СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ


Термін «фінанси» скидатися від франц. finance — «обов`язкова сплата грошей», що, у свою чергу скидатися від латів. finare — «закінчити, врегулювати суперечку (грошову)».
У сучасному розумінні фінансами називають систему економічних відносин, за допомогою які створюються й розподіляються державні кошти.
як зазначає А.Г. Зюнькін, «фінансова діяльність держави зумовлена об`єктивною необхідністю розподілу та перерозподілу національного прибутку, а також задоволення як індивідуальних потреб громадян, то й потреб суспільства в цілому.» [3; 4]
На практиці фінансова діяльність держави уявляє собою процес збирання, розподілу (перерозподілу) та використання коштів, що забезпечуют
и виконання Державою функцій. Нею займаються уповноважені державні органи, що здійснюють пряме планове збирання й розподіл коштів.
Всі фінансові ресурси в державі поділяються на централізовані та децентралізовані фонди грошових коштів. Централізовані фонди надходять у розпорядження держави як суб'єкта влади, тоді як децентралізовані утворюються в всіх галузях народного господарства.
До державних фінансів України належати зведений державний бюджет України, фінанси державного сектора економіки, централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення, державний кредит, резервні та страхові фонди.
До поняття «фінанси» близьке за своїм значенням поняття «гроші». Проте, між цими поняттями існує і принципова відмінність: якщо гроші - це загальний еквівалент, за допомогою якого вимірюються затрати роботи виробників, то фінанси є економічним інструментом розподілу і перерозподілу національного прибутку, знаряддям контролю за фондами грошових ресурсів. Крім державних, у суспільстві є і приватні фінанси. Якщо стан й розвиток державних фінансів визначаються рішеннями держави й діями публічної влади, то приватні фінанси залежать виключно від законів ринкової економіки. Здіснюючи финансову діяльність, держава може в примусовому порядку забезпечити власні доходи, приватні ж особини зробити цого не можуть. Державні фінанси пов`язані із грошовою системою держави, котра не залежить від волі приватного власника. Нарешті, ще одна відмінність між державними та приватними фінансами полягає до того, що Перші є засобом досягнення загального інтересу громадян держави, тоді як другі зорієнтовані переважно на на отримання прибутку тихий чи інших фізичних чи юридичних осіб.
Таким чином, фінансову діяльність держави можна розглядати як особливу галузь управління, спеціальним завданням якої є мобілізація коштів для всіх інших сфер її діяльності. На сучасному етапі, коли Україна здійснює перехід до ринкової економіки, значення фінансової діяльності держави дедалі зростає, причому держава частіше вдається до економічних важелів фінансової діяльності на противагу тоталітарній економіці, за якої держава у своїй фінансовій діяльності віддавала перевагу командно-адміністративним важелям.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою