Сущность соціального страхования

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Страхування


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Центросоюз РФ

СибУПК

Кафедра Финансов

РЕФЕРАТ

На тему «Сутність соціального страхования»

Виконала: Студентка 452гр

Лалетина М

Проверила:

Новосибірськ 1999

| |Стор. | |Запровадження |2 | |Глава I |3−18 | |Глава II |18−20 | |Укладання |20 | |Список використаної літератури |21 | | | | | | |

За часів соціалізму кожен працівник не сумнівався, що вона завжди отримає свою путівку до санаторію, відправить своїх дітей в піонерський табір, а пенсії батьків вистачить їм у життя. Якщо занедужає він або його дитина, його безплатно вилікують і оплатять лікарняний лист. Матері- одинаки отримували посібник на дитини, якого, звісно бракувало на шикарні пелюшки і стрічки, але це допомагало вижити тим, хто потрапив у важку ситуацію. Усе це давала «Радянська країна», а звідки бралися ці гроші й чому зараз так катастрофічно становище: жінка боїться піти у декрет, бо якщо її й не виженуть, то посібник вагітним і пологам буде настільки мізерно, що їх вистачити і на проїзд у громадському транспорте.

Гроші цього виходили із засобів соціального страхування, системою котру заслужено пишалася країна. Куди ж тепер поділися ці гроші, невже джерела формування вичерпалися, але ж ми як і відраховуємо щомісяця частину свого зарплатні на бюджет і позабюджетні фонды.

У цьому роботі хотіла б спробувати зрозуміти як впливає система соціального страхування у нинішньому Росії і близько можливість для отримання реальної віддачі позабюджетних фондів кожним конкретним плательщиком.

ГЛАВА 1

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У РФ.

Соціальне страхування представлено до Фондом соціального страхування і забезпечення. Діяльність Фонду регламентируетсся Постановою Уряди Р Ф від 12 лютого 1994 р. N 101 «Про Фонд соціального страхування Російської Федерації «. Далі діяльність Фонду, його структура, порядок акумулювання і витрати коштів розглядатимуться більш подробно.

Загальні засади про Фонде

Фонд соціального страхування Російської Федерації (далі іменується — Фонд) управляє засобами державного соціального страхування Російської Федерации.

Фонд здійснює своєї діяльності відповідно до Конституцією Російської Федерації, законами Російської Федерації, указами Президента Російської Федерації, постановами і розпорядженнями Уряди Російської Федерації, і навіть Положенням «Про Фонд соціального страхування Російської Федерації «.

Фонд є спеціалізованим фінансово-кредитним установою при Уряді Російської Федерації. Кошти й інша майно, що у оперативному управлінні Фонду, і навіть майно, закріплене за підвідомчими Фонду санаторно-курортними установами, є федеральної собственностью.

Кошти Фонду не входять до складу бюджетів відповідних рівнів, інших фондів і вилученню не підлягають. Бюджет фонду й звіт про його виконанні затверджуються федеральним законом, а бюджети регіональних еліт і центральних галузевих відділень фонду й звіти про їхнє виконанні після розгляду правлінням Фонду затверджуються головою Фонда.

До Фонду соціального страхування Російської Федерації входять такі виконавчі органи: регіональні відділення, управляючі засобами державного соціального страхування біля суб'єктів Російської Федерації; центральні галузеві відділення, управляючі засобами державного соціального страхування окремими галузях господарства; філії відділень, створювані регіональними і центральними галузевими відділеннями Фонду за узгодженням із головою Фонда.

Керівництво діяльністю Фонду здійснюється його председателем.

Задля більшої діяльності Фонду створюється центральний апарат Фонду, а регіональних еліт і центральних галузевих відділеннях і філіях — апарати органів Фонда.

При Фонді утворюється правління, а при регіональних еліт і центральних галузевих відділеннях — координаційні поради, є колегіальними дорадчими органами.

Фонд, його регіональні і центральні галузеві відділення є юридичних осіб, мають гербову печатку зі своїми найменуванням, поточні валютні, і інші рахунки банках.

Місцезнаходження Фонду — р. Москва.

Завдання Фонда

Основними завданнями Фонду є: забезпечення гарантованих державою посібників з тимчасової непрацездатності, вагітності і пологам, при народження дитини, після виходу за дитиною до їм віку півтора року, на поховання, санаторно- курортне лікування й оздоровлення працівників і членів їхнім родинам, і навіть іншу мету державного соціального страхування, передбачені законодавством; участь у розробці та її реалізації державних програм охорони здоров’я робітників, заходів із вдосконалення соціального страхування; здійснення заходів, які забезпечують фінансову стабільність Фонду; розробка разом із Міністерством праці Російської Федерації і Міністерство фінансів Російської Федерації пропозицій розмірах тарифу страхових внесків на державне соціальне страхування; організація підготовки та підвищення кваліфікації фахівців системі державного соціального страхування, роз’яснювальної роботи серед страхувальників та населення з питань соціального страхування; співробітництво з фондами (службами) інших держав і міжнародними організаціями з питанням соціального страхования.

Кошти Фонда

Кошти Фонду утворюються з допомогою: страхових внесків роботодавців (адміністрації підприємств, організацій, установ та інших господарюючих суб'єктів незалежно від форм власності); страхових внесків громадян, котрі займаються індивідуальною трудовою банківською діяльністю та зобов’язаних сплачувати внески на соціальне страхування відповідно до законодавства; страхових внесків громадян, здійснюють діяльність на інших умовах і має декларація про забезпечення з державного соціальному страхуванню, встановленому до працівників, з умовою сплати ними страхових внесків у Фонд; доходів від інвестування частини тимчасово вільних коштів Фонду в ліквідні державні цінні папери банківські вклади. Приміщення цих коштів Фонду в банківські вклади виробляється у межах коштів, передбачених у бюджеті Фонду на період; добровільних пожертв громадян, і юридичних; надходження інших фінансових коштів, не заборонених законодавством; асигнувань з республіканського бюджету Російської Федерації на покриття витрат, пов’язаних із наданням пільг (допомог і компенсацій) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи чи радіаційних аварій інших атомних об'єктах громадянського чи військового призначення та його наслідків, соціальній та інших встановлених законом випадках; інших доходів (сум, здобутих у установленому порядку за путівки, оплачені рахунок коштів Фонду; коштів, возмещаемых Фонду внаслідок виконання регресних вимог до страхувальників і других).

Кошти Фонду скеровуються в: виплату посібників з тимчасової непрацездатності, вагітності і пологам, при народження дитини, після виходу дитину до їм віку півтора року, на поховання; санаторно-курортне лікування й оздоровлення працівників і членів їх сімей, і навіть з метою державного соціального страхування, передбачених законодавством (часткове зміст санаторіїв профілакторіїв, санаторних і оздоровчих таборів для дітей і юнацтва, підвідомчих санаторно-курортних закладів, лікувальне (дієтичне) харчування, часткове фінансування заходів із внешкольному обслуговування дітей, оплату проїзду доречно лікування та профілактики відпочинку і навпаки та інші); створення резерву задля забезпечення фінансової стійкості Фонду усім рівнях. Порядок формування резерву та умов надання потім із нього коштів (на поворотній контрактній основі чи безоплатно) визначається інструкцією про порядок нарахування, сплати, витрати і врахування коштів державного соціального страхування (далі іменується — інструкція), затвердженої Фондом разом із Міністерством праці Російської Федерації, Міністерством фінансів Російської Федерації, Державній податковій службою Російської Федерації і з участю за Центральний банк Російської Федерації; забезпечення поточної діяльності, зміст апарату управління фонду; фінансування діяльності підрозділів органів виконавчої влади, які забезпечують захист трудових прав працівників, охорону праці (включаючи підрозділи нагляду й контролю над охороною праці) в випадках, встановлених законодавством; проведення науково-дослідної роботи з питанням соціального страхування і охорони праці; здійснення тих заходів відповідно до завданнями Фонду, включаючи роз’яснювальну роботу серед населення, заохочення позаштатних працівників Фонду, активно що у втілення заходів із соціального страхуванню; що у фінансуванні програм міжнародного співробітництва з питанням соціального страхования.

Кошти Фонду задіяні лише на цільове фінансування заходів, вказаних у теперішньому Положенні. Не допускається зарахування коштів соціального страхування на особисті рахунки застрахованих. Кошти, одержані від стягування пені та накладення фінансових санкцій (у вигляді 20 відсотків), утворюють фонд розвитку Фонду соціального страхування Російської Федерації. Положення про порядок формуванні і витрачання коштів фонду розвитку стверджується Урядом Російської Федерации.

Виплата допомоги із соціального страхуванню, оплата путівок працівникам і членів їхніх родин в санаторно-курортні установи, фінансування інших заходів із соціального страхування на підприємствах, в організаціях, закладах державної і інших господарюючих суб'єктів незалежно від форм власності здійснюється через бухгалтерії роботодавців. Відповідальність за правильність нарахування і витрати коштів державного соціального страхування несе адміністрація страхувальника від імені керівника і головного бухгалтера.

Управління Фондом

Голова Фонду та її заступники призначаються Урядом Російської Федерації. Голова Фонду має чотирьох заступників, у цьому числі одного первого.

Голова Фонду: керує діяльністю фонду й несе відповідальність за виконання покладених нею завдань; розподіляє обов’язки між заступниками глави Фонду і керівниками структурних підрозділів центрального апарату Фонду; вносить проект бюджету Фонду затвердження в Уряд Російської Федерації, і навіть після розгляду правлінням стверджує бюджети регіональних еліт і галузевих органів Фонду; стверджує зведений фінансовий звіт використання коштів державного соціального страхування, розглядає зведений звіт по фінансово-господарську діяльність підвідомчих санаторно-курортних установ фонду й вносить пропозиції з поліпшення цієї роботи. Інформує правління Фонду про стан розрахунків із органами Фонду; розробляє разом із Міністерством праці Російської Федерації, іншими зацікавленими міністерствами й, професійними спілками пропозиції з удосконалення системи соціального страхування і забезпечення державних гарантій із соціального страхуванню; стверджує разом із Міністерством здоров’я та медичної промисловості інструкцію про порядок видачі застрахованим листків непрацездатності; з врахуванням думки правління Фонду приймає рішення доцільність створення або ліквідації центральних галузевих відділень Фонду; відкриває (закриває) рахунки Фонду та її виконавчих органів в банках; з врахуванням думки правління Фонду стверджує структуру і штатне розклад центрального апарату Фонду, регіональних, центральних галузевих відділень Фонду, кошторису витрат (включаючи фонди оплати праці та інші) і звіти про їхнє виконанні; керує діяльністю регіональних еліт і центральних галузевих відділень Фонду у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету фонду й забезпечує контролю над використанням коштів державного соціального страхування; визначає порядок роботи підвідомчих санаторнокурортных установ; розглядає підсумки виконання бюджету фонду й вживає заходів по покращання такої роботи, стверджує річні звіти про діяльність регіональних еліт і центральних галузевих відділень Фонду; приймає необхідні заходи для результатам ревізій і перевірок по витрачанню коштів Фонду його органами і підвідомчими санаторно- курортними установами; видає межах своєї компетенції накази, становища, інструкцією, і інших документів, обов’язкові виспівати усіма працівниками Фонду; розглядає розбіжності з питань формування бюджету Фонду, штатів і кошторисів між органами Фонду; представляє інтереси Фонду переважають у всіх організаціях, без доручення діє від імені Фонду, у порядку розпоряджається засобами і майном Фонду, укладає договори; здійснює відповідно до законодавством прийом роботу і звільнення працівників центрального апарату Фонду, і навіть призначення посада і визволення з посади управляючих, заступників управляючих регіональних еліт і центральних галузевих відділень Фонду з врахуванням думки відповідно глав виконавчої влади суб'єктів Федерації і загальноросійських галузевих професійних спілок; делегує окремі своїх прав і відповідних повноважень підлеглим йому посадових осіб; визначає напрями міжнародного співробітництва у межах компетенції Фонду; здійснює інші дії відповідність до рішеннями Уряди Російської Федерації і инструкцией.

Положення, інструкції, роз’яснення інші документи Фонду, прийняті установленому порядку задля забезпечення державних гарантій по соціального страхування, підлягають обов’язковому виконання страхователями.

Правління Фонду є колегіальним органом. Засідання правління проводяться принаймні необходимости.

Склад правління Фонду чисельністю 29 людина формується з тих, назв за посадою (голова Фонду та її заступники, одне із керівників ведучого структурного підрозділи центрального апарату Фонду), представительствующих на основі (двоє представників від Міністерства праці та соціального розвитку Російської Федерації й поодинці представнику від Міністерства фінансів Російської Федерації, Міністерства охорони здоров’я Російської Федерації, Державної податкової адміністрації Російської Федерації, за Центральний банк Російської Федерації, центрального комітету профспілки працівників агропромислового комплексу Російської Федерації) і представительствующих з урахуванням ротації (7 представників від загальноросійських об'єднань профспілок, 1 — від організацій, діяльність яких пов’язане із захистом інтересів сімей працівників, по 3 представники роботодавців України та регіональних, центральних галузевих відділень фондів 1 — від загальноросійських громадських об'єднань є інвалідів). Ротація членів правління здійснюється не частіше разу на рік. Члени правління Фонду, представлені головою Фонду виходячи з пропозицій відповідних міністерств, відомств, органів професійних спілок і закупівельних організацій, затверджуються Урядом Російської Федерации.

Правління Фонду розглядає питання, що входять до його компетенцію, в тому числі: про завданнях фонду й вдосконаленні державного соціального страхування; формування та використання резервних коштів; проекти розміру тарифу страхових внесків; проект бюджету Фонду та її виконання; про участь у реалізації проектів державних програм по соціального страхування; звіти про результати діяльності регіональних еліт і центральних галузевих відділень Фонду; про контрольно-ревізійної діяльності Фонду; проекти законодавчих та інших нормативних актів, правил, інструкцій і положень з питань державного соціального страхования.

Регіональні відділення Фонду утворюються у суб'єктів Російської Федерації, а центральні галузеві відділення Фонду — окремими галузях гаразд, встановленому пунктом 21 справжнього Положения.

Керівництво регіональними і галузевими відділеннями Фонду здійснюють управляючі відповідними відділеннями, яких зазнають персональну відповідальність право їх работу.

Контроль за нарахуванням, надходженням і витратою коштів державного соціального страхування та фінансово-господарській діяльністю Фонда

Контроль за повнотою і своєчасністю нарахування та сплати страховиками страхових внесків та інших платежів здійснюється Фондом що з Державній податковій службою Російської Федерації, а й за правильним і раціональним витрачанням цих коштів у підприємствах — Фондом з участю професійних союзов.

Додатково стягнені податковими органами внаслідок контрольної роботи суми страхових внесків (платежів), штрафів, пені та інших фінансових санкцій зараховуються до доходи Фонду з відрахуваннями, вироблених податкові органи відповідно до законодательством.

Контроль фінансово-господарську діяльність регіональних еліт і центральних галузевих відділень Фонду здійснюється шляхом проведення періодичних ревізій і перевірок контрольно-ревізійної службою Фонду, яка проводить своєї діяльності виходячи з становища, схваленого правлінням фонду й затвердженого головою Фонда.

Працівники контрольно-ревізійної служби, здійснюють контролю над повнотою і своєчасністю нарахування та сплати страховиками страхових внесків та інших платежів Фонду, підлягають загальнообов’язковому державному особовому страхуванню і мають право відшкодування заподіяної їм шкоди в порядку і умовах, встановлених Положенням про Пенсійний фонд Російської Федерации.

Перевірка фінансово-господарську діяльність центрального апарату Фонду здійснюється не менше рази на рік спеціалізованої аудиторської організацією, має відповідну лицензию.

Для роботодавців України та підприємців важливі аспекти можливостей використання ними коштів соціального страхування, і навіть особливостей нарахування страхових внесків. Це регламентується «Інструкцією про порядок нарахування, сплати страхових внесків, витрати і врахування коштів державного соціального страхования».

Обов’язковою реєстрації як страхувальників в регіональних, центральних галузевих відділеннях Фондах (їх філіях) підлягають які перебувають біля Російської Федерації работодатели:

— організації, є юридичних осіб, незалежно від організаційно-правових форм (зокрема іноземні організації, здійснюють діяльність території Російської Федерації через постійні представительства);

— громадяни (зокрема іноземні), котрі використовують працю найманих працівників у особистому хозяйстве.

Реєстрації як страхувальників також підлягають що перебувають у території Російської Федерації селянські (фермерські) господарства, родові, сімейні громади нечисленних народів Півночі, займаються традиційними галузями господарювання і відособлені підрозділи організацій, що виробляють нарахування зарплати, мають окремий баланс і рахунки установах банка.

Інколи справа, коли розрахунки з заробітної плати працівників виробляються централізованими бухгалтеріями, реєстрації як страхувальника підлягає організація, структурним підрозділом якої є централізована бухгалтерия.

Громадяни, зареєстровані у ролі підприємців, здійснюють своєї діяльності без утворення юридичної особи (індивідуальні підприємці), приватні детективи, охоронці, аудитори, нотаріуси, займаються приватної практикою, реєструються як страхувальників у добровільному порядке.

Зазначені категорії громадян, які у своєї діяльності працю найманих працівників, підлягають обов’язкової реєстрації як страхувальників, як работодатели.

Організації зобов’язані зареєструватися як страхувальника в протягом 30 днів із моменту державної реєстрації речових, громадяни, котрі використовують працю найманих працівників — за тридцяти днів із моменту укладання трудового договору (контракта).

Для реєстрації як страхувальника організації представляють завірені копії наступних документів: свідчення про державної реєстрації речових; листи органів статистики про надання кодів по ОКПО і класифікаційних ознак; установчих документів (при необходимости).

Для реєстрації як страхувальників громадяни представляють паспорт і завірені копії наступних документів: свідчення про державної реєстрації речових (для індивідуальних підприємців); ліцензій (приватних детективів, охоронців, аудиторів, нотаріусів, котрі займаються приватної практикою); трудового договору (громадянам, які використовують працю найманих працівників, як работодателей).

Організації реєструються як страхувальника в виконавчому органі за місцем державної реєстрації речових, громадяни — за місцем проживання. (Додаток N 1).

У центральних галузевих відділеннях Фонду як страхувальників реєструється лише організації відповідні галузі господарства, а також організації, обслуговуючі працівників цих галузей (організації торгівлі, комунального харчування, заклади охорони здоров’я, автотранспорту і др.).

Організації й україномовні громадяни може бути зареєстровані у ролі страхувальника тільки одного виконавчому органі Фонда.

Факт реєстрації підтверджується видачею відповідним виконавчим органом Фонду повідомлення про реєстрації встановленого образца.

Страхувальник зобов’язаний повідомити в виконавчий орган Фонду про зміну найменування, місця перебування, інших змінах установчих документів організації у протягом 30 днів із моменту державної регистрации.

Що стосується реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) страхувальник зобов’язаний письмово повідомити виконавчий орган Фонду про що відбулися змінах. У разі у процесі реорганізації нових юридичних, вони підлягають реєстрації як страхувальників за правилами, встановленим справжньої Инструкцией.

Що стосується ліквідації (зокрема у зв’язку з банкрутством) організації, ліквідаційна комісія зобов’язана негайно письмово повідомити виконавчий орган Фонду прийняте рішення і про зняття страхувальника з обліку. Виконавчий орган Фонду приймають рішення про зняття страхувальника з обліку після внесення органом, що забезпечує державної реєстрації юридичних, записи про ліквідацію у єдиний державний реєстр юридичних лиц.

Що стосується ліквідації виконавчого органу Фонду в в місячний строк від часу прийняття цього рішення страхувальникові іде повідомлення із зазначенням органу, якому передані його реєстраційні документы.

Порядок і продовжити терміни сплати страхових взносов

Страхові внески нараховуються за тарифом, розмір якого встановлюється федеральним законом.

На 1996 рік тариф страхових внесків у Фонд соціального страхування Російської Федерації для работодателей-организаций і громадян, використовують працю найманих працівників у особистому господарстві встановлений у розмірі 5,4 відсотки за відношення до нарахованої оплаті за всі основаниям.

Від сплати страхових внесків у Фонд звільняються громадські організації інвалідів, перебувають у власності цих організацій підприємства, заклади і об'єднання, створені реалізації їх статутних целей.

Страхові внески нараховуються на оплату праці за всім підставах працівників, зокрема позаштатних, сезонних, тимчасових і виконують роботу за сумісництвом, крім виплат, куди в відповідно до законодавства страхові внески не начисляются.

Страхові внески нараховуються попри всі види оплати праці, незалежно від джерел фінансування та без зменшення у сумі податків і удержаний.

Сплата страхових внесків з оплати праці, нарахованої в іноземної валюті, виробляється у рублях. Для обчислення страхових внесків оплата праці, нарахована в іноземній валюті, перераховується на рублі за курсом за Центральний банк Російської Федерації, чинному на день нарахування страхових взносов.

Якщо організації діє система оплати праці, що передбачає розрахунки з зарплаті натуральному вигляді, то фонд оплати праці поповнюється вартість відповідної продукції, у своїй отримана продукція оцінюється за державними регульованим цінами, а за її відсутності по вільним ринковим ценам.

Страхувальники сплачують страхові внески та інші платежі (витрати, не прийняті до заліку має значення страхових внесків, суми з відшкодування посібників, виплачених щодо трудових каліцтв і професійним захворювань, пені, штрафи, сокрытая сума оплати праці, часткова оплата за путівки) до Фонду раз на місяць термін, встановлений з виплати зарплати за минулий месяц.

Селянські (фермерські) господарства, родові, сімейні громади нечисленних народів Півночі, займаються традиційними галузями господарювання, сплачують страхові внесок у порядку, визначеному Урядом Російської Федерации.

Громадяни, котрі використовують працю найманих працівників, як роботодавці, сплачують страхові внесок у терміни, встановлені для розрахунків у трудовому договоре.

Під сплатою страхових внесків розуміється перерахування страхователем виконавчому органу Фонду різниці між нарахованими страхових внесків й видатками, зробленими відповідно до розділом 4 справжньої Инструкции.

Сплата страхових внесків страховиками — організаціями здійснюється шляхом безготівкових розрахунків — перерахуванням відповідних сум із своїх розрахункових чи поточних рахунків на транзитні рахунку за соціального страхування виконавчих органів Фонда.

Страхувальники — громадяни перераховують страхові внески як шляхом безготівкових розрахунків, і шляхом внесення готівки до банку чи поштовим переведенням їх на транзитні рахунку за соціального страхування виконавчих органів Фонда.

Платіжні доручення про переведення страхових внесків, інших платежів з цього приводу виконавчого органу Фонду видаються страховиками в установи банку разом з пред’явленням чека отримання сум на оплату праці за період. У платіжному дорученні по рядку «Призначення платежу «необхідно записати: «сума нарахованих страхових внесків за … місяць 199 … р. сума, належна до платежу … руб.

Платіжні доручення перерахування всієї належної суми страхових внесків, інших платежів видаються страховиками у медичні установи банку незалежно від наявності коштів у розрахунковому чи поточному счете.

При недостатності коштів на рахунку страхувальника для задоволення всіх пред’явлених щодо нього вимог, платіжного доручення на перерахування страхових внесків, інших платежів до Фонд задовольняється в черговості, встановленої Законодательством.

Що стосується реорганізації страхувальник зобов’язаний зробити повний розрахунок по платежах до бюджету Фонду. Не погашена заборгованість страхувальника відшкодовується його правонаступниками відповідно до передаточным актом і розділовим балансом.

Що стосується ліквідації страхувальника не погашена їм заборгованість по платежах до бюджету Фонду, відшкодовується ліквідаційної комісією гаразд і можна черговості, встановленими Цивільним кодексом Російської Федерации.

Заборгованість за платежами до бюджету Фонду, не погашена громадянами, стягується з нього у судовому порядке.

Рахунки із соціального страхованию

Кошти державного соціального страхування зберігаються на поточних і транзитних рахунках Фонду та її виконавчих органів, відкритих в установах за Центральний банк Російської Федерації, а за її відсутності - в кредитних організаціях, уповноважених Урядової комісією по питанням фінансової та грошово-кредитної політики за проведення операцій із засобами Фонда.

Для збереження і обліку коштів соціального страхування Фонду, його відділенням відкриваються поточні рахунки, філіям відділень Фонду відкриваються транзитні і поточні рахунки. Рахунки відчиняються о відповідність до чинним порядком, картки зразків підписів, і відбитку печатки під час відкриття транзитних і поточних рахунків регіональним і центральним галузевим відділенням Фонду посвідчуються відповідними посадовими особами Фонду, — філіям — відповідними посадовими особами відділень Фонда.

Кошти, що надійшли на транзитні рахунки філій відділень Фонду щомісяця до 15 числа кожного місяці повністю перераховуються філіями платіжними дорученнями на поточні рахунки відділень Фонду. Кошти, що надійшли на поточні рахунки відділень Фонду, перераховуються Фонду щомісяця у вигляді нормативу, затвердженого Постановою Фонду, з подальшої коригуванням суми по річному фінансового звіту. Відділення Фонду щокварталу фінансують своїх філій на утримання апарату не більше затверджених кошторисів і покриття перевитрати по выплаченным пособиям страхователей.

Інші операції з витрачанню коштів із транзитних рахунків філіями не производятся.

На поточні рахунки виконавчих органів Фонду зараховуються суми, отримані гаразд фінансування з поточних рахунків вищих органів Фонду, відрахувань з транзитних рахунків, соціальній та порядку розрахунків виконавчих органів Фонду з організаціями. З поточних рахунків виконавчі органи Фонду виробляють всі витрати згідно з затвердженим в установленому порядку бюджетам і сметам.

Операції по поточними рахунками виробляються як у порядку безготівкових розрахунків, і шляхом отримання готівки грошей по чекам. Операції по грошовим чекам виробляються виконавчими органами Фонду у трилітрові банки з дотриманням касової дисциплины.

Порядок витрати коштів соціального страхования

Кошти державного соціального страхування витрачаються виключно на мети, встановлені федеральними законами, Положенням про Фонді, відповідно до бюджетом Фонду, бюджетами і кошторисами виконавчих органів Фонду, затвердженими у встановленому порядке.

Кошти державного соціального страхування скеровуються в: виплату посібників: по тимчасової непрацездатності, вагітним і пологам, одноразової допомоги жінкам, вставшим на облік в медичних установах вранці терміни вагітності, одноразової допомоги при народження дитини, щомісячного посібники на період відпустки з догляду за дитиною до їм віку півтора року, соціальної допомоги на поховання; оплату додаткових вихідних днів після виходу дитину-інваліда; оплату путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок працівників і членів їхнім родинам, лікувальне (дієтичне) харчування, оплату проїзду в санаторно- курортні заклади і у медичні установи відпочинку; часткове зміст санаторіїв-профілакторіїв, санаторних і оздоровчих таборів для дітей і юнацтва, що є на балансі страхувальників, часткове фінансування заходів із внешкольному обслуговування детей.

Зазначені витрати здійснюються через бухгалтерію страхователя.

Витрати адміністративні, господарські та інші цілі, пов’язані з діяльністю Фонду, його виконавчих органів здійснюються за кошторисі в межах асигнувань, передбачених відповідними бюджетами.

У окремих випадках виплата посібників, оплата і видача путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок може здійснюватися виконавчими органами Фонду з розпорядження їх руководителей.

Страхувальник немає права припиняти виплату посібників з державного соціального страхування у тому разі, коли фактичні витрати перевищують суму нарахованих страхових взносов.

Якщо сума фактичних витрат за соціального страхування перевищує суму нарахованих страхових внесків, відсутня сума відшкодовується в десятиденний термін після одержання від страхувальника розрахункової відомості за звітний квартал, шляхом перерахування коштів із поточного рахунки виконавчого органу Фонду на розрахунковий чи рахунок страхувальника. До отримання розрахункової відомості відсутня сума то, можливо відшкодовано страхувальникові виходячи з представленої їм проміжної відомості чи справки-расчета після проведення відповідним виконавчим органом Фонду експертної оцінки обгрунтованості вироблених витрат і расчетов.

Витрати санаторно-курортне обслуговування мають здійснюватися страхователем не більше нормативу, встановленого йому виконавчим органом Фонду на календарний рік. Оплата путівок на санаторно-курортне лікування, у медичні установи відпочинку, санаторії-профілакторії, санаторні і оздоровчі табору для дітей і юнацтва, на лікувальне (дієтичне) харчування проводиться у разі рахунках організацій, у яких придбано. По мері видачі путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок страхувальники відносять їхню вартість на витрати на державного соціального страхуванню. Порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв, дитячих оздоровчих таборів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл визначається виконавчим органом Фонду, у якому зареєстрований страхувальник, відповідно до представленим сметам.

Облік і звітність із засобів Фонду соціального страхування Російської Федерации

Страхувальники зобов’язані вести учет:

— сум нарахованих страхових внесків та інших платежів до бюджету Фонда;

— сум вироблених витрат за їх видам із зазначенням кількісних показників за встановленими формам отчетности;

— сум вироблених платежів до рахунок нарахованих страхових взносов;

— розрахунків з засобам соціального страхування з виконавчим органом Фонду, де вони зарегистрированы.

Облік коштів соціального страхування страхувальники ведуть на балансовому рахунку «Розрахунки із соціального страхуванню і забезпечення ».

Страхувальники щокварталу складають у двох примірниках «Розрахункову відомість із засобів фонду державного соціального страхування «(форма N 4-ФСС РФ), що затверджується Фондом, і пізніше 15 числа наступного за звітним кварталом місяці у виконавчий орган Фонду, в якому зарегистрированы.

Органи Фонду ведуть бухгалтерський облік з урахуванням плану рахунків, затвердженого Фондом і узгодженого з фінансів Російської Федерации.

Фінансові звіти про виконання бюджету Фонду складаються щокварталу формою, затвердженої Фондом і узгодженої із міністерством фінансів Російської Федерации.

Стягнення боргу страховим внескам й за порушення порядку сплати страхових внесків і коштів Фонду соціального страхування Російської Федерации

Після закінчення за встановлені строки сплати страхових внесків та інших платежів невнесена сума вважається недоїмкою та збирається в нарахуванням пени.

До недоїмку належить: суми затриманих страхователем платежів; суми нарахованих страхових внесків на захований чи занижений фонд оплати труда.

Пеня нараховується кожний день прострочення сплати страхових внесків у наступних розмірах: для страхувальників — організацій — 0,3 відсотка від суми недоїмки; для страхувальників — громадян, які використовують працю найманих працівників у особистому господарстві, інших страхувальників — 0,5 відсотка від суми недоимки.

За невчасне зарахування чи перерахування страхових внесків на відповідні рахунку за вини банків, ними сплачується пеня кожний день прострочення у вигляді 0,3 відсотка від суми цих взносов.

Нарахування пені виробляється починаючи з наступного дні після закінчення терміну сплати внесків і з день сплати включно (наприклад, якщо внески мали бути сплачені 10 червня, що перераховано банком 20 червня, то пеня нараховується за 10 днів — з 11 по 20 червня включительно).

Днем сплати страхових внесків та інших платежів вважається: день списання банком суми платежу із рахунку страхувальника, незалежно від часу зарахування в відповідний рахунок виконавчого органу Фонду — при перерахування суми платежу із рахунку страхувальника у банку; день внесення сум в відповідний банк — при сплаті готівкою; день внесення сум у зв’язку чи банк — під час перекладу грошей поштою чи через банк.

Якщо термін сплати страхових внесків збігаються з вихідним (святковим) днем, пеня нараховується починаючи з другого робочого дні після вихідного (святкового) дня.

Виконавчі органи Фонду на прохання страхувальника у разі відсутності з його розрахунковому чи поточному рахунку необхідних коштів на покриття боргу страховим внескам можуть надавати відстрочку погашення заборгованості терміном, трохи більше 6 місяців. Що стосується непогашення боргу страховим внескам в наданий термін, нарахування пені відновлюється протягом усього прострочену суму і поза період від часу освіти задолженности.

Пеня нараховується на повні рублі суми простроченого платежу. Пеня на пеню не начисляется.

Страхувальники зобов’язані самі нараховувати пеню протягом усього суму недоїмки і поза період прострочення і відбивати їх у розрахункової відомості (форма 4-ФСС РФ). Якщо пеня не нарахована, то, при перевірці розрахункової відомості страхувальника пеню нараховують відповідні виконавчі органи Фонду, що письмово повідомляють страхователю.

Витрати з державного соціального страхування, вироблені з порушенням встановлених правил або підтверджені документами, до заліку не принимаются.

До страхувальників, порушують встановлений нарахування, перерахування коштів державного соціального страхування і уявлення фінансової звітності виконавчими органами Фонду застосовуються фінансові санкції як взыскания:

— всієї прихованої чи заниженою при нарахуванні страхових внесків у Фонд суми оплати праці та штрафу у вигляді тієї ж самої суми, а при повторному порушенні - штрафу у подвійному размере;

— 10 відсотків, належних до сплати сум страхових внесків у Фонд право їх відмови від реєстрації як страхователя;

— 10 відсотків, належних у звітній кварталі до сплати сум страхових внесків у Фонд за непредставлення в встановлених термінів розрахункової ведомости.

. Застосування фінансових санкцій у разі порушення порядку сплати страхових внесків у Фонд ввозяться відповідність до Порядком сплати страхових внесків роботодавцями й громадянами Пенсійного фонду Російської Федерації, за яким: недоїмка по страховим внескам, і навіть сума штрафів та інших фінансових санкцій, передбачених законодавством, стягуються виконавчими органами Фонду з роботодавців у безспірному порядку шляхом виставляння інкасового доручення, і з інших платників — через суд знову; при стягнення в безспірному порядку зазначених сум фонд і його органи користуються правами, наданими податкові органи зі справляння не внесених термін податків; строк позовної давності зі справляння з фізичних осіб недоїмки, і навіть сум штрафів та інших фінансових санкцій становить 3 роки; явний порядок стягнення недоїмки, і навіть сум штрафів та інших фінансових санкцій з юридичних може бути застосований протягом 6 років після освіти зазначеної недоимки.

Виконавчі органи Фонду направляють матеріали, що підтверджують факти порушення, залежно від обставин справи в самісінький органи Прокуратури Російської Федерації, до суду, арбітражного суду або у інший орган, якому дозволили приймати рішення встановити відповідальності громадських організацій і посадових лиц.

Як очевидно з цієї глави, соціального страхування приділяється особливе увагу. Створено все передумова тому, щоб він стало реально діючий механізм. Адже відсоток відрахування з зарплати негаразд вже малий. Інша річ, що зовсім в повному обсязі виплати зарплати проходять через касу підприємства. Так званий «чорну готівку» продовжує залишатися частиною нашого реальності. Не зовсім зрозуміло, чому одне з хороших традицій радянської доби — оплата путівок — канула льоту; кошти ж соціального страхування мають витрачатися зрештою за тими, з що його зарплати вони відраховуються. Де роль профспілок у цій проблемі, було неможливо вони останні кілька років пострадянської епохи зникнути остаточно. Відповідь ці запитання спробую знайти у наступній главе.

ГЛАВА III.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У РФ.

У 1993 року у РФ зроблено спробу створення тристоронньої комісії, аналогічної тим, що є в розвинених західні країни, наприклад, в Швеции.

У цій країні з великим державним сектором, внаслідок збереження за державою протягом багато часу найважливіших важелів економічного регулювання найбільше розвиток отримала практика фіскального перерозподілу доходів, складовою якої є які відбуваються ще початку століття переговори профспілок і для підприємців (в тому числі державних підприємств). Сьогодні взаємовідносини сторін визначаються ув’язненим ще 1938 року Сальтшебаденским угодою. Найбільші представники сторін — Центральне об'єднання профспілок Швеції (LU) і Об'єднання підприємців Швеції (SAF) — настільки сильні, що у стані дійти згоди про мінімальну зарплату та інших умов праці самостійно. Тому роль уряду за цьому обмежується консультаціями по найважливішим питань, і іноді арбітражними функциями.

Збереження трудового світу забезпечується через укладання колективних договорів. Система договорів чітко структурована на трьох уровнях:

1) рекомендації на національному рівні (у Росії цьому відповідає Генеральне соглашение);

2) угоду між асоціаціями підприємців та урядом (спроби формування як і системи взаємовідносин вдалися рамках роботи Торгово-промисловій палати РФ);

3) конкретні договору окремих компаній, і місцевих (галузевих) профспілок (аналогом є договір між Росуголь і незалежним профспілкою угольщиков).

До компетенції колективних договорів входять питання посередництва при розгляді трудових конфліктів, відпрацювання трудового законодавства, питання оплати, страхування, дисципліни з виробництва, власності і акціонування, освіти цільових фондів, як з бюджетних коштів, і фінансованих із прибутку предприятий.

Однак за умов Росії 1993 року зробити аналогічну систему не вдалося. Вона більше на «Лебєдя раку й щуку» з відомого басни.

Профспілки агресивно намагалися домогтися від уряду збільшення асигнувань на соціальні потреби. Уряд, своєю чергою, не маючи необхідними фінансовими засобами, з усіх сил намагалося згладити ситуацію, пропонуючи поетапні заходи стабілізації положення з виплатами допомог і пенсій, і навіть їх поступового збільшення. «Результатом» сумлінної роботи комісії стало літньо-осінній виступ профспілок, яке, попри широкий суспільного резонансу, ніякого економічного ефекту не мало. Воно привело лише до того, що також Рада Міністрів посилив свою позицію стосовно до Федерацію незалежних профспілок, що зробив роботу тристоронньої комісії неефективної й фактично поховало її як важіль на політику уряду у соціальній сфере.

Як як на мене, оптимальним було б відновлення тристоронньої комісії з урахуванням взаємовигідного співробітництва всіх учасників. Якщо не говорити про політичних амбіцій, те з її кожна зі сторін зможе витягти реальну користь: профспілки — підсилити свій вплив на політику соціальної сфери і домогтися прийняття реалістичною соціальної програми; уряд — посилити власні позиції шляхом прийняття тієї ж соціальної програми, цим піднявши свій рейтинг серед населення; підприємці - вкотре отримати кілька очок рейтингу в своїх західних партнерів, продемонструвавши прагнення цивілізованого ведення бізнесу, і навіть заспокоїти трудові колективи, показавши їм, що регулярна виплата заробітної плати гарантії у сфері як солодкі спогади радянських часів, але реальність нашого постсоціалістичного сьогодення й будущего.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Удосконалення системи соціального страхування нині є не добрими намірами, а нагальною потребою. Приклад цього є постійні повідомлення про акцій протесту, мітингах пенсіонерів, які одержують протягом кількамісячної, тим часом є для них єдиних джерелом коштів для існування. При тверезому погляді на цю систему вивченні як досвіду Радянського Союзу, і досвіду розвинених капіталістичних країн можливим формування реальної системи соціальної захисту населення його забезпечення. Відтак можна уникнути численні страйки і мітингів, на покриття шкоди яких і підтримка порядку під час їхньої проведення йде таке кількості грошових коштів з російського бюджету, що з вкладанні в соціальної сфери їх вистачило б видачу багатьох і багатьох пенсій і пособий.

Відомо, більшість гасел комуністів й націонал-соціалістів грунтується на фразах «Проголосуйте за б нас і ми виплатимо вам вашу зарплатню і пенсію, нагодуємо і вилікуємо дітей і батьків». Досить переглянути складу мітингів опозиції: голодні й погано одягнені похилого віку, прожили все своє життя під гаслом забезпеченої старості, але в її порозі вони виявилися без ані кусня хліба. Батьки, чиї діти хворі не можуть отримати належного медичного обслуговування, держслужбовці, не отримують зарплату за кількома місяців, студенти й викладачі, живуть на мізерні зарплати і стипендії і т.д.

Якщо вдасться змусити працювати неї, то швидше за все країну перестануть стрясати постійні акції та небезпека повернення до соціалістичному минулому, якої так панічно боїться наш уряд (на регіональних виборах 1997 року опозиція здобула переконливу перемогу; більшість парламенту становлять зовсім на прогресивні демократи) значно зменшиться. З іншого боку, стабілізація політичну обстановку різко підніме рейтинг як країни загалом, і її уряду, зумів домогтися таких результатів. Це своє чергу допоможе нам отримати необхідних інвестицій іноземного капіталу в розвитку промисловості, т.к. однією з головних умов, висунутих інвесторами, по- колишньому залишається політична стабільність як наслідок повернення інвестицій, вкладених у страну.

Здається, все просто, потрібно лише розпочати щось робити у цій області. Але небажання реально оцінювати обстановку, використання соціальної сфери лише як карти у грі у розпал передвиборної боротьби призводить до того, що початкові просування у цій галузі загинули і не народившись, а непогане спадщина Радянського Союзу вже втрачено. Хочеться сподіватися, що що-небудь у найближчим часом зміниться, інакше це може призвести до наслідків такий тяжкості, що й ми сьогодні неспроможна їх реально передбачити й оценить.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Журнал «Бухгалтерський облік» № 1/97; «Бухгалтерський облік», 1997 г.

2. Федеральний закон від 21 грудня 1995 р. N 207-ФЗ «Про тарифи страхових внесків у Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Державний фонд зайнятість населення Російської Федерації й у фонди обов’язкового соціального страхування на 1996 рік ».

3. Постанова Уряди Р Ф від 12 лютого 1994 р. N 101 «Про Фонд соціального страхування Російської Федерації «(зі змінами від 24 липня 1995 р., 19 лютого, 15 квітня, 23 грудня 1996 г.)

4. Постанова Фонду соціального страхування РФ, Мінпраці РФ, Мінфіну РФ і Госналогслужбы Р Ф від 2 жовтня 1996 р. NN 162, 2, 87, 07−1-07 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування, сплати страхових внесків, витрати і врахування коштів державного соціального страхування «

5. Інструкція про порядок нарахування, сплати страхових внесків, витрати і врахування коштів державного соціального страхування (утв. постановою Фонду соціального страхування РФ, Мінпраці РФ, Мінфіну РФ і Госналогслужбы Р Ф від 2 жовтня 1996 р. NN 162, 2, 87, 07−1-07)

6. Коммерсантъ Дейлі від 20 серпня 1993 г.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою