Договор з приводу створення Союзного государства

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Право


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Договор з приводу створення Союзного государства

Договор з приводу створення Союзного держави Російська і Республіки Білорусь, керуючись волею народів Росії та Білорусі єднання і спираючись на спільність їх історичних доль, переймаючись життєвих інтересах своїх громадян; будучи переконані у цьому, що освіту Союзного держави дозволить об'єднати зусилля у інтересах соціального та скорочення економічної прогресу обох Держав; спонукувані прагненням продовжити розвиток інтеграційних процесів, закладених Договором про утворення Співтовариства Росії та Білорусі від 2 квітня 1996 року, Договором про Союзі Білорусі, й Росії від 2 квітня 1997 року, Статутом Союзу Білорусі, й Росії від 23 травня 1997 року, і навіть реалізуючи становища Декларації подальше єднанні Росії та Білорусі від 25 грудня 1998 року; підтверджуючи відданість цілям та принципами Статуту Організації Об'єднаних Націй і бажання жити на світі і добросусідство з державами; діючи відповідно до загальновизнаними принципами та аналогічних норм міжнародного права, домовилися про нижеследующем:

РАЗДЕЛ I

Общие положения

ГЛАВА I

Цели та організаційні принципи Союзного государства

Статья 1

Российская Федерація і Республіки Білорусь (далі - держави -учасниці) створюють Союзне держава, яке знаменує собою новий етап у процесі єднання народів двох країн у демократичне правове государство.

Статья 2

1. Цілями Союзного держави являются:

обеспечение мирного і мірилом демократичного розвитку братніх народів держав-учасників, зміцнення дружби, підвищення добробуту і підвищення рівня жизни;

создание єдиного простору задля забезпечення соціально-економічного розвитку з урахуванням об'єднання матеріального і інтелектуального потенціалів держав-учасників і його використання ринкових механізмів функціонування экономики;

неуклонное дотримання основних права і свободи людини і громадянина відповідно до загальновизнаними принципами та аналогічних норм міжнародного права;

проведение узгодженої зовнішньої та політики у сфері обороны;

формирование єдиної правової системи демократичного государства;

проведение узгодженої соціальної полі-тики, спрямованої створення умов, які забезпечують гідну життя й вільний розвиток человека; обеспечение безпеки Союзного держави й боротьби з преступностью;

укрепление світу, безпеки і взаємовигідного співробітництва у Європі і в усьому світі, розвиток Співдружності Незалежних Государств.

2. Досягнення цілей Союзного держави здійснюється поетапно з урахуванням пріоритету рішення економічних пріоритетів і соціальних завдань. Конкретні заходи й строки їхньої виконання визначаються рішеннями органів Союзного держави або договорами государств-участников.

3. Принаймні становлення Союзного держави розглянутий питання прийнятті його Конституции.

Статья 3

1. Союзне держава виходить з принципах суверенної рівності держав-учасників, добровільності, сумлінного виконання ними взаємних обязательств.

2. Союзне держава грунтується на розмежування предметів ведення і передачу повноважень між Союзним державою і государствами-участниками.

Статья 4

1. Задля реалізації цілей Союзного держави створюються Вищий Державний Рада, Парламент, Рада Міністрів, Суд, Рахунковою палатою Союзного государства.

2. Державну владу у державах-учасницях здійснюють створені ними відповідно до їх конституціями державні органы.

Статья 5

Союзное держава є світськими, демократичним, соціальним, правовою державою, у якому зізнаються політичне й ідеологічне многообразие.

Статья 6

1. Кожне держава-учасник зберігає з урахуванням добровільно переданих Союзній державі повноважень суверенітет, незалежність, територіальної цілісності, державний устрій, Конституцію, державний прапор, герб та інші атрибути государственности.

2. Держави -Учасниці зберігають свою членство в ООН і міжнародних організаціях. Можливість єдиного членством міжнародні організації, інших об'єднаннях визначається державами-учасниками по взаємної договоренности.

Статья 7

1. Територія Союзного держави з державних територій государств-участников.

2. Держави -Учасниці забезпечують цілісність і недоторканність території Союзного государства.

3. Зовнішньої кордоном Союзного держави є кордону держав-учасників з державами чи просторовий межа дії державних суверенітетів государств-участников.

4. До прийняття нормативно-правового акта Союзного держави щодо державний кордон охорона зовнішнього кордону Союзного держави ввозяться порядку, встановленому державами-учасниками на даний момент підписання цього Договора.

Статья 8

1. У Союзному державі визнаються, й захищаються так само всі форми власності, визнані на територіях держав-учасників, забезпечуються рівних прав громадян придбання, володіння, користування і розпорядження имуществом.

2. У Союзному державі приймаються необхідні законодавчі й інші заходи рівних прав, обов’язків і гарантій суб'єктам господарювання будь-яких організаційно-правових форм, і навіть громадянам, які мають статусом підприємця, відповідно до законодавством государств-участников.

3. Правове положення і Порядок діяльності іноземних юридичних біля держав-учасників надалі до уніфікації їх законодавства надають у цій галузі здійснюються у відповідно до законодавства держав-учасників та його договорами з третіми странами.

Статья 9

Владение, користування і розпорядження рухомим і нерухомим майном Союзного держави складає підставі нормативно-правових актів Союзного государства.

Статья 10

1. Союзне держава має власний герб, прапор, гімн та інші атрибути государственности.

2. Державна символіка Союзного держави встановлюється Парламентом Союзного держави й підлягає утвердженню Вищим Державним Советом.

Статья 11

Официальными мовами Союзного держави є державні мови держав-учасників без шкоди конституційного статусу їх державних мов. Як робочого мови органів Союзного держави він використовує російський язык.

Статья 12

Местопребывание органів Союзного держави визначається Вищим Державним Советом.

Статья 13

1. Союзне держава має єдину грошову одиницю (валюту).

Денежная емісія винятково власним єдиним емісійним центром. Запровадження і емісія інший валюти в Союзному державі, крім єдиної грошової одиниці, не допускается.

2. До запровадження єдиної грошової одиниці, і формування Єдиного емісійного центру біля держав-учасників продовжують ходіння їх національні грошові одиниці. Перехід до єдиної грошової одиниці (валюті) ввозяться відповідності зі статтею 22 справжнього Договора.

ГЛАВА II

Гражданство Союзного государства

Статья 14

1. Громадяни держав-учасників є одночасно громадянами Союзного государства.

2. У Союзному державі визнаються, й гарантуються правничий та свободи людини і громадянина відповідно до загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права.

3. Питання придбання втрати громадянства держав-учасників регулюються їх національним законодательством.

4. Ніхто може стати громадянином Союзного держави без придбання громадянства государства-участника.

5. Громадяни Союзного держави користуються рівні права і рівні обов’язки біля другого

государства-участника, якщо інше не передбачено законодавчими актами держав-учасників, договорами між ними.

6. До прийняття союзного нормативно-правового акту на області громадянства правове становище громадян Союзного держави регулюється національними законодавчими актами держав-учасників, договорами з-поміж них у сфері і справжнім Договором.

7. Громадяни Союзного держави заслуговують обирати й бути обраними в Парламент Союзного держави, і навіть призначатися при посаді до органів Союзного государства.

8. Громадяни Союзного держави мають право створення союзних громадських объединений.

9. До запровадження єдиного зразка документів, що засвідчують особу громадянина Союзного держави, з його території однаково зізнаються документи, видані державними органами і органами місцевого самоврядування держав-учасників, і навіть документи, визнані відповідно до законодавством держав-учасників і міжнародними договорами.

Статья 15

Каждый громадянин государства-участника має право захист біля третього держави, де немає є представництва государства-участника, громадянином якого якого є, із боку дипломатичних представництв чи консульських установ іншого государства-участника тих-таки умовах, як і громадяни цього государства-участника.

Статья 16

1. З метою сприяння реалізації та питаннями захисту основних права і свободи громадян Союзного держави створюється Комісія зі правам человека.

2. Компетенція, умови формування та порядок діяльності Комісії визначаються Положенням про Комісії у правах людини Союзного держави, який затверджується Вищим Державним Советом.

РАЗДЕЛ II

Предметы ведення Союзного государства

Статья 17

К винятковому ведення Союзного держави относятся:

создание єдиного простору і правових основ спільного ринку, забезпечує вільне переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили межах територій держав-учасників, рівні й вони гарантії для діяльності господарюючих субъектов;

единая грошово-кредитна, валютна, податкова і цінова политика;

единые правила конкуренції, та захисту прав потребителей;

объединенные транспортна і енергетична системы;

разработка і розміщення спільного оборонного замовлення, забезпечення його основі постачання і реалізації озброєнь та військової техніки, об'єднана система технічного забезпечення Збройних Сил государств-участников;

единая торгова і митно-тарифна політика щодо третіх країн, міжнародних організацій корисною і объединений;

единое законодавство про іноземних инвестициях;

разработка, затвердження Кабміном і виконання Союзного государства;

управление власністю Союзного государства;

международная діяльність й міжнародні договори Союзного держави за питанням, що належать до винятковому ведення Союзного государства;

функционирование регіональної угруповання войск;

пограничная політика Союзного государства;

стандарты, еталони, гідрометеорологічна служба, метрична система і літочислення часу, геодезія і картография;

статистический і бухгалтерський облік, єдині банки данных;

установление системи органів Союзного держави, порядку їхнього організації і діяльності, формування органів Союзного государства.

Статья 18

К спільному ведення Союзного держави й держав-учасників относятся:

принятие у складі Союзного держави інших государств;

координация і їхню взаємодію у сфері зовнішньої політики України, пов’язані з здійсненням справжнього Договора;

проведение узгодженого курсу зміцнення Співдружності Незалежних Государств;

совместная оборонна політика, координація діяльність у галузі військового будівництва, розвиток збройних сил держав-учасників, спільного використання військової інфраструктури прийняття інших заходів підтримки обороноздатності Союзного государства;

взаимодействие в здійсненні міжнародного співробітництва по військовою і прикордонним питанням, включаючи реалізацію ув’язнених державами-учасниками за міжнародні договори, з питань скорочення Збройних Сил та обмеження вооружений;

взаимодействие у сфері здійснення демократичних змін, виконання і захист основних прав і свобод можливо громадян Союзного государства;

гармонизация і уніфікація законодавства государств-участников;

осуществление інвестиційної політики у інтересах раціонального поділу труда;

охрана оточуючої среды;

совместные дії області екологічну безпеку, запобігання природним і техногенним катастрофам і ліквідації наслідків, зокрема наслідків на Чорнобильської АЭС;

развитие науки, освіти, культури, створення рівних умов збереження і розвитку етнічної, культурної та мовною самобутності народов;

формирование загального наукового, технологічного і інформаційного пространства;

согласованная соціальна політика, включаючи питання зайнятості, міграції, умов праці та його охорони, соціального забезпечення і страхования;

обеспечение рівних прав громадян, у працевлаштування і оплаті, отриманні освіти, медичної допомоги, наданні інших соціальних гарантий;

борьба з міжнародним тероризмом, корупцією, розповсюдженням наркотиків та інші видами преступлений.

Статья 19

Вне меж виняткового ведення Союзного держави й предметів спільного ведення Союзного держави й держав-учасників останні зберігають всю повноту державної власти.

РАЗДЕЛ III

Принципы формування Єдиного економічного пространства

Статья 20

Государства-участники створюють єдиний економічний простір. У Союзному державі діє уніфіковане, та був і єдиний законодавство, що регулює господарську діяльність, зокрема громадянське і податкове законодательство.

Статья 21

В цілях створення єдиного простору держави -учасниці приймають узгоджені заходи по поетапного зближенню основних соціальних і макроекономічних показників розвитку та проводять єдину структурну политику.

Статья 22

В Союзному державі поетапно вводиться єдина грошова одиниця (валюта) з одночасним створенням єдиного емісійного центра.

Основной функцією єдиного емісійного центру є захист й забезпечення стійкості єдиної грошової одиниці, і цю функцію вона здійснює, взаємодіючи коїться з іншими органами Союзного держави й державними органами государств-участников.

Единый емісійний центр немає права надавати кредити органам Союзного держави й купувати цінні папери Союзного держави за її первинне розміщення на фінансовому рынке.

Союзное держава надає і він здобуває кредити і дає гарантій за кредитами, випускає позики й цінні папери порядку, визначеному Парламентом Союзного держави й затверджуваному Вищим Державним Советом.

Введение єдиної грошової одиниці, і формування єдиного емісійного центру здійснюються з урахуванням угоди між государствами-участниками.

Статья 23

В Союзному державі здійснюється єдина політика у сфері ціноутворення, включаючи питання регулювання цін, і тарифов.

Статья 24

В Союзному державі діє загальний ринок цінних паперів, який передбачає їх вільне поводження, і створюють відповідні установи емісії цінних паперів і регулювання фондового рынка.

Статья 25

Государства-участники завершать уніфікацію вимог до організації нагляду над банками й іншими кредитними установами, з основних принципів ефективного банківського нагляду, певних Базельским комітетом по банківському нагляду, і буде застосовувати єдині ставки рефінансування і спільні норми резервних вимог до банкам.

Статья 26

В Союзному державі створюється і діє єдине законодавство у частині обслуговування погашення зовнішнього й внутрішнього боргу, порядку здійснення зовнішніх позик і іноземних інвестицій. Держави -Учасниці спільно укладати на третіх країнами міжнародні договори з даному питанню, узгоджено приймати він обязательства.

Статья 27

В Союзному державі діють єдині принципи стягування податків, які залежать від місця перебування платників податків з його территории.

Статья 28

Государства-участники проводять єдину торгову політику щодо третіх країн, міжнародних економічних організацій корисною і економічних об'єднань, застосовують єдині ставки ввізних і вивізних мит, єдині митні режими і єдині порядок митного оформлення і функцію контролю, уніфікують законодавство про державне регулювання зовнішньоторговельної роботи і про захист економічних інтересів держав-учасників під час здійснення зовнішньої торговли.

Статья 29

В Союзному державі діє єдиний митний пространство,

в відношенні якого применяются:

единый порядок експортного контроля;

единые заходи нетарифного регулювання, включно із застосуванням кількісних обмежень, ліцензування ввезення та вивезення товарів, ведення єдиного переліку товарів, яких застосовуються заборони или

ограничения ввезення та вывоза;

единый порядок взаємного визнання ліцензій, сертифікатів і дозволів із ввезення чи вивезення товаров.

Статья 30

В межах Союзного держави функціонують об'єднані енергетична, транспортна системи, взаимоувязанные системи зв’язку й телекоммуникаций.

Порядок управління згаданими й іншими єдиними елементами інфраструктури регулюється виходячи з актів Союзного государства.

Статья 31

В Союзному державі діє уніфіковане трудове законодавство, законодавство у сфері соціального захисту населення, пенсійного обеспечения.

РАЗДЕЛ IV

Бюджет Союзного государства

Статья 32

1. Бюджет Союзного держави покликаний забезпечувати фінансування програм, тож проектів Союзного держави, його функціонування, включаючи Витрати утримання її органов.

2. Бюджет Союзного держави формується з допомогою щорічних узгоджених відрахувань государств-участников.

3. У плані й у випадках, встановлених Вищим Державним Радою з пропозиції Ради Міністрів, схваленому Парламентом,

наполнение бюджету може здійснюватися ще й з інших источников.

4. Питання фінансово-господарську діяльність органів Союзного держави, галузевих і функціональних органів управління Союзного держави регулюються Радою Міністрів Союзного держави у відповідність до нормативно-правовими актами Союзного держави, і навіть законодавством государств-участников.

5. Держави -Учасниці самостійно несуть витрати, пов’язані з здійсненням заходів, не передбачених бюджетом Союзного государства.

6. Бюджет Союзного держави неспроможна мати дефицит.

7. Виконання бюджету аж до створення Казначейства Союзного держави здійснюють казначейства держав-учасників у частині, що стосується територій своїх государств.

Статья 33

1. Проект бюджету Союзного держави вносять у Парламент Радою Міністрів Союзного государства.

2. Бюджет після ухвалення Парламентом стверджується Вищим Державним Советом.

РАЗДЕЛ V

Органы Союзного государства

ГЛАВА I

Высший Державний Совет

Статья 34

1. Вищий Державний Рада є найвищим органом Союзного государства.

2. До складу Вищої Державної Ради входить керівництво держав, глави урядів, керівники палат парламентів государств-участников.

3. У засіданнях Вищої Державної Ради беруть участь Голова Ради Міністрів, Голови Палат парламенту, Голова Судна Союзного государства.

Статья 35

1. Вищий Державний Совет:

решает важливі питання розвитку Союзного государства;

образует не більше своєї компетенції органи Союзного держави, включно з органами управління галузевого і функціонального характера;

назначает вибори у Палату Представників парламенту Союзного государства;

утверждает бюджет Союзного держави, ухвалений Парламентом Союзного держави, і річні звіти про його исполнении;

утверждает міжнародні договори Союзного держави, ратифіковані Парламентом;

утверждает державну символіку Союзного государства;

определяет місцеперебування органів Союзного государства;

заслушивает щорічний звіт Голову Ради Міністрів про реалізацію прийнятих решений.

2. Вищий Державний Рада виконує інші функції, віднесені для її ведення справжнім Договором або передані з його розгляд государствами-участниками.

3. Вищий Державний Рада у своїх повноважень видає декрети, постанови і директивы.

Статья 36

1. Головою Вищої Державної Ради є одне із глав держав-учасників з урахуванням ротації, якщо держави -учасниці не домовилися про ином.

2. Голова Вищої Державного Совета:

организует роботу Вищої Державної Ради, головує з його засіданнях і підписує прийняті Вищим Державним Радою акти, і навіть закони Союзного государства;

обращается до Парламенту з щорічними посланнями про становище у Союзному держави не основних напрямах його развития:

по дорученням Вищої Державної Ради веде переговори і підписує від імені Союзного держави міжнародні договори, представляє Союзне держава робить у стосунки з іншими державами і міжнародними организациями;

организует контролю над виконанням справжнього Договору і відповідальність Вищим Державним Радою решений;

в межах своїх повноважень дає доручення Раді Міністрів Союзного государства;

по дорученням Вищої Державної Ради виконує інші функции.

Статья 37

1. Акти Вищої Державної Ради приймаються з урахуванням одноголосності держав-учасників. Акт перестав бути прийнятим, якщо одна з держав-учасників висловилося проти його принятия.

2. Голосування на засіданнях Вищої Державної Ради від імені государства-участника здійснює глава держави або обличчя, їм уполномоченное.

ГЛАВА II

Парламент Союзного государства

Статья 38

Парламент Союзного держави є представницьким і законодавчим органом Союзного государства.

Статья 39

1. Парламент і двох палат — Палати Союзу, і Палати Представителей.

2. Палата Союзу складається з 36 членів Ради Федерації, депутатів Державної Думи, делегованих палатами Федерального Збори Російської Федерації, і 36 членів Ради Республіки, депутатів Палати представників, делегованих палатами Національного зборів Республіки Білорусь у. Члени Палати Союзу працюють на непостійній основі й отримують винагороду на власний працю за місцем постійної работы.

3. Палата Представників складається з 75 депутатів від Российской

Федерации і 28 депутатів від Республіки Білорусь у, обраних на

основе загального виборчого права при таємному голосовании.

4. Палата Представників обирається, а Палата Союзу формируется

сроком чотири роки. Що стосується припинення повноважень палат парламентів держав-учасників члени Палати Союзу зберігають своїх повноважень до відновлення депутації відповідного парламента.

Статья 40

Парламент Союзного государства:

принимает закони та Основи законодавства Союзного держави за питанням, віднесеним справжнім Договором до компетенції Союзного государства;

содействует уніфікації законодавства государств-участников;

заслушивает щорічні послання Вищої Державної Ради про становище у Союзному держави не основних напрямах його развития;

заслушивает доповіді та інформації про діяльність Ради Министров;

принимает бюджет і заслуховує річні і піврічні звіти про його исполнении;

утверждает звіт, заслуховує доповіді та шляхів сполучення Рахункової палати Союзного государства;

ратифицирует міжнародні договори, укладені від імені Союзного государства;

заключает угоди про співробітництво з парламентами держав, не які входять у Союзне держава, і парламентськими организациями;

назначает за поданням Вищої Державної Ради суддів Судна Союзного государства;

утверждает за поданням Вищої Державної Ради членів Комісії з прав человека;

назначает за поданням Ради Міністрів членів Рахункової палати Союзного государства;

устанавливает символіку Союзного государства;

рассматривает пропозиції з питань приєднання до Союзній державі третіх держав, приймає відповідні рекомендації, посилає їх утвердження в Вищий Державний Совет;

обеспечивает взаємодія парламентів государств-участников;

осуществляет інші повноваження, передбачені справжнім Договором.

Статья 41

1. Депутати Палати Представників і члени Палати Союзу мають недоторканністю на території Союзного держави у протягом всього терміну їхніх полномочий.

2. Депутати Палати Представників працюють на постійної професійній основі не можуть перебувати державному службі, займатися інший оплачуваної діяльністю, окрім викладацької, наукової й інший творчої деятельности.

Статья 42

1. Засідання Палати Союзу, і Палати Представників проводяться на

регулярной платній основі у відповідність до їх регламентами.

2. Палата Союзу, і Палата Представників засідають роздільно, крім випадків, передбачених їх регламентами.

3. Кожна з палат обирає зі складу Голову, його заступники, утворює комісії. Голова палати його заступник обираються на ротаційній основі. Голова палати його заступник неможливо знайти громадянами одного государства-участника.

4. Кожна з палат приймає свій регламент і вирішує питання внутрішнього розпорядку своєї деятельности.

Статья 43

1. Право внесення законопроектів належить Вищому Державному Раді, Раді Міністрів Союзного держави, Палаті Союзу, і навіть групі депутатів Палати Представників чисельністю щонайменше 20 депутатов.

2. Законопроекти вносять у Палату Представителей.

3. Після ухвалення закону Палатою Представників він направляется

на схвалення до Палати Союза.

4. Законопроекти, що передбачають витрати, покрываемые рахунок бюджету Союзного держави, можуть бути лише за наявності згоди Ради Міністрів Союзного государства.

5. Рішення Палати Представників вважається не прийнятим, якщо проти проголосували понад чверті від загальної кількості депутатов.

6. Закони Союзного держави приймаються більшістю голосів від загальної кількості членів кожної палати. Що стосується несхвалення законопроекту Палатою Союзу палати можуть створити погоджувальну комісію з подолання що виникли розбіжностей, після чого законопроект підлягає повторному розгляду в палатах.

7. Ухвалений закон пізніше 7 днів із дня схвалення Палатою Союзу направляють у Вищий Державний Рада для підписання Головою Вищої Державної Ради і обнародования.

8. Голова Вищої Державної Ради пізніше 30 днів із дня ухвалення закону підписує його, якщо вона і в глави государства-участника, яка є на даний момент підписання закона

Председателем Вищої Державної Ради, немає заперечень щодо прийняття закону. Якщо у Голову Вищої Державної Ради або в глави государства-участника, яка є на даний момент підписання закону Головою Вищої Державної Ради, є заперечення, то закон отклоняется.

Отклонение закону оформляється рішенням Вищої Державної Ради і летить у палати парламенту не пізніше 7 днів із дня

его відхилення. Голова Вищої Державної Ради вправі запропонувати палатам парламенту створити погоджувальну комісію з подолання що виникли разногласий.

ГЛАВА III

Совет Министров

Статья 44

1. Рада Міністрів є виконавчим органом Союзного государства.

2. У Рада Міністрів входять Голова Ради Міністрів, глави урядів, Державний секретар (на правах заступника Голову Ради Міністрів), міністрів закордонних справ, економіки та фінансів держав-учасників, керівники основних галузевих і функціональних органів управління Союзного государства.

На засідання Ради Міністрів можуть запрошуватись керівники центральних банків та міністри государств-участников.

3. Голова Ради Міністрів призначається Вищим Державним Радою. Їм то, можливо глава уряду однієї з держав-учасників на ротаційній основе.

4. Функції Ради Міністрів, його склад, і навіть порядок своєї діяльності визначаються Положенням, який затверджується Вищим Державним Советом.

Статья 45

Государственный секретар, керівники галузевих і функціональних органів управління Союзного держави призначаються, й звільняються й від посади Вищим Державним Радою з уявленню Голову Ради Министров.

Статья 46

1. Рада Міністрів відповідно до своєї компетенцією, певної справжнім Договором і рішеннями Вищої Державного Совета:

разрабатывает основних напрямів спільної політики з питань розвитку Союзного держави й вносить в Вищий Государственный

Совет для рассмотрения;

вносит в Вищий Державний Рада пропозиції з формування галузевих і функціональних органів Союзного держави й керує їх деятельностью;

вносит в Парламент Союзного держави проекти союзних законов

и Основ законодательства;

обеспечивает контролю над виконанням положень справжнього Договору, актів Союзного держави й при необхідності вносить мотивовані уявлення державам-учасникам у разі невиконання зобов’язань, що випливають із них;

разрабатывает і вносить в Парламент Союзного держави проект бюджету Союзного держави, забезпечує виконання, представляє Парламенту річні і піврічні звіти про исполнении

бюджета;

рассматривает звіти і доповіді Рахункової палаты;

осуществляет управління власністю Союзного государства;

обеспечивает створення й розвиток єдиного простору, проведення єдиної фінансової, податкової, кредитної, грошової, валютної, цінової та торгової политики;

координирует процес уніфікації законодавства государств-участников;

способствует проведення узгодженої політики держав-учасників у справах, у сфері оборони, безпеки, забезпечення законності, права і свободи громадян, забезпечення громадського порядку та боротьби з злочинністю, соціальній та області культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення і охорони навколишнього среды;

осуществляет інші повноваження, покладені нею справжнім Договором і Вищим Державним Советом.

2. Рада Міністрів не більше своєї компетенції видає постанови, директиви і резолюции.

3. Рішення Ради Міністрів можуть припинити чи скасовано Вищим Державним Советом.

Статья 47

Председатель Ради Министров:

осуществляет керівництво діяльністю Ради Міністрів організовує його работу;

представляет Вищому Державному Раді і Парламенту Союзного держави щорічні доповіді про діяльності Ради Министров;

подписывает акти Ради Министров;

по дорученням Вищої Державної Ради в межах наданих їм повноважень проводить переговори, і підписує міжнародні договори від імені Союзного государства.

Статья 48

1. Рада Міністрів формує Постійний Комітет, керований Державним секретарем.

2. Постійний Комітет відповідальний готувати засідань Вищої Державної Ради та представників Ради Министров.

3. Постійний Комітет координує роботу галузевих і функціональних органів Союзного держави й їх взаємодію Космосу з національними органами держав-учасників, контролює виконання прийнятих Вищим Державним Радою та Ради Міністрів рішень, регулярно інформує Рада Міністрів про стан справ у сферах діяльності галузевих і функціональних органів Союзного держави, вносить пропозиції в Рада Міністрів з виконання поточних завдань розвитку Союзного государства.

Статья 49

1. Уряди держав-учасників висувають кандидатів при посаді членів Постійного Комитета.

2. З поданих кандидатів Рада Міністрів призначає членів Постійного Комитета.

3. Державний секретар і члени Постійного Комітету призначаються на чотирирічний термін. Порядок їх дострокового звільнення визначається Вищим Державним Советом.

4. Членами Постійного Комітету може лише громадяни держав-учасників. У складі Постійного Комітету повинно бути понад дві третини членів Постійного Комітету, які є громадянами однієї держави. Члени Постійного Комітету призначаються, й діють у особистому качестве.

5. Положення про Постійному Комітеті стверджує Вищий Державний Рада з питань уявленню Ради Министров.

ГЛАВА IV

Суд Союзного государства

Статья 50

Суд Союзного держави (далі - Суд) є органом Союзного держави, покликаного забезпечити однакове тлумачення й застосування їх справжнього Договору, нормативно-правових актів Союзного государства.

Статья 51

В склад Судна входить 9 суддів, призначуваних Парламентом Союзного держави за поданням Вищої Державного Совета.

Статья 52

1. Судді призначаються, й діють у особистому ролі громадянином Союзного держави, які мають високими професійними й моральні якості, які відповідають вимогам, предъявляемым

для призначення вищі судові посади на государствах-участниках.

2. У складі Судна повинно бути понад п’ять суддів, які є громадянами одного государства.

3. Судді независимы.

Статья 53

1. Судді призначаються терміном на 6 років. Допускається їх призначення ще на срок.

2. Кожні 2 року відбувається відновлення третини складу членів Суда.

3. При початковому призначенні третину суддів призначається терміном на 2 року й третину — на виборах 4 года.

4. З-поміж суддів Суд обирає Голову і заступника, які може бути громадянами одного государства-участника.

5. Вищий Державний Рада стверджує Статут і Регламент Суда.

Статья 54

1. Кожне держава-учасник, органи Союзного держави можуть передавати в руки Судна будь-які питання, пов’язані з тлумаченням і застосуванням справжнього Договору, нормативно-правових актів Союзного государства.

2. Рішення Судна мають обов’язкову юридичної чинності й підлягають офіційному опубликованию.

3. Рішення Судна приймаються двома третинами голосів від загальної кількості суддів у відповідному судовому заседании.

ГЛАВА V

Счетная палата

Статья 55

1. Для контролю над фінансами Союзного держави створюється Рахункова палата.

2. Рахунковою палатою складається з 11 членів, призначуваних терміном на 6 років із можливих громадян держав-учасників, мають досвід роботи в

контрольно-ревизионных і аудиторських організаціях, професіоналізм і сумлінність яких немає викликають сомнений.

3. Члени Рахункової палати призначаються Парламентом Союзного держави за поданням Ради Міністрів. Члени Рахункової палати призначаються незалежно від цього, громадянами якого з держав-учасників є. До складу Рахункової палати неспроможна входити більш 7 громадян однієї й тієї ж государства-участника.

4. Члени Рахункової палати обирають зі складу Голову і заступника, які виконують свої обов’язки протягом дворічного періоду й може бути переобрано. У цьому Голова Рахункової палати його заступник неможливо знайти громадянами однієї й тієї ж государства-участника.

5. Члени Рахункової палати діють у інтересах Союзного держави й у виконанні своїх зобов’язань є повністю независимыми.

Статья 56

1. Рахунковою палатою здійснює над виконанням доходных

и видаткових статей бюджету Союзного держави за обсягами, структурі та цільовим призначенням, перевірку звітів про доходи та витратах всіх органів Союзного держави; встановлює, чи є законними отримані доходи громадян та вироблені витрати, і навіть з’ясовує, наскільки раціональним було управління фінансами, контролює ефективність використання майна Союзного государства.

2. Органи Союзного держави, національні аудиторські організації або компетентні органи держав-учасників направляють у Рахункову палату з її запиту будь-які документи і інформацію, необхідних виконання Рахункової палатою возложенных

на неї функций;

3. За підсумками фінансового року Рахунковою палатою представляє Раді Міністрів і Парламенту щорічний звіт. На підставі розгляду доповіді вищезгадані органи, діючи самостійно, чи спільно, можуть вносити в Вищий Державний Рада пропозиції щодо оздоровлення фінансів Coюзнoro государства.

4. Рахунковою палатою може, діючи з власної ініціативи або навіть на прохання кожного з органів Союзного держави, давати у межах своєї компетенції висновки за окремим вопросам.

5. Рахунковою палатою встановлює власний регламент, що затверджується Радою Министров.

ГЛАВА VI

Должностные лица

Статья 57

1. Службові особи органів Союзного держави й їх апаратів, крім членів Вищої Державного Ради, Ради Міністрів і членів Палати Союзу парламенту, державні службовцями Союзного держави й призначаються у складі громадян государств-участников.

2. Службові особи органів Союзного держави й їх аппаратов:

при виконанні своїх зобов’язань діють у спільних інтересах, не вимагають і приймають вказівок від хоч би не пішли державний орган государств-участников;

не можуть поєднувати роботу у органах Союзного держав з інший оплачуваної діяльністю, за винятком викладацької, наукової й інший творчої деятельности;

не вправі займатися діяльністю, несумісну з їх статусом посадових осіб органів Союзного держави, і використовувати своє службове становище, зокрема, у сфері політичних партій, об'єд-нань і інших организаций.

3. Правовий статус посадових осіб органів Союзного государства

и їх апаратів, розмір зарплати, їх соціальні гарантии

устанавливаются Вищим Державним Радою з представлению

Совета Министров.

РАЗДЕЛ VI

Акты Союзного государства

Статья 58

Для здійснення цілей і принципів Союзного держави його органи не більше своєї компетенції приймають нормативно-правові акти, передбачені справжнім Договором, саме: закони, Основи законодавства, декрети, постанови, директиви і резолюции.

Органы Союзного держави також можуть приймати відвідувачів рекомендації и

заключения.

Статья 59

1. По предметів виняткового ведення Союзного держави приймаються закони, декрети, постанови і резолюції. Декрети і постанови ухвалюють органи Союзного держави щодо підставі справжнього Договору і законів Союзного государства.

2. По предметів спільного ведення Союзного держави й держав-учасників приймаються Основи законодавства, директиви і резолюции.

3. Нормативно-правові акти Союзного держави за предметів спільного ведення Союзного держави реалізуються шляхом прийняття національних нормативно-правових актів держав-учасників по відповідним вопросам.

Статья 60

1. Закони та декрети призначені у загальне застосування, є обов’язковими в усіх галузях і після їхнього офіційного опублікування підлягають прямому застосуванню біля кожного государства-участника.

2. Що стосується колізії норми закону чи декрету Союзного держави й норми внутрішнього закону государства-участника переважну силу має норма закону чи декрету Союзного держави. Проте це становище не застосовується до колізії норм закону чи декрету Союзного держави й норм, які у конституціях законодавчих і конституційних актах государств-участников.

3. Постанови є обов’язковими в усіх власних частинах у тому держави, фізичного чи юридичної особи, якому вони адресованы.

4. Директиви є обов’язковими кожному за держави, якому їх адресовано, за збереження за органами відповідного держави свободи вибору форм і методів действий.

5. Резолюція є актом, з якого забезпечується поточна діяльність органів Союзного государства.

РАЗДЕЛ VII

Заключительные положения

Статья 61

Положения справжнього Договору, поетапна реалізація яких вимагатиме внесення поправок і доповнень в конституції держав-учасників, набирають чинності після здійснення необхідних внутрішньодержавних процедур зі зміни конституції кожного государства-участника.

Статья 62

1. Після набрання чинності справжнього договору з пропозиції Вищої Державної Ради Парламент Союзного держави розгляне проект Конституційного Акта, визначального з урахуванням справжнього Договору державний устрій Союзного держави й його правову систему.

2. Після схвалення Парламентом Союзного держави проект Конституційного Акта передається президентами держав-учасників в руки парламентів держав-учасників, потім у відповідність до їх законодавством виноситься на референдуми в государствах-участниках.

3. Після схвалення Конституційного Акта на референдумах держави -учасниці вносять необхідні доповнення та зміни у свої конституции.

Статья 63

В цілях поетапного втілення у життя справжнього Договору Російська і Республіки Білорусь приймають Програму дій Російської Федерації і Турецької Республіки Білорусь щодо реалізації положень Договору про створення Союзного государства.

Статья 64

Выборы до Палати Представників парламенту Союзного держави першого скликання проводяться пізніше 6 місяців після ухвалення парламентами держав-учасників відповідних законодавчих актов.

Статья 65

1. Справжній Договір відкритим приєднання щодо нього інших держав, є суб'єктами міжнародного права, поділяючих цілі й принципи Союзного держави й приймаючих він повному обсязі зобов’язання, які з Договора.

2. Держави -Учасниці розглядають звернення третіх держав і запрошують їх стати учасниками справжнього Договору після виконання необхідних умов вступу, які Вищим Державним Радою, і здійснення процедур, що з розширенням числа государств-участников.

Статья 66

1. Поправки сьогодення Договору можуть бути запропоновані державою-учасницею, Парламентом і Судом Союзного государства.

Поправки розглядаються Радою Міністрів і виносяться схвалення Вищої Державного Совета.

2. Поправки оформляються окремими договорами, підлягають ратифікації государствами-участниками.

Статья 67

1. Держава-учасник з повним дотриманням окремих її конституційних процедур виходячи з всенародного референдуму може затвердити рішення про вихід із Союзного держави. Про це главу держави, хоче вийти з Союзного держави, письмово повідомляє Вищий Державний Рада, Парламент Союзного держави й інше держава-учасник. Справжній Договір припиняє дію, у відношенні такої держави після закінчення 18 місяців від дати проведення ньому референдуму з даному вопросу.

2. Вихід із справжнього Договору торкається виконання зобов’язань, узвичаєних себе державами-учасниками за Договором, реалізація яких обумовлена певним временным

промежутком.

Статья 68

1. Справжній Договір не спрямований проти третіх держав. Держави -Учасниці дотримуються зобов’язання в раніше ув’язненим міжнародним договорам.

2. Держави -Учасниці ні приймати він міжнародні зобов’язання, що суперечать положенням справжнього Договора.

Статья 69

1. Справжній Договір підлягає ратифікації державами-учасниками і набирає чинності з дати обміну ратифікаційними грамотами.

2. Договір є бессрочным.

Статья 70

1. Договір про утворення Співтовариства Росії та Білорусі від 2 квітня 1996 року й Договір Союзі Білорусі й Росії від 2 апреля

1997 року припиняють дію із моменту набуття з справжнього Договора.

2. Правові акти, прийняті до цього часу рамках Співтовариства та «Союзу, продовжують діяти у частини, не суперечить цьому Договору.

3. До першого засідання Вищої Державної Ради Союзного держави його функції виконує Вищий Рада Союзу Білорусі, й России.

4. До виборів у Палату Представників парламенту Союзного держави функції парламенту Союзного держави виконує Парламентська Збори Союзу Білорусі, й России.

5. До першого засідання Ради Міністрів Союзного держави його функції виконує Виконавчий Комітет Союзу Білорусі, й России.

6. До формування Постійного Комітету його функції виконує апарат Виконавчої Комітету Союзу Білорусі й Росії, створений відповідності до Статуту Союзу Білорусі, й России.

Статья 71

Настоящий Договір реєструється відповідно до статтею 102 Статуту Організації Об'єднаних Наций.

За Російську Федерацию

Б. ЕЛЬЦИН

За Республіку Беларусь

А. ЛУКАШЕНКО

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою