Роль професійного навчання банківського персоналу у стратегії глибоких изменений

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Банківська справа


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Роль професійного навчання банківського персоналу у стратегії глибоких изменений.

Постійними залишаються лише зміни. Розвиток російської банківської сектора підтверджує цю аксіому. Триваюча концентрація банківських капіталів, посилення конкуренції, та, як наслідок, прискорена диверсифікація банківських продуктів змушують банки проводити глибокі, суттєві зміни як у організаційному, і на індивідуальному рівнях. Стратегія цих змін, співвіднесення масштабів із саудівським фінансовим можливостями входять до кола найважливіших інтересів вищими менеджерами банків, прагнуть зберегти й розширити свої позиції фінансових рынках.

Московський банк Ощадбанку Росії, реалізуючи 90-х років завдання перетворення на сучасний універсальний банк, нині цілком успішно виконує багато операцій, яких раніше був далеким. У тому числі розрахунково-касове обслуговування може й кредитування корпоративних клієнтів, експортно-імпортне кредитування, банківські послуги, надані з допомогою пластикових карток, проектне фінансування, операції з дорогоцінними металами й багато іншого. Особливо важливим і те обставина. що практично всього спектра операцій виконується переважають у всіх філіях банку, які сьогодні у Москві 785 і у них понад 13 тисяч жителів. Таке кількість персоналу неможливо залучити із боку, у реалізації стратегії глибоких змін — у Московському банку Ощадбанку Росії важливе його місце займає система професійного навчання персонала.

Система професійного навчання є сукупність взаємодіючих елементів: програм навчання, розроблених з урахуванням від реальних потреб щодо підвищення професіоналізму працівників банку, і навіть державних підприємств і банківських стандартів різного рівня життя та спрямованості; підрозділів, які виявляють потреб у навчанні, управлінням і оцінкою ефективності і забезпечення якості навчання; мережі установ і підрозділів Банку, які займаються навчанням, незалежно від своїх організаційно-правових форм, типів і деяких видів, що реалізують прийняті програми обучения.

У цьому посадові переміщення керівників і спеціалістів, встановлення їм відповідного розміру зарплати пов’язані з результатами навчання дітей і практичного використання отриманих знань, маєтків і навыков.

При побудові системи професійного навчання однією з основних чинників є формування вимог до рівня професіоналізму, до обсягу знань, навичок і умениям.

Ці вимоги визначаються посадовими інструкціями фахівців, а також нормативними документами і положеннями. Котрими вони керуються у своїй професійній діяльності. Сьогодні Ощадним банком Російської Федерації створена обгрунтована нормативна і инструктивная база виконання банківських операцій, що дозволяє чітко позначити операційне полі дій банківського фахівця, і навіть визначити сукупність професійних і особистісних якостей, які забезпечують ефективну взаємодію з клієнтом банка.

Узагальнена схема організації професійного навчання персоналу банку показано на рис. 1.

Потреби у професійному навчанні працівників Банку визначаються з урахуванням короткострокових і частка довгострокових програм розвитку банку, результатів атестації (визначення відповідності фаховий рівень результатів діяльності кваліфікаційним вимогам), запитів керівників підрозділів, які рішення про необхідність підвищення кваліфікації своїх работников.

Організаційна структура системи професійного навчання працівників банку включает:

4. навчальними закладами, займаються підготовкою спеціалістів підрозділів банку, у тих навчальних закладах проходять підготовку й підвищують кваліфікацію працівники банка;

5. управління персоналу банку (відділ підготовки й навчання персоналу, навчальний центр).

У системі професійного навчання застосовуються різні види навчання. Поєднання видів навчання показано малюнку 2.

Істотне місце, з урахуванням важливості й величини професійних груп, у системі навчання займає підготовка і на підвищення кваліфікації фахівців і операційно-касових работников.

Їх основний наголос робиться для досягнення стандартного рівня професіоналізму, що забезпечує надання равновысокого якості обслуговування клієнтів переважають у всіх підрозділах Ощадбанку Росії р. Москвы.

Досягнення цього використовується спеціально розроблене дворівневе навчання: 6. перший рівень — заочно-дистанционное навчання, заснований на самостійному вивченні операционно-кассовыми працівниками рекомендованих і інструктивних тих нормативних документів, розроблених навчальних посібників із подальшим здаванням заліків в філіях, іспитів в відділеннях і навчальному центрі; 7. другий — очна модульне навчання у навчальному центрі з наданням кваліфікації «Універсальний фахівець Ощадбанку Росії г.

Москвы".

З іншого боку активно використовуються інших форм навчання, зокрема технічні інструктажі у відділеннях Ощадбанку Росії р. Москви, очну модульне навчання у навчальному центрі, заснований на проведенні семінарів, круглих столів з обговоренням запропонованих тим, написання проектних робіт у цих темам.

Частина потреб банку професійному навчанні задовольняється в зовнішніх навчальних закладах, соціальній та структурах, котрі займаються підвищенням кваліфікації за новими напрямами банківську діяльність, інформаційних систем, питанням законодавчій і податкової політики, банківських структурах (внефирменное обучение).

Останнім часом дедалі активніше використовується навчання робочих місцях, що містить навчання що з ротацією, стажування на нових робочих місць, індивідуальне навчання безпосередньо керівником, участь у роботі цільових груп, навчання у процесі делегування додаткових функцій, і навіть самостійного комп’ютерне обучение.

Самостійне навчання єдиний виглядом навчання, коли який навчається отримує знання без инструктора.

Воно включає: використання різних друкованих матеріалів, індивідуальне виконання завдань, інструкцій, спеціально розроблених комп’ютерних навчальних і що тестують программ.

Постійного присутності викладача (мультиплікатора) інструктора непотрібен. Вони повинні раз у раз консультувати студента працівника і контролювати процес обучения.

Самонавчання то, можливо вибрано у випадках, якщо є необхідний навчальний материал.

Комп’ютерне навчання використовують як допоміжна форма при самообучении чи навчанні в навчальному классе.

Причинами для зростання значення комп’ютерного навчання є такі: 8. навчання то, можливо складено за графіком кожному за працівника та залежною від наявності у інструктора; 9. можлива будь-яка темп навчання, і навіть повтор окремих елементів залежно від нашої здатності засвоювати навчальний матеріал; 10. у часто можна заощадити час і применшити матеріальні витрати за навчання; 11. інструктори може мати більше часу у розпорядженні на допомогу які навчаються, т.к. вони проводять лекції на перебігу цілого модуля; 12. комп’ютерне навчання можна використовувати під час проведення тестування за відповідної записом результатів і автоматичної оценкой.

На жаль, комп’ютерне навчання має високу вартість будівництва і, зазвичай, вимагає значного часу для написання і налагодження відповідних программ.

У результаті професійного навчання проводиться оцінювання якості навчання у вигляді заліків чи іспитів (письмових, комп’ютерних, усних, з проигрыванием проблемних ситуацій, з виконанням елементів професійної діяльності) і т.п.

Особливого значення на формування необхідного рівня професіоналізму працівників банку має регулярне професійне тестування, по результатам якого має коригуватися програма підготовки работников.

Тестування має проводитися як заліків чи іспитів (усного, письмового, компьютерного).

Оцінка освоєння що був матеріалу на окремих заняттях, семінарах, круглих столах тощо. ввозяться вигляді зворотний зв’язок, яку проводять у кінці заняття, коли котрі навчаються працівники висловлюють своє думка якість навчання. Ця форма оцінки якості навчання розрахована на активних працівників банку, розуміють, який навчальний матеріал їм необхідний підвищення ефективності професійної деятельности.

При побудові системи навчання персоналу основний розрахунок робився на формування фахівців із високою професійною рівнем. У зв’язку з цим навчання у значною мірою набуває інструментальний характер, направлений замінити ліквідацію дефіциту знань і навиків. Разом з цим ефективність реалізацію програми глибоких змін — у банку безпосередньо пов’язані з успішним розвитком персоналу банку як наслідок, з формуванням стійкою мотивації фахівцеві банку до безперервному навчання. Це перед завтрашнім днем, але, як відомо, якщо завтрашній день почати сьогодні, він не начнется.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою