РЕМОНТ МЕБЛІВ

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

РЕФЕРАТ

на тему:

РЕМОНТ МЕБЛІВ

Організація ремонтних робіт

Причини пошкодження меблів

Дрібний ремонт меблів

Середній ремонт меблів

Великий ремонт меблів

Організація ремонтних робіт

Виготовлені меблеві вироби зберігають свою красу, міцність і довговічність за умови правильного транспортування, експлуатації і зберігання їх. Проте навіть при правильному зберіганні й експлуатації меблів окремі частини їх зношуються, псуються і потребують ремонту і реставрації.

Меблі ремонтують спеціалізовані підприємства, оснащені відповідним устаткуванням. Залежно від обсягу робіт ремонт меблів поділяють на дрібний (якщо вартість ремонту не перевищує 10% вартості виробу), середній (до 20%), великий (до 30%). Відповідно ремонт меблів виконують невеликі майстерні малої потужності, цехи (майстерні) середньої потужності, меблеві і базові фабрики.

Майстерні малої потужності, обладнані одним або двома комбінованими верстатами і набором ручного електрифікованого інструменту, забезпечують виконання дрібного ремонту меблів. Деякі його види можна виконувати вдома у замовника.

Цехи або майстерні середньої потужності забезпечені значно більшою кількістю універсального обладнання (6−10 верстатів), пульверизаційною кабіною, нестандартним устаткуванням, набором електрифікованого інструменту.

Фабрики ремонту меблів забезпечені усіма видами сучасного універсального і спеціального устаткування на всіх стадіях технологічного процесу ремонту меблів. Максимальна механізація виробничих і технологічних процесів дає змогу виконувати великий ремонт меблів.

Для повного задоволення замовлень населення на ремонт меблів велике значення мають: правильна організація прийому замовлень на ремонт меблів і доставки меблів в ремонтну майстерню або на фабрику; своєчасне виконання замовлень і видача їх замовникам, а також доставка відремонтованих меблів; правильне визначення вартості ремонту, його якість і строки виконання.

Прийом замовлень на ремонт меблів може здійснюватись безпосередньо на ремонтних підприємствах або на спеціально організованих цими підприємствами приймальних пунктах, де роблять дрібний і середній ремонти.

Незалежно від місця приймання меблі в ремонт приймає спеціа-ліст-меблевик (майстер-приймальник), який визначає дефекти, що підлягають усуненню, стан виробу до ремонту і вимоги до нього після ремонту. На встановлений разом із замовником обсяг ремонтних робіт майстер-приймальник складає калькуляцію у встановленому порядку згідно з затвердженим прейскурантом на ремонт меблів і підписує її.

Замовлення на ремонт меблів оформляють квитанцією встановленої форми і один примірник із штампом підприємства видають замовнику. Вартість ремонту оплачується замовником повністю прі. оформленні ремонту. Меблі, пошкоджені жучком-точильником, а також ті, що перебувають в антисанітарному стані, в ремонт не приймаються.

Кожне замовлення має бути виконане у встановлений строк (не більш ніж один місяць), якісно відповідно до затверджених технічних умов. Після ремонту меблі на підприємстві зберігаються до одного місяця і тільки як виняток (наприклад, хвороба чи відрядження замовника) — до двох місяців. Підприємство гарантує якість виконаних ремонтних робіт протягом шести місяців від дня видачі замовлення.

У кожній ремонтній майстерні на видному місці мають бути: прейскурант цін на ремонт меблів; правила організації прийому і видачі замовлень; технічні умови на ремонт меблів; зразок квитанції оформлення замовлення на ремонт меблів; адреса і номер телефону ремонтного підприємства і вищестоящої організації.

Причини пошкодження меблів

Причини пошкодження меблів можуть бути надзвичайно різноманітні. Умовно їх поділяють на такі п «ять груп: пошкодження, що виникає внаслідок порушення правил зберігання меблів; внаслідок порушення правил транспортування меблів; внаслідок необережного користування меблями при експлуатації їх; пошкодження лицьових поверхонь меблів внаслідок тривалого строку експлуатації; пошкодження, що виникають внаслідок ураження деревини комахами-шкідниками. Причини виникнення різних видів пошкоджень меблів і способи запобігання їх виникнення подано в табл. 12.

Таблиця 12. Причини пошкоджень і способи запобігання їм

Продовження табл. 12

Продовження табл. 12

Дрібний ремонт меблів

До дрібних дефектів належать: забруднення меблів; втрата блиску опоряджувального покриття; плями на лицьових поверхнях меблів; повітряні бульбашки, невеликі вм «ятини, подряпини, тріщини з руйнуванням облицьовувального шпону; відшарування облицьовувального шпону; ослаблення шипових з «єднань; заколи, відщепи, тріщини в масивній деревині; поломані ніжки стільців, крісел, шаф, тумбочок, столів та ін.; жолоблення дверцят столярних виробів, погане засування ящиків, висувних полиць та інших частин меблів; зношення кріпильної і лицьової фурнітури; пошкодження виробів комахами-шкідниками; пошкодження, пов «язані з перетягуванням пружин м «яких меблів, та інші незначні дефекти (табл. 13).

Таблиця 13. Технологія проведення дрібнота ремонту

Продовження табл. 13

Рис. 1. Спеціальний ручний інструмент для ремонту меблів вдома у замовника:

а — ніж спеціальний для надрізування пшену, б — шпатель з електроконтактним нагріванням, в — ніж для видалення залишків старого клею з-під шпону, г — пристрій для притирання шпону, д — валик для облицьовування, е — притирний молоток

Оскільки дрібний ремонт меблів можна здійснювати вдома у замовника, основні інструменти, потрібні для дрібного ремонту, розміщуються у спеціальних ящиках-валізках. Ці інструменти комплектуються за етапами технологічного процесу для виконання столярних, опоряджувальних і оббивних робіт. Крім того, для дрібного ремонту застосовують спеціальний ручний інструмент (Рис. 1).

Для ремонту меблів в сільських районах організовують пересувні майстерні. Така майстерня може бути^змонтована на будь-якому вантажному моторолері.

Середній ремонт меблів

Середній ремонт меблів здійснюється у невеликих майстернях середньої і малої потужності.

До середнього ремонту належить ремонт деталей і вузлів меблів, облицьованих елементів, прозорих лакових покриттів лицьових поверхонь, непрозорих лицьових покриттів та ін. Для виконання середнього ремонту застосовують деревообробні універсальні верстати, деревообробні комбіновані верстати, ручний інструменті обладнання, пристрої і устаткування для склеювання й облицьовування, устаткування для заточування й підготовки різального інструменту до роботи.

При ремонті деталей і вузлів меблів найчастіше виконуються такі роботи: заготовка деталей щитових елементів і окремих вузлів; склеювання щитових з «єднань .в деталях і вузлах, виготовлених заново для заміни поламаних; переклеювання шиповних з «єднань по старих клейових швах; приклеювання розкладок і пілястр; облицьовування окремих вузлів та опорядження їх.

Технологію проведення середнього ремонту наведено в табл. 14.

Великий ремонт меблів

Великий ремонт меблів здійснюється у спеціалізованих майстернях середньої потужності або на меблевих фабриках, які забезпечені спеціальним високопродуктивним деревообробним устаткуванням для виконання всіх технологічних операцій.

При великому ремонті меблів передбачається виготовлення вузлів і деталей, в тому числі щитових елементів, фільонок, рамок, коробок, ослінчиків, ящиків, пів-ящиків, брусків та інших деталей для заміни зношених і поламаних.

Таблиця 14. Технологія проведення середнього ремонту

Таблиця 15. Розбирання меблів

Технологічний процес виготовлення вузлів і деталей для ремонту меблів аналогічний технологічному процесу виготовлення вузлів і деталей для нових меблів.

Ремонтувати меблі краще в розібраному вигляді. Це дає змогу широко застосовувати деревообробне устаткування, що значно прискорює і полегшує виконання технологічних операцій. Перед ремонтом кожен меблевий виріб розбирають на вузли і деталі повністю або частково, звільняючи ті елементи, які потребують ремонту або заміни. Розбирання меблів здійснюється в спеціальному приміщенні, обладнаному вентиляційною установкою для очищення повітря згідно з діючими санітарними нормами.

Для розбирання меблів треба мати набір столярного ручного інструменту, гайкових ключів, електрошуруповерт, електродрель, промисловий пилосос.

Найменування операцій і порядок проведення їх при розбиранні меблів подані в табл. 15.

Список використаної літератури

1. Бобиков П. Д. Изготовление художественной мебели.- М.: Высш. шк., 1988.- 288 с.

2. Григорьев М. А. Материаловедение для столяров и плотников.- М.: Высш. шк., 1985.- 144 с.

4. Голубков В. И., Михайленко Н. П., Модин Н. И. Справочник по ремонту мебели.- М.: Лег. индустрия, 1970.- 231 с.

5. Кулебокин Г. И. Столярное дело.- М.: Стройиздат, 1987.- 144 с.

6. Кряпов М. В., Гулин В. С., Берилин А. В. Современное производство мебели.- М.: Лесн. пром-сть, 1986.- 263 с.

7. Справочник мебельщика. Конструкции и функциональные размеры. Материалы. Технология производства. — М.: Лесн. пром-сть, 1985.- 360 с.

9. Черепахина А. Н. Эстетика современной мебели.- М.: Лесн. пром-сть, 1988.- 224 с.

10. Черняк В. 3. Строительные уроки русских мастеров.- М.: Стройиздат, 1988.- 192 с.

11. Шумега С. С. Спеціальна технологія меблевого виробництва.- К.: Вища шк. Головне вид-во, 1981.- 242 с.

12. Шумега С. С. Технология столярно-мебельного производства.- М.: Лесн. пром-сть, 1984.- 265 с.

13. Яковлева К. Г. Лесная скульптура.- М.: Лесн. пром-сть, 1988, — 210 с.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою