Советская країна повоєнні роки (1945-1965 гг.)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Історія


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Советская країна повоєнні роки (1945−1965 г. г.)

В історії й у історії Радянської держави повоєнний двадцятиріччя — складний, багатогранний за своїм значенням період. Другої світової війни як найбільш рарушительная, стала важливим кордоном історія ХХ століття, породивши глобальні геополітичні зміни. Війна призвела до розколу Європи, змін у співвідношенні сил між провідними світовими державами, ініціювала розпад старої колоніальної системи, дала потужний поштовх дослідженням у сфері науку й техніки, призвела до зростання авторитету комуністичних ідей партій. Трагедія військових років призвела до фундаментальним зрушень у Московській духовній сфері - у свідомості, умонастрої людей.

Для радянського суспільства, своїх громадян, винесли у своїх плечах основний тягар війни, повоєнні почали часом нових важких випробувань. У найскладніших умовах глобального протистояння зі США можуть, «холодної громадянської війни «, відсутності зовнішньої допомоги СРСР довелося розв’язувати завдання відновлення зруйнованого війною господарства, повернення до мирного життя мільйонів людей. До об'єктивним труднощам додалися труднощі суб'єктивного характеру, пов’язані з пожорсткішанням політичного режиму, активізацією репресивного апарату, боротьбою сталінського керівництва з різноманітними проявами инакомыслия.

Смерть Сталіна спричинила у себе суттєві зміни у складі партійно-державного керівництва, у всередині- і зовнішньополітичному курсі, у духовному житті. У історії Радянської держави період середини 50-х — середини 1960-х років був позначений великими і вражаючими досягненнями у науці, техніці, культурі, демократизацією багатьох галузей життя, поліпшенням матеріального добробуту народу, багатьма, часто вже не цілком вдалими спробами реформ.

Під час вивчення рекомендованої літератури та матеріалів лекцій зверніть увагу до такі проблемы:

Геополітичні наслідки II світової войны.

Осмислення цієї найважливішої проблеми зажадає відповіді такі вопросы:

а) які найважливіші підсумки II Першої світової у плані зміни співвідношення сил між країнами — учасницями цієї війни? (Згадайте рішення Тегеранської, Ялтинської, Потсдамской конференцій, факти, що характеризують економічний і військовий потенціал провідних держав після закінчення війни.)

б) у яких причина розколу Європи на двоє? (оцініть такі чинники як одночасна присутність в звільнених країнах Європи пов’язано з одного боку, радянських військ, з другого — англо-американо-французских Збройних Сил; значення плану Маршалла у процесі поділу Європи на два лагеря;

причина зростання авторитету й підвищення ролі комуністичних партій на повоєнному процесі відродження Європи — й др.)

в) які причини розгортання національно-визвольного руху на колониально-зависимых країнах? Які країни першими звільнилися від колоніальної зависимости?

р) чим був зумовлений зростання авторитету комуністичних партій на післявоєнний період, і як вплинув характер політичні й економічні змін у країнах Европы?

Холодна війна як феномен повоєнних міжнародних відносин. Її последствия.

Під час підготовки до занять необхідно усвідомити поняття «холодна війна»: що це таке, які лише її вияви, етапи. Розглядаючи причини «холодної громадянської війни», зверніть увагу до геополітичні наслідки II Першої світової, передусім зміну співвідношення сил між СРСР та. Хто розв’язав «холодну війну»? Чи можна однозначно відповісти на питання? У якої була явна перевагу й чому? У чому сенс доктрини Трумена мови У. Черчілля в Фултоне?

Труднощі та страшної суперечності початку мирному будівництва та відновлення народного господарства за СССР.

Розпочніть з вивчення фактичного матеріалу, що характеризує масштаби втрат СРСР живої силі, і матеріальних ресурсах. Осмислення цих факторів допоможе оцінити складність завдання з відновлення, вставшей перед керівництвом країни й радянським народом. Які були джерела фінансування програми відновлення? У якій міжнародної обстановці довелося її здійснювати? Володів чи Радянський союз можливостями для щодо пропорційного відновлення різних галузей народного господарства? Чому протягом військового десятиліття сільському господарстві продовжувало бідувати? Які основні результати відновного періоду? Які об'єктивні і суб'єктивні труднощі восстановления?

Сутність процесу демократизації у середині 50-х -середині 1960-х років.

Під час вивчення основний рахунок і додаткової літератури з’ясуйте причини змін у всередині - і зовнішньополітичному курсі радянської держави по смерті І.В. Сталіна. Що таке процес реабілітації? Кого він торкнувся і чому було доведено остаточно? Яке значення доповіді М.С. Хрущова" Про культ особи Сталіна та її наслідки «на XX з'їзді КПРС? У чому конкретно висловився процес демократизації економіки, соціальної, культурної сферах, у сфері національних героїв і міжнародних відносин? Зверніть увагу до зв’язок між характером проведених реформування і політичними поглядами їх ініціаторів, передусім М. С. Хрущова. Яке впливом геть хід подій і характер реформ надали підсумки політичної боротьби у вищому ешелоні власти?

Задания для самоконтроля

1. Проблемні вопросы.

Чим це пояснюється злет могутності СРСР після II світової войны?

У чому причини переходу від військово-політичного й економічного співробітництва до глобальному протистояння між СРСР та після Другої світової войны?

Чим була викликана розкол Німеччини на два государства?

Чи була в СРСР реальна можливість у плані Маршалла?

Які об'єктивні причини кризи у сільське господарство СРСР у другій половині 40-х -початку 50-х годов?

У чому причини значного підвищення темпів економічного розвитку СРСР у другій половині 50-х годов?

Уряди яких країн і чому сприйняли критику культу особи Сталіна негативно?

Як відбилася критика культу особи Сталіна на світовому комуністичному движении?

У чому причини провалу сільськогосподарських програм М. С. Хрущева?

10) У чому причини подій у Угорщини 1956 года?

Чому в історичної літературі період сірий. 50-х-сер. 1960-х років отримав назву «оттепели»?

У чому суть реформи управління промисловістю 1957 г. ?

2. Тесты

а) «холодна війна» почалася

1949 г.

1946 г.

1945 г.

б) у СРСР вперше відчули ядерну зброю в

1949 г.

1945 г.

1952 г.

в) блок НАТО було створено

1952 г.

1946 г.

1949 г.

р) ООН була створена

1945 г.

1948 г.

1950 г.

буд) план Маршалла — это

план економічної допомоги США країнам — учасницям антигітлерівської коалиции

план економічної допомоги США всім європейським странам

план економічної допомоги Англії європейським странам

3. Поліпшіть ошибки.

У 1955 року — перший візит радянського керівника США

Червень 1957 р. — Пленум КПРС, засудив злочинну діяльність Берии

Організація Варшавського Договору була створена 1949 г.

Карибський криза стався у 1964 г.

Програма комуністичного будівництва було прийнято на XX з'їзді КПРС 1956 г

Освоєння цілини почалося 1957 г.

У 1954 р. — успішне випробування у СРСР міжконтинентальної ракеты

4. Перевірте знання карты.

Знайдіть на карті і назвіть нові країни, виниклі після II-ой світової войны.

Знайдіть на карті і назвіть держави, ввійшли після II Першої світової в соціалістичний лагерь.

Знайдіть на карті і назвіть держави, звільнені від колоніальної залежності після II світової войны.

5. Фундаментальна обізнаність із первоисточниками.

Задание: прочитайте наведений уривок із листа виступів М. С. Хрущова перед творчої інтелігенцією скажіть ми такі вопросы:

як оцінювало діяльність Сталіна керівництво країни на чолі з М. С. Хрущевым?

Чим ця оцінка відрізнялася від оцінки певній його частині інтелігенції, чому це викликало занепокоєння М. С. Хрущева?

Які завдання висунув перед діячами літератури і мистецтва лідер партії і правительства?

(Текст наводиться з видання: Хрущов М. С. За тісний зв’язок літератури і мистецтва з життям народу. М., 1958 г.)

" А, щоб правильно зрозуміти істота партійної критики культу особи, треба глибоко усвідомити, що у діяльності товариша Сталіна бачимо дві сторони:

позитивну, що її підтримуємо і його високо цінуємо, і негативну, яку критикуємо, засуджуємо і отвергаем.

… Великі успіхи у розвитку нашої країни досягнуто під керівництвом Комуністичної партії і його Центрального Комітету, провідної ролі у якій грав І.В. Сталін. Будівництво соціалізму у СРСР здійснювалось у обстановці жорстокої боротьби з класовими ворогами та його агентурою у Комуністичній партії- з троцькістами, зиновьевцами, бухаринцами і буржуазними націоналістами. Це була політична боротьба. Партія правильно сделала, разоблачив їх як противників ленінізму, противників соціалістичного будівництва у нашій країні… У взаємопоборюванні Сталін зробив корисне дело.

Наша партія, ми всі рішуче засуджуємо Сталіна свої грубих помилок і збочення, яких завдали серйозної шкоди справі партії, справі народу. Ми вже втратили багато чесних і відданих людей, працівників нашої партії і Радянського держави, оклеветанных і безневинно пострадавших.

… Як статися, що, займаючи правильну позицію у боротьби з противниками ленінізму, зробив такі грубі і досить важкі помилки… Це трагедія Сталіна, багато в чому обумовлена великими вадами особи, його характеру, куди вказував В.І. Ленін був у грудні 1922 року у своєму листі з'їздові партии.

Складність і своєрідність ідейній боротьби у сфері літератури і мистецтва нині полягає… у цьому, що мені доводиться захищати літературу і мистецтво тільки від нападок ззовні, а й від спроб окремих творчих працівників штовхнути літературу, і мистецтво на неправильний шлях, аби уникнули головною лінії розвитку… На жаль, серед працівників літератури і мистецтва зустрічаються такі люди, поборники «свободи творчості», які хочуть, щоб проходили повз, … не критикували… твори, які у спотвореному вигляді малюють життя радянського суспільства,. Цих людей, виявляється, обтяжує керівництво літературою і мистецтвом з боку партій і держави. Вони виступають проти руководства…

Ми відкрито заявляємо, такі погляди суперечать ленінським принципам відносини партії і держави до питань літератури і мистецтва… У рішеннях партії за ідеологічними питанням визначено найважливіші завдання й основні засади політики партії, у галузі літератури і мистецтва, зберігають чинність нині. Одне з найважливіших принципів є нерозривна зв’язок радянської літератури і мистецтва з політикою Комуністичної партії, складової життєву основу радянського ладу… Партія рішуче засудила і послідовно виправляє помилки, допущені під час культу особи у всіх галузях життя, зокрема й у питаннях ідеологічної роботи. Але вона водночас рішуче виступає проти тих, хто намагається скористатися цим них минулого для виступи проти керівництва літературою і мистецтвом з боку партій і государства".

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою