Декларация прав человека

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Право


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Організація Об'єднаних Наций

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

[pic]

10 грудня 1948 року Організація Об'єднаних Наций

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 10 грудня 1948 года

ПРЕАМБУЛА Беручи до уваги, визнання гідності, властивого всім членам людської сім'ї, і рівних і невід'ємних прав їх є основою свободи, справедливості й загальної світу; і до уваги, що зверхність і зневага до прав людини сприяли варварським актам, які обурюють совість людства, І що створення такого світу, в якому люди мати волю слова переконань і буде вільні страху та потреби, проголошуючи як високе прагнення людей; і у увагу, що необхідно, щоб прав людини охоронялися владою закону, у цілях забезпечення здобуття права людина ні змушений вдаватися, як останнього кошти, до повстання проти тиранії й пригнічення; і у увагу, що необхідно сприяти розвитку дружніх стосунків між народами; і до уваги, що народи Об'єднаних Націй підтвердили в Статуті свою віру в основні прав людини, в гідність і цінність людської особи і в рівноправність чоловіків і жінок і вирішили сприяти соціальному прогресу і поліпшення умов життя за більшої свободі; і до уваги, що держави-члени зобов’язалися сприяти, спільно з Організацією Об'єднаних Націй, загальному повазі й дотриманню правами людини і основні свободи; і до уваги, що загальне розуміння характеру цих права і свободи має величезне значення повного виконання цієї зобов’язання; ГЕНЕРАЛЬНА АСАМБЛЕЯ проголошує справжню ЗАГАЛЬНУ ДЕКЛАРАЦІЮ ПРАВ ЛЮДИНИ в ролі завдання, до виконання якого повинні прагнути все народи і всі держав з тим, щоб кожна людина й у орган суспільства, постійно маю на увазі справжню Декларацію, прагнули шляхом освіти і освіти сприяти повазі цих права і свободи і забезпечення, шляхом національних героїв і міжнародних прогресивних заходів, загального і ефективного зізнання й здійснення їх як серед народів держав- Членів Організації, і серед народів територій, які перебувають під їх юрисдикцией.

СТАТТЯ 1 Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідність і права. Вони наділені розумом та власною совістю і мають чинити щодо одне одного у дусі братства.

СТАТТЯ 2 Кожна людина має мати мають повні права та всіма свободами, проголошеними справжньої Декларацією, без хоч би не пішли відмінності, а саме щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціальним походженням, майнового, станового чи іншого становища. З іншого боку, на повинен проводитися жодної різниці з урахуванням політичного, правового чи міжнародного статусу країни чи території, до якої людина належить, незалежно від цього, чи є ця територія незалежної, підопічної, несамоуправляющейся, чи якось інакше обмеженою у своїй суверенитете.

СТАТТЯ 3 Кожна людина має під собою підстави, волю і особисту неприкосновенность.

СТАТТЯ 4 Ніхто ні утримуватися в рабстві чи подневольном стані; рабство і работоргівля забороняються переважають у всіх видах.

СТАТТЯ 5 Ніхто ні піддаватися катуванням чи жорстоким, нелюдським чи принижує його гідність, поводженню і наказанию.

СТАТТЯ 6 Кожна розумна людина, де б перебував, має право визнання його правосубъектности.

СТАТТЯ 7 Усі люди рівні перед законом і заслуговують, це без будь-якого відмінності, на рівну захист закону. Усі люди мають право рівну захисту від який би не пішли дискримінації, порушує справжню Декларацію, і зажадав від хоч би не пішли підбурювання до такої дискриминации.

СТАТТЯ 8 Кожна людина має декларація про ефективне поновлення у правах компетентними національними судами у разі порушення його основних прав, наданих йому конституцією чи законом.

СТАТТЯ 9 Ніхто може бути підданий произвольному арешту, затримання чи изгнанию.

СТАТТЯ 10 Кожна мисляча людина, визначення його правий і обов’язків й у встановлення обгрунтованості пред’явленого йому кримінального обвинувачення, проти неї, на основі повного рівності, те що, що його було розглянуто гласно і з дотриманням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом.

СТАТТЯ 11 1. Кожна розумна людина, обвинувачуваний у скоєнні злочину, проти неї вважатися невинуватим до того часу, коли його винність нічого очікувати встановлено законним порядком шляхом гласного судового розгляду, у якому йому забезпечуються всі можливості захисту. 2. Ніхто може бути засуджений за злочин виходячи з скоєння будь-якого діяння чи бездіяльність, які під час їх здійснення не становили злочин з національним законам чи з міжнародному праву. Не може також накладатися покарання тяжче, ніж те, що міг бути застосоване на той час, коли злочин було скоєно совершено.

СТАТТЯ 12 Ніхто неспроможна піддаватися произвольному втручанню у власну і сімейне життя, довільним зазіханням на недоторканність його житла, таємницю його кореспонденції чи його честь репутацію. Кожен людина має право захист закону від такої втручання чи таких посягательств.

СТАТТЯ 13 1. Людина проти неї вільно пересуватися і собі місце проживання не більше кожної держави. 2. Кожна людина має право залишати будь-яку країну, включаючи свою власну, і повертатися на свій страну.

СТАТТЯ 14 1. Кожна людина має право шукати притулку переслідування за іншими країн і користуватимуться цим притулком. 2. Це може бути використано у разі переслідування, в дійсності заснованого на скоєнні неполітичного злочину, чи діяння, що суперечить цілям та принципами Організації Об'єднаних Наций.

CТАТЬЯ 15 1. Кожна людина має декларація про громадянство. 2. Ніхто може бути довільно позбавлений громадянства чи права змінити своє гражданство.

СТАТТЯ 16 1. Чоловіки та жінки, досягли повноліття, заслуговують без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності чи то релігії, одружуватися і засновувати сім'ю. Вони користуються однаковими правами щодо вступу в шлюб, під час стану у шлюбі і під час її розірвання. 2. Шлюб то, можливо укладено лише за вільному і його повній злагоді обох молодят сторін. 3. Сім'я є природною та основний осередком нашого суспільства та має право захист товариство і государства.

СТАТТЯ 17 1. Кожна людина має право володіти майном як одноосібно, і з іншими. 2. Ніхто ні бути довільно позбавлений свого имущества.

СТАТТЯ 18 Кожна людина має декларація про свободу думки, совісті й релігії; цього права включає свободу змінювати свою релігію чи переконання і політичну волю сповідувати свою релігію чи переконання як одноосібно, і разом з іншими, публічним або приватних порядком у навчанні, богослужінні і виконання релігійних і ритуальних обрядов.

СТАТТЯ 19 Кожна людина має декларація про свободу переконань і вільне вираження їх; цього права включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань і політичну волю шукати, отримувати поширювати інформації і ідеї будь-що навіть від державних границ.

СТАТТЯ 20 1. Кожна людина має декларація про свободу мирних зборів і асоціацій. 2. Ніхто може бути примушуємо розпочинати якусь ассоциацию.

СТАТТЯ 21 1. Кожна людина має правом брати що у управлінні своєю країною безпосередньо чи за посередництвом вільно обраних представників. 2. Кожна людина має право рівного доступу до державній службі в своєї країни. 3. Волі народу має бути влади уряду; ця воля повинна знаходити собі вираження у періодичних і нефальсифікованих виборах, які мають проводитися при загальним і рівному виборче право, шляхом таємного голосування або ж із інших рівнозначних форм, які забезпечують свободу голосования.

СТАТТЯ 22 Кожна розумна людина, члена суспільства, має право соціального забезпечення і за проведення необхідні підтримання її гідності й для розвитку її особистість прав у економічній, соціальної і культурній сферах за посередництвом національних зусиль і журналіста міжнародного Співробітництва та у відповідності зі структурою і ресурсами кожного государства.

СТАТТЯ 23 1. Кожна людина має декларація про працю, вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та право на захист від безробіття. 2. Кожна молода людина, без який або дискримінації, має право рівну оплату за рівний працю. 3. Кожен працюючий має право справедливе та задовільний винагороду, що забезпечує гідне людини існування йому та його сім'ї, і доповнене, за необхідності, іншими засобами соціального забезпечення. 4. Кожна людина має право створювати професійні спілки і укладати професійні спілки захисту своїх интересов.

СТАТТЯ 24 Кожна людина має декларація про відпочинку і дозвілля, включно з правом на розумне обмеження робочого дні й на оплачуваний періодичний отпуск.

СТАТТЯ 25 1. Кожна людина має декларація про такий рівень життя, включаючи їжу, одяг, житло, медичний те що і необхідну соціальне обслуговування, яке необхідне підтримки здоров’я та перемоги добробуту її самої та його сім'ї, право забезпечення у разі безробіття, хвороби, інвалідності, удівства, наступу старості або іншого випадку втрати коштів для існування через не залежні нього обставинам. 2. Материнство і дитинство дають підстави на особливе піклування і матеріальнотехнічна допомога. Усі діти, народжені шлюбі або за межами шлюбу, повинні користуватися однаковою соціальної защитой.

СТАТТЯ 26 1. Кожна людина має декларація про освіту. Освіта має бути безплатним по меншою мірою у цьому, стосовно початкового і спільного освіти. Початкова утворення має бути обов’язковим. Технічне і професійну освіту має бути загальнодоступним і вищу освіту має бути однаково доступне всіх у основі здібностей кожного. 2. Освіта має спрямувати до повного розвитку людської особи і до підвищення шанування правами людини й основних свобод. Освіта має сприяти порозумінню, терпимості й дружбі між народами, расовими чи релігійним групам, це має сприяти діяльності Організації Об'єднаних Націй із підтримки миру. 3. Батьки заслуговують пріоритету у виборі виду освіти на свої малолітніх детей.

СТАТТЯ 27 1. Каждый людина проти неї вільно брати участь у культурному житті суспільства, насолоджуватися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі й користуватися його благами. 2. Каждый людина має право захист його моральних і матеріальних інтересів, є результатом наукових, літературних або художні праць, автором що їх является.

СТАТТЯ 28 Кожна людина має декларація про соціальний та міжнародний порядок, при якому правничий та свободи, викладені у справжньої Декларації, може бути повністю осуществлены.

СТАТТЯ 29 1. Кожна людина має обов’язки перед суспільством, у якому тільки і можливо вільне і повний розвиток її особистість. 2. При здійсненні своїх права і свободи кожна людина має піддаватися тільки такий обмеженням, які встановлено законом винятково з метою забезпечення належного зізнання й поваги права і свободи інших і задоволення справедливих вимог моралі, громадського порядку та загального добробуту у суспільстві. 3. Здійснення цих права і свободи в жодному разі має суперечити цілям та принципами Організації Об'єднаних Наций.

СТАТТЯ 30 Ніщо у «справжній Декларації може бути витлумачено, як надання якомусь державі, групі осіб, або окремих осіб право займатися будь-якої діяльністю чи до дій, спрямовані до знищення права і свободи, викладені у справжньої Декларации.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою