Конспект уроку по біології - біосинтез белков

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Педагогіка


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Конспект по біології удесятеро «Б» класі по теме:

Біосинтез белков.

Цель: Ознайомити з процесами транскрипції і трансляции.

Задачи:

— Освітня. Запровадити поняття гена, триплета, кодона, коду ДНК, транскрипції і трансляції, пояснити сутність процес біосинтезу белков.

— Розвиваюча. Розвиток уваги, пам’яті, логічного мышления.

Тренування просторового воображения.

— Виховна. Виховання культури праці в уроці, шанування чужому труду.

Устаткування: Дошка, таблиці по биосинтезу білків, магнітна дошка, динамічна модель.

Литература: підручники Ю.І. Полянського, Д.К. Бєляєва, А. О. Рувинского; «Основи цитології» О. Г. Машановой, «Біологія» В. М. Ярыгиной, «Гени й геноми» Сингер і Берг, шкільна тетрадь.

Методы і методичні прийоми: розповідь із елементами розмови, демонстрація, тестирование.

Хід уроку. |I. |Тест по пройденого матеріалу. |5−7| | |Роздати аркуші й варіанти тесту. Усі зошити гачечками й підручники закриті. | | | |1 помилка при зроблене 10 питанні це 5, при не зроблене 10-му — 4,|мин| | |тощо. |. | |II. |Запишите тему сьогоднішнього уроку: Біосинтез білків. |5 | | |У клітині містяться тисячі білків — якісь денатурируют, какие-то|мин| | |наново створюються, а синтез декого спеціалізованих клітинах | | | |потрібен постійно. Ми знаємо, що первинна структура білка — це ланцюг | | | |амінокислот, а ДНК — це ланцюг з нуклеотидів. Які ж зашифровано | | | |інформацію про первинної структурі білка в ДНК? | | | |Уся молекула ДНК поділена на відтинки, які кодують аминокислотную | | | |послідовність одного білка. Запишіть: ген — це ділянку | | | |молекули ДНК, де міститься інформацію про послідовності | | | |амінокислот щодо одного білці. | | |1. |Код ДНК. |10 | | |Ми маємо 4 нуклеотида і 20 амінокислот. Які ж їх зіставити? |хв| | |Якби 1 нуклеотид кодував 1 а/к, => 4 а/к; якщо 2 нуклеотида — | | | |1 а/к — (скільки?) 16 амінокислот. Тому 1 амінокислоту кодує | | | |3 нуклеотида — триплет (кодон). Порахуйте скільки можливо | | | |комбінацій? — 64 (3 їх це розділові знаки). Досить пригадати й навіть| | | |з головою. Навіщо надлишок? 1 а/к може кодуватимуть 2−6 триплетами | | | |підвищення надійності збереження і передачі. | | | |Властивості коду ДНК. | | | |1) Код триплетен: 1 амінокислоту кодує 3 нуклеотида. 61 триплет | | | |кодує а/к, причому один АУГ означає початок білка, а 3 — знаки | | | |препинания. | | | |2) Код вырожден — 1 а/к кодує 1,2,3,4,6 триплетов | | | |3) Код однозначний — 1 триплет лише 1 а/к | | | |4) Код не перекрывающийся — від 1 до останнього триплета ген | | | |кодує лише 1 білок | | | |5) Код безперервний — всередині гена немає знаків препинания. Вони потрібні тільки | | | |між генами. | | | |6) Код універсальний — все 5 царств мають і той ж код. Тільки| | | |мітохондріях 4 триплета відрізняються. Будинку подумайте і скажіть | | | |чому? | | |2. |Уся інформація міститься у ДНК, але сама ДНК в біосинтезі білка |2−3| | |участі так само. Чому? Інформація листується на и-РНК, и|мин| | |вже в нею рибосоме йде синтез білкової молекули. | | | |ДНК (РНК (білок. | | | |Скажіть чи є організми які мають зворотний порядок: РНК (ДНК? | | |3. |Чинники біосинтезу: |2−3| | |Наявність інформації, закодованої в гені ДНК. |хв| | |Наявність посередника и-РНК передачі інформації від ядра до | | | |рибосомам. | | | |Наявність органоида- рибосоми. | | | |Наявність сировини — нуклеотидів і а/к | | | |Наявність т-РНК для доставки амінокислот доречно складання | | | |Наявність ферментів і АТФ (Навіщо?) | | | | | | |III|Процесс біосинтезу. |5 | |. |Транскрипція. (показати на моделі) |хв| |1. |Переписування послідовності нуклеотидів з ДНК на и-РНК. | | | |Біосинтез молекул РНК йде ДНК на засадах: | | | |-матричного синтезу | | | |-компліментарності | | | |ДНК и-РНК | | | |А Т, А | | | |Р Ц Р | | | |Т, А У | | | |Ц Р Ц | | | |ДНК з допомогою спеціальної ферменту расшивается, інший фермент | | | |розпочинає з одній з ланцюгів синтезувати и-РНК. Розмір и-РНК це 1 | | | |чи кілька генів. И-РНК виходить із ядра через ядерні пори і | | | |йде до вільної рибосоме. | | |2. |Трансляція. Синтез полипептидных ланцюгів білків, здійснювана на |10 | | |рибосоме. |хв| | |Знайшовши вільну рибосому и-РНК продевается неї. И-РНК входить | | | |в рибосому триплетом АУГ. Водночас у рибосоме може бути | | | |лише 2 триплета (6 нуклеотидів). | | | |Нуклеотиди в рибосоме ми маємо тепер треба туди якось доставити | | | |а/к. З допомогою чого?- т-РНК. Розглянемо її будова. | | | |Транспортні РНК (т-РНК) складаються з майже 70 нуклеотидів. Кожна| | | |т-РНК має акцепторный кінець, якого приєднується | | | |амінокислотний залишок, і адаптерный кінець, що має трійку | | | |нуклеотидів, комплементарную якомусь кодону и-РНК, тому це | | | |триплет назвали антикодоном. Скільки типів т-РНК у клітині? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Т-РНК із відповідною а/к, намагається приєднатися до и-РНК. Якщо | | | |антикодон компліментарний кодон, то приєднується і виникає | | | |зв'язок, яка служить сигналом для пересування рибосоми по нитки | | | |и-РНК однією триплет. | | | |А/к приєднується до пептидной ланцюжку, а т-РНК, звільнившись від | | | |а/к відбуває о цитоплазму у пошуках іншої такої самої а/к. | | | |Пептидная ланцюжок, в такий спосіб, подовжується до того часу, доки | | | |закінчиться трансляція, і рибосома не зіскочить з и-РНК. На однієї | | | |и-РНК може поміщатися кілька рибосом (в підручнику малюнок в | | | |п. 15). Білкова ланцюг вступає у ЭПС, де набуває вторинну, | | | |третинну чи четвертичную структуру. Весь процес зображений в | | | |підручнику рис. 22 — вдома знайдіть помилку у тому малюнку — отримаєте 5) | | | |Скажіть, як ці процеси йдуть про прокариот, якщо в них | | | |немає ядра? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |IV. |Регуляция біосинтезу. |5 | | |Кожна хромосома в лінійному порядку розділена на опероны, состоящие|мин| | |з гена регулятора і структурного гена. Сигналом для гена | | | |регулятора є або субстрат, або кінцеві продукти. | | |V. |Завдання. | | | |1. Найдите амінокислоти закодовані у фрагменті ДНК. | | | |-Т-А-Ц-Г-А-А-А-А-Т-Ц-А-А-Т-Ц-Т-Ц-У-А-У- Рішення: | | | |-А-У-Г-Ц-У-У-У-У-А-Г-У-У-А-Г-А-Г-А-У-А- | | | |МЕТ ЛЕЙ ЛЕЙ ВАЛ АРГ АСП | | | |Треба скласти фрагмент и-РНК і розбити на триплеты. | | | |2. Найдите антикодоны т-РНК для перенесення зазначених амінокислот до | | | |місцеві складання. Мет, три, фен, арг. | | |VI. |Домашнее завдання параграф 13,14,15. |1 | | | |мин|

Ключ до тесту за хімічним складом клеток.

| | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 | | |5 |8 |з |в |а |а |в |в |в |В/а |а | | |11 |15 |С/а |а |а |в |в |а |в |в |з | | |12 |16 |з |а |в |а |з |в |в |в |з | |10 |14 |22 |в |з |а |а |в |а |а |в |а | | |17 |6 |з |а |в |а |в |а |з |в |в | |9 |13 |21 |з |а |в |з |а |а |в |з |а | | | |3 |а |з |в |з |В/с |в |з |з |в | | | |4 |в |з |а |а |з |в |в |а |а | |2 |19 |7 |в |з |а |з |з |з |а |а |в | |8 |1 |20 |з |а |в |в |в |а |а |а |в | |

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою