Акти управління - форма управлінської діяльності

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Акти управління — форма управлінської діяльності


Зовнішнє вираження однорідних дій неможливо вважати бездоганною. Дефектність конструкції акти управління — форма управлінської діяльності - група однорідних рекомендується неминучої. Не краще обстоює справа із визначенням поняття актів управління через форму управлінської діяльності, коли под такий розуміють спосіб здійснення функцій державних органів. Б. М. Габричидзе вважає, що «при розгляді кожної форми, у тому числі й діяльності по виданню нормативних й індивідуальних актів, варто враховувати ряд моментів, без яких немислимо саме поняття „форма управлінської діяльності“. У даному випадку вірніше говорити про такі елементи, як видання чи прийняття акта, його характер, утримання й форма, що у сукупності складають поняття визначеної форми управлінської діяльності». Проте далі він пише про доцільність класифікувати форми управлінської діяльності в такий спосіб:
а) видання нормативних актів управління;
б) видання ненормативних (індивідуальних) акти;
в) суспільно-організаційні дії чи діяльність організаційно-інструкторського характеру;
р) здійснення матеріально-технічних дій. Така класифікація, на думку автора, хоча й має деяку умовність, але й «чітко й найбільше повно відбиває фактичний обсяг й види управлінської діяльності».
як бачимо, до правових форм діяльності віднесена не сукупність указаних вище елементів, а лише один з них — видання актів. Важко собі уявити, що інші елементи, такі, наприклад, як утримання актів чи їхньої форми, автор відносить до здійснення матеріально-технічних дій чи до суспільно-організаційних дій. Вочевидь, що немає. Алі тоді куди ж? Залишається припустити подвійний зміст словосполучення «видання актів». Дійсно, іноді, говорячи про видання актів, мають на увазі, по істоті, комплекс елементів актів, й входять їхнє прийняття, опублікування й т.д. Алі це не робиться в ході перечислення указаних елементів акта, інакше утвориться ототожнення явища із одним з його елементів.
Конструкція акт управління — форма управлінської діяльності - спосіб здійснення функцій управління рекомендується невдалої. Викликає заперечення й саме визначення форми управлінської діяльності як способу здійснення функцій управління. Так звичайно говорять про метод. А форма й метод при усій взаємопов «язання цих сторін процесу управління поняття не тотожні. Зрозуміло, не можна заперечити можливість багатоаспектного підходу до розгляду структурних елементів управління, при якому припускається тієї самий елемент називати тільки в випадках формою, в інших — методом. Усе залежить від того, з які позицій ведеться відповідне дослідження. Така можливість обумовлена існуванням численних взаємозв «язків управління із іншими явищами, взаємозв «язків елементів структури, їхнім прямуванням, переходом кількості в якість, спільного в одиничне й т.д., тобто дією законів діалектики. Алі й при цих умовах узагалі немає основ змішувати форму й метод діяльності, без яких-небудь обмовок називати формою спосіб здійснення функцій. При оцінці доцільності визначення актів управління через форму управлінської діяльності треба матір на увазі й стан апарата науки управління, філософської, юридичної і економічної наук. титану сам терміни й поняття тепер нерідко використовуються для позначення різноманітних явищ, елементів управління з огляду на того, що остаточно цей апарат ще не склався, часто припускається змішання і ототожнення таких зрозуміти, як форма, метод й т.д. Визначення акта як форми діяльності, а форми як способу здійснення функцій ані науці, ані для практики управління нічого не дає. Тут найбільше чітко проступає спільний дефект будь-якого визначення акта управління через форму управлінської діяльності - поняття одного явища визначається через поняття іншого, що є спірним. Звернемося до освітлення запитання про форми управлінської діяльності останнім годиною. Чи не ліквідує класифікація форм управлінської діяльності, дана лише у формах. Аналізоване визначення поняття форми діяльності відразу було б віднесено до числа спірних становищ. Робота із адміністративного права, один з чинників, що обумовлюють недоцільність визначення актів управління через форму управлінської діяльності?
Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою