Польша

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Географія


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

1. Географічне становище стосовно сусіднім странам.

Територія Польщі простирається від 49o00' до 54о50' північної широти і між від 14o07' до 24o08' східної довготи. 54,2% території розміщено в розквіті до 150 м вище над рівнем моря 36,9% - від 150 до 300 м н.р.м., 5,7% - від 300 до 500 м н.р.м., 2,9 — від 500 до 1000 м н.р.м. Загальна площа Польщі - 312 658 (312 683) км2 (площею займає 69 у світі, і 9-те в Европе);

[pic]

Загальна довжина кордонів — 3 528 км, їх — 3 054 (2 888) км сухопутних, і 528 (491) морських.

Кордони з суміжними територіями: Росія — 206 (210) км, Литва — 103 (91) км, Білорусь — 416 (605) км, Україна — 529 (428) км, Словаччина — 539 (444) км, Чехія — 790 (658) км, Німеччина — 467 (456) км.

2. Становище стосовно головним паливно-сировинним баз, промисловим і сільськогосподарським районам.

Значна частина коштів економічного потенціалу Польщі виходить з переробці запасів мінерального сировини: країна посідає одне з чільних місць у Європі з видобутку кам’яного вугілля, сірки, срібла, виплавкою сталі. Має також значні запаси цинку свинцю, газу, солі та інших. мінералів. Одне з найважливіших галузей промисловості - кам’яновугільна, по розвитку якої Польща поступається у Європі лише Росії, Англії і Німеччині. Основну частина видобутку вугілля дають шахти Верхне-Силезского басейну. У Польщі сільському господарстві інтенсивно, більшу частину посівних районів займають жито і пшеница.

3. Становище стосовно головним районам збуту продукции.

Зростання міжнародного торговельного обороту відіграв велику роль процесі оздоровлення польської економіки. У період між 1992 і кінцем 1997 року експорт зріс на 53% й у перерахунку долари США, становив 24,4 мільярда. Упродовж цього терміну імпорт становило 50%, досягаючи величини 34,4 мільярдами доларів США. Торговий дефіцит зросла з 1,8 мільярда доларів на 1994 року до десяти мільярда 1996. У 1997 року дефіцит також істотно зріс через підвищити рівень внутрішнього споживання і інвестицій, стимулюючих імпорт, і навіть через амортизації обмінного курсу і повільного зростання експорту до ключових експортних областях.

4. Зміна ЭГП у времени.

На початку функціонування нового уряду, міністр Бальцерович доручив п’яти незалежним інститутам проведення досліджень, метою яких була об'єктивну оцінку стану польської економіки. Експерти дійшли висновку, що помітний економічного зростання, досягнутий попередніх років, є наслідком гіпертрофованого збільшення обсягів споживання, головна причина якого є необгрунтоване підвищення заробітної плати разом із безконтрольної діяльністю комерційних банків на ринку. Частково в цьому також залишається в поляків звичка до бедности.

На думку експертів, до чинників загрозливим економічної стабільності можна віднести також прискорення зростання споживання проти зростанням обсягу ВНП. Автори аналізу відзначили, що міра грошової маси продовжує зростати попри вжиті Національним Банком заходи з обмеження відсоткові ставки, дуже скромний зростання капітальних видатків низький рівень зовнішньоторговельного дефіциту. Існуюча тенденція позначає ризик валютного кризи, який відбувався в Мексиці, Південно-Східної Азії й Ческой Республике.

Заходи, запроваджені польським уряд із метою «охолодження «споживчого буму та обмеження поточного дефіциту, були дуже позитивно прийнято експертами ООН та ОБСЄ (див. «Economic Forecasts «виданий ООН та ОБСЄ у грудні 1997 року). Відповідно до цими прогнозами, після різкого підвищення обсягу споживання 1996 і 1997 рр. (відповідно 8,6% і 6,6%), 1998 року величина ця становитиме 4,5% - 5% (бюджет передбачає 4,2%), а 1999 року досягне безпечного значення 3,7%. З поданих даних слід, що недосформированный кабінет повинен присвячувати більше зусиль приборкання споживчих пристрастей з допомогою реструктуризації економіки (монетарної політики). Реалізація такої політики технічно нескладне складності, хоча може викликати тимчасове уповільнення зростання ВНП.

Валовий Національний Продукт

У 1992 року ВНП у Польщі становило 2,6%. Отже, Польща стала першої країною колишнього східного блоку, вписавшей на свій посаду комуністичну історію цілий рік економічного зростання. У кожному наступного року процес економічного одужання отримував нові імпульси як значного підвищення промислового виробництва та динамічного збільшення зовнішньоторговельних оборотов.

1995-го ВНП становило 7%, причому зростання промислового виробництва становило близько 20%. Проте, у тому року значно збільшився торговий дефіцит, оскільки внутрішнє споживання зростало, імпорт поглинув на інвестиції та реальні доходи від експорту. Притік прямих іноземних інвестицій у розмірі понад 1 мільярда доларів сприятливо позначився на зміцненні офіційних фінансових резервів і збалансуванні зовнішньої заборгованості. У 1997 року ВНП становило 6,9%, причому зростання промислового виробництва досяг величини 8,3%.

Инфляция.

Польща переживала період високої інфляції 1989-го і 1990 роках. Лібералізація цін визволила величезну грошову лавину, накопичену при попередньому режимі, який упав на грошовий ринок. Проте суворі антиінфляційні заходи, включаючи різке збільшення відсоткові ставки, підвищену оподаткування приросту фонду зарплати поступово викликали зниження рівня інфляції, вона залишалася щодо жорсткої та у наступні роки, попри заклики до проведення більш рішучої політики у сфері зростання економіки. Через війну річні темпи зростання поступово знизилися з 44% 1992 року до 22% в 1995 року, а 1996 року величина ця становила 18,5%.

Безработица.

Попри швидкий економічного зростання, росла також безробіття, особливо у перших чотири роки економічних реформ. Відбувалося це торік через інтенсивної реструктуризації в промисловості й внаслідок конверсії центрального планування, в безробіття явну. Починаючи з 1994 року кількість безробітних почали скорочувати. 1995 року, за час реформ, була відзначено тенденція до реального зниження безробіття. Проте, зберігаються значні регіональні коливання цей показник, які становлять у низці місць рівня 28%.

Зарубежные инвестиции

Обсяг прямих іноземних інвестицій зросла з 4,3 мільярдами доларів США наприкінці 1994 року по 20,6 мільярдів доларів у кінці червня 1997. Відповідно до даним польського агенції із закордонним інвестиціям, обсяг прямих іноземних інвестицій досягне 30 мільярдами доларів до кінця нинішнього століття. Найбільшу питому вагу мають інвестиції США близько 23,1%, німецькі інвестиції становлять 13%, транснаціональні корпорації вклали 11,3% загального обсягу, Італія — 10,2%, Франція — 8,4%. Здебільшого іноземний капітал направляють у промислового виробництва; 3 мільярда доларів було у виробництво продуктів, напоїв і тютюнову промышленность.

Внешняя заборгованість Десятиліття неефективного управління економікою комуністичними режимами нагородили Польщу значної зовнішньої заборгованістю. Борговий тягар було трохи полегшено завдяки двом угодам. У тому 1991 року Паризький клуб кредиторів погодився списати 50% заборгованості два прийому (30% в 1991 року і 20% 1994-го). У тому 1994 року Лондонський клуб кредиторів також вимушений був прийняти пропозицію скоротити борг на 50%. Попри це, борг у розмірі 40 мільярдами доларів як і лежить важким тягарем польській экономике.

5. Загальний висновки висновок про який вплив ЭГП в розвитку і розміщення господарства страны.

У своєму економічному і політичному розвитку Польща пережила кілька криз в 1956, 1968,1970, 1976 рр. Через війну наростання соціально- політичні й економічні труднощів у 2-ї підлогу. 70-х рр. країни виникло масове опозиційне профобъединение «Солідарність », що налічувало в 1980 р. майже 8 млн. людина 13. 12. 1981 р. у Польщі було введено на військовий стан. Лідери «Солідарності «були інтерновано, саме профобъединение поставлено поза законом. Профспілка продовжував діяти у підпіллі, зберіг свій вплив польському суспільстві, виступаючи під гаслами боротьби з тоталітарною комуністичної системою та проведення корінних демократичних змін. Військове становище не дозволило що стоять перед країною проблем. У 1989 р. за посередництва керівництва католицькій Церкві почалися переговори «круглий стіл «між представниками основних сил країни. У результаті переговорів боку сформулювали принципи майбутньої політичною системою Польщі, такі, як політична й економічна плюралізм, свобода слова, незалежність судів, демократичний порядок формування всіх представницьких органів держ. влади. У червні 1989 р. у Польщі пройшли парламентські вибори, які принесли автору перемогу «Солідарності «. 27. 1. 1991 р. XI з'їзд ПОРП прийняв постанову по розпуск партии,

Уряди Т. Мазовецького (вересень 1989 р. — грудень 1990 р) Я. До. Белецкого (січень — листопад 1991 р.). Я. Ольшевского (грудень 1991 р. — червень 1992 р.) проводили курс — на запровадження у польську економіку ринкових механізмів, інтеграцію в західноєвропейські політичні й економічні структури. Ці пріоритети зберігалися урядом X. Сухоцкои (липень 1992 р. — жовтень 1993 р) Проведені у Польщі перетворення користуються повної підтримкою головних; держав. У грудні 1991 р. підписано угоду про асоційоване членство Польщі до ЄС, ратифікований Європарламентом. У листопаді 1002 р. між Польщею й ЄАВТ підписано угоду з приводу створення зони вільної торгівлі, Значна допомога виявляється Польщі і з лінії міжнародних інститутів (МВФ, МБРР, ЄБРР й ін.), створили змогу, запровадження внутрішньої конвертованості польського злотого, освіти фондів реалізацію програми стабілізації структурної перебудови польської економіки. Зовнішня заборгованість Польщі становила на жовтень 1992 р. 50,9 млрд. дол. Варшаві вдалося дійти згоди з членами Паризьким клубом про списання 50% свого боргу лінією західних урядів (прибл. 32 млрд. дол.). Розглядається питання про зменшення заборгованості (13, 1 млрд. дол.) комерційних банків, об'єднаним в Лондонському клубе.

У 1990 р. Польща увійшла у етап радикальних змін — у економіці, які отримали назву «програми Бальцеровича », під назвою колишнього віце- прем'єра є й міністра фінансів. Основною метою програми мережі створення основ ринкової економіки, близька до системам, апробованих в високорозвинених країнах. За короткий час у законодавчому порядку закріплена свобода підприємництва і рівноправність різної форми власності. Прийнято закону про приватизацію держпідприємств, який, зокрема, створив юридичну основу на формування системи малого й середнього бізнесу у Польщі. Ліквідовано неринкові форми товарообігу, колишня система централізованого планування. Прийнято нове антимонопольне законодавство. У 1592 р., за останні рік було досягнуто зростання промислового виробництва на 2% проти попереднім, продуктивності праці у цей час зросла на 10, 5%. Це супроводжувалося поліпшенням госп. кон’юнктури. Вдалося знизити темпи підвищення цін з 48% 1992 р. до 29% в 1994 р. Обсяг валового національний продукт (ВНП) 1992 р. становив 78 млрд. дол,

Однією з гол. чинників виходу з глибокої економічного спаду стало розвиток приватного сектору. Його у створенні ВНП — більш 45% (1992 р.; 1991 р. —, 10%). На приватних фірм доводиться також 75% транспортних послуг, більш 90% всієї внутрішньої торговли.

Після прийняття у 1991 р. новим законом про товариства з іноземним участю, а Польщі спостерігається помітне розширення діяльності іноземних капіталів. У дивовижній країні налічується понад 7 тис. підприємств із іноземним участю, у яких зайнято 370 тис. чол. За даними ЮНЕСКО Польща вийшла місце країн Східної Європи з динаміці зростання іноземними инвестиций.

Складна ситуація зберігається у сільське господарство. Низька рентабельність і конкурентоспроможність виробленої сільське господарство продукції сприяє падіння її виробництва, виникненню труднощів із экспортом.

У 1993 р. польський експорт нафти й імпорт склали відповідно прибл. 13, 3 млрд. і 13, 6 млрд. дол. Відсоток безробітного працездатного населення в кінець 1994 р. становив 16%.

Щороку зростає кількість туристів, котрі приїжджають у Польщу, особливо в гірські райони (Татри, леніни, Судети), узбережжя Балтійського моря. Доходи від закордонного туризму 1992 р. склали 183 млн. долларов.

Зарплата офісних служащих:

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою