Упражнения за базами даних MS ACCESS (методичка)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Інформатика


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Упражнения за базами даних MS ACCESS.

Вправа 1 Система управління базами даних MS Access
Тема: Создание таблиц
* Структура таблиц
* Поля
* Типи данных
* Властивості данных
Завдання 1
Створити на своєї дискеті порожню базу даних. Для цього виконати такі действия:
1. Запустити програму MS Access
2. Створити нову базу даних (Файл/создать базу данных)
3. З раскрывающегося списку ПАПКА вибрати диск 3.5.
4. У полі ім'я файла запровадити ім'я бази даних «фамилия_группа_БАЗА ДАНИХ», натиснути кнопку створити.
5. Вікно бази даних полягає з шести вкладок, вибрати вкладку «таблиця» і натиснути кнопку создать
6. У вікні «нова таблиця» вибрати пункт «конструктор»


1. Відкрити таблицю «Вигляд/ режим таблиці».
2. Заповнити рядки.
Будьте уважні при заповненні шпальти «дата народження» — роздільники проставляються автоматически.
На пропозицію системи дати ім'я створеної таблиці запровадити ім'я «анкета» ЗБЕРЕГТИ!!! (файл. сохранить)
Завдання 4
1. На основі створеної таблиці створіть список прізвищ студентів Вашої групи, для цього в режимі конструктора для поля «прізвище» відкрийте вкладку «подстановка"и встановіть такі властивості для поля „фамилия“
Тип елемента управления
Поле зі списком
Тип джерела строк
Таблица/запрос
Джерело строк
1. Клацніть мишкою,
2. Натисніть кнопку …
3. У який з’явився вікні „построителя запитів“:
* додати таблицю „Анкета“,
* закрити вікно „додавання таблиці“
* перетягнути з допомогою миші полі „прізвище“ в „полі“ бланка запиту
* в полі „висновок на екран“ повинна стояти галочка (
Обмежитися списком
Нет
4. У результаті виконання Завдання 4 в таблиці „Анкета“ в полі „прізвище“ при щиглику мишею повинна з’явитися кнопка, забезпечує вибір з списку. Перевірте це. ФАЙЛ/СОХРАНИТЬ!!!

Вправа 2 Система управління базами даних MS Access
Тема: Використання форм для введення і редагування данных
* Способи завдання форм
* Кнопки переміщення по записям
* Перехід з форми в режим таблицы
* Робота зі списками
Завдання 1
Створити форму для заповнення таблиці „Анкета“
* Відкрийте вікно бази данных
* Перейдіть на вкладку „формы“
* Натиснімо кнопку створити.
* Вибрати Автоформа: стрічкова, в ролі „джерела даних“ виберете таблицю „анкета“.
Завдання 2
Розберіться з кнопками переміщення по записям
(
Перехід на одну запис вперед
((
Перехід на останню запис
(
Перехід на одну запис назад
((
Перехід на чисту сторінку, де можна запровадити нову запись
((
Перехід на першу запис
Завдання 3
1. Створіть таблицю для введення груп, наявних на третьому курсі:
* вибрати вкладку „таблицы“,
* натиснути кнопку створити.
* в вікні „нова таблиця“ вибрати пункт „конструктор“
* створити структуру таблиці, для цього треба заповнити стовпчики „ім'я поля“ і „тип даних“ наступним образом:
Ім'я поля
Тип данных
Группа
Текстовий (клацніть мышкой)
* У у відповідь питання „Створити ключове полі зараз“ натиснімо кнопку немає.
* Таблицю назвати „группы“
Завдання 4
Створити форму для заповнення таблиці „групи“, заповнити цю форму, виконавши такі действия:
* Вибрати вкладку „формы“
* Натиснути кнопку создать.
* Вибрати „автоформу: в стовпець“, в ролі джерела даних вибрати таблицю „группы“
* Запровадьте дані в форму „группы“
Завдання 5
Зверніть увагу на то, що якщо ви в полі „прізвища“ введете нову прізвище, то вона не з’явиться в раскрывающемся списку прізвищ. Переконайтеся в этом!
Завдання 6.
Создадть самозаполняющийся список прізвищ, щоб при введення нової прізвища це прізвище автоматично потрапляла в список .і згодом цю прізвище можна було б вибрати з списку, а не набирати наново. Для цього виконайте такі дейчтвия:
1. Створіть форму, засновану на таблиці „анкета“ з ім'ям „форма для додавання записів“. Ця форма буде використовуватися для додавання в список нових пунктів.
2. Створіть групу макросів. Будьте дуже уважні при виконанні цього пункта!!!
* Вибрати вкладку „макроси“, натиснути кнопку створити.
* Запровадити макрокоманду „відкрити форму“
* Ім'я форми: „форма для додавання записей“
* Режим: Форма
* Режим даних: Добавление
* Режим вікна: Обычное
* Закрити вікно і зберегти макрос з ім'ям „Добавление“
* Створити наступний макрос:
* Запровадити макрокоманду „Виконати команду“
* Команда „Зберегти запис (Save Record)“
* Запровадити макрокоманду „Виділити обьект“
* Тип об'єкта: Форма
* Ім'я об'єкта: Анкета
* У вікні бази даних: Нет
* Запровадити макрокоманду „Обновление“
* Ім'я елемента: Фамилия
* Закрити вікно і зберегти макрос з ім'ям „Закрытие“
3. Переключіться в форму „Форма для додавання записів“ в режимі конструктора.
4. Вибрати режим „вид/свойства“
5. Відкрити вкладку „События“
6. Додати макрос „Закриття“ в властивість „Закриття формы“
7. Закрити форму
8. Відкрийте в режимі конструктора форму „Анкета“
9. Клацніть „правої мишкою“ по полю „прізвище“ виберете пункт „свойства“
* Відкрити вкладку „События“
* Вказати ім'я макросу „Додавання“ в полі введення властивості „Подвійне натискання кнопки“
Завдання 7.
1. Перевірте роботу створених Вами макросів по створенню самозаполняющегося списка.
* Переключіться в режим форми „анкета“
* Двічі клацніть мишкою по полю „прізвище“, введіть прізвище „Клінтон“,
* Заповніть інші обов’язкові поля для записи з прізвищем „Клінтон“
* закрийте форму. Ви знову в головною формі „Анкета“
* Спробуйте розкрити список прізвищ, клацнувши мишкою по кнопці (.
Якщо Ви акуратно виконали Завдання 6, то в списку Ви знайдете прізвище „Клинтон“
2. Закрийте форму, зберігши внесені зміни. ФАЙЛ/СОХРАНИТЬ!!!

Вправа 3 Система управління базами даних MS Access
Тема: Проектування многотабличных баз данных
* Майстер таблиць.
* Майстер форм.
* Модифікація структури таблицы
Завдання 1
1. Створити таблицю „Викладачі“: Використовуйте Майстер таблиць.
* Вибрати для створення таблиці зразок „Співробітники“ і вибрати з запропонованого переліку полів следующие:
* Фамилия
* Имя
* Отчество
* Должность
* Назва відділу (перейменувати, як „кафедра“)
* Назвати створену таблицю „Викладачі“ Зв’язки не визначати, тобто. натиснути кнопку Далі.
* Вибрати режим „безпосередній введення даних в таблицу“
* У режимі конструктора визначити тип даних для кожного поля

1. Створіть форму для заповнення таблиці „Преподаватели“.
* Вибрати вкладку „Форми“, і створити форму, використовуючи Майстер форм, визначивши в ролі джерела таблицю „Преподаватели“
* Відзначити мишкою все поля для створення формы
* Вибрати вид форми „ленточная“
* Стиль вибрати на своє усмотрение
* Ім'я форми „Преподаватели“
* Подальші дії „Відкрити форму для просмотра“
2. Заповніть форму. Зверніть увагу на то, стовпець „кафедра“ заповнюється шляхом підстановки з сформованого Вами списка.
ФАЙЛ/СОХРАНИТЬ!!!

Вправа 4 Система управління базами даних MS Access
Тема: Проектування многотабличных баз данных
* Елемент управління типу — „полі зі списком“
Завдання 1
Так як у Вас в базі вже є таблиця з переліком груп, таблиця з переліком дисциплін, а також таблиця „Анкета“ з переліком студентів цим треба скористатися для автоматичного заповнення полів „група“, „дисципліна“ і „Студент“ в створюваної Вами таблиці „Зачет“
Це можна зробити з допомогою елемента управління полем
3. Для поля „група“ змінити елемент управления:
* Відкрийте вкладку „Підстановка“ і встановіть такі властивості для поля „группа“
Тип елемента управления
Поле зі списком
Тип джерела строк
Таблица/запрос.
Джерело строк
8. Клацніть мишкою,
9. Натисніть кнопку …
10. У який з’явився вікні „построителя запитів“:
* додати таблицю „Группы“,
* закрити вікно „додавання таблиці“
* перетягнути з допомогою миші полі „Група“ в „полі“ бланка запиту
* в полі „висновок на екран“ повинна стояти галочка (
Обмежитися списком
Да
4. Аналогічно змінити елемент управління для полів „дисципліна“ і „студент“, використовуючи в ролі рядків відповідно таблиці „дисципліни“ і „анкета“.
Завдання 2
1. Створіть форму для заповнення таблиці „Зачет“
* Перейдіть на вкладку „формы“
* Натисніть кнопку створити.
* Вибрати Автоформа: стрічкова, в ролі „джерела даних“ виберете таблицю „Зачет“.
2. Користуючись створеної формою „Залік“ введіть дані по всім студентам своєї групи по двом дисциплінам на свій вибір.
Залік відзначайте прапорцем (.
У такий форми контролю, як „залік“ може бути два стану: „залік“ чи „незачет“. Для індикації стану, яке може мати одне з двох допустимих значень, використовується елемент управління типу прапорець, в ніж Ви і убедились
Тепер зробимо так, щоб поруч з прапорцем з’являлася напис „залік“, а якщо прапорця немає (то є Ви не відзначили його галочкою), то нехай з’являється напис „незачет“
Завдання 3
Для того, щоб у вигляді прапорця запровадити полі одне з двох значень треба скористатися функцією управління Iif, а для цього слід виконати такі действия:
1. Відкрийте форму „Залік“ в режимі конструктора
2. Праворуч від поля типу прапорець ((.) додати елемент типу „поле“:
* Клацніть мишкою по значку аб на панелі інструментів, і справа від прапорця ще раз клацніть мишкою, з’явиться полі з довільній написом (поле…).
3. Натисніть „праву мишку“ на цьому полі, розкрийте пункт „властивості“, Запровадьте в властивість „дані“ таке вираз
=Iif ([Результат]; „Зачет“;"Незачет»).
4. Встановити для властивості «Висновок на екран» для написи (напис перебуває зліва від поля) поля значення «нет»
Завдання 4
1. Перегляньте форму «Залік» в режимі форми. Тепер встановлений прапорець буде відповідати значенням «залік», а знятий прапорець — значенням «незачет».
2. Користуючись новим елементом управління «прапорець» поставте результати по заліку наново СОХРАНИТЬ!!!

Вправа 6 Система управління базами даних MS Access
Тема: Проектування многотабличных баз данных
* Зв’язки між таблицами
Таблиця полягає з рядків і шпальт і має унікальне ім'я в базі даних. База даних містить безліч таблиць, зв’язок між якими встановлюється з допомогою які збігаються полів. MS Access підтримує чотири типу відносин між таблицами:
Один-к-одному (кожна запис в однієї таблиці відповідає лише однієї записи в інший таблице
Один-ко-многим (кожна запис в однієї таблиці відповідає багатьом записів в інший таблице)
Много-к-одному (аналогічна записи «один-ко-многим)
Много-ко-многим (одна запис з першої таблиці може бути пов’язана більш ніж з однієї записом з другий таблиці або одна запис з другої таблиці може бути пов’язана більш ніж з однієї записом з першого таблиці)
Тип відносини „один-ко-многим“ є найбільш общим
Розглянемо на конкретному прикладі, для чого може знадобитися зв’язок між таблицами.
Припустимо Ви вже по всім групам заповнили таблиці „Іспит“, і „Залік“ повністю і з’ясувалося, що одна з дисциплін в таблиці „дисципліни“ названа не так, що в свою чергу позначилося на заповненні таблиць „Залік“, або „Іспит“. Аналогічна ситуація може статися із прізвищем студента и.т. д…
Як зробити, щоб виправивши назва дисципліни в таблиці „Дисципліни“, або, змінивши прізвище студента в таблиці „Анкета“, таблиці „Залік“ і „Іспит“ були б виправлені автоматично. Для цього треба встановити зв’язок між таблицами:
Завдання 1
Встановіть зв’язок між таблицями „Залік“ -[ „Дисципліни“, „Анкета“ ]
Ставлення „один-ко-многим“ створюється в тому разі, коли полі, по якому встановлюється зв’язок (зі боку відносини „один“) має мати свойство:
Индексированное полі - Так, збіги не допускаются»
Це належить до полю «прізвище» в таблиці «анкета»
і полю «дисципліна» — в таблиці «дисциплины»
Перевірте наявність цих властивостей в ваших таблицях, колись, ніж приступити до виконання задания
1. Для цього виконайте такі действия:
* Перейти в режим «Таблицы»
* Якщо у вас є відкриті таблиці, чи форми — закрийте их.
* Натиснімо кнопку «Схема даних» на панелі управления.
* Користуючись «правої мишкою» додайте в схему все таблиці «Залік» ,"Анкета", «Дисципліни»
* Закрийте вікно «Додавання таблиці» У схемою даних повинні з’явитися три схеми вище зазначених таблиц.
* Помістіть покажчик миші на полі «Дисципліни» таблиці «Залік» і, натиснімо ліву кнопку і, не відпускаючи її, перетягнете що з’явився значок поля на полі «Дисципліна» таблиці «Дисципліни». З’явиться діалогове вікно «Связи»
* Поставте прапорець «Забезпечення цілісності данных»
* Поставте прапорець «Каскадна відновлення пов’язаних полей»
* Натисніть кнопку Обьединение.
* Виберете опцію 3, OK.
* Натиснімо кнопку Створити., щоб підтвердити створення связи.
* Перейдіть в вікно «Схема даних», Ви повинні побачити що з’явилася зв’язок «один-ко-многим»
2. Аналогічно створіть зв’язок між полем «прізвище» таблиці «анкета» і полем «студент» таблиці «Залік». (послідовність дій той самий, що і при встановленні зв’язку між таблицями «Дисципліни» — «Залік», лише зв’язуються інші поля)
Завдання 2
Якщо Ви правильно виконали завдання 1, то:
Після встановлення зв’язку зміна полів «прізвище» і «дисципліна» відповідно в таблицях «анкета» «дисципліни» автоматично потягне пов’язаних з цими полями полів «дисципліна» і «студент"в таблиці „Залік“. У свою чергу Ви не зможете запровадити в таблицю „Залік“ нові прізвища, чи дисципліни, якщо вони відсутні в таблицях „Анкета“ і „Дисциплины“
Перевірте это…
Завдання 3
1. Встановіть зв’язок між таблицями „Іспит“ — ["Анкета», «Дисципліни"] Перевірте, як працюють зв’язку!!! СОХРАНИТЬ!!!

Вправа 7 Система управління базами даних MS Access
Тема: Підлеглі формы.
* Перегляд даних, мають ставлення один-ко-многим
Припустимо, Вам потрібно подивитися дані результатів іспиту по кожному студентові в окремішності, або по кожної дисципліни в окремішності, використовуючи вже готову таблицю, де у Вас занесені загальні результати по всім студентам і по всім дисциплинам.

Для цього використовується механізм створення підлеглих форм.
Завдання 1.
Створити підпорядковану форму по результатам здачі іспитів з вибіркою по кожному студентові в отдельности.
Виконати послідовно действия:
1. Відкрийте вашу базу данных
2. Виберете вкладку „формы“
3. Натисніть кнопку створити і виберете опцію „Майстер форм“, не обираючи джерело даних, натиснімо кнопку ОК
4. У вікні „Створення форм“ виберете з списку Таблицы/запросы таблицю „Іспит“ (це буде підпорядкована форма»). Помістіть в «обрані поля» поля «дисципліна», «студент», «результат контроля»
5. Не виходячи з вікна «Створення форм», виберете з списку «Таблицы/запросы» таблицю «Анкета» (це буде головна форма) і помістіть в список «Обрані поля» полі «Прізвище».
6. Натисніть кнопку далі, в результаті відкриється таке вікно діалогу «Створення форм». У цьому вікні Вам доведеться визначити головну і підпорядковану таблицы.
7. Клацніть мишкою по таблиці «Анкета».
8. Зверніть увагу на праву частина вікна: в верхньої частини відбиваються поля головною («Анкета»), а в нижньої частини — що була («Іспит») таблицы.
9. Вибрати опцію «підлеглі формы»
10. Визначивши головну і підпорядковану таблиці, натиснімо кнопку далі.
11. Виберете зовнішній вид — табличный
12. Виберете стиль на Ваша усмотрение
13. Форму назвати «Анкета для іспиту», назва що була форми не изменять.
14. Натиснути готове.
Створена форма цілком прийнятна для использования.
Спробуйте змінювати прізвище студента (використовуйте кнопки переміщення по записів внизу вікна), і Ви побачите як змінюється вміст таблиці «Іспит». Причому інформація, з’являється в таблиці належить лише до обраному Вами студентові.
Переконайтеся в цьому!!! У цієї формі явно зайва інформація в що була таблиці «Іспит», адже цілком досить прізвища студента, яка з’являється вгорі над результатами контролю. Це можна виправити в конструкторі форм в наступному упражнении.

Вправа 8 Система управління базами даних MS Access
Тема: Форматування форм.
Зовнішній вид форми можна изменить:
* Змінити стиль
* Змінити шрифт
* Додати надписи
* Видалити непотрібні поля
* Вставити малюнок, діаграму и.т.д.
Завдання 1
Змініть стиль форми «Анкета» по своєму розсуду, для этого:
* Відкрийте форму в режимі конструктора
* Натиснімо на панелі інструментів кнопку «Автоформат»
* Виберете потрібний стиль
Завдання 2
1. Змініть колір фону і колір шрифту для кожного поля по своєму усмотрению
2. Вставте на місце поля «код «рисунок:
* Натисніть кнопку «малюнок» на панелі інструментів, клацніть мишкою по тому місцеві, де повинен бути малюнок (полі «код») і виберете будь-який з файлів в папці «Programm FilesMicrosoft OfficeClipart».
Завдання 3
1. Спробуйте змінити розмір поля для введення прізвища по висоті, для цього треба клацнути мишкою по цьому полю і змінити що з’явилися кордону поля.
2. Змініть шрифт (размер, вид, цвет …) для поля «Фамилия»
Завдання 4
1. Прибрати в що була формі «Іспит» полі «Студент»:
* Відкрити форму «Анкета для іспиту». (У що була формі «Іспит» бажано прибрати полі «Студент», так як прізвище вже присутній в верхньої частини формы)
* приберіть полі «студент»:
* Відкрити форму в режимі конструктора
* Виділити полі «студент» і «вирізати» це поле.
2. Вийдіть з режиму конструктора і подивіться, як тепер виглядає форма

Вправа 9 Система управління базами даних MS Access
Тема: Вибір даних з таблиць з допомогою запросов
Ви вже познайомилися з конструктором запитів, коли використовували їх для підстановки в ролі джерела рядків при побудові таблиц.
Завдання 1
1. Додайте в таблицю «Іспит» полі «Викладач» зі такими характеристиками:
* Тип даних — текстовый
* Підпис — преподаватель
* Підстановка — використовуйте полі зі списком (джерело рядків — таблиця «преподаватели»
Завдання 2
У Вас в таблиці «Іспит» має бути не менш 20 записів і ці записи повинні утримувати информацию:
* Не менш, ніж по трьом дисциплинам
* Оцінки повинні бути різні (від відмінно до незадовільно)
* Студенти повинні бути з різних груп (хоча б з двух)
Переконайтеся в тому, що записів в таблиці достатнє кількість, в противному разі додайте нові записи.
Завдання 3
2. Створіть запит по вибору записів, містять студентів, котрі здали все іспити на «відмінно». Для цього треба виконати такі действия:
* Вибрати в вікні бази даних вкладку «Запит», натиснути кнопку Створити.
* У вікні діалогу «Новий запит» виберете опцію «Конструктор»
* Access запропонує Вам вибрати таблицю, виберете таблицю «Іспит», натисніть кнопку додати і закрийте вікно диалога.
* З таблиці послідовно виберете поля «Студент», «дисципліна», «результат» і перетягнете обрані поля по черги в бланк запиту.
(можна просто двічі клацнути мишкою по кожному полю).
* У рядку «умова відбору» введіть условие:
* Клацніть по кнопці «побудувати» на панелі управления
* У який з’явився построителе клацніть по кнопці «Like»
* Надрукуйте Like «відмінно», ОК.
* Закрийте вікно конструктора запросов.
3. Збережіть запит з ім'ям «Запит по отличникам»
4. Відкрийте створений запит і переконаєтеся в тому, що вибірка була зроблено правильно
Завдання 4
1. Створіть аналогічний запит по двоечникам і збережіть з ім'ям «Запит по двоечникам»
2. Відкрийте створений запит і переконаєтеся в тому, що вибірка була зроблено правильно
Завдання 5
1. Створіть запит на вибірку записів по результатам контролю по дисципліни, яку викладає Быковская (можна вибрати іншого преподавателя).
Запит збережіть з ім'ям «Запит по дисципліни»
2. Відкрийте створений запит і переконаєтеся в тому, що вибірка була зроблено правильно
Завдання 6
1. Створіть на базі таблиця «Анкета» запит для формування списку студентів, які народилися
з 1 травня 1979 року по 31 грудня 1979 года.
Для формування запиту Вам слід викликати построитель висловів (кнопка «побудувати») і вибрати в списку операторів — оператор порівняння Beetween, натиснути кнопку «Вставити», ОК
Тепер откорректируйте що з’явилися вираз наступним образом:
Between #01. 05. 79# And #31. 12. 79#.
Якщо раптом виявилося, що таких студентів в Вашої групі немає, зміните умови запроса.
Запит зберегти з ім'ям «Запит по дати рождения»
2. Відкрийте створений запит і переконаєтеся в тому, що вибірка була зроблено правильно
Завдання 7
Створіть форми для всіх запитів (автоформа стрічкова)
Бажано, щоб режим запитів повинен бути організований лише для перегляду потрібної інформації, а не для її коригування.
Завдання 8
Закрити доступ до коригуванні бази даних в режимі запросов.
Щоб в режимі запитів не можна було б змінити інформацію в базі даних треба виконати такі действия:
1. Відкрити форму для запиту в режимі конструктора
2. Позначити полі і правої кнопкою викликати властивості позначеного поля, потім на вкладке «дані» встановити властивість «Блокування» — Да.
Аналогічно встановіть Властивість «Блокування — Так» для всіх полів у всіх формах для запитів (форми для запитів Ви створили в Задании

Вправа 10 Система управління базами даних MS Access
Тема: Побудова отчетов.
Ви вже навчилися створювати таблиці, вводити і редагувати в них дані як в самих таблицях, так і при використанні форм. Ви можете також переглядати і аналізувати базу, обираючи потрібну інформацію з допомогою запитів. Результати перегляду і аналізу можуть бути представлені в вигляді отчетов.
У цьому вправі Ви навчитеся створювати і оформляти звіти для їх наступної распечатки.
Завдання 1
1. Створити звіт по результатам здачі іспитів, використовуючи таблицю «Іспит». Для цього виконайте послідовність действий:
* Відкрийте вкладку «отчеты»
* Натиснути кнопку створити, вибрати Майстер звітів, в ролі джерела вибрати таблицю «Экзамен»
* Перенести в «обрані поля» такі поля:
* Дисциплина
* Группа
* Студент
* Результат контроля
* Натиснути далі.
Тепер треба визначити, потрібно чи згрупувати дані по якомусь з полів. Поля, по яким буде здійснюватися угруповання, поміщаються в верхньої частини правого списку в окремої рамці і виділяються на екрані синім цветом.
* Вибрати угруповання по дисципліни, натиснути далее
* Поставити режим сортування в зростаючу котячу порядку по полю «Студент», натиснути далее.
* Визначити вид макета — «Ступінчастий» (чи на своє розсуд, можете поекспериментувати), натиснути далее
* Вибрати стиль на своє розсуд, натиснути далее
* Поставити ім'я звіту «Звіт по іспитів», натиснути кнопку «Готово».
Звіт готовий, можете переглянути його в режимі «ФайлПредварительный просмотр».
Для того, щоб привести звіт в необхідний вид, його можна відкоригувати в режимі конструктора.
Завдання 2
1. Відкрийте Ваш звіт в режимі конструктора
2. Тепер, користуючись тими ж прийомами, що і при форматуванні форм (нагадую — треба виділити змінюване полі, клацнути правої мишкою і і вибрати пункт «властивості»), зміните в звіті в області заголовка і в області даних розмір шрифту на 12, кожне полі (стовпець) раскрасьте різним кольором тощо.
3. Зазвичай в заголовку звіт розміщують дату друку отчета.
Для розміщення дати виконайте такі действия:
* Виберете на панелі інструментів кнопку полі аб!
* Встановіть покажчик миші на місце в області верхнього колонтитула, де Ви припускаєте розмістити полі дати. У звіті з’явиться пов’язаний об'єкт, який складається з поля введення і написи до нему.
* Виділіть напис пов’язаного поля і приберіть її, натиснувши клавішу «delete», Ви таку операцію виконували, коли працювали з флажком.
* Виділіть поля введення, де буде розміщатися дата, і відкрийте для нього вікно властивостей (правої мишкою).
* Перейдіть на вкладку дані і натиснімо кнопку построителя … На екрані відкриється вікно діалогу «Построитель выражения».
* Відкрийте розділ «Вбудовані функції» папки «Функції» і, використовуючи функцію Now з списку функцій, поставте вираз Now (), натиснувши послідовно кнопки вставити, ОК.
* Натисніть кнопку розкриття списку властивості «Формат» вкладки «Макет» і виберете влаштовує Вас формат відображення дати в отчете.
1. Звіт збережіть з ім'ям «Экзамен»
4. Перегляньте отчет
5. Аналогічно створенню звіту «Іспит» створіть звіт «Зачет»

Вправа 11 Система управління базами даних MS Access
Тема: Створення кнопок управления.
Кнопки використовуються в формах для виконання певного дії чи низки действий.
Завдання 1
1. Створити кнопки виходу з всіх форм, які Ви создали:
* Анкета,
* Преподаватели
* Дисциплины
* Группы
* Экзамен
* Зачет
Почнемо з форми «Анкета»
* Відкрити форму в режимі конструктора
* Встановіть режим використання майстра на панелі елементів (кнопка «Мастера»)
* Виберете інструмент Кнопко на панелі элементов.
* Встановіть покажчик миші на місце в формі, в якому Ви припускаєте розмістити кнопку для виходу з форми і натисніть кнопку миші. Запускається майстер створення кнопки конструктора форм
У першому вікні діалогу розташовані два списку: Категорії і Действия
* Виберете в списку Категорії пункт «Робота з формою», а в списку «Дії» пункт «Закриття форми», далі.
* У вікні «Створення кнопок» введіть текст «Вихід», Далі.
* Поставити ім'я кнопки «Вихід з анкети», готове
Тепер можна вийти з конструктора і спробувати, як працює кнопка.
Завдання 2
Створити кнопки виходу для всіх форм (в тому числі і запитів), які Ви создали:
Завдання 3
Створити кнопки виходу для всіх звітів, які Ви создали:
Оформлення кнопок можна змінити в режимі конструктора, використовуючи праву мишку «Колір тексту»

Вправа 12 Система управління базами даних MS Access
Тема: Створення кнопочных форм
Кнопкова форма є не що інше, як Меню для роботи в базі даних. У меню може бути кілька вкладених підміню. Ви будете створювати меню наступній структуры:
Схема меню

У цьому меню 3 уровня
Завдання 1
1. Створити меню 1-го уровня:
* Закрийте все таблиці, форми, звіти, запросы
* Виберете пункт меню «Сервіс/ Надбудови/ Диспетчер кнопочных форм», в відповідь на питання
«Створити кнопкову форму?» натиснути кнопку Так. Перед Вами вікно диспетчера кнопочных форм
* Натиснути кнопку «Изменить»
* Запровадити назва кнопковою форми «Студенти П Ф СКАГС»
* Натиснути кнопку Закрити.
* Натиснути кнопку створити
* У вікні «Створення» запровадити текст «Форми», ОК.
* Натиснути кнопку створити.
* У вікні «Створення» запровадити текст «Запити», ОК.
* Натиснути кнопку створити.
* Аналогічно створити такі сторінки кнопковою форми:
«Звіти», «Выход»
2. Створити меню 2-го уровня
Тепер послідовно будемо розкривати кожен пункт меню 1-го рівня (для наочності можна орієнтуватися на схему меню).
* Відзначити курсором головну кнопкову форму «Студент» і натиснути кнопку Изменить
* Створити елемент кнопковою форми
* Текст «Формы»
* Команда «Перехід до кнопковою форме»
* Кнопкова форма — вибрати зі списку «Форми», ОК.
* Створити елемент кнопковою форми
* Текст «Запросы»
* Команда «Перехід до кнопковою форме»
* Кнопкова форма — вибрати зі списку «Запити», ОК.
* Створити елемент кнопковою форми
* Текст «Отчеты»
* Команда «Перехід до кнопковою форме»
* Кнопкова форма — вибрати зі списку «Звіти», ОК
* Створити елемент кнопковою форми
* Текст «Выход»
* Команда «Вихід з приложения»
* Кнопкова форма — вибрати зі списку «Вихід», ОК.
Закрити вікно «Зміна сторінки кнопковою форми», Ви повернулися в вікно «Диспетчер кнопочных форм»
3. Створити меню 3-го уровня:
Встановити курсор на сторінку «Форми» і натиснути кнопку змінити.
Ви перебуваєте в вікні «Зміна сторінок кнопковою формы»
* Створити елемент кнопковою форми
* Текст «Анкета»
* Команда «Відкриття форми в режимі редактирования»
* Кнопкова форма — вибрати зі списку «Анкета», ОК.
* Створити елемент кнопковою форми
* Текст «Преподаватели»
* Команда «Відкриття форми в режимі редактирования»
* Кнопкова форма — вибрати зі списку «Преподаватели"ОК.
* Створити елемент кнопковою форми
* Текст «Дисциплины»
* Команда «Відкриття форми в режимі редактирования»
* Кнопкова форма — вибрати зі списку «Дисциплины"ОК.
* Створити елемент кнопковою форми
* Текст «Группы»
* Команда «Відкриття форми в режимі редактирования»
* Кнопкова форма — вибрати зі списку «Группы"ОК.
Ви створили меню для введення і коригування інформації в базу даних, тепер створимо меню для виклику запросов
Завдання 2
Створити меню 3-го рівня для виклику запросов.
Закрити вікно «Зміна сторінки кнопковою форми», якщо Ви в ньому перебуваєте. Ви знову в диспетчері кнопочных форм
Встановити курсор на сторінку «Запити» і натиснути кнопку змінити. Ви перебуваєте в вікні «Зміна сторінок кнопковою формы»
* Створити елемент кнопковою форми
* Текст «Запит по двоечникам»
* Команда «Відкриття форми в режимі редактирования»
* Кнопкова форма — вибрати зі списку «Запит по двоечникам», ОК.
Аналогічно створити елементи кнопковою форми для інших запросов:
Завдання 3
Створити меню 3-го рівня для перегляду звітів, виконавши дії аналогічні діям при створенні меню для форм і запитів
Завдання 4
1. Закрийте диспетчер кнопочных форм
Тепер в Вашої Базі на вкладке «Форми» з’явилася нова форма з ім'ям «Кнопкова форма».
2. Відкрийте цю форму і перевірте як працює меню

Вправа 13 Система управління базами даних MS Access
Тема: Використання кнопок управління для переходу з одного рівня Меню в другой.
Завдання 1
У Вашем Меню є одна кнопка виходу, налаштована на вихід з бази данных
Створіть на кожному рівні кнопки управління для повернення на більш високий рівень (вихід в меню «Студенти П Ф СКАГС»).
1. Закрийте все таблиці, форми, звіти, запросы
2. Виберете пункт меню «Сервіс/ Надбудови/ Диспетчер кнопочных форм».
3. Відзначити сторінку «Форми», натиснути кнопку изменить
4. Створити новий елемент кнопковою форми з элементами:
* Текст — Выход
* Команда — Перехід до кнопковою форме
* Кнопкова форма — «Студент», ОК
5. Закрити вікно «Зміна сторінки кнопковою формы»
6. Відзначити сторінку «Запити», натиснути кнопку изменить
7. Повторити дії пункту 4. для створення кнопки виходу з пункту меню «Запросы»
8. Аналогічні кнопки створити для пункту меню «Отчеты»
9. Закрити диспетчер кнопочных форм
Завдання 2
Відкрити кнопкову форму і перевірити як працюють кнопки переходу з другого рівня на первый

Вправа 14 Система управління базами даних MS Access
Тема: Оформлення Меню для роботи з базой
Меню роботи з базою можна зовні змінити, доповнивши його малюнками, значками, змінити розмір кнопок, змінити шрифт написів пунктів меню тощо. Крім того створивши Меню роботи з базою бажано від сторонніх очей приховати вікно бази даних, щоб користувач розробленого ВАМИ програмного продукту не зміг побачити і змінити таблиці, запити, макросы.
Завдання 1
1. Змінити шрифт написів пунктів меню:
* Відкрити кнопкову форму в режимі конструктора
* Виділити мишкою то місце, де може бути напис пункту меню «Формы»
* Вибрати пункт меню «Видсвойства», (або просто клацнути правої мишкою)
* Відкрийте вкладку «Макет» і можете на своє розсуд изменить:
* Розмір шрифта
* Колір текста
* Колір границы
* Насыщенность
2. Аналогічно можна змінити оформлення для всіх пунктів меню, зробіть это!
3. Тепер можна з режиму конструктори і подивитися, що таке кнопкова форма (Это це і є головне меню до роботи з базою даних).
Завдання 2
1. Вставте малюнок в кнопкову форму на порожній місце зліва від меню:
* Відкрити кнопкову форму в режимі конструктора
* Клацніть правої кнопкою по порожньому місцеві справа від меню
* Вибрати пункт «Свойства»
* Вибрати вкладку «Макет/ Малюнок», натиснути кнопку ….
* Вибрати малюнок в папці С: Windows
2. Оформлення можна продовжувати далі, змінюючи колірні гами що залишився місця на панелі Меню.
Завдання 3
1. Приховати вікно бази данных:
* Вибрати пункт меню «Сервіс / Параметри запуска»
* Прибрати прапорець «Вікно бази данных»
2. Закрити базу даних, і відкрити її знову, перед Вами відразу з’явиться Меню.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою