Организация молочного скотарства в хозяйстве

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Біологічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Оглавление
Проектне задание
Введение
1. Проектування обігу субстандартні та структура череди собі на відповідність до планованими нормативами.
2. Розрахунок виходу валовий і товарної продукції, та продукції вирощування однією структурну голову стада.
3. Проектування, економічна оцінка та вибір найефективнішого типу годівлі коров.
3.1. Економічну оцінку кормов.
3.2. Розрахунок норм годівлі коров.
3.3. Розробка раціонів кормов.
3.4. Розрахунок річної потреби і вартості кормів для корів і бычков
3.5. Розрахунок розміру кормової площі, витрат праці, грошових витрат на корми порівнюваним типам кормления.
3.6. Оцінка запроектованих типів годівлі корів і вибір найвигідного з них.
4. Розрахунок зеленого конвеєра для корів та волів і середній собівартості одного центнери кормових одиниць зелених кормов.
5. Розрахунок річної потреби і вартості кормів молоднякові і дорослого худоби на откорме.
6. Розрахунок зеленого конвеєра молоднякові і дорослого худоби на відгодівлі і середній собівартості одного центнери кормових одиниць зелених кормов.
7. Розрахунок кормової площі для скотоводства.
8. Розрахунок собівартості продукції і на показників економічну ефективність галузі й окремих видів продукции.
8.1. Визначення чисельності працівників, витрат праці та річного фонду зарплати по отрасли.
8.2. Розрахунок собівартості молока, приплода, приросту живої є і м’яса, на живу массе.
8.3. Розрахунок прибутку, валового і чистого доходу, рівня дохідності і рентабельності производства.
8.4. Розрахунок показників економічну ефективність виробництва скотарства і в целом.
Висновки і предложения.
Список литературы.
Примітка (технологічна карта).

Проектне задание
1. Визначити раціональне співвідношення у стаді різних груп худоби з урахуванням планованих нормативів виходячи з розробки річного обороту стада, розрахувати вихід продукции.
2. Скласти два раціону годівлі корів, які відрізняються складу кормів, оцінити й вибрати найвигідніший тип кормления.
3. Розрахувати річну потребу народу і вартість кормів, розмір необхідної кормової площі, зокрема в організацію зеленого конвеєра пасовищний период.
4. Визначити потреба у робочої сили, затрати праці та Витрати його оплату.
5. Розрахувати собівартість продукції і на показники економічну ефективність галузі й виробництва окремих видів продукции.
6. Зробити висновки та висловити припущення щодо підвищенню економічну ефективність виробництва молока і мяса.

Введение
Організація виробництва — це система заходів, вкладених у максимальне використання на підприємствах всіх елементів производства-рабочей сили, знарядь злочину і предметів праці; забезпечення злагодженості у роботі встановлення певної пропорційності і ритмічності між всіма частинами підприємства, забезпечують виробництво встановленого народногосподарським планом кількості продукції певного якості. Організація виробництва охватывает:
організацію матеріально-технічної підготовки виробництва, куди входить забезпеченість засобами виробництва та інструментами, технологічними картами, інструкціями тощо. д. ;
організацію праці, що включає забезпеченість і розстановку робочої сили в, організацію виробничих процесів, робочих місць, технічне нормування, організацію зарплати, навчання й соціалістичне соревнование;
планування виробництва — перспективне і оперативное;
організацію обслуговування виробництва, що передбачає комплектування і своєчасне забезпечення її матеріалами, устаткуванням, транспортом, ремонтом, електроенергією, харчуванням для робітників і т. д. ;
облік над перебігом производства;
управління ходом виробництва та контролю над кількістю і якістю випущеної продукции.
Сільське господарство є особливої сферою виробництва. У ньому економічний процес відтворення тісно переплітається з природним; великий вплив надає природне середовище; готовий продукт (насіння та інших.) бере участь у подальшому відтворенні; робочий період не збігається у часі з періодом производства.
«Організація виробництва, у сільськогосподарських підприємствах» — економічна наука, а її основі об'єктивних законів розвитку природи, нашого суспільства та мислення вивчає закономірності раціонального побудови й економічно ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, у предприятиях.

Таблиця 1
Умови відтворення череда та інші планові нормативы
Показатели
Вариант
1
2
1. Розмір стада комплексних коров
550
2. Щорічний темпи зростання стада
1,04
3. Річна норма вибраковки корів, %
28
4. Річна норма вибраковки биків, %
30
5. Навантаження корів однієї бика, голов
100
6. Вихід ділових телят на 100 корів і ялівок початку року, %
87
7. Розподіл отелень корів і ялівок протягом года
равномерное
8. Збереження молодняку народження минулих років, включаючи ялівок, %
97
9. Збереження дорослого худоби, %
100
10. Кількість телят, що реалізуються 2-месячном віці, % від приплода
10
11. Вік запліднення телиць та її реалізації сверхремонтного молодняку, месяцы
18
12. Тривалість відгодівлі выбракованных биків, месяцы
2
13. Сезон реалізації откармливаемых биків, сезон
лето
14. Вік племінних бичків, купованих поповнення групи виробників, месяцы
15
15. Тривалість карантину для купованих бичків, месяцы
2
16. Тривалість раздоя первотелок, перекладних у череду корів, месяцы
3
17. Удій молока однією корову на рік, ц.
43
18. Жирність молока, %
3,71
19. Виробництво молока I сорти, %
II сорти, %
77
23
20. Норма витрати молока однієї ділового теляти, ц.
2,5
21. Норма витрати молока на загальне харчування від однієї середньорічний корови, ц.
1
22. Середня жива маса голови за групами животных
в таблиці 2
23. Частка тварин высшей
і середній
вгодованості, при реалізації на мясо

24. Кількість м’яса, расходуемого на загальне харчування, ц. у живій вазі від середньорічний коровы
0,3
25. Набір кормових культур і планові видатки їх виробництво і підготовку до скармливанию
в таблиці 4
26. Норма витрати концентрованих кормів на 1 кг. молока, кг.
0,315
27. Норма витрати кормів ц. корм. од. на 1 кг. приросту живої маси молодняку і дорослого худоби на откорме
по довідковим данным
28. Структура кормів молоднякові і дорослого худоби на откорме
в таблице
29. Площа пасовищ для корів та волів, га
260
30. Площа пасовищ й інших груп худоби, га
220
31. Ціни реалізації в рублях
1 ц. молока I сорта
II сорта
1 ц. м’яса у живій вазі высшей
середньої упитанности
1 ц. живої маси племінних животных

100
90
550
500
660
32. Вартість 1 ц. живої маси молодняку і дорослого худоби на відгодівлі початку року, руб.
500
33. Балансова вартість, руб. :
1 быка-производителя
1 коровы

4250
2250
34. Тривалість робочої недели
6
35. Норми обслуговування худоби і денні тарифні ставки
в таблиці 17.

1.
Проектування обігу субстандартні та структури череди собі на відповідність до планованими нормативами (табл. 2)
План обороту стада — рух (зміна) складу статевих і вікових груп худоби протягом року, організована відповідно до плановими вимогами господарства, з урахуванням природних умов відтворення поголів'я. Під час проектування обороту череди собі на початку виконують розрахунки з руху поголовья.
Після підбиття підсумків, роблять перевірку виконаних розрахунків (за останніми двом рядкам). І тому до початковому поголів'ю додають тварин за видаткових статтях. Залишок має дорівнювати поголів'ю наприкінці года.
ст. 9 (1570+1692+2−1056−547−29=1632)
ст. 10 (1014+1514+2−900−547−29=1054)
Рівність є, отже, розрахунки верны.
Середньорічне поголів'я за групами тварин при рівномірних отеленнях 18-месячного віку злучки телиць та її реалізації сверхремонтного молодняку можна визначити з низькою похибкою, як середнє між початковим і кінцевим поголів'ям.
Структура стада, тобто. відсоткове співвідношення окремих статевих і вікових груп стада, у стаді, визначається по поголів'ю початку года.
Для розрахунку виходу м’яса і валового приросту виконуються розрахунки з визначенню маси тварин початку і поклала край року у прибуткових і видаткових статтях обороту стада.
У цьому середня маса голови намічається з урахуванням породних особливостей і планованих середньодобових приростів лише на рівні 500−600 грн. на голову.
Валовий приріст за групами худоби визначається за різницею між масою тварин за витратах із залишком наприкінці року і приходе.
Правильність розрахунків з живої масі визначають по підсумковим строкам.
І тому до масі тварин початку року додається маса тварин за прихід і валової приріст. Потім віднімають масу тварин за витратах. Залишок має дорівнювати масі тварин наприкінці года.
ст. 9 (4842+3522+8+1995−3356−1905−75=5031)
ст. 10 (2316+2791+8+1949−2678−1905−75=2406)
Рівність є, отже, розрахунки з живої масі верны.
Проект раціональної структури та обороту стада
на 550 комплексних коров.
Таблиця 2.

Таблиця 3
2. Розрахунок виходу валовий і товарної продукції, та продукції вирощування однією структурну голову стада.
Показатели
Вариант
1. Середньорічне поголів'я корів, гол.
561
2. Удій молока однією корову на рік, ц.
43
3. Валовий надій молока, ц.
24 123
4. Кількість ділових телят, тел.
636
5. Норма витрати молока однієї теляти, ц.
2,5
6. Витрата молока на выпойку телят, ц.
1590
7. Витрата молока на загальне харчування, ц.
561
8. Товарне молоко, ц.
21 972
9. Товарність молока, %
91
10. Коефіцієнт перерахунку телят на умовне молоко
4,21
11. Кількість умовного молока, ц.
26 803
12. Маса тварин для реалізації, ц.
1714
13. Витрата м’яса на загальне харчування, ц. живої массы
168
14. Товарне м’ясо, ц. живої массы
1546
15. Товарність м’яса, %
90,2
16. Валовий приріст живої маси молодняку і дорослого худоби на відгодівлі, ц.
1921
17. Чисельність худоби початку року, гол.
1570
18. Продукція вирощування однією структурну голову стада, початку року, кг.
122,3
19. Довідки про витрати кормів, ц. кормових единиц:
на 1 ц. приросту живої маси, ц. (див. приложение)

9,24
20. На весь приріст живої массы
17 750,04


3. Проектування, економічна оцінка та вибір найефективнішого типу годівлі коров.
3.1 Економічну оцінку кормов
Економічну оцінку кормових культур і кормів виготовляють основі розроблених у господарстві технологічних карт.
Вихідні дані наведені у таблиці 4. стор. 1−5.
Зміст в кормах кормо-прот. одиниць визначається по формуле

12 — коефіцієнт співвідношення кормових одиниць і протеинов,
Як свідчить економічна оцінка кормів, найбільш вигідними культурами є люцерновый сінаж, ячмінь, сіно, суданки, горох.

Таблиця 4.
Економічну оцінку кормів стійлового периода

Показатели
№ строки
сіно суданки
сіно люцерны
сіно кукурузы
сінаж люцерны
ячмінь (зерно)
горох (зерно)
овес (зерно)
трав’яний мука
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Вихідні данные

Вихід продукції із першого га, ц.
1
27,6
23
115
69
18,4
16,1
13,8
17,25
Витрати на 1 га, руб.
2
237,3
249,73
528,84
339
411,32
426,01
396,63
440,7
чел. -ч.
3
15,8
13,56
45,4
33,9
16,95
16,95
169,95
50,85
Утримується один ц.: корм. од.
4
0,57
0,46
0,2
0,35
1,15
1,18
1,0
0,72
ц. п-п.
5
0,074
0,112
0,014
0,071
0,081
0,192
0,079
0,119
Показники економічної оцінки кормов
I Вихід із першого га:

ц. корм. ед.
6
15,73
10,58
23
24,15
21,16
18,99
13,8
12,42
ц. п-п
7
2,04
2,576
1,61
4,89
1,49
3,09
1,09
2,05
ц. КПЕ
8
2,01
20,7
21,16
364,2
20
28,03
13,44
44
II Собівартість, руб. :

1 ц. корм. ед.
9
15,08
2360
22,99
14,03
19,43
22,43
28,74
35,48
1ц. п-п
10
116,32
96,94
328,47
69,32
276,05
137,86
363,88
214,97
1ц. КПЕ
11
0,049
12,06
25
0,9
21
15,2
30
10,01
III Виробляється на 1 чел. -ч. :

ц. корм. ед.
13
0,99
0,66
1,45
1,52
1,33
1,20
0,87
0,78
ц. п-п
14
0,12
0,16
0,10
0,30
0,09
0,19
0,06
0,12
ц. КПЕ
15
1,3
1,53
0,47
10,7
1,18
1,66
0,8
0,87


3.2. Розрахунок норм годівлі кормов
Норми годівлі для розроблюваних раціонів встановлюються з урахуванням планованої продуктивності корів і забезпечення вищих норм молодих корів і корів нижчу за середню упитанности.
Для спрощення розрахунків норми годівлі слід визначити для корів живу масу, перевищує середню живу масу корови на 50 кг, що раціони буде використано визначення річної потреби в нормах. Норми годівлі встановлюють з урахуванням дійних і сухостійних корів. У цьому з 10-месячной лактацией 2 місяці сухостойный період. На стойловый пасовищний період доцільно відносити по 5 дійних і одну сухостойный місяць. Продуктивність корів в стойловый період умовно можна взяти на 1 кг менше середньодобового удою. У пасовищний період на 1 кг більше середньодобового удою. Середньодобовий удій 1 корови за 300 днів лактации:
4300: 300 = 14,3
У т. год. стойловый период:
14,3 — 1 = 13,3
13 кг
Усього за 150-дневный стойловый період від корови буде надоено:
13×150 = 1950
У пасовищний період від корови будет:
4300 — 1950 = 2350
Середньодобовий удій в пасовищний період составит:
2350: 150 = 15,6
16 кг
Під час розробки раціонів норми годівлі встановлюються по корм. од, п-п, Са, Р, каротину і кухонної верстви. З урахуванням планованої продуктивності (стор. 147 справ). Для дійних з урахуванням добового удою (стор. 159). Середня норма годівлі корів і добових корів окреслюється середній.

Таблиця 5.
Норми годівлі корів живої маси 500 кг.

Показатели
Потрібна на голову в сутки

корм. ед.
п-п, г.
Са, г.
Р, г
Каротин, мг.
Заговорили Українською У. сіль, мг.
I На стойловый период


Дойным п’ять міс. (13 кг)
11,1
1122
77
54
497
77
Сухостойным на 1 міс. (4300 кг)
9,9
1090
90
55
495
55
У середньому становив 6 мес.
11
1117
79
54
497
73
II На пасовищний период


Дойным п’ять міс. (16 кг)
12,6
1285
89
63
565
89
Сухостойным на 1 міс. (4300 кг)
9,9
1090
90
55
495
55
У середньому становив 6 мес.
12,1
1253
89
62
553
83


3.3 Розробка раціонів годівлі кормов
Раціон для стійлового періоду (табл. 7) складається з наборів кормів, вирощених господарстві (табл. 4).
Живильне цінність кормів прийнято визначати за довідником, виписка з яких приведено в таблиці 6 Склад і поживність кормів. Кількість концентрованих кормів, включаючи трав’яну борошно, рекомендується вводити у складі раціонів залежно від продуктивності корів (табл. 1). Точність розрахунків з корм. од. і п-п? 2%.
Таблиця 6.
Склад і поживність кормов

Вигляд кормов
Утримується один кг корма

корм. ед.
п-п, г.
Са, г.
Р, г.
Каротин, мг.
1. Сіно суданки
0,57
74
6
1,6
15
2. Сіно люцерны
0,46
112
14,6
1,3
35
3. Солома ячменная
0,34
13
3,3
0,8
4
4. Солома овсяная
0,31
4
3,4
1,0
2
5. Сінаж люцерновый
0,35
71
10,9
1,0
40
6. Силос кукурузный
0,20
14
1,4
0,4
20
7. Горох зерно
1,18
192
2,0
4,3
0,2
8. Ячмінь зерно
1,15
85
2,0
3,9
0,35
9. Овес зерно
1,0
79
1,5
3,4
1,3
10. Трав’яний борошно (люцерна)
0,72
119
17,3
3,0
200


Таблиця 7.
Раціон годівлі корів в стойловый период

Види кормов
Добова дача, кг.
У кормах содержится
Структуракормов, %
Тип кормления


корм. ед.
п-п, г
Са, г
Р, г
Каротин, мг


1. Потрібна по норме
X
11
1117
79
54
497

Концентрато-силосносалатный
Раціон № 1
Сіно суданки
2
1,14
148
12
3,2
30
10,36

Сіно люцерновое
1,3
0,598
145,6
18,98
1,69
45,5
5,38

Солома ячменная
2,5
0,85
32,5
8,25
2
10
7,72

Сінаж люцерновый
2,5
0,88
177,5
27,25
2,5
100
8

Силос кукурузный
14
2,8
196
19,6
5,6
280
25,45

Горох
0,595
0,7
114,24
1,9
2,55
0,119
6,36

Ячмень
3,5
4,028
297,5
7
13,65
1,225
36,59

Динатрийфосфат
0,10922,81Куховарська соль
0,073Итого
X
10,99
1111
94,9
54
466,8
100

У % до норме
X
99,9
99,4
120,2
100
93,9


Раціон № 2

11
1117
79
54
497

Концентратно-силосносенажный
Сіно суданки
2
1,14
148
12
3,2
30
10,36

Солома ячменная
2
0,68
26
6,6
1,6
8
6,18

Сінаж люцерновый
6
2
426
65,4
6
240
19,09

Силос кукурузный
11,8
2,36
165
16,5
4,7
236
21,4

Ячмень
4,095
4,71
348
8,19
15,9
1,43
42,72

Динатрийфосфат
0,10722,6Куховарська соль
0,073Итого
X
10,99
1113
108,6
54
515
100

У % до норме
X
99,9
99,6
137
100
103,7
Таблиця 8.
Раціон годівлі корів в пасовищний период

Види кормов
Добова дача, кг.
У кормах содержится
Структ. кормів в % по пит-ти
Тип кормления


Корм. ед.
п-п, г
Са, г
Р, г
Каротин, мг


Потрібна по норме
X
12,1
1253
89
62
553

Травяно-концентратный
Ячмень
5,04
5,79
428,4

Зелені корми до. ед.
6,304
6,30
824,6

Куховарська соль
0,083
-
-
-
-
-
-

Итого
X
12,1
12531003.4 Розрахунок річної потреби і вартості кормів для корів і бычков
На початку визначається потреба тварин за кормах. У цьому підраховується число кормодней на стойловый і пасовищний період. Множенням числа кормодней, зменшених в 100 разів замірялися вбити денну потреба у кормах по рационам (кг), визначають потреба у кормах (з точністю до одного центнера).
Потім підраховують вміст в кормах ц. корм. од.
Для перевірки підрахунків підсумкові величини кормових одиниць (по стор. 10 і 14) ділять кількості кормодней, зменшене в 100 раз.
Результат має дорівнювати кількості кормових одиниць, утримується в кормах, рационов.
Перевірка по стійловому периоду:
11 279: 1026,27 = 11
По II типу кормления:
11 278: 1026,27 = 11
Пасовищний период:
12 623: 1043,28 = 12,1
Вартість кормів (1ц. корми й всього корми) визначається після виконання розрахунків табл. 10, табл. 12.
Вартість інших кормів приймається по фактичному їх витраті торік. У цьому розрахунку їх прийнято у вигляді по 25 рублів на 1 середньорічну голову.

Таблиця 9
Річна потребу народу і вартість кормів для корів і быков
(Середньорічне поголів'я 561 корів і шість биків, всього 567 голов)

Таблиця 10
Розрахунок розміру кормової площі, витрат праці, грошових витрат на корми по порівнюваним типам годівлі корів на стойловый период

Для визначення площі, потреба у кожному виді корми ділять на плановий вихід корми із першого га (табл. 4, стор. 1). Трудові витрати і грошові Витрати корми визначають за нормативами, зазначених у таблиці 4, стор. 2; 3, і навіть нормативам підготовка кормів, вказаних у таблиці 10, стор. 6; 11.
3.6 Оцінка запроектованих типів годівлі корів і вибір найвигідного з них
Як свідчить порівняння (таблиця 11), для і підготовки кормів до скармливанию по I і II типам годівлі потрібно неоднакові кормові площі, затрати праці та грошові расходы.
Перевага тієї чи іншої типу годівлі можна оцінити, висловивши в грошової форми. За умов, коли господарство кожен га ріллі під час виробництва приносить 600 крб. прибутку зернових і технічних культур, а видатки оплату праці механізаторах становить 7 крб. протягом години, то економічна ефективність від годівлі проти I составит:
1) з допомогою економії кормової площади
600: 30,8 = 18 480
2) з допомогою економії витрат труда
7×191m2 = 1338,4
З іншого боку, при II типі витрата корми буде набагато меншою на 11 916 руб.
Загальною економічну ефективність від використання II типу годівлі проти I типом.
18 480 + 1338,4 + 11 916 = 31 734,4
чи кожну середньорічну корову 57,70 крб. (31 734,4/550).
Отже, господарству доцільно застосовувати II тип годівлі корів концентратно-силосно-сенажный в стойловый период.

Таблиця 11
Порівняння показників I і II типів годівлі корів в стойловый период

Показатели
Типи кормления
Економічність при II типі кормления

I
II

1. Потреба кормової площади
528
497,2
30,8
2. Трудові витрати виробництво та підготовку кормів до скармливанию, чел. -ч.
14 231
14 039,8
191,2
3. Витрати корми, руб.
234 894
222 978
11 9164. Розрахунок зеленого конвеєра для корів та волів і середній собівартості одного центнери кормових одиниць зелених кормов
Зелений корм — це такий система кормовиробництва в пасовищний період, коли він від з ранньої весни і по пізньої осені тварини безперебійно забезпечуються повноцінним зеленим кормом. Під час розробки зеленого корми дотримуються наступній последовательности.
1) Потреба тварин за зеленому кормі поповнюється 20% (у разі зниження виходу корми при несприятливих погодні умови), розподіляється по місяців пастбищного періоду. Якщо пасовищний період господарстві прийнято із травня до жовтня (184 дня), то потреба для 31-дневного місяці составит:2) Визначається вихід корми у системі пасовищ відповідно до кривою отавности.
3) Визначається зміну або недолік зеленого корми по місяців пастбищного периода.
4) Визначається потреба у посівних культурах, покриття нестачі корми з природних пасовищ. У разі Волгоградської області недолік пастбищного корми недолік пастбищного корми то, можливо покрыт:
у травні 1/3 з допомогою люцерны,
на 2/3 з допомогою озимої ржи;
у червні на 1/3 з допомогою люцерны,
на 2/3 з допомогою зерносуміші (овес + горох);
у липні на 1/3 з допомогою подсолнечника,
на 2/3 з допомогою суданки;
у серпні з допомогою суданки і кукурузы,
у вересні рахунок суданки і відсутня часть
з допомогою кукурудзи і баштанних по 50%
у жовтні з допомогою баштанних та раннього кукурузного
силосу по 50%

Площа посіву з кожної культурі визначається розподілом потреби у кормі на урожайность.

5) Підраховується вартість корми, множенням вартості 1ц. кількості корма.
6) Підраховується собівартість 1 ц. кормових одиниць посівних культур і зеленого корми з урахуванням природних пастбищ.
7) Підраховується середня врожайність у системі зеленого корма.
Таблиця 12
Проект зеленого конвеєра для корів і быков

5. Розділ річної потреби і вартості кормів молоднякові і дорослого худоби на откорме.
Річна потреба для групи молодняку і дорослого худоби на відгодівлі підраховується двома способами:
1) за нормативами річного витрати кормів на голову, навіщо необхідно скласти рационы;
2) за нормативами витрат кормових одиниць на центнер приросту живої массы.
Зразкові нормативи витрат кормів на кг. продукції вирощування великої рогатої худоби приведено у таблиці 13. Відповідно до складеного обороту стада (таблиця 2) валовий приріст по молодняку і дорослому худобі на відгодівлі становить 1949.
У розрахунку 1 голову стада початку року, продукції вирощування становить: (див. табл. 3, пункт 18) 122,3.
Відповідно до даними таблиці 13, норматив витрат кормів на кілограм приросту становить 9,24 до. ед.
Відповідно до цієї нормою витрати кормів продукції вирощування становлять:
9,24 ц. корм. од. x 1949 ц. = 18 008,8
Розподіл потреби у кормах за видами виробляється у відповідність до рекомендаціями для зони Поволжя і Волгоградської області (див. табл. 14).

Таблиця 13.
Зразкові нормативи на 1 кг. продукції вирощування великої рогатої худоби молочних пород

Продукція вирощування на 1 стор. голову стада початку року, кг.
Кормові одиниці, кг.
П-п. на 1 кормову единицу.
101−105
9,90
100
106−110
9,57
101
111−115
9,46
102
116−120
9,35
103
121−125
9,24
104
126−130
9,24
105
131−135
9,13
105
136−140
8,91
105
141−145
8,80
105
146−150
8,69
105


При розрахунку таблиці 14 на початку підраховується кількість кормових одиниць, які у молоці, расходуемом на выпойку телят (590×0,3 = 477).
Отже, загальна потреба у кормах розподіляється за видами відповідно до прийнятої структурою. Кількість кормових одиниць, приходящееся на обрат, визначають як різницю між загальної потребою і пишатися кількістю кормових одиниць на грубих, соковитих, зелених, концентрованих кормах і молоке.
Вартість кормів молоднякові визначається за нормативами з таблиці 10, 15.
Вартість 1 ц. кормових одиниць зелених кормів визначається після виконання розрахунків у зеленому конвеєрі, таблиця 15.

Таблиця 14.
Річна потребу народу і вартість кормів молоднякові і дорослого худоби на откорме.

Корми й їх питательность

Структура кормів в % по питательности
Потрібна корма
Вартість корми, руб.ц. корм. ед.
ц.
1 ц.
Всего
1

2
3
4
5
6
1. Сіно суданки
0,57
10
1775
3114
8,5
26 469
2. Сіно люцерны
0,46
3
532,5
1158
10,8
12 506
3. Солома ячменная
0,34
4
710
2088
3,1
6473
4. Сінаж люцерновый
0,35
4
710
2029
4,9
9942
5. Силос кукурузный
0,2
18
3195
15 975
4,6
73 485
6. Ячмень
1,15
25
4437,5
3859
22,7
87 599
7. Молоко
0,30
5
477
1590
54,18
86 146
8. Обрат
0,13

410,5
3158
23,46
74 087
9. Зелені корма
до. ед.
31
5502,5
5503
15,9
87 498
10. Динатрийфосфат
-
-
-
100
110
11 000
11. Сіль поваренная147
60
8820
12. Інші корма

25 850
13. Итого

10
17 750,0


509 875


6. Розрахунок зеленого конвеєра молоднякові і дорослого худоби на відгодівлі і середній собівартості ц. корм. од. зелених кормов.
Проект зеленого конвеєра розробляється за методикою, прийнятої розробки зеленого конвеєра для биків і коров.

Таблиця 15.
Проект зеленого конвеєра молоднякові і дорослого худоби на откорме.

7. Розрахунок кормової площі для скотоводства
При розрахунку загальної потреби у кормах кількість ячменю і солі підраховується з урахуванням потреб тварин за стойловый і пасовищний периоды.
Врожайність із зернових і зернобобовым культурам береться без норми відрахування зі страхової надбавкой.
Норма висіву зі страхової надбавкою планується по ячменю і вівсу 2 ц. із гектара, по гороху 3 ц. з га.
Врожайність з відрахуванням норми висіву зі страхової надбавкою становитиме:
по ячменю 18,4 — 2 = 16,4
овес 16,1 — 2 = 14,1
горох 13,8 — 3 = 10,8
Площа по зеленим кормів показано за даними таблиць 12, 15.

Таблиця 16.
Розрахунок загальної потреби у кормах, розміру кормової площі великого рогатого скота

Види кормов
Потрібна корми, ц.
Вихід кормів із першого га, ц.
Потрібна га

Основному стаду
Молодняку і дорослому худобі на откорме
Итого
Страховий фонд, %
Усього зі страх. фондом


1
2
3
4
5
6
7
8
1. Сіно суданки
2053
3114
5167
20
6200
27,6
224,6
2. Сіно люцерновое
-
1158
1158
20
1390
23
60,4
3. Солома ячменная
2053
2088
4141
20
4969
-
-
4. Сінаж люцерновый
6158
2029
8187
20
9824
69
142,3
5. Силос кукурузный
12 110
15 975
28 085
20
33 702
115
293,1
6. Ячмень
9467
3859
13 326
10
14 659
16,4
893,8
7. Зелені ц. корм. ед.
6577
5503
12 080
20
14 496

1054,8
8. Молоко
-
1590
1590
-
-
-
-
9. Обрат
-
3158
3158
-
-
-
-
10. Динатрийфосфат
110
-
110
10
121
-
-
11. Сіль поваренная
161
-
161
10
177
-
-
12. Итого
X
X
X
X
X
X
2669
13. До того ж пастбищ
260 + 220 га
480


8. Розрахунок собівартості продукції і на показників економічну ефективність галузі й окремих видів продукции
8.1 Визначення чисельності працівників, витрат праці та річного фонду витрат з фермам (табл. 17)
Потрібне кількості працівників визначається середньорічного поголів'я на розрахункову норму нагрузки.
Для розрахунку зарплати за категорією робочих береться 365 днів на рік + 8 свят, які оплачуються по подвійний нормі = 377 дней.
Для бригадирів 305 днів (365 — 52 дні вихідних на рік — 8 святкових дней).
При розрахунку річного фонду зарплати тарифний фонд збільшують в 3 разу.
До сформування резервів, доплатою за продукцію, з якості робіт, за стаж роботи, класні звання, нарахування премій, відпускних і нарахування із соціального страхованию.
Середньорічне поголів'я окремих категорій працівників визначається слід. порядке:
1) Корів у родильному відділенні з розрахунку 15 днів перебування корови у тому цехе

550×15 / 365 дн. = 22,6? 23

2) Корів за іншими цехах

550 — 23 = 527

3) Телят в профілакторії, з розрахунку 20 днів перебування кожного ділового теляти на цьому цехе

636×20 / 365? 35.

4) Телят до запланованих 4 місяців, з розрахунку 10 дней

636×100 / 365? 174

5) Телят від 4 місяців до 1 року у різниці між середньорічним поголів'ям телиць і бичків до року й телятами профилакторного і по 4-месячного возраста.

281 + 281 — 35 — 174 = 353

6) Молодняк старших року і звабливий дорослий худобу на відгодівлі включає середньорічне поголів'я ялівок, телиць старших 21 року, бичків старших року, дорослого худоби на откорме.

185 + 132 + 132 + 31 = 480

За даними розрахунків (табл. 17) підраховано кількість подменных працівників і витрат праці в ферме.
I За основним череді
Усього 28,2
До того ж бригадирів 1,4
Робітники 26,8
Подменные робочі 6
II По молодняку і дорослому скоту
Усього 20,5
До того ж бригадирів 1,7
Робітників 18,8
Подменных робочих 4,2
Трудові витрати, человеко-часов.
I За основним стаду
Бригадири 1,4×305×6,67 = 2848
Робітники 26,7×365×6,65 = 64 808
Разом 67 656
II По молодняку і дорослому худобі на откорме
Бригадири 1,7×305×6,67 = 3485
Робітники 18,8×365×6,67 = 45 770
Разом 49 228

Таблиця 17.
Розрахунок чисельності працівників, зарплати і річного фонду витрат з ферме

8.2 Розрахунок собівартості молока, приплода, приросту живої є і м’яса на живу массе
Спочатку обчислюється собівартість продукції з основному стаду.
Собівартість всієї продукції з основному череді, можна визначити з низькою похибкою структурою затрат.
Якщо даному господарстві витрачається 60% усіх витрат, то загальна сума цих витрат составляет:

Із загальної суми витрат виключаються видатки гній.
За розрахунками в технологічних картах на гній по основному череді витрачається 7,4%. У наших розрахунках це сума составляет:
1 567 992×7,4% = 116 031
Що Залишилося сума цих витрат, распределяемая
на молоко 90%
на приплід 10%.
Вихід гною визначається за нормативами залежно від тривалості стійлового периода.
При 6-месячном стійловому періоді вихід гною на 1 голову з урахуванням втрат на пасовище составляет:
по основному череді 3 т.
по молодняку 4 т.
Потім підраховується собівартість приросту живої маси. У цьому підраховують видатки выпойку телят по планової собівартості 1 ц. молока. Ціна 1 ц. відвійок умовно дорівнює ціні на молоко враховуючи поживність.
За планової поживністю молока 0,3 корм. од. і відвійок 0,13, вартість відвійок то, можливо прирівняно до 43,3% собівартості 1 ц. молока (0,13 / 0,3×100 = 43,3)
Після визначення необхідних витрат на корми молоднякові розпочинають розрахунку собівартості 1 ц. приросту живої маси. При сформованій структурі витрат у загальних витратах по молодняку частка витрат і кормів становить 70%. Виходячи з цього загальна сума цих витрат то, можливо заплановано в размере

При обчисленні собівартості приросту живої маси, видатки гній може бути прирівняні за собівартістю до витрат гній, від основного стада.
Для обчислення вартості 1 ц. собівартість приросту суми основних витрат за гній ділять кількості приросту живої массы.

Таблиця 18.
Розрахунок собівартості продукції скотоводства

Статті витрат та інші показатели
Основне стадо
Молодняк та «доросле худобу на откорме
1
2
3
1. Зарплата з начислениями
480 854
337 329
2. Корма
459 941
509 875
3. Витрати на інших статьям


4. Усього затрат
1 567 992
1 210 291
Розподіл затрат:


5. На навоз
116 031
169 576
6. На основну продукцию
1 451 961
1 040 715
7. До того ж на молоко
1 306 765
X
8. На телят
145 196
X
Вихід продукции


9. Молоко, ц.
24 123
X
10. Ділові телята, гол.
636
X
11. Приріст живої массы
X
1921
12. Гній, т.
2830
4136
Собівартість, руб.


13. 1 ц. молока
5418
X
14. 1 ц. теленка
228,30
X
15. 1 ц. приросту живої массы
X
541,76
16. 1 ц. навоза
41,00
41,00


Таблиця 19.
Розрахунок собівартості 1 ц. живої маси молодняка
і дорослого худоби на откорме

Показатели
Голов
Жива маса, ц.
Вартість руб.
1
2
3
4
1. Залишок початку года
1014
2316
1 158 000
2. Надходження від приплода
636
166
145 196
3. Приріст живої массы
X
1921
1 040 715
4. Постановка на відгодівлю биків
2
16
8500
5. Коров
154
662
360 000
6. Купівля племінних бычков
2
8
5280
7. Итого
1808
5089
2 717 691
8. Падеж
29
75
X
9. Разом для калькуляции
1779
5014
2 717 691
10. Собівартість 1 ц. живої массы
X
X
542,02
11. Переклад у групу биків і коров
178
738
400 011
12. Реализация
547
1905
1 032 549
13. Залишок наприкінці года
1054
2371
1 285 131


При обчисленні 1 ц. м’яса по молодняку і дорослому худобі на відгодівлі. До вартості тварин початку року додаються планові видатки приплід, на приріст живої маси, видатки надходження відгодівлю, выбраковку биків і корів і скоротити витрати та експлуатаційні витрати для придбання племінних тварин. Цю суму ділять на підсумкову живу масу худоби з відрахуванням маси полеглих животных.
З цієї собівартості планується переклад тварин за групу основного стада у й у залишку наприкінці года.
8.3 Розрахунок прибутку валового і чистого доходу, рівня дохідності і рентабельності в скотарстві (табл. 20)
Для розрахунку економічних показників (таблиця 20) розраховуються середні ціни реалізації молока і м’яса з урахуванням сортності й інших властивостей продукции.
Середня ціна реалізації 1 ц. молока при планованої сортності 1 сорти 77%, 2 сорти — 23% і жирності молока 3,71% составит:

Середня ціна реалізації м’яса у живій вазі при планованої вгодованості вищої 46%, середньої 54% составит:

Розрахунки вчених показують, що виробництво молока буде прибутковим, а виробництво живої маси — убыточным.
Для визначення розміру приросту живої маси коли може бути безубыточное виробництво, необхідно видатки валову продукцію розділити на середню ціну реалізації мяса.


Такий валовий приріст можна отримати при среднесуточном приросту, равным


Таблиця 20
Розрахунок прибутку валового і чистого доходу, рівня дохідності і рентабельности

Показатели
Основне стадо (бики, коровы)
Молодняк та «доросле худобу на откорме
Усього за отрасли
Вихід валовий продукции:1. Умовне молоко, ц.
26 803
X
26 803
2. Приріст живої маси, ц.
X
1921
1921
Товарна продукция:3. Молоко, ц.
21 972
X
21 972
4. М’ясо живої маси, ц.
X
1546
1546
Середні ціни реалізації, руб.5. 1 ц. молока
103,56
X
103,56
6. 1 ц. мяса
X
523
523
Показники по валовий продукции7. Вартість валової продукції, руб.
2 775 719
1 004 683
3 780 402
8. Витрати на валову продукцію, руб.
1 451 916
1 040 715
2 492 631
9. Чистий прибуток, руб.
1 323 803
-36 032
1 287 771
10. Зарплата з нарахуваннями, руб.
480 854
337 329
818 183
11. Валовий дохід, руб.
1 804 657
301 297
2 105 954
12. Рівень дохідності, %
91,14
-3,4
529,6
Показники по товарної продукции13. Вартість товарної продукції, руб.
2 275 420,3
808 558
3 083 978
14. Вартість 1 ц. молока
54,18
X
54,18
15. Собівартість 1 ц. м’яса у живій вазі, руб.
X
542,02
542,02
16. Витрати на товарну продукцію, руб.
1 190 443
837 963
2 028 406
17. Прибуток, руб.
1 084 977,4
-29 405
1 055 572
18. Рентабельність, %
91,14
-3,5
52,04
Справки19. Трудові витрати, чел. -час.
967 656
49 228
116 884
20. Кормова площа, га
X
X
2669


8.4 Розрахунок економічну ефективність виробництва скотарства і в целом.
Таблиця 21.
Економічна ефективність скотоводства

Показатели
Проект
1. Удій молока на 1 корову, кг.
4300
2. Вихід ділових телят на 100 корів і нетелей
87
3. Середньодобовий приріст живої маси молодняку і дорослого худоби на відгодівлі, г
506
4. Трудові витрати, чел. -час. :

на 1 ц. молока
2,5
на 1 ц. приросту живої массы
25,6
5. Собівартість, руб. :

1ц. молока
54,18
1 гол. приплода
228,30
1 ц. приросту живої массы
541,76
1 ц. м’яса на живу массе
542,02
6. Вартість основний продукції, крб, на 1 крб. расходов:

під час виробництва молока
1,91
під час виробництва приросту живої массы
0,96
по отрасли
1,52
7. Чистий прибуток у крб. на 1 крб. расходов:

під час виробництва молока
0,91
під час виробництва приросту живої массы
-0,04
по отрасли
0,52
8. Чистий прибуток, руб. :

на 1 чел. -ч.
11,01
на 1 га кормових пастбищ
482,49
9. Валовий дохід, крб. на 1 чел. -ч.
18,02
10. Вартість валової продукції, крб., на 1 чел. -ч.
32,34
11. Рентабельність скотарства, %
52,04


Висновки і предложения
1. Річний оборот стада розроблений на 550 комплексних корів, показує, що заплановані умови відтворення й схоронності поголів'я тварин відповідають наступній структурі стада.

%
1. быки-производители 0,3
2. корови 35
3. нетелі 11,5
4. телиці старших 21 року 8,2
5. телиці до року 17,4
6. бички до року 17,4
7. бички старших року 8,2
8. дорослий худобу на відгодівлі 2
Разом 100

2. При річний продуктивності корів 4300 в діловому виході телят на 100 корів і ялівок 87 отримали середньодобовий приріст молодняку і дорослого худоби на відгодівлі 506, господарство може укладати договори продаж 21 972 ц. молока, 1546 ц. у живій вазі. У цьому забезпечуватимуться внутрішньогосподарські потреби у молоці і м’ясі, відповідно до планованими нормативами.
3. Втілювана порівняльна екологічна оцінка кормових структур показує, що вигідним на найближчу перспективу будуть ячмінь на зерно
люцерна на сенаж
суданка на сено
Із двох запроектованих типів годівлі корів в стойловый період найвигіднішою буде концентратно-силосно-сенажный.
Він дасть економічний ефект під час виробництва молока у вигляді 31 734,4 крб. чи з 57,70 крб. кожну середньорічну корову.
4. Для забезпечення худоби кормами відповідно до запропонованим типом годівлі знадобиться кормова площу перейменують на розмірі 2669 га. До того ж 480 га природних пасовищ посівних культур (2669 — 480) = 2189.
5. Для обслуговування основного стада по технічно зумовленим нормам, при 6-дневной тижню знадобиться 51 людина. У т.ч.
бригадирів 2
основних робочих 40
подменных робочих 9.
Для обслуговування молодняку і дорослого худоби на відгодівлі відповідно всього (29; 2,27, і шість чел)
6. Вартість 1 ц. молока становитиме (табл. 21)
1 теляти 288,30
1 ц. приросту живої маси 541,76
1 ц. молока у живій вазі 542,02
За нинішніх цінах реалізації рентабельність скотарства 52,04% (табл. 20).
У цьому молоко буде рентабельно 91,14%, а виробництво приросту живої маси збитковим (-3. 4%)
За розрахунками виробництво приросту живої маси буде беззбитковим лише за среднесуточном приросту молодняку і дорослого худоби на відгодівлі понад 548 р. на голову.
На підвищення рентабельності приросту, необхідно розробити додаткове захід підвищення середньодобових приростів, збільшення виходу ділових телят та зниження втрат молодняка.

Список литературы
1. «Організація виробництва, у сільськогосподарських підприємствах» А.А. Нікітенко. М. Агропромиздат, 85 г.
2. «Практикум з організації тваринництва в сільськогосподарських підприємствах» А. А. Нікітенко. М. Колос, 82 г.
3. «Методичні вказівки до курсовому проекту на задану тему «Економічний аналіз стану тваринництва у господарстві і проектування організації, та її провідні галузі», Волгоград 1991 г.
4. Методичні вказівки із планування раціональної структури та оборотів стада великої рогатої худоби умовах міжгосподарської кооперації із виробництва молока і м’яса. Волгоград 79 г.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою