Международная організація праці-створення, структура, завдання й організація її работы

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Право


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

План:
Вступ стр. 2
I.
Створення МОП, як складової частини Версальського мирний договір. Причини її створення. стр. 3
«Золотий вік» нормотворчества
Від технічного співробітництва до активної партнерству
II.
Тристороння структура МОП стр. 9
Роботодавці, трудящі й уряду за работой
Міжнародна конференція праці
Адміністративний совет
Міжнародне бюро праці (МБТ)
Основні підрозділи МБТ стр. 11
бюро із діяльності предпринимателей.
бюро із діяльності трудящихся
Департамент урядової діяльності, законодавства й адміністрації труда
III.
Діяльність МОП стр. 14
Морське судоходство
Сектор громадського обслуживания
Промислова деятельность
IV. Головні цілі й завдання МОП стр. 17
Декларація МОП про основних принципах
і права у сфері труда
Міжнародні трудові нормы
Основні конвенції МОТ
Укладання. стр. 21
Список испльзованной літератури стр. 23
Додатка стр. 24
Філадельфійська декларация
Країни-члени МОТ
Соціальна історія МОТ
Вступление.
МОП є одним із багатосторонніх організацій, найуспішніше виконують свій мандат Вісім десятиліть її історії дозволяють дійти невтішного висновку у тому, що запорукою цього служить прагнення до відновлення у відповідь що відбуваються зміни. Народжена у дні коротким: надії, вона роки «великої депресії «і світова війни. МОП була створена 1919 р за задумом промислово розвинутих країн вирішення її загальних проблем, та її стрімкий розвиток і творчі підходи притягнуто до ній два десятиліття після Другої Першої світової масу нових членів.
У період «холодної громадянської війни «Організація зберігала свій універсальному характері, до того ж час безкомпромісно обстоюючи свої основні цінності. Кінець «холодної громадянської війни «і прискорена глобалізація світової економіки вкотре поставили МОП перед необхідністю переглянути свої завдання, програми розвитку й методи работы.
Народжена з хаосу світової війни та загартована випробуваннями майже цілого століття, Міжнародна організація праці побудовано статутному принципі, що стверджує, що загальний і міцний світ може бути встановлений тільки із соціальної справедливости.
МОП стояла біля джерел таких досягнень індустріального суспільства як 8-годинний робочого дня, політика зайнятості, охорона материнства, закони про дитяче праці та інші норми, сприяють охорони праці і мирним трудовим відносинам. Жодна країна або галузь ми змогли б здійснити їхню у життя без одночасних дій у цьому напрямі із боку других.
У цьому роботі спробував не лише спільна уявлення про організацію, а й спробував висвітлити її насущні існують, та завдання нині, які преобрели якісно інший характер останніми роками, через перетворення всієї світової економіки, що цілком природно позначилося, не дуже добре, на трудящих багатьох країн. МОП, мій погляд, є одним із тих організацій, які працюють для людства задля досягнення соціальну справедливість, що робить перед людством ще більше цивілізованіше і культурней.
I.
Створення МОП, як складової частини Версальського мирний договір. Причини її создания.
Універсальна за своїм характером, МОП зародилася на соціальному грунті Європи й Америки ХІХ століття. У цих двох регіонах йшла промислова революція, і бурхливий економічного зростання найчастіше досягався ціною найтяжких людських страждань. Ідея ухвалення міжнародного трудового законодавства виникла початку ХІХ століття внаслідок роздумів морального та скорочення економічної порядку щодо людських витрат промислової революції. Цю ідею підтримали багато видатні промисловці, зокрема Роберт Оуен і Даніель Легран, і навіть ряд політичних діячів і экономистов.
Предтечі МОП висували три аргументу на користь прийняття міжнародних трудових норм. Перший, гуманітарного плану, символізував необхідність полегшити важку частку трудящих мас. Ця ініціатива виходила, проте, немає від них, як від промислового середнього класу. Організоване робоче рух виникло лише пізніше, як у деяких країнах усунули різні перепони на шляху реалізації права волю об'єднання. Другий доказ, скоріш політичного плану, підкреслював важливість зміцнення соціального світу у промислово розвинених країн з єдиною метою запобігти громадські потрясіння. Політично прозорливі батьки-засновники МОП підтримали реформістські устремління серед трудящих, щоб відвернути їхню відмінність від комуністичної пропаганди, яка дедалі ширше поширювалася у Європі від Жовтневої революції 1917 р, у Росії. Третій доказ носив економічного характеру; зазначалися те, що міжнародне регулювання праці допоможе країн із захисним трудовим законодавством уникнути втрат, які тягне така соціальна політика їхнього зовнішньої торгівлі. Інакше кажучи, таке регулювання дозволило б зрівняти міжнародну конкурентоспроможність всіх демократичних держав. Ці аргументи наведені у Преамбулі до прийнятого в 1919 р. Статуту МОП, що відкривається словами у тому, що загальний і міцний світ може бути встановлений тільки із соціальну справедливість; потім вони були уточнені в Філадельфійської декларації 1944 р. І звучачи сьогодні, за доби глобалізації, якнайбільше доречно, вони ідеологічним фундаментом МОП. Пропозиції історичних попередників МОП часто просто ігнорувалися урядами. Однак у останні десятиліття ХІХ століття до них приєдналися різні суспільні об'єднання, особливо активні мови у Франції, Німеччині та Швейцарії. Під упливом цих організацій ідею запровадження подібного міжнародного законодавства поширилася у політичних, релігійних, наукових закладів та економічних колах, і навіть вперше у світі праці. Найбільш значним результатом цього інтелектуального руху було створення в 1901 р. у Базелі Міжнародної асоціації правового захисту трудящих. На національному рівні іншим попередником захисного трудового законодавства стали соціальні закони уряди Німеччини, усталені протязі двох десятиліть ХІХ століття. У 1905−1906 рр. Швейцарія скликала в Берні дипломатичні конференції, які завершилися прийняттям у перших двох міжнародних трудових конвенцій: однієї регулювання нічного праці жінок, а інший — про яке припинення використання білого фосфору у виробництві сірників. Протягом років Першої Першої світової кілька міжнародних зустрічей провели профспілки. Їх учасники вимагали запровадити ряд соціальних положень в майбутній мирний договір, і навіть створити міжнародний орган, займається умовами праці. Також висувалось вимога компенсації за жертви, куди пішли трудящі маси в час войны.
Акт про заснування МОП розробили Комісією з міжнародного трудового законодавства, створеної Паризькій мирній конференцією в 1919 р. Він ввійшов у ролі Частини XIII в Версальський мирний договір. Провідну роль у своїй зіграли Франція та Велика Британія. Авторами англійського тексту, який Комісія прийняла в основі, були майбутні керівники Міжнародного бюро праці Гарольд Батлер і Едвард Филэн. З свого народження Організація набувала риси, помітно отличавшие її «з інших установ Ліги Націй, попередниці Організації Об'єднаних Націй між двома світовими війнами.
Тоді, як становлення і Ліги проходили зі значними труднощами, МОП швидко став ефективно діючої орпанизацией: секретаріат на чолі з такою видатної особистістю, як Альбер Тома, вів активний діалог із міністрами праці, із високим віддачею працювала Міжнародна конференція праці, яка прийняла за роки — 1919−1920 — дев’ять Конвенцій і… 10 Рекомендаций.
«Золотий вік» нормотворчества
Створена розробки міжнародних трудових і контролю над застосуванням, МОП у перших 40 років існування спрямовувала основну частину своїх зусиль виконання цій головній завдання. Протягом 20-річного періоду — з 1919 по 1939 р. — було винесено 67 Конвенцій і 66 Рекомендацій. Спочатку норми торкалися, переважно, умови праці: перша конвенція 1919 р. регламентувала робочий час, встановивши тривалість робочого дні, у відомі восьму годину, а тижня — в 48 годин. Умови зайнятості стали предметом цілого ряду норм.
У 1926 р. було винесено важливе нововведення — Міжнародна конференція праці створила механізму контролю за застосуванням норм, що існує і нині. Був освічений Комітет експертів, що з незалежних юристів. Він аналізує доповіді урядів про забезпечення ратифікованих ними Конвенцій і становить щороку Конференції власний доповідь. Його мандат був потім розширено, отож нині Комітет розглядає і доповіді про забезпечення нератифицированных Конвенцій. Апьбер Тома, завдяки якому протягом 13 років Організація займала у світі сильні позиції, помер 1932 р. Його спадкоємець Гарольд Батлер зіштовхнувся з проблемою масового безробіття, породженої «великої депресією «. Всі ці роки представники трудящих, і роботодавців на Конференції протистояли одна одній в питанні про скороченні робочого дня без будь-яких видимих результатів. У 1934 р., під час правління президента Франкліна Д. Рузвельта, Сполучені Штати, які входили до Ліги Націй, стали членом МОТ.
У травні 1940 р. нового директора Джон Уайнант, враховуючи становище Швейцарії у центрі охопленій війною Європи, перевів штаб-квартиру Організації з Женеви в Монреаля (Канада). У 1944 р. делегати Міжнародної конференції праці прийняли Филадельфийскую декларацию1. Вона увійшла у ролі докладання в Статут і нині є хартією цілей і завдань МОП. Декларація відкривається підтвердженням фундаментальних принципів МОП; вона, зокрема, говорить, що «працю перестав бути товаром », що «свобода слова свобода об'єднання є необхідною умовою невпинного прогресу «І що «злидні будь-де загрожує у загальне добробуту «. Декларація випередила Статут Організації Об'єднаних Націй і Загальну декларацію прав человека.
Від технічного співробітництва до активної партнерству
По Другій Першої світової для МОП почалася нова епоха. Обрання в 1948 р. американця Девіда Морсу Генеральним директором МБТ збіглося з поновленням нормотворчої діяльності Організації та початком її програми технічного сотрудничества.
Конвенції, прийняті після Другої Першої світової, стосувалися важливою проблеми правами людини (свобода объединения, устранение примусової праці і дискримінації, і навіть низки технічні проблеми у сфері праці). У 1948 р, схвалено головна конвенція (№ 87) про свободу об'єднання. Вона справила і продовжує надавати значний вплив поширювати на світ праці, сприяла виробленні спеціальної процедури у цій области.
Протягом 22-річного періоду перебування посаді директора Девіда Морсу число держав-членів МОП подвоїлася, Організація знайшла універсальному характері, промы-шленно розвинених країн опинилися у меншості стосовно малорозвинутим, бюджет зріс у п’ять разів, а число співробітників МБТ — вчетверо раза.
У 1969 р, Генеральним директором став Уилфред Дженкс, присвятив Організації все своє трудове життя. Він був однією з авторів Філадельфійської декларації й головним творцем спеціальної процедури для розслідування скарг порушення свободи об'єднання. Тоді ж МОП із нагоди своєї 50-й річниці удостоїлася Нобелівської премії світу. Церемонію надання престижної нагороди перед- седатель Комітету з Нобелівським премій заявив, що «МОП, одна з небагатьох творінь людства, яким вона може похвалитися, справила помітний впливом геть законодавство всіх країн ».
Генеральний директор Франсіс Бланшар, котрий обіймав цю посаду з 1974 по 1989 р., зміг відвести від Організації серйозного політико-психологічного удару, яким погрожував криза, викликаний рішенням США призупинити своє членство (з 1977 по 1980 р) МОП активно сприяла визволенню Польщі комуністичної диктатури через діяльність комісії з розслідування заходів, зроблених проти профспілки «Солідарність «» з порушенням Конвенції № 87 про свободу об'єднання, ратифікованою Польщею 1957 г.
За Ф. Бланшаром пішов бельгієць Мішель Хансенн. перший Генеральний директор по закінченні «холодної громадянської війни «. Він взяв курс — на велику децентралізацію роботи і ресурсів женевської штаб-квартири у межах політики активного партнерства. Декларація про основних, засадах і правах у сфері труба прийнятої Міжнародною конференцією праці червні 1998 р, ознаменувала собою загальне визнання зобов’язання, який із самого факту членством Організації, поважати та активно реалізовувати основні права, є предметом низки Конвенцій МОП, навіть якщо не були ними ратифіковані. Це свобода об'єднання, реальне визнання права на колективні переговори, усунення всіх форм примусового чи обов’язкового праці, дитячого праці, дискримінації у сфері праці та занять Натомість Декларація містить визнання зобов’язання МОП своїм членам у досягненні цих целей.
У тому 1999 р. новий Генеральний директор МБТ Хуан Сомавия (Чилі), перший представник південного півкулі, очолив Організацію, долучився до міжнародному консенсусу посприяти відкритого суспільства й відкритої економіці тій мірі, у це «принесе реальні вигоди простих людей та їхнім родинам «X. Сомавия має наміру «модернізувати тристоронню структуру Організації й допомагати використовувати її в такий спосіб, щоб цінності МОП відігравали провідну роль новою глобальною реальності «. 2
II.
Тристороння структура МОТ
Роботодавці, трудящі й уряду за работой
МОП завжди була унікальним форумом, у якому уряду та соціальні партнери 175 держав-членів можуть і відкрито обговорювати свою національної політики і практику. Тристороння структура МОП робить її єдиній міжнародна організація, у якій об'єднання роботодавців України та трудящих мають рівний голос урядам у формуванні її політичної курсу і программ.
МОП заохочує трипартизм і усередині держав-членів, сприяючи соціальному діалогу між профспілками і роботодавцями, які беруть участь у виробленні і проведення у життя, коли це потрібно, політики у соціально-економічної області, і навіть низки інших напрямів. Кожна країна-учасниця проти неї послати на Міжнародну конференцію праці чотирьох делегатів: двох від уряду та за одним від трудящих, і роботодавців, які можуть опинитися виступати й голосувати незалежно друг від друга.
Міжнародна конференція праці
МКТ проводиться у червні кожного року у Женеві. Делегатів супроводжують технічні радники. Поруч із делегатами уряду у Конференції звичайно беруть участь і виступають члени кабінету міністрів, відповідальні сферу праці свої країни. Представники підприємців і працівників можуть виступати й голосувати незалежно від делегатів уряду і навіть проти них, як і й виступав проти друг друга.
Конференція є всесвітнім форумом до обговорення загальних трудових і соціальних труднощів і міжнародних трудових норм; вона визначає загальну політику Організації. Кожні дві року Конференція приймає дворічну програму праці та бюджет МОП, який складається із внесків государств-членов.
Адміністративний совет
У період між конференціями роботою МОП керує Адміністративний рада, до якого входять 28 представників урядів, 14 представників трудящих, і 14 представників роботодавців. Цей виконавчий рада його знайти у засідання тричі на рік у Женеві. Він бере рішення з політиці Організації, визначає її програму і бюджетом, які потім видаються на Конференцію утвердження. Рада також обирає Генерального директора МБТ.
Десять урядових місць у ньому постійно закріплені за країнами, найрозвинутішими в промисловому відношенні (Бразилія, Китай, Франція, Німеччина, Індія, Італія, Японія, Російської Федерації, Великобританія, США). Представники інших країн-учасниць обираються в Адміністративний рада делегатами урядів на Конференції на трирічний термін із урахуванням географічного розподілу. Підприємці і трудящі самі й окремо обирають своїх членов.
Міжнародне бюро труда
Міжнародне бюро праці Женеві постійне секретаріатом Міжнародної організації праці, її штаб-квартирою, дослідницьким центром і видавництвом. Адміністративно-управлінські функції децентралізовані здійснюються регіональними та місцевими відділеннями і бюро. Керує Секретаріатом Генеральний директор МБТ, який обирається на термін із можливістю переобрання. У штаб-квартирі у Женеві й більш як 40 представництвах у світі працюють близько 2500 фахівців і служащих.
Регулярно проводяться також регіональні конференції держав-членів МОП, які розглядають питання, які мають їм особливий интерес.
Адміністративного поради й Бюро допомагають у тому діяльності тристоронні комітети, стали охоплювати основні галузі промисловості, і комітети експертів у питаннях, як професійне навчання, вдосконалення методів управління, гігієна і охорона праці, трудові відносини, робоче освіту й особливі проблеми окремих категорій трудящих — молоді, жінок, інвалідів тощо. д.
З початку МОП приділяла особливу увагу торговельному флоту, діяльність якого полягає з його природи й масштабів носить міжнародного характеру. Завдяки роботі спеціальних (морських) сесій Міжнародної конференції праці та Об'єднаної морської комісії розробили низку Конвенцій і Рекомендацій з проблем моряків і рыбаков.
Основні підрозділи МБТ
бюро із діяльності предпринимателей.
Успішно працюючі підприємства становлять основу будь-який стратегії розширення зайнятості і підвищення рівня життя. Багато чого у повсякденних стосунках між роботодавцями й трудящими великих і малих підприємствах бере початок що відбувається на міжнародній арені, дебатах і відповідальність рішеннях. Законодавство про охорону праці, робочому часу, чи припинення зайнятості найчастіше вводиться окремими країнами за схваленням міжнародних актів у цій сфері. Потреба підприємств у отриманні новітньої інформації та консультацій у сфері сьогодні особливо велика.
Організації підприємців на національному та міжнародному рівнях надають таку інформацію підприємствам найефективнішим і економічним шляхом, полегшують їхню діяльність у навколишньому соціальному середовищі й області людських ресурсів. Їх інформаційний і представницький потенціал може допомогти керівництву підприємства зрозуміти що у ділової навколишньому середовищі проводити неї, користуватися можливостями на шляху зростання торгівлі, інвестицій й отримання конкурентних переваг, що відкриваються завдяки розширення глобалізації світової экономики.
бюро із діяльності підприємців МБТ працює із їх організаціями, допомагаючи їм ефективно виконувати цих функцій. Воно проводить програму сприяння об'єднанням роботодавців у країнах, тих, які проводять перехід до ринкової економіки, соціальній та країнах, які пережили різноманітних конфлікти. У його рамках надають допомогу цих організацій з надання послуг, необхідних підприємствам. Підтверджуючи в такий спосіб свою корисність, вони приваблюють нових членів, що у своє чергу посилює ефективність яких і розмах діяльності цих об'єднань з єдиною метою створити ділову довкілля, сприяє зростанню предприятий.
бюро із діяльності трудящихся
Наслідки далекосяжних змін у глобалізується особливо позначаються зайнятості, умов праці, заробітної плати і найбільш організаційну структуру профспілок. Починаючи зі створення МОП в 1919 р. профспілковий рух бачила в МОП опору для своєї роботи і найважливіший центр задля встановлення контактів міжнародною уровне.
бюро із діяльності трудящих є спеціалізованим підрозділом МБТ. Його завдання — підтримувати тісні зв’язки з профспілковими об'єднаннями у різних країнах, надавати ресурси МОП у тому розпорядження, допомагати Організації чуйно реагувати з їхньої проблеми, пріоритети, інтереси й думки і продовжує діяти з урахуванням этого.
Для цього він Бюро координує всю діяльність МОП, що стосується організацій трудящих. Його головні цели:
• сприяти розвитку і зміцненню представницьких, незалежних ЗМІ і демократичних профспілкових организаций;
• розширювати їхні можливості щодо щодо участі переговори з політичним, економічним й соціальних питаннях й у ухваленні рішень у даних областях;
• допомагати профспілкам активної участі у діяльності МОТ.
Інші послуги, надані Бюро профспілковим організаціям, включають публікації, допомогу, дослідження та навчання. Фахівці МБТ стосовно діяльності трудящих, і профспілковому освіті надають їм допомогу з всьому миру.
Департамент урядової діяльності, законодавства й адміністрації труда
Ефективне регулювання праці у відповідь соціально-економічні зміни вносить важливий внесок у поліпшення умов праці та, до того ж час, на національне развитие.
МОП допомагає країнам виробляти й удосконалювати власну політику і законодавство у сфері праці, регулювання у цій галузі, зміцнювати інспекцію праці та служби занятости.
Департамент урядової діяльності, законодавства й адміністрації праці разом із бюро із діяльності підприємців та бюро із діяльності трудящих пропонує унікальний набір послуг за розвитку можливостей міністерств праці та інших відповідних урядових органів з налагодження і ведення соціального діалогу. Сюди входять як традиційні функції підтримки урядів, вдосконалення законодавства та управління у сфері праці, і комплексне сприяння міністерствам праці та відповідним державних органів у проведенні економічної та політики загалом. Особливу увагу приділяють проблемам структурної перебудови економіки та реформи державного сектора,
Департамент координує зведену міжгалузеву програму зміцнення загального управління і структури органів за працею, зокрема інспекцій праці та служб зайнятості. Приділяється також увагу процесу реформування трудового законодавства як головного чинника сприяння трипартиз-му та соціального диалогу.
III.
Діяльність МОТ
Де осіб), ні трудився — на будівництві чи банку, у шкільництві чи фабриці, в шахті чи фермі, він працює у галузі економіки, має свої технічні, економічні та соціальні відмінності. Багато питань у сфері праці мають явно галузевої характер, а спільні проблеми, такі як наслідки глобалізації, гнучкий графік робочого дня тощо. буд. можуть приймати відвідувачів різноманітні форми залежно від галузевого контекста.
Галузева діяльність МОП спрямовано підвищення здібності різних галузей ефективно й на справедливою основі розв’язувати проблеми у сфері праці. МОП регулярно проводить міжнародні галузеві зустрічі, розробляють рекомендації, які є орієнтиром розробки промислової політики і проведення практичних заходів державами-членами МОП. Було так само прийнято безліч міжнародних трудових норм, що стосуються певних галузей, особливо торгового флота.
Постійне увагу приділяється 22 промисловим галузям, морському судноплавством, сфери обслуговування — суспільної відповідальності і частной.
Морське судоходство
На умови праці та життя моряків великий вплив надає практика вторинного підряду, робота на судах, зареєстрованих там, часта зміна і слабким місця реєстрації судна. У портах автоматизація обробки вантажів і не структурна перебудова призвели до зменшення робочої силы.
Загальна мета діяльності МОП у галузі - сприяння соціальному та економічному прогресу на морському і річковому транспорті, в рибальстві і портовому господарстві, насамперед щодо умов праці та життя трудящихся.
Важливою віхою останніх стала 84-я (морська) сесія Міжнародної конференції праці 1996 р. Вона взяла сім нових міжнародних трудових норм, що стосуються інспекції праці, вербування та робочої часу моряків. Базуючись на доповіді, який готує МБТ, Об'єднана морська комісія встановлює мінімальний розмір оплати праці моряків, що використовується як під час укладання колективних угод різними категоріями трудящих галузі в всім мире.
Особливого значення має Конвенція (№ 147) 1976 р. про мінімальних нормах у торгівельному флоті, оскільки у її положеннях засновані майже всі регіональні угоди між відповідними органами різних країн проведення інспекцій судів, зареєстрованих там. У європейському регіоні наприкінці 1997 р. провела широку кампанію перевірки всіх суден, котрі заходять до портів, використавши у своїй документи, підготовлені МБТ щодо деяких аспектів Конвенції № 147.
Сектор громадського обслуживания
Державна служба грає найважливішу роль світі початку й економіці, і торік її часто називали «головним засобом вирішення питань «. У 1994 р. частку урядових організацій припадало близько 13% ВВП промислово розвинутих країн. Сьогодні йдуть у тому, якою мірою держава має і може запроваджувати там механізми ринкового типу чи проводити приватизацію з метою підвищення його ефективності у сфері суспільства. На кількох зустрічах МБТ останніми роками розглядався питання про розвиток людських ресурсів немає і структурну перебудову у цьому секторі. У 1997 р, на Симпозіумі про конвергенції коштів мультимедіа обговорювалося питання соціальних і трудових наслідки початку глобальному інформаційному обществу.
Промислова деятельность
Останніми роками МОП провела тристоронні зустрічі з сільського господарства, хімічної, лісової, металургійної, нафтопереробної,
електронної, машинобудівної, легкої і харчової промисловості. Вони почали форумом обмінюватись думками та продемонструвати міжнародним досвідом. Такі зустрічі дають орієнтири для національної політики і допомагають виробити узгоджені міжнародні, підходи до галузевим проблемам.
Допоміжна діяльність включає надання технічних консультацій і надання конкретної підтримки партнерам МОП, зокрема під час проведення національних симпозіумів та створення комп’ютерних інформаційних мереж, сприяння соціальному діалогу й застосування норм.
IV. Головні цілі й завдання МОТ
У своїй діяльності Міжнародна організація праці керується чотирма стратегічними целями:
* просування і проведення життя основних принципів, і прав у сфері праці;
* створення великих можливостей тоді і чоловіків у отриманні якісної зайнятості і доходу;
* розширення охоплення та ефективності соціального захисту всім;
* зміцнення трипартизму та високого соціального діалогу.
Коли дуже коротко дати характеристику діяльності організації, можна виокремити такі основні направления:
розробка міжнародної політики і програм з цельюсодействовать основним прав людини, поліпшенню умов праці та життя, розширенню знайти роботу;
* створення міжнародних трудових норм, підкріплених унікальної системою контролю над дотриманням; ці норми служать орієнтиром для національних органів у проведенні у життя такої політики;
* проведення життя великої програми міжнародного технічного співробітництва, вироблюваної і здійснюваної в активному партнерстві із учасниками Організації, зокрема. допомогу країнам у її ефективної реалізації;
* питання професійної підготовки та навчання, дослідження та видавнича діяльність у підтримку цих зусиль.
Декларація МОП про основних принципах
і права у сфері труда
У 1998 року Міжнародна конференція праці прийняла урочисту Декларацію про основних засадах і правах у сфері праці, у якій підтверджується рішучість міжнародного співтовариства «дотримуватися, сприяти застосуванню і сумлінно впроваджувати «право трудящих, і роботодавців волю об'єднання і колективні переговори, діяти у напрямі всіх форм примусового чи обов’язкового праці, повного усунення дитячого праці та дискримінації у сфері наймання та занять. У Декларації підкреслюється, що це государства-участники3 [K. С1]несут зобов’язання дотримуватися цих принципів незалежно від цього, ратифікували вони відповідні Конвенції чи нет.
Міжнародні трудові нормы
Одну з давніх і важливих функцій МОП — прийняття тристоронньої Міжнародної конференцією праці (з участю представники урядів, роботодавців України та трудящих) конвенцій й рекомендацій, які визначають міжнародні трудові норми. Ратифицируя конвенції, держави-члени беруть він зобов’язання послідовно здійснювати життя їхнього економічного становища. Рекомендації служать керівництво у сфері політики, законодавства і практики.
Конвенції і, прийняті починаючи з 1919 року, зачіпають фактично весь коло проблем праці, включаючи деякі, основні прав людини (насамперед, свободу об'єднання, декларація про організацію та влитися колективні переговори, скасування примусового і дитячого праці, усунення дискримінації в зайнятості), регулювання питань праці, трудові відносини, політика зайнятості, охорона і гігієна, умови праці, соціального забезпечення, зайнятість жінок Сінгапуру й особливих категорій, як-от трудящиеся-мигранты і моряки.
Держави — члени повинні подавати всі конвенції і, прийняті Конференцією, компетентним національним органам, які вирішують, які заходи слід за ним прийняти. Кількість ратифікацій конвенцій продовжує зростати. Щоб якось забезпечити їх використання у законодавстві і тому практично, МОП встановила процедуру контролю, найдосконалішу проти іншими подібними міжнародними процедурами. Вона грунтується на об'єктивного оцінювання незалежні експерти того, як виконуються зобов’язання, і розгляді окремих випадків тристоронніми органами МОП. Існує особливий порядок розгляду скарг порушення свободи объединения.
Основні конвенції МОТ
№ 29 Конвенція про примусове чи обов’язковому праці, 1930 року. Потребує заборони примусового чи обов’язкового роботи в всіх формах. Допускаються певні винятку, такі як військова служба, належно своїх контрольовані виправні роботи, працю при надзвичайних обставин, як-от воєнних дій, під час пожежі, землетрясениях…
№ 87 Конвенція про свободу асоціацію та захисту права на організацію, 1948 року. Встановлює право всіх трудящих, і підприємців створення і вступ до організації свій вибір без отримання попереднього вирішення і встановлює ряд гарантій свободи своєї діяльності до втручання державних органів державної власти.
№ 98 Конвенція на право на організацію та влитися ведення колективних переговорів, 1949 року. Передбачає захисту від антипрофсоюзной дискримінації, захист організацій трудящих, і підприємців від взаємної втручання, і навіть заходи для сприянню колективним переговорам.
№ 100 Конвенція про рівному винагороду, 1951 року. Закликає встановлювати рівну оплату чоловікам і покриток за працю рівної ценности.
№ 105 Конвенція про скасування примусової праці, 1957 року. Забороняє використання будь-який форми примусового чи обов’язкового праці як кошти політичного придушення, виховання, покарань вираз політичних лідеріва і ідеологічних поглядів, мобілізації трудових ресурсів, встановлення трудовий дисципліни, покарань що у страйках чи дискриминации.
№ 111 Конвенція про дискримінації у сфері праці та занять, 1958 року. Закликає до проведення національної політики, спрямованої усунення дискримінації при найманні, професійну підготовку, щодо умов праці за ознакою раси, кольору шкіри, статі, віри, політичних поглядів, національному чи соціальному походженню, на сприяння рівності можливостей та обращения.
№ 138 Конвенція про мінімальному віці прийому працювати, 1973 року. Має метою усунення дитячого праці; встановлює, що мінімальний вік прийому працювати ні бути нижчою віку завершення обов’язкового образования.
Заключение.
Нині перед МОП стоять якісно інші цілі і завдання, ніж, які були перед ній якісь 15−20 років тому. Це було пов’язано насамперед із глобалізацією світової економіки негативні наслідки якої позначаються трудящих всіх країн, змушені працювати за умов посилення конкуренції, прискорення технологічних змін, зростання соціальної нерівності та скорочення можливостей правительств.
Один із наслідків глобалізації - зростання попиту кваліфіковану робочої сили на шкоду трудящим з низьку кваліфікацію. йдеться у доповіді із посиланням дослідження, проведене МБТ. Вона також виявило «майже повсюдне зниження оподаткування високих доходів «. що означатиме скорочення частки національного доходу, яка перерозподіляється на користь менш забезпечених верств. У період із 1986 по 1998 р. таке зниження оподаткування було зареєстроване 67 з 69 обстежених країн. Якщо це тенденція збережеться, «уряду скоро втратять важливого механізму, з допомогою якого коригувати що зростає нерівність доходів ».
Глобалізація також виявила й підсилила слабкість позицій країн зі своїми вузької експортної базою, оскільки зросла їх частка залежність від коливання цін на світовому ринку. Вони почали набагато вразливіші до сплескам і спадам фінансових потоків, стихійно і безперешкодно переміщаються на глобальному ринку. Існує небезпека того. що це короткострокові коливання, не викликані у своїй основі глибинними економічними причинами, «визначатимуть обмінних курсів і, отже, виробництво і і зайнятість. Тому перед МОП зараз стоять чотири стратегічних завдань: цей поступ і проведення життя основних принципів, і прав у сфері праці; створення ширших можливостей тоді і чоловіків у отриманні якісної зайнятості і доходу; розширення охоплення та ефективності соціальної захисту всім; зміцнення трипартизму і міністерства соціального диалога.
Крім орієнтації технічних програм МОП для досягнення чотирьох стратегічних цілей і проведення восьми пріоритетних програм «In focus », які зачіпають такі області, як охорона і гігієна праці в виробництві, сприяння малим та середнім підприємствам, усунення дискримінації і тендерного нерівності, сприяння виконання положень Декларації МОП про основних засадах і правах у сфері праці та усунення дитячого праці, розпочато також радикальне реформування контрольного механізму МОТ.
Список испльзованной литературы.
1. Видання бюро МОП у Москві. «Що таке МОП? Чим вона займається». (Москва 2000) стор 3−36
2. МБТ. -Женева. 1991. Конвенції і прийняті Міжнародної конференцією праці
4. «Трудової мир"(журнал) № 5(28) грудень 1999 р. стор 5
Філадельфійська декларация
У 1944 р. сесія Філадельфії (США) Міжнародна конференція праці прийняла Филадельфийскую декларацію, у якій уточнюються цілі й завдання Организации.
У Декларації втілені такі принципы:
• працю перестав бути товаром;
• свобода слова свобода об'єднання є необхідною умовою постійного прогресса;
• злидні будь-де загрожує у загальне благосостояния;
• все люди, незалежно від раси, віри чи статі, мають право здійснення свого матеріального добробуту та духовної розвитку на умовах волі народів і гідності, економічної стійкості й рівних возможностей;.
1 Положення Філадельфійської декларації див. на стр. 24
2Международное бюро праці очолює Генеральний директор. призначуваний Адміністративним радою. Починаючи з 1919 р цю посаду займали: Альбер Тома, Франція (1919−1932 рр.), Гарольд Батлер, Великобританія (1932−1938 рр.), Джон Уайнант, США (1939−1941 рр), Едвард Фи-пэн, Ірландія (1941−1948 рр), Девід Морс, США (1948−1970 рр), Уилфред Дженкс, Великобританія (1970−1973 рр). Франсіс Бланшар, Франція (1973−1989), Мішель Хансенн, Бельгія (1989−1999 рр.), і з березня 1999 р. -Хуан Сомавия, Чили.
3 Весь список країн учасників МОП див. на стр. 25
[K. С1]Полный список країн -учасників див на стр
Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою