в конструкціях:

а — сталевих; б — залізобетонних; в — дерев «яних;

1- колони; 2- ферм, 3- підкранові балки; 4-прогони по фермах;

5-горизонтальні зв «язки по фермах;

6- вертикальні зв «язки між фермами; 7- рам ліхтаря;

8-горизонтальні зв «язки ліхтаря; 9- прогонів ліхтаря;

10- вертикальні зв «язки ліхтаря; 11- вертикальні зв «язки по колонах;

12-залізобетонна надбудова ліхтаря; 13- одноветвевая колона;

14- двухветвевая колона; 15- плит покриття; 16-стіни;

17-фундаменти; 18- дерев «яна клеєна балка; 19- мостовий кран;

20- двухветвевая гратчаста колона; 21- дерев «яна клеєна колона.

Разом з плоскими рамами в одноповерхових промислових будівлях широке застосування знаходять просторові конструкції.

Каркаси одноповерхових промислових будівель можуть виконуватися в залізобетоні, металі і дереві.

Переважне застосування в масових промислових будівлях, а також у випадках дії на споруду порівняно невеликих навантажень мають залізобетонні каркаси, в яких при прольотах до 18 м включно як ригелі доцільно використовувати двосхилі залізобетонні балки таврового і двотаврового поперечного перетину, а при прольотах 24, 30 і 36 м — ферми сегментного, трапецієвидного контура і з паралельними поясами.

При великих навантаженнях і значних прольотах, а також при мостових кранах великої вантажопідйомності слід переходити на використання сталевих каркасів.

Сталеві каркаси з легкими металевими конструкціями проте можуть успішно конкурувати за вартістю і трудомісткістю зведення із залізобетонними каркасами, починаючи з прольоту 18 м.

Широке застосування в одноповерхових промислових будівлях знаходять поперечні рами змішаної конструкції: колони — залізобетонні; рігелі- металеві. Гідністю таких змішаних каркасів є менша вартість, велика надійність експлуатації при дії високих температур і агресивних середовищ.

Сітки колон одноповерхових каркасних будівель масового застосування слід призначати розміром 6X18, 6X24, 6X30, 6X36, 12X18, 12X24, 12X30 і 12X36 м. При цьому прольоти слід приймати кратними 6, а кроки між рамами переважні 12 м.

При кроці колон 12 м по контуру будівлі і по торцях часто влаштовуються додаткові фахверковиє колони з кроком 6 м для кріплення ригелів під легкі стінні панелі або залізобетонні стінні панелі завдовжки 6 м.

Поперечні рами одноповерхових будівель можна класифікувати по ряду ознак; по сполученню ригеля з колонами; по числу прольотів; по перетину стійкий; по конструкції ригеля; по контуру ригеля. Найбільш поширеним сполученням ригеля з колонами є шарнір, що забезпечує простоту збірки каркаса, взаємозамінність елементів конструкцій ригеля.

Жорстке сполучення ригеля з колонами слід застосовувати переважно в одноповерхових будівлях великої висоти або у разі перекриття великих прольотів.

Сучасні тенденції блокування різних цехів під одним дахом, визначають переважне застосування багатопролітних промислових будівель з ригелями в одному рівні у всіх рамах з похилими ригелями або з перепадами ригелів по висоті залежно від характеру технологічного процесу.

Скорочення витрати матеріалу в каркасах одноповерхових будівель може бути отримане при шарнірному сполученні стійкий з ригелями і фундаментами. В цьому випадку стійкість каркаса в поперечному і подовжньому напрямах забезпечується вертикальними зв «язками, поставленими в одному з основних прольотів і кроків каркаса або в межах якого-небудь отвору між елементами каркаса.

Конструкція ригеля суцільного або крізного перетину залежить головним чином від прольоту. При прольотах більше 18 м ригелі проектуються крізними у вигляді ферм з метою економії матеріалів.

Просторова жорсткість і стійкість каркасів одноповерхових будівлі в період монтажу і в процесі експлуатації забезпечуються структурною системою зв «язків, поставлених в межах блоку покриття і в межах висоти колони каркаса.

Основними зв «язками, що забезпечують загальну стійкість просторового каркаса в подовжньому напрямі, є зв «язки між колонами каркаса. Вертикальні зв «язки між колонами спільно із затисненими у фундаменті колонами забезпечують геометричну незмінність системи, сприймають тиск вітру на торець будівлі і подовжні гальмівні зусилля від мостових кранів.

Вертикальні зв «язки вигляду розкосу (мал. 2, а) працюють на розтягування і стиснення і поступаються по витраті металу зв «язкам хрестового (мал. 2, би) вигляду. Проте з огляду на те, що вони простіше у виготовленні і монтажі, останнім часом вони знаходять переважне застосування. Хрестові зв «язки працюють тільки на розтягування, тому їх проектують з одиночних профілів — куточків, швелерів і труб. При кроці колон 12 м і доцільніше переходити на застосування зв «язків портального, вигляду, як жорсткіших і економічніших по витраті матеріалу (рис. 2, в, г).

Мал. 2. Схеми систем зв «язків між колонами в одноповерхових промислових будівлях: а, би -при кроці колон 6 м; у, г -при кроці 12 м

Для одноповерхових промислових будівель із сталевим каркасом найбільше застосування отримали рами бесшарнірного типу (мал. 3, а). Для одноповерхових промислових і цивільних будівель із залізобетонним і змішаним каркасом використовуються рами з шарнірним з «єднанням ригеля з колоною і з жорстким з «єднанням колон з фундаментами.

9.3 До розрахунку однопролетной рами: а — конструктивна схема; б — розрахункова схема

У сталевих каркасах співвідношення моментів інерції перетинів ригеля і стійок рами задають з конструктивних, міркувань:

для однопролетных рам

I inf / Isup = 7… 10; I p/ Isup=20… 40;

для багатопролітних рам

I inf, i / Iinf, l =1… 10;

де I inf, Isup — моменти інерції підкранової і надкранової частин перетину колон в однопролетном будівлі; I inf, i, Isup. l — те ж, колон зовнішнього і середнього ряду; I sup — момент інерції надкранової частини перетину колон; I b — момент інерції поперечного перетину ригеля.

Ригель каркаса з шарнірним сполученням ригеля із стійкими розраховують як звичайну балку (ферму) або як нерозрізну систему, сперту на ряд колон. Стійки рами розраховують як внецентренно стислі колони, затиснені у фундаменті.

PAGE

PAGE 7

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою