Транспортная система (Східного Казахстана)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Географія


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Транспорт є важливим елементом у розвитку економіки області. Його діяльність тісно пов’язана з зміною обсягів випущеної промислової та сільськогосподарської продукції, товарообігу споживчих товаров.

На діаграмі зображено динаміку індексу фізичного обсягу произведённой продукції і на індексу обсягу перевезень грузов:

У Східному Казахстані транспортний комплекс представлений такими видами транспорту, як автомобільний, залізничний, міської електричний, повітряний і внутрішній водний. Основним перевізником, як вантажів, і пасажирів є автомобільний транспорт. У таблицях представлено розподіл обсягів вантажних і перевезень пасажирів підприємств і фізичних осіб із видам транспорту, за даними за 9 місяців 2000 года:

| |тис. тонн |питому вагу | | | |від виробленого, % | |Перевезено вантажів |128 143.0 |100. 00 | |всього, | | | |зокрема | | | |Автомобільним |110 275.9 |86. 05 | |Залізничним |17 798.6 |13.9 | |Внутрішнім водним |68.4 |0. 05 | |Авіаційним |0.1 |- |

| |тис. пасажирів |питому вагу | | | |від виробленого, % | |Перевезено |303 338.1 |100. 00 | |пасажирів всього, | | | |зокрема: | | | |Автомобільним |292 109.9 |96.3 | |Електричним |9818.0 |3. 24 | |Залізничним |1362.3 |0. 45 | |Авіаційним |43.2 |0. 01 | |Внутрішнім водним |4.7 |- |

Обсяги перевезень вантажів усіма перевізниками за видами транспорту в динаміці виглядають наступним образом:

Як очевидно з графіка, автоперевезення, авіаперевезення і залізничні перевезення вантажів стабільні за своїми щорічним объёмам. Річковій вантажний транспорт загального користування області, з банкрутством По-східному- Казахстанського річкового пароплавства, офіційно торік був представлений лише поромними переправами.

Нинішнього року вантажоперевезення всіма видами транспорту збільшилися. По даним за 9 місяців 2000 року обсяги перевезень вантажів автотранспортом зросли проти аналогічним торішнім періодом 1999 року в 25. 7%, залізничним — на 20. 4%, авіаційним — вчетверо, внутрішнім водним — в 17.5 раз.

Обсяг перевезень пасажирів на початок поточного року цілому щорічно зменшувався. Скорочувався пасажиропотік на залізничному і міському електричному транспорті, не працював у 1999 року пасажирський річковий флот. Разом про те збільшується щорічний обсяг перевезень пасажирів автомобільним транспортом, призупинилося 1999 року скорочення авіаперевезень. У таблиці подано обсяги перевезённых пасажирів усіма транспортом, належить підприємствам, і фізичних осіб у період з 1996 по 1999 рр.: | |1996 р. |1997 р. |1998 р. |1999 р. | |Автомобільний, млн. |334.3 |310.3 |316.2 |320.3 | |пасажирів | | | | | |Міський |24.7 |20.4 |16.9 |11.1 | |електричний, млн. | | | | | |пасажирів | | | | | |Залізничний, млн. |1.7 |1.8 |1.5 |1.2 | |пасажирів | | | | | |Повітряний, тис. |83.0 |58.0 |39.3 |43.0 | |пасажирів | | | | | |Внутрішній водний, |143.8 |32.0 |15.4 |- | |тис. пасажирів | | | | |

Нинішнього року позначилося лавиноподібне зростання пасажироперевезень всіма видами транспорту крім залізничного. Внутрішній водний пасажирський транспорт після процедури банкрутства ВК річкового пароплавства у управління новоствореному ТОВ «Иртыштранс». За 9 місяців цього року з приводу січня-вересня 1999 р. автобусами і легковиками перевезено пасажирів на 20% більше, трамваями — на 27. 8%, літаками — на 38%, потягами — менше на 3. 6%; обсяг перевезень річковим транспортом становив 4.7 тис. пассажиров.

Автомобільний транспорт області з свою приналежність підрозділяється втричі категорії: автомобілі транспортних підприємств загального користування, нетранспортних підприємств і закупівельних організацій і автомобілі індивідуальних власників. У виду зносу й малої ступеня відновлення автомобільний парк області щорічно зменшується. У 1999 відзначений його зростання, але за рахунок збільшення кількості легкових авто у власників. На діаграмі представлено динаміці автомобільний парк области:

По приналежності автотранспортні кошти поділяються наступним чином (дані за станом на 1. 01. 2000 г.):

|вид |всего,|принадле|в тому числі: |принадлежащ| |автотранспортны|ед. |жащие | |не | |x коштів | |предприя| |индивидуаль| | | |тиям | |ным | | | | | |власникам | | | | |нетранс|автотран| | | | | |портным|спортным| | |Усього |128 436|18759 |15 952 |2807 |109 667 | |Вантажні |19 768 |9422 |7954 |1468 |10 346 | |автомобілі | | | | | | |Пасажирські |3614 |2487 |1385 |1102 |1127 | |автобуси | | | | | | |Легкові |101 015|2905 |2668 |237 |98 110 | |автомобілі | | | | | | |Спеціальні |4039 |3945 |3945 |- |94 | |легкові і | | | | | | |вантажні | | | | | | |автомобілі | | | | | |

З таблиці слід, що власниками автотранспортних коштів у сфері є фізичні особи. На частку яких припадає переважна більшість перевезених автотранспортом вантажів і пасажирів. Так, за даними за 9 місяців цього року обсяг перевезённых фізичними особами вантажів становив 68% всіх автотранспортних вантажоперевезень, пасажирів приватними автобусами легковиками — 82% всіх автомобільних пасажироперевезень. По порівнянню з дев’ятьма місяцями 1999 року обсяги перевезень власників автотранспортних коштів змінилися наступним образом:

| |вантажі, в % до |пасажири, в % до | | |аналогічному періоду |аналогічному | | |минулого року її |періоду минулого | | | |року | |Транспортні |182.3 |90.0 | |підприємства | | | |Нетранспортные |124.0 |- | |підприємства | | | |Фізичні особи |125.4 |129.4 |

Наведені дані свідчить про зростанні обсягів перевезень вантажів всіх перевізників області, і навіть перерозподілі автомобільних пасажироперевезень на користь транспортної діяльності фізичних лиц.

Експлуатаційна довжина залізниць області становить 1466.8 км., щільність залізничних колій — 5.2 км. на 1000 м² території, що відповідає среднереспубликанскому показателю.

Залізниця є основним магістральним перевізником вантажів. Середня дальність перевезення однієї тонни вантажу перевищує аналогічний показник автомобільного транспорту удесятеро раз.

У порівняні з 1998 роком, у 1999 року залізничним транспортом відправлений аналогічний обсяг вантажів, пасажирів — на 20% менше. Зменшення пасажироперевезень викликано скасуванням низки пасажирських поїздів формування країн СНД і переключенням частини пасажиропотоку на автотранспорт. Чималу роль зіграла різниця у тарифах на пасажирські перевезення казахстанських і російських залізничників, яка призвела до з того що пасажирам стало вигідніше набувати квитки для проїзду територією Російської Федерації у її прикордонних городах.

Що ж до вантажоперевезень, їх обсяг відбиває ситуацію, сформовану економіки, саме зростання обсягів промислової продукції і на товарооборота.

Основні експлуатаційні показники роботи залізничного транспорту в 1998—1999 рр. представлені у таблице:

| |1998 г. |1999 г. |1999 р. в % до | | | | |1998 р. | |1 |2 |3 |4 | |Середньодобовий навантаження |359 |357 |99.4 | |вагонів | | | | |Середньодобовий вивантаження |373 |334 |89.5 | |вагонів | | | | |Оборот вагона, добу |2.5 |2.6 |104.5 | |1 |2 |3 |4 | |Простий вагона під однієї |24.9 |23.5 |94.4 | |вантажний операцією, годину | | | | |Середній вагу (брутто) грузового|2447.5 |2548.5 |104.1 | |поїзда, тонн | | | | |Поездо-километры, млн. |3.8 |3.2 |84.2 | |Поездо-часы дільниці, тис. |106.3 |84.5 |82.4 | |Дільнична швидкість, кмч |35.5 |38.2 |107.6 | |Продуктивність вагона, ткм|5867 |5158 |88.0 | |Статична навантаження, тонн |63.3 |64.8 |102.4 |

Дані роботи залізниці свідчить про скороченні дальності перевезень і збільшенні експлуатаційної навантаження на рухомий состав.

У порівняні з 1998 роком зменшилася кількість відправлених і проследовавших поїздів: вантажних відправлено на 4. 2% менше, пройшло — на 15%; пасажирських відповідно на 15. 7% і 31. 7%.

Знизилася точність відправки за окремим розкладом вантажних і пасажирських поездов:

За 9 місяців цього року обсяг вантажних перевезень залізничним транспортом становив 17.8 млн. тонн, пасажирів — 1.4 млн. людина, що аналогічному періоду 1999 року становить відповідно 120.4 і 96. 4%.

Водні судноплавні шляху області становлять 1081 км чи четверту частина всіх внутрішніх судноплавних шляхів республіки, зокрема 377 км — штучні шляху (канали) і 704 км — судноплавні річки. Водні траси з гарантованими глибинами налічують 71% шляхів. Загальна довжина механізованих вантажних і вантажопасажирських причалів становить 290 погонних метров.

Вантажний парк річковий транспорт складається з 37 діючих судів загальної грузоподъёмностью 37.2 тис. т дизпалива на тому числі 33 суховантажного судна і 4 наливних судна. Близько 84% всіх суден мають грузоподъёмность 1000(1500 тонн. Вікова характеристика річковий транспорт наступна: 3 судна — 1970−1977 рр. будівлі, 34 судна — 1980 і більше пізніх років. За 1999 рік кількість судів, що у експлуатації скоротилося на третину. Водними шляхами перевозяться здебільшого сухі вантажі, основну частину яких (97%) становлять минерально-строительные вантажі. Пасажирський діючий парк судів транспорту загального користування функціонує як поромних переправ.

Відсутність інвестицій у внутрішній водний транспорт виключає його розвиток виробництва і робить її збитковим. За 1999 рік у порівнянню з 1998-м перевезення вантажів водним шляхом скоротилися вп’ятеро, витрати від перевезень перевищили доходи — у 1.3 разу. За 9 місяців цього року обсяг перевезённых вантажів річковим транспортом зріс у 17.5 раз проти январём- сентябрём 1999 року. Ці дані свідчить про початок відбудови судноплавного руху на області, але з своїм объёмам вони далеко відстають від показників минулих лет.

Авіаційний транспорт області представлений двома авіакомпаніями: ВАТ «Авіакомпанія „Іртиш Авіа“» і ВАТ «Семейавиа». У 1999 ними перевезено 43 тис. пасажирів і 54 тонни вантажів. Частка усть-каменогорских авіаторів в загальному обсязі перевезённых пасажирів й переробку становила відповідно 58 і 64%, семипалатинских — 42 і 36%.

Міжміські регулярні авіаперевезення становлять 94% обсягу перевезень пасажирів, міжміські спеціальні - 6%. Повітряний повідомлення з містами республіки налічує 99. 3% всіх пасажироперевезень, містами далекого зарубіжжя — 0. 5%, республік СНД — 0. 2%. Регулярність польотів становить 88. 9%.

З 1999 року в повітряних лініях відбувається зростання обсягу перевезень пасажирів, з початку року року почала зростатиме і обсяг перевезень вантажів. Збільшенню перевезень сприяло запровадження нових рейсів, зростання на 2.5 разу обсягів перевезеної пошти і укладати договори на перевезення інших вантажів. У січні-вересні цього року авіаторами області перевезено 43.2 тис. пасажирів і 148.7 тонн вантажів, що становить відповідно 138% й у 4 рази більше обсягу перевезень аналогічного періоду минулого года.

Попри збільшення перевезень, коефіцієнт використання пассажировместимости літаків становить 63. 4%, використання граничного вантажообігу налічує 66. 3%. Тобто авіаційна техніка використовується на повну мощность.

Трамвайне повідомлення — невід'ємний елемент транспортної системи обласного центру. Міський електричний транспорт становить 3. 2% всього обсягу пасажироперевезень області. Довжина експлуатаційного шляху налічує 30 км. Парк трамваїв залишається незмінним з 1997 року: в 1995- 1996 рр. він становив 55 вагонів, з 1997 р. — 53. До 2000 року обсяг пасажироперевезень міського електричного транспорту щорічно знижувався. Прихильність маршрутів до прокладеними лініях було основною причиною перерозподілу пасажиропотоків на користь автотранспорту. До останнього час стабільність вартості проїзду на трамваях з одночасним підвищенням ціни квитки на міському автотранспорті призвела до того, що у міському електричному транспорті почав відзначати зростання обсягів перевезень пасажирів. Сьогодні трамвайне повідомлення — найдоступніший вид громадського транспорту. За 9 місяців цього року, їм перевезено 9.8 млн. пасажирів, що у 27. 8% більше, як по січень-вересень 1999 года.

Заключение

З 1990 року у період реформування економіки грузо і пассажироперевозки щорічно скорочувалися. За своїми объёмам перевезень вантажів і пасажирів 1999 року транспорт області відповідав рівню 1993 года.

Дані роботи транспорту за 9 місяців цього року роботи свідчать про стабільну роботу транспортної системи області, позначилося лавиноподібне зростання її основних показників. Стабілізація економічної ситуації в, розвиток приватного підприємництва галузі дозволяє нарощувати обсяги перевезень. Для вдосконалення транспортної системи перед транспортними підприємствами області поставлено завдання забезпечення конкурентоспроможності транспортних коридорів, залучення інвестицій, вдосконалення мережі шляхів сообщения.

----------------------- %

[pic]

[pic]

115

млн. тонн

[pic]

тыс. единиц

[pic]

Доля поїздів, відправлених і проследовавших за окремим розкладом, %

Отправленные пасажирські поезда

Проследовавшие пасажирські поезда

Отправленные вантажні поезда

Проследовавшие вантажні поезда

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою