ЕНЕРГЕТИКА І ПІДПРИЄМСТВА ЯДЕРНОЇ ГАЛУЗІ

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

ЕНЕРГЕТИКА І ПІДПРИЄМСТВА ЯДЕРНОЇ ГАЛУЗІ


Серед промислових про «єктів одним із основних забруднювачів
атмосферного повітря є підприємства теплоенергетики (близько 30
відсотків всіх шкідливих викидів в атмосферу від стаціонарних
джерел).
У галузі екології в тепловій енергетиці домінують дві
найважливіші проблеми: забруднення атмосферного повітря і
забруднення земель через накопичення значної кількості відходів
(золі, шлаків, пилу).
Ядерна енергія в Україні використовується в всіх галузях
народного господарства — промисловості, медицині, сільському
господарстві, наукових дослідженнях, а й у побуті.
У 1996 році 43,9 відсотка всієї електроенергії було б вироблено
на атомних станціях. На п «яті АЕС працювало 15 атомних блоків
загальною потужністю 13,618 тис. мвт., на які було б вироблено 79,6
млрд. квт-год електроенергії. За кількістю реакторів та їх
потужністю Україна посідає восьме місце у світі та п «яте — в
Європі.
Чотири енергоблоки із реакторами ВВЕР-1000 перебувають в стані
будівництва на майданчиках Рівненської та Хмельницької АЕС з
різними сходами будівельної готовності. Інший блок
Чорнобильської АЕС законсервовано, перший блок цієї станції
остаточно зупинено у листопаді 1996 року. У Києві та Севастополі
розташовані дослідницькі реактори, котрі у 1996 році не працювали,
але й продовження їхні експлуатації планується у наступні роки.

Головними місцями накопичення радіоактивних відходів є атомні
станції, на які здійснюється їхнього первинна переробка та тимчасове
зберігання. На АЕС не існує повного циклу первинної переробки
відходів відповідно до вимог норм, правил та стандартів із ядерної
та радіаційної безпеки, що призводить до нераціонального
використання сховищ та збільшує ризик радіаційних аварій. У 30-
кілометровій зоні Чорнобильської АЕС зберігається в тимчасових, не
пристосованих для зберігання сховищах велика кількість
радіоактивних відходів, серед які є відходи ядерної енергетики.
Головним джерелом небезпеки у 30-кілометровій зоні Чорнобильської
АЕС залишається про «єкт «Укриття », в якому зосереджені небезпечні
радіоактивні речовини та ядерні матеріали, радіоактивність яких
близько 20 млн. кюрі.
У шести областях України розташовані регіональні підприємства
УкрДО «Радон «із переробки та зберігання радіоактивних відходів,
котрі приймають на зберігання радіоактивні відходи від всіх галузей
народного господарства. Ці підприємства також не мають установок
для первинної переробки відходів.
Підприємства із видобування та переробки уранових руд
знаходяться у Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській
областях. Характерним для уранопереробки є ті, що майже усі її
відходи — відвали шахтних порід, скиди та викиди (рідкі,
газоподібні) є джерелами радіаційного забруднення навколишнього
природного середовища. Вони містяться природний уран, торій-232,
продукти розпаду уранового та торієвого рядів, у тому числі і
радіоактивний газ радон. Для природного середовища та людей
головну небезпеку становлять великі за своїми обсягами
хвостосховища та зосереджені у яких радіоактивні матеріали.

Україна належить до країн із дуже розвинутим використанням
джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) у багатьох сферах
господарства й наукової діяльності. На даний годину існує близько 8
тисяч підприємств та організацій (лише по місту Києву їхні близько
400), котрі використовують понад 100 тисяч ДІВ.

Через існування великої кількості штучних й природних джерел
іонізуючого випромінювання та в результаті Чорнобильської
катастрофи в Україні склалася дуже складна радіоекологічна
ситуація, Яка викликає необхідність створення системи заходів
радіаційного захисту населення та навколишнього природного
середовища.
У систему таких заходів мають входити: основи ядерного
законодавства, державне регулювання ядерної та радіаційної
безпеки, державні програми мінімізації наслідків Чорнобильської
катастрофи, норми поводження із радіоактивними відходами та
підвищення безпеки атомних станцій, система соціального захисту
населення.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою