Экзаменационные квитки за п'ятьма подпредметам

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Право


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Екзаменаційний квиток № 1

1. Типологія держави: різні подходы.

2. Поняття та ознаки нормативно-правового акта. Юридична сила акта.

3. Поняття законності. Законність і целесообразность.

Екзаменаційний квиток № 2

1. Правове держава (поняття і признаки),

2. Поняття, ознаки і сутність права.

3. Встановлення фактичних обставин справи як стадія правозастосування. Об'єктивна истина.

Екзаменаційний квиток № 3

1. Особистість, право, государство.

2. Поняття та ознаки норм права.

3. Співвідношення законності, правопорядку і демократии.

Екзаменаційний квиток № 4

1. Співвідношення «Теорії держави й права» коїться з іншими громадськими науками. Її місце у системі інших юридичних наук.

2. Стадії законотворчества.

3. Поняття і різноманітні види юридичних фактів. Фактичний состав.

Екзаменаційний квиток № 5

1. Предмет і метод «Теорії держави й права».

2. Види правотворчества.

3. Об'єкт правоотношения.

Екзаменаційний квиток № 6

1. Поняття та ознаки государства.

2. Право і мораль.

3. Види правонарушений.

Екзаменаційний квиток № 7

1. Державна влада і принцип поділу властей.

2. Поняття тлумачення норм права. З’ясування їх і разъяснение.

3. Система правничий та система законодательства.

Екзаменаційний квиток № 8

1. Форми виникнення государства.

2. Дія нормативно-правових актів із широкого кола лиц.

3. Поняття юридичну відповідальність. Її ознаки і функции.

Екзаменаційний квиток № 9

1. Сутність государства.

2. Дія нормативно-правових актів у времени.

3. Застосування права за аналогією. Аналогія правничий та аналогія закона.

Екзаменаційний квиток № 10

1. Форми правления.

2. Поняття правопорядка.

3. Види тлумачення норм права по субъектам.

Екзаменаційний квиток № 11

1. Поняття форми государства.

2. Види правоотношений.

3. Правова культура: поняття і структура.

Екзаменаційний квиток № 12

1. Поняття правосвідомості. Структура правосознания.

2. Види норм права.

3. Правосуб'єктність. Правоздатність і дееспособность.

Екзаменаційний квиток № 13

1. Співвідношення нашого суспільства та государства.

2. Поняття і елементи правової системы.

3. Прогалини у праві і їх преодоления.

Екзаменаційний квиток № 14

1. Форми державного устройства.

2. Правове поєднання правове регулирование.

3. Види тлумачення норм права по объему.

Екзаменаційний квиток № 15

1. Механізм держави: поняття і структура.

2. Поняття та ознаки закону. Види законов.

3. Зміст правоотношения.

Екзаменаційний квиток № 16

1. Теорії про походження держави й права.

2. Дія нормативно-правових актів у пространстве.

3. Відмінність юридичну відповідальність від інших заходів державного принуждения.

Екзаменаційний квиток № 17

1. Владу та соціальні норми в первісному обществе.

2. Акти застосування норм права (поняття, виды).

3. Сім'ї правових систем та його особенности.

Екзаменаційний квиток № 18

1. Політична система суспільства: поняття і структура.

2. Правомірне поведінка. Його ознаки, виды.

3. Систематизація нормативно-правових актів: поняття і виды.

Екзаменаційний квиток № 19

1. Гарантовані правничий та свободи людини і громадянина — одне із основних принципів побудови правового государства.

2. Стадії механізму правового регулирования.

3. Норма правничий та стаття нормативно-правового акта.

Екзаменаційний квиток № 20

1. Поняття, ознаки і елементи системи права.

2. Правовий статус особистості: поняття, структура, виды.

3. Суб'єкти та юридичного грунту застосування норм права.

Екзаменаційний квиток № 21

1. Функції государства.

2. Підстави формування системи права. Предмет і метод правового регулирования.

3. Форми реалізації норм права.

Екзаменаційний квиток № 22

1. Матеріалістичний вчення та інші погляди на держава й право.

2. Законодавча инициатива.

3. Поняття і склад правоотношения.

Екзаменаційний квиток № 23

1. Політичний (державний) режим: поняття і виды.

2. Елементи механізму правового регулирования.

3. Застосування права як особлива форма його реализации.

Екзаменаційний квиток № 24

1. Види правосвідомості по суб'єктам. Рівні правосознания.

2. Суб'єкти правоотношений.

3. Підстави юридичної ответственности.

Екзаменаційний квиток № 25

1. Органи держави: поняття, ознаки, виды.

2. Ефективність права.

3. Стадії правозастосовчої деятельности.

Екзаменаційний квиток № 26

1. Співвідношення держави й права. Роль права у виконанні функцій государства.

2. Способи (прийоми) тлумачення норм права.

3. Гарантії законности.

Екзаменаційний квиток № 27

1. основні напрями правової реформи, у сучасний период.

2. Поняття та принципи правотворчества.

3. Види юридичної ответственности.

Екзаменаційний квиток № 28

1. Співвідношення типу, і форми государства.

2. Структура норм права.

3. Соціальна цінність права.

Екзаменаційний квиток № 29

1. Державна влада як особлива різновид соціальної ветви.

2. Форми (джерела) права.

3. Юридичний склад правонарушения.

Екзаменаційний квиток № 30

1. Функції права.

2. Конституція — основний закон Російської Федерации.

3. Отклоняющееся поведінка (поняття, виды).

Екзаменаційний квиток № 31

1. Функції «Теорії держави й права».

2. Співвідношення правничий та інших соціальних норм.

3. Поняття й захопити основні ознаки правонарушения.

Екзаменаційний квиток № 32

1. Місце й ролі держави у політичній системі общества.

2. Принципи права.

3. Юридична обязанность.

Екзаменаційний квиток № 33

1. Процес походження держави й права.

2. Види підзаконних нормативно-правових актов.

3. Суб'єктивне право.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою