Закон про охорону атмосферного повітря

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Право


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

РОСІЙСЬКА РАДЯНСЬКА ФЕДЕРАТИВНА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛИКАЗАКОНОБ ОХОРОНІ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (в ред. указу Президії ЗС РРФСР від 18. 01. 85) Атмосферне повітря одна із основних життєво важливих елементів довкілля. Науково — технічна революція, яка зачіпає всіх сторін життя суспільства, високих темпів розвитку, зростання міст, расширяющееся використання атмосфери і зростаючі масштаби впливу особи на одне навколишнє середовище вимагають підвищення уваги до охорони атмосферного повітря. Радянське держава надає велике значення збереженню сприятливого стану атмосферного повітря, його відновлення та поліпшенню задля забезпечення найкращих умов життя совєтського люду — їх праці, побуту, відпочинку і охорони здоров’я, її подальшого розвитку матеріального виробництва та культури. Конституція СРСР та юридична Конституція РРФСР передбачають, що у інтересах сучасного і прийнятті майбутніх поколінь у СРСР, до складу якої входить з урахуванням добровільного об'єднання і рівноправності коїться з іншими союзними республіками Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка, приймаються необхідні заходи задля збереження чистими атмосферного повітря. Радянське держава проводить комплекс науково обгрунтованих технічних, економічних, соціальних та інших заходів, вкладених у попередження й усунення забруднення атмосферного повітря, інших шкідливих впливів нею, і навіть здійснює міжнародне співробітництво у цій галузі. Радянське законодавство покликане активно сприяти охороні атмосферного повітря. Розділ I. СПІЛЬНІ СТАНОВИЩА Стаття 1. Завдання законодавства РРФСР про охорону атмосферного повітря Завданнями законодавства Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки про охорону атмосферного повітря є регулювання громадських взаємин у цій галузі у цілях збереження чистими і поліпшення стану атмосферного повітря, запобігання та зниження шкідливих хімічних, фізичних, біологічних та інших впливів на атмосферу, викликають неприємних наслідків населенню, народного господарства країни, рослинного й тваринного світу, і навіть зміцнення законності у сфері охорони атмосферного повітря. Стаття 2. Законодавство Союзу і РРФСР про охорону атмосферного повітря Законодавство Союзу і РРФСР про охорону атмосферного повітря складається з Закону СРСР «Про охорону атмосферного повітря «і що видаються відповідність до ним інших актів законодавства Союзу РСР, даного Закону та інших актів законодавства РРФСР про охорону атмосферного повітря. Стаття 3. Компетенція Союзу РСР у сфері регулювання відносин з охорони атмосферного повітря Відповідно до Законом СРСР «Про охорону атмосферного повітря «ведення Союзу РСР у сфері регулювання відносин з охорони атмосферного повітря підлягають: 1) визначення загальних заходів встановлення засад у сфері охорони атмосферного повітря; 2) розробка й твердження загальносоюзних планів з охороні атмосферного повітря; 3) встановлення нормативів гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин, у атмосферному повітрі й садити рівнів шкідливих фізичних впливів нею; 4) встановлення порядку розробки і затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, у атмосферне повітря, і навіть нормативів гранично допустимих шкідливих фізичних впливів нею; 5) встановлення єдиної для Союзу РСР державного обліку шкідливих впливів на атмосферне повітря; 6) державний контролю над охороною атмосферного повітря та встановлення порядку його здійснення; 7) виконання інших питань загальносоюзного значення сфері охорони атмосферного повітря на відповідність до Конституції СРСР і Законом СРСР «Про охорону атмосферного повітря «. Стаття 4. Компетенція РРФСР у сфері регулювання відносин з охорони атмосферного повітря Ведення Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки на сфері регулювання відносин з охорони атмосферного повітря поза межами компетенції Союзу РСР підлягають: встановлення порядку охорони атмосферного повітря; розробка й твердження республіканських планів з охороні атмосферного повітря; здійснення державного контролю над охороною атмосферного повітря, і навіть виконання інших питань у сфері охорони атмосферного повітря, якщо де вони віднесено до компетенції Союзу РСР. Стаття 5. Компетенція автономних радянських соціалістичних республік у сфері регулювання відносин з охорони атмосферного повітря Ведення автономних радянських соціалістичних республік у сфері регулювання відносин з охорони атмосферного повітря поза межами компетенції Союзу і РРФСР підлягають: розробка й здійснення заходів із попередження й усунення причин забруднення та інших шкідливих впливів на атмосферне повітря; що у плануванні охорони атмосферного повітря; здійснення державного контролю над його охороною, і навіть виконання інших питань у сфері охорони атмосферного повітря на відповідно до законодавства Союзу РСР, РСФРР та УСРР автономних республік. Стаття 6. Державне управління сфері охорони атмосферного повітря Відповідно до Законом СРСР «Про охорону атмосферного повітря «державне управління сфері охорони атмосферного повітря здійснюється Радою Міністрів СРСР, Радою Міністрів РРФСР, Совітами Міністрів автономних республік, виконавчими комітетами місцевих рад народних депутатів, і навіть спеціально уповноваженими те що державними органами відповідно до законодавством Союзу і РРФСР. Стаття 7. Компетенція виконавчих комітетів місцевих рад народних депутатів із державному управлінню у сфері охорони атмосферного повітря Виконавчі комітети місцевих рад народних вибори до межах повноважень і порядку, встановлених законодавством Союзу РСР, справжнім Законом й іншими актами законодавства РРФСР, у своїй території: забезпечують розробку й проведення заходів щодо охорони атмосферного повітря; беруть участь у плануванні охорони атмосферного повітря; здійснюють державний контролю над його охороною; вживають заходів поліпшити благоустрою і озеленення території населених пунктів, і навіть вирішують інші питання державному управлінню у сфері охорони атмосферного повітря. Стаття 8. Планування заходів з охорони атмосферного повітря Завдання з охорони атмосферного повітря та протизсувні заходи із попередження та усунення причин забруднення та інших шкідливих впливів нею, і навіть для поліпшення стану атмосфери передбачаються як у державних планах економічного та розвитку. Проекти планів з охороні атмосферного повітря, розроблювані міністерствами, державними комітетами й, підприємствами, установами i організаціями, погоджуються з органами, здійснюють державний контролю над охороною атмосферного повітря, гаразд, установлюваному законодавством Союзу і РРФСР. Стаття 9. Обов’язковість виконання заходів з охорони атмосферного повітря Заходи, передбачені планами з охорони атмосферного повітря біля автономних республік, країв, областей, великих промислових центрів — і загалом території РРФСР, відповідно до законодавством Союзу РСР підлягають виконання як підприємствами, установами i організаціями, підвідомчими міністерствам, державним комітетам та відомствам РРФСР, і підприємствами, установами i організаціями загальносоюзних і союзно — республіканських міністерств, державних комітетів та СРСР. Стаття 10. Участь громадських організацій, трудових колективів і громадян, у здійсненні заходів з охорони атмосферного повітря (в ред. указу Президії ЗС РРФСР від 18. 01. 85) Професійні союзи, організації молоді, суспільство охорони навколишнього середовища, наукові нашого суспільства та інші громадські організації, трудові колективи, і навіть громадяни сприяють державних органів у виконанні заходів щодо охорони атмосферного повітря. Громадські організації та трудові колективи беруть участь у діяльності, спрямованої забезпечення охорони атмосферного повітря, відповідно до законодавством Союзу і РРФСР, ні з статутами (положеннями) громадських організацій. Громадяни, надаючи сприяння державних органів у виконанні заходів щодо охорони атмосферного повітря, беруть участь у проведення необхідних робіт, вносять пропозиції щодо поліпшенні охорони атмосферного повітря, повідомляють про відомі їм порушеннях вимог законодавства про охорону атмосферного повітря. Стаття 11. Обов’язок державні органи враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і за охороні атмосферного повітря (в ред. указу Президії ЗС РРФСР від 18. 01. 85) Державні органи зобов’язані всіляко враховувати пропозиції громадських організацій, трудових колективів і громадян під час здійснення заходів щодо охорони атмосферного повітря. Розділ II. ЗАХОДИ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Стаття 12. Нормативи гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин, у атмосферному повітрі й садити рівнів шкідливих фізичних впливів нею Для оцінки стану атмосферного повітря встановлюються нормативи гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин і рівнів шкідливих фізичних впливів на атмосферу. Ці нормативи повинні відповідати інтересам охорони здоров’я покупців, безліч охорони навколишнього природного середовища. Відповідно до Законом СРСР «Про охорону атмосферного повітря «нормативи гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин, у атмосферному повітрі й садити рівнів шкідливих фізичних впливів нею є єдиними для всій території СРСР. У необхідних випадках окремих районів встановлюються суворіші нормативи гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин, у атмосферному повітрі. Зазначені нормативи та їх визначення затверджуються і запроваджують гаразд, установлюваному Радою Міністрів СРСР. Стаття 13. Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, у атмосферне повітря і шкідливих фізичних впливів нею З метою охорони атмосферного повітря встановлюються нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними і мобільними джерелами забруднення, і навіть нормативи гранично допустимих шкідливих фізичних впливів. Ці нормативи встановлюються кожному за стаціонарного джерела викидів чи іншого шкідливого на атмосферне повітря, і навіть кожної моделі транспортних та інших пересувних засобів і установок. Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, у атмосферу і гранично допустимих шкідливих фізичних впливів її у встановлюються лише на рівні, у якому викиди забруднюючих речовин і шкідливі фізичні впливу від конкретного та інших джерел у даному районі з урахуванням перспективи його розвитку приведуть до перевищення нормативів гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин, у атмосферному повітрі й садити гранично допустимих рівнів шкідливих фізичних впливів. Відповідно до Законом СРСР «Про охорону атмосферного повітря «зазначені нормативи, методи їхньої організації ухвали і види джерел, котрим вони розробляються, затверджуються і запроваджують гаразд, установлюваному Радою Міністрів СРСР. Стаття 14. Регулювання шкідливих впливів на атмосферне повітря за відсутності нормативів Шкідливі на атмосферне повітря, котрим не встановлено відповідні нормативи, можуть допускатися у виняткових випадках по дозволам, видаваним визначений термін спеціально уповноваженими те що державними органами. Протягом цієї терміну необхідно встановити відповідний норматив гранично припустимого шкідливого впливу і проведено необхідні заходи щодо охороні атмосферного повітря. Стаття 15. Регулювання викидів забруднюючих речовин, у атмосферу стаціонарними джерелами забруднення Викид забруднюючих речовин, у атмосферу стаціонарним джерелом забруднення допускається у разі виходячи з дозволу, що його видають спеціально уповноваженим те що державним органом. У вирішенні передбачаються нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, і навіть інші умови й підвищити вимоги, щоб забезпечити охорону атмосферного повітря. Відповідно до Законом СРСР «Про охорону атмосферного повітря «порядок видання дозволів на викид забруднюючих речовин, у атмосферу стаціонарними джерелами забруднення встановлюється Радою Міністрів СРСР. Стаття 16. Заходи з регулювання викидів забруднюючих речовин, у атмосферу стаціонарними джерелами забруднення Підприємства, закладу і організації, діяльність яких пов’язане з викидами забруднюючих речовин, у атмосферу, мають проводити організаційно — господарські, технічні й інші заходи задля забезпечення виконання умов й виконання вимог, передбачених у санкціях на викид, вживати заходів зниження викидів забруднюючих речовин, забезпечувати безперебійну роботу та підтримка в справному стані споруд, устаткування й апаратури очищення викидів й контролю над ними, і навіть здійснювати постійний облік кількості і складу забруднюючих речовин, що викидаються у повітря. Здійснення заходів з охорони атмосферного повітря на повинен спричинить забруднення грунтів, вод інших природних об'єктів. Стаття 17. Здійснення заходів для охорони атмосферного повітря при аварійної ситуації У разі перевищення внаслідок аварійної ситуації встановлених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, у атмосферу керівники підприємств, установ і закупівельних організацій зобов’язані негайно повідомити звідси органам, що забезпечує державний контролю над охороною атмосферного повітря, і прийняти у установленому порядку заходи до охорони атмосферного повітря та ліквідації про причини і наслідків його забруднення. Стаття 18. Заходи з зниження викидів забруднюючих речовин, у атмосферу стаціонарними джерелами забруднення у зв’язку з очікуваними несприятливими метеорологічними умовами З отриманням попередження можливе підвищення концентрації забруднюючих речовин, у атмосферному повітрі у зв’язку з очікуваними несприятливими метеорологічними умовами підприємства, заклади і організації мають проводити спеціально розроблені за узгодженням із органами, здійснюють державний контролю над охороною атмосферного повітря, заходи стосовно зниження викидів таких речовин, у атмосферу. Ст. 19. Обмеження, призупинення, заборона викиду забруднюючих речовин, у атмосферу Інколи справа порушення умов й виконання вимог, передбачених дозволами, і навіть коли виникає загроза здоров’ю населення, викид забруднюючих речовин, у атмосферу має бути обмежений, призупинений чи заборонено у вирішенні органу, здійснює державний контролю над охороною атмосферного повітря, до припинення діяльності окремих промислових установок, цехів, підприємств, установ і закупівельних організацій. Стаття 20. Регулювання викидів забруднюючих речовин, у атмосферу автомобілями, літаками, іншими мобільними коштами Німеччини та установками Міністерства, державні комітети — і відомства, підприємства, закладу і організації, здійснюють проектування, виробництво і експлуатацію автомобілів, літаків, судів, інших пересувних засобів і установок, зобов’язані розробляти і здійснювати комплекс заходів запобігання та скорочення викидів у повітря забруднюючих речовин цими коштами підприємців і установками. Кількість забруднюючих речовин, що викидаються транспортними й іншими мобільними коштами підприємців і установками, на повинен перевищувати нормативів гранично допустимих викидів. Стаття 21. Контроль над виконанням нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин транспортними й іншими мобільними коштами Німеччини та установками, які у експлуатації Усі транспортні й інші пересувні кошти й установки, перебувають у експлуатації, мають піддаватися контролю над виконанням нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин. Правила контроль над дотриманням зазначених нормативів відповідно до Законом СРСР «Про охорону атмосферного повітря «встановлюються гаразд, визначеному Радою Міністрів СРСР. Стаття 22. Заборона виробництва та експлуатації транспортних та інших пересувних засобів і установок, в викидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи Не допускаються виробництво і експлуатація транспортних та інших пересувних засобів і установок, в викидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи. Стаття 23. Регулювання шкідливих фізичних впливів на атмосферу Місцеві Ради народних депутатів, міністерства, державні комітети, відомства, підприємства, заклади і організації зобов’язані розробляти і здійснювати заходи щодо попередження, зниження й усунення шкідливого на атмосферу звукових коливань, включаючи шуми, випромінювань тощо. З метою боротьби з виробничими й іншими шумами повинні, зокрема, здійснюватися: впровадження малошумных технологічних процесів; поліпшення конструкцій транспортних засобів та його експлуатації, і навіть змісту допомогою залізничних і трамвайних шляхів, автошляхів, вуличних покриттів; розміщення аеродромів і аеропортів, промислових та інших споруд й устаткування, що є джерелами шуму, на необхідному відстані від населених пунктів і навіть районів житловий забудови; поліпшення планування і забудови міст та інших населених пунктів; організаційні заходи щодо попередження та зниження побутових шумів. Не допускається розміщення житлових будинках виробництв промислового характеру, і навіть устаткування, є джерелом підвищеного шуму й вібрації. Стаття 24. Умови, у яких можуть допускатися окремі види шкідливого фізичної сили на атмосферне повітря У кількох випадках, визначених законодавством Союзу РСР, окремі види шкідливого фізичної сили на атмосферне повітря можуть допускатися тільки підставі дозволів, видавали спеціально уповноваженими те що державними органами. Стаття 25. Призупинення, обмеження чи заборона діяльності окремих промислових та інших установок, цехів, підприємств, установ і закупівельних організацій, що порушують граничні нормативи шкідливих фізичних впливів на атмосферне повітря Будь-яке шкідливе фізичне вплив на атмосферне повітря допускається за умови дотримання встановлених гранично допустимих нормативів, а випадках, коли нею видано дозволу, — дотримання також інших вимог, передбачених цим дозволом. При порушенні зазначених вимог відповідна діяльність окремих промислових та інших установок, цехів, підприємств, установ і закупівельних організацій то, можливо припинено, обмежена чи заборонена у вирішенні органу, здійснює державний контролю над охороною атмосферного повітря, надалі до усунення причин, викликали перевищення гранично допустимих нормативів чи порушення вимог, передбачених у вирішенні. Стаття 26. Охорона атмосферного повітря шляхом обмеження руху автомобілів та інших пересувних коштів З метою охорони атмосферного повітря місцеві ради народних вибори до відповідно до законодавства Союзу і РРФСР можуть обмежувати в'їзд транспортних та інших пересувних засобів і установок в населених пунктів, певні зони, місця відпочинку і внутрішнього туризму. Стаття 27. Дотримання громадянами встановлених вимог щодо боротьби з побутовим шумом Громадяни зобов’язані вимог, встановлених у цілях боротьби з побутовим шумом в квартирах, і навіть в обійстях житлових будинків, тут, у місцях відпочинку та інших громадських місцях. Стаття 28. Розміщення, проектування, будівництво і введення в експлуатацію підприємств, споруд й інших об'єктів, які впливають стан атмосферного повітря При розміщення, проектуванні, будівництві та введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд й інших об'єктів, при вдосконаленні існують і впровадження нових технологічних процесів і устаткування необхідно забезпечуватиме дотримання нормативів шкідливих впливів на атмосферне повітря. У цьому повинні передбачатися уловлювання, утилізація, знешкодження шкідливі речовини і відходів чи повне виняток викидів забруднюючих речовин, виконання інших вимог щодо охороні атмосферного повітря, з здобуття права сукупність викидів, і навіть шкідливих фізичних впливів від проектованих, діючих і запланованих до будівництва у майбутньому підприємств, споруд й інших об'єктів не сприяли перевищення нормативів гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин, у атмосферному повітрі й садити нормативів гранично допустимих рівнів шкідливих фізичних впливів нею. При розміщення, проектуванні, будівництві та введення в експлуатацію нові й реконструйованих підприємств, споруд й інших об'єктів, ще, повинна враховуватися необхідність організації навколо них санітарно — захисних зон. Стаття 29. Розгляд пропозицій з розміщення нові й реконструйованих підприємств, споруд й інших об'єктів, які впливають стан атмосферного повітря Розгляд пропозицій з розміщення біля РРФСР нові й реконструйованих підприємств, споруд й інших об'єктів, які впливають стан атмосферного повітря, незалежно від своїх відомчої підпорядкованості, ввозяться порядку, установлюваному Радою Міністрів РРФСР. Стаття 30. Узгодження місць будівництва, проектів будівництва та реконструкції підприємств, споруд й інших об'єктів, які впливають стан атмосферного повітря Визначення місць будівництва, проекти будівництва та реконструкції підприємств, споруд й інших об'єктів, які впливають стан атмосферного повітря, погоджуються з органами, здійснюють державний контролю над охороною атмосферного повітря, та інші органами відповідно до законодавством Союзу і РРФСР. Стаття 31. Умови заборони входження у експлуатацію об'єктів, які впливають стан атмосферного повітря Забороняється введення в експлуатацію нові й реконструйованих підприємств, споруд й інших об'єктів, які задовольняють вимогам з охорони атмосферного повітря. Стаття 32. Оснащення очисними спорудами джерел забруднення атмосферного повітря Підприємства, закладу і організації, діяльність яких пов’язане з викидами забруднюючих речовин, у атмосферу, незалежно від часу введення їх у дію, необхідно обладнати спорудами, обладнанням і апаратурою очищення викидів у повітря і коштами контролю над кількістю і складом що викидаються забруднюючих речовин. Стаття 33. Здійснення контролю над проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування й апаратури очищення викидів, забруднюючих атмосферу, та зниження шкідливого її у фізичної сили Міністерства, державні комітети — і відомства зобов’язані здійснювати контролю над проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування й апаратури очищення викидів у повітря від забруднюючих речовин та зниження шкідливого фізичної сили її у, і навіть за обладнанням їх приладами, необхідні постійного контролю над ефективністю очищення, величиною викидів і шкідливих фізичних впливів на атмосферне повітря. Стаття 34. Виконання вимог щодо охороні атмосферного повітря під час розміщення та розвитку міст та інших населених пунктів При плануванні розміщення акцій і розвитку міст та інших населених пунктів повинні враховуватися стан атмосферного повітря, прогноз його і завдання охорони атмосферного повітря шкідливих впливів. Проектування, забудова, реконструкція міст та інших населених пунктів проводять у відповідність до санітарно — гігієнічними та інші нормами і правилами з охорони атмосферного повітря. Ради народних депутатів враховували заходи поліпшити благоустрою і озеленення території населених пунктів, а підприємства, закладу і організації - своїх виробничих та інших площ для запобігання чи зменшення забруднення атмосферного повітря. У районах, на атмосферне повітря яких впливає діяльність групи, установ і закупівельних організацій, у порядку розробляються та здійснюються комплексні заходи щодо оздоровлення атмосферного повітря. Інколи справа неможливості зменшення викидів забруднюючих речовин і шкідливих фізичних впливів на атмосферне повітря до встановлених нормативів відповідні підприємства, спорудження та інші об'єкти закриваються чи його виробничий профіль підлягає зміни. Стаття 35. Дотримання вимог щодо охороні атмосферного повітря у впровадженні відкриттів, винаходів, нових технічних систем, і навіть під час закупівлі імпортного устаткування Відповідно до Законом СРСР «Про охорону атмосферного повітря «забороняється впровадження відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, нових технічних систем, речовин і матеріалів, і навіть придбання інших країнах технологічного устаткування й інших об'єктів, якщо де вони задовольняють встановленим у СРСР вимогам з охорони атмосферного повітря і забезпечені технічними засобами контролю над викидами в атмосферне повітря. Стаття 36. Виконання вимог щодо охороні атмосферного повітря при застосуванні засобів захисту рослин, мінеральних добрив та інших препаратів Перелік засобів захисту рослин, стимуляторів його зростання, мінеральних добрив та інших препаратів, застосування яких дозволяється в народному господарстві, і навіть методи їхнього застосування підлягають узгодженню зі спеціально уповноваженими органами державного контролю над охороною атмосферного повітря на порядку, установлюваному законодавством Союзу РСР. Під час створення нових препаратів, що застосовуються зазначених цілей, мають розроблятися нормативи гранично допустимі концентрації й ефективні методи визначення залишкових кількостей цих препаратів в атмосферному повітрі. Колгоспи, радгоспи, інші підприємства, установи, організації, і навіть громадянин зобов’язаний дотримуватися правил транспортування, збереження і застосування засобів захисту рослин, стимуляторів його зростання, мінеральних добрив та інших препаратів, аби недопущення забруднення ними атмосферного повітря. Стаття 37. Виконання вимог щодо охороні атмосферного повітря при видобутку корисних копалин, розміщення і експлуатації териконів і відвалів Видобуток з корисними копалинами, вибухові роботи, розміщення та експлуатація териконів, відвалів і смітників потрібно проводити з повним дотриманням правил для запобігання або скорочення забруднення атмосферного повітря способами, пристосовані до органами, здійснюють державний контролю над охороною атмосферного повітря, і навіть іншими органами відповідно до законодавством Союзу і РРФСР. Стаття 38. Заборона розміщення у населених пунктів териконів, відвалів, складування промислових та інших відходів, що є джерелами забруднення атмосферного повітря, і навіть заборона спалювання зазначених відходів Розміщення населених пунктах териконів, відвалів, складування промислових відходів, виробничого, побутового сміття та інших відходів, що є джерелами забруднення атмосферного повітря пилом, шкідливими газоподібними і дурнопахнущими речовинами, і навіть спалювання зазначених відходів біля підприємств, установ, організацій корисною і населених пунктів забороняються, крім випадків, коли спалювання здійснюється з допомогою спеціальних установок за дотримання вимог щодо охороні атмосферного повітря. Стаття 39. Обов’язки з вивезення відходів, забруднюючих атмосферне повітря Підприємства, заклади і організації зобов’язані забезпечувати своєчасний вивезення забруднюючих атмосферне повітря відходів підприємств, що використовують їх як, чи спеціалізовані звалища. Стаття 40. Вимоги під час проектування об'єктів, створенні та вдосконаленні технологічних процесів і устаткування, які споживають атмосферне повітря для потреб Під час проектування підприємств, споруд й інших об'єктів, і навіть під час створення й удосконаленні технологічних процесів і устаткування повинні передбачатися заходи, щоб забезпечити мінімально необхідне споживання атмосферного повітря для потреб. Стаття 41. Регулювання споживання атмосферного повітря для потреб Споживання повітря для потреб може бути обмежене, призупинено чи заборонено органами, здійснюють державний контролю над охороною атмосферного повітря, у разі, коли усе веде до змін стану атмосферного повітря, надають шкідливий вплив для здоров’я людей, рослинний і тваринний світ. Стаття 42. Регулювання на погоду і клімат Дії, створені задля штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ в народно — господарських цілях, можуть здійснюватися міністерствами, державними комітетами й, підприємствами, установами i організаціями лише з дозволам спеціально уповноважених те що державних лише за умов, що це призведе до несприятливого впливу на погоду і клімат. Стаття 43. Матеріальне й моральний стимулювання виконання заходів з охорони атмосферного повітря Законодавством Союзу і РРФСР можуть бути заходи матеріального й моральної заохочення підприємств, установ і закупівельних організацій, і навіть громадян, стимулюючі здійснення заходів з охорони атмосферного повітря. Під час підведення підсумків соціалістичного змагання підприємствами, установ і закупівельних організацій має враховуватися виконання ними планів і заходів з охорони атмосферного повітря. Розділ III. ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ШКІДЛИВИХ ВПЛИВІВ НА АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ Стаття 44. Державний облік шкідливих впливів на атмосферне повітря Об'єкти, які надають шкідливий вплив на атмосферне повітря, види й кількість шкідливі речовини, що викидаються у повітря, і навіть види й розміри шкідливих фізичних впливів її у підлягають державному обліку. Відповідно до Законом СРСР «Про охорону атмосферного повітря «державний облік об'єктів та його шкідливих впливів на атмосферне повітря здійснюється з допомогою держави за єдиної для Союзу РСР системі гаразд, визначеному Радою Міністрів СРСР. Розділ IV. СПОСТЕРЕЖЕННЯ І КОНТРОЛЬ У ОБЛАСТІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Стаття 45. Спостереження станом атмосферного повітря Відповідно до Законом СРСР «Про охорону атмосферного повітря «нагляд станом атмосферного повітря за хімічними, фізичним і біологічним показниками здійснюється загальнодержавної службою спостереження і за рівнем забруднення довкілля й виробляється у порядку, визначеному законодавством Союзу РСР. Збір, зберігання, пошук і освоєння обробка інформації про стан атмосферного повітря здійснюються за єдину систему. На загальнодержавну службу спостереження і за рівнем забруднення природного довкілля покладається забезпечення зацікавлених державних та громадських органів, підприємств, установ і закупівельних організацій систематичної інформацією і прогнозами про рівнях забруднення атмосфери під впливом господарської діяльності й метеорологічних умов. Стаття 46. Здійснення заходів при стані атмосферного повітря, загрозливому здоров’ю людей Якщо результаті несприятливого поєднання метеорологічних чинників, викидів забруднюючих речовин, у атмосферу та інших шкідливих впливів на атмосферне повітря окремих районах виникає загроза здоров’ю людей, органи загальнодержавної служби спостереження і за рівнем забруднення природного довкілля зобов’язані негайно повідомляти звідси Раді Міністрів РРФСР, відповідним Радам Міністрів автономних республік, виконавчим комітетам місцевих рад народних депутатів, зацікавленим підприємствам, установам та організаціям. Рада Міністрів РРФСР, Ради Міністрів автономних республік, виконавчі комітети місцевих рад народних депутатів із отриманні таких повідомлень переводять їх у установленому порядку на спеціальний режим роботи, чи тимчасово припиняють підприємств, установ, громадських організацій і транспортних засобів із метою зниження інтенсивності викидів і усунення інших шкідливих впливів на атмосферу, ведуть у необхідних випадках тимчасову евакуацію населення і ще приймають інші термінові заходи. Стаття 47. Державний контролю над охороною атмосферного повітря Державний контролю над охороною атмосферного повітря має власної завданням забезпечити виконання усіма міністерствами, державними комітетами й, державними, кооперативними та інші громадськими підприємствами, установами i організаціями, і навіть громадянами заходів з охорони атмосферного повітря, дотримання умов викидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на атмосферу, і навіть інших правил, встановлених законодавством про охорону атмосферного повітря. Стаття 48. Органи, здійснюють державний контролю над охороною атмосферного повітря Відповідно до Законом СРСР «Про охорону атмосферного повітря «державний контролю над охороною атмосферного повітря здійснюється Совітами народних депутатів, їх виконавчими і розпорядчими органами, і навіть спеціально уповноваженими те що державними органами гаразд, установлюваному законодавством Союзу РСР. Стаття 49. Відомчий контролю над охороною атмосферного повітря Відомчий контролю над охороною атмосферного повітря, зокрема над виконанням нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, у атмосферне повітря і шкідливих фізичних впливів нею, здійснюється органами, у яких перебувають підприємства, заклади і організації, які надають шкідливий вплив на атмосферне повітря. При здійсненні відомчого контролю міністерства, державні комітети — і відомства зобов’язані керуватися законодавством Союзу і РРФСР, правилами й інструкціями, затверджуваними спеціально уповноваженими органами державного контролю над охороною атмосферного повітря. Розділ V. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК ІЗ ПИТАНЬ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Стаття 50. Органи, які дозволяють суперечки з питанням охорони атмосферного повітря Суперечки з питань охорони атмосферного повітря дозволяються Радою Міністрів РРФСР, Совітами Міністрів автономних республік, виконавчими комітетами місцевих рад народних депутатів, і навіть спеціально уповноваженими те що державними органами гаразд, установлюваному законодавством Союзу РСР, справжнім Законом та інших законодавством РРФСР. Стаття 51. Порядок вирішення суперечок з питань охорони атмосферного повітря між державними й суспільними організаціями РСФРР та УСРР державними й суспільними організаціями інший союзної республіки Відповідно до Законом СРСР «Про охорону атмосферного повітря «суперечки між державними й суспільними організаціями РСФРР та УСРР державними й суспільними організаціями інший союзної республіки з питань охорони атмосферного повітря розглядаються комісією, образуемой на паритетних засадах із тих представників РСФРР та УСРР інших зацікавлених союзних республік. Що стосується, якщо комісія не дійшла узгодженого рішення, суперечки з зазначеним питанням підлягають розгляду гаразд, визначеному Радою Міністрів СРСР. Стаття 52. Порядок вирішення суперечок з питань охорони атмосферного повітря між державними й суспільними організаціями автономних республік Суперечки між державними й суспільними організаціями однієї автономної республіки та державними й суспільними організаціями інший автономної республіки з питань охорони атмосферного повітря розглядаються комісією, образуемой на паритетних засадах із тих представників зацікавлених автономних республік. Що стосується, якщо комісія не дійшла узгодженого рішення, суперечки з зазначеним питанням підлягають розгляду гаразд, визначеному Радою Міністрів РРФСР. У такій порядку розглядаються суперечки з питанням охорони атмосферного повітря між державними й суспільними організаціями автономної республіки та державними й суспільними організаціями краю, області. Стаття 53. Порядок вирішення суперечок з питань охорони атмосферного повітря між державними й суспільними організаціями країв, і областей Суперечки між державними й суспільними організаціями одного краю, області й державними й суспільними організаціями іншого краю, області з питань охорони атмосферного повітря розглядаються комісією, образуемой на паритетних засадах із тих представників зацікавлених країв, і областей. Що стосується, якщо комісія не дійшла узгодженого рішення, суперечки з зазначеним питанням підлягають розгляду гаразд, визначеному Радою Міністрів РРФСР. Стаття 54. Порядок розгляду спорів з питань охорони атмосферного повітря виконавчими комітетами місцевих рад народних депутатів Суперечки між державними й суспільними організаціями з питанням охорони атмосферного повітря розглядаються виконавчими комітетами місцевих рад народних депутатів із заяві однієї зі сторін. Для підготовки матеріалів для розв’язання таких суперечок виконавчі комітети місцевих рад народних депутатів можуть у необхідних випадках утворювати комісії із депутатів місцевих рад народних депутатів, представників органів, здійснюють контролю над охороною атмосферного повітря, інших зацікавлених органів прокуратури та відповідних спеціалістів. Виконавчий комітет місцевої Ради народних депутатів, який би розглядав суперечку з питанням охорони атмосферного повітря, приймають рішення, у якому може бути передбачені порядок виконання рішення та протизсувні заходи відновлення порушеного права державній чи громадської організації. Розділ VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНІ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Стаття 55. Відповідальність порушення законодавства про охорону атмосферного повітря Особи, винних у скоєнні наступних порушень законодавства про охорону атмосферного повітря: перевищенні нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, у атмосферне повітря; перевищенні нормативів гранично допустимих шкідливих фізичних впливів на атмосферне повітря; викиді забруднюючих речовин, у атмосферу без дозволу спеціально уповноважених те що державні органи; порушенні правил експлуатації, і навіть невикористанні встановлених споруд, устаткування, апаратури очищення і місцевого контролю викидів у повітря; введення в експлуатацію нові й реконструйованих підприємств, споруд й інших об'єктів, які задовольняють вимогам з охорони атмосферного повітря; виробництві й експлуатації автомобілів, літаків, суден та інших пересувних засобів і установок, які мають зміст забруднюючих речовин у викидах перевищує встановлені нормативи; впровадженні відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, нових технічних систем, речовин і матеріалів, і навіть закупівлі у країнах технологічного устаткування й інших об'єктів, які задовольняють встановленим у СРСР вимогам з охорони атмосферного повітря і забезпечених технічними засобами контролю над викидами у повітря; порушенні правил складування промислових і побутових відходів, транспортування, збереження і застосування засобів захисту рослин, стимуляторів його зростання, мінеральних добрив та інших препаратів, що спричинило чи може спричинити забруднення атмосферного повітря; невиконанні розпоряджень органів, здійснюють державний контролю над охороною атмосферного повітря, несуть кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність відповідно до законодавством Союзу і РРФСР. Законодавством Союзу і РРФСР може бути встановлена відповідальність й інші порушення законодавства про охорону атмосферного повітря. Стаття 56. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону атмосферного повітря Підприємства, установи, організації та громадянин зобов’язаний відшкодувати шкода, заподіяний порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря, у розмірах та порядку, встановлюваних законодавством Союзу і РРФСР. Службові особи та інші працівники, з вини яких підприємства, заклади і організації понесли витрати, пов’язані зі сплатою шкоди, несуть матеріальну відповідальність у порядку. Розділ VII. МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ Стаття 57. Міжнародні договори Якщо міжнародним договором СРСР встановлені інші правила, ніж, які у радянському законодавство щодо охороні атмосферного повітря, то застосовуються правила міжнародного договору. Той самий порядок застосовується у відношенні законодавства про охорону атмосферного повітря РРФСР, тоді як міжнародному договорі РРФСР встановлені інші правила, ніж законодавством про охорону атмосферного повітря РРФСР. Голова Президії Верховної Ради РРФСР М. ЯСНОВ Секретар Президії Верховної Ради РРФСР Х. НЕШКОВ Москва, Кремль. 14 липня 1982 року.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою