Статистика (шпаргалка 2002г.)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Фізико-математичні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

1. Аналіз рядів розподілу Ряд розподілу, графіки при застосуванні. |Гру|Час|S| |ппы|тот| | | |а f| | |До |4 |4| |10 | | | |10-|28 |3| |20 | |2| |20-|45 |7| |30 | |7| |30-|39 |1| |40 | |1| | | |6| |40-|28 |1| |50 | |4| | | |4| |50-|15 |1| |60 | |5| | | |9| |60 |10 |1| |і | |6| |выш| |9| |е | | | |Ито|169| | |го | | |

Мода: [pic] Медіана: [pic] Нижній квартиль: [pic] Верхній квартиль: [pic] Середній рівень ознаки: |Гру|Час|x|xf| |ппы|тот| | | | |а f| | | |До |4 |5|20| |10 | | | | |10-|28 |1|42| |20 | |5|0 | |20-|45 |2|11| |30 | |5|25| |30-|39 |3|13| |40 | |5|65| |40-|28 |4|12| |50 | |5|60| |50-|15 |5|82| |60 | |5|5 | |60 |10 |6|65| |і | |5|0 | |выш| | | | |е | | | | |Ито|169|-|56| |го | | |65|

[pic] Середній розмір можна розглядати разом із іншими узагальнюючими характеристиками, зокрема, що з модою і медианой. Їх співвідношення свідчить про особливість низки розподілу. У разі середній рівень більше моди і медіани. Асиметрія позитивна, правобічна. Асиметрія розподілу така: [pic] < [pic] < [pic] => 27,39 31,4 33,52 Показники варіації: 1) Розмах варіації R [pic] [pic] 2) Середнє лінійне відхилення [pic] [pic] (проста) |До |4|5|-3 |9 |-12 |36 | |10 | | | | | | | |10-|2|1|-2 |4 |-56 |112| |20 |8|5| | | | | |20-|4|2|-1 |1 |-45 |45 | |30 |5|5| | | | | |30-|3|3|0 |0 |0 |0 | |40 |9|5| | | | | |40-|2|4|1 |1 |28 |28 | |50 |8|5| | | | | |50-|1|5|2 |4 |30 |60 | |60 |5|5| | | | | |60 |1|6|3 |9 |30 |90 | |і |0|5| | | | | |выш| | | | | | | |е | | | | | | | |Ито|1|-|- |- |-25 |371| |го |6| | | | | | | |9| | | | | |

Условное початок З = 35

Величина інтервалу d = 10

Перший умовний момент: [pic] Середній рівень ознаки: [pic] Другий умовний момент: [pic] Дисперсія ознаки: [pic]

2. Другий метод [pic]

Методика розрахунку дисперсії альтернативного признака:

Альтернативним називається ознака, котра приймає значення «так» чи «немає». Цей ознака висловлює як кількісний «да"-1, «нет"-0, це значення x, для неї треба визначити середню і дисперсию. Висновок формули: |Ознака х|1|0|все| | | | |го | |Частота f |p|g|p +| |вероятност| | |g =| |т | | |1 | |xf |1|0|p +| | |p|g|0 =| | | | |p |

[pic] Середня альтернативного ознаки дорівнює частці одиниць, які цим ознакою мають. |[pic|[pic|[p| | |] |] |ic| | | | |] | | |[pic|[pic|[p| | |] |] |ic| | | | |] | | |[pic|[pic|[p|[pic| |] |] |ic|] | | | |] | |

[pic] [pic] - Дисперсія альтернативного ознаки. Вона дорівнює твору частки одиниць, які мають ознакою їхньому доповнення до 1.

Дисперсія альтернативного ознаки використовується при розрахунку помилки для частки. |p|g|[pic| | | |] | |0|0|0,09| |,|,| | |1|9| | |0|0|0,16| |,|,| | |2|8| | |0|0|0,21| |,|,| | |3|7| | |0|0|0,24| |,|,| | |4|6| | |0|0|max | |,|,|0,25| |5|5| | |0|0|0,24| |,|,| | |6|4| |

[pic], W — вибіркова доля.

Виды дисперсії і правило їх складання: Види: 1. Межгрупповая дисперсія. 2. Загальна дисперсія. 3. Середня дисперсія. 4. Внутригрупповая дисперсия.

У всієї сукупності то, можливо розрахована загальна от середня і загальна дисперсія. 1. [pic] загальна і [pic]общая. 2. З кожної групі визначається своя середній розмір і своя дисперсія: [pic]a,[pic]a; [pic]б,[pic]б; [pic]i,[pic]i 3. Групові середні [pic]i не однакові. Чим більший різницю між групами, тим більше коштів різняться групові середні і вирізняються загальної средней.

Це дозволяє розрахувати дисперсию, що описує відхилення групових середніх загальної середньої: [pic] - межгрупповая дисперсія, де mi — чисельність одиниць на кожної групі. У кожній групі є своя колеблемость — внутригрупповая [pic]. Вона не однакова, тому визначається середня з внутрішньогрупових дисперсій: [pic] Ці дисперсії перебувають у певному співвідношенні. Загальна дисперсія дорівнює сумі межгрупповой і середній з внутрішньогрупових дисперсій: [pic] - правило складання дисперсій. Співвідношення дисперсій йдуть на оцінки тісноти перетинів поміж чинниками впливу досліджуваного чинника — це межгрупповая дисперсія. Усі інші чинники — залишкові чинники. 2. Лави динаміки Ряд динаміки, графік низки динаміки в приложении.

| | | |Г|Уро| |о|вен| |д|ь | |1|40,| | |6 | | |41,| |2|5 | |3|49,| | |5 | |4|43,| | |6 | |5|39,| | |2 | |6|40,| | |7 | |7|38,| | |2 | |8|36,| | |5 | |9|38,| | |0 | |1|38,| |0|7 | |1|39,| |1|4 |

Средняя хронологічна: [pic]

Производные показники низки динаміки: [pic] [pic] - коефіцієнт зростання, базисний [pic] - коефіцієнт зростання, ланцюгової [pic] - коефіцієнт приросту [pic] - абсолютне значення один відсоток прироста

| | | |Темпи |Темпи | | |Г|Уро|[pi|роста %|прирост|А1| |о|вен|c] | |а % |% | |д|ь | | | | | | | | |Баз|Цеп|Баз|Цеп| | | | | |исн|ные|исн|ные| | | | | |ые | |ые | | | |1|40,|- |100|- |- |- |- | | |6 | | | | | | | |2|41,|0,9|102|102|2,2|2,2|0,| | |5 | |, 21|, 21|167|167|40| | | | |67 |67 |49 |49 |6 | |3|49,|8 |121|119|21,|19,|0,| | |5 | |, 92|, 27|921|277|41| | | | |12 |71 |18 |11 |5 | |4|43,|-5,|107|88,|7,3|-11|0,| | |6 |9 |, 38|080|891|, 91|49| | | | |92 |81 |63 |92 |5 | |5|39,|-4,|96,|89,|-3,|-10|0,| | |2 |4 |551|908|448|, 09|43| | | | |72 |26 |28 |17 |6 | |6|40,|1,5|100|103|0,2|3,8|0,| | |7 | |, 24|, 82|463|265|39| | | | |63 |65 |05 |31 |2 | |7|38,|-2,|94,|93,|-5,|-6,|0,| | |2 |5 |088|857|911|142|40| | | | |67 |49 |33 |51 |7 | |8|36,|-1,|89,|95,|-10|-4,|0,| | |5 |7 |901|549|, 09|450|38| | | | |48 |74 |85 |26 |2 | |9|38 |1,5|93,|104|-6,|4,1|0,| | | | |596|, 10|403|095|36| | | | |06 |96 |94 |89 |5 | |1|38,|0,7|95,|101|-4,|1,8|0,| |0|7 | |320|, 84|679|421|38| | | | |2 |21 |8 |05 | | |1|39,|0,7|97,|101|-2,|1,8|0,| |1|4 | |044|, 80|955|087|38| | | | |33 |88 |67 |86 |7 |

Взаємозв'язок цепних і базисних коефіцієнтів роста:

1. Твір послідовних цепних коефіцієнтів одно базисному:

[pic]

[pic] тощо. д.

2. Приватне від розподілу одного базисного одно ланцюговому коэффициенту:

[pic]

[pic] тощо. д.

Средний абсолютний прирост:

[pic]

Средний річний коефіцієнт роста:

1) [pic] 2) [pic] 3) [pic]

Анализ тенденції змін умов низки: Аналіз у тому, щоб виявити закономірність. Метод — укрупнення інтервалів і розрахунок середній рівень | | | | | |Год|Уро|Нов|Нов| | |вен|ые |ые | | |и |пер|уро| | | |иод|вни| | | |и | | |1 |40,| | | | |6 |1 |43,| | | | |9 | | 2 |41,| | | | |5 | | | |3 |49,| | | | |5 | | | |4 |43,| | | | |6 |2 |41,| | | | |2 | |5 |39,| | | | |2 | | | |6 |40,| | | | |7 | | | |7 |38,| | | | |2 |3 |37,| | | | |6 | |8 |36,| | | | |5 | | | |9 |38,| | | | |0 | | | |10 |38,| | | | |7 |4 |39,| | | | |1 | |11 |39,| | | | |4 | | |

Тенденция зображено як ступенчатого графіка (в приложении).

Сезонні колебания:

| |Роки |Порівн. |Індекс| |Ме| |рівень |сезонн| |ся| |за каждый|ости | |ц | |місяць | | | | | | | | | | |19|19|20| | | | |98|99|00| | | |1 |24|25|24|248,3333 |81,243| | |2 |4 |9 | |18 | |2 |23|24|24|240 |78,516| | |6 |4 |0 | |9 | |3 |28|27|27|277,6667 |90,839| | |4 |2 |7 | |69 | |4 |29|29|29|293 |95,856| | |5 |1 |3 | |05 | |5 |31|32|33|322,6667 |105,56| | |4 |3 |1 | |16 | |6 |32|33|34|337 |110,25| | |8 |9 |4 | |08 | |7 |34|34|35|346 |113,19| | |5 |0 |3 | |52 | |8 |36|36|36|363,6667 |118,97| | |2 |5 |4 | |49 | |9 |37|37|36|371 |121,37| | |1 |3 |9 | |4 | |10|32|31|31|319,3333 |104,47| | |5 |9 |4 | |11 | |11|29|29|29|292,6667 |95,747| | |1 |7 |0 | | | |12|26|25|25|256,6667 |83,969| | |0 |2 |8 | |47 |

Индекс сезонності: [pic] Графік «Сезонний хвиля» при застосуванні. 3. Індекси |Товар|баз|тек|стоим|p|p| |-пред|исн|ущи|ость |0|1| |стави|ый |і |pq |q|q| |тель |год|год| |1|0| | | | | | | | | |199|200| | | | | |9 |0 | | | | |А|85|1| | |, 6|1| | | |0| |Б|14|9| | |0,|4| | |62|,| | |5 |6| | | |8| | | |5| | | |0| | | |4| |В|12|1| | |1,|1| | |00|5| | |65|,| | |64|4| | |6 |7| | | |6| | | |2| |Г|98|1| | |, 8|0| | |02|3| | |39|,| | |52|8| | |1 |4| | | |6| | | |2|

Расчет індивідуальних індексів ведеться за формулам: ip = [pic]; iq = [pic] Загальний індекс фізичного обсягу: Iq = [pic] Загальний індекс цін: 1) Ip = [pic] 2) Ip =[pic] 3) Ip (фишер) =[pic] Загальний індекс вартості: Ipq =[pic] Взаємозв'язок індексів Ip, Iq, Ipq: Ip x Iq = Ipq (1,0975×1,0393) x 100 = 114,06 Вплив чинників зміну вартості: Загальна зміна вартості становило: [pic]pq = [pic] зокрема: — з допомогою зростання цін 9,75% додатково отримано доходів: [pic]p =[pic] - з допомогою зростання фізичного обсягу продажу на 3,93% додаткові доходи одержані розмірі: [pic]q =[pic] Взаємозв'язок [pic]p, [pic]q, [pic]pq: [pic]pq = [pic]p + [pic]q 4252,2 = 3064,1 + 1188,1

Методика перетворення загальних індексів у середню з індивідуальних: Загальні індекси — це відносні величини, до того ж час, загальні індекси є середніми з індивідуальних індексів, тобто. індивідуальний індекс і x, а Y [pic]. Вигляд загального індексу має відповідати агрегатної формі розрахунку. І тут зберігається економічний сенс індексу і змінюється лише методика расчета.

Алгоритм: 1. Індекс фізичного обсягу а) індивідуальний індекс фізичного обсягу: iq = [pic] |Те| |ва| |р | |iq| | | |А | |11| |0 | |Б | |94| |, 6| |85| |04| | | |У | |11| |5,| |47| |62| | | |Р | |10| |3,| |84| |62|

б) Загальний індекс фізичного обсягу: Iq = [pic] в) [pic] р) Iq = [pic] iq x (q0p0) f [pic] Отже, індекс фізичного обсягу є середню арифметичну з індивідуальних індексів, зважених за вартістю продукції базового периода.

2. Індекс цін Ласпейреса Ip =[pic] ip = [pic] |Т|i| |о|p| |в| | |а| | |р| | |А|8| | |5| | |,| | |6| |Б|1| | |4| | |0| | |,| | |6| | |2| | |5| |В|1| | |2| | |1| | |,| | |0| | |0| | |7| |Г|9| | |8| | |,| | |8| | |0| | |2|

[pic] [pic] Індекс цін Ласпейреса — це середня арифметична з індивідуальних індексів, взвешанных за вартістю базового періоду чи питомій весу.

3. Індекс цін Пааше а) Індивідуальний індекс ціни ip = [pic]б) Ip = [pic] в) p0 = [pic]Ip = [pic]Индекс цін Пааше є середньої гармонійної величиною з індивідуальних індексів, зважених по вартості поточного периода.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою