Принудительное стягування налогов

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Право


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Семипалатинський фінансово-економічний коледж імені Р.С.

Байсеитова

Курсова работа

По предмета: Податки і налогообложение

На тему: Примусове стягування налогов

Підготував: уч-ся III курсу, грн. НД-3

Проверила:

Крамаренка Т.Н.

Семипалатинськ 2004 г.

Введение… … … …2

I. Вимоги до врахування платників податків у податкових комитетах… …5

1. Постановка податковий облік юридичних лиц… … 6

1.1 Постановка на облік за місцем розташування организации… …7

1.2 Постановка на облік за місцем розташування филиала

(представительства)…7

1.3 Постановка на облік за місцем розташування нерухомого майна чи транспортних засобів, які підлягають налогообложению… …7

2. Постановка податковий облік фізичних лиц… 8

3. Обов’язки налогоплательщиков… …12 II. Робота податкові органи з виявлення ухиляються від постановки на податковий учет. … 13

1. Заходи, проведені податковими органами із залученням до оподаткування організацій, ухиляються від постановки податковий учет… 13

2. Заходи, проведені податковими органами з організаціями, здійснюють діяльність поза місця реєстрації, що ухиляються від постановки податковий учет… …16

3. Оподаткування організацій, здійснюють діяльність поза місця регистрации… … 19 III. Заходи примусового стягнення налогов. … …23

1. Розшук платників податків, ухиляються від постановки на податковий учет…23

2. Штрафні санкції …24 Заключение… 27

Список використаної литературы… …30

Облік платників податків — одна з головних умов здійснення державними податковими органами контролю над своєчасним внесенням платниками податків податкові платежі у бюджети всіх рівнів і державні позабюджетні фонды.

До набрання чинності НК РК, законодавство з податковому контролю складався з окремих нормативних актів, регулюючих питання податкового контролю, найчастіше невідомих платникам податків, тому, казати про порозуміння між податковим органом і платником податків у ході проведення, наприклад, документальної перевірки можна була пов’язана з великим трудом.

Головна перевага особливою частини НК РК у тому, що саме детально регламентуються все основні процедури податкового контролю, які мають виконувати як платники податків, і податкові органы.

У особливою частини Податкового Кодекса

1. дано визначення наступних понять: o організації - юридичних осіб, освічені відповідно до законодавством Республіки Казахстан, і навіть іноземні юридичних осіб, компанії та інші корпоративні освіти, які мають громадянської правоздатністю, створені відповідно до законодавством інших держав, міжнародних організацій, філії і рівень представництва, створені біля РК розглядаються як самостійних юридичних; o фізичні особи — громадяни Республіки Казахстан, іноземним громадянам й обличчя без громадянства; o індивідуальні підприємці - фізичні особи резиденти або резиденти, здійснюють препринемательскую діяльність без утворення юридичної особи; o платниками податків і платниками зборів зізнаються організації та фізичні особи, у яких відповідно до справжнім Кодексом покладено обов’язок сплачувати відповідно податків і (чи) сборы.

2. Визначено обов’язки налогоплательщиков:

1) сплачувати законно встановлені налоги;

2) стати на облік органів Державної податкової адміністрації, якщо вона обов’язок передбачена справжнім Кодексом;

3. Визначено правничий та обов’язки податкових органов:

3.1 Податкові органи вправі: пред’являти до судів загальної юрисдикції, або арбітражні суди иски:

* про стягнення податкових санкцій з осіб, які вчинили податкові правонарушения;

* про визнання недійсною державної реєстрації речових юридичної особи чи державної реєстрації речових фізичної особи як індивідуального предпринимателя;

* про ліквідацію організації будь-якої організаційно-правовою форми з таких підстав, встановленим законодавством Республіки Казахстан;

3.2 Податкові органи зобов’язані: o ведуть у установленому порядку облік платників податків; o дотримуватися податкову тайну;

З іншого боку, ст. 22 Податкового кодексу Республіки Казахстан регулює взаємодія податкові органи з іншими органами, органами місцевого самоврядування, установами i особами, здійснюють нотаріальні дії з метою здійснення обліку платників податків й контролю над правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю перерахування платниками податків податків і зборів бюджети різноманітних рівнів. За підсумками інформації, котра надходить від перерахованій категорії організацій, податкові органи здійснюють перевірку відомостей, представлених платниками податків за нормальної постановки податковий облік і сплаті налогов.

Отже, Податковим Кодексом передбачено механізм своєчасного надходження у податкові органи інформації, яка потрібна на здійснення податкового контролю у двом незалежним джерелам. Перший забезпечується тими державними органами, куди покладено обов’язок здійснювати таку реєстрацію, давати ліцензії, або інакше враховувати подібні обставини і вестиме відповідні реєстри. Другий — безпосередньо від організацій корисною і фізичних осіб, які звертаються до податкові органи звернувся з заявою про постановку на учет.

I. Вимоги до врахування платників податків у податкових органах.

1. Постановка податковий облік юридичних лиц.

Налогоплательщик-организация відповідно до пунктом 2 статті 524 Податкового кодексу підлягає постановці на облік у податковій органе:

1. за місцем розташування юридичної особи, його структурного подразделения;

2. за місцем за місцем здійснення деятельности;

3. за місцем розташування і (чи) реєстрації об'єктів оподаткування нафтопереробки і об'єктів, що з налогообложением.

Організація, до складу якої входять філії і (чи) представництва, розташовані біля Республіки Казахстан, соціальній та власності, якою має оподатковуватися нерухомого майна, зобов’язана стати на облік як платника податків у податковій органі, як у свого місця перебування, і за місцем розташування кожного філії і (чи) представництва й місцю перебування належить їй нерухомого майна України та транспортних средств.

Відповідно до чинним законодавством під місцем перебування налогоплательщика-организации розуміється адресу, вказаний у установчих документах (статуті, договорі, становищі) організації, або іншому розпорядницькому документі з приводу створення налогоплательщика-организации, а громадських громадських організацій і об'єднань — адресу, вказаний у документі про надання юридичного адреса.

Без адреси місця перебування платника податків- організації, в установчих документах чи іншому розпорядницькому документі про її, постановка на облік у податковій органі здійснюється за адресою місця перебування органів юридичної особи, наприклад, за адресою постійно чинного виконавчого органу налогоплательщика-организации (адміністрації, дирекції, правління чи іншого подібного органа).

Під місцем перебування об'єкта оподаткування цілях цієї статті 524 п. 3 визнається: 1. для нерухомого майна (землі) — місце їхніх фактичного перебування; 2. для транспортних засобів — місце державної реєстрації речових транспортних засобів, а за відсутності такого місце перебування (проживання) власника имущества;

1.1 Постановка на облік за місцем розташування организации.

Відповідно до пунктом 6 статті 524 Кодексу заяву про постановку на облік організації подається в податковий орган за місцем розташування організації у протягом 10 днів із моменту виникнення вимог щодо постановці на реєстраційний облік, внесення зміні реєстраційних даних. При подачі Заяви налогоплательщик-организация одночасно представляє у одному примірнику завірені у порядку копії: посвідчення про реєстрацію, установчих та інших документів, необхідні державної реєстрації речових, інших документів, підтверджують відповідно до законодавством Республіки Казахстан створення організації. Що стосується уявлення платником податків- організацією неповного пакета документів або невідповідності зазначеним вимогам, де вони приймаються, налогоплательщику-организации видається лист із обов’язковим перерахуванням саме ті документів і/або зазначенням виявлених недостатков.

При завершенні процедури постановки податковий облік підприємству видається Свідчення про постановку податковий учет.

1.2 Постановка на облік за місцем розташування філії (представительства).

Відповідно до пунктом 2 статті 522 Кодексу Заява організації, здійснює своєї діяльності Республіка Казахстан через філія (представництво), подається в податковий орган за місцем розташування філії (представництва) протягом десяти днів після державної (облікової) реєстрації органів юстиції Республіки Казахстан.

У цьому днем створення філії (представництва) вважається дата видання юридичною особою розпорядницького документа з приводу створення філії (представительства).

Після закінчення процедури постановки податковий облік за місцем розташування філії (представництва) підприємству податковим органом видається Повідомлення про постановку на облік у цьому податковому органі за місцем розташування філії (представительства).

1.3 Постановка на облік за місцем розташування об'єктів налогообложения.

Відповідно до пунктом 4 статті 531 Кодексу Заява організації з місцеві перебування об'єктів оподаткування нафтопереробки і об'єктів, що з оподаткуванням, здійснюватися податковим органом протягом двох робочих днів із дня звернення і фіксується у журналі реєстрації (перереєстрації) обліку объектов.

Поруч із Заявою організація представляє у одному примірнику завірені у порядку копії: свідчення про постановці на облік у податковій органі організації з місцеві її перебування, документів, підтверджують право власності організації цього майно, виданих органами.

Після закінчення процедури постановки на облік платника податків- організації податковий орган видає їй Повідомлення про постановку на облік у цьому податковому органі за місцем розташування об'єктів налогообложения.

2. Постановка податковий облік фізичних осіб і індивідуальних предпринемателей.

З метою проведення податкового контролю платники податків фізичні особи, а як і індивідуальні підприємці підлягають постановці на облік у податкових органах за місцем проживання фізичних осіб, і навіть за місцем розташування об'єктів оподаткування, які підлягають оподаткуванню відповідно до пунктом 2 статті 524 Кодекса.

Налогоплательщиками-физическими особами є громадяни Республіки Казахстан, іноземним громадянам й обличчя без громадянства, у яких відповідно до Податковим Кодексом покладено обов’язок сплачувати відповідно податків і (чи) збори. Під місцем проживання розуміється місце, де громадянин постійно чи переважно живе у ролі власника, за договором найму (поднайма), договору оренди або на інших засадах, передбачених законодавством Республіки Казахстан.

Податкові органи у роботі з обліку фізичних осіб використовують документовану інформацію, надану:. індивідуальними підприємцями себе:. під час подачі всі заяви про постановці на облік в податковий орган за місцем свого проживання протягом десяти днів після державної реєстрації речових як індивідуального підприємця одержання ліцензії, або іншого подібного документа навчання приватної практикою;. при заяві про зміну реєстраційних даних, вказаних у свідоцтві платника податків, податковий орган гаразд і можна терміни, встановлені статтями 521−524 справжнього Кодексу;. податковими органами за місцем проживання за зміни індивідуальним підприємцем місця свого проживання;. органами, реєструючими фізичних осіб, здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи — про фізичних обличчях, які зареєструвалися чи припинили своєї діяльності як індивідуальних підприємців протягом десяти днів після видачі свідчення про державної реєстрації речових, його вилучення або закінчення термін дії;. органами, видають ліцензії, свідоцтва чи інші такі фізичних осіб, що забезпечує на ризик діяльність, спрямовану на систематичне отримання від надання платних послуг і підлягають реєстрації як такий відповідно до законодавством Республіки Казахстан, про фізичних обличчях, яким видано або в яких відкликані чи припинили дію зазначені документи у такому порядку, як вище;. органами, здійснюють реєстрацію фізичних осіб за місцем проживання, про факти реєстрації протягом 2 днів після реєстрації зазначених осіб;. органами, здійснюють реєстрацію його й смерті фізичних осіб, про факти його й смерті фізичних осіб, у протягом 10 днів після реєстрації зазначених фактів;. органами, здійснюють облік і (чи) реєстрацію нерухомого майна, що є об'єктом оподаткування, про розташованому на підвідомчої їм території нерухоме майно або про транспортних засобах, зареєстрованих у цих органах, та в течение

10 днів після реєстрації майна;. органами (установами), уповноваженими здійснювати нотаріальні дії, і нотаріусами, здійснюють приватну практику, про нотаріальному посвідченні права на спадщину і її договорів дарування пізніше п’яти днів із дня відповідного нотаріального посвідчення, якщо інше не передбачено Кодексом;. іншими джерелами відповідно до законодавством — про факти, підтверджують наявність покладений фізична особа обов’язки сплачувати податків і (чи) сборы.

Процедура постановки на облік індивідуального підприємця, і зняття його з обліку як такий виробляється податковим органом за місцем його проживання та складає підставі, відповідно, Заяви фізичної особи про постановку на облік у податковій органі за місцем проживання, і навіть інших документів, експонованих платником податків, Заяви фізичної особи про знятті з обліку у податковій органі за місцем проживання. Після закінчення процедури постановки на облік за місцем проживання індивідуальним підприємцям видається документ, підтверджує факт постановки на облік у податковій органі - Свідчення про постановку на облік у податковій органі фізичної особи за місцем проживання біля Республіки Казахстан.

Постановка на облік за місцем проживання платників податків фізичних осіб, не які стосуються індивідуальним підприємцям, складає основі документованої інформації, наданої податковому органу, і навіть з урахуванням документованої інформації, підтверджує наявність покладений фізична особа обов’язки сплачувати податків і (чи) збори і що надходить у податковий орган з інших джерел у відповідність до законодательством.

При постановці на облік за місцем проживання кожному платникові податків- фізичній особі присвоюється єдиний з усіх видів податків і зборів, зокрема призначені до сплати у зв’язку з переміщенням товарів через митний кордон Республіки Казахстан, і території Республіки Казахстан реєстраційний номер платника податків (РНН).

При постановці на облік налогоплательщика-физического особи за місцем розташування належить йому нерухомого майна, і транспортних засобів, які підлягають оподаткуванню, і навіть під час обліку відомостей за місцем здійснення діяльності індивідуального підприємця застосовується РНН, присвоєний йому за постановці на облік за місцем його жительства.

Податкова декларація надається платником податків у податковий орган із зазначенням єдиного щодо податків реєстраційного номери платника податків. Присвоєння РНН налогоплательщикам-физическим особам, які мають виникла потреба вказівки РНН в документах, поданих у податкові органи, виготовляють підставі відомостей, вказаних у Заяві фізичної особи про видачу йому свідчення про постановці на облік, під час здійснення процедури постановки на учет.

Слід враховувати, що платник податків, втратив об'єкт оподаткування, залишається обліку у податковій органі за місцем проживання як фізична особа, має РНН, ПОСТОЯННО.

3. Обов’язки налогоплательщиков.

Відповідно до Податковим Кодексом платники податків юридичні особи та підприємці обязаны

1) сплачувати законно встановлені налоги;

2) стати на облік органів податкової служби для організацій — як платника податків у податковій органі, як у свого місця перебування, і за місцем розташування кожного філії і (чи) представництва протягом десяти днів після державної реєстрації, а під час здійснення діяльність у Республіці Казахстан через філія і представництво — протягом десяти днів після створення філії і представительства.

І місцеві перебування належить їй нерухомого майна, і транспортних засобів за тридцяти днів із дні його регистрации.

Постановка на облік у податковій органі як платника податків організації та індивідуальних підприємців відбувається незалежно від наявності обставин, із якими справжній Кодекс пов’язує виникнення обов’язки зі сплати тієї чи іншої налога.

II. Робота податкові органи з виявлення ухиляються від постановки податковий учет.

Є кілька категорій юридичних, ухиляються від постановки податковий учет:

* юридичні і особи (підприємці), минулі державної реєстрації в адміністративних органах влади, але з що стали податковий учет,

* юридичних осіб, здійснюють господарську діяльність за місцеві державної реєстрації речових без освіти филиалов/представительств.

* підприємці, здійснюють господарську діяльність за місцеві державну реєстрацію й не які сповістили податкові органи про этом.

1. Заходи, проведені податковими органами із залученням до оподаткування організацій, ухиляються від постановки податковий облік. o Державні податкові органи проводять перевірки інформацією відношенні посадових осіб, що порушують встановлений порядок реєстрації юридичних і фізичних осіб, здійснюють підприємницьку деятельность.

Мета проведення перевірок: виявлення юридичних і фізичних осіб, здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, уклоняющиеся від постановки на облік на податкових органах, щодо залучення їх до сплати податків і зборів і забезпечення прийняття до них встановлених законодавством заходів відповідальності, і навіть посадових осіб які реєструють органів, припускають порушення встановленого порядку реєстрації юридичних осіб і індивідуальних предпринимателей.

o Щомісяця проводяться звіряння наявної у податковій органі інформації про юридичні обличчях і індивідуальних підприємців, минулих державної реєстрації і поставлених податковий облік з цими органів, здійснюють державної реєстрації, з виявлення фактів порушення термінів подання про зареєстрованих організаціях і підприємців, і навіть платників податків, ухиляються від постановки податковий облік. o Під час проведення роботи за виявленні юридичних осіб і індивідуальних підприємців, ухиляються від постановки на облік, податкові органи використовують інформацію, отриманий прибуток у ході перевірок, проведених спільно з правоохоронними органами (органами внутрішніх справ України та фінансової поліції), фізичних осіб, котрі займаються як зареєстрованою, і незареєстрованої підприємницької діяльності, у місцях реалізації товарів, зокрема речових ринках, і навіть перевірок громадських організацій і індивідуальних підприємців з питань втілення встановленого порядку застосування контрольно-касових машин під час здійснення грошових розрахунків із населенням. o Постійно працівники податкові органи проводять аналіз всієї наявної у податковій органі інформації, отриманої як із постановці громадських організацій і індивідуальних підприємців податковий облік, і у ході документальних перевірок дотримання податкового законодавства, яка свідчить про порушення встановленого порядку їхнього державної реєстрації речових. Інколи справа виявлення порушення у органи, здійснюють державної реєстрації, направляються листи, що вказують допущені порушення. o У процесі проведення документальних перевірок дотримання податкового законодавства податкові інспектора звертають особливу увагу стосовно питань дотримання порядку складання рахівниць-фактур. У рахунках-фактурах вказуються реєстраційні номери (далі з тексту — РНН) постачальника і покупця. За відсутності має значення — фактурах РНН покупця (замовника) проводяться зустрічні перевірки щодо реального існування покупця, перебування його за обліку у податковій органі, сплати їм податків до бюджету, відповідності відвантажених постачальником і оприбуткованих у покупця товарно-матеріальних цінностей тощо. п. У нещасних випадках перебування покупця поза цій території, відповідні відомості повідомляються податковому органу за місцем розташування даного покупця. o З метою визначення дійсності документів, підтверджують вироблені платником податків витрати, у випадках виробляються перевірки організацій, документами яких підтверджуються витрати платника податків. При встановленні фактів підтвердження платником податків видатків документами незареєстрованих організацій організовуються перевірки таких організацій, або (за наявності припускати, що він є фіктивним) передаються матеріали до органів до ухвалення відповідних заходів. o Вивчаються рекламні оголошення, помещаемых у засобах масової інформації, вивішені тут й у громадських місцях, містять інформацію про реалізації продукції, виконанні робіт, наданні послуг організаціям, і громадянам, не що стоять обліку на податкових органах, не уплачивающими податків і використовуючи налично-денежную форму расчетов.

По прибутті інформації з які реєструють органів до подачі Заяви про постановку податковий облік юридичною особою чи підприємцем податковий орган зобов’язаний пізніше наступного дня направить

Повідомлення необхідність стати податковий учет.

2. Заходи, проведені податковими органами з організаціями, здійснюють діяльність поза місця державної реєстрації речових, що ухиляються від постановки податковий учет.

Правове обгрунтування дій податкові органи органів фінансової поліції із залученням до оподаткування організацій, здійснюють діяльність поза місця державної регистрации.

Спільною частиною ст. 10 пункту 19 Податкового кодексу встановлено, що платниками податків і платниками зборів зізнаються особи, що є платником податків та інших обов’язкових платежів до бюджет.

Відповідно до пунктом 15 статті 19 Кодексу під організаціями з метою Кодексу розуміються юридичних осіб, освічені відповідно до законодавством Республіки Казахстан чи іншого іншого государства.

Так, відособлені підрозділи організацій, а як і філії, мають окремий баланс і розрахунковий рахунок (поточний, кореспондентський) відповідно до законами, регулюючими порядок стягування конкретних податків, у податкові органи встановлену їм відповідно до законодавством податкову декларацію і документи, службовці основою обчислення та сплати податку (бухгалтерську і податкову звітність). Виконують обов’язок щодо сплати податків і зборів, розрахованих ними на відповідність до чинним законодавством про податки і зборах підставі даних, відображених у представленої ними бухгалтерської отчетности.

По організаціям, до складу яких входять підрозділи, які мають окремого балансу і за розрахункового (поточного, кореспондентського) рахунки, також зберігається порядок обчислення та сплати податків, встановлений законами, регулюючими порядок стягування цих налогов.

Відповідно до статтею 34 Цивільного Кодексу Республіки Казахстан відособлені підрозділи юридичних можуть існувати лише двох формах — представництв або філій. Так, відособлене підрозділ юридичної особи, розташоване поза місця його перебування і яке здійснює усі його функції чи його частина, є филиалом.

У цьому появу в філії і виконання їм обов’язків, що випливають із законодавства про податки і зборах, і навіть норм інших галузей права, причетних до оподаткуванню, залежить від того, затверджено чи положення про філію і діє чи останній підставі цього становища, видано у установленому порядку наказ про призначення керівника філії, зазначений чи філія в установчих документах юридичної особи та т.п.

Отже, відособлені підрозділи юридичних, проти яких не проведено процедуру оформлення, проте вони здійснюють на певній території усі поголовно чи частина функцій юридичної особи, повинні визнаватися податковими органами філіями відповідних юридичних, і, юридична особа зобов’язане стати на облік у податковій органі за місцем здійснення відособленим підрозділом цього юридичної особи його функцій на певної территории.

Факти, що підтверджують здійснення будь-яким відособленим підрозділом функцій юридичної особи, встановлюють і документуються під час здійснення заходів податкового контролю у порядку, передбаченому главою 12 Податкового Кодекса.

Право встановлення місцевих податків та збирання підвідомчих територіях надано представницьким органам місцевого самоврядування. Ці органи своїми рішеннями про майбутнє запровадження місцевих податків та зборів стверджують положення про порядок обчислення та сплати таких податків, визначають коло платників податків, вирішують питання надання пільг окремих категоріях плательщиков.

Місцеві податки та збори, і навіть пільги з їхньої сплаті встановлюються представницькими органами місцевого самоврядування самостійно. Встановлення місцевих податків та зборів перебуває у винятковому віданні представницьких органів місцевого самоуправления.

Рішення органів місцевого самоврядування, прийняті межах їхніх повноважень, обов’язкові виспівати усіма розташованими біля муніципального освіти підприємствами, установами, організаціями, незалежно від своїх організаційно-правових форм.

Перелічені вище норми не суперечать ст. 10 НК, за якою органи виконавчої влади суб'єктів і місцевого самоврядування можуть надавати пільги, але з податках, взимаемым на даної территории.

Зазвичай, такі організації мають рахунки банках, здійснюють території області своєї діяльності, мають майно і паралельно ведуть бухгалтерський учет.

Якщо податковий комітет надійшла непряма з’явилася інформація, що у території, котрий обслуговується комітетом, працює організація, однак своє обов’язок, то податковий комітет має подати підприємству й вимога щодо усунення порушень податкового законодавства у частині постановки податковий облік для сплати податків, встановлених біля даного міста (району, області) згідно з законодавством. У вимозі необхідно вказати термін, протягом якого платникові податків слід усунути порушення податкового законодавства (уявити заяву про постановку податковий облік, документи передбачені ст. 524 НК). Термін може бути встановлений удесятеро днів, у своїй необхідно враховувати час на доставку почты.

Що стосується, якщо організація ігнорує вимога податкового органу про постановку податковий облік, слід винести постанову про проведення виїзний податкової перевірки. Результати перевірки оформляються відповідно до НК у найкоротші терміни і з повним дотриманням встановлених Кодексом процедур.

3. Оподаткування організацій, здійснюють діяльність поза місця регистрации

Організації і відособлені підрозділи, мають окремий баланс і розрахунковий рахунок (поточний, кореспондентський) відповідно до законами, регулюючими порядок стягування конкретних податків, у податкові органи встановлену їм відповідно до законодавством податкову декларацію (податковий розрахунок) і документи, службовці основою обчислення та сплати податку (бухгалтерську і податкову звітність), виконують обов’язок щодо сплати податків і зборів, розрахованих ними на відповідність до чинним законодавством про податки і зборах підставі даних, відображених у представленої ними бухгалтерської отчетности.

Для організацій, до складу яких входять відособлені підрозділи, які мають окремого балансу і за розрахункового (поточного, кореспондентського) рахунки, також зберігається порядок уявлення декларацій із податків, підлягає сплаті; обчислення та сплати податків, встановлений законами, регулюючими порядок стягування цих налогов.

До набрання чинності особливою частини НК, сплата податків і зборів організаціями з місцеві перебування їх філій та інших відокремлених підрозділів ввозяться порядку, встановленому законодавчим або іншим суб'єктам нормативним правовим актом про конкретне податок чи сборе:

— податку додану вартість біля Республіки Казахстан відповідно до Податковим Кодексом Р К сплачують, незалежно від місця реєстрації, організації та їх відособлені підрозділи (філії) самостійно реалізують товари (роботи, послуги). — індивідуальний прибутковий податок з фізичних осіб біля Республіки Казахстан літочислення і утримання індивідуального прибуткового податку виробляються податковими агентами пізніше дня виплати доходу, облогаемого у джерела виплати. Розрахунок по выплаченным доходах, оподатковуваним у джерела виплати, відповідно до зазначеному налогупредоставляется податковим агентом кожний квартал, пізніше 15 числа місяці, наступного за звітним кварталом.

Нині виплати фізичних осіб по за основним місцем роботи поділяються на дві категорії: — витрати, є прямим чи опосередкованим доходом працівників господарюючих субькто, які пов’язані з предпринемательской діяльністю, Подоходнгый податок сплачується юридичним лицом-работодателем у джерела виплати за розмірі 15% від суми витрат; - Витрати, є прямим чи опосередкованим доходом працівників господарюючих субьектов, пов’язані з предпринемательской діяльність й зараховують на вычиты. У цьому фізична особа має право відрахування одного місячного розрахункового показника (МРП) лише кожного членів сім'ї, знаходиться в його иждевении, кожний місяць, у якому отримано дохід у перебігу податкового периода;

— податку майно біля Республіки Казахстан сплачують організації та філії та інші аналогічні підрозділи підприємств, установ і закупівельних організацій, мають окремий баланс і розрахунковий (поточний) счет.

Податок на майно щорічно исчесляется териториальными податковими органами залежно від оцінки майна, виробленої Центорм реєстрацію ЗМІ й оцінки недвижемости;

— акцизи біля сплачують підприємства, закладу і організації, які є у відповідно до законодавства РК юридичних осіб, філії та інші відособлені підрозділи, мають окремий баланс і розрахунковий (поточний) рахунок, що виробляють та реалізують біля Республіки Казахстан (зокрема з давальницької сировини) підакцизні товари. Відособлене підрозділ (філія), має баланс і рахунок у банку буде цьому розглядатися, як яке виконує обов’язки головний організації з сплаті податків і збирання території, де цей філіал чи відособлене підрозділ здійснюють функції организации;

— податку користувачів автошляхів території Республіки Казахстан сплачують організації, розташовані біля міста, а як і філії та інші аналогічні підрозділи підприємств, організацій та установ, розташовані біля міста Київ і мають окремий баланс і розрахунковий счет;

III. Заходи примусового стягнення податків чи сборов.

На цей час норми НК наведені у відповідність до Цивільним кодексом (юридичних осіб відповідають за своїми зобов’язаннями, зокрема і з зобов’язанням філій, всім що належить їм имуществом).

Що стосується невиконання чи неналежного виконання організаціями та їх як окремі підрозділами, зареєстрованими з-поза меж області, району обов’язки у сплаті податку, податкові органи вправі ухвалити рішення про погашенні недоїмки шляхом стягнення за рахунок майна организации-должника, зокрема грошової наличности.

І тут податкові органи направляють рішення передачу матеріалів справи в самісінький органи фінансової поліції для адміністративного арешту майна удвічі адреси: за місцем державної реєстрації речових організації та місцеві перебування відособленого підрозділи, і вимога про погашення заборгованості, що містить повідомлення про майбутньому зверненні стягнення на майно боржника і рішення про обертання стягнення на майно, зокрема вилучення грошових готівкових коштів боржника, департамент боротьби з економічними злочинами і корупцией теж скеровує студентів удвічі адреса.

зважаючи на викладене, порядок накладення адміністративного арешту на майно организации-должника, зокрема. вилучення готівки, поширюється як у організацій, і з їхньої відособлені подразделения.

Розшук, платників податків, ухиляються від постановки на учет.

Для проведення якісної роботи з розшуку фізичних осіб, здійснюють підприємницьку діяльність, посадових осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність підприємств і засновників юридичних, своєчасно не які надають в податкові органи звіти, податкові декларації та економічні розрахунки, і навіть ухиляються від постановки податковий облік, на адресу фінансової поліції надаються такі матеріали, відповідно до чинного законодательству:

— адресна справка,

— повна довідка налогоплательщика,

— інформацію про факту установи інших підприємств даними юридичними лицами,

— інформацію про діяльності керівників (засновників) за іншими структурах, і навіть інформація, де дані особи є учредителями,

— непряма інформацію про діяльності розшукуваного предприятия,

— відомості, що підтверджують порушення цією особою податкового законодавства (який період не представлені звітні документы),

— інформацію про заборгованості (зокрема недоїмку) розшукуваного лица,

— акти обстеження із приводу юридичного адресу.

Штафные санкції. 1. Порушення платником податків встановленого статтею 205

Адміністративного Кодексу Республіки Казахстан терміну звернення про постановку на реєстраційний облік у податковій органі за відсутності ознак податкового правопорушення, передбаченого частиною 2 цієї статті справжнього Кодексу, тягне стягнення штрафу на фізичних осіб від п’яти до десяти, на посадових осіб, у розмірі від десяти до двадцяти, на юридичних осіб у розмірі від двадцяти до п’ятдесяти місячних розрахункових показателей.

2. Порушення встановленого законодавчими актами Республіки Казахстан терміну звернення про постановку на реєстраційний облік у податковій органі понад 90 днів тягне штраф на фізичних осіб, у розмірі від десяти до двадцяти, на посадових осіб, у розмірі від десяти до сорока, на юридичних осіб у розмірі від сорока до ста місячних розрахункових показателей.

3. Порушення платником податків встановленого податковим законодавством республіки Казахстан терміну реєстрації у податкових органах за місцем реєстраційного обліку початку здійснення окремих видів підприємницької діяльності, встановлених податковим законодавством, тягне штраф на індивідуальних підприємців та на посадових осіб, у розмірі від десяти до двадцяти, на юридичних осіб у розмірі від п’ятдесяти до ста місячних розрахункових показателей.

5. Не надання платником податків у податковий орган податкової звітності вчасно, встановлений законодавчими актами Республіки Казахстан, тягне штраф на фізичних осіб, у розмірі від десяти до двадцяти, на посадових осіб, у розмірі від сорока до п’ятдесяти місячних розрахункових показників, на індивідуальних підприємців та на юридичних осіб у розмірі десяти відсотків від податок чи іншого обов’язкового платежу, що підлягає сплаті, але з сплаченої. 6. Не надання налгоплатильщиком податкової звітності в податковий орган після закінчення дев’яноста днів від встановленого законодавчими актами Республіки Казахстан терміну надання такої звітності тягне штраф на фізичних осіб, у розмірі від двадцяти до сорока, на посадових осіб, у розмірі від п’ятдесяти до сімдесяти місячних розрахункових показників, на індивідуальних підприємців та на юридичних осіб у розмірі п’ятдесяти відсотків від податок чи іншого обов’язкового платежу, підлягає сплаті, але з уплаченной.

Заключение.

Облік платників податків — одна з головних умов здійснення державними податковими органими контролю над своєчасним внесенням платниками податків податкові платежі у бюджети всіх рівнів і державні позабюджетні фонди. Ці функції податкові органи повному обсязі забезпечать, що всім платникам податків буде надано реєстраційні номери платників податків (РНН).

З початку прянятия податкового законодавства регитсрационный номер платника податків присвоювався індивідуальним підприємці і частнопрактикующим нотаріусам. З набуттям чинності Податкового кодексу коло фізичних осіб, які підлягають постановці на облік у податкових комітетах з наданням податкового номери, розширюється. Податкові органи присвоюватимуть РНН іншим категоріям платників податків — фізичних осіб, саме: изъявившим бажання отримати РНН задля збереження конфіденційності персональних даних при декларування свої доходи; фізичних осіб, які отримують доходи крім основним місцем роботи від інших джерел, платників податків на майно фізичних лиц. Целесообразно вирішити питання про присвоєння реєстраційного номери платника податків фізичних осіб, які отримують доходи на підприємствах, у державних установах та організаціях. З метою контролю над оподаткуванням іноземних фізичних осіб, у відповідність до казахстанським законодавством і реалізацією міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування Державній податковій службі Казахстану також потрібен лиш мати інформацію про дисконтних даних іноземних фізичних осіб, здійснюють діяльність й одержують доходи з джерел у Республіці Казахстан. І тому слід розробити систему реєстрацію ЗМІ й обліку таких іноземних фізичних лиц.

Проте, чинним законодавством не передбачено виготовлення свідчень реєстрацію організацій корисною і підприємців на бланках суворої звітності із застосуванням ступенів захисту, внаслідок бланки свідчень реєстрацію підприємств виготовляються друкарським способом чи шляхом ксерокопіювання, друкуються на принтері простий папері, без ступенів захисту. Через війну є можливість підробки Свідчень про державної реєстрації та ухиляння як від постановки на податковий облік, і налогообложения.

Необхідно включити до законодавчому порядке:

— виготовлення бланків свідчень про державної реєстрації речових юридичних осіб і підприємців без утворення юридичної особи на бланках суворої звітності зі ступенями защиты;

— надати право податкові органи проведення експертизи документів, представлених для державної реєстрації речових юридичними особами та підприємцями без утворення юридичної особи. До списку обов’язкових докуметов для державної реєстрації речових включити довідку про відсутності боргу підприємствам, де засновниками чи керівниками є засновники — фізичні особи чи керівник знову створюваного предприятия;

— можливість стягнення фінансових санкцій в безспірному порядку податковими органами;

Процес залучення організацій до постановки податковий облік і оподаткуванню спочатку має недоробки на законодавчому рівні у частини взаємодії реєстраційних, податкових державних і правоохоронних органов.

Завданням органів фінансової поліції є виявлення, попередження і припинення податкових злочинів і правопорушень. При цьому постановка податковий облік і непредставлення звітності платниками податків не сприймається як правопорушення, тому здійснювана робота з цієї категорії платників податків із боку правоохоронних органів недостаточна.

Список використаної литературы:

1) Худяків А.І. «Податкова система. Податкові правопорушення «

2) «Податки навчальних посібників «під редакції Чорниця Д. Г.

3) Закон Р К від 24 квітня 19 995 року «Про податки та інших обов’язкових платежах до бюджету «

4) Худяків А.І. «Податкове право РК «Загальна часть

5) Кодекс Р К «Про адміністративні правопорушення «-1993 год.

6) Кодекс Р К «Про податки та інших обов’язкових платежах до бюджету «за станом 1 січня 2004 года.

7) «Цивільний кодекс РК «- 1998 года.

8) Черник Д. Г. «Податки «Москва 1999 г.

9) «Фінанси і статистика «1999 г.

10) Р. Караусов «Податки: суть і стала практика використання «Алматы

1994 г.

11) Сутырин С. Ф., Погорецкий А.І. «Податки і податкове планування у світовій економіці «Санкт-Петербург, 1998 р. 12) Сейдахметова Ф. С. Податки у Казахстані (навчальних посібників). — Алмати: «

LEM", 2002г

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою