Геополитические і геоекономічні проблемы

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Географія


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Институт управління і экономики

Русское Географічне Общество

НОУ «АМАДЕУС»

ООО «Географічне Бюро»

Інформаційне листа з конференції ГЕОПОЛІТИЧНІ І ГЕОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН

(ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗИ, СЦЕНАРИИ)

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

22−24 січня 2001 року — наукова программа,

25−28 січня 2001 року — наукова экскурсия

МЕСТО ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Санкт-Петербург, Російська Федерация

На очах триває перетворення пострадянського простору. Цей процес породжує дуже багато практичних проблем. Сучасні наукові методи часто вже не дозволяють зрозуміти те що. Реальність змінилася, наукові теорії та методології потрібно привести із нею у відповідність. Конференція повинна допомогти в формуванні співтовариства російських і українські вчені різного профілю, які працюють по геополітичної і геоекономічної проблематики російсько-українських отношений.

Основная мета даної конференції над обговоренні найгостріших політичних проблем держави. Україна, суть у тому, щоб підійти до об'єктивного науковому аналізу подій і процесів й визначення їхнього впливу на сусідні государства.

В центрі уваги конференції будуть питання, пов’язані з прогнозуванням і науковим аналізом геополітичних і геоекономічних процесів, які у Росії й Україні. Проблематика конференції включає дуже багато етнічних, економічних, геополітичних, демографічних та інші аспектів.

Внимание учасників конференції пропонується сконцентрувати наступного проблематике:

соотношение державних, економічних, етнічних, природних та інші типів кордонів на території Росії й Украины;

изменение геополітичного становища Росії й України, прогнози і сценарії развития;

процессы регіоналізації території України (типи й особливо районів України та їхніх динамика);

экономические проблеми Росії й України і на сусідні держави. Проблеми інтеграції економіки України у світового господарства. ЄЕС та СНД: альтернативи чи компліментарні напрями развития?;

проблемы, пов’язані з населенням України (міграційні, демографічні, соціальні й інші проблеми населення). Мовні і культурологічні проблемы;

" Нова «українська еліта й стосунки між її різними составляющими;

актуальные проблеми українсько-російських отношений.

Предусмотрены такі форми выступлений:

1. Индивидуальные замовні доклады — 30 хвилин виступи. Матеріали готуються в електронному вигляді й розміщуються з Інтернету не раніше як по 20 днів на початок конференції.

2. Коллективные доклады — 50 — 60 хвилин виступи. Передбачається, що колективні доповіді будуть пов’язані з викладенням результатів експедиційних досліджень. І це можуть і теоретичні дослідження, проведені колективом фахівців.

3. Индивидуальные доклады — - 15 хвилин виступи. Текст доповіді бажано готувати в електронному вигляді. Матеріали можуть бути з Інтернету на початок конференції.

4. Сообщения — 7 хвилин виступи. Матеріали може бути підготовлені в електронному вигляді.

5. «Круглые столы» — у межах конференції пройдуть два «круглі столи». Тематика першого — «Методика аналізу та прогнозування геополітичних процессов». Тематика другого — «Типологія і ритміка зміни меж, посеред рамках пострадянського простору. Вплив кордонів на геоекономічні процессы». Матеріали до обговорення по «круглим столів «будуть перебувають у Інтернеті протягом місяця на початок конференції. Що стосується інтересу, ви можете заявити свій виступ (трохи більше 10 хвилин) на «круглий стіл». Також можливо розміщення Інтернеті Ваших матеріалів до обговорення. Обсяг матеріалів можна будь-який.

Реєстрація учасників

Регистрационная оплата учасники країн СНД — 150 рублів. Для «далекого зарубіжжя» — $ 50 (подорожчання пов’язана з тим, що коли частина матеріалів слід переводити англійською язык).

Регистрационная оплата включає індивідуальний пакет інформації з такими материалами:

1. Програма конференции.

2. Усі матеріали, надіслані на конференцію і підготовлені вигляді єдиного тексту (одна чи дві дискеты).

3. Матеріали до «круглим столів», з викладенням основних тез для обсуждения.

4. Карта Санкт-Петербурга і пакет інформації з докладним викладом культурних і наукових заходів у місті на даний момент проведення конференції.

5. Матеріали з наукової поїздці на российско-финскую кордон.

В програмі конференції (25−28 січня) передбачена НАУЧНАЯ ПОЇЗДКА: «ВПЛИВ ЗМІНИ ДЕРЖАВНОЇ КОРДОНИ НА ОСВОЄННЯ ТЕРИТОРІЙ (приклад российско-советско-финской кордону)». Геополитические і геоекономічні проблеми Росії й України є унікальними. Вплив змін державних кордонів до процесів освоєння територій мають досить типовий характер. Учасникам конференції пропонується зробити наукову поїздку до район Виборзької Карелії, території до 1917 р. яка входила у складі Росії, а до радянсько-фінської війни 1939−40 рр., належала Фінляндії. Під час поїздки будуть детально продемонстровані зміни у освоєнні території. Учасники поїздки мешкатимуть в Виборзі (хороший і дуже характерний місто). Щоб самому отримати адекватне уявлення про який вплив зміни державних кордонів освоєння територій, також передбачена можливість відвідати з дводенним візитом прикордонні райони Фінляндії. Це дозволяє порівняти різні підходи до освоєння територій. Для проведення наукової екскурсії залучаються визначні фахівці Санкт-Петербурга.

Для участі у конференції, заявки роблять у електронному виде.

Последний термін подання заявок 5 січня 2001 року.

Пожалуйста, використовуйте адресу nikolaenko_d@mail. ru.

Николаенко Дмитру Васильевичу, професору кафедри економічної географії та соціальній екології, Санкт-Петербурзький державний университет

Телефон (812) 323 40 89


Institute of Management and Economy

Russian Geographical Society

«Amadeus» Ltd. (St. Petersburg, Russia)

«Geographical Bureau» Ltd. (St. Petersburg, Russia)

GEOPOLITICAL AND GEOECONOMICAL PROBLEMS

OF RUSSIAN-UKRAINIAN RELATIONS

(ESTIMATIONS, PROGNOSES, SCRIPTS)


TIME OF HOLDING THE CONFERENCE: January, 22−24 2001 — scientific program, January, 25−28 2001 — scientific journey.

LOCATION OF THE CONFERENCE:

St. Petersburg, Russian Federation

The reorganisation of post-soviet space is being witnessed. This process arouses a great number of practical problems. Up-to-date scientific methods often do not give an ability of understanding the current processes. The reality has changed, so the scientific theories and methods should be brought into accord with it.

The conference itself should help in forming an association of scientists in different branches, who work actively at Ukrainian geopolitical and geoeconomical problems and at Russian-Ukrainian relations.

The main purpose of the conference is not in discussing the most actual political problems of Ukraine, but in approaching to objective scientific analysis of current processes in Ukraine and in studying of their influence on the neighbour countries.

The conference will focus on the questions, related with forecasting and scientific analysis of geopolitical and geoeconomical processes, taking place in Russia and Ukraine. Program of the conference includes many aspects — ethnic, economical, geopolitical, demographically and the others.

Attention of the participants is offered to be concentrated on the following problems:

correlation of state, economical, ethnic, natural and the other types of frontiers on the territory of Russia and Ukraine;

change of geopolitical status of Russia and Ukraine, prognoses and scripts of development;

regionalization of Ukrainian territory (types and features of Ukraine’s regions and their dynamics);

economical problems of Russia and Ukraine and their influence on the neighbouring countries. Problems of Ukrainian integration into the international economy. EEC and CIS: alternatives or complimentary ways of development?;

Ukrainian population problems (migrations, demography, language and cultural);

«New» Ukrainian elite and relations between its different parts;

actual problems of Russian-Ukrainian relations.

Special attention at the conference will be paid to theoretical and methodological aspects.

The scientific journey «Impact of frontier’s alteration on development of the territories» (25 — 28 of January) is planned in the programme of the conference. Geopolitical and geoeconomical problems of Russia and Ukraine are not unique. Influence of frontier’s alteration on the process of territories development has rather typical character. Participants of the conference are offered a trip to the region of Viborgsky Karelia. Till 1917 this region was the Russian territory; till the Soviet — Finnish war (1939 — 1940) this region was the Finnish territory. During the journey influence of frontier’s alteration will be displayed in details.

Participants of the conference will live in Vyborg. In order to set equivalent idea of influence of frontiers alteration on development of the territory we offer the opportunity to have two days visit to Finnish frontier region. It makes possible to compare various approaches to the development of the territories. Prominent experts from Saint-Petersburg are enlisted for realisation of the scientific part of the trip.

It is supposed to bring out published work of abstracts of the conference on the basis of the conference reports.

You can get further information at the following address: Professor Dmitry Nikolaenko, Department Geography & Geoecology, Saint-Petersburg State University, (812) 323 40 89 nikolaenko_d@mail. ru

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою