Правовая основа чеков

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Право


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Зміст 1

Що таке Чек? 2

Форма Чека 6

Різновиду Чеків 8

Звернення і погашення чеків 10

Література: 12

Что таке Чек?

Серед цінних паперів банківській діяльності велике останнє місце посідають чеки. Чеки є цінний папір, яка містить нічим не обумовлене письмове розпорядження чекодавця банку сплатити власникові чека зазначену у ньому суму. Чек може бути пред’явлено до оплати протягом терміну, встановленого законодательством.

Основна функція чека у тому, аби бути засобом отримання платежу. Продавець приймає від покупця замість грошей чек у тому, щоб отримати у банку готівкову валюту або заради зарахування суми чека, списаної із рахунку покупця, на рахунок. З іншого боку, власник чека має можливість розраховуватися цим чеком з третьою особою — своїм кредитором по інший угоді. Отже, чек може бути засобом обращения.

По юридичній природі чек є цінної папером. Без пред’явлення чека банк не оплатить його. Чек має публічної достовірністю: права, які з чека, визначаються лише його змістом потребують і не потребують якихось додаткових доказів — свидетельский показань, документів, підтверджують текст чека, тощо. Чек ставитися до суворо формальних документів: його форма, реквізити, коло його учасників і таке інше визначається законом.

У основі чеків лежить чековий договір, за яким будуються відносини між чекодавцем і банком. Чековий договір фіксує спосіб виплати банком коштів з рахунку клієнта. Для укладення такої договору емітент мусить подати у банк заяву з жаданням укладанні такої угоди і видачі у цій заяві чекової книжки певного виду з обумовленим 10 числом бланків. Зазвичай відразу ж полягає угоду про зразку підписи, що потім буде проставлятиметься на видавали чеках (бланках). З юридичних осіб складається угоду й про зразку друку. З іншого боку, спеціально обмовляється гранична сума чека.

Чеки — одне із найбільш популярних фінансових інструментів. У розвинутих країнах їх використовують як платіжний засіб не меншою ступеня, ніж банкноти. Інколи їх використовують навіть за погашенні облігацій і виплаті відсотків за ними. За чеком можна отримати як готівкові, і безготівкові кошти. Чек може бути виписаний лише власному наказу. Тут можна використовувати аваль (поручництво) за оплату чека, оформлюваний гарантійній написом у ньому. Нарешті, по чекам теж існує своя Міжнародна конвенція (1931 р.), облекшая їх поруч обов’язкових реквизитов.

Вперше чек виник у кінці XVIII століття (1780 р.). Його найважливіша функція — переклад коштів, розрахунки. Чек, як платіжний інструмент, переважає у західних платіжних, розрахункових системах. Разом про те, міжнародна, і російська практика показала, що чек, з одного боку, придатна як боргова цінний папір, з другого — як сурогату наличности.

Термін «чек «за однією з версій має французьке походження, слово «check «виник із практики контролю документів, коли на форми ставили послідовні числа, що вони служили контрольним номером, засобом впізнання документов.

Чек, на відміну інших цінних паперів, і зараз — до 1991 р. широко використовувався для розрахунків між підприємствами і міжнародними організаціями. Пізніше чеки стали широко застосовуватися у цілях видачі готівки, у експортно- імпортних роздрібних операціях і ін. Використання чеків значно спрощує грошовий оборот. Разом про те, у разі існує такий лимитирующий чинник, як нетривалі терміни звернення чеків з короткого терміну пред’явлення їх до оплати. З іншого боку, серед інших банківських цінних паперів чеки виділяються обмеженою здатністю їх передачі іншому лицу.

Що таке чек? Це документоване вкладення які у банку коштів чекодавця в активи і (чи) грошові операції чекоутримувача. Це короткострокова, денежно-распорядительная, боргова, абстрактна, ринкова, неконвертована, ордерна, комерційна цінна папір. Нарешті, це — нічим не обумовлене письмове доручення (наказ) чекодавця (вкладника) платникові (банку) зробити платіж чекодержателю яка вказана у ньому грошової суми. Чек можна знайти й як суворо документовану форму чекового договора.

Чек має такі черты:

— абстрактний характер зобов’язання, вираженого чеком (текст чека не мусить мати посилання угоду, що є підставою видачі чека);

— безумовний характер зобов’язання в чеку (чек містить просте та нічим не обумовлене пропозицію сплатити певну сумму);

— чек — завжди грошове зобов’язання (містить пропозицію сплатити певну грошову сумму);

— чек — завжди письмовий документ;

— чек — це документ, має суворо встановлені обов’язкові реквізити (відсутність хоча самого їх, за малим винятком, призводить до втрати даним документом сили чека);

— боку, зобов’язані за чеком, несуть солідарну ответственность;

— платником за чеком завжди виступає банк чи іншого фінансовий інститут, має банківську лицензию.

Чек має такі черты:

— абстрактний характер зобов’язання, вираженого чеком (текст чека не мусить мати посилання угоду, що є підставою видачі чека);

— безумовний характер зобов’язання в чеку (чек містить просте та нічим не обумовлене пропозицію сплатити певну сумму);

— чек — завжди грошове зобов’язання (містить пропозицію сплатити певну грошову сумму);

— чек — завжди письмовий документ;

— чек — це документ, має суворо встановлені обов’язкові реквізити (відсутність хоча самого їх, за малим винятком, призводить до втрати даним документом сили чека);

— боку, зобов’язані за чеком, несуть солідарну ответственность;

— платником за чеком завжди виступає банк чи іншого фінансовий інститут, має банківську лицензию.

Вперше чек виник у кінці XVIII століття (1780 р.). Його найважливіша функція — переклад коштів, розрахунки. Чек, як платіжний інструмент, переважає у західних платіжних, розрахункових системах. Разом про те, міжнародна, і російська практика показала, що чек, з одного боку, придатна як боргова цінний папір, з другого — як сурогату наличности.

Термін «чек «за однією з версій має французьке походження, слово «check «виник із практики контролю документів, коли на форми ставили послідовні числа, що вони служили контрольним номером, засобом впізнання документов.

Розрахунковий чек — це документ, який містить письмове розпорядження власника рахунки (чекодавця) установі банку (банку-емітентові), яке веде рахунок, сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму средства.

Чекодавець — юридичне чи фізична особа, яке виробляє платіж з допомогою чека і підписує его.

Чекоутримувач — підприємство, яка є отримувачем коштів за чеком.

Банк-емітент — банк, який видає чекову книжку (розрахунковий чек) підприємству чи фізичному лицу.

Чекові книжки (розрахункові чеки) виготовляються спеціальної папері на банкнотної фабриці Національного банку України на зразок, затвердженим Національного банку Украины.

З дозволу Національного банку України чекові книжки (розрахункові чеки) можуть бути виготовлені комерційними банками самостійно з повним дотриманням всіх обов’язкових вимог, і мати фірмову позначку банка.

Чекові книжки (розрахункові чеки) є бланками суворої отчетности.

Розрахункові чеки, що використовуються фізичними особами при здійсненні разових операцій, виготовляються окремими бланками. Їх облік ведеться зокрема від чекових книжек.

Банк-емітент без видачі чекової книжки може видати з ім'ям чекодавця (фізичної особи) тих чи кілька розрахункових чеків у сумі, яка перевищує залишку коштів у рахунку чекодавця, чи суму, яка внесена грошової наличностью.

Термін дії чекової книжки — рік, а розрахункового чека, який видається для разового розрахунку фізичній особі - три месяца.

За погодженням із установою банку термін дії невикористаної чекової книжки то, можливо продолжен.

Він то, можливо заповнений як рукою, і із застосуванням технічних коштів, але використовувати факсиміле під час підписання чеків не можна. Чеки, видані юридичних осіб, без відповідної друку є действительными.

Чеки зазвичай брошуруються в чекові книжки. Останні можуть включати у себе бланки різних модифікацій чеків. У цьому, враховуючи, що відсотковий вміст розрахункових і спонукає пересічних чеків ідентично, дозволяється здійснювати на бланку звичайного чека напис «розрахунковий». Чекові книжки брошуруються по 10, 20 і 25 аркушів. Сам чек — це комплект з відривного талона і корінця чека. Відривний талон — і є власне чек. Він обертається окремо від корінця, що залишається у чековій книжці. З використанням відривний талон залишається у банку. По корінцях чеків можна звіряти результати списання зі рахунки, з сумою, показаної на корінці, і вже цим контролювати використання грошових сум чекодателем.

У цьому такий термін, як покриття. Це грошових сум, що перебувають у рахунку чекодавця і дозволяють банку повністю оплатити виписані їм чеки.

Платіж за чеком здійснюється відразу ж потрапити за його пред’явленні й у повної мері. Часткова оплата можливе тільки у разі неповного покриття на рахунку чекодавця. Є таке поняття, як цертификация. Це процес перетворення чека в зобов’язання банку з виплаті чекових сум. У цих цілях банк виробляє на чеках відповідні написи. Таке банківське зобов’язання є беззастережною — він залежить ні від яких (які виявляються після цертификации) обстоятельств.

Інакше платника від оплати, чекоутримувач може зі свого вибору пред’явити позов проти одному, кількох чи всім зобов’язаним за чеком особам (яких зазнають проти нього солідарну відповідальність). У цьому факт відмови платника від оплати може бути засвідчено нотаріально або відповідної позначкою платника на чеку із зазначенням дати пред’явлення його до оплати. Чекоутримувач, індосанти і авалисты можуть вимагати від імені, до якого звертаються з позовом про, оплату суми неоплаченого чека; відсотків на розмірі 6% річних від часу пред’явлення чека до платежу, і навіть пені у розмірі відсотка від суми чека; витрат, що з риском.

Обличчя, оплатившее чек, вимагатиме після оплати передачі чека, і навіть пред’явити від часу оплати позов проти іншим зобов’язаним за чеком особам. Останні, і навіть чекодавець можуть пред’явити позов оплату чека в протягом 6 місяців із дня виникнення права на пред’явлення такого позову. Після закінчення трьох років після відмови платника оплатити чек припиняється повне право вимогами з нему.

Форма Чека

Чек мусить мати шість обов’язкових реквізитів: 1) найменування «чек» тією мовою, якому складено документ; 2) доручення платникові виплатити конкретну гроші; 3) найменування платника і вказівку рахунки, від якого має здійснюватися платіж; 4) вказівку валюти платежу; 5) зазначення дати і важливе місце складання чека; 6) підпис чекодателя.

Відсутність у документі будь-якого із зазначених реквізитів лишає її сили чека.

На чеку, виданому від імені юридичної особи, мусить бути проставлено його печать.

Нижче ці реквізити розглянуті докладно і докладно: а) назва «розрахунковий чек «; б) назва (для фізичних осіб — прізвище, ім'я, по батькові чекодавця, дані його паспорти чи документа, який його заміняє) власника чекової, книжки (далі - чекодавця) і номер його рахунки; до назви банку-емітенту та її номер МФО; р) ідентифікаційними кодами чекодавця і чекоутримувача за Єдиним державним реєстром підприємств і закупівельних організацій України, у фізичних осіб — ідентифікаційних номерів у випадку їхньої присвоєння державної податкова адміністрація; буд) назва чекоутримувача; е) доручення чекодавця банку-емітентові сплатити конкретну суму, яка зазначена цифрами і літерами; і) призначення платежу; ж) число, місяць і рік формування чека (місяць може бути написаний літерами, дата видачі чека може відповідати його реальної видачі), місце формування чека; із) підписи чекодавця і відбиток печати. (юридического лица).

Чек, у якому відсутній кожній із зазначених реквізитів, вважається недійсним і повертається до банку чекодавця без выполнения.

Чек заповнюється рукою (кульковою ручкою чи чорнилом) чи з використанням технічних засобів. Не допускається виправлення в чеках і використання факсиміле замість подписи.

Чек з чекової книжки пред’являється до оплати до банку чекоутримувача на протязі десяти календарних днів (день виписування чека до уваги береться). Якщо закінчення терміну для пред’явлення чека посідає неробочий день, то останнім днем терміну вважається наступний за неробочим робочий день.

Чек приймається чекодержателем як оплата безпосередньо від чекодавця, з ім'ям якого виписаний документ, який підтверджує отримання ним товарів, виконаних робіт і наданих услуг.

Гарантована оплата чека забезпечується: o шляхом депонування чекодавцем коштів у окремому рахунку в банку чекодавця; o наявністю коштів у відповідному рахунку чекодавця, але з більше суми, гарантованої банком за узгодженням із чекодавцем при наданні чекової книжки.

Чек то, можливо выписан:

1) певному особі із застереженням «наказу» чи ні неї (ордерний чек);

2) певному особі із застереженням «не наказу» (іменний чек);

3) пред’явнику із записом «пред'явнику» (предъявительский чек).

Чек без вказівки найменування чекоутримувача сприймається як чек на предъявителя.

Інакше платника газу в оплаті чека, чекоутримувач вправі по своєму вибору пред’явити позов проти одному, кількох чи всім обов’язковим по позову особам, яких зазнають проти нього солідарну ответственность.

Чекоутримувач, індосант і авалисты можуть вимагати від цього особи, до якому вони з позовом про на оплату: 1) суми неоплаченого чека; 2) відсотків на розмірі шести відсотків річних від часу пред’явлення чека до платежу, і навіть пені в одного відсотки з суми чека; 3) витрат, що з иском.

Разновидности Чеков

Які різновиду чеків? По-перше, це пред’явницькі чеки. Вони міститься напис «пред'явнику» і зазначено найменування чекоутримувача. Законним власником такого чека вважається кожен її пред’явник в банке.

Останній вимагатиме від чекоутримувача розписки отриманні чека і цим зняти із себе відповідальність у разі, коли він було втрачено чи украдений. Є також ордерні чеки, ордерні з бланковим індосаментом і именные.

Пред’явницькі і ордерні чеки можуть передаватися володарем іншому особі у вигляді індосаменту. Така передача то, можливо совершена кожному іншій юридичній особі, включаючи чекодавця, що може, своєю чергою, підтримати чек. Простим врученням здійснюється передача предъявительских, і навіть ордерних чеків з бланковим індосаментом. Іменний чек заборонена передачі крім випадків звернення на майно чекоутримувача. Іменним чеком (ректа-бумагой) може стати неименной, якби ньому після слів «сплатити по цього чеку», крім вказівки ремітента, чекодавцем буде зроблено обмовка «і його наказу». Іменний чек може бути переданий по индоссаменту. Він передається за правилами цессии.

У тих випадках, де зараз його застосовується, індосамент має бути написаний на обороті чека чи приєднаному щодо нього аркуші і був підписаний индоссантом з зазначенням дати скоєння написи. Індосамент нічим не обумовлюється. Будь-яке котре обмежує його умова вважається ненаписаним. Індосамент на частина суми, яка вказана у чеку, недійсний. Недійсним є також індосамент платника. Індосамент то, можливо іменним, якщо у неї зазначено найменування особи, якому передається чек, чи бланковим, коли вона немає. Індосамент на пред’явника діє бланкового.

Обличчя, налаштовує чеком, отриманим по индоссаменту, розглядається як законний чекоутримувач, коли вона засновує своє право безупинному ряді індосаментів, навіть останній індосамент бланковий. Закреслені индоссаменты у своїй вважаються ненаписаними. Тут, як нам бачиться, індосамент виконує гарантійну функцію. Індосант відпо-відає платіж (несе солідарну відповідальність з чекодавцем, авалістом, іншими індосантами), крім випадку, що його індосамент зроблено з застереженням «без обороту прямо мені», що означає, що не несе відповідальності перед особами, якими чек був индоссирован після нього. Платіж за чеком то, можливо гарантованим і з допомогою авалю (в цілому або частково). Аваль здатна родити будь-яка особа, виключаючи плательщика.

Ще однією різновидом є кредитний чек — виданий під суму кредиту платника чекодавцю. Є й чек комісійний — виписаний чекодавцем від власного імені, але з дебетованием рахунки третя особа — боржника чекодавця (зазвичай виходячи з чека третя особа, векселедержателем якого він виступає). Ці чеки вступають у банк у зв’язку з друг з одним. Чековое законодавство виділяє чек кроссированный (чи перекреслений). У цьому виділяється загальне та спеціальне кроссирование. Загальне кроссирование — це здійснення на на лицьовій стороні чека двох паралельних ліній, між якими немає ніякої позначення чи є позначка «банк». Спеціальним вважається кроссирование, як між лініями вписувати найменування платника. У цьому загальне кроссирование то, можливо перетворено на спеціальне шляхом вписування між лініями найменування платника. Спеціальне кроссирование може бути перетворено на загальне. Перетинання кроссирования або назви банку вважається недействительным.

Чек, має загальне кроссирование, то, можливо оплачений платником лише банку чи свого клієнта. Утримувач чека зі спеціальним кроссированием може пред’явити його лише банку, найменування якого зазначено між лініями. Банк, своєю чергою, може взяти кроссированный чек тільки від про свого клієнта чи іншого банку. На чеку можна виготовити лише одне кроссирование.

Чеки, якими кошти виплачуються готівкою, називаються касовими. До 1989 р. таких чеків не існувало. Чекодавець чи чекоутримувач можуть заборонити оплату чека готівкою, зробивши з його на лицьовій стороні напис «розрахунковий». По пред’явленні розрахункового чека його оплату виконують в безготівковому порядку шляхом записів за рахунками. Скасувати написи «розрахунковий» вважається недействительным.

У законодавстві немає заборони і решта видів чеків. Ідеться казначейського чека — цінних паперів, выписываемой банком, скрепляемой його скарбника. Сертифікований чек — це чек-сертификат, котра засвідчує гарантію оплати банком, що у ньому є спеціальна позначка. Жирочек — це чекодавця банку здійснити безготівкове перерахування певної суми з його жиросчета з цього приводу чекоутримувача. Обов’язковою умовою жирочека служить наявність жирорасчетов ремітента і трасата щодо одного банке.

Є й дорожні чеки, використовувані зазвичай, у цілях забезпечення валютою туристів. Такий чек містить у собі зобов’язання виплатити чекодержателю позначену у ньому гроші відповідно до зразком підписи, проставленої на чеку. З 1994 р. дорожні чеки іноземних емітентів звертаються до Україні. Йдеться чеках міжнародних платіжних систем VISА, Eurocard, Citycorp та інших. Продають їх російські уповноважені банки, мають валютну ліцензію. Емітують їх юридичних осіб — нерезиденти, які мають банки їх замовляють і ввозять з Росією. У Європі такі чеки називаються еврочеками. Там можуть видаватися має значення короткострокового банківського кредита.

Крім названих у законодавстві та практиці також выделены:

Розрахункові чеки — чеки, яким заборонена оплата готівкою. А, щоб зробити такий чек, з його на лицьовій стороні робиться напис «розрахунковий ».

По чекам зі спеціальним кроссированием платіж чеком може відбуватися лише конкретному банку.

Безвалютные чеки — чеки, які мають покриття (зарезервованої грошової суми на рахунку у банку платника, відкритої кредитної линии).

Грошові чеки — чеки, які можна використовувати лише отримання готівки банку. З’являються письмовим розпорядженням чекодавця своєму банку про видачу чекодавцеві готівки з його счета.

Обращение і погашення чеков

Чекові книжки (розрахункові чеки) виготовляються спеціальної папері та є бланками суворої звітності. Термін дії чекової книжки — один год.

Розрахункові чеки, що використовуються фізичними особами під час проведення разових операцій, виготовляються окремими бланками, облік їх ведеться окремо від чекових книжок і термін їхньої дії місяці. Розрахунки чеками можна як схемы.

Попри зовнішню схожість оплати готівкою грошима і чеками, між двома формами розрахунків наявні істотні відмінності. Якщо оплату готівкою абсолютно гарантована, то передача чека чекодержателю чекодавцем ще означає факту дійсною оплати й перерахування грошей із рахунку боржника з цього приводу кредитора, т.к. фактичне перерахування грошей залежить від наявності грошового покриття переданого чека, тобто. наявності відповідних коштів у банківському рахунку чекодавця при передачі чека чекодержателем до банку для погашения.

У цьому гарантовану оплату чека може забезпечуватися:. шляхом депонування чекодавцем коштів у окремому рахунку у банку. Для цього він разом із заявою видачу чекової книжки надається платіжного доручення для депонування коштів у окремому рахунку чекодавця;. наявністю коштів у відповідному рахунку чекодавця, але з перевищує суму, гарантованої банком за згодою чекодавцем при наданні чекової книжки.

[pic]

На малюнку послідовність операцій відзначено цифрами.

Характеристику предъявительских і іменних чеків з погляду їх звернення ми сьогодні вже розглянули вище. Ордерний чек, звертається по передавальної написи (индоссаменту). Так само як й у векселів, індосамент чеків повинен бути безперервним (заснованим на безупинному ряді передатних написів), простою й нічим не зумовленим. Індосамент пишеться на чеку (на обороті) чи приєднаному щодо нього додатковому аркуші (аллонже). Приклади передавальної написи: «платіть наказу «(далі найменування нового чекоутримувача, дата, підпис передавального чек особи). Стосовно чекам застосовується той самий класифікація індосаментів, що у відношенні векселів. Індосамент має бути лише повним. Частковий індосамент не допускается.

Можливі банківський та іменний индоссаменты, причому останній перетворює чек з ордерного в іменний (тобто. не підлягає передачі далі), якщо тільки містить обмовку «не наказу «. Дозволені безоборотный індосамент, індосамент із застереженням і застережень, препоручительский индоссамент.

Факт несплати чека то, можливо засвідчено двома шляхами: а) протестом, б) оцінкою платника на чеку про відмову у його оплате.

Дані особи несуть солідарну відповідальність за чеком. Утримувач чека проти неї пред’явлення позову за всіма цими особам, який був примушений дотримуватися у своїй послідовність, у якій зобов’язалися. У цьому власник здійснює свого права регресса.

Якщо хтось із осіб, які є кінцевим платником, погасить повністю чек, то а) щодо нього переходить право вимогами з чеку стосовно до осіб, який обов’язки перед ним; б) зникає відповідальність по чеку що в осіб, набули обов’язки за чеком після него.

Для постачальника дана форма розрахунків має як переваги: відносна швидкість розрахунків; велика швидкість надходження грошей з цього приводу чекоутримувача і прискорення обігу субстандартні та скорочення дебіторської задолженности;

і недоліки: недостатня гарантія платежів через недостатність коштів у чекодателя;

невозможность розрахунків чеками по великим сумам платежів; можливість подделки.

Чекова форма розрахунків має і певні переваги покупця. Головним є високий рівень гарантії отримання товару, т.к. чек виписується чи передається в останній момент отримання товару, виконання робіт і надання услуг.

Нині відносна складність в оформленні чека виступає певним недоліком використання чеків покупателями.

Якщо клієнт припиняє розрахунки чеками, а термін дії чекової книжки не закінчився, чекодавець представляє її до банку разом із платіжним дорученням для зарахування невикористаного залишку з цього приводу, від якого депонувалися средства.

Що стосується повного використання чеків, але з який я використав грошовому ліміті, чекодавцеві у порядку надається нова розрахункова чекова книжка. Відповідальність за неправильне використання чеків, за збитки, які утворилися у разі передачі чекової книжки іншій юридичній особі, втрати, і навіть через зловживання із боку осіб, уповноважених на підписання чеків, несе чекодавець, якому видана чекова книжка (розрахунковий чек).

Література:

1. Бєлов В.А. «Цінні папери», -М.; 1993 г.

2. М. До. Букіна «Гроші, банки, валюта». (популярний нарис).

3. Едвін Дж. Долан «Гроші, банки і грошово-кредитна політика» С. -П.

1994 г.

4. Боpоздин П. Ю. «Цінні папери, і фондовий pынок» — М.: КИЇВ, 1994.

5. Калина А. В., Коpнеев В. В. Ринок цінних паперів (теоpия і пpактика). Харків, 1997.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою