Важнейшие промислові і фінансові центри США, найбільші корпорации

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Географія


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

| | |Фінансова академія при Уряді РФ | | | | | | | | | | | | | |Кафедра: «Світова економіка і | |міжнародні валютно-кредитні відносини» | | | |РЕФЕРАТ | |на задану тему: | |"Найважливіші промислові і фінансові центри США, | |найбільші корпорації". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Виконала: | |Студентка З I-2, | |Донич Ю. | |Науковий керівник: | |к.э.н., доц. Федосєєва Г. А. | | | | | | | | | | | | | | | |Москва, 08. 04. 2004 |

План:

1. Запровадження. 2. Транснаціональні корпорації США у світовому экономике

2.1 Місце американських компаній у світової экономике.

2.2 Роль американських компаній у основних галузях экономики

2.3 Список найбільших корпораций.

3. Найважливіші промислові і фінансові центри США. 4. Укладання. 5. Список використовуваної литературы.

Запровадження. У доповіді маю розглянути найбільші транснаціональні корпорації США, котрі грають важливу роль світовій економіці. Перефразовуючи відомий вислів Бісмарка, можна сказати, що зараз ТНК стоять на чолі світової економіки, а американські панують у світі транснаціональних корпорацій. Саме вони сьогодні визначають сьогодні хід подій і основні тенденції світових процесів транснаціоналізації. До того ж доведеться визначити список найбільших корпорацій, розташування і фінансових центрів США.

Транснаціональні корпорації США у світовому экономике.

Найважливішим компонентом і водночас основним механізмом загальних процесів глобалізації є транснационализация, яка забезпечує узгоджене функціонування світової економіки глобальному масштабі. Саме через транснаціональні корпорації (ТНК) і з ними транснаціональні банки (ТНБ) сьогодні протікають головні фінансові та товарні потоки.

ТНК сьогодні - це приблизно 60 тис., основних компаній, і більш 500 тис. закордонних філій і залежних компаній із всьому миру[1]. ТНК надають дедалі більшого впливу на систему м/д. економічних взаємин держави і світову економіку країни загалом. На компанії доводиться майже половину світового промислового виробництва, більш 60% зовнішньої торгівлі, і навіть приблизно 4/5 патентів і ліцензій нові техніку, передові технологій і ноу-хау. Безумовно, провідної ролі в сучасному економічному світі, вже, багато в чому який став «світом ТНК », грають транснаціональні корпорації США. Половина американського експорту здійснюється американськими і іноземними ТНК. Більшість платежів, що з трансфертом нових технологій, здійснюється всередині транснаціональних корпорацій. У їх у трансфертах технологій становить 80%.

Місце американських компаній у світовій економіці й у «світі ТНК «

Як відомо, основним критериальным властивістю ТНК служить наявність прямих інвестицій. Загальний обсяг накопичених американськими ТНК прямих іноземних інвестицій перевищує 4 трлн. дол., а обсяг їх продажів становить 25% світових, причому 1/3 продукції ТНК США випускається афільованими зарубіжними структурами. Обсяг внутрішнього продажу закордонних структур ТНК вже перевищує весь світової експорт. Причому продажу зарубіжних структур ростуть на 20−30% швидше, ніж прямий експорт ТНК. Приблизно половину всіх прямих іноземних інвестицій здійснюється з допомогою зливань і поглинань, переважно серед фірм в розвинених країн. Цікаво, що США всі роки виявляються першому місці за величиною залучених прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Взагалі, є досить чітко помітна тенденція — що більш розвинена країна, тим вона не лише вкладає ПІІ, а й приваблює их.

А, щоб оцінити роль американських транснаціональних корпорацій і зіставити його з корпораціями інших країнах можна до списку 100 найбільших TНK наведеній в World Investment Report, 1999, ЮНКТАД. Оцінка рівня розвитку та впливу американських корпорацій з урахуванням даних сотнею провідних корпорацій світу цілком методично виправдана, оскільки частка цієї сотні у загальному обсягу транснаціональної економіки дуже значна і співвідношення наснаги в реалізації першій сотні практично цілком відбиває стан справ вo весь світ ТНК.

Аналіз даних ЮНКТАД дозволяє констатувати, що Американські корпорації грають провідної ролі у світі. Так, на місці за обсягом зарубіжних активів йде американська корпорація «Дженерал електрик », зарубіжні активи якого становили 97,4 млрд. дол. У першій десятці аналізованого списку ТНК представлені п’ять американських, тобто. половина із найбільших ТНК світу мають штаб-квартири США. Це фірми, як згадувана «Дженерал електрик », і навіть «Форд мотор компані «, «Дженерал Моторс », «Экссон корпорейшн «і IBM. Сукупні зарубіжні активи цих п’яти корпорацій становлять 264,4 млрд. дол., обсяг закордонних продажів — 277,2 млрд. дол., а зарубіжні філії п’яти провідних американських ТНК забезпечують роботою більш 400 тис. человек.

Вцелом ж із ста найбільших ТНК усього світу 27 базуються США. Перед цих 27 компаній доводиться 32,4% сукупних зарубіжних активів, 26% зарубіжних продажу та 25,6% зайнятих ста найбільших ТНК.

США є світовим лідером як за кількістю компаній у списку 100 найбільших, і по основним показниками своєї діяльності. Порівняйте можна відзначити, що у частку найближчого конкурента американських ТНК — японських компаній — у списку припадає лише 17 місць, у своїй сукупні зарубіжні активи найбільших японських ТНК становлять 15,7%, обсяг зарубіжних продажів — 22,8%, а число зайнятих у філіях — 10,7% відповідних показників ста найбільших транснаціональних корпораций.

Конкурентами ТНК США також є ТНК країнах Європейського Союзу. Загальне їх кількість з семи країн ЄС, які у списку, становило 45. За останні роки число корпорацій країн ЄС у списку ста найбільших ТНК збільшилося чотирма, тоді як збільшується кількість американських і японських транснаціональних корпорацій зменшилося однією кожне. Проте, вважати дані факти тенденцією збільшення ролі й посилення впливу європейських ТНК поки що зарано. Річ у тім, що, попри зростання кількості європейських компаній у списку, їх сукупні активи щодо сукупних активів ста найбільших ТНК трохи зменшилися з 41 до 40,9%, а сукупні продаж і число зайнятих зросли незначно- з 40,1 до 41,8% і з 51,2 до 51,4% відповідно. Агрегированные показники для ТНК з ЄС перевершують відповідні показники для американських ТНК, проте жодна їх країна Європейського союзу навіть наближається США по аналізованим показниками. Так, найбільше європейських ТНК базується у Франції, причому їх кількість одно 13, їхні зарубіжні активи нині становлять 9,8%, обсяг зарубіжних продажів — 8,3%, а число зайнятих у тому зарубіжних філіях — 10,1% з показників ста провідних ТНК. Великобританія, яка поділяє з Німеччиною друге в Європі за кількістю ТНК, які у списку ста провідних, перевершує Францію по аналізованим показниками. На 11 англійських компаній доводиться 11,2% зарубіжних активів ста найбільших ТНК, 12,1% зарубіжних продажу та 13,8% зайнятих у філіях. Для 11 німецьких ТНК відповідні показники становлять 12,7, 13,8 і 15% соответственно.

Американські корпорації безумовно домінують втративши рейтинг ста провідних ТНК. Обсяг їх сукупних зарубіжних активів більш ніж двічі перевищує аналогічний показник найближчих конкурентів — японських ТНК, і як в 2,5 разу — показник німецьких компаний.

Сукупний обсяг продажу (сума зарубіжних й захищає внутрішніх продажів) 27 американських ТНК становив 1257,6 млрд. дол., тоді як обсяг сукупних продажів всіх ста найбільших ТНК становив 3983,9 млрд. дол. Таким чином, частку 27 найбільших американських ТНК доводиться 31,6% сукупних продажів ста ТНК, які частка у світовому валовому продукті становить близько 3,5%. Для п’яти найбільших американських ТНК аналогічний показник становить приблизно 1,1%.

Роль американських компаній у основних галузях экономики

Проаналізуємо тепер роль найбільших американських компаній у найважливіших галузях економіки, порівнюючи їх показники з сукупними показниками найбільших корпорацій інші країни (рис. 1), які увійшли до список ЮНКСТАД. Отраcлевой аналіз показує, що 21 зі ста провідних ТНК належать до хіміко-фармацевтичної галузі, 18 компаній зайняті виробництвом електронного і електричного устаткування, 14 представляють автомобільну промисловість, 13 — нафтовидобувну і нафтопереробну. Ще дев’ять компаній виробляють напої і продуктів харчування, а сім мають диверсифіковану галузеву структуру.

З 27 американських ТНК, котрі посідають місця серед ста провідних ТНК світу, найбільше компаній зайнято у нафтовидобувній і нафтопереробної галузі. Вона представлена такими компаніями, як «Экссон корпорейшн », «Мобіл корпорейшн », «Шеврон корпорейшн », «ТЕКСАКО інкорпорейтид », «АМОКО корпорейшн «» «, «Атлантик ричфилд ««. Сукупний обсяг зарубіжних продажів цих семи найбільших американських нафтових ТНК становить 189,2 млрд. дол., в нас саме все 13 нафтових компаній, які у рейтингу, мають сукупний обсяг продажу 388,7 млрд. дол. Отже частка американських компаній становить близько 49%. У той самий час загальний обсяг продажу семи американських нафтових ТНК становить 320,9 млрд. дол., а аналогічний показник всім 13 компаній дорівнює 628,7 млрд. дол. Відповідно, частка американських транснаціональних корпорацій тут вище — 51%.

Стимулом до розвитку енергетичної промисловості США служить також зростання числа зливань і придбань компаній, які у цьому секторі економіки. Основною причиною прискорення процесу об'єднання енергетичних компаній у 1999 р., на думку експертів, послужили низькі нафтові ціни в 1998 р. Освіта великих корпорацій сприяло різкого зменшення витрат енергетичних компаній. Злиття фірм полегшує диверсифицирование своєї діяльності, сприяє підвищенню эффективности.

Компанії, зайняті виробництвом електронного і електричного устаткування, становлять другу за величиною групу. До числа входять «Дженерал корпорейшн », IBM, «Хюлетт-Паккард », «Ксерокс корпорейшн », «Моторола інкорпорейтид », АТ&Т.

Обсяг зарубіжних продажів шести американських електронних і електротехнічних ТНК становить 123,6 млрд. дол. (30% від рівня 18 компаній) і загальний обсяг продажу становить 260,2 млрд. дол., чи 36% від рівня 18 найбільших компаній мира.

Обсяг внутрішнього продажу її продукції має зрости на 19%. Інтерес до мікропроцесори підвищиться на 14,4% (1999 р. — на 14,8%). Однак зростання прибутків цих компаній гальмується зниженням цін, викликаним загостренням конкурентної боротьби між фірмами, що роблять мікропроцесори. Зниження ціни комп’ютери сповільниться: тоді як 1999 р. вони подешевшали на 30%, то 2000 р., становив 10%. Ціна самого персонального комп’ютера дорівнює загалом 1,2 тис. долл.

Багато комп’ютерні компанії плануємо збільшити свій прибуток з допомогою розширення спектра послуг, наданих покупцям. Доходи американських фірм, які у цій галузі, 2000 р., возрасли на 8,1%.

Обсяг виробництва програмного забезпечення у 2000 р. збільшилося до 329,62 млрд. дол. Приріст продажів цієї продукції 2000 р. становив 20%[2] проти 12,2% 1999-го г.

Передбачається, що у в телекомунікаційної галузі загостриться боротьба між компаніями, здійснюють місцеву, й міжміський телефонну зв’язок. Розшириться спектр послуг. Мобільні телефони дедалі більше використовуватимуться передачі інформації з Інтернету, що компенсує зменшення прибутків телекомунікаційних компаній внаслідок зниження вартості міжміських переговоров.

Зайнятість у галузі збільшиться до 11,1 млн. людина (в 1995 р. у ній працювали всього 0,93 млн. людина), продуктивності праці зросте до 281,74 тис. дол. однієї зайнятого (195,23 тис. в 1995 р.). Зниження цін на міжміські переговори зашкодить дрібним телекомунікаційним фирмам.

Компаній хіміко-фармацевтичної промисловості, у списку теж шість, і сюди входять такі всесвітньо відомі гіганти, як «Дюпон (Є.І.) », «Доу кемікл », «Проктер енд Гембл », «Джонсон енд Джонсон «» «Америкен хоум продактс «і «Фармасиа енд Апджон інк. «Найбільші американські ТНК, зайняті в хіміко-фармацевтичної галузі, мають сукупний обсяг зарубіжних продажів 71,2 млрд. дол, і загальний обсяг продажу 140,3 млрд. дол., що становить відповідно 27,6 і 35% з показників 21 компанії галузі, поданої у списку ста ведущих.

Багато нових лікарських засобів, які у останнім часом фармацевтичної промисловістю США (з 1996 р. випущено понад 130 видів нових ліків), підтримуватиме високих темпів приросту доходів у цьому секторі американської економіки. Проте багатьом компаніям продаж лікарських засобів не принесе такі високі прибутку, як раніше. На становище у фармацевтичної промисловості негативно відбивається заміна багатьох лікарських засобів дешевшими генетично розробленими аналогами. За прогнозом, від 2000-го до 2004 р. подібним чином буде замінено лікарських препаратів загальну суму 43 млрд долл.

Автомобільна промисловість США представленій у сотні обраних лише двома компаніями, зате це «Форд мотор компані «і «Дженерал Моторс «. (Тут слід сказати недавнє злиття третього американського автомобільного гіганта «Крайслер корпорейшн «з компанією «Даймлер Бенц »).

Сукупні зарубіжні продажу двох американських гігантів склали 99 млрд. дол., а загальні продажу — 331,8 млрд. дол., що становить 23 і 38% відповідно від обсягу 14 провідних компаній отрасли.

Підвищення вартості газу може знизити інтерес покупця до працюючих на цьому пальному маркам автомобілів і пікапів, лінії із виробництва яких є одним із самих быстроразвивающихся і прибуткових ув американській автомобільної промышленности.

У той самий час стабільний економічне зростання у США сприятиме збільшення продажів великих легкових авто у і тяжких вантажівок. Стимулом до розвитку автомобільну промисловість США з’явиться збільшення кількості нових моделей, розроблюваних автомобилестроителями.

З даних ЮНКТАД можна, зокрема, дійти невтішного висновку у тому, що для американських корпорацій характерно відставання їх частки зарубіжних продажів від частки загальних продажах всіх компаній галузі, які у рейтингу. Це можна пов’язати з тим, внутрішній ринок США — самий ємний у світі. І тому, наприклад, автомобільні корпорації США продають понад 70 відсотків% продукції на ринку. Аналогічний процес характерний й у електронної галузі, частка внутрішнього продажу у якій становить 52,5%.

ТНК сприяють розвитку виробничих, наукових установ та технологічних перетинів поміж підприємствами у різних країнах і регіонах, і навіть грають визначальну роль процесі міжнародної конкуренції, співпрацюючи і суперничаючи малим та середнім бизнесом.

У той самий час роль ТНК неспроможна оцінюватися однозначно позитивно. Їх інтереси найчастіше суперечать одне одному з національними інтересами держави, малим та середнім бізнесом. Корпорації починають функціонувати подібно урядам. Економічна потуга багатьох ТНК можна з державами середніх розмірів. Наприклад, обсяги продажу американської корпорації «Дженерал моторі «перевищують ВВП таких країн, як Швейцарія, Австрія та Швеція, разом узятих. Сукупні ж продажу зарубіжних філій компаній у 1999 р. склали 1,1 трлн. дол., що як в 1,5 разу перевищує обсяг світового экспорта.

Боротьба між транснаціональним капіталом і національними державами багато чому визначає сучасне розвиток світової економіки. У цій боротьбі провідної ролі грають американські транснаціональні корпорації і государство.

Рис. 1. Розподіл 100 найбільших нефінансових ТНК по странам

1990 г.

1995 г.

1999 г.

Список найбільших корпораций.

Журнал «Fortune «2002 р. опублікував свій щорічний рейтинг 500 найбільших американських корпорацій, перше місце якому посіла нафтова компанія Exxon Mobil, обігнавши у своїй традиційного лідера рейтингу автомобільного гіганта General Motors. На вершину рейтингу Exxon Mobil з рекордної собі виручкою в 210 мільярдами доларів пішла з торішнього 3 місця, відтіснивши туди General Motors. У цілому нині, все нафтові компанії США поліпшили свої позиції рейтингу, завдяки високих цін енергоносіїв і тенденції зниження запасів нафти на США в торік. Друге місце у рейтингу корпорацій займає компанія Wal-Mart Stores, що має найбільшої роздрібній торговій мережею у світі. Спад в «в новій економіці «, що з інформаційними технологіями, позначилося в становищі компаній, що працюють у цій сфері. Так, найбільша телекомунікаційна корпорація АT&T опустилася з 8 на 9 місце. 1. Exxon Mobil 2. Wal-Mart Stores 3. General Motors 4. Ford Motor 5. General Electric 6. Citigroup 7. Enron 8. IBM 9. AT&T 10. Verizon Communications 11. Philip Morris 12. J.P. Morgan Chase 13. Bank of America Corp. 14. SBC Communications 15. Boeing 16. Texaco 17. Duke Energy 18. Kroger 19. Hewlett-Packard 20. Chevron 21. State Farm Insurance Co. 22. American International Group 23. Home Depot 24. Morgan Stanley Dean Witter 25. Merrill Lynch.

В 2003 року пункти рейтингу изменились:

1. Wal-Mart Stores (219,812 мільярда доларів доходу) 2. Exxon Mobil (191,581 мільярда доларів) 3. General Motors (177,260 мільярда доларів) 4. Ford Motor (162,412 мільярда доларів) 5. Enron (138,718 мільярда доларів) 6. General Electric (125,913 мільярда доларів) 7. Citigroup (112,022 мільярда доларів) 8. ChevronTexaco (99,699 мільярда доларів) 9. Intl. Business Machines (85,866 мільярда доларів) 10. Philip Morris (72,944 мільярда доларів) 11. Verizon Communications (67,190 мільярда доларів) 12. American Intl. Group (62,402 мільярда доларів) 13. American Electric Power (61,257 мільярда доларів) 14. Duke Energy (59,503 мільярда доларів) 15. AT&T 59,142 (мільярда доларів) 16. Boeing 58,198 (мільярда доларів) 17. El Paso (57,475 мільярда доларів) 18. Home Depot (53,553 мільярда доларів) 19. Bank of America Corp. (52,641 мільярда доларів) 20. Fannie Mae (50,803 мільярда доларів) 21. J.P. Morgan Chase (50,429 мільярда доларів) 22. Kroger (50,098 мільярда доларів) 23. Cardinal Health (47,947 мільярда доларів) 24. Merck 47,715 (мільярда доларів) 25. State Farm Insurance (46,705 мільярда долларов).

Найважливіші промислові і фінансові центри США.

Поглянувши карті промисловості США неважко помітити, що це провідні галузі отримали розвиток у багатьох штатах. На такому тлі зазвичай різко виділяються два-три штату. Паливно-енергетичний комплекс. Понад ½ що видобувається країні нафти і ще більше газу дає штат Техас з прилеглими щодо нього територіями півдня. [pic]

На Заході найбільше значення мають розробки нафти на Каліфорнії і Алясці. З районів видобутку нафта і природний газ прибувають центрам переробки, частина яких розташована Півночі. Вугілля видобувається на більш, ніж 15 штатах, але головні «вугільні штати «країни — Кентуккі, Західна Виржиния, Пенсільванія, у яких перебуває частина найбільшого країни Аппалачского вугільного басейну. До останнього час зростає значення штату Вайомінг у країнах, де вугілля видобувається відкритим способом і має мало сірки. Дуже швидко зростає виробництво електроенергії. Нині США є у цій галузі. Чорна і кольорова металургія. Чорна металургія як і концентрується північ від країни, в штатах, як Іллінойс, Індіана, Огайо, Пенсільванія, Меріленд. Майже 4/5 залізної руди, що видобувається США, дають родовища, розташовані біля озера Верхнього. Ще донедавна 2/3 чорного металу давали заводи Пітсбурга, Кливленда, Чикаго та інших приозерних міст. Тепер питому вагу таких підприємств знизився внаслідок збільшення випуску металу новими і реконструйованими комбінатами, розташованими на Атлантичному узбережжі біля Філадельфії і Балтімора. Ці потужні комбінати обладнані новітньої технікою і працюють на імпортній сировині. Заводи кольорової металургії тяжіють до районам видобутку сировини або до портам, якими сировину ввозиться. Тому дуже чимало їх перебувають у Заході, і Півдні. Виплавка алюмінію орієнтується на гидроузлы, побудовані на річках Теннеси і Колумбії; на Мексиканській узбережжі алюмінієві заводи розташовані біля великих ТЕС. Машинобудівний комплекс відрізняє висока наукоємність. Серед галузей машинобудування від інших ростуть електротехнічна, радіоелектронна, літако- і ракетостроительная, значною мірою які працюють за військовим замовлень. Розміщення машинобудування в основних рисах збігаються з розміщенням міст і агломерацій. Верстатобудування зосереджено головним чином межах Приозерного і Северо-Восточого мегаполісів. Заводи Півдня і Заходу отримують верстати й устаткування з Півночі. З галузей транспортного машинобудування особливо великого розвиток отримали автомобілі- і літакобудування. Найбільше автомобілів виробляється у межах Приозерного мегаполіса. Тут перебувають головний «автомобільний штат «Мічиган і «автомобільна столиця «США — Детройт. Хімічна промисловість представлена у багато десятків центрів, але підвищена концентрація їх у окремих районах також дуже характерна. Головний район нафто- і газо-химической промисловості США спостерігався межах нафтогазоносного басейну Мексиканської затоки. Тут спрацьовує більш 200 підприємств і залишається «нафтохімічна столиця «США — Х’юстон. Легка і харчова промисловість. Серед галузей легку промисловість найбільш розвинені текстильна і кожевенно-обувная. Текстильна промисловість у протягом два століття концентрувалася в північноатлантичних штатах — так званої нової Англії, з центром в Бостоні. Однак у останнє час відбулася міграція цій галузі в южноатлантические штати, ближчі один до районам дешевшою робочої сили в, районам виробництва бавовни і синтетичного волокна, ринків збуту. Промислові райони та пасок. У такій країні, як США, можна назвати багато промислових районів різноранговими. Найбільші у тому числі три — Нью- Йоркський, Лос-Анджелеський і Чикагский.

Розглянемо найбільш в стратегічно важливі промислові центи США. Нью-Йорк. Нью-Йорк — головний морської порт США, одна з найбільших морських портів світу. Вантажооборот понад 100 млн. т. Прибуття вантажів (нафту, тропічні продукти, сировину і промислові вироби) в 3 разу перевищує відправку (промислові вироби, продовольство). Через Нью-Йорк проходить і більшість трансатлантичних авіаліній. 3 аеропорту; найважливіший із них — Дж. Кеннеді (Айдлуайлд; міжнародного значення). Нью-Йорк — найбільший в капіталістичний світ ринок зернових, цукру, кави, каучуку, чорних і кольорових металів і багатьох ін. товарів. Через нього проходить понад ¼ зовнішньоторговельного обороту США. Нью-Йорк — центр операцій та расчётных операцій. Тут перебувають фондової біржі, правління більшості банків, страхових товариств, промислових та інших. корпорацій. Нью-Йорк — найбільший промисловий центр США. На міську агломерацию Нью-Йорка доводиться 8,5% зайнятих в обробній промисловості країни, 17% - у закладах державної і 12% - на транспорті. У зв’язку з швидшим розвитком інших економічних центрів США частка Нью-Йорка у промисловості країни падає. Важливу роль грають швейна (понад двадцять% зайнятих) і поліграфічна (близько 20%) галузі промисловості, куди припадає понад ½ зайнятих у промисловості власне Нью-Йорка (особливо у про. Манхаттан). Розвинені машинобудування металообробки (в т. год. електротехнічна і радіоелектронна, суднобудівна, автосборочная, авиаракетная, оптико-механічна промисловість), хімічна промисловості, виробництво галантереї, ювелірні вироби, обробка хутр тощо. Нафтопереробка, кольорова металургія, харчова промисловість. Для Нью-Йорка (особливо його центральній частині) характерні висока частка середніх і трохи дрібних підприємств. Важка промисловість — переважно у передмістях біля штату Нью-Джерсі. Чикаго: (Chicago), місто США, у штаті Іллінойс. Другий економічним значенням і числу жителів у країні, найбільший промисловий, торгово-транспортный, фінансовий центр США до демократичного заходу від Аппалачів. Чикаго утворює жодну з найбільших міських агломерацій США, звану Чикаго — Північно-Західна Індіана. Економічно активного населення 4,3 млн. чол., в т. год. зайнятих (в %): у промисловості 31, будівництві 5, на транспорті 7, в фінансах 6, в торгівлі та сфери обслуговування 39, державному службі 12. Близько 2/3 зайнятих у промисловості посідає тяжёлую індустрію і більше 1/10 на харчову. Становище на основних шляхах, що пов’язують Схід і Захід країни, і з кінця сухопутних та водних шляхів зробило Чикаго важливим транспортним вузлом й головним центром внутрішніх авіасполучень. Порт Чикаго найбільший на внутрішніх водних шляхах США. Центр чорної металургії США (потужність сталеплавильних печей близько тридцяти млн. т). Розвинені виробництва зв’язку, різноманітного промислового й строительно-дорожного устаткування, радіоелектроніка, електромашинобудування, транспортне і с/г. машинобудування, поліграфічна, хімічна, нафтопереробна, харчова (особливо мясоконсервная, мукомольная), швейна, меблева промисловість. Металургійна, нафтопереробна, хімічна промисловості і тяжке машинобудування розміщені головним чином південно-східної частини Чикаго і передмістях, у оз. Мічиган (Индиан-Харбор, Гері, Ист-Чикаго), неподалік порту; машинобудування найрозвиненіше у західній частині промислового вузла (Сисеро та інших.). Чикаго — найзначніший США ринок пшениці, кукурудзи, сої, худоби, його фондової біржі - друга після Нью- Йоркської. Фінансова група міста — одне з головних груп фінансового капіталу США. У в промисловості й торгівлі Чикаго панують капіталістичні монополії. Так було в машинобудуванні значне місце займають компанії «Интернэшонал харвестер «і «Пульман », у харчовій промисловості- «Фуд машинери корпорейшен «та інших. У Ч. діє найбільший у США зернова біржа. Даллас

(Dallas), місто США, штат Техас. 1022 т. жит. (1994). Найбільший економічний, торгово-фінансовий центр Ю. США. Міжнародний аеропорт. Велика авиаракетно-космическая промисловість; радіоелектроніка, приладобудування, виробництво устаткування нафтогазової та інших. промисловості. Харчова, швейна, поліграфічна, паперова, хімічна (велике виробництво мила і синтетичних мийних засобів) промышленность.

Аллентаун (Allentown), місто на сході США, у штаті Пенсільванія. Розвинена трикотажна промисловість, виробництво важких вантажівок. Аллентуан може вважатися великим промисловим центром США (204 тис. зайнятих); переважають чорна металургія, металообробки, виробництво будматеріалів. Піттсбург (Pittsburgh), місто на С. -В. США, у штаті Пенсільванія. Порт у злиття рік Аллегейни і Мононгахила, їхнім виокремленням р. Огайо. Піттсбург — одна з найбільших промислових центрів США; у промисловості зайнятий 31% економічно активного населення. Переважає важка індустрія (понад 23 всіх зайнятих). Провідна галузь — чорна металургія, з якою пов’язано виробництво коксу, вогнетривів, будматеріалів, різноманітна металообробки. Важке і транспортне машинобудування, виробництво промислового устаткування, дорожньо-будівельних машин, електротехнічна і радіоелектронна, хімічна, стекольная, керамічна, харчова промисловість. У передмісті - видобуток кам’яного вугілля. Піттсбург — важливий торговий центр, транспортний вузол шляхах з Атлантичного узбережжя у центральні райони США. Бетлехем (Bethlehem), місто на С. -В. США, у штаті Пенсільванія, на р. Лихай (приплив Делавэра). Великий промисловий центр США. Переважають чорна металургія (великий металургійний комбінат «Бетлехем стіл корпорейшен »), металообробки, виробництво будматеріалів. Швейна і трикотажна промисловість. Університет. Бостон (Boston), місто на С. -В. США у штаті Массачусетс, узбережжя в Атлантичному океані. Основний економічний ценрт Нової Англії й одне із провідних промислово-фінансових і культурні центри США. Бостон — головний порт Нової Англії (ввезення 4 рази більше вивезення, найважливіший продукт — нафту) й базу риболовецького флоту. Переважає різноманітне машинобудування (переважно складні і трудоёмкие галузі): радіоелектроніка і приладобудування, виробництво авіадвигунів, частин до літакам і ракет, електромашинобудування, верстатобудування, виробництво промислового (особливо текстильної і взуттєвої промисловості) і побутового устаткування; велике суднобудування (в т. год. військова верф). Розвинені хімічна, гумова (виробництво гумової взуття та промтехнических виробів), поліграфічна, харчова промисловість. Легка промисловість (особливо взуттєва і виробництво вовняних тканин) втратила колишнє значення, підприємства її розміщуються головним чином передмістях. Кливленд (Cleveland), місто на Сході США, у штаті Огайо, порт на південному березі озера Эри при впадання у нього річки Кайахога. Одне з найважливіших промислових, фінансових і культурні центри США. Кливленд — це великий центр металургії і машинобудування. Кливленд — одне з найважливіших портів системи Великих озер, прибуття вантажів (залізна руда, вапняк тощо.) майже 40 разів перевищує відправлення. Близько ¾ ЭАН, зайнятих у промисловості, посідає тяжёлую індустрію. Провідні галузі: чорна металургія, металообробки, різноманітне машинобудування [верстати, автомобілі (переважно виробництво частин), електротехнічна і радіоелектронна промисловість, виробництво будівельного і портового устаткування, озёрных судів і участі барж], хімічна промисловість, виробництво медикаментів. Істотними є поліграфічна, швейна, м’ясна промисловість, є нафтопереробка. Атланта (Atlanta), місто США, адміністративним центром штату Джорджія. Великий торгово-фінансовий і промисловий центр Ю. -В. США. Одне з найважливіших транспортних вузлів країни. Головна галузь промисловості - авіаційна промисловість; автоскладальні і електротехнічні заводи. Виробництво електросталі і металообробки; хімічна, харчова і легка промисловість. Цинциннаті (Cincinnati), місто на У, у штаті Огайо. Великий промисловий, торгово- фінансовий і культурне центр США. Машинобудівна, металлообрабатывающая, хімічна, харчова (пивоварна, м’ясна) промисловість добре розвинені. Цинциннаті - одного з головних центрів верстатобудування, електротехнічній і радіоелектронної промисловості, виробництва авіамоторів, ракет, побутових приладів та машин, промислового устаткування. Меблева і паперова промисловість. Виробництво парфумерії, медикаментів. Філадельфія (Philadelphia), місто на Атлантичному узбережжі США. Філадельфія — одне із найбільших промислових, торгових, транспортних, фінансових і культурних центрів США. Філадельфія — 2-ї за значенням (після Нью-Йорка) порт США, а, по імпорту (нафту, руди чорних і кольорових металів, тропічних продуктів) займає 1-е місце. У промисловості переважає важка індустрія: виробництво промислового й енергетичного устаткування, великогабаритних металоконструкцій, труб, кабелю, радіоелектронна, авіакосмічна, суднобудівна, нафтопереробна і нафтохімічна промисловість. Розвинені текстильна (особливо фарбування і оздоблення тканин, виробництво килимів, трикотажу) і швейна, поліграфічна, харчова, фармацевтична, лакофарбова, військова промисловість, кольорова і чорна металургія, транспортне машинобудування. Автоскладальні заводи. Мілуокі (Milwaukee), місто на З. США, у штаті Вісконсін. Найбільший промисловий і торговий центр Вісконсина й західної частини пояса молочного тваринництва США. Головні галузі: машинобудування металообробки (понад 23 всіх зайнятих у промисловості); виготовляються верстати і ковальсько-пресове устаткування, будівельні, дорожні і с/г. машини, трактори і екскаватори, турбіни, двигуни, електромотори; завод компанії «Аллис-Чалмерс «в передмісті Уэст-Аллис — одне з чільних підприємств загального машинобудування США. Розвинена також харчова (переважно пивоварна), кожевенно- взуттєва, трикотажна, поліграфічна промышленность.

Найбільші биржы США:

|North American Futures Exchange Sites. |US Stock Exchange. | | |American Stock Exchange | |The Chicago Board of Trade |Nasdag Stock Market | |The Chicago Board Options Exchange |New York Stock Exchange | |The Chicago Mercantile Exchange | | |Coffee, Sugar & Cocoa | | |Kansas City Board of Trade | | |Minneapolis Grain Exchange | | |New York Commodity Exchange | | |New York Mercantile Exchange | | |Winnipeg Commodity Exchange | |

Заключение.

Итак, розглянувши найважливіші промислові і фінансові центри США, можна сказати, що США — найрозвиненіша стосовно економіки держава світу. У Світовому господарстві економіка США займає лідируючу позицію. Узятий в 80-ті роки курс — на інтеграцію американської економіки світове господарство успішно технічно реалізується. Сьогодні вироблення близько 10% валового внутрішнього продукту країни й 30% усіх США тих матеріальних цінностей реалізуються на зовнішніх ринках. Основу експортної експансії американських монополій становлять машини, обладнання та продукція сільського господарства. Використовуючи могутність своїх банків, США змогли із найбільшою вигодою використовувати загальної тенденції до підвищення ролі міжнародного кредиту. Доходи найбільших американських банків від закордонних операцій сьогодні приблизно рівні їх внутрішнім доходах і вони становлять жодну з важливих статей надходжень платіжного балансу США. Основну роль економіці США грає промисловість, особливо металургія, машинобудування приладобудування, електронне і електротехнічне, нафтова, хімічна, автомобільна і авіаційна. Основою експортної експансії США становлять машини та устаткування (частку США припадає близько 20% світового експорту наукомісткої продукції). Лідирують в діловому світі належить компаніям «Microsoft », «General Motors », «IBM », «FORD MOTORS «і другим.

Список використовуваної литературы:

1. World Investment Report 1999. — New York — Geneva: UNCTAD. -

2000.

2. UNCTAD. World Investment Report 2001: Promoting Linkages, United

Nations, New York and Geneva, 2001, p. 101.

3. Даниелов Г. Р. // США Канада, 2000, № 2, С86

4. Дейкин А.І. // США, 1998, № 5, С. 3

5. Дейкин А.І. // США Канада, 2000, № 1, С16

6. Світова економіка. Економіка розвинених країн. Під ред. Колесова

В.П., Осьмовой М. Н.- М.: Флинта, 2000.

7. Петров В. П. // США Канада, 1999, № 10, С55

8. Мовсесян О. Г. // Американські транснаціональні корпорації у сучасної экономике.

9. Ломакин В. К. // Світова економіка. М.: Юнити, 2001, гол. — 20.

Питання до докладу:

1. Якої ролі грають американські компаній у світової экономике?

2. Чому нафтові компанії зміщують традиційних лідерів інших великих корпорацій в США?

3. Назвіть промислові центри США. ----------------------- [1] UNCTAD. World Investmen Report UN, N.Y., 1999. p.l. [2] БИКИ, № 13, 8. 02. 2000.

----------------------- [pic]

[pic]

[pic]

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою