Роль банку регулюванні готівково-грошового обращения

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Банківська справа


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Додаток 1

Розрахунок встановлення підприємству ліміту залишку каси й врегулювання витрачання готівки з виручки, що надходить у його касу на

__________ рік _____________________________________________________________ найменування (штамп) підприємства _____________________________________________________________ номер рахунки _____________________________________________________________ найменування установи банку Налично-денежная виручка протягом останніх 3 місяці «*» (фактична)"***" ____ тис. крб. Середньоденна виручка «**» ____ тис. крб. Среднечасовая виручка «**» ____ тис. крб. Виплачено готівкою протягом останніх місяці (крім витрат на зарплатню і соціального характеру) (фактично) «***» ____ тис. крб. Середньоденний витрата «**» ____ тис. крб. Терміни здачі виручки: щодня, наступного дня, 1 разів у ___ днів, при освіті сверхлимитного залишку (потрібне підкреслити) Годинник роботи підприємства з ___ годину. ___ хв. до ___ годину. ___ хв. Час здачі виручки: в об'єднану касу при підприємстві, інкасаторами, в касу банку, на пошту (потрібне подчеркнуть)

___ годину. ___ мин.

Испрашиваемая сума ліміту ___________________________________ тис. крб. ______________________________________________________________________

(сума прописом) Просимо дозволити витрачання виручки на ________________________________ _____________________________________________________________

(вказати мети витрати) ---------------------------------------------------------------------------- ----------------- «*» Що стосується різких змін — у обсязі виручки чи витрати наводяться дані протягом останнього місяця. «**» Сума виручки (витрати), поділена на кількість робітників днів (годин) підприємства. «***» Знову організовувані підприємства показують очікувану суму виручки (расхода).

Руководитель підприємства _______________________________________(Ф.И.О.) Головний бухгалтер ______________________________________________(Ф.И.О.)

РІШЕННЯ УСТАНОВИ БАНКУ Встановити ліміт залишку каси у сумі ___________________________тис. крб. _______________________________________________________________________

(сума прописом) Дозволено витрачання виручки на _______________________________________ _______________________________________________________________________

(вказати мета) Керівник установи банку ____________________________________(Ф.И.О.)

Додаток 2

Календар видачі готівки на зарплатню, виплати соціального характеру і стипендії (щодня) на ______________________р. число

_______________________________________________________________________ найменування установи банка

тис. крб. |№ |Наимено- |Янв. |Фев. |Март |Апр |Травень |Червень |Липень |Авг. |Сент|Окт|Нояб|Дек| |п/п|вание | | | | | | | | |. |. | | | | |предприя- | | | | | | | | | | | | | | |тия | | | | | | | | | | | | | | |(номер | | | | | | | | | | | | | | |рахунки) | | | | | | | | | | | | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ИТОГО:

Руководитель установи банку ____________________________________(Ф.И.О.)

Исполнитель _____________________________________________________(Ф.И.О.)

Примечание: в календарі протягом останнього число місяці виводиться також результат за месяц.

Додаток 3

Довідка про результати перевірки дотримання підприємством порядку роботи з Туркменією грошовою наличностью

_______________________________________________________________________ найменування підприємства _______________________________________________________________________ номер рахунки _______________________________________________________________________ поштовий адрес

тис. крб. |Найменування показників |Проверяемый період | | |(місяці) | |А |1 |2 |3 |

I. Повнота оприбуткування готівки, отриманого банке:

1. За даними підприємства. _______________________________________________________________________ 1.2. За даними банку. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

II. Повнота здачі грошей до касу банка.

1. Залишок коштів у касі початку місяці… _______________________________________________________________________ 2. Надійшло коштів… _______________________________________________________________________ 3. Видано підприємством … _______________________________________________________________________ 4. Здано до банку: 4.1. за даними підприємства … _______________________________________________________________________ 4.2. за даними банку … _______________________________________________________________________ 5. Залишок коштів у касі наприкінці місяці… … _______________________________________________________________________ 6. Дотримання порядку й термінів здачі виручки до банку … _______________________________________________________________________ 6.1. Узгоджено з банком _______________________________________________________________________ 6.2. Фактично (факти виявлених порушень угоди з банком) _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

III. Дотримання узгоджених з банком умов витрати готівки з виручки, що надійшла до каси предприятия

|А |1 |2 |3 |

1. Дозволено витрачання виручки (вказати мети) _______________________________________________________________________ 2. Надійшло до каси підприємства виручки та інші надходжень… ______________________ _________ 3. Спрямоване (видано підприємством з власних надходжень) (вказати мети)… _______________ ________________ _______________________________________________________________________

IV. Дотримання встановлених граничних сум розрахунків готівкою між юридичних осіб |Сума виробленого платежу |Найменування | |(перевищення граничною суми |предприятия-получателя готівкових | |налично-денежных розрахунків) |грошей | | | | | | | | | |

V. Дотримання встановленого банком ліміту залишку готівки до каси підприємства 1. Фактичні залишки каси у дні, коли було перевищений ліміт 2. Ліміт залишку кас____________________________________________________ _______________________________________________________________________ 3. перевищення ліміту залишку каси (2−1)___________________________________ _______________________________________________________________________ 4. Загальна сума перевищення ліміту залишку каси в проверяемом періоді ______ _______________________________________________________________________ 5. Кількість днів перевищення ліміту_____________________________________ 6. Сверхлимитная касова готівку в проверяемом періоді (середня величина) (4: 5)_________________________________________________________________________

VI. Ведення касової тогочасні книги й оформлення касових документів _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________

VII. Висновки і товарної пропозиції _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Представник банку _____________________________________________(Ф.И.О.) Керівник предприятия________________________________________(Ф.И.О.) Головний (старший) бухгалтер______________________________________(Ф.И.О.)

VIII. розпорядження керівника банку з результатам перевірки _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Керівник установи банку ____________________________________(Ф.И.О.)

Додаток 4

Касова заявка на _____квартал ________г.

_______________________________________________________________________ найменування (штамп) підприємства) _______________________________________________________________________ номер рахунки _______________________________________________________________________ найменування установи банку тис. крб. |Найменування показника |Код |Фактичне виконання за |Прогноз | | | |соотв. квартал |перед. |на | | | |минулого року її |квартал |квартал | |1 |2 |3 |4 |5 | |Надходження готівки | | | | | |(крім готівки, | | | | | |отримані банку) | | | | | |Торговельна виручка | | | | | |виручка підприємств | | | | | |пасажирського транспорту | | | | | |Квартальна плата і | | | | | |комунальні платежі | | | | | |Виручка видовищних | | | | | |підприємств | | | | | |Виручка підприємств, | | | | | |який надає інші послуги | | | | | |Інші надходження | | | | | |Разом (1+2+3+4+5+6) | | | | | |зокрема: | | | | | |витрати з виручки | | | | | |можна здавати у підприємства | | | | | |Держкомзв'язку Росії | | | | | |можна здавати у установи | | | | | |Ощадбанку Росії | | | | | |можна здавати у каси установ | | | | | |банків | | | | | |ВИДАТКИ | | | | | |На зарплатню, | | | | | |виплати соціального | | | | | |характеру, стипендії, | | | | | |витрати, не які стосуються | | | | | |фонду заробітної плати | | | | | |виплатах соціального | | | | | |характеру | | | | | |На виплату пенсій і допомоги| | | | | |соцстраху | | | | | |Видачі з метою | | | | | |4. Разом (1+2+3) | | | | |

Руководитель підприємства ________________________________________(Ф.И.О.) Головний бухгалтер _______________________________________________(Ф.И.О.)

Додаток 5

Розрахунок прогнозу касових оборотів за надходженнями виторгу на ____квартал _____ р. _______________________________________________________________________ найменування територіального установи Банку Росії тис. крб. |Найменування показників |Код |Фактичне |Прогноз | | | |виконання за |на | | | |відповідний |квартал | | | |квартал минулого |_____р. | | | |року | | |1 |2 |3 |4 | |Роздрібний товарообіг (включаючи | | | | |оборот військторгу) | | | | |Інші джерела | | | | |Роздрібний товарообіг всіх | | | | |торгових систем — всього | | | | |(стр. 1+стр. 2) | | | | |Надходження передплатної і щодо оплати | | | | |періодичних видань готівкою | | | | |грошима | | | | |Неинкассируемая виручка — всього, | | | | |зокрема: | | | | |продаж товарів по безготівковому | | | | |розрахунку | | | | |реалізація газет та часописів має значення| | | | |підписки | | | | |Виручка, використовувана торговими | | | | |підприємствами: | | | | |на зарплатню | | | | |на виплату посібників | | | | |придбання сільгосппродуктів | | | | |інші мети (включаючи виплати | | | | |комітентам) | | | | |Введення виручки всіма засобами | | | | |(стр. 3+стр. 4-стр. 5) | | | | |відсоток інкасації | | | | |Переходить виручка: | | | | |з першого періоду (+) | | | | |наступного року період (-) | | | | |Надходження виручки у медичні установи | | | | |банків, підприємства Держкомзв’язку | | | | |Росії - всього (стр. 6+стр. 8-стр. 9)| | | | | | | | | |зокрема: | | | | |на підприємства Держкомзв’язку Росії | | | | |готівкою | | | | |у медичні установи банків готівкою | | | | |грошима | | | | |в установа банків безготівковими | | | | |перерахуваннями як плата за товари | | | |

Виконавець __________________________________________________(Ф.И.О.)

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою