Проблемы інформаційного забезпечення міжнародних економічних отношений

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Міжнародні відносини


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Оглавление | |Вступ. Основні види економічної інформації |1 | |1 |Основні джерела економічної інформації з МЭО і |2 | | |зовнішньоекономічної діяльності. | | |1. 1|Механизм організації міжнародної статистики |2 | |1. 2|Основные міжнародні економічні класифікації |2 | |1. 3|Источники інформації з МЭО |4 | |2 |Інформаційне забезпечення (з прикладу цінової |5 | | |інформації) | | |2. 1|Продукция виробників інформаційних послуг |5 | |2. 2|Электронные інформаційні послуги |7 | |2. 3|Единая система зовнішньоекономічної інформації. |8 | |3 |Використання INTERNET в ділових комунікаціях і бизнесе|9 | | |Укладання |13 | | |Література |13 |

Вступ. Основні види економічної информации.

Економічна інформація є основним типом інформації, використовуваному під час аналізу тій чи іншій економічної проблеми. Вона може на розподіл втричі виду: статистику, бухгалтерію і оперативну информацию.

Статистика дає загальне полотно гніву й розвитку національного господарства, висвітлює хід соціально-політичних процесів країни чи його частинах. У цьому використовуються спеціальні методи спостережень і грунтовного аналізу масових явлений.

Бухгалтерія (бухгалтерська звітність) є спосіб відображення коштів підприємств та організацій у залежність від їх до стану, розміщення, використання коштів і джерел походження. Вона відбиває процес розвитку підприємства міста і є підставою аналізу його господарсько-фінансової деятельности.

Оперативна інформація — це відомості, необхідних поточної діяльності, до ухвалення оперативних рішень. Як оперативної інформації можуть виступати як офіційні статистичні показники, і неопубліковані дані, є результатом безпосереднього спостереження, особистого досвіду, різних експериментів і т.д.

Дослідження процесів у сфері МЭО, дедалі більше які одержують характер глобальних вимагають насамперед вміння оперувати макроекономічними показниками. Тому, є основним джерелом інформації є статистика. У цьому використовуються готові офіційні статистичні дані, які результат конкретного статистичного дослідження якогось певного явища чи процесса.

Статистична інформація збираються і публікується у спеціальних статистичних довідниках як міжнародними, і національними статистичними організаціями, і навіть спеціалізованими установами i организациями.

1. Основні джерела економічної інформації з МЭО і зовнішньоекономічної деятельности.

1.1 Механізм організації міжнародної статистики.

У 1885 року заснований Міжнародний статистичний інститут — МСМ, які курс — на досягнення міжнародної порівнянності статистичних показників шляхом вироблення единообразных методів їх обчислення і розробки загальноприйнятних класифікацій таких показників в різних галузях статистики.

МСМ є автономної міжнародна організація, однак має консультативний статус при ЕКОСОС ООН і ЮНЕСКО, не входить до системи спеціалізованих установ ООН, але регулярно бере участь у роботі Статистичної комісії ООН успіхом не будучи її членом.

У сучасному механізмі міжнародної статистики простежується розподіл праці: одні статистичні організації розробляють статистичну методологію, програми спостереження, інші безпосередньо збиратимуть, обробку та публікацію статистичних даних. До першого типу організацій ставляться які проводилися раніше міжнародні статистичні конгреси (МСК) і діє нині Міжнародний статистичний інститут. До другої типу — статистичний апарат ООН і його спеціалізованих установ і статистичні служби інших численних міжнародних организаций.

Основна практична діяльність у сфері міжнародної статистики здійснюється спеціалізованими службами ООН. У цьому найбільшу по обсягу роботу проведи Статистична Комісія ООН і Статистичне бюро Секретаріату ООН.

Статистична комісія ООН є одним із т. зв. функціональних комісій Економічного та високого соціального ради ООН (ЕКОСОС), спрямовуюча і контролює діяльність всіх підрозділів ООН у сфері статистики. Кінцевою метою роботи Статистичної комісії є досягнення єдиної системи інформації, оброблення і поширення міжнародної статистичної інформації органами і установами ООН.

Статистичне бюро у собі має шість підрозділів, кожна з яких вирішує коло конкретних інформаційних, функціональних і технічних завдань і підготовляє відповідні цифрові і методологічні публікації. У віданні центрального апарату ООН перебувають демографічна статистика й інші галузі економічної статистики, крім статистики сільського господарства і труда.

1.2 Основні міжнародні економічні классификации.

Особливу роль процесі уніфікації статистичних даних грають міжнародні економічні класифікації. Пов’язано це із необхідністю систематизації статистичної інформації, що характеризує розвиток економіки, основі спільних методологічних принципів, узгоджених різними країнами. Такі системи розробляються міжнародними і міжурядовими організаціями як стандартних класифікацій і номенклатур міжнародної порівнянності та виваженості аналізу статистичних даних. Розрізняють класифікації світового співтовариства та регіональні класифікації (наприклад, країн Європейської союза).

Так для класифікації товарів та послуг, для характеристики видів економічної діяльність у час застосовуються такі класифікаційні системи (номенклатуры).

Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів економічної діяльності - МСОК. (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities — ISIC). МСОК відбиває структуру виробництва, тобто. спосіб об'єднання видів економічної діяльність у рамках виробничих одиниць і розподіл цих видів з-поміж них в країнах. Основні види діяльності - підприємства. Усі види господарської діяльність у МСОК підрозділені на 9 розділів, які у своє чергу включають підрозділи, групи і підгрупи. Насправді детальному рівні МСОК має 159 окремих категорий.

Стандартна міжнародна торгова класифікація ООН (СМТК)(Standard International Trade Classification — SITC). Цю систему стало основним для багатьох національних зовнішньоторговельних класифікацій більшості промислово розвинутих країн. На базі СМТК багато країн розраховують індекси, а, по ним загальні індекси зовнішньої торгівлі. У основі побудови СМТК лежить ступінь обробки товарів. Виходячи з цього ознаки все товари діляться на розділи, відділи, групи і підгрупи. Це певної міри забезпечує відому порівнянність статистичних показників різних країн і дає можливість проводити аналіз товарної структури міжнародної торгівлі. СМТК містить 10 розділів, 67 відділів, 261 групу і 1033 подгруппы.

Гармонизированная система описи і кодування товарів ГС (Harmonized Commodity Description and Coding System). Номенклатура гармонізованому системи базується здебільшого колишньої номенклатурі Ради митного співробітництва (СТС), відомій у міжнародній практиці як Брюссельська митна номенклатура (БТН), і зовнішньоторговельному товарному класифікаторі ООН (СМТК). ГС є намаганням створити універсальну систему класифікації і має шість щаблів класифікації: розділи — 21; групи — 96; підгрупи — 33; товарних позицій — 1241; подпозиции — 3553; субпозиции — 5019.

За основу побудови цієї товарної номенклатури узята сукупність різних ознак товарів: походження, вид матеріалу, призначення товару, його хімічний склад. Групи товарів формуються з принципів послідовності обробки: сировину — напівфабрикат — готової изделие.

Класифікатор основних продуктів — КОП (Core Product Classification — CPC). КОП пов’язані з МСОК і призначено за погодженням підгалузей економічної статисти та підвищення ролі національних рахунків як інструментів координації економічної статистики. КОП включає категорії всіх продуктів, які можуть стати предметом операцій на внутрішньому чи зовнішньому ринках чи накопичуються як запасів і охоплюються усіма видами статистичного обліку. Вона містить транспортовані і нетранспортируемые товари, послуги, матеріальні і нематеріальні активы.

1.3 Джерела інформації з МЭО Публікації МСМ. Основний публікацією є «Bulletin of the International Statistical Institute». Також МСМ готує до видання матеріали чергових сесій МСМ, випускає журнал «ISI News», що з французьким національним інститутом «Annual Review of International Statistics».

Статистичні видання ООН. «Річний довідник — Statistical Yearbook» — містить дуже багато відомостей економічної та соціальній спрямованості, характеризуючих населення, робочої сили, виробництво сільськогосподарської продукції, гірничодобувну і обробну галузі промисловості, будівництво, паливно-енергетичні галузі, торгівлю зовнішню і внутрішню, транспорт, зв’язок, споживання, платіжний баланс, зарплатню, охорону здоров’я, житловий комплекс, освіту, науку, культуру. «Місячний статистичний бюлетень — Monthly Bulletin of Statictics" — містить інформацію про багатьом галузям національного господарства понад 200 країн і територій, і навіть спеціальні таблиці по найважливішим соціально економічних питань. У ньому публікуються інформацію про демографічної ситуації, про трудової політики держави, про виробництві промислової продукції, внутрішню і до зовнішньої торгівлі (у доларах та у зміцнілій національній валюті), про розвиток транспорту, про стан та інших. «Річний статистичний довідник за національними рахунках — Yearbook of National Accounts Statistics» — наводяться інформацію про національної валюти понад 200 країн і територій світу. Дані країнам відповідають нині діючої Системі національних рахунків ООН (СНС) за такими показниками: використання ВВП, НВ; розподіл ВНП за галузями економіки; пофакторное розподіл доходу внутрішнього виробництва; ресурси, і використання товарів та послуг; Витрати державного апарату; приватні витрати; формування основний капітал; поточні операції (доходи і доходи витрати) та операції з капіталами товариств, інститутів, державних установ і доходи приватних господарств, операції з закордоном. «Річний зовнішньоторговельний довідник — Yearbook of International Trade Statistics» — наводяться інформацію про території і що населенні понад 200 країн. «Річний зовнішньоторговельний довідник — Yearbook of International Trade Statistics» — даються інформацію про зовнішній торгівлі різних країн світу у вартісних показниках, в поточних цінах, і навіть по експортованим і імпортованим товарам. «Статистичний зовнішньоторговельний товарний довідник — Commodity Trade Statistics» — містить інформацію про одній або кількох країнах. Вартісні показники дано у доларах США, а кількість товарів — в метричних одиницях виміру. «Світова торгівля (додаток) — World Trade Annual (Supplement)» — наведено даних про зовнішній торгівлі 24 країн, долю яких доводиться близько 4/5 світової торгівлі, і 1300 товарних позицій, розташованих за схемою СМТК ООН. Регіональні комісії, які у рамках ЕКОСОС випускають власні статистичні збірники. Крім цього, у систему ООН входить низку спеціалізованих установ, статистичні видання яких можуть представляти великий інтерес під час проведення аналізу економічного становища країни. Це першу чергу МВФ, ФАО, МОП та інших. Крім названих служб велику статистичну роботу у Секретаріаті ООН ведуть ЮНКТАД і ЮНІДО і безкоштовні міжнародні організації, діючі поза системи ООН. До великим з усіх ставляться ОЕСР і ЕС.

Нарешті, велика група статистичної інформації міститься у національних, включаючи урядові й неурядові, служби й їх статистичні і аналітичні видання. Як приклад можна навести статистичне видання США — «Board of Covernors of the Federal Reserve System» і «Survey of Current Bussines».

2 Інформаційне забезпечення (з прикладу цінової информации)

2.1 Продукція виробників інформаційних услуг.

Регулярне здобуття влади та відновлення оперативної інформації ціни — пропозицій і контрактів — нерідко пов’язане з серйозними труднощами. Так, наприклад, фірма, виступає над ринком як продавець, навряд чи зможе безпосередньо отримати пропозицію про поставки аналогічного товару одної фірми, свого конкурента. Інші недоліки оперативної інформації полягають у різнорідності даних, які стосуються конкретним товарам і зовнішньоторговельним операціям, неможливості їх прямого порівняння, необхідності виконання численних процедур із приведення їх до сопоставимому виду.

Від зазначених недоліків багато в чому вільні матеріали з приводу цінами, вхідні у групу продукції виробників інформаційних послуг. Сотні різних організацій інших країнах зайняті збиранням вихідної цінової інформації, її аналітичної обробкою, зберіганням зброї та поширенням на комерційної основі. У тому числі органи державної статистики, консультаційні і дослідницькі фірми, торгові видавництва і торговельно-промислові палати, асоціації у виробників і ін. Їх зусиллями різнорідна інформація наводиться до сопоставимому виду, вибудовується в часові ряди цінових показників, що дозволяють без особливих зусиль визначити загальні тенденції динаміки ціни світовому ринку й практично незамінні розробки прогнозів цен.

На відміну від оперативної інформації, збір якої обмежений колом практичних завдань, розв’язуваних комерційної організацією зовнішньому ринках, цінова продукція зазначених вище виробників інформаційних послуг доступна найширшому колу користувачів. Тому одержані від них матеріали з приводу світових цін служать важливим доповненням оперативних джерел інформаційного забезпечення конъюктурно-ценовой роботи. У практиці ціноутворення зовнішньоекономічної діяльності знайшли широке застосування такі періодичні матеріали з приводу світовим ценам:

1) Публікації за цінами біржових товарів, тобто. біржовим котируванням. Дані ціни є цінами угод, скоєних на товарних біржах. Як відомо, міжнародна практика біржовий торгівлі має місце обмеженій ряді світових ринків сировинних товарів, як-от зерно, цукор, кави, бавовну, джут, натуральний каучук і шовк, кольорові метали та інших. Біржові котирування встановлюються з регулярністю роботи товарної біржі, наприклад на Лондонській біржі кольорових металів — двічі на день, на ранкової і вечірньої сессии.

За правилами роботи товарних бірж ними використовуються типові контракти. У цьому випадку комерційні умови, стандарти якості продаваного товару, фізичний обсяг однієї яка поставляється партії, як і та інші умови угод, здатні на ціну день у день, рік у рік залишаються незмінними. Завдяки цьому біржові котирування мають унікальним властивістю — вони можна порівняти між собою без який би не пішли попередньої обработки.

Залежно від типу угоди публікуються біржові котирування на товари з негайної поставкою і відстрочкою поставки. Біржові котирування першого виду на кольорові метали знаходять використання у розрахунках що ковзають ціни складні машини та устаткування. Основний періодичної публікацією по біржовим котируванням є журнал «Metal Bulletin». 2) Спеціальні публікації по довідковим цінами. Дані цінові показники найчастіше є цінами, якими пропонується придбати товар. Разом про те, ціни фактичних угод можуть бути різні від нього як і велику, таки в менший бік, зокрема з допомогою системи знижок чи надбавок, використовувана експортери. Довідкові ціни поширені ринках таких товарів, як енергоносії, продукція чорної металургії і сировину на її виробництва, хімічні товари. По нафти, нафтопродуктам прикладом публікації по довідковим цінами є щоденний бюлетень «Oilgram Price Report», а, по чорним металам — журнал «Metal Bulletin».

Останніми роками зростає кількість публікацій з довідковим цінами на готові вироби, особливо на серійно випущені машини, устаткування, кошти обчислювальної і телекомунікаційної техніки, програмне забезпечення. Так, на ринку вертольотів користується популярністю американське видання «Blue Book», серед дилерів, продають імпортні ЕОМ, популярні довідники «DataPro», «Auerbach Technology Reports» і «The Software Users' Year Book», кожен із яких відбуває о кількох томах по окремим товарних груп. Характерно, що у товарам широко він таку інформацію може містити як оптові, а й роздрібні ціни, які даються дилерам як рекомендацій. І тут використовується абревіатура RRP (Recommended Retail Price). 3) Статистичні публікації за індексами експортних, імпортних та міністр внутрішніх оптових цін, і навіть спеціалізованим індексам цін. Розробниками цієї цінової інформації є міжнародних організацій, органи офіційної державної статисти та авторитетні видавництва. Роботу цих організацій характеризує науково обгрунтована методика розрахунків індексів і представництво статистичної виборки вихідні данных.

Зрозуміло, що з зовнішньоторговельному ціноутворенні перевагу віддається використанню індексів експортних і імпортних цін. Проте, оскільки регулярна підготовка цих індексів широкими товарної номенклатурі ведеться лише кількох високорозвинених країнах, натомість використовуються індекси внутрішніх оптових цін. Таке припущення виправдано тим, що індекси як окремі показники необхідні під час розрахунків лише кількісної оцінки тенденцій зміни. Натомість, розраховані з урахуванням однієї валюти, індекси експортних та міністр внутрішніх оптових цін зазвичай мають односпрямовані, близькі одна одній тенденции.

У наведено найвідоміші видання зарубіжній статистичній періодики, що спеціалізується публікацій індексів експортних, імпортних і управління внутрішніх оптових цін, що застосовуються як вивчення механізму ринкового ціноутворення, і у розрахунках зовнішньоторговельних цін конкретних товарів. Поруч із, там-таки дано приклади видань спеціалізованих індексів ціни окремі види товарів та послуг. 4) Ціни статистики зовнішньої торгівлі розвинених країн, які отримують шляхом розподілу даних про вартісних обсягах експортованих чи імпортованих товарів з їхньої фізичний обсяг. Як відомо, зовнішньоторговельна статистика включає дані, відбивають географічну спрямованість експорту й географічну приналежність імпорту. Завдяки цьому одержувані ціни статистики зовнішньої торгівлі (анг. unit prices) показують, скільки стоять одиниці фізичного обсягу, розраховані по товарних груп митної класифікації, за її експорті чи імпорті в певний період в конкретну країну. Обмеження у використання таких цін виникає тому, що з технічно складних товарів фізичний обсяг часто вимірюється в одиницях, які враховують масу. У такі випадки фізична неоднорідність виробів (наприклад, верстатів з ЧПУ) Демшевського не дозволяє отримати прийнятний для практичного застосування показник цен.

Повнота інформаційного забезпечення — підсумок копіткої роботи зі збирання й попередньої обробці великих масивів даних, у ході нерідкісне явище сутички з труднощами як методико-технического, і комерційного характера.

2.2 Електронні інформаційні услуги.

Нові можливості у інформаційному забезпеченні конъюктурно-ценовой роботи відкриваються завдяки створенню й розвитку ринку електронних інформаційних послуг. Сучасні комп’ютери і телекомунікаційні технології дають доступ практично всім наведених вище видам цінової інформації, що накопичуються в автоматизованих базах даних (АБД), разом складових зарубіжні інформаційно-обчислювальні ресурси. Організація збирання такий інформації різна освіта у залежність від застосування технічних носіїв та способів отримання даних із АБД.

Основним способом є віддалений діалоговий режим роботи з зарубіжними інформаційно-обчислювальними ресурсами (online interactive mode). І тут термінальне пристрій користувача підключається до ЕОМ з важливими його АБД з допомогою зв’язку, ідентичних високоякісним телефонним мереж. За такої режимі роботи з лінії зв’язку віддається діалог: від користувача в ЕОМ надходять запити, а зворотному напрямі - відібрана з даних цінова інформація. Текст діалогу, включаючи одержану інформацію, заноситься на магнітні носії ЕОМ користувача і можливо, у подальшому розпечатано, відредагований з допомогою спеціальних програм чи підданий іншим варіантів обработки.

Якщо оброблена інформація має великий обсяг, користувач може замовити її роздруківку, щоб зберегти час підключення до ЕОМ і завантаження лінії зв’язку. У цьому режимі роботи з лінії замовляється роздруківка знайденою інформації, які потім пересилається авіапоштою. Інші виду електронних послуг інформаційних послуг грунтуються на наданні користувачеві автоматизованих баз чи окремих груп масивів даних, повністю записаних різні магнітні носії: магнітні стрічки, дискети, компакт-диски. Оскільки чаші залишається лише якась, можливо незначна, частина великих обсягів інформації, такі види послуг користуються меншим попитом. Тому переважна частина електронних інформаційних послуг посідає віддалений діалоговий режим работы.

Вітчизняні користувачі підключаються до АБД з допомогою російських спеціалізованих інформаційних служб. У цьому їм відкривається доступом до численним закордонним АБД по ценам.

Послуги з підключенню і проведення пошуку цих АБД надає, наприклад, ВАО «Совинцентр», обчислювальний центр якого з 1985 року у числі найперших підключив свою термінальну станцію до центру автоматизованого обміну, ставши віддаленим абонентом цілого кількох великих зарубіжних інформаційно-обчислювальних мереж. У цей час інформаційна служба чи діє у складі бізнес-центру ВАО «Совинцентр».

Організація інформаційного забезпечення постійно вдосконалюється, в першу черга з рахунок використання сучасною комп’ютерною і телекомунікаційної технології. Не кожна промислова чи торгова компанія має достатніми можливостями для інформаційного власної роботи самотужки. Позначається і те, що у період економічної реформи підприємства нерідко змушені переорієнтуватися на випуск нову продукцію і вестиме пошук збуту на слабко вивчених рынках.

2.3 Єдина система зовнішньоекономічної информации.

Задля більшої пошуку цінової інформації, яка потрібна на розрахунків цін імпортних і експортних операцій, протягом останніх значної частини оперативної цінової інформації було підготовлено до багаторазового використання їх у проекту створення Єдиної системи зовнішньоекономічної інформації (ЕСВИ). Розробку і поетапне впровадження ЕСВИ здійснюють Головне управління координування й регулювання зовнішньоекономічних операцій (ГУВО) МЗЕЗ й «об'єднання інформаційного забезпечення і автоматизованої обробки даних (ИнформВЭС) МВЭС.

Важливою складовою ЕСВИ є організований у структурі МЗЕЗ банк цінової інформації, який учасниками зовнішньоекономічних зв’язків, направляють до нього даних про контрактних цінах на експортовані і імпортовані товари та. Банк цінової інформації ведеться об'єднанням ИнформВЭС, які з запитам комерційні умовах надає цінову інформацію як позиційних контрактних цін, і прейскурантів цін експорту. Дані про контрактних цінах зберігаються у банку цінової інформації на конфіденційній основі і повідомляються користувачам без свідчення про конкретний контракт та її участников.

Користувачі банку цінової інформації можуть звертатися до нього було як по каналам різних зв’язку, і через республіканських і регіональних уповноважених МЗЕЗ. Учасники зовнішньоекономічних зв’язків, надають у цей банк даних інформацію про цінах своїх контрактів і від пропозицій, мають пільговим режимом цінового інформаційного обеспечения.

Іншими важливими джерелами інформації ціни є періодичні видання Всеросійського науково-дослідного конъюктурного інституту (ВНИКИ), насамперед «Бюлетень іноземної комерційної інформації» (БИКИ). За інших періодичних виданнях ВНИКИ містяться інформацію про поточних цінах сільськогосподарських товарів і продукції їхньої переробки, енергоносіїв, хімічних товарів, добрив, медикаментів, руд і металів, вторинної сировини і окремих товарів для широкого споживання, а також біржові ціни світових товарних та ціни фактичних сделок.

3 Використання INTERNET в ділових комунікаціях і бизнесе.

Користувачі електронної пошти Internet досить часто виконують свої ділові проблеми, обмінюючись листами, контрактними пропозиціями, інформацією щодо цінах, конъюктуре ринку України і інших комерційних питаннях. Проте слід пам’ятати, що порівняно недавно комерційні організації не допускалися до підключенню до Internet-узлам.

Спочатку це обмеження було знято для дослідницьких організацій, і навіть навчальних центрів комерційних фірм. Потім було прийнято загальні організаційні рішення: доступом до Internet став можливий для будь-яких комерційних організацій; організували домен верхнього рівня COM, куди ввійшли багато комерційні мережі. Виник консорціум мереж CIX (Commercial Internet Exchange), які надають комерційні послуги з урахуванням Internet.

Отже, протягом останніх п’яти років образ Internet як асоціації комп’ютерних мереж, вирішальних освітні, науково-дослідні, інформаційні і гуманитарно-коммуникационные завдання, значно змінився. У межах окремих базових мереж Internet, наприклад, у мережі NSFNET, діють суворі обмеження, які забороняють комерційний трафік. Інші структури типу CIS створюють власні мережні маршрути для комерційного трафіку, стимулюючі використання Internet різними фірмами і бизнесменами.

Нові технічні засоби комунікацій (мобільні мережі, персональні коммуникаторы типу Newton, кошти електронного обміну комерційної інформацією EDI/EDIFACT, системи мережного мультимедиа-трафика) також починають активно розширювати спектр бізнес застосувань Internet. Ділові люди в відрядженнях можуть через Internet одержати доступ своїх партнерів, адміністрації своєї фірми, і навіть до різним баз ділових новин, фінансової інформації, або консультационным центрам.

Розглянемо коротко основні можливості Internet для ділових комунікацій і бизнеса.

Поліпшення внутрішньофірмових комунікацій. Багато фірмах та підприємствах, мають регіональні відділення і філії, впровадження електронної пошти для ділової листування, підготовки контрактів, оформлення замовлення на комплектуючі, оперативної звітності та інших таких завдань, можна значно прискорити, якщо базуватися на технологій і що розвивається структурі Internet. У Росії її дедалі більше організацій які мають послугами Relcom, постійно використовують електронної пошти для целей.

Поліпшення можливостей споживачам. Інтернет у своїх сучасних режимах (online — доступом до баз даних, оперативний поштовий діалог, передача мультимедиа-информации) дозволяє організувати перегляд торгових каталогів й одержання різноманітної рекламно-справочной інформації про товарах. Прості режими перегляду рекламних новин широко використовуються сьогодні вітчизняними користувачами. Наприклад, через Relcom можна одержати доступ файлам комп’ютерної ділової гри і рекламної інформації московського тижневика «Комп'ютер Уолд».

Маркетинговые дослідження ринку. Існує велика число списків розсилки Internet, присвячених якомусь продукту чи товарної групі. Фірми, провідні бізнес для цієї групи продуктів, можуть аналізувати думки, коментарі, технічні ж проблеми і інші споживчі аспекти, по якому істотно знати узагальнені думки потребителей.

Наприклад, список Info-High-Audio присвячений високоякісної аудіотехніці: оцінкам споживачами підсилювачів, навушників, стереосистем, аудіокасет й іншого такого устаткування. Виробники аудіотехніки і менеджери про торгівлю можуть регулярно аналізувати повідомлення користувачів, хоча вони часто й досить суб'єктивні, але дуже важливі з погляду оцінки найважливіших споживчих факторов.

Доступність технічної інформацією online — режимі. Internet дає можливість відшукати і переглянути в оперативному режимі величезні обсягу і розмаїттям масиви інформації: книжки, технічні каталоги, газети, журнали, спеціальні фонди документації. Багато традиційні завдання бібліотечно-інформаційного обслуговування вирішуються сьогодні засобами Internet дуже це й економічно вигідно. Ці служби діють у масовому масштабі в Internet лише 7−8 років, швидко еволюціонуючи від експериментальних режимів до широкої практичному використанню. Тож у пресі, що з Internet, широко дискутуються вормосы стягування плати користування Internet-библиотеками, і навіть проблеми типу (copywrite).

Нові змогу ділових людей. Однією із найперспективніших ліній розвитку Internet є мобільні мережні роботи. Служби Internet вже доступні на багатьох транспортних засобах: автомобільному, авіаційному, морському і залізничному транспорті. У цьому треба враховувати, що існуючі системи мобільного радіозв'язку зазвичай використовують радиоволновый принцип передачі, тому йдеться про інтеграцію служб Internet з новими глобальними системами мобільного зв’язку, мають системи супутникових станций.

Інформаційні online — службы.

Різноманітні ділові новини, комерційні бази даних, і дискусійні форуми (списки розсилки) доступні і дуже корисні користувачів Internet, які використовують ці ресурси освіти, науці, і бізнесі. У цьому вся розділі коротко буде представлено найважливіші інформаційні служби, активно надають свої послуги користувачам Internet.

America Online. Один із найбільших комерційних служб США, America Online, надає служби електронної пошти, дискусійні форуми і архіви файлів. Служба доступна як у комутованих телефонним лініях, так і крізь загальнодоступні мережі. Робота з цим службою потрібно зареєструватися під певним ім'ям, паример smithbob, і далі спрямовувати по Internet повідомлення з адресою smithbob@aol. com, де aol. com позначає адресний домен служби America Online.

AT&T Mail. Спочатку така була розроблена на вирішення ділових завдань службовцями AT&T. У результаті розвитку служб і кола користувачів, у межах AT&T Mail були інтегровані електронна пошта, факс-служба, передача файлів, BBS-службы та інші прикладні системи. Шлюз з Internet позначається безпосередньо з ім'ям attmail. com, для здобуття права направити повідомлення smithbob (зареєстрованому користувачеві AT&T Mail), слід адресувати його як smithbob@attmail. com.

BIX.

Популярний комп’ютерні журнал BYTE однією з перших технічних видань оцінив переваги електронної пошти і BBS-служб на підтримку тих інтересів своїх читачів, що вимагають від редакції журналу постійної листування, консультацій, обміну довідковими матеріалами й комп’ютерної документацією. BIX — the Byte Information eXchange — надає online — доступом до своїм дошкам оголошень і баз данных.

Prodigy.

Це служба, створена рамках кооперації фірм IBM і Sears. Відрізняється розвиненим графічним інтерфейсом користувача IBM PC. Хост-система prodigy. com дозволяє змогли ефективно використати ресурси Internet.

Нині багато комерційні інформаційні служби активно розширюють свої послуги і розвиваючи мережу користувачів. Розглянемо з прикладу двох служб США CompuServe і Delphi, і навіть комерційної служби RELS/Relcom, можливості, надані цими службами для ділових комунікацій і бизнеса.

CompuServe.

Також надає своїм зареєстрованим користувачам розвинені послуги електронної пошти й пошуку різноманітної ділової інформації. Інформаційний сервіс доступний через потужну пошукову систему, має гнучку логіку навігації і перегляду тематичних баз даних. Тематичний індекс містить, зокрема, такі розділи по бизнесу:

Money Matters and Markets

Industry Information

Current Stock Quotes

Online Brokerage Services

Finacial and Investment Forums

Business Inforamion

Industry and Professional Forums

Company Profiles

Demographics Information by Zip Codes

Government Publications

Користувачі CompuServe можуть також посилати і реально отримувати повідомлення по електронної пошти від усіх користувачів Internet.

Delphi.

Хост-система Delphi. com є серед комерційних служб Internet і від своїх конкурентів у цьому, що дозволяє повний спектр Internet-услуг, включаючи службу Relay Chat — службу online-диалога як електронної пошти. Головне меню послуг Delphi містить такі пункты:

Business and Finance

Computing Groups

Conferences

Entertainment and Games

Groups and Clubs

News, Weather and Sports

Reference and Education

Shopping

Travel and Leisure

Using DELHI

Workspace

HELP

Отже, сучасні комерційні інформаційні служби цілеспрямовано розвиваються убік послуг Internet і користувачів Internet до своїх службам. Зв’язність з Internet й можливості взаємного трафіку є рекламними чинниками над ринком мережевих інформаційних услуг.

RELIS/Relcom

Комерційна інформаційна служба RELIS організована московським вузлом Акціонерного суспільства РЕЛКОМ. Групи новин relis містять таку інформацію: relis. amcs системи КОНСУЛЬТАНТ і Ділові папери relis. cwm газета КомпьютерУолд relis. fis газета Фінансові Вісті relis. ima-press новини Агенства ИМА-ПРЕСС relis. jusinf повідомлення й тексти законів relis. pf новини Агенства POSTFACTUM relis. polinom ціни ринку електронної техніки relis. wps аналітичні обзоры.

Заключение

Чільну роль під час проведення аналізу проблем МЭО грає економічна інформація, яка підрозділяється на статистику, бухгалтерську звітність й оперативніші дані. Натомість з вищезгаданих типів економічної інформації найбільше значення науці і практики мають статистичні показники. Сучасна система міжнародної статистики є механізмом, у якому лише статистичні організації розробляють статистичну методологію, програми спостереження, інші безпосередньо збиратимуть, обробку і публікацію статистичних даних. Розмаїття статистичних збірок, випущених різними організаціями з різних сфер економічної діяльності, порушують питання уніфікацію методів збору інформації, її статистичної обробці, порівнянності класифікаторів, що у міжнародному обміні товарів та послуг, видів діяльності, одиниць виміру і т.д.

Різновидом оперативної інформації є цінова інформація. Сотні різних організацій інших країнах зайняті збиранням вихідної цінової інформації, її аналітичної обробкою, зберіганням зброї та поширенням на комерційній основі. У тому числі органи державної статистики, консультаційні і дослідницькі фірми, торгові видавництва і торгово- промислові палати, асоціації у виробників і ін. Їх зусиллями різнорідна інформація наводиться до сопоставимому виду, вибудовується у тимчасові ряди цінових показників, що дозволяють без особливих зусиль визначити загальні тенденції динаміки ціни світовому ринку й практично незамінні розробки прогнозів цен.

На відміну від оперативної інформації, збір якої обмежений колом практичних завдань, розв’язуваних комерційної організацією зовнішньому ринках, цінова продукція зазначених вище виробників інформаційних послуг доступна найширшому колу користувачів. Тому одержані від них матеріали з приводу світових цін служать важливим доповненням оперативних джерел інформаційного забезпечення конъюктурно-ценовой работы.

Міжнародна комп’ютерна мережу Інтернет у час надає можливість отримання практично будь-який інформації. У цьому роботи розглядався весь спекр комерційної інформації доступною через Internet, а наведено лише ті приклади отримання комерційної информации.

Литература 1. Міжнародні економічних відносин. Підручник під ред. В.Є. Рибалкіна М., 1998 рік 2. Економіка зовнішніх економічних зв’язків Росії. Підручник під ред. А. С. Булатова М., 1997 рік 3. Ю.М. Горностаїв та інших. Світова мережу INTERNET. Застосування у науці й бізнесі. М. 1997 год.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою