Речевая карта

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Педагогіка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

1. Прізвище ім'я _____________________________________________________ 2. Дата, місяць, рік народження __________________________________________ 3. Домашній адресу, телефон __________________________________________ 4. Родители

Мати: Ф.И.О. __________________________________________________

Місце роботи, посаду ___________________________________________

Батько: Ф.И.О. _____________________________________________________

Місце роботи, посаду ___________________________________________ 5. Дата надходження у групу _________________________________________ 6. Скарги батьків ________________________________________________

_________________________________________________________________ 7. Анамнез:

Вагітність за рахунком _____________________________________________

Як відбувалася ____________________________________________________

Характер пологів ___________________________________________________

Психомоторне развитие:

Став тримати голівку ______________________________________________

Сидіти ___________________________________________________________

Ходити __________________________________________________________

Чим дитина хворів до 1 року _______________________________

З — 3 років _______________________________

З 3 — 7 років _______________________________ 8. Чи є у сім'ї хворих із спадкової патологией:

з мовної патологією ______________________________________________

двомовність у ній_________________________________________________ 9. Дані про перебіг мовного развития:

— гуление_________________________________________________________

— лепет___________________________________________________________

— перші слова____________________________________________________

— фразы__________________________________________________________

— дефект помітили_________________________________________________ 10. Слух_________________________Зрение______________________________ 11. Стан загальної моторики: _________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________ 12. Загальне розвиток ребенка: ____________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________. Восприятие:

— простору, уявлення: _______________________________________ гору — низ_______________________________________

попереду — сзади__________________________________

права ліва сторона______________________________ - кольору: основные________________________________________

відтінкові______________________________________ - форми: площинні геометричні фигуры________________

об'ємні тіла___________________________________ - розміру й кількості: більше — меньше_________________________________

уравнение_______________________________________

поровну_________________________________________

столькоже_______________________________________ - часу: часи года_____________________________________

дні недели______________________________________

час суток_____________________________________

вчора, сьогодні, завтра_____________________________

до — після______________________________________ - пам’ять: зрительная______________________________________

слуховая________________________________________

ассоциациативная________________________________

словесно-логическая______________________________

— мислення: конструктивна деятельность______________________

________________________________________________

прямий і зворотний счет___________________________

________________________________________________

лічильні операції, і найпростіші завдання у межах пяти

________________________________________________

обобщение______________________________________

исключение_____________________________________

причинно-наслідкові связи______________________

розуміння подтекста_____________________________

— увагу, работоспособность_____________________________________

___

— контактность___________________________________________

___________

— конфликтность__________________________________________

___________

— аккуратность___________________________________________

___________

13. Загальне звучання речи:

темп__________________________________________________

____________

голос_________________________________________________

____________

разборчивость_________________________________________

____________

дыхание_______________________________________________

___________

выразительность_______________________________________

____________

14. Стан артикуляційного аппарата:

. Строение____________________________________________________

губы________________________________________________________

зубы________________________________________________________

небо________________________________________________________

язык________________________________________________________

уздечка______________________________________________________

. Артикуляционная моторика_____________________________________

статика («філіжанка», «иголочка»)________________________________

дикамиика («годинничок», «качели»)_________________________________

15. Орбщая характеристика речи: ________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________

16. Звукопроизношение:

З, З, Ц, С',

З'____________________________________________________

__

______________________________________________________

______________________________________________________

________________________

Ш, Ж, Ч, Щ

______________________________________________________

_

______________________________________________________

______________________________________________________

________________________

Р, Р'

______________________________________________________

_______

______________________________________________________

______________________________________________________

________________________

Л, Л'

______________________________________________________

_______

______________________________________________________

______________________________________________________

________________________

До, До', Р, Р', Х, Х',

Й________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

________________________

17. Фонематичний слух_______________________________________________

______________________________________________________

____________

. Виділення на слух заданого звуку из:

звукового низки (п — т — до — х)_________________________________________

слогового низки (па — та — ка — ха)______________________________________

низки слів (порт, торт, корт, хорт)_____________________________________

. Показати картинки з заданим звуком М — (мак, комар, молоток)__________

______________________________________________________

______________________________________________________

________________________

. Підібрати адекватні фігури пари картинок до словами — паронимам:

дах — пацюк_______________ коза — коса

_____________________

бочка — нирка _______________ дрова — трава_____________________

ложки — рожки_______________

. Воспроизведение:

— звукового низки (б — п — б)___________________________________________

— слогового низки (ба — ба — па)________________________________________

— низки слів (нирка, бочка, точка)______________________________________

18. Звукове анализ________________________________________________

____

______________________________________________________

______________________________________________________

________________________

. Виділення гласного, який стояв у початку слова (вудка, лелека, игла)_________

______________________________________________________

____________

. Виділення погоджується звуку, який стояв у кінці слова (кіт, жук, будинок, стул)

______________________________________________________

____________

. Виділення погоджується, який стояв у початку слова (санчата, конвалію, ракета, роза)_________________________________________________

______________

. Визначення місця заданого звуку в слові (риба, шапка, шафу, самовар)

______________________________________________________

____________

19. Фонетичний синтез:

скласти слова з заданого кількості звуков:

До, Про, Т__________________ Д,

Про, М__________________

М, А, До _________________

20. Обстеження складової структури слов________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

________________________

. Назви картинки:

собака_________________________ медведь____________________________

корова_________________________ кисточка___________________________

лопата_________________________ пирамида__________________________

балалайка_____________________

. Повтори слова

міліціонер______________________ температура______________________

фотографуватися________________ стихотворение____________________

. Повторити словосочетания:

космонавт- исследователь_________________________________________

___

молодий экскурсовод___________________________________________

____

Жора буде художником____________________________________________

_

21.

Лексика________________________________________________

___________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________. Предметний словарь:

— Назвати частини лица_____________________________________________

— Назвати частини туловища________________________________________

— Назвати і подоюрать узагальнююче слово: ложка, виделка, гуртка, кастрюля_______________________________

спідниця, кофта, платье_________________________________________

білка, лисиця, заєць, еж________________________________________

валянки, чоботи, туфли______________________________________

кухар, шофер, продавец______________________________________

— Назвати дитинчат животных:

у кішки — кошеня; у коровы

_____________________

у коня ___________________ у собаки

_____________________

у зайця _____________________ у овцы

______________________

у лисиці ______________________ у козы

______________________

у їжака _______________________ у белки

_____________________

. Знання професси:

Хто водить машину?______________________________________________

Хто продає продукты?___________________________________________

Хто шиє одежду?_______________________________________________

Хто готує пищу?______________________________________________

Хто стриже волосы?____________________________________________

Хто літає на самолете?__________________________________________

Хто малює картины?_____________________________________________

. Дієслівний словарь:

Назвати дії предметів (по картинкам):

Поїзд_______________, кінь________________, мальчик______________,

корабель_____________, літак________________, бабушка_____________,

дівчинка_____________, риба___________________, часы________________.

Назвати близькі за значенням слова-действия:

шъет — в’яже — вышивает____________________________________________

варить — ширяє - печет_______________________________________________

. Словник признаков:

Підібрати адекватні фігури слова, протилежні по значению

(антонимы):

чорний_______________, великий_______________, кислая______________,

високий______________, широке_______________, лежить______________.

Підібрати адекватні фігури прикметники до существительным:

Які на смак? Полуниця________________, рябина____________________.

Який хвіст у белки?_______________________________________________

Який стакан?_______________________________________________

______

Який ежик?_________________________________________________

______

Назвати присвійні прилагательные:

Чий це хвіст? У зайця___________________, у лисы___________________,

у волка___________________.

Прикметники освічені від существительных:

Шафа зроблено дерев’янний, отже вона какой?______________________________

Валіза з кожи__________________________________________________

_

Солдатик з пластмассы____________________________________________

_

Чарка з стекла________________________________________________

____

Книжка з бумаги________________________________________________

____

. Наречия

Як повзе черепаха?_____________________________________________

__

Як світить солнце?_______________________________________________

__

Як вистрибуватиме конь?_________________________________________________

__

22. Граматичний лад речи.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________

. Розуміння зверненої речи: ________________________________________

— Заплющ книгу_________________________________________________

__

— Дістань ручку й поклади в тетрадь______________________________

— Поклади лінійку під тетрадь______________________________________

. Розуміння предлогов: ____________________________________________

__

Покажеш де (по картине)

Кот йде до дому__________________________________________________

__

Кіт у доме__________________________________________________

______

Кот перед домом_________________________________________________

__

Кот за домом_________________________________________________

_____

Кот на крыше_________________________________________________

_____

Кот вилазить із трубы______________________________________________

Кот під крыльцом______________________________________________

____

. Изхменение числа іменників в предложении.

Покажеш, де літаки летят?_________________________________________

Де літак летит?________________________________________________

_

Де ракета взлетает?_____________________________________________

___

Де ракети взлетают?_____________________________________________

__

. Словоизменение.

Зміна іменників по падежам:

Подивися на картинку і скажи:

Півень без чего?_________________________________________________

___

Машина без чего?_________________________________________________

_

Хлопчик намалював кого?____________________________________________

Стіл без чего?_________________________________________________

____

Хлопчик працює чем?______________________________________________

Дувочка мріє про чем?_____________________________________________

Зміна прикметників по родам:

Подивися на картинку і назви, який за кольором цей предмет?

яблако______________, майка________________, флажок________________

м’яч_________________, полотенце_____________

Підібрати адекватні фігури дієслово до существительным:

метелик літає, бабочки_____________________________________________

квітка зростає, цветы________________________________________________

хлопчик грає, мальчики___________________________________________

човен пливе, лодки________________________________________________

Зміна іменників жіночого роду по числам:

одна кішка — дві____________, одна ліжко — две______________________,

одна лампа — две___________________________________________________

Соглосование іменників з числительными

Назви кількість предметов:

Одна — зошит, дві - __________________, шість —

_____________________

. Словообразование

Освіта прикметників від существительных:

скло — стеклянный

сир _________________________ железо

____________________________

дерево __________________________ снег

_____________________________

папір __________________________

Освіта іменників з допомогою зменшувально- пестливих суффиксов.

Стіл — столик, килим __________________ рука

________________________

сани ________________ ключ ________________ звезда

_________________

Освіта іменників множинного числа.

Один лист — багато ______________ одне відро — много

__________________

один стілець — багато _______________ одне вікно — много

__________________

один квітка — багато _____________ один міст — много

__________________

23. Зв’язкова речь

_____________________________________________________

______________________________________________________

____________

______________________________________________________

____________

Подивися на картинку («Кот»), склади предложение.

___________________

______________________________________________________

____________

Подивися на картинку («Їжак»), склади рассказ.

_________________________

______________________________________________________

____________

______________________________________________________

____________

______________________________________________________

______________________________________________________

________________________

Послухай розповідь і перескажи:

У бабусі були кури. Надя запитала: «Можна я їх погодую?» «Можна». Надя взяла мисочку з просом.

Стала кликати: «Кури, кури, сюди!» А кури не идут.

«Бабуся, вони йдуть!» «Ти ж їм скажи: «цып, цып».

Тут зусебіч насунули кури і гайда клювати просо.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

________________________

24. Укладання про стан мовного развития.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________

План індивідуальної работы.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______

Щоденник спостережень за ребенком.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою