Разработка основних розділів проекту виробництва работ

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Архітектура


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Министерство загального користування та професійної освіти РФ.

Північно-Кавказький державний технологічний университет.

Кафедра будівельного производства.

Пояснювальна записка

до курсовому проекту щодо організації та планированию

будівельного производства.

Тема проекту: «Розробка основних розділів проекту виробництва работ»

Проектував: ст. гр.

ПГС 99−1

Фриев Р.К.

Керівник проекта:

к.э.н. Тускаева З. Р.

Владикавказ 2004 г.

1. Вихідні данные

3ст.

2. Визначення тривалості будівництва 5ст. об'єктів і трудомісткості работ

3. Вибір раціональних способів ведення робіт 9ст.

4. Організація робіт і календарне планування 9ст.

4.1. Поділ обсягів робіт на об'єкті за видами, виконавцям і захваткам 9ст.

4.2. Календарні графіки виробництва СМР й потреби в ресурсах 12ст.

5. Проектування стройгенплана 13ст.

6. Технико-экономические показники 19ст.

Список використаної літератури. 20ст.

Строительство-ведущая галузь народного господарства країни, «становий хребет» вітчизняної економіки, де вирішуються жизненно-важные завдання структурної перебудови матеріальної бази всього виробничого потенціалу же Росії та розвиток невиробничій сфери. Від ефективності функціонування будівельного комплексу великою мірою залежать як теми виходу з кризи, і конкурентоспроможність вітчизняної економіки. Роль инвестиционно-строительной діяльності особливо зростає у період структурної перебудови экономики.

Звідси й підвищений інтерес та можливостей і правоохоронної діяльності будівельного комплексу Росії, нині можна буде усвідомити, що стару систему організації та управлінням будівництвом зруйнована і практично спрацьовує. Будівельний комплекс сегодня-это досить роздрібнене, не керовану з одного чи навіть кількох, центром безлічі самостійно суб'єктів господарювання, які мають своїми специфічними особливостями і пов’язаних системними цепями.

Сформована внаслідок проведених змін у держави не економіці систему управління у будівництві поки що працює недостатньо ефективно. У межах недостатньо розвиненого будівельного ринку, при відсутності нормальної конкуренції коли підприємства є рідкісним винятком, отримують минаючи тендери немає ніякого природного при досконалої конкуренції вирівнювання умов функціонування та вимог, що висуваються до підрядчикам. Вочевидь, необхідно створити такої системи організації та управління, яка б змін які у країни й забезпечувала ефективне функціонування будівельної галузі. У основу такої системи мусить бути покладено методика управління проектами, яка успішне використання у країнах із розвиненою ринковою економікою. Вона спрямовано дотримання економічних інтересів всіх учасників инвестиционно-строительной діяльності з окремих проектов.

1. Исходные данные.

Варіант№ 28

Проект проведення робіт розробляється на типове великопанельне будинок. Будинок содержит3 типові секції. Розміри будівлі у плані 13,8×79,2 м. Кількість поверхів — 15. Типова секція містить дві квартири кожному поверсі. Усі квартири — трикімнатні і мають вихід на лоджії. Будівлі має стрічковий фундамент з ж/б блоків. Підвалу нет.

Площадь забудови — 1095 м². Будівельний обсяг — 7783 м³. Позначка поля верхнього поверху — 45,2 м. Висота поверху — 2,8 м.

Прямые витрати — 207 310 крб. Кошторисна собівартість — 233 223,75 крб. Кошторисна вартість — 251 882 крб. Планові накопичення — 18 657,9 руб.

Відомість збірних елементів житлових і громадських організацій зданий

Таблица.1 |№ |Найменування елементів |Мах. Маса й розміри| |пп | |елементів | | |Фундаментні блоки |2,3/2,38 | | |Блоки стін підвалу |2,1/3,12 | | | Стеновые панелі |5,09/6,725 | | |зовнішні |2,9/3,295 | | |внутрішні | | | |Крупно панельні перегородки |1,04/2,53 | | |Плити перекриття |5,58/6,06 | | |Сходові марші |2,01/2,84 | | | Плити |5,7/6 | | |покриття |0,93/3,13 | | |балконні | | | |Блоки ліфтових шахт |6,3/3 | | |Вентиляційні |3,68/3 | | |Труби сміттєпроводу |1,5/2,65 | | |Елементи входу |2,3/3,2 | | |Об'ємні блоки сантех. кабин. |2,5/2,52 |

2. Визначення тривалості будівництва объекта.

2.1. Определение нормативної тривалості строительства.

Норми тривалості будівництва об'єктів охоплюють період, від дати виконання комплексу внутриплощадочных підготовчих робіт до дати введення об'єкта в експлуатацію. Нормативна тривалість будівництва чи споруди визначається по СНиП 1. 04. 03−85. У нашій будинку вона дорівнює Тобщ. =9,5 міс., у цьому числе:

— на підготовчі роботи — 1 мес. ,

— на підземну частину будинку — 1 мес. ,

— на надземну частину будинку — 4 мес. ,

— на опоряджувальні роботи — 1 мес.

3. Определение складу обсягів, трудомісткості і машиноемкости работ.

Склад робіт з будівництва об'єкта визначається по архітектурно- планировочным кресленням, описом робіт з влаштуванню статей і покрівлі, опоряджувальних, санітарно-технічних і електромонтажних робіт, щодо заповнення дверних і віконних отворів тощо., які у завданні на проектуванні. Розрахунок оформляється як відомості обсягів, трудомісткості й потреби в машино-сменах.

Таблица.2 | | | | | | |Занадто Багато Роботи| |№№ | |Обоснова|Объемы работ|Число і |Норма |сть і | | |Найменування работ|ние | |квалифик|времени |машиноемк| | | |позицій | |ация | |ость | | | |ЕРЕР | |склад | | | | | | | |робочих | | | | | | | |в ланці | | | | | | |3 |4 | | | | |1 |2 |

Картка — визначник работ.

Таблица.3 | |Найменування |Трудоемк|Кол-во|Число |Продолжитель|Уровень | |Шифр|работы по графику|ость |рабочи|смен в|ность робіт |производител| |чи | |Чел-дни |x/ |добу |в днях |ьности праці| |код.| |/ |Машин | | |(%) | | | |Машиноем|в | | | | | | |до. |зміну | | | | | | |Маш-см | | | | | | |2 |3 |4 |5 |6 |7 | | |Підготовка |100/- |10 |2 |5 |100 | |1−2 |території | | | | | | | |будівництва | | | | | | |2−3 |Риття котловану |15,7/15,|1/1 |2 |7 |112 | | | |7 | | | | | |3−4 |Добор грунту |57,8/- |8/- |1 |6 |120 | | |вручну | | | | | | |4−5 |Монтаж фундамента|15,12/5,|3,1 |2 |2,52/3 |101 | | | |04 | | | | | |5−6 |Цегляна кладка |7,32/- |2/- |1 |3 |122 | | |перегородок | | | | | | |6−7 |Пристрій статей |30,89/- |8/- |1 |3 |129 | | |у підвалі | | | | | | |7−8 |Обличкування підвалу |32,68/- |8/- |1 |4 |102 | |8−9 |Гідроізоляція |70,3/- |8/- |1 |8 |110 | | |підземної частини | | | | | | |9−10|Ввод коммуникаций|800,7/- |30/- |1 |22 |121 | |10−1|Обратная засипання |0,76/0,7|1/1 |1 |1 |76 | |1 | |6 | | | | | | |Спорудження |102,65/2|4/1 |2 |11 |117 | |11−1|надземной частини |5,68 | | | | | |2 |1захватка | | | | | | |12−1|2захватка | | | | | | |3 |3захватка | | | | | | |13−1|4захватка | | | | | | |4 |5захватка | | | | | | |14−1|6захватка | | | | | | |5, | | | | | | | |15−1| | | | | | | |6 | | | | | | | |16−1| | | | | | | |7 | | | | | | | | |Столярні і стек. |275,5/- |16/- |1 |16 |108 | |12−1|работы | | | | | | |9 |1захватка | | | | | | |20−2|2захватка | | | | | | |1 |3захватка | | | | | | |22−2|4захватка | | | | | | |3 |5захватка | | | | | | |24−2|6захватка | | | | | | |5 | | | | | | | |26−2| | | | | | | |7 | | | | | | | |28−2| | | | | | | |9 | | | | | | | | |Сантехнічні і |81,13/- |8/- |1 |9 |113 | | |електромонтажні | | | | | | | |роботи 1этап | | | | | | |30−3|1захватка | | | | | | |1 |2захватка | | | | | | |32−3|3захватка | | | | | | |3 |4захватка | | | | | | |34−3|5захватка | | | | | | |5 |6захватка | | | | | | |36−3| | | | | | | |7 | | | | | | | |38−3| | | | | | | |9 | | | | | | | |40−4| | | | | | | |1 | | | | | | | | |Пристрій черн. |136,5/- |16/- |1 |7 |122 | |42−4|полов | | | | | | |3 |1захватка | | | | | | |44−4|2захватка | | | | | | |5 |3захватка | | | | | | |46−4|4захватка | | | | | | |7 |5захватка | | | | | | |48−4|6захватка | | | | | | |9 | | | | | | | |50−5| | | | | | | |1 | | | | | | | |52−5| | | | | | | |3 | | | | | | | | |Оздоблювальні работы|87,7/- |16/-1 |1 |5 |110 | |54−5| | | | | | | |5 |1захватка | | | | | | |56−5|2захватка | | | | | | |7 |3захватка | | | | | | |58−5|4захватка | | | | | | |9 |5захватка | | | | | | |60−6|6захватка | | | | | | |1 | | | | | | | |62−6| | | | | | | |3 | | | | | | | |64−6| | | | | | | |5 | | | | | | | | |Пристрій чистых|257,73/-|32/- |1 |7 |115 | |66−6|полов | | | | | | |7 |1захватка | | | | | | |68−6|2захватка | | | | | | |9 |3захватка | | | | | | |70−7|4захватка | | | | | | |1 |5захватка | | | | | | |72−7|6захватка | | | | | | |3 | | | | | | | |74−7| | | | | | | |5 | | | | | | | |76−7| | | | | | | |7 | | | | | | | |17−1|Устройство кровли|71,3/- |8/- |1 |8 |112 | |8 | | | | | | | | |Сантехнічні і |162,26/-|8/- |1 |18 |113 | |55−7|электромонтажные | | | | | | |9 |роботи 2этап | | | | | | |55−8|Благоустройство |416/- |20/- |1 |18 |116 | |0 | | | | | | | |55−8|Монтаж |33,3/- |8/- |1 |4 |104 | |1 |устаткування й | | | | | | | |пусконалагоджувальні | | | | | | | |роботи | | | | | | |77−7|Монтаж входу |25,76/- |8/- |1 |3 |107 | |8 | | | | | | | |78−8|Отделка входу |23,6/- |8/- |1 |3 |98 | |3 | | | | | | | |1−82|Неучтенные работы|1680/- |15/- |1 |100 |112 | |83−8|Сдача об'єкта | |2/- |1 |3 | | |4 | | | | | | |

5. Проектування лад генплана.

5.1. Розрахунок площ тимчасових зданий.

Потреба в тимчасових будинках і спорудах визначається за діючими нормативам на розрахункове кількість робочих, ІТП, служащих,

МОП і охраны.

Загальне денний кількість працівників визначається множенням максимальної денний чисельності робочих, отриманою з графіка потреби у трудових ресурсах на коефіцієнт 1,16(ИТР-8%, службовці -

5%, МОП і охорона — 3%).

Загальне змінний кількість працівників в максимально завантажену зміну визначається множенням змінній чисельності робочих на коефіцієнт —

0,7(ИТР — 7%, службовці - 3%, МОП і охорона — 2%).

Результати розрахунку площ тимчасових будинків та споруд зведені в таблицу.

Загальне денний кількість рабочих: 80×1,16=92,8человек

Приймемо Загальне денний кількість робочих 93 человек

ІТП: 8человек

МОП і охорона: 3человека

Служащие: 5человека

Кількість робітників у максимально завантажену смену:

Робітники 93×0,7=66человек

ИТР: 93×0. 07=7человека

Служащие: 93×0. 7=3

МОП і охрана: 93×0. 02=2человека

Всего-78 человек

Розрахунок площ тимчасових будинків та сооружений.

| | | | |Приймаємо| | | | |Наименован|Численно|Норма на|Расчетн|ая |Размеры|Кол-в|Используемый| |не |сть |1чел. |а |площа |в |про |типовий | | | |М2 |площадь|м2 |плані, |здани|проект | | | | | | |м |і | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |Гардеробна|93 |0,9на1че|83,7 |108 |18×3 |2 |Сборно-разбо| |я | |л. | | | | |рное | | | | | | | | |металлич. | |Приміщення |66 |1на1чел. |66 |72 |12*6 |1 |Сборно-разбо| |для | | | | | | |рное | |обігріву | | | | | | |металлич. | |Умывальная|66 |0,05на1ч|3,3 |6,72 |2,4*2,8|1 |Сборно-разбо| | | |їв. | | | | |рное | | | | | | | | |, дерев'яне | |Душова |66 |0,43на1ч|28,38 |36 |12×3 |1 |Сборно-разбо| | | |їв. | | | | |рное | | | | | | | | |металлич. | |Туалет |78 |0,07на1ч|5,46 |6,72 |2,4*2,8|1 |Сборно-разбо| | | |їв. | | | | |рное | | | | | | | | |, дерев'яне | |Сушильная |66 |0. 2на1че|13.2 |18 |6×3 |1 |контейнерне| | | |л. | | | | |з ходовий | | | | | | | | |частью, метал| | | | | | | | |лическое | |Їдальня |78 |0. 6на1че|46,8 |54 |18*3 |1 |Сборно-разбо| |(буфет) | |л. | | | | |рное | | | | | | | | |металлич. | |Медпункт |78 |20на200-|4,68 |6,72 |2,4*2,8|1 |сборно-разбо| | | |500ч. | | | | |рное, деревян| | | | | | | | |ное | |Сатураторн|78 |1на150че|0,52 |6,72 |2,4×2,8|1 |сборно-разбо| |а | |л. | | | | |рное, деревян| | | | | | | | |ное | |Прорабская|7 |24на5чел|33,6 |36 |12×3 |1 |Сборно-разбо| | | |. | | | | |рное | | | | | | | | |металлич. | |Диспетчерс|12 |7на1чел. |84 |54 |18×3 |2 |Сборно-разбо| |кая | | | |36 |12×3 | |рное | | | | | | | | |металлич. | |Кабінет по|78 |20на1000|1,56 |6,72 |2,4*2,8|1 |сборно-разбо| |охороні | |чол. | | | | |рное, деревян| |праці | | | | | | |ное | |Червоний |78 |0,02на 1|1,87 |6,72 |2,4×2,8|1 |сборно-разбо| |куточок | |чол | | | | |рное, деревян| | | | | | | | |ное |

5.2. Розрахунок площ складов.

Розміри складських приміщень відкритого зберігання визначається відповідно до відомості з урахуванням потреби у матеріалах на певну конструктивно — технологічну частину будинку (у цьому курсовому проекті два поверху однієї секції) і календарного графіка, будівництва об'єкта за нормами складирования.

Розрахунок площ складів відкритого типу. | |Продол| | | | |Площа | | | |ж. | | | | |складу | | | |Потреб|потребност |Коэффициен|Запас | | | | | |ле- | |т |материалов|Расчет| |Факт| | |Ния | |неравномер| | | |ичес| |Материал|т. дн. | |ности | |Запас.| |кая | |і | | | | |матері| |Скла| |вироби | | | | |-вилов | |дска| | | | | | | | |я | | | | | | | | |площ| | | | | | | | |адь |

| |сутч |общ |надходження |потребл |норма |Розрахунок | | нормат | Розрахунок. | | | 1 | 2 | 3 |4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 |12 | |Фундаментні блоки

Блоки стін підвалу |5

5 |14,54

43,85 |72,68

219,24 |1,1

1,1 |1,3

1,3

|5

5 |7,15

7,15 |103,96

313,5 |0,8

0,8 |83,2

250,8 |85

255 | |Плити перекриттів та покрить |

66 |

42,06 | 2775,6 |1,1 |1,3 |5 |7,15 |300,7 |1,0 |300,7 |310 | |Сходові марші та майданчика |

66 | 1,38 |90,85 |1,1 |1,3 |5 |7,15 |9,9 |0,5 |4,9 |10 | |Стеновые панелі |66 |27,3 |1798,97 |1,1 |1,3 |5 |7,15 |195,2 |0,8 |156,2 |160 | | | | | |

| | | |Усього | | |820 | |

5.3. Расчет в потреби у води та электроэнергии.

Розрахунок потреби у воді виробляється для періоду з найбільшим споживанням для виробничих, господарських і протипожежних потреб. Сутність розрахунку залежить від визначенні діаметра труб. Сумарний розрахунковий витрата води визначається по формуле:

Qобщ. = Qпр.+ Qход.+ Qпож Qпож. =10л/с Діаметр водогінних труб визначається по формуле:

D = 4 x Qобщ*1000/? x V

V -швидкість руху воды: V=1,5−2м/с

D=4×10×1000/3,14×2=79,81 мм Приймаю діаметр труб — 100 мм Розрахунок потреби у електроенергії залежить від визначенні розрахункової потужності трансформатора по формуле:

Рр=рск Де р — питома потужність кв*А/млн. руб. определяемая

За нормативами (р=205) З — обсяг СМР, млн. руб. (с=0. 252) До -коефіцієнт враховує район строительства (к=1)

Рр=205×0. 252×1=51. 66кВА За отриманими даним вибираємо трансформаторну підстанцію СКТП-100−6/10/0,4 Потужністю 100кВА

5.4 Вибір монтажних кранів і розміщення їх у лад генплане.

Для точнішого визначення параметрів крана проводимо поперечну привязку.

Відстань від нижнього краю укосу до нижнього краю баластної призми: lб> 1,5hk+0,4=1,5*0,45+0,4=1,225 м

hk — глибина котловану Відстань від краю баластної призми до осі рельса:

Lp=(hб+0,05)m+0,2+0,5*1,2lшк.

Lp=(0,15 + 0,05)*0,5+0,2+0,5*1,2=0,9 м

hб — висота баластної призми з піску т -0,5(1: 2) — ухил бічних сторін баластної призми 0,2 — min відстань від кінця шкали до укосу баластної lшк=1,2 — довжина шкалы

Виліт стріли крана під час монтажу найбільш віддаленого элемента:

L=а/2+в+с+1м

а -ширина подкрановых путей (6м) в — відстань від осі найближчого до будинку подкранового рейки до найближчій виступає частини здания: (2м) з — ширина будинку 1 м — запас щодо можливості становище крену під найбільшим кутом доречно установки конструкций.

L=6/2+2+(13. 8+0. 24+1)=20. 04 м

Грузоподъемность крана: Qk=qэ+qт+qо Де qэ- маса найтяжчого елемента qт-масса важких пристроїв цього елемента qо-масса монтажній оснастки

Q=5. 7+1. 08+0=6. 78 т Висота підйому крюка:

Нкр=hо+hэ+hз+hстр

Где hо- рівень верхнього монтажного горизонту hэ- висота елемента у монтажному становищі hз-0. 5−1. 0 м (запас за висотою) hстр- висота строповки у робочому становищі від верхи монтируемого елемента до низу крюку крана

Нкр=45. 2+1+0. 22+3. 31=49. 73 м

Вантажний момент

Мгр = Qэ x Lэ

Де Qэ — маса найтяжчого і віддаленого элемента

Lэ — необхідний виліт стрелы

Мгр=6. 78×20. 04=135. 87 т.м.

По розрахованим параметрами вибираємо баштовий кран КБ-405. 2, який має такі характеристики.

Максимальный вантажний момент — 162 т.м. Найбільший виліт стріли — 25 м Найменший виліт стріли — 18 м Вантажопідйомність при найбільшому вильоті стріли. — 6. 9 т Вантажопідйомність при найменшому вильоті - 9 т Колія — 6 м База — 6 м

6. Технико-экономические показатели.

Будівельний обсяг — 7783 м³ Корисна площа — 16 425 м² Кошторисна вартість СМР на од. кінцевої продукції - 32. 36р/м3.; 15. 33р/м2 Вартість СМР — 251 882р. Трудомісткість СМР, Тр — 9207. 68 ч. дн Трудомісткість СМР на од. кінцевої продукції - 1. 18ч. дн. /м3; 0. 56ч. дн. /м2 Середня вироблення СМР однієї робочого щодня: В=Ссмр/Тр=27. 36р/ч. дн. Нормативна тривалість будівництва — Тнор. =0,79 рік Планована тривалість — Тпл. =0. 75 рік Економічна ефективність від скорочення тривалості будівництва: Эо=1511.3 руб.

Список використаної литературы.

1. СниП 3. 01. 01−85 «Організація будівельного производства»

2. СниП 1. 04. 03−85 «Норми тривалості строительства»

3. СниП 4 -5−85 Додаток. Збірники єдиних районних одиничних розцінок на будівництво, конструкції і работы.

4. Дикман Л. Г. Організація житлово-цивільного будівництва. Довідник строительства.

5. Дикман Л. Г. Організація будівельного производства.

6. Методические вказівки до виконання курсового проекту «Розробка основних розділів ППР» Упорядники: професор ХадоновЗ.М. к.э.н. Тускаева З. Р.

7. Методичні вказівки. Техніко-економічне обгрунтування вибору монтажних кранів і пристосувань на будівництво промислових і цивільних будинків. Упорядники: доц. Купеев К. Г.

Доц. Уварів В.Р. р. Владикавказ 1989 г.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою