Информационные Технології в Управлении

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Інші реферати


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Лекція 1. (6. 09. 99.).

Сутність й особливо інформаційних технологій управління организацией.

Питання: 1) Мета, завдання основний зміст і стр-ра курсу ВТУ. 2) засадничі поняття інформаційних технологій забезпечення управлінських дій. 2) Особливості сучасних ИТУ.

1.

Мета курсу (оволодіння методологією сучасних ИТ

Завдання курсу (Вивчення Вивчення Вивчення методів технічних програмних організації коштів средств

ІТ забезпечення сучасних сучасних управлінської ИТ

ІТ деятельности

-методи аналізу -кошти збору -програмні діючих і методи обробки кошти інформаційних інформації управління систем -кошти общими

-методи документ. транспортування процесами забезпечення информации

-ср-ва обр-ки управленческой

… системи діяльності обр-ки б/д

-методи проектирования

-ср-ва упр-ния нових інформаційних объектно- ориен систем тированными

процессами

Основний зміст курсу: 1. Аналіз і проектування ІТ забезпечення управлінської діяльності 2. ІТ документац. забезпечення управленч. діяльністю 3. Технічні кошти інформ. обслуговування управленч. деят. 4. програмні кошти інформ. підтримати. працювати. деят. 5. Мережні технології у створенні 6. Корпоративна інформаційна система коштує 7. Орг-эк. питання сучасних ИТ

2. Дані - це первинні відомості одержувані внаслідок прямого спостереження за подіями у об'єкті у вигляді чисел, знаків і слів. Інформація — відомості, отримані з переробки даних. Сукупність повідомлень, які у організації та що використовуються управління ними — інф. потоки. Предмет праці та инф-ции включає предмет праці персонал (специализ. і неспециализ.)

Иерархия фахівців із інформаційним технологиям.

Уровень Директор по інф. технологіям CIO рук-ва Специализир. Мастер-инженер персонал Системний администратор

Системний оператор Неспециализ. персонал Пользователь

Пользователи — фахівці різного профілю использ. інформ. систему для рішення собств. прикладних завдань. Системний оператор — фахівець зайнятий рішенням поточних завдань, що з працездатністю конкретного комп’ютера. Системний адміністратор: адміністратор мережами і адм-ор безпеки дат. Адм. мережами — фахівець, зайнятий поточним управлінням сегментів мережі. Адм. без. дат. — фахівець зайнятий фіз. і логич. захистом инф-ции в системі. Системний інженер — спец. виконує ф-ции захисту та підтримки опер. системи після ухвалення рішення про її впровадженні. Мастер-инженер — спец. займається управлінням мережею з кількох філіям, регіонам, інтеграцією різних можливостей. CIO — заним. розробкою ідеології розвитку інформ. системи та орг-цией її роботи. Інф. технології - це сукупність методів і программно-технич. коштів, об'єднаних в технологич. ланцюжок і забезпечувальних збір, обробку, збереження і транспортування инф-ции із метою зниження трудоёмкости процесу використання ресурсу, а як і підвищення їх надёжности і оперативности.

3. ІТ пройшла кілька етапів: 1) ручна ІТ 2) механічна ІТ 3) електрична ІТ 4) електронна 1. поява великих ЕОМ наприкінці 70-х 2. поява великих ЕОМ наприкінці 80-х

Особенность сучасних ІТ: 1) Распределённая комп’ютерна техніка 2) Дружнє програмне забезпечення 3) Розвинені комунікації 4) Розвиток мережі Internet 1. Розширення сфери послуг 2. Зростання інтенсивності використання 3. Безпровідні технології дозволяють: а) осущ. удалённый доступом до офісу і ЛВС б) проводити бездротові конференції у) спільну роботу над документами р) ср-ва мультимедіа: розпізнавання промови, тривимірне изобр., об'ємний звук.

Принципи (для нової ІТ): -Інтегрованість інформації -гнучкість -інтерактивність (діалоговий режим) -корпоративность

Стратегії запровадження нових ІТ. Сущ. 2 стратегії: 1) Нова ІТ пристосовується діючої системи управління. 2) Нова ІТ впроваджується у модернізовану, удосконалену систему управления.

Лекція 2. (13. 09. 99.).

Методологія аналізу проектування ТІ й забезпечення упр. деят.

1. Місце, склад парламенту й ф-ции суб'єкта ІТ, забезпечення упр. дея-ти пр-ий. 2. Стадії, етапи і склад робіт проекту розробки (соверш.) ІТ 3. Зміст загального користування та детального проекту розробки (соверш.) ІТ. 1. Розробка функціональної моделі об'єкта. 2. Разр. інф. моделі об'єкта 3. Разр. способів (методів) формування, оброблення і передачі инф-ции.

--> (

П/С лин. рук-ль

п/с произв. п/с ек. п/с тих. п/с упр-ния п/с упр. рук. рук-ва рук-ва ВГС персоналом

п/с забезпечення упр-ния

правове інф. обеспеч. методич. справа- забезпечення забезпечення технич. ср-ми і нормативн. произ- упр. праці обеспеч. водство

Склад эл-тов п/с ИО

Осн. ф-ция орг. Способи эл-ты і б/п структура орг-ции

обеспеч. тих. ІС позначок. Кадр. эл-ты обесп. обесп. обесп.

Ф-ции діляться на первинні і вторинні. До первинним относ.: 1) орг-ция масивів инф-ции 2) орг-ция потоків инф-ции 3) орг-ция процесів і ср-в збору, збереження і транспортування инф-ции. Первинні ф-ции включ. слід. бизнес-процедуры: 1. розробка інф. масивів з урахуванням унифицир. систем док-ции 2. разр-ка классиф-ов інф. 1. визначення джерел постачання та споживачів инф-ции 2. опр. періодичності циркуляції інформації 3. розробка документообігу 4. встановлення порядку складання, оформлення, реєстрації, узгодження та підтвердження елемента. 1. обеспеч. інф. процесів необх. технич. ср-вами 2. розподіл підрозділами і виконавцями завдань із підготовки й передачі инф-ции від місця її виникнення до потребления.

Вторичные: забезпечення упр. персоналу научно-технич. инф-цией.

Организац. структура можемо описувати системою. Передбачає опис суб'єктів підсистем. Суб'єктами є такі: 1. відділ електронної обробки даних 2. відділ систем і методів (систем і процедур) Ці 2 відділу реалізують первинні функції 3. відділ н-т инф-ции 4. патентно-лицензионный відділ Реалізують вторинні функции

Способы організації У наст. час можливі 3 способу орг-ции системи інф. забезпечення: 1. централізований 2. децентралізований 3. специализированный

1. Централизованный

Директор

Зам. дир. Заст. дир. Головний Заст. дир. Заст. дир. По пр-ву по эк-ке інженер по ВГС по упр. перс.

Менеджер заступник. дир. менеджер по ІТ по інф. т. по ИТ

відділ ЭОД відділ систем і методов

2. Децентралізований 2. Специализированный

У орг-ции відсутні підрозділ з ІТ. За необхідності впровадження орг-ции звертаються до консалтингові фірми виконують роботи з договірної основе.

Джерела інф. Методи проект.

Стадії Передпроектна Проектування Внедрение

подготовка

Етапи разраб. завдання проектир. Етап впровадження техн-эк. на загального характеру і проекту нової обоснов. проектир. детального ІТ проекту проекта

вибір вивчення разр-ка функц. об'єктів б/п об'єктів моделі об'єкта проектир. 1) формир. переліку вивчення ф-ций з декомпозицией бізнес- за операціями і виконавцям процесів 2) побудова оперограмм б/п об'єкта 3) опред. трудоёмкости виконання окремих видів работ

-разр-ка разр-ка технич. можливостей інф. моделі об'єкту і переліку доповнить. технич.

объекта коштів -разр-ка руху інф. разр-ка програмного забезпечення в об'єкті об'єкта -разр-ка способів, формир. і передачі разр-ка інформаційних взаємозв'язків. інф. в объекте.

Технико-экономическое обгрунтування: 1) введение; 2) хар-ка об'єкта; 3) цели і вдосконалення інф. технологій; 4) ожидаемые т-э результати; 5) выводы і вивести результати Завдання проектування: 1. мета розробки проекту 1. основу розробки проекту 1. результати аналізу діючої ІТ у створенні 1. вимоги побудувати нової ІТ 1. Т-Э результати розроблення та впровадження нової ІТ 1. склад забезпечення і організація робіт з розробки і впровадження проекта

Этап впровадження: 1. проф. підготовка управлінського персоналу 2. соц-псих підготовка персоналу 3. система стимулювання 4. контролю над внедрением

Источники інформації 1. інструкції з діловодства 2. звіти на роботу організації у цілому та її окремому підрозділі 3. нормативно-организационная документація 4. маршрути руху інформації та т. д.

Метод использ. під час аналізу і проектуванні. 1. Спостереження на документ з його створення досі здачі в архив.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою