Развитие творчі здібності обдарованих у системі початкового образования

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Педагогіка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Муніципальне Освітнє Учереждение

Акуловская середня школа

Одинцовского району Московської области.

Кочева Марія Георгиевна

Розвиток творчі здібності обдарованих у системі початкового образования

Кваліфікаційна робота на вищу кваліфікаційну категорию

| | |Стор. | |Запровадження | |3−5 | |Глава 1. |Психолого- педагогічні основи роботи з| | | |обдарованими дітьми. | | | |1.1 Визначення понять здатність, |6−9 | | |обдарованість. | | | |1.2 Здатність і обдарованість в молодшому |9−16 | | |шкільному віці | | | |Специфіка «дитинства» |16−18 | | |1.4 Виявлення й роботу з обдарованими |18−23 | | |дітьми. | | | |1.5 Узагальнення досліджень творчої |24−29 | | |активності молодших школярів. | | |Глава 2 | Програма розвитку | | | |мови і літературної творчості обдарованих| | | |дітей. | | | |Педагогічні ідеї, мети програми. |30−32 | | |Індивідуальна програма розвитку мови і |33−49 | | |літературної творчості. | | | |Аппробация запропонованої програми на |49−56 | | |практиці. | | |Укладання | |57 | |Література | |58−60 | |Додаток | | |

Актуальність теми исследования.

У динамічному, мінливому світі, суспільство значно частіше переосмислює соціальне замовлення школі, коригує чи докорінно змінює цілі й завдання шкільного образования.

Головна мета, що раніше визначалася як формування основ усебічно і гармонійно розвиненою особистості, виховання людей, володіють основами наук зараз у тому, щоб акцентувати виховання особистості активної, творчої, яка усвідомлює глобальні проблеми людства, готової посильно брати участь у їх решении.

Зараз необхідні люди, мислячі не шаблонно, вміють шукати нові шляхи вирішення запропонованих завдань, знаходити вихід із проблемної ситуации.

Ще однією з актуальних завдань є індивідуального підходу і приймати допомогу кожного учня. Розвиток індивідуальних здібностей, для прояви особистості кожного ученика.

Не недавно вважалося, що рівні й інтелектуально плані, й у емоційному. Треба тільки дуже навчити їх почати думати, співпереживати, вирішувати складні логічні завдання. Проте досвід сучасної школи показує, що є різницю між учнями. Виділяються діти з більшу розвиненість інтелектом, ніж в їх однолітків, зі здібностями творчості, з умінням класифікувати, узагальнювати, знаходити взаємозв'язку. Вони постійно перебувають у пошуку відповіді свої запитання, допитливі, виявляють самостійність, активны.

Казалось б, що таким дітей повинно бути негараздів школі, проте, насправді виходить наоборот.

Школа більшою мірою орієнтується на середнього учня. На уроці вчитель прагне підтягти з програмного рівня всіх студентів, а сильні, неординарні учні залишаються поза увагою. Поступово вони перетворюються на поверхневих зазнаек і стають далеко ще не найкращими учнями. Часто у перших класах помітні детей-почемучек, котрі щось запитують, чимось цікавляться, хочуть більшого обсягу, глибини матеріалу. Проте, розмовляючи з вчителями дізнаєшся, що у середній ланці таких дітей дедалі менше, а старших класах залишаються единицы.

Одарённые діти з більшою цікавістю чекають вступу до школи, але незабаром від початку занять можна знайти, що необычайность розумових можливостей дитини стає проблемою як родині, але й вчителів. Труднощі справді возникают.

Таких дітей очікують як радості вчення, але й розчарування і конфлікти. Саме з нього, найбільш допитливим, часто стає нудно в класі. Більшості вчителів просто колись піклуватися про одарённом дитині, інколи ж їм навіть заважають учні з вражаючими знаннями, з не завжди зрозумілою розумової активностью.

Іноді педагог збирається приділяти таким учням особливу увагу, давати складніші завдання, а згодом ці наміри забуваються, не виконуються. Діти, випереджаючі своїх ровесників, прагнуть привернути увагу. Стрімкий виконання завдань, готовність правильно відповісти питанням вчителя — їм бажана розумова гра, змагання. У цьому таким дітям ба, що вдається дізнатися й про зробити на уроці. Часто в початкових класах найбільш розвиненого учня перестають запитувати, хіба що не помічаючи його готовності до відповідальності. Якщо настійливо намагається щось сказати чи запитати, вчитель починає докоряти йому через те, що він «выскочка».

Через війну дитина стає дедалі менш активним на уроці, переключається чогось стороннє, та заодно їй немає уникнути невдоволення педагога. Так, спочатку ентузіаст шкільних занять, одарённый дитина воліє хворіти, лиш би відвідувати уроки, починає ненавидіти домашні задания.

Найбільш здатні діти потребують навантаженні, що б подстать їх розумовою силам, але наша середня школа, крім «середньої» програми, частіше зовсім небагато їм запропонувати не может.

Отже, виникає протиріччя між вимогами нашого суспільства та справжнім станом справ у школі. З одного боку держава вимагає активну, творчу особистість, з другого боку школа орієнтується на середнього ученика.

У зв’язку з цим, гадаю, виникла потреба у проведенні спеціального дослідження із метою вдосконалення процесу навчання, активізації пізнавальної діяльності. На першому плані виходить актуальна проблема- роботу з дітьми, випереджаючими своїх ровесників, з ознаками неабиякого интеллекта.

Вислів «одарённые діти» вживається дуже широко. Якщо дитина виявляє незвичні успіхи у вченні чи творчих заняттях, значно перевершує однолітків, це може називати обдарованим. Численні праці (Венгер Л. А, Гильбух Ю. З, Лейтес М. С, Бурменская Г. В) присвячені розгляду поняття- одарённый дитина, виявлення дітей, особливостям роботи із нею, їх психологічним проблемам. Останніми роками проблема різниці між дітьми по одарённости «вийшов із тіні» і тепер великий інтерес. Безсумнівні реальність, і значимість цієї проблемы.

Яких дітей називають обдарованими? Як відбувається їх подальше розвиток? Що б зробити їх підтримки? За такими питанням нагромаджено чималий досвід. З 1975 року існує Світовий раду з обдарованим талановитою дітям, який координує роботу з вивченню, навчання й виховання дітей, організує міжнародні конференции.

Мене зацікавив питання розвитку промови, творчого уяви обдарованих дітей, їх літературної творчості. Аналізуючи літературу різних авторів у питанні, можна назвати, що з общепедагогических проблем є проблема мовної діяльності. Вона поки мало исследована.

Глава 1.

Психолого-педагогічні основи роботи з обдарованими детьми.

1.1 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ЗДАТНІСТЬ, ОДАРЕННОСТЬ.

Аналіз проблеми розвитку здібностей і обдарованості багато в чому визначатися тим змістом, яку ми вкладатимемо у ці понятия.

Значні складнощі у визначенні понять спроможності російських і обдарованості пов’язані з загальноприйнятим, побутовим розумінням цих термінів. Якщо ми звернемося до тямущим словникам, то побачимо, що часто-густо терміни «здатний », «обдарований », «талановитий «вживаються як синоніми і відбивають ступінь виразності здібностей. А ще більше важливо наголосити, що поняттям «талановитий «підкреслюються природні дані людини. Так було в тлумачному словнику У. Даля «здатний «окреслюється «придатний до чогось чи схильний, спритний, сручной, придатний, зручний «. Поруч із «здатним «використовуються поняття «способливый «і «способляться «. Способливый людина характеризується як спритний, виверткий, вміє способиться, а способляться, своєю чергою, тлумачать як вміння впоратися, впоратися, залагодити справу. Спроможний тут фактично сприймається як умілий, а поняття «вміння «у Словнику немає. Отже, поняття «здатний «визначається через співвідношення з успіхами в деятельности.

При визначенні поняття «талант «підкреслюється його вроджений характер. Талант окреслюється обдарування до чогось, а обдарування як здатність, дана богом. Інакше кажучи, талант — це вроджені здібності, дані богом, щоб забезпечити високі успіхи у діяльності. У словнику іноземних слів також підкреслюється, що талант (грн. talanton) — видатне вроджене якість, особливі природні здібності. Обдарованість розглядається, як стан таланту, як ступінь виразності таланту. Недарма, самостійна поняття, обдарованість немає у словнику Даля й у словнику З. І. Ожегова й у Радянському енциклопедичному словнику, й у тлумачному словнику іноземних слов.

З сказаного можна дійти невтішного висновку, що здібності, з одного боку, обдарованість і таланти, з іншого, виділяються нібито за різним підставах. Ведучи мову про здібності, підкреслюють можливість людини щось робити, а говорячи про таланті (обдарованості), підкреслюється природжений характер даного якості (здібності) людини. Разом про те, й уміння і обдарованість виявляється у успішності деятельности.

У радянському психології, передусім працями З. Л. Рубінштейна й Б. М. Теплова зроблено спробу дати класифікацію понять «здібності «, «обдарованість «і «талант «з єдиного підставі - успішності діяльності. Здібності розглядаються як індивідуально-психологічні особливості, що різнять одну людину від іншого, від яких можливість успіху діяльності, а обдарованість — як якісно своєрідне поєднання здібностей (индивидуально-психологических особливостей), від якої також залежить можливість на успіх деятельности.

Іноді здібності вважають уродженими, «даними від природи «. Проте науковий аналіз показує, що уродженими можуть лише задатки, а здібності результат розвитку задатков.

Задатки — вроджені анатомо-фізіологічні особливості організму. До до них відносяться передусім особливості будівлі мозку, органів почуттів та руху, властивості нервової системи, якими організм наділений від народження. Задатки є лише можливості, і передумови розвитку здібностей, але ще гарантують, не визначають появи і розвитку тих чи інших здібностей. З’являючись з урахуванням задатків, здібності розвиваються у процесі під впливом діяльності, яка жадає від людини певних здібностей. Поза діяльності ніякі здібності розвиватися що неспроможні. Жодна людина, хоч би задатками він володів, може стати талановитим математиком, музикантом чи художником, не займаючись багато й ще відповідної діяльністю. До цьому слід додати, що задатки багатозначні. За підсумками одним і тієї ж задатків можуть розвиватися неоднакові здібності, залежно знову- таки від характеру й виконання вимог діяльності, якої займається людина, а також та умовами життя і особливо воспитания.

Задатки й існують самі розвиваються, набувають нові риси. Тому, слід сказати, анатомо-физиологической основою здібностей людини не є просто задатки, а розвиток задатків, тобто непросто природні особливості його організму (безумовні рефлекси), але те, що придбано їм у процесі життя — системи умовних рефлексов.

Перейдемо безпосередньо до розгляду здібностей людини, як психологічних властивостей личности.

Здібності різняться за якістю, широті, своєрідності їх поєднання (структурі) і рівня развития.

Якість здібностей визначається тієї діяльністю, умовою успішного чого є. Про чоловіка зазвичай кажуть не просто, що він може, а чого здатний, тобто вказують якість його здібностей. За якістю здібності діляться на математичні, технічні, художні, літературні, музичні, організаторські, спортивні тощо. д.

За шириною различаются:

1. общие;

2. спеціальні способноси.

Спеціальні здібності є умовами, необхідні успішного виконання будь-якого однієї конкретної виду. До до них відносяться, наприклад, музичний слух, музична пам’ять і відчуття ритму у музиканта, «оцінка пропорцій «художник, педагогічний такт у вчителя тощо. п. Загальні здібності необхідні виконання різних видів діяльності. Наприклад, така здатність, як спостережливість, потрібна і художнику, і письменнику, і лікаря, і педагогові; організаторські здібності, розподіленість уваги, критичність та глибина розуму, хороша зорова пам’ять, творче уяву мають бути притаманними людям багатьох професій. Ці здібності тому прийнято називати загальними. Самій загальної площі і до того ж певний час самій основний здатністю людини аналитико-синтетическая здатність. Завдяки йому людина розрізняє окремі предмети чи явища у дивовижно складному їх комплексі, виділяє головне, характерне, типове, уловлює саму суть явища, об'єднує виділені моменти з нового комплексі та створює щось нове, оригінальне. Приміром, письменник, спостерігаючи різних людей різних ситуаціях, виділяє типові їх властивості, уловлює у тому характері, вчинках і праці риси майбутнього персонажа і, узагальнюючи ці риси, створює типовий образ. Виокремлюючи порівнюючи різні прийоми ведення уроків й одержують результати, які виходять залежно від різноманітних умов, вчитель виробляє найефективніші методи навчання дітей і оволодіває педагогічним маcтерством.

Ніяка окрема здатність може бути достатньої для успішного виконання діяльності. Треба, аби в чоловіка було багато здібностей, які перебували у сприятливому поєднанні. Якісно своєрідне поєднання здібностей, необхідні успішного виконання будь-якої діяльності, називається одаренностью.

САМІ Як і окремі здібності, обдарованість то, можливо спеціальної (до конкретної діяльності) чи загальної (до різних видів деятельности).

1.2 ЗДІБНОСТІ І ОБДАРОВАНІСТЬ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВОЗРАСТЕ.

Усім доводилося чути про вундеркіндах, ще дошкільні роки вражаючих своїми дивовижними здібностями. Але як вони проявляються в дальнейшем?

З одного боку, багато найвизначніші люди свого вже у дитинстві сяяли непересічними здібностями. Засновник кібернетики М. Вінер і назвав свою автобіографічну книжку: «Колишній вундеркінд» (він у 12 років вступив у університет, а 14 років вже мав першу учений ступінь). Вундеркіндом, наприклад, вважався Віктор Гюго, що у 15 років одержав почесний відгук французької академії. Як інакше вундеркіндами назвати не можна А. Грибоєдова і І. Мечникова: Грибоєдов одинадцяти років вступив у Московський університет, а 15- ти років вже закінчив два відділення (словесне юридичну) філософського факультету; у Мечникова любов до природи проявилася з дитинства; ледь почавши вчитися, він писав «твори» з ботаніки і «читав лекції» своїм братам та інших дітям; дуже рано опанував мікроскопом; коли був гімназистом, став друкуватися у наукових журналах, зокрема іноземних. «Колишніми вундеркіндами» мушу назвати як ряд великих людей минулого, а й деяких наші чудові сучасників. Відомий керівник наукового центру на місті Дубні академік М. Боголюбов о 12-й років закінчив середньої школи. Одне з найбільших математиків сучасності академік М. Виноградов згадує: «Писати й читати вивчився у роки. Сам». Отже, ранній, «з низки он виходить» підйом розумових здібностей то, можливо попередником справжнього таланта.

Але, з іншого боку, видатні розумові прояви дитини можуть виявитися лише чимось тимчасовим. У результаті вікового розвитку — разом із зміцненням і збагаченням властивостей інтелекту, підйомом їх у нового рівня — є і обмеження, або навіть втрата деяких дитячих возможностей.

Хто ж обдарованість в молодшому шкільному віці? Як визначити проблиски це майбутнього таланту або гарна підготовка до навчальної діяльності? Як розглянути специфіку здібностей і допомогти дитині розвинути их?

Молодший шкільний вік — період вбирання, накопичення знань, період засвоєння переважно. Успішному виконання цього важливою життєвої функції сприяють характерні здібності дітей цього віку: довірливе підпорядкування авторитету, підвищена сприйнятливість, вразливість, наивно-игровое у ставленні багато такого, із чим вони зіштовхуються. У молодших школярів кожна гілка відзначених здібностей виступає, переважно, своєї позитивної стороною, і це неповторне своєрідність даного возраста.

Деякі з особливостей молодших школярів у наступні роки сходять нанівець, інші багато в чому змінюють своє значення. Слід враховувати в цьому різну міру виразності в окремих дітей тій чи іншій вікової риси. Але він безсумнівно, що розглянуті особливості істотно позначаються на пізнавальних можливостях дітей і зумовлюють подальший розвиток загального развития.

Висока сприйнятливість до оточуючих впливам, прихильність до засвоєнню дуже важлива сторона інтелекту, характеризує розумові гідності й в будущем.

Надзвичайно важко оцінити дійсне значення проявляемых в дитинстві ознак здібностей і більше передбачити подальше розвиток. Нерідко можна знайти, що яскраві прояви здібностей дитини, достатні для початкових б у деяких заняттях, не відкривають шляху до дійсним, соціально значимим достижениям.

Проте, ранні ознаки здібностей що неспроможні залишати байдужими батьків, педагогів — вони ж вказувати на передумови справжнього таланта.

Щоб краще розуміти дітей, потрібно передусім знати й уміти враховувати вікові особливості дитячої психіки. Стрімкий підйом розумових сил разом з дорослішанням можна спостерігати в усіх дітей. У нетями, цілком безпорадного при народженні, за деякі роки, спочатку із допомогою та під керівництвом старших, — формуються найскладніші властивості розуму, незліченні навички, многообразнейшие почуття… Збагачення психіки іде у такому темпі, який став недоступним в зрілі роки. Дитинство — неповторне своїх можливостей час розвитку. Про ці вікових умовах зростання здібностей і треба сказати передусім, саме — про такій важливій компоненті, як сила нервової системи (неї судять по здібності витримати інтенсивну чи тривалу навантаження на нервову систему). Дітей відрізняє (і чим молодший дитина, тим, у більшою мірою) відносна слабкість, мала витривалість, виснаженість нервової системи. Спеціальні засвідчили, що ця вікова слабкість (коли навіть невеликі впливу викликають сильну реакцію) — як недолік, але і гідність — саме він обумовлює дитячу вразливість, жвавість сприйняття. З роками нервова система міцніє по-різному в різних дітей — а водночас і знижується дитяча безпосередня восприимчивость.

З яким віком відбувається збільшення можливостей, а й обмеження, або навіть втрата деяких цінних особливостей дитячої психики.

Та не властивості нервової системи — вся душевна організація у дітей багато в чому інша, ніж в дорослих. Це дуже важно!

У працях М. Лейтеса розкрито механізм вікової чутливості, — тієї особливої чуйності на навколишнє, яка щоразу «по-своєму» властива кожному віку дитинства. Вона може виявлятися в своєрідності реагування, більшою чи меншою яскравості уяви, в вибірковості уваги. Неоднаковість вікової чутливості призводить до того, що у окремі періоди дитинства виникають найсприятливіші внутрішні умови у розвиток психіки на головних з цією пори життя напрямах. Отже, є і підйом відповідних цим «напрямам» способностей.

0 тому, як і проявляється у ті часи дитячого життя, коли відбувається освоєння рідної мови, описав До. Чуковський у знаменитій книзі «Від двох до п’яти». Але що цікаво: безперервна готовність до языкотворчеству — особливе стан дитячої психіки, що дозволяє успішно опановувати формами мови та мислення, потім поступово чи різко зменшується. Якщо внаслідок будь-яких виняткових умов формування промови відбувається над цю добу життя, над свої звичайні терміни (наприклад, якщо вона перші роки життя був у глухонімий сім'ї), то подальшому — і за самому сприятливому мовному оточенні! — розвиток мови вкрай не може. Здається, адже дитина став старшим, «розумнішими», і негараздів освоєнні мови в нього має менше? На насправді виходить навпаки, і причина у цьому, що пройшла, виявився пропущеною той період, коли були найбільш підходящі при цьому вікові возможности.

На кожному з етапів дитинства — свої передумови розумового зростання. У молодшому шкільному віці першому плані виступають готовність і можливість запам’ятовувати, вбирати. І, судячи з усього, є при цьому воістину незвичайні дані. Річ не лише у властивості пам’яті. Для учнів молодших класів великий авторитет вчителя — і дуже видно вони настрій на те що виконувати його вказівки, саме оскільки треба. Така довірлива старанність багато в чому сприяє засвоєнню. У цьому неминуча наслідуваність в початковому вченні спирається на інтуїцію дитини та її своєрідну ініціативу. У ті самі роки діти нерідко виявляють схильність поговорити: розповісти про все, що і чули у шкільництві, на прогулянці, на екрані телевізора, прочитали у книзі, у журналі. Потреба поділитися, знову оживити в свідомістю лише доступне із нею недавно, може можуть свідчити про силі вражень — діти хіба що прагнуть із нею освоїтися. Усе це — неповторні внутрішні умови прилучення до вченню. У молодшому шкільному віці гострота сприйняття, наявність необхідних передумов словесного мислення, спрямованість розумової активності на те що повторити, внутрішньо прийняти, створюють найсприятливіші умови для збагачення та розвитку психики.

Про особливих можливостях навчання у цю добу життя свідчать багато факти. Так, психологами провели порівняння особливостей засвоєння іноземних мов другокласниками і п’ятикласниками, вперше приступившими до занять із цього предмета (як відомо, ні в всіх школа нашій країні іноземну мову досліджуються у початковій школі). Виявилося, що перевага підлітків в рівні розумового розвитку та нервової витривалості не забезпечують їм більшого успіху. Великих успіхів в засвоєнні мови виявили молодший школяр — зокрема, з допомогою властивої їхньому фактичному віку своєрідною мовної активності. На уроках іноземних мов вони набагато охочіше пробують застосовувати нову лексику і освоєну ще фонетику, де вони бояться помилитися — активність в іноземної мови є частиною їхнього загальної потреби у словесному спілкуванні, ще підданого дії багатьох психологічних «гальм» підліткового віку. Отже, стосовно іноземної мови цілком можна говорити про особливу вікової чувствительности.

Перехід від однієї вікового періоду до іншого означає непросто посилення, збагачення психічних властивостей, а й їхні справжнє перетворення — згасання, припинення дії одних особливостей і новых.

У цьому вся — специфіка дитинства. Саме роки дозрівання виникають своєрідні стану психіки, коли виявляються особливі можливості для прояви й встановлення тих чи інших сторін інтелекту. Можна казати про вікової обдарованості, маю на увазі ці, зумовлені віком передумови развития.

Кожній щаблі дитинства властива своя й у наступних вікових груп не характерна готовність, прихильність до розумовому зростанню. З погляду передумов розвитку діти хіба що одареннее дорослих; але йому дуже важливо не прогаяти ці, тимчасово виникаючі внутрішні умови развития.

Щоб осягнути, який «внесок» тих чи інших вікових властивостей в формування здібностей, слід пам’ятати, що вікові особливості як змінюють, витісняють одне одного, але можуть у якоюсь мірою й закріплюватися, залишати необоротний слід. У цьому в кожній дитині - по- своєму, у тому або інший степени.

З цього запитання вихованням обдарованих велика відповідальність лежить на фахівцях: вихователях дитсадків, учителів, дитячих психологах. Вони мають вчасно підказати, направити батьківське воспитание.

Однак малюк з раннім розквітом інтелекту зустрічає труднощі, нерозуміння не тільки вдома, у сім'ї, а й у школі, де всіх вчать однаково, і його вчення починається, найчастіше, сіло, що не интересно.

Саме тому їм, найбільш допитливим, часто стає нудно у п’ятому класі після перших уроків. Вже вміють читати і слід вважати, їм доводиться мати неробство, поки інші освоюють абетку і початкові арифметичні дії. Звісно, дуже залежить від того, мабуть викладання. Деякі педагоги вчать непросто навичок, наприклад, читання чи листи, але водночас приділяють увагу аналізу співвідношення звуків і літер, і навіть історії слів, тобто у певною мірою вводять учнів в теорію мови. Таке розвиваюче навчання містить у собі щось нове й у найсильніших учнів (їм може бути особливо привабливо). але біда наших шкіл у тому, що й найкращий вчитель, маючи працювати з цілим класом, позбавлена можливості поступово переорієнтовуватися під тих, що йде впереди…

Мовна діяльність- це фундаментальна діяльність людини, в ній приховані багатющі можливості розвитку особистості, свідомості, всіх пізнавальних можливостей человека.

Особливості мовної діяльності состоят:

— в сприйнятті людської промови других

— у натуральному вираженні їм власних думок, суджень, переживаний

— в активному вплив на слухачів, співрозмовника Через спілкування в мовної діяльності то вона може висловити багатства і бідність утримання життя, її мотиви, спрямованість, може пізнати себе. Від розвитку мовної діяльності залежить загальна і спеціальна (наукова, технічна, естетична) культура людини. Низький рівень цієї бурхливої діяльності є показник недостатнього развития.

Бо в школі постійно йде процес розвитку промови учнів по суворо виробленого плану для класу. Тим часом з першого класу виявлялися діти, які відрізнялися від інших зі сприйняття навколишнього світу. Вони сприймали все з емоційністю, вони існувала потреба оживити, олюднити, наділити душею, словом, поведінкою все, що оточує. Така яскравість і індивідуальність сприйняття- одне з чорт художнього сприйняття світу, естетичного ставлення до навколишнього. Таких дітей проявляється особлива спроможність до окремим предметів, а й відразу іншим. Однобічність розуму є одне із характерних ознак одарённости.

Головне: організувати розумовий виховання одарённого дитини з дитинства і всьому протязі навчання те щоб наявні задатки були реалізовані у здібностях як і полнее.

На жаль, у шкільництві виникає протиріччя: між прагненням поліпшити мову в усіх учнів, і невмінням розвинути і спроможність до літературної творчості одарённых.

Існують переважно 2 стратегії навчання обдарованих дітей: прискорення і збагачення. Прискорення: те й раннє вступ у школу, і прискорення у звичайному класі, заняття й інші класі, перестрибування через клас, створення профільних класів, приватні школи. Збагачення: це миникурсы, гуртки, факультативи, розробка індивідуальних программ.

Мною було сформульовано тема роботи: розвиток творчі здібності обдарованих у системі початкового образования

Согласно гіпотезі дослідження если:

-підготувати розробити і індивідуальну програму розвитку мови і літературної творчості обдарованих детей

-активно включати обдарованих дітей у спільну творчу деятельность

-розвивати мотивацію навчання дітей і пізнавальні інтереси учащихся

-втягувати які у самостійний пошук відповіді проблемні питання, заохочувати використання додаткової літератури то підвищується: а) якість знань і умінь б) рівень самостійності уч-ся в) розвивається мислительна діяльність, мова учнів р) розвиваються творчі можливості ребёнка

1.3 Специфіка роботи з обдарованими детьми.

Слова «одарённый дитина», «одарённые діти» слід вживати з обережністю, віддаючи собі звіт у тому условности.

Поняття одарённость походить від слова «дар» і означає особливо сприятливі внутрішні передумови развития.

1. Пізнавальна потребность.

а) активність- дитина постійно шукає зміни вражень, нову інформацію. Чим більше воно довідається, тим паче йому хочеться знать.

б) потреба у сам процес розумової діяльність у) задоволення від розумового напряжения

2. Интеллект.

Характеризуется конкретністю мислення та здатність до абстракціям. а) швидкість і точність виконання розумових операцій, обумовлених сталістю уваги і є чудовою оперативної пам’яттю. б) сформованість навичок логічного мислення, прагнення міркуванню, узагальнення, виділенню головного, класифікаціям. в) багатство словника, швидкість й оцінити оригінальність словесних ассоциаций

3. Креативність (творческость)

а) особливий склад розуму б) розпорядження про творче виконання завдання) розвиненість творчого мислення та воображения

3. Виявлення й роботу з обдарованими детьми.

Виявлення дітей із неординарними здібностями — це спільну роботу шкільного психологи і вчителя. Існує велика кількість психологічних тестів виявлення різних видів одарённости: -психомоторной -інтелектуальної -творчої - у сфері общения

Креативность охоплює сукупність розумових і особистісних якостей, сприяють становленню здатність до творчості. Це здатність породжувати незвичні ідеї, відхилятися в мисленні від традиційних схем, швидко вирішувати проблемні ситуації. Проблеми творчого процесу широко розроблялися у радянській психології. Вагомий внесок у розробку проблем здібностей, одарённости, творчого мислення внесли психологи: Теплов Б. Г, Рубінштейн С. Л, Ананьєв Б. Г, Крутецкий В. А, Ковалёв О. Г, Платонов К. К. Зарубіжні вчені також глибоко вивчали проблему творчого мислення (Голлах, Коган та інших.) Для свого дослідження я використовувала батарею тестів з вивчення творчого мислення кандидата психологічних наук, доцента кафедри психології Університету педагогічного майстерності, р Санкт — Петербурга Олени Тунік (дивися додаток). Тести проводилися як індивідуально, так й у групі (клас). Щоб уникнути занепокоєння піддослідних і створити сприятливу психологічну атмосферу, роботи з тестами називала заняттями. Заняття проводились ігровий форме.

Тест на творче мислення — одне із безлічі тестів, запропонованих зарубіжними і вітчизняними психологами: 1. Використання предметів (варіанти вживання). Оцінюється швидкість й оцінити оригінальність. 2. Перелічити наслідки гіпотетичної ситуации:

Уяви, якщо тварини птахи зможуть розмовляти людському мові. 3. Вислів — придумати речення з 4 слів, у якому кожне слово починається із заданої літери. (У М З До) 4. Словесна асоціація — привести якнайбільше визначень для загальновживаних слів (книга). 5. Упорядкування зображень — намалювати задані об'єкти користуючись певним набором постатей (коло, трикутник, прямокутник, полукруг). 6. Ескізи — малюнку наводиться набір різних постатей, треба перетворити це у зображення різних предметів. 7. Прихована форма — знайти різні постаті, приховані у дивовижно складному, малоконструированном зображенні. Знайти якнайбільше знайомих предметів у дивовижно складному малюнку. 8. Завдання зі сірниками — пересунувши певна кількість сірників, отримати заданий число квадратів, трикутників чи скласти задану постать. 9. Закінчи розпочату казку. (дивися приложения)

Психологом ведеться складний підрахунок балів за кожне завдання й у цьому підставі можна будувати висновки про творчі здібності дитини. Про результати проведених тестів зведені в підсумкову таблицю. Було вироблено порівняння між середнім шкільним балом, здобутих у кінці року й показниками творческости. Можна дійти невтішного висновку: дитина, у якого великим творчим потенціалом, найімовірніше гаразд вчитися, то є дотримується достатня умова. Протилежне твердження не так (необхідна умова не виконується). Хороші показники у навчанні бувають не тільки в творчих дітей: задля досягнення успішності у навчанні необов’язково наявність творчого потенциала.

| |Жовтень |Декабрь|Февра|Октябрь|Декабрь|Февраль | | |У листопаді | |ль | | |Березень | | | |Січень |Березень |У листопаді |Січень | | |Бородін Андрій |6 |7 |7 |6 |5 |6 | |Петрова Анастасія |7 |6 |7 |6 |6 |7 | |Гончарик Валерія |6 |6 |7 |6 |7 |7 | |Кучерук Галя |4 |5 |6 |4 |3 |4 | |Сякина Таня |6 |6 |7 |6 |7 |6 |

З таблиці 2 видно, що у основі тестів, проведених психологом не дуже багато, але підвищився рівень пізнавальної активності дітей, їх інтелект. На заняттях діти одержують як необхідні знання, які намагаються добувати самі, а й, яку необхідно цим же дітям. Добре, якщо їхнє бажання творити удосконалюватиметься і далі. У цьому вся може допомогти вчитель, якому самому це цікаво. На заняттях до кінця року діти стали вільно спілкуватися, аргументувати свої відповіді, шукати неординарні шляху решения.

Важливо, що дітям подобаються заняття, вони із задоволенням читають i обговорюють художні твори, порівнюють, шукають подібності, намагаються зрозуміти й відчути думки і їх учинки героев.

Атмосфера відкритості й діалогу допомагає їм розкрити свої почуття на власних творах. Додаток 3. За підсумками проведених тестів психолог постарався підбити підсумки структурі інтелекту тестируемых учнів, цій основі запропонував свої рекомендації. Ці рекомендації допоможуть вчителю будувати роботу у наступному году.

Аналіз психологом репродуктивного інтелекту і творчої потенціалу приведён в таблиці 3.

Таблиця 3.

СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТА

| |Репродуктивний інтелект |Творчий потенціал | | | | | |Прізвище, ім'я. | | | |Бородін Андрій |6 |6 |5 |6 |7 |6 |7 |5 | |Петрова Анастасія |5 |6 |6 |5 |6 |7 |7 |6 | |Гончарик Валера |6 |7 |6 |6 |4 |6 |7 |5 |

Бородін Андрій Важливо, щоб вчитель не порівнював з іншим, оскільки це може поранити дитини. На заняттях цінується безпосереднє, живе висловлювання дитини. Учитель не спричиняє приклад твір одного, інтерес представляє кожен дитина, його переживання, думки, чувства.

При зустрічі з дітьми ми дійшли висновку, що він подобається працювати на заняттях: індивідуально й у групах. Заняття збагачують творчий потенціал дітей, розвивають їх мова, мышление.

Нині вчителя багатьох шкіл пропонують різні методики роботи з дітьми неординарними. Учитель постійно повинен впізнавати нове, цікавитися розробками, творчо ставитися на роботу, вибрати методику, близьку його поглядам і мировоззрению.

Заключение

Індивідуальна робота з розвитку промови, за чиєї активної включенні обдарованих дітей у спільну діяльність підвищує рівень їхнього самостійності, допомагає розвивати їх мислительну діяльність й мова, сприяє літературному творчеству.

Ці заняття мають проводитися у системі, що має бути продумана на початку учбового року залежно від рівня підготовленості учащихся.

Фундаментальна обізнаність із обдарованими дітьми — це складна робота, які мають вестися батьками, вчителями й вченими. Кожен кроком у цьому напрямі принесе користь в будущем.

| |Бабаєва Ю.Д., |Психологія одарённости дітей і підлітків. М.: | | |Лейтес М.С. |Видавничий центр «Академія», 1996. | | | | | | |Бєлкін А. |Несподівана радість. // Народне освіту.- | | | |1990.- № 12. | | | | | | |Богоявленская |Шляхи творчості.- М., 1981. | | |Д.Б. | | | | | | | |Борзова В. А, |Розвиток творчі здібності у детей. -Самара., | | |Борзов А.А. |1994. | | | | | | |Былевская В.М. |Розвиток творчих спромог молодших | | | |школярів. // Початкова школа. -1990.- № 5 | | | | | | |Венгер Л.А. |Педагогіка способностей. -М., 1983. | | | | | | |Венгер Л. А, |Програма одарённый дитина. Основні становища — | | |Дяченка О.М., |М.: Нова | | |Агаева О.Л. |Школа, 1995. | | | | | | |Воліна У. |Весела граматика. Москва.: Знание. -1995. | | |Голубєва Э.А. |Здібності і индивидуальность. -М., | | | |1993. | | |Занков Л. В |Обрані педагогічні труды.М.: | | | |Педагогика. -1990. | | |Костюк Т.С. |Здібності та його розвиток в дітей віком.- Киев., 1989. | | | | | | |Цибулю О. Н |Теоретичні основи виявлення творчих | | | |способностей. -М., 1991. | | | | | | |Львова Ю. Л |Розвивати дар творчества. -Киев., 1987. | | | | | | |Меду У. |Дитяча одарённость. -М., 1995. | | |Пиорковский Р. | | | |Матюшкин А.М. |Загадки одарённости.- М., 1993. | | | | | | | | | | |Матюшкин А. М |Концепція творчої одарённости. | | | |// Питання психологии. -1989. -№ 6. | | | | | | |Матюшкин А. М, |Одарённые й талановиті діти. | | |Сиск Д.А. |// Питання психологии. -1988. -№ 4. | | | | | | |/під ред. |Розвиток творчу активність школьников. -М., 1991.| | |Матюшкина А. М/. | | | | | | | | | | | |Рябцева С. Л |Діалог за партой. -М.: Просвещение, 1989. | | |Соловейчик З. |Педагогіка для всех. -М.: Дитяча литература, 1989. | | | | | | |Стрельцова Л.Є. |Література і фантазія. М.: Просвещение. -1992. | | |Устиненко В.І. |Гра як виявлення творчих сил | | | |человека. -М., 1989. | | | | | | |Штерн У. |Одарённость дітей і підлітків й ефективні методи її | | | |дослідження. М.: Просвещение. -1926. | | |Юркевич В.С. |Світла радість познания. -М., 1977. | | | | |

Додатка на роботу |№ |Дата |Годинник |Тема. Зміст роботи |Примітка | |1 | | |Ознакомительное. «Давайте знайомитися» |Святковий чаювання.| | | | | | | | | | | | | |2 | | |Ознайомлення з поняттям — мова. Йдеться — якою вона |Читання В. Драгунский | | | | |буває. Навіщо людині мова? |"Денискины расказы". | | | | | | | | | | | |читання | | | | | |А. Барто | | | | |Розмова технічно безпеки. Подорож у країну мовлення. |"Захоплююча мова" | |3 | | |Репетиція лялькового спектакля. (чтение за ролями). |"Колобок" | | | | | | | | | | | |читання | | | | |Тон висловлювання. «Говорімо другу-другу компліменти» |Пантелеев | | | | |Репетиція лялькового спектаклю. |" Дві жаби" | |4 | | |(картина № 1) | | | | | | |читання | | | | |Темп і гучність. Вправи у розвитку мовного апарату. Репетиция|Паустовский | | | | |спектаклю (картина № 2) |"Заячі лапи" | |5 | | | |"Золота троянда" | | | | | |читання | | | | |Логічні паузи і логічні наголоси. Спектакль для груп ГПД. |Сладков | |6 | | | |"Пустеля вночі" | | | | |У гостях у логічного наголоси. Головне з тексту. Опорні слова. |читання | | | | | |Васильєв | | | | | |"Влітку річці". | |7 | | |Эксурсия в природу. «Золота осінь». | | | | | | |Вірші І. Буніна | | | | | |О.С. Пушкіна про | |8 | | |Літературні замальовки. Виготовлення «Кленового букета». |осені. | | | | | |читання своїх | | | | |Поїздка до музею їм. К. А. Тимирязева «Природа підмосков'я». |мініатюр, віршів. | |9 | | | |Пісні, вірш у | | | | |"Як багато у світі дивного!" Розповіді про враження від |дорозі. | | | | |поїздки. | | |10 | | | |читання своїх | | | | |Стилі промови. Чим КиМу різниться письмова мова від усній? |оповідань. | | | | | | | |11 | | | |Байки Крилова, | | | | | |Михалкова | | | | |Що таке текст? Тема тексту. Про що ти переповісти? Тренинг. |(прослушивание | |12 | | | |платівок) | | | | | |розповіді | | | | | |Л. Н. Толстой | | | | |Де живе основна думка. Широка і вузька тема твори. |Свої замальовки | | | | |Творимо «вірші» про сніжинках. |по прислів'ям. | | | | | |Е. Пермяк | |13 | | |Літературна гра «Буриме». Римування. Що таке рима. |"Перший сніг". | | | | | | | | | | |Спостереження: Пушкінський «мову» казок. Читання і розподіл ролей |читання одержані | | | | |казки О.С. Пушкіна «Казка про золотом петушке». |"чотиривіршів" | |14 | | |Казка народна і літературна. Костюм героя. Створення костюма. | | | | | | | | | | | |Гумор і сатира. Загальне різне. Сміх який завжди буває веселим. | | |15 | | | |Тренінг | | | | |Свято «Осінні посиденьки». |"Одягнись героєм, а | | | | | |ми вгадаємо". | |16 | | |Примовки, загадки. | | | | | |Твір частівок про шкільного життя. |Твір | |17 | | | |гумористичних | | | | |Випуск газет. Статьи до газети. Упорядкування плану газети. |оповідань. | | | | | | | |18 | | |Відбір власних оповідань, віршів малюнків до газети. |Підготовка до випуску | | | | | |газети «Зелений | | | | | |листок» | |19 | | |Репетиція «Казки про золотом петушке» | | | | | | |Макет газети. | |20 | | |Етикет у спорі. «Не треба сваритися. Аналіз ситуацій у різних | | | | | |творах. |Оформлення газети. | | | | | | | |21 | | | | | | | | |Вчимося бути чемними у будьякій суперечці. Синоніми і антоніми. Репетиція | | |22 | | |(картина „Шамаханская цариця“ — проби). |читання | | | | |Скільки людей — стільки й думок. Розучування пісень Окуджави „Як |Моргунов | | | | |здорово, що всі ми тут сьогодні зібралися.“ |"Мій друг Вовка» | |23 | | | |Носов «Телефон» | | | | |Екскурсія в природу «Здрастуй, зимушка — зима!» | | |24 | | | | | | | | |Знайомимося казки ближче. «Ну й диво ці казки!» Казки про |Тренінг | | | | |тварин. |"Дзеркало" | | | | | | | |25 | | |Побутові казки. Виготовлення новорічних іграшок. «Творимо нові |прослуховування касети| | | | |іграшки» |з піснями Окуджави | | | | | | | |26 | | | |Спостереження, | | | | |Чарівні казки. Репетиція «Казки про золотом петушке» (картина |порівняння. | | | | |"Повернення царя") |"Чарівний кінь" | | | | | | | |27 | | |Фантастичні казки. Твір Новорічних поздоровлень. | | | | | |Роздуми про Новорічних сувенірах і Новорічної газеті. |Прослуховування музики | | | | | |П. Чайковського | | | | |Закони побудови казок. Репетиція «Казки про золотом петушке». |"Пори року" | |28 | | |Випуск Новорічної газети. |читання | | | | | |"Василиса Прекрасна"| | | | | | | |29 | | |Новорічний карнавал. Казкові герої - вони? |читання | | | | | |Г.Х. Андерсен | | | | | |"Снігова Королева" | | | | | |читання | |30 | | | |Г.Х. Андерсен | | | | | |"Снігова Королева". | | | | | |Святковий | |31 | | |II півріччя |чаювання. | | | | |Різдвяні посиденьки. Росіяни народних пісень. Колядки. | | | | | |Виготовлення ляльки — скатки. «Нянюшка» | | | | | |"Дитинка". | | |32 | | | | | | | | |Конкурс на кращих оповідачів казок (Конкурс груп) | | | | | | | | | | | | | | |33 | | | | | | | | |Творимо казку про ялинці (сумну і веселу) Колядки. | | | | | | | | | | | |Закони побудови казок (зачини, приказки, повторення). |Читання казок Пушкіна| | | | | |О.С. | | | | |Світ чарівних казок (відбір власних казок газеті). | | | | | | | | | | | |Билини. Історія Київської Русі, побут людей. Що ми звідси знаємо? | | |34 | | |Заняття слов’ян. |Домашнє завдання | | | | | |скласти казку | | | | |Билина — джерело пізнання життя наших предків. Читання билин. |(з двох словами) | | | | | | | |35 | | | | | | | | | | | | | | |Поїздка в Третьяковську галерею: зал В. Васнецова. |Конкурс зачинів. | | | | |(Богатирі, герої казок). |Інсценування. | |36 | | | | | | | | |Билини та його оповідачі баяни. Давні слова: |Підготовка зимового | |37 | | |перст, вуста, добрий молодець, смертушка… тощо. |випуску. | | | | | | | | | | |Герої билин та його помощники. (Конь, булава, меч тощо.) |Жіночі і дівочі | |38 | | |Виразний читання билин. Значення билин, складнощі у їх |головні убори. | | | | |сприйнятті. |Билини про Добриню, | | | | | |Васьки | |39 | | |Вчимося писати вірші. Емоції, почуття на віршах. |Буслае, Чуриле, | | | | | |Іллю Муромця, | | | | | |Олексійку Поповиче. | |40 | | |Що таке рима. Гра «Буриме» Вірші про природу. | | | | | | |Читання билин | | | | |Екскурсія в шкільний музей бойової слави. «Герої, загиблі заради | | | | | |життя.» Зустріч пройшла з бабусею Васі Рахманова (медсестра під час ВВВ) | | | | | | |Малювання сучасних| |41 | | | |помічників. | | | | | | | | | | |"Рицарський турнир". Сочинение віршів наші хлопчиків. |Читання улюблених | |42 | | | |віршів. | | | | |Виготовлення «ритуальної ляльки — скатки» Маслюка. | | | | | |Підготовка до Масниці. |Вірші В. Жуковського, | |43 | | | |А. Плещеева. | | | | |Розмови про Масленнице. Прослуховування російських народних пісень. |Читання книжки про | | | | |Репетиція. Створення «Сніжних постатей». |Жуковському «Рідного | | | | | |неба милий світло» | |44 | | | | | | | | | |Підготовка «Бойового | | | | | |листка» | |45 | | |Оліїсте «гуляння». | | | | | | |Частівки, примовки | | | | |Екскурсія в весняний ліс. Твір віршів — поздоровлень для мам і |(розучування) | |46 | | |бабусь, дівчаток — подружок. | | | | | | |Заклички. Рецепти | | | | | |млинців. | | | | |Веселі вірші. Конкурс: найкращий читець гумористичних віршів. Сценки на| | | | | |вірші. | | | | | | |загальне заняття клубу | | | | |Розмір вірша. Вірші О.С. Пушкіна. Улюблені і знайомі рядки. |"Істина" | | | | | | | |47 | | |Творимо колективно. (практичне заняття) |підготовка весняного | | | | |Улюблені поети (А. Барто, С. Михалков та інших.) Що знаю про ці |випуску газети. | | | | |авторів? | | |48 | | | | | | | | |Диспут: Навіщо людині вчитися чути і розуміти поезію? Навіщо | | | | | |тренувати і розвивати почуття? |Прослуховування | |49 | | | |грамзапису. | | | | |Тиждень дитячої книжки. Робота над розповіддю. Читання улюблених оповідань| | | | | |В.Ю. Драгунского. «Цей автор — просто принадність!» Лише почнеш його |Вірші весну. | | | | |читати, забудеш огорченья, будеш довго реготати! | | | | | |(«Юні автори») | | | | | | | | |50 | | |Вікторина «Дізнайся героя!» Зустріч пройшла з бібліотекарем. |використовуємо отримані| | | | |Гра «Що? Де? Коли?» |знання (Тема 24) | |51 | | | | | | | | |День сміху. Інсценування веселих віршів і оповідань. Виступ |"Денискины розповіді" | | | | |перед хлопцями ГПД. Ігри зі словом ребуси, шаради — що це? | | | | | | | | |52 | | |Які ще бувають розповіді? Розповіді людей, природі. | | | | | |Майстра розповіді про природі.(автори — натуралісти) | | | | | | |Зустріч пройшла з | |53 | | |Розповіді про тварин. В. Астафьев «Белогрудка». Розповіді |Лутай О.Г. | | | | |В. Скребицкого. |(бібліотечне | | | | | |заняття) | |54 | | |"Що таке коригування?" Коригування власних оповідань. |Упорядкування ребусів. | | | | | | | | | | |Як взяти інтерв'ю? Які люди мені цікаві? Які люди цікаві | | | | | |багатьом? Упорядкування усного оповідання про цікаве родича чи |Н. Сладков | |55 | | |знайомому. |М. Пришвін | | | | | | | | | | | |Читання розповідей про | |56 | | | |тварин. | | | | |Деталі висловлювання вражень, почуттів, думок. Ілюстрації й | | | | | |фотографії до своїх інтерв'ю. Влучні, точні, оригінальні слова |Розповіді про тварин | | | | |фрази. | | | | | | |Розгляд | | | | |Ознайомлення з мовними творами малих форм. Країна загадок — |портретів великих | |57 | | |іспит на знання і кмітливість. Загадки в казках. |людей, | | | | | |оповідання про їх | | | | | |характері | |58 | | | |(припущення) | | | | |Спостерігаємо, порівнюємо. Частина і ціле. Народні загадки, авторські |Фундаментальна обізнаність із газетою і | | | | |загадки. Етюди: «Ну й тварина?» |журналами. | | | | | |Відшукування цих | |59 | | |Похід до лісу. «Весна, весна… і всі їй раде!» Загадки з підказкою |"деталей" | | | | |(римовані). Придумуємо свої загадки. |С.Я. Маршак «Загадки» | | | | | |Е. Благинина | | | | |Розповідь про мого діда. Що знаю Великої Вітчизняної війні? |"Загадки" | | | | |Трудової десант у братньої могили д. Акулово. Упорядкування | | |60 | | |поздоровлень ветеранам. Виготовлення «Листівок — поздоровлень». | | | | | | |"33 Егорки" | | | | |Скоромовка — весела і необразлива гра в швидке, чітке |С. Черный | |61 | | |повторення труднопроизносимых віршів і фраз. Спостереження з того, как|"Загадки" | | | | |"зроблено" скоромовка. | | | | | | | | |62 | | |Смисловиє відтінки мови скоромовки. Прислів'я і приказки — | | | | | |народна мудрість. Прихований зміст у прислів'ю. | | | | | |Л.Н. Толстой та її розповіді на прислів'я. Чи так усе просто? | | | | | |(значеннєвий розбір прислів'їв і приказок) Пишемо свої твори по | | | | | |улюбленої прислів'ю. | | |63 | | |Лічилки. Народні лічилки, авторські лічилки, наші лічилки. Ігри| | | | | |у дворі. Особливості лічилки. | | | | | | |М. Бродницкая «Пташині | | | | |Підсумкове заняття протягом року. Звітний заняття „Наш концерт“ для хлопців |скоромовки» | |64 | | |початковій школи. | | | | | |Поїздка в Захарово. «Ми до Пушкіну тепер несемо свої квіти «|И.М. Панин «Алешеа | | | | | |збирає прислів'я» | | | | | |Макет останнього | | | | | |випуску газети. | | | | | | | |65 | | | |Відбір матеріалів. | | | | | |Випуск газети. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |66 | | | | | | | | | | | | | | | | | |67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |69 | | | | | | | | | | | | | | | | | |70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |71 | | | | | | | | | | | | | | | | | |72 | | | | | | | | | | | |73 | | | | |

Методы, используемые в работе:

1. Словестные (розмова, розповідь, діалог, повідомлення.) 2. Проблемно — пошукові (диспути, твогческие завдання, проблемних питань, дослідження.) 3. Самостоятельные роботи (спостереження, редагування). 4. Выпуск «усних журналів» й газети «Зелений листочок» 5. Экскурсии і поїздки до Третьяковську галерею, Музей им. Тимирязева, музей Народно Прикладного искусства.

Листи з будущего.

Здрастуй, Валерія! Пише тобі Катерина Захарова. Як і вас справи? Напевно, нормально. Чула, що працюєш художником. Ти маєш дочка, якої 7 років. Нині ж я раскажу про Яні. Вона археологом. Яна недавно знайшла кістки динозавра птиродактеля, і потім могилу древнього людини. Я стала швачкою. Я народилася дівчинка Віолетта, їй два тижні. Мій чоловік працює у банку. Анастасія працює перукарем. Її чоловік — міліціонером. У неї син Петя. Він пішов вже у 3 клас. Та годі, поки! Пиши больше!

..

Здравствуйте, дорога Марина Георгіївна! Я живу добре. Народила двох дівчаток — Лізу і Машу. Муж їздить в командировки. Поступила на хорошу роботу у банке. Моя найкраща подруга Валера працює учителем, Настя Петрова стала співачкою, Галя Кучерук — музикантом, Ваня Кожуховский прославився льотчиком. Я дуже скучила по школі. Передайте, будь ласка, хлопцям, що їду до Криму місяць. Як приїду — позвоню.

Литягина Яна..

Я льотчик. Літаю в хмарах. І я є діти. Шановна Марина Георгіївна! Пам’ятаєте наш клас? Андрій Пуйсан веде програму «Хто хочуть ставати мільйонером?», а Денис Семенов — ремонтує комппьютеры. А Галя працює доктором. Ми добре живемо. Кожуховский Ваня. Здрастуйте, Марина Георгіївна! Сподіваюсь, що Ви себе нормально відчуваєте. Пишнт вам Андрій, ваш колишній учень. Нині мені працюю дизайнером по меблів. Справи йдуть нормально. Поки шукаю наречену. Олена працює секретарем, інші ж не знаю ким працюють. Більше мені писати ні про що. Бувайте! Андрей.

..

Здравствуйте! Марина Георгіївна, вирішив написати Вам оскільки давно Вас бачив. Нині мені живу у Москві, маю хороша квартира, робота, дружина. От і всі що здатна вам расказать. Марина Георгіївна, бажаю Вам побільше здоров’я. Пишіть. Рахманов.

..

Здравствейте, Марина Георгіївна! Я тепер працюю перукарем, в мене 2 дитини хлопчик і одна дівчинка. Завжди згадую своїх однокласников. Я дізналася, що Катя Жданова шиє дуже гарні костюми, Яна Литягина стала спортсменкою, Терпиловский Сергій став археологом, Хобер Кирил — випустив мою книжку з математики. Як Ваша здоров’я, Марина Георгіївна?! Не забуваємо Вас! Від учениці Сиротининой Вали.

..

Дорога Марина Георгиевна!

Пишет Вам Настя. Як і Вас Справи? В мене усе добре. Мені 25 років. Працюю стилистом. Мы з подругами Валерієм, Яною, Галею, Алиної, Альоною часто згадуємо школу. Мені відомі, що Валера поїхала до Франції. Ми дуже по ній скучили. Яна працює дизайнером — прикрашає і шиє одяг. Аліна працює фотомоделлю й мала це діється. Олена працює співачкою. Вона добре співає. І дуже навіть отримала кубок пісень. А Галя стала лікарем. Оскільки хотіла. Ми нудьгуємо по Вас і на нашу класу. P. S. Марина Георгіївна, будь ласка, напишіть мені. Адреса знайдете на конверте.

..

Здрастуйте! Дорога Марина Георгиевна!

Это Вам пише Бачелюк Кирило. В мене усе добре, мені випала двох дітей — близнюків. Вони слухняні хлопці. Я працюю танцюристом і баяністом, а Ви пам’ятаєте Чеботаева Сашка? Він працює перукарем. А Терпиловский Сергій продає іграшки. Та годі, Ви напевно втомилися. І вкотре бажаю Вам Щастя!!! Ваш учень Бачелюк Кирилл.

..

Дорогая Марина Георгіївна, здрастуйте! Я по Вам нудьгую! Зараз мені 27 років, я закінчила університет флористики. Я маю чоловіка та дві дівчинки — близнючки, їм усього за рік. Я їх назвала Женею і Сашею. Але вони скоро день народження. Я живу мови у Франції, тож так так важко зустрічалися. Живу неподалік парка, туда я ходжу гуляти з дочками. Я недавно дізналася те, що Яна живе зовсім неподалік мене. Настя стала учителем початкових класів. Вона живе у Москві. В неї вже тройняшки! Їх вона назвала Валерієм, Галею і Яною. А Галя стала лікарем, вона отримала медаль — вона найкращий лікар року! Денис З повагою та Кирил Х. стали футболістами. Мені приємно що ви нам розповідали про життя і багато інших интресном, я згадую школу і гадаю про Вас. Спасибі Вам за Усі! Буду писати! Ваша колишня учениця Гончарик Валерия.

Привет, Аліна! В мене усе хорошо. Я працюю лікарем, а Яна дуже добре впорався зі своєю низькооплачуваною роботою. Працює вона модельером. А Валеру пам’ятаєш? Нашу шкільну подругу? В неї теж добре, просила передати тобі, що незабаром настане і привезе тобі нове спортивне взуття. А вчительку нашу не забуваєш? Я до неї їздила. Вона дуже задоволена, що поведе знову 1 клас" і дуже сподівається, що він не таким пустотливим, балом наш. Вона передавала тобі привіт і запитувала приїдеш чи ти відвідати її. Ну, до зустрічі! Увидимся.

..

Здравствуйте, Марина Георгіївна! Як і Вас справи? В мене усе добре. Я став футболістом і маю якесь виріс трирічний син. Мені вже 25 років. Я живу у місті Москві і мені там подобатися. Я граю за клуб «Спартак» й у збірної Росії. А тепер раскажу про своє друзів. Андрій став теж футболістом, а Андрій Бородін став мандрівником. Кирило Бачелюк стало дуже хорошим танцюристом, а Денис Семенов став менеджером. Дівчаток я — не бачив. Мені час закінчувати. Бувайте. Пишіть, не хворійте. Ваш учень Хобер Кирилл.

..

Привет, Денис! Оце, Андрій, надсилаю тобі листа з Москви. Я працюю на фірмі - лагоджу машини. Мені цю роботу подобається: лагодь собі спокійно — хто б заважає. Приходжу працювати о 7-й годин, а йду в 23. 30. Від мого вдома до фірми недалеко. Трохи — трохи проїхати маршруткою і відбути пішки. Ось де живу і ким працюю. А ти, де живеш і ким працюєш? Йшли мені лист. Живу надворі Пушкіна 3, будинок 21. Пуйсан Андрей.

Здравствуйте, Марина Георгіївна! Пригадую школу. Я двоє українських дітей, чоловік в мене хороший і він працює охоронцем магазину «М Видео».Я працюю секретарем. Андрій Бородін працює дизайнером, Яна лікарем, Таня працює ветеринаром. Живу зробив у Москві. В мене усе добре, а й у Вас усе гаразд? Бувайте, Марина Георгіївна. Олена Дейнеко.

..

Здравствуйте, дорога Марина Георгіївна! Я дуже по Вам скучила ось і вирішила написати. В мене усе добре: чоловіка та двоє українських дітей — хлопчик і одна дівчинка. Назвали їх Сашко та Аліса. Як почнуть із чоловіком бігати квартирою крик, тупіт, іграшки в усіх куточках валяються! Сама я працюю ветеринаром, звірят лікую. Чоловік на стройбазе працює. Додому приходить втомлений, але веселий. А пам’ятаєте Настю Петрову? Вона закінчила університет і вже працює перукарем. Наталя Сидорова працює дитячим лікарем. Катя Захарова працює хірургом. А ось Катя Жданова працює учителем музики. Деколи ми ще збираємося разом попити чаю. А вона нам фортепіано грає, весело!!! Так — що маємо все добре. Дружимо і лаємося. І хвилюватися нічого! Отут все написала, розповіла. Бувайте, Марина Георгіївна! Бажаю від України всього серця вам щастя!!! Таня Сякина.

Гумористичні рассказы

Макарони. Коли було 3 року, мама пішла працювати, а татові сказала мене перед денним сном нагодувати. Папа зварив макарони, сіл за стіл переговорів й спробував мене нагодувати. Спочатку я їла нормально, не проявляючи никокого інтересу до того що, що тато постійно зазирав під стіл. Там була наша кішка. Раптом тато заділ мою ногу своєї ногою. Я тим часом був готовий з'їсти ложку макаронів. Я несподіванки, перевернула ложку, і «тато виявився весь в макаронах. Після цього тато підхопився і побіг до умивальнику. Коли прийшла мама, він розповів їй цю історію, а мама реготала до сліз. Папа після цього боявся годувати мене вообще.

Таня Сякина.

Повеселилися. Ця історія відбулася, коли навчалася у першому. Якось Сашко, Ваня і це пішли у в гості до Галі Кучерук. Ми придумали досить цікаву гру. Усі залазили на піаніно і стрибали на ліжко. Ми такі задерикувато і весело грали, що з ліжка зламалася спинка. Тоді всі взяли кольорові дрібні і стали малювати в цій сломаной дерев’яної спинці. Вийшло чудово. І у розпал веселощів одразу на порозі кімнати з’явився дядько Андрій… Так, здорово нам тоді влетіло. Ми швидко навели лад і пішли домівках. Ось така история!

Катя Захарова.

Крос від ос. Якось ми з одним Мишком лазили по колод, які лежали під моїм вікном. Ми вирішили пострибати з колод. Виходило добре. Раптом одне колоду впала, в якому було виявилося осине гніздо. Було так цікаво! Великий кокон був прикріплено до колоді, а звідти вилітали оси. Ми вирішили закрити дірочку, звідки вилітали оси. Їм невідь що сподобалося! Ми побігли від нього, але дехто встиг нас наздогнати. На следующтй біля мене хворіли ноги, а Мишко було сидіти. Мені завжди весело, коли згадую цю смішну историю!

Семенов Денис.

Український борщ в яблуневому саду. У торік ми їздили в Україну. Ми хто відпочивав у селі в родичів. З моїми братами ми любили витрачати час на саду. Там росли яблуні, врожай був хороший. Ми кидалися упалими яблуками. Я потрапив по яблуні під якої стояв мій брат. Яблука градом посипалися на мого брата, Колька розлютилася і також кинув у мене яблуком, але промахнувся й потрапив у вікно кухні, де обідали наші родичі. Яблуко потрапив у тарілку з супом. Добре що з столом сиділа лише наша рідня. Ми дуже злякалися, коли до умивальнику прийшли все дорослі й стали вмиватися. Там було всього, що є у українському борщі. Після «розмови» з татком ми почали в іншому месте.

Пуйсан Андрей.

Маляры

Ура! Сьогодні п’ятниця. Бабуся завжди у вона забирала мене із дитсадка раніше, Моя бабусю, і сьогодні забрала мене раніше, призвела до дому на майданчик аж раптом згадала, що ні купила хліб. Мені немає хотілося йти з ній, адже майданчику були мої друзі Ліля і Вова. [pic]

Бабуся залишила мене розмовляє майданчику й хутенько вирушила у магазин. Лиля побачила бочку із чим- то чорним і пофарбувати цим турніки на майданчику. Ми швидко взяли палички до рук і потрібно до праці. Я, Ліля і Вова старанно трудилися. Раптом пішов дощ. Усі розбіглися додому, а я залишився чекати бабусю в подьезде. Коли бабуся прийшла й побачила мене, він остолбинела, в неї стало такий вислів особи, що сам злякався! Коли бабуся отямилася, вона сильно мене лаяла… Після дощу ми із бабусею ходили на майданчик, але з грати, а прати з турніків мазут, яких ми їх пофарбували. Мою нову сорочку викинули. А Ліля і Вова нам допомогти не вышли.

Хобер Кирилл.

[pic]Письмо Африканській девочке

Здравствуй, моя дорога далека негритяночка! Отримала того листа. Ти запитуєш що таке зима? Зима це коли вся земля покрита білим «ковдрою». Це сніг. У непогожу погоду сніг не липкий, і якщо було сонце і відлига, то сніг липкий. Замет складається з дрібних маленьких сніжинок. Сніг нагадує шматочки білої папери. Щоб не подумала, що з неба падають шматки білої папери, приїжджай якомога швидше. Буде падати з неба сніг, ми підемо гуляти. Ти зрозумієш, внаслідок чого ми любимо нашу російську зиму. За красоту!

Литягина Яна. [pic]

Здравствуй, мій дорогий незнайомий друг від теплого материка — Африки. Пише тобі дівчинка з евакуйованих далей Росії. Зараз ми найхолодніше час року — зима. А зима — це холод, сніг. Сніг нагадує цукор, той самий білий, але холодний і солодкий. Взимку наші ставки, озера і річки замерзають, на поверхні утворюється лід, у якому на ковзанах дуже любить кататися детвора.

[pic]

Ребята люблять кататися з гірок на лижах, на санках, ліпити сніжки і, кидаючи ними на один одного, катати снігові грудки і ліпити сніжних баб, такі нагадують живих Сніжних Корольов, застиглих від холоду. Щоправда, дуже шкода, навесні вони всі стануть і перетворяться на воду. Мій друг, якщо ти хочеш побачити російську зиму, то приїжджай до нас у гості. Сам увидеш всю красу нашої зими. Не забудь взяти теплі речі. Поки, пиши, жду.

Лена.

Здрастуй, друг! Я розповім тобі, що таке зима. Зима — це надзвичайно холодну пору року. Дуже гарні дерева і ялинки лісом. Вони на дівчаток у білих сукнях. Взимку все люди ходять одягнені в теплі шапки, шуби, валянки, рукавички. Прилітають снігурі. Це маленькі пташки із привабливими купками. А якщо ними здалеку, то здається, що на деревах висять яблука. Взимку дуже добре дітворі! Вони катаються на лижах і санках з гірок, заливають величезні котки і влаштовують кумедні гри. Ліплять з снігу сніжки, сніжних баб, сніговичат. [pic]

А найголовніше — те, що взимку, приймаючи наприкінці грудня, вдома наряджають ялинки, а подарунки розкладає Дідусь Мороз із білою бородою і мішком за плечима. Потім під ялинку біжать діти, розкривають подарунки, загорнені у гарну папір, потім організовують хороводи, танцюють і виконують. І до всіх радісно і весело. Ось що таке зима! [pic]

Приезжай до нас! Ти дізнаєшся що таке — зима.

Сякина Таня.

----------------------- [pic]

[pic]

[pic]

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою