Мировой ринок послуг й захопити основні операції з їх реализации

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Інші реферати


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

року міністерство освіти РФ

Вологодський государственный

технічний университет

Контрольна робота № 1 з дисципліни: «Світова економіка і зовнішньоекономічна діяльність «

на задану тему: «Світовий ринок послуг й освоєно основні операції з їх реализации».

Виконав: Никитинская

Мария

Александровна

Група: ЗМЭ-51

Шифр: 9 807 300 114

Адреса: р. Вологда, вул. М. Поповича, будинок 22Б, кв. 61

р. Вологда

2002

|Запровадження |3 | |§ 1. Склад і структура світового фінансового ринку послуг. |4 | |§ 2. Специфіка міжнародної торгівлі послугами. |7 | |§ 3. Регулювання ринку послуг. |8 | |§ 4. Види міжнародних послуг і розширення сфери реалізації. |10 | |4.1. Послуги у зовнішньоторговому контракті купівлі-продажу. | | |4.2. Транспортні послуги. |11 | |4.3. Послуги з міжнародному туризму. |12 | |4.4. Митні послуги. |13 | |4.5. Рекламні послуги. |13 | |4.6. Орендні послуги (лізинг). |13 | |4.7. Інформаційні послуги. |14 | |4.8. Фінансові послуги. |15 | |4.9. Інжинірингові і консалтингові послуги. |16 | |§ 5. Торговельне посередництво у сфері послуг. |17 | |§ 6. Угоду ЄС й Росії послуги. |18 | |§ 7. Російські суб'єкти у сфері послуг. |21 | |Укладання |23 | |Список використаних джерел |24 |

3

Зовнішньоекономічні зв’язку стають дедалі помітнішою складовою частиною господарську діяльність російських підприємств і закупівельних організацій. Зростає інтерес би в економічному, виробничому і науково-технічному співробітництво з партнерами закордонних стран.

Поруч із світовими ринками товарів, капіталів, робочої сили в є і взаємодіє зі ними світовий ринок послуг. Специфічна особливість послуги, як товару у тому, що вона має речовинної форми, а постає як результат певної діяльності. Виробництво і купівля- продаж послуг підпорядковані дії закону вартості, і їх на товари в матеріально-речовинною формі або інших послуг виробляється у відповідність до кількістю витраченого з їхньої виробництво праці. Послуги на світовому ринку — це вступники зовнішній ринок послуги, тобто. споживчі стоимости.

Світовий ринок послуг розбивається більш вузькі ринки, оскільки послуги різноманітні і різнорідні. У підставі цього ринку є величезна і быстрорастущая частина світового господарства — сфера послуг. Надання послуг — найдинамічніша стаття світової торгівлі. У 90-х роках сучасності частка всіх видів послуг у ВВП розвинених країн Заходу була близькою до 70%. У країнах цей показник наблизилася 55%. Одночасно спостерігалося збільшення зайнятих у сфері послуг: США — близько 80%, у Росії - близько 45%.

У цьому роботі розглянуті склад парламенту й структура світового фінансового ринку послуг, його специфіка, регулювання, докладніше охарактеризовані послуги, супроводжують зовнішньоекономічні заходи, освітлені питання співробітництва же Росії та ЄС у сфері надання услуг.

4

§ 1. Склад і структура світового фінансового ринку услуг.

Як уже відзначалося вище, світовий ринок послуг складається з безлічі більш вузьких «спеціалізованих» ринків, що викликано різнорідністю і розмаїттям послуг. У послуги зазвичай мають транспорт, зв’язок, торгівлю, матеріально-технічне постачання, збут і заготівлі, побутові житлові і комунальних послуг, громадське харчування, готельне господарство, туризм, фінансові та страхові послуги, науку, освіту, охорону здоров’я, фізкультуру і спорт, культури і мистецтво, і навіть інженерно- консультаційні послуги, інформаційні і обчислювальні, рекламу, юридичні, біржові і посередницькі послуги, операції з нерухомістю й у області оренди устаткування, послуги з вивченню та контролю за якістю: предпродажный і послепродажный сервіс, технічне обслуговування, діяльність державних установ, громадських організацій і відомств. У багатьох країн до послуг зараховують і будівництво. Слід пам’ятати, що у Росії будівництво, вантажний транспорт, зв’язок з обслуговування виробництва, роздрібна торгівля, матеріально-технічне постачання, збут і заготівля, виробничі види побутового обслуговування включаються статистикою до сфери матеріального производства.

Світова статистика свідчить у тому, що відзначила світова торгівля послугами одна із найшвидше зростаючих секторів світового господарства, що це випливає з даних табл. 1. [2] За даними Міжнародного валютного фонду все види послуг оцінювалися 1994 року в 11 000 млрд. доларів. Їх загальний обсяг становить близько 25% загального розміру світового експорту, причому у 1997 року їх кількість, по приблизними підрахунками, збільшилася поки що не 30%. Послуги ростуть вищими темпами проти зовнішньої торгівлею; для дворазового росту довелося лише сім — вісім років надійшло проти 15 роками, які необхідні для аналогічного збільшення обсягів экспорта.

5

Таблиця 1

Світовий експорт послуг (млрд. дол.) | |1988 |1990 |1994 |1996 |1998* | |Усі види послуг |653,2 |853,0 |1100,0 |1260,0 |1290,0 | |Транспорт, у цьому числе: |167,4 |209,2 |250,4 |315,0 |324,0 | |пасажирський |36,2 |49,6 |56,9 |- |30,9 | |фрахт |83,6 |103,3 |125,0 |- |- | |ін. види транспорту |47,7 |56,3 |68,1 |- |- | |Подорожі |190,1 |246,9 |321,1 |415,0 |422,0 | |Урядові |43,4 |47,0 |49,5 |- |- | |послуги | | | | | | |Др. види послуг |252,4 |349,9 |479,1 |530,0 |544,0 |

Джерело: МВФ. Статистика платіжного балансу. Balance of Payments Statistics Yearbook IMF, Wash, 1998. *Оценка.

Частка економічно розвинутих країн на світовому ринку послуг становить близько 80%. Питома вага експорту послуг у експорті товарів всієї світової системи на початку 1990-х ХХ століття наблизилася 30%. Швидше за все, що ця тенденція буде ускоряться.

Причинами, стимулюючих швидке зростання світового фінансового ринку послуг, вирізняються такі [3]:. зріла економіка і високий рівень життя підвищують попит послуги;. розвиток всіх видів транспорту стимулює міжнародну мобільність як підприємців, і населення;. нових форм зв’язку, зокрема супутники, іноді дозволяють замінити безпосередні особисті контакти продавців і покупців;. ускорившийся процесу розширення і поглиблення міжнародного поділу праці, що веде до утворення нових видів діяльності, насамперед у невиробничій сфере.

Приблизно ј міжнародної торгівлі послугами посідає транспортні послуги, близько ј становить туризм. З інших послуг треба сказати швидко дедалі більшу торгівлю сучасними послугами, связанную

6 насамперед із науково-технічним і виробничим досвідом (торгівля ліцензіями, ноу-хау, инженерно-консультационными та інші услугами).

Географічне розподіл торгівлі послугами, наданими окремими країнами, вирізняється крайньою нерівномірністю на користь розвинених держав із ринковою економікою. На світовому ринку послуг домінують 8 країнах, куди доводиться 2/3 світового експорту послуг і більше 50% імпорту. У цьому на виборах 4 країни — США, Великобританію, Німеччини і Франції доводиться 44% усієї світової експорту услуг.

Для країн характерно наявність негативного сальдо у зовнішній торгівлі послугами (вони експортують приблизно 10% і імпортують 20% всіх послуг) [3]. Не виключає можливості факту, що з яких є великими експортерами послуг. Приміром, Республіка Корея спеціалізується на инженерно-консультационных і щодо будівельних послугах, Мексика — на туристичних, Сінгапур може вважатися великим фінансовим центром. Багато дрібні острівні держави основну частину експортних доходів отримують завдяки туризмові. Для Туреччини, Іспанії й низки середземноморських держав велике значення має тут експорт робочої сили вигляді виїзду некваліфікованих робочих на заработки.

Розглядаючи у плані Росію, інші країни СНД і Балтії, слід зазначити, хоча які й мають потенційними резервами для розвитку, транспортних послуг (організують морські перевезення), їх широкому експорту заважає слабка матеріально-технічна база для як і, як і недоліки господарського механізму. Західноєвропейські країни високе якість своїх послуг доповнюють застосуванням широкого спектра обмежень на використання послуг, зокрема і із багатьох країн СНГ.

7

§ 2. Специфіка міжнародної торгівлі услугами.

Міжнародна торгівля послугами має низку особливостей проти традиційної торгівлею товарами.

По-перше, послуг у на відміну від товарів виробляються споживаються в основному це й не підлягають зберігання. Тому більшість видів послуг виходить з прямі контакти між виробниками споживачами, що відокремлює міжнародну торгівлю послугами від торгівлі товарами, в якої часто використовується посредничество.

По-друге, ця торгівля тісно взаємодіє зі торгівлею товарами і надає її у те що вплив. Для поставок до інших держав товарів залучається дедалі більше послуг, починаючи з аналізу та закінчуючи транспортуванням товарів. Успіх товару зовнішньому ринках великою мірою залежить від якості і кількість послуг, залучуваних щодо його виробництва та реалізації (включаючи післяпродажне обслуживание).

По-третє, сфера послуг зазвичай більше захищена державою від іноземної конкуренції, ніж сфера матеріального виробництва. Понад те, транспорт і зв’язок, фінансові та страхові послуги, наука у багатьох країнах традиційно знаходяться в чи часткової держави чи ж суворо контролюються їм. Імпорт послуг у значних масштабах може, вважають громадськість й уряду багатьох країн, являти собою загрозу їхню добробуту, суверенітету та безпеки. Через війну перед міжнародної торгівлею послугами більше бар'єрів, ніж перед торгівлею товарами.

По-четверте, в повному обсязі види послуг, на відміну товарів, придатні для широкого залучення у міжнародний господарський оборот. Передусім це стосується деяких видах послуг, вступників переважно у особисте споживання (наприклад, комунальні і бытовые).

8

§ 3. Регулювання ринку услуг.

Аж по останнього часу ринок послуг (крім фінансів) був полі діяльності малих і середніх фірм. Ситуація кардинально змінилася за зв’язки й з появою, а точніше масованим виходом цей ринок транснаціональних корпорацій, які поставили собі на службу сучасні кошти телекомунікацій, створивши глобальної системи передачі информации.

Зростання міжнародної торгівлі послугами, особливо сучасними, перетворення послуг у складовою елемент внутрипроизводственной діяльності ТНК поставили б на порядок денний питання про необхідність регулювання ринку послуг міжнародною, регіональному і галузевому уровнях.

На цей час діюча система регулювання функціонує на кількох рівнях, кожного з яких характерно наявність низки специфічних организаций.

Істотну роль грають двосторонні угоди, як галузеві (частіше лише транспорту та зв’язку), і торгово-економічні, у яких розглядаються окремі аспекти торгівлі послугами і капіталовкладень в цієї сфери. Інший формою є багатостороннє регулювання всередині інтеграційних об'єднань. У Європейському Союзі, наприклад, зняті обмеження на взаємну торгівлю товарами і услугами.

Важливою формою є регулювання торгівлі послугами у межах відділу міжнародних організацій. Підготовкою угод щодо цим питанням займаються спеціалізовані міжурядові організації (Організація міжнародної цивільної авіації - ІКАО, Міжнародна морська організація — ІМО, Всесвітня туристична організація — СОТ і несподівано ін.), і навіть міжнародні торгово-економічні організації широкого профілю (колись всього ГАТТ/СОТ, ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі й розвитку), ОЭСР).

9

Основна ідея США — найбільшого постачальника послуг світовий ринок в тому, щоб у регулюванні послуг використовувалися самі правила, відпрацьовані стосовно товарам: недискримінація, національний режим, транспарентність (гласність і єдність прочитання законів), незастосування національних законів у збитки іноземним производителям.

Здійсненню програмних засобів, проте, стоять серйозні проблеми, пов’язані насамперед із тим, що позаяк споживання послуг та його виробництво здійснюються, як було відзначено, одночасно, то регулювання умов виробництва послуг означає регулювання умов інвестування. У сфері інвестування ГАТТ (Генеральну угоду про тарифах й торгівлю) використовує національний режим стосовно іноземним фірмам, тобто. надає їм самі права, як і національним производителям.

Насправді це, що США, проводячи дерегулювання свого ринку послуг, зобов’язані не пред’являти аналогічних вимог своїх партнерів, що зберігають пільговим режимом для власних національних (зазвичай, державних) фирм.

Він дотримувався думки, зі свого боку, прагнуть зберегти у себе право контролювати діяльність іноземних фірм і філій ТНК, тобто. орієнтуються на режим найбільшого благоприятствования.

Результатом переговорів Уругвайського раунду (вересня 1986 по 15 грудня 1993 року) було досягнення домовленості про лібералізації торгівлі послугами. Розслідування піддавалися послуг у галузі телекомунікацій, філій і транспорта.

З січня 1995 року Угоду регулювання торгівлі послугами ввійшло як невід'ємною складовою частини вчених у пакет документів з приводу створення Світової организации.

10

§ 4. Види міжнародних послуг та побутову сфери їх реализации.

4.1. Послуги у зовнішньоторговому контракті купли-продажи.

Експорт й імпорт послуг, як і товарів оформляється контрактом чи угодою. Позаяк часто товари та бувають тісно пов’язані між собою, то зовнішня торгівля ними перебувають у одному документі. Так, зовнішньоторговельний контракт купівлі-продажу містить умови по товару і послугам, і деякі його розділи мають саму тісний зв’язок у реалізації послуг — транспортні умови, рекламації, приемка-сдача, страхування, арбітраж, базисні умови поставки. Як багато послуг містять умови реалізації машин і устаткування: предпродажный і послепродажный сервіс, обслуговування гарантійний період, післягарантійне обслуговування, навчання персоналові та т.д.

Предпродажный сервіс — важливим елементом послуг, дозволяє постачальникам показати покупцю «товар обличчям», продемонструвати усі його переваги, позитиви з погляду простоти й надійності в експлуатації. Грамотно організований предпродажный сервіс сприяє підвищенню конкурентоспроможності готових изделий.

Предпродажный сервіс при поставці машин і устаткування — це розконсервування виробів після транспортування, надання їм товарного виду, їх налагодження і випробування, виписка гарантійного паспорти й т.п.

Важливе значення має забезпечення послепродажным сервісом для нормально функціонувати поставленого устаткування, отже, і оцінки солідності экспортера.

Організація системи технічного обслуговування грає першорядну роль щодо збутової політики. Ефективне обслуговування передбачає високий рівень гарантійного технічного обслуговування і ремонту, надання клієнтам сервісних послуг, тривалих термінів гарантій і безкоштовних послуг. Чим краще експортер зуміє організувати техобслуговування, то надійніші там позиції на рынке.

11

4.2. Транспортні услуги.

Найбільше значення у торгівлі послугами мають туризм і транспорт. Найбільший у світі торговий флот належить Японії, з ним йдуть Великобританія, Німеччина, та Норвегія. На ринку вантажних і пасажирських транспортних послуг домінують США, по них йдуть Великобританія і Франция.

Важливе місце у зовнішній торгівлі займає доставка товару від продавця (експортера) до покупця (імпортеру), зване товародвижение. Недоліки звернення до системі товароруху можуть включати такі Витрати послуги: на перевезення товару (транспортні витрати), обчислювані як оплачувані транспортних тарифів; транспортування товару з підприємства у пункт перевезення (до транспортних засобів чи склад); на перевезення товару з транспортних засобів складу покупця; на навантаження товару в відправника, розвантаження у одержувача і можливі перевантаження їсти дорогою прямування; за зберігання товару у процесі перевезення, переупаковку, пересортировку; про поставки і змістом товару на яких складах до продажу; на упаковку, маркірування, оформлення документації, страхування товару їсти дорогою; на оплату вантажних зборів портах і погранстанциях, сплату податків, адміністративних витрат і т.д.

Там, коли експортер вважає недоцільним займатися процесом товароруху, він доручає його транспортно-експедиторської фірмі за відповідне винагороду на услуги.

До транспортним послуг ставляться послуги з залізничному транзиту товарів із Західної Європи територією Росії сходові - Іран, КНР, Далекий Схід (КНДР, Японію) й у напрямку, і навіть повітряним путем.

12

4.3. Послуги з міжнародному туризму.

Операції з міжнародного туризму — це вид діяльності, направлений замінити надання різноманітних туристичних послуг і товарів туристського попиту з метою сприяння задоволенню кола культурних і духовних потреб іноземного туриста. Міжнародний туризм включає що виїжджають зарубіжних країн осіб, котрі займаються там оплачуваної деятельностью.

Туристські послуг у міжнародному товарообігу виступають як «невидимий» товар. Характерною ознакою й своєрідним гідністю цих послуг, як товару і те, значна частина цих послуг здійснюється з мінімальними витратами місці й, зазвичай, без використання іноземної валюты.

Види туристичних послуг, запропонованих у ролі товарів, досить різноманітні. До них належать: послуги з розміщення туристів; послуги з переміщенню туристів до країни призначення і з країні різними видами транспорту; послуги з забезпечення туристів харчуванням; послуги, спрямовані задоволення культурних потреб та ділових інтересів туристів; послуги з оформленню документації (паспорти, візи та інших.). При здійсненні туристських операцій складаються певні відносини між виробниками туристських послуг і туристськими фірмами, з одного боку, і між туристськими фірмами і клиентами-туристами, — з іншого. Характер і цих угод различны.

У системі ООН є спеціальна організація — Всесвітня туристська організація, створена 1975 року, вона об'єднує урядові організації з туризму, чиєю метою є - сприяння розвитку туризма.

Міжнародний туризм — важливий джерело валютних надходжень багатьом розвинених країн і стран.

13

4.4. Митні услуги.

При перетині митного кордону стягуються встановлені митні мита, ПДВ і акцизи, а й за виробництво митних послуг — і митні збори. До них належать збори за видачу ліцензій, митне оформлення, зберігання товарів, митне супровід товарів, інформування і консультування, прийняття попереднього рішення, що у митних аукціонах. Митні збори до сплачуються у вигляді 0,15% від митної вартості товара.

4.5. Рекламні услуги.

Рекламна діяльність вимагає значних фінансових коштів (оплата витрат послуг). Визначення ефективності рекламну діяльність передбачає проведення аналізу структури витрат реклами як загалом, і щодо окремих елементам: для проведення рекламних компаній, на використання конкретних рекламних коштів, на виготовлення рекламних матеріалів та його розподіл. Цілеспрямованість реклами передбачає її орієнтацію на відомий ринок, конкретну групу потребителей.

4.6. Орендні послуги (лизинг).

Міжнародні орендні послуги припускають надання у найми товарів, які країни орендодавця. Залежно від термінів чи тривалості України в міжнародній практиці розрізняють 3 виду оренди: лізинг — довгострокова оренда (3 — 5 років і від); хайринг — середньострокова оренда (1 — 3 року); рентинг — короткострокова оренда (від кількох основних годин, днів, місяців до 1 року). Найбільшого поширення набула України в міжнародній торгівлі придбали лізингові послуги, обсяг яких збільшувався, як і і коло сдаваемых у найми товарів. Це щодо нового вигляду комерційної діяльність у міжнародну торгівлю. У зовнішньоекономічної діяльності російських підприємств лізингові операції мають переважно епізодичний характер.

14

4.7. Інформаційні услуги.

Важливу роль зовнішньоекономічної діяльності грають виробники інформаційних послуг. Сотні різних організацій інших країнах зайняті збиранням вихідної нову інформацію, її аналітичної обробкою, зберіганням та поширенням на комерційній основі. У тому числі органи державної статистики, консультационно-исследовательские фірми, торгові видавництва і торговельно-промислові палати, асоціації у виробників і т.д. Нові можливості у інформаційному забезпеченні кон’юнктурно-цінової роботи відкриваються завдяки створенню й розвитку ринку електронних інформаційних послуг. Сучасні комп’ютерні телекомунікаційні технології дають доступ практично до всіх видів цінової інформації, що накопичуються в автоматизованих базах даних (АБД). Послуги з підключенню і проведення пошуку цих АБД представляє в Росії, наприклад, ВАО «Совинцентр», обчислювальний центр що його 1985 року був серед перших підключив свою термінальну секцію до центру автоматизованого обміну інформацією між, ставши віддаленим абонентом цілого ряду великих зарубіжних інформаційно-обчислювальних сетей.

15

4.8. Фінансові услуги.

Світовий ринок фінансових послуг включає банківські, страхові угоди та операції із цінними паперами. Обсяг цього ринку становить 1 трлн. долл.

Фінансова діяльність — порівняно молода, але розвиваючись галузь міжнародних економічних відносин. Найважливішим її сектором є міжнародні переміщення капіталів, які мають зростати швидше, ніж торгівля товарами. Нині у світі налічується кількох основних центрів, які суперничають між собою у міжнародному переміщенні капіталів. Протягом тривалого часу у ролі головного експортера капіталу світі виступали США. Останніми десятиліттями сучасності країни Західної Європи в масштабах своїх закордонних інвестицій перевершили США. Велика роль експорті капіталу Німеччини, Англії, Франції. Третім фінансовим центром є Японія. Поруч із ними останні роки склалися нові фінансові бази на не зовсім розвиненому світі. Самій потужної є група країн ОПЕК, серед яких виділяються особливо багаті країни — Саудівська Аравія, Кувейт і ОАЕ. Значна частина нафтодоларів вони експортують, причому 80% їх направляють у промислово розвинені страны.

Різновидом міжнародної фінансової складової діяльності є страхування. Це таку форму економічних відносин, яка передбачає формування з допомогою внесків учасників цієї бурхливої діяльності цільових фондів для відшкодування втрат, пов’язаних із стихійними і випадковими діями природи й людини. Об'єктом страхування є всі чинники виробництва, кожен із яких піддається різним ризикам. У зовнішньоекономічних зв’язках страхуються угоди, укладені іноземними контрагентами. Страховий бізнес характеризу- ется постійним розширенням числа видів надання послуг. Вони включають різні види страхування, перестрахування, сервісне обслуговування, трастові послуги і пр.

16

4.9. Інжинірингові і консалтингові услуги.

Інжиніринг (инженерно-консультационные послуги) — окремий в самостійну сферу діяльності комплекс послуг комерційного характеру з підготування й забезпечення процесу виробництва та реалізації продукції, з обслуговування будівництва і експлуатації промислових, інфраструктурних, сільськогосподарських та. Уся сукупність інжинірингових послуг ділиться на 2 групи: У першій групі - послуги, пов’язані з підготовкою виробничого процесу (передпроектні, проектні, послепроектные і спеціальні послуги), на другий групі - послуги щодо забезпечення нормального ходу виробництва та реалізації продукції (роботи, пов’язані з оптимізацією процесів експлуатації, управлінням підприємством, і реалізацією його продукції, зокрема послуги з огляду і випробуванням устаткування, добір і підготовка кадрів, маркетингові дослідження та пр.).

За сучасних умов роль інжинірингу як об'єкта міжнародної торгівлі істотно зросла. Дані послуги виявляються спеціалізованими фірмами, будівельними і промисловими компаніями на комерційної основе.

Консалтинг є особливий вид консультаційних послуг, які надаються фірмам і підприємствам у вигляді консультацій із економічних питань на комерційній основі. Ці консультації надають спеціалізовані фірми по широкого кола проблем — роблять аналітичні огляди економічної підприємств за певний строк, дають прогнози функціонування ринків, розробляють техніко-економічні обгрунтування різних проектів тощо. Консалтингові фірми розробляють також підприємствам і нафтопереробних компаній експортно-імпортну стратегію. Водночас діють як у національної території, і там, відкриваючи там власні філії чи беручи участь у змішаних компаніях аналогічного направления.

17

§ 5. Торговельне посередництво у сфері услуг.

У зовнішньоекономічних зв’язках значне останнє місце посідають відносини виробників експортованих товарів та послуг із власними торговими і посередницькими фірмами. Дані відносини опосередковуються особливими видами договорів — договорами доручення і комиссии.

Предметом договору доручення у сфері зовнішньоекономічної діяльності є найчастіше вивчення ринку, розрахунки цін, виявлення зацікавлених клієнтів, налагодження з ними контактів, проведення рекламних кампаній, проведення переговорів із укладанням контрактів тощо. Такі договори на послуги носять возмездный характер.

Відповідно до договором комісії один бік (комісіонер) по дорученням з іншого боку (комітента) зобов’язується за винагороду зробити для комітента одну чи кілька угод від імені (товару чи услугу).

Серед послуг, які надають посередниками, можна назвати купівлю і продаж товарів — від власного імені, але за чужий кошт (комісійна торгівля), кредитування покупців, здавання у найм (лізинг), висновок контрактів, із транспортними і страхові компанії, контроль товарів, посередництво в платіжних операціях, організацію відповідного документообігу, залагоджування непорозумінь з митницею, представництво в арбітражних судах, складування і навантаження, проведення рекламних та інших заходів із просуванню товарів на закордонні ринки і др.

Посередники може бути спеціалізовані й універсальні. Найбільш повне розвиток ідея універсалізації отримало рамках торгових домів, в діяльність яких може входити надання широкого спектра послуг у країни й там. Особливо цій формі поширена у Японії. Там середині 1980-х ХХ століття 9 торгових домів контролювали близько сорока% експортних і 50% імпортних сделок.

18

§ 6. Угоду ЄС й Росії про услугах.

Важливі домовленості були досягнуті у Угоді про партнерство і співробітництві (УПС) між Росією та Європейським союзом, яке укладено 24 травня 1994 року. Обидві боку встановили співробітництво в усіх галузях економічних взаємин держави і зокрема у торгівлі товарами і услугами.

Що стосується умов установи компаній, надають послуг у області страхування, ЄС надає Росії безумовний режим найбільшого сприяння (РНБ), що фактично означає національний режим.

Попри те що, що Росія підписала Генеральну угоду по торгівлі послугами (ГАТС), укладене квітні 1994 року у рамках Уругвайського раунду, ЄС погодився використання з метою Угоди окремих податкових елементів ГАТС і надав Росії аналогічні закріпленим учасники ГАТС умови доступу до ринків послуг ЄС (через реалізацію принципу безумовного РНБ).

Росія та ЄС домовилися надати одна одній РНБ щодо послуги і постачальника послуги, зокрема, у таких секторах: консультаційні послуги, інженерні послуги, послуг у області інформації, телекомунікацій, лізингові послуги, послуг у галузі маркетингу і реклами, послуги з технічним випробувань, комісійні агентські послуг у області оптової торгівлі зовнішньоекономічної діяльності, фінансові услуги.

Що стосується заклади і діяльності судноплавних агентств по надання міжнародних транспортних послуг, що охоплюють змішані перевезення з допомогою морського плеча, Росія та ЄС відповідність до їх законодавством надають одна одній РНБ чи національний режим.

19

Сторони беруть він зобов’язання при надання послуг по міжнародним морським перевезенням скасувати і запровадити у майбутньому будь-які односторонні заходи, адміністративні, технічні та інші перешкоди, які мають дискримінаційний характер.

У Угоді підтверджено намір же Росії та далі збільшувати число портів, відкритих для іноземних судів. Він з положення про намір сторін надавати одна одній сприяння транскордонною торгівлі послугами мобільного супутниковому зв’язку з їхньої территориях.

Угода прописує відкриття європейського ринку послуг космічних запусків для Росії на конкурентних умовах. У Угоді прописані також еволюційні застереження, що стосуються транскордонною торгівлі послугами. Один із них фіксує наміри Росії і близько ЄС щодо подальшої лібералізації режиму торгівлі услугами.

Угоду разом із Заключним актом підписано двох примірниках російською і введення державних мовами країн — членів ЄС. Воно набирає чинності після завершення процесу ратифікації з участю парламенту Росії, Європейського парламенту і парламентів 15 країн-членів ЄС. Взаємні зобов’язання сторін викладені у 112 статтях, десяти додатках, двох протоколах й низка спільних декларацій, які входять у вихідне Соглашение.

Процес ратифікації УПС був ускладнений поруч обставин і навіть тимчасово призупинений ЄС — внаслідок бойових дій російської армії у Чечні. Із початком мирних переговорів Чеченської республіці процес ратифікації відновився: у жовтні-листопаді 1996 року УПС було ратифіковано Державної Думою та Ради Федерації, у жовтні 1997 р. — завершено його ратифікація державами-членами ЄС. 1 грудня 1997 року Угоду перейшло лише силу.

20

До вступу Угоди з застосовувалося Тимчасовий угоду між Росією та ЄС торгівлі та що з торгівлею питаннях, що набрало чинності з із лютого 1996 року, яке містив ті «торгові» становища Угоди, які вимагали ратифікації. Цю угоду надавало торгівлі між ЄС і Росія режим, заснований на правила СОТ і такою чином, знімало багато колись накладені обмеження експорту до ЄС, забезпечувало кращий захист прав інтелектуальної власності, і навіть усували розбіжності у імпортних пошлинах.

Задля більшої дотримання і виконання положень УПС було створено три комітету. Рада співробітництва збирається на рік лише на рівні міністрів. Комітет співробітництва, що з старших посадових осіб у ЄС й Росії, надає підтримку роботі Ради зі співробітництва. Комітет парламентського співробітництва, складається з членів Європейського парламенту і Федерального Збори Російської Федерації, має повноваження представляти рекомендації Раді по сотрудничеству.

За деякими оцінками, від дискримінаційного режиму у зовнішній торгівлі Росія втрачала до 3 млрд. дол. на рік. Угоду з ЄС — одне з перших, яка створила недискримінаційний режим. У ньому втілилася загальна відданість ЄС й Росії розвитку взаємовигідного партнерства і взаимопонимания.

21

§ 7. Російські суб'єкти у сфері услуг.

На російському ринку наданням послуг займається дуже багато фірм, слід сказати такі великі, як «Союзвнештранс», «Совфинтрейд», «Внешторгреклама», «Інтурист», «Росэкономсервис».

Зупинимося однією субъекте.

ТОВ «Концерн СоюзВнешТранс» — найстарший міжнародний експедитор в же Росії та там, заснований 1961 году.

Профиль роботи і услуги:

1. організація перевезень вантажів будь-яким виглядом транспорту у прямому й змішаному міжнародному сообщении;

2. здійснення складських, бондовых операцій, зокрема. зберігання зовнішньоторговельних вантажів у власних складах і терміналах Росії, СНД і Балтии;

3. митне декларування і повний оформлення транспортної та відвантажувальної документации.

Услуги, надані організаціям, і предприятиям:

. перевезення експортно-імпортних вантажів усіма транспортом у прямому й змішаному міжнародному повідомленні через морські і річкові порти, залізничні погранстанции Росії та інших країн СНД і Балтии;

. транзитні перевезення вантажів (по ТСКЛ та інших маршрутам) територією Росії і країн близького зарубіжжя треті країни, зокрема. інтермодальні перевозки;

. транспортування і експедирування російських зовнішньоторговельних вантажів біля інших держав, організовуючи причому їхній доставку від сухопутної або морський кордону Росії та країн СНД, чи від вантажовідправника до кінцевого одержувача («від двері до двері») практично до будь-якої точки земного шара;

. міжнародні перевезення зовнішньоторговельних, транзитних та інших вантажів власною дитиною та залученими автомобільним транспортом із Росії та країн близького зарубіжжя у країни західною та східною Європи, Ближнего

Сходу, КНР й у зворотному направлении;

. Фрахтує морської авіації та річковий тоннаж; здійснює складські, зокрема. бондовые операції, збереження і відпрацювання зовнішньоторговельних вантажів на яких складах і контейнерних терміналах біля Росії та інших республік колишнього СРСР із подальшого їхнього відправкою за дорученням клієнтів до різних країн морським, автомобільним і залізничним транспортом;

22

. оформлення транспортної та відвантажувальної документації, і навіть митне декларування грузов;

. послуги з маркетингу: проробка транспортних умов контрактів, вибір раціональних маршрутів перевезення і оптимального базису поставки, розрахунок вартості перевезення і експедирування вантажів по территории

Росії, країн близького зарубіжжя і закордонних держав для калькуляції транспортної складової цінується товару і т.д. ;

. інші доручення замовників, пов’язані з експортом, імпортом, і транзитом грузов.

«Союзвнештранс» є і акціонером цілу мережу підприємств, фірм і змішаних компаній у Росії, інших країн СНД, Європи та Азії - всього більш як в 120 пунктах: морських і річкових портах, прикордонних залізничних станціях, автомобільних переходах, міжнародних аеропортах, великих транспортних вузлах й управління промислових центрах. «Союзвнештранс» — член Російської асоціації міжнародних експедиторів (РАМЭ), і навіть Міжнародної Федерації експедиторських асоціацій (ФІАТА). За успішну експедиторську діяльність «Союзвнештранс» нагороджений міжнародної премією «Золотий Меркурий».

23

Заключение.

Міжнародної торгівлею послугами у тому чи іншою мірою займаються понад 40 кримінальних міжнародних организаций.

Ряд східноєвропейських країн досягли б у експорті окремих видів послуг. У Югославії, наприклад, співвідношення між вивезенням послуг і товарів становило 1:2. Проте частка східноєвропейських країн і республік колишнього СРСР світовому вивезенні послуг невелика і як близько чотирьох% (в експорті товарів — приблизно 8%). Дуже невеликі та інвестиції цих країн сферу послуг там. Проблема активнішого участі більшості цих країн міжнародний поділ праці поширюється і сферу услуг.

Фахівці не сподіваються на швидке розвиток експорту банківських, фрахтових, біржових, посередницьких і рекламних послуг із Росії, України, Білорусі, країн Прибалтики та інших східноєвропейських країн. І це тоді, коли чимало їх мають значними резервами у розвиток туризму, експорту транспортних послуг (транзит, морські перевезення) й низки сучасних послуг — инженерно-консультационных і щодо будівельних, ліцензій і ноу-хау, послуг у галузі освіти, здоров’я та культури. Використанню цих резервів часто заважає низьку якість наданих послуг, пояснюване як слабкої матеріально-технічної базою послуг, і вадами господарських механізмів. У багатьох зазначених країн слабко розвинені цілі галузі сфери услуг.

Значні перспективи має розвиток взаємної торгівлі послугами між країнами Східної Європи — й країнами СНГ.

24

Список використаних источников.

1. Ю. Н. Грачов. Зовнішньоекономічна діяльність. Організація і зовнішньоторговельних операцій. Розділ Х. Міжнародна торгівля услугами.

Учебно-практическое посібник. — М.: ЗАТ «Бізнес-школа», 2001. — 592 з. 2. В.Є. Рибалкін. Міжнародні економічних відносин. Розділ III. Глава

11. Міжнародна торгівля товарами і послугами. До основних рис й економічні показники. Підручник для вузів / В.Є. Рибалкін, Ю. О. Щербанин, Л.В.

Балдін та інших. — 4-те вид., перераб. і доп. — М.: ЮНИТИ — ДАНА, 2001. -

519 з. 3. К. А. Семенов. Міжнародні економічних відносин. Розділ II. Глава

12. Міжнародна торгівля послугами. Підручник для вузів. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2002. — 544 із чотирьох. internet Угоду про партнерство і між ЄС и

Росією. 5. internet ТОВ «Концерн СоюзВнешТранс».

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою