Организация касової роботи у комерційному банке

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Банківська справа


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Московський міської інститут управления

Уряди Москвы

Р е ф е р, а т по дисциплине

«Банки і операційна діяльність у банках» на тему:

«Організація касової роботи у комерційному банку» студентки 3 групи IV курса

Евдокимовой Е.Д.

Викладач — Романов П. С.

Москва

2003

Нині країни з ринковою економікою банківсько системо одна із найважливіших ланок фінансової систем держави. Через банківську систему держава здійснює свою приносить чималі гроші- кредитну політику, регулюючи кількість грошей до обороті. У двухуровневых банківських системах (як) таке регулювання здійснюється з допомогою за Центральний банк (ЦБ), який впливає на діяльність комерційних банків шляхом застосування різних економічних інструментів чи видання прямих директивних вказівок. Вона може бути спрямоване на розширення обсягу грошової маси чи його скорочення. Тим самим було регулюються залежать від грошей в обороті економічного зростання, рівень інфляції і безработицы.

Однією з основних функцій за Центральний банк є його як емісійного центру. Вона має монопольним правом випуску і вилучення з обігу грошових знаків біля РФ, то є Центральний банк може дати емісію готівки. Ця процедура виглядає наступним образом.

Потреби в готівку у кожному регіоні можуть нас дуже швидко змінюватися. У зв’язку з величезними відстанями доставка грошей до регіони непосред-ственно з ЦБ посіла б досить багато часу. На момент надходження енергоносіїв до пункту призначення потреба у готівку там вже змінилася. Отже, у регіоні утворюється або надлишок, або недолік коштів, наслідком чого стане у себе проблеми, у экономике.

Тож оперативного проведення налично-денежной емісії у Росії ЦБ створена мережу розрахунково-касових центрів (РКЦ). Они перебувають у різних регіонах країни й обслуговують які перебувають там комерційних банків. Гроші в РКЦ надходять із міжрегіональних сховищ ЦБ, які, своєю чергою, поповнюють свої запаси прямо пов’язана з друкованої фабрики Гознака і монетного двору. Емісія готівки в РКЦ здійснюється через резервні фонди й оборотні каси. Резервний фонд РКЦ — місце зберігання грошових знаків, які можна випущені в звернення при виникає потреби у них. Колізії, які там гроші вважаються які у обороті, отже, і збільшують обсяг грошової маси. Через зворотний касу РКЦ гроші безпосередньо уводять у оборот, і навіть у ній здаються отримані комерційними банками внаслідок касових операцій готівкові деньги.

З зворотному каси РКЦ готівка вступають у зворотний касу комерційного банку. Сума коштів, що у цієї касі, суворо лімітована. Величина ліміту узгоджується керівництвом банки з территори-альным установою ЦБ, де є кореспондентський рахунок банку. РКЦ видає банкам грошову готівку в межах встановленого ліміту. Усю сверх-лимитную готівку банки повинні здавати в РКЦ. Отже Ц Б через свої територіальні установи стежить над виконанням комерційними банками правил збереження і обороту готівкових денег.

Натомість, комерційних банків опікуються дотриманням касової дисципліни в обслуговуваних ними організаціях. Але вони, як і в банків, існує зворотний каса, що формується з урахуванням встановлених що з банком лимитов.

Ліміт залишку готівки до каси встановлюється щороку й є максимально припустимий залишок готівкових грошей, котрі можуть залишатися у касі наприкінці робочого дня. Для встановлення цей ліміт предприя-тием здійснюється спеціальний розрахунок з урахуванням наступних показників: — налично-денежная виручка протягом останніх 3 місяці; - середньоденна виручка; - среднечасовая виручка; - виплати готівкою протягом останніх 3 місяці (крім витрат на зарплатню і соціального характеру); - середньоденний витрата готівкових грошей; - строки й час здачі выручки.

Далі ця розрахунок направляють у банк, де зараз його вивчається. У результаті, при визнання цього розрахунку доцільним і відповідному чинному законо-дательству банк встановлює розрахований підприємством ліміт. При недотриманні ж даних умов банк жадає від підприємства перерахунку ліміту з урахуванням законо-дательных ограничений.

Для поповнення власного зворотному каси підприємства отримують готівка в комерційному банку. І тому їм необхідні в заздалегідь встановлених термінів явити у банк розрахунки ліміту своєї каси, календар виплат коштів у зарплатню та інші мети, складені основі прогнозів касових оборотів (касових планов).

У касових планах вказуються: — надходження грошей до організацію (крім грошей, одержуваних у банку) та його розподіл (витрачаються дома, здають у банк тощо.); - витрати організації; - розрахунок оплати праці та складений його основі календар видачі зарплати робітникам і служащим.

Зразок касового плану приведено у цієї работе.

За підсумками цих документів банк розраховує потреба обслуговуваних їм підприємств у готівку і проти неї отримувати суму в зворотному касі РКЦ ЦБ. Отже випуск в оборот готівки ввозяться кілька етапів. Його механізм представлений схемою. Система комерційних банків грає у ньому істотну роль шляхом проведення касових операций.

Існує комплекс правил, регулюючих проведення комерційними банками касових операцій. Ці правила закріплені в Положенні «Про порядок ведення касових операцій на кредитних організаціях біля РФ» від 25 березня 1997 року N 56. У ньому розглянуті як загальні питання організації касової роботи у банку, і приватні, що стосуються, наприклад, використання банкоматів, порядку зберігання дорогоцінних металів тощо. Розглянемо це документ.

Для касових операцій, зокрема, касового обслужи-вания фізичних юридичних осіб, кредитні організації створюють касовий вузол за місцем своєї прихильності. Проте кредитна організація проти неї відкривати операційні каси поза касового вузла реалізації більш оперативного касового обслуговування населення. У цих касах можуть відбуватися операції з прийому і видачі вкладів, у продажу і купівлі цінних паперів, прийому платежів від фізичних осіб, і навіть видачі коштів у зарплатню. З іншого боку, кредитна організація проти неї встановлювати банкомати й інші устрою для видачі готівкових денег.

Для касового обслуговування клієнтів, і навіть для обробки готівки у кредитній організації створюється касове підрозділ. У його складу входять прибуткові, видаткові, приходно- видаткові, вечірні каси, каси перерахунку та інші. Їхню кількість і точний перелік встановлюється керівництвом кредитної організації. Керівником касового підрозділи призначається завідуючий касою, завідуючий сховищем цінностей, старший касир чи другой

|Друкована фабрика Гознак, монетний | |двір | | | |Міжрегіональні сховища ЦБ РФ | | | |Головні РКЦ ЦБ РФ | | | |Система РКЦ ЦБ РФ | | | |Система комерційних банків | | | |Організації різної форми власності | | | |Населення |

Схема готівково-грошового обороту в РФ

касовий працівник даної кредитної організації. Він несе повну матеріальну відповідальність, як і й інші касові і інкасаторські работники.

Для касових працівників кредитних організацій існує низка заборон. Це передоручення роботи з цими цінностями іншим особам, проведення операцій із готівкою, минаючи операційних працівників, зберігання особистих цінностей разом із цінностями кредитної організації та другие.

Кредитні організації проводять касові операції, які включають у собі прийом і що видачу готівки, і з юридичними, і з обмеженими фізичними особами. У цьому процедури приймання й видачі готівки кілька различаются.

Прийом готівки від організації здійснюється по оголошенням на внесок готівкою, які з оголошення, ордера і квитанції. Зразок Основних напрямів представлено цій роботі. У цьому треба враховувати, що організації можуть вносити готівка лише з свій розрахунковий чи рахунок. При правильному заповненні оголошення на внесок готівкою зазначена у ньому сума грошей відбивається у касовому журналі по приходу, потім оголошення на внесок готівкою передається до каси, де касовий працівник приймає готівкові гроші і видає вносителю квитанцію на їх фактичну суму. Якщо гроші до каси були внесено, запис у касовому журналі аннулируются.

Ухвалена протягом операційного дня сума готівкових грошей разом із приходными документами здається завідувачу кассой.

Готівку можуть прийматися й у післяопераційне час. І тут їх прийом здійснюється вечірніми касами. Прийняті гроші зачисляют-ся на рахунки клієнтів кредитної організації пізніше наступного дня.

Видача організаціям готівки проводиться у разі грошовому чеку, який клієнт пред’являє операційного працівникові. Потім клієнту видається контрольна марка для пред’явлення до каси. При належному оформленні докумен-тов касовий працівник видає одержувачу готівкові деньги.

За результатами прибуткових і видаткових операцій касовим работни-ком складається зведена довідка про касових оборотах.

Прийом готівки від населення здійснюється за приходным касовим ордерам. Вони проставляються такі обов’язкові реквізити: — дата; - прізвище, ім'я, по батькові клієнта; - номер рахунки кредитної організації; - сума грошей, які підлягають зарахуванню з цього приводу; - підписи клієнта, операційного працівника і касового работника.

Прийом комунальних, податкових та інших аналогічних платежів проводиться у разі извещениям і квитанціям встановлених форм.

Прийом грошей на рахунку за вкладах громадян підтверджується соответству-ющей записом у документі, залишається у клієнта (наприклад, в ощадної книжке).

Видача готівки населенню відбувається настільки ж чином із використанням витратного касового ордера з реквизитами.

Також видача грошей населенню може здійснюється з допомогою банкоматів, встановлених кредитної організацією. Гроші для завантаження банкомату видаються завідувачем касою по видаткового касовому ордеру. Гроші, які у банкоматі наприкінці робочого дня, приймаються в касу по приходному касовому ордеру, а гроші, видані клієнтам, на підставі роздруківки банкомату і меморіального ордера відбиваються з їхньої картсчетам.

До касовим операціям кредитних організацій ставляться також операції з доставці і інкасації грошей немає та інших цінностей за їхніми хранению.

Операції з доставки і інкасації грошей здійснюються бригадами інкасаторів. Напередодні доставки готівки одержувач пред’являє в кредитну організацію грошовий чек. Завідуючий касою чи інший касовий працівник попередньо підготовляє грошову готівку для доставки видає її інкасаторам за умови пред’явлення відповідних документів. Прийом грошей до організації здійснюється касиром чи комісією уповноважених осіб. Вони одержують чималі гроші від інкасаторів після взаємної перевірки посвідчень особи та інших документів, дають їм декларація про проведення цієї операції. У такий спосіб здійснюється інкасація від грошей і інших ценностей.

Отримані операційній касою гроші й інші цінності кредитна організація зберігає у сховищах цінностей, опечатаних відповідальними за схоронність цінностей посадовими лицами.

У операційній касі кредитної організації повинна проводиться ревизия.

Вона виробляється: — не рідше 1 десь у квартал, і навіть за станом 1 січня; - на зміну посадових осіб, відповідальних за схоронність цінностей; - за іншими випадках у вирішенні керівництва кредитної организации.

Разом з ревізією цінностей можна проводити перевірка організації касової работы.

За результатами ревізії складається акт, у якому вказуються такі дані: — фактичні і облікові суми та матеріальних цінностей; - виявлені надлишки й недоліки грошей немає та цінностей; - правильність ведення касових операцій; - правильність оформлення касових документів і майже другие.

Кредитні організації також заслуговують здійснювати операції з дорогоцінними металами виходячи з договорів, укладені з клієнтами. Прийом і видача дорогоцінних металів здійснюються за специфікаціям. Вони вказуються: — номер; - маса кафе і проба кожного зливка; - кількість слитков.

Операції з прийому і видачі дорогоцінних металів оформляються актом прийому-передачі, у якому вказуються. номер договору продажу-купівлі;. найменування метав. вид зливків;. маса;. проба;. дата;. найменування кредитної організації та клиента.

Коштовні метали враховуються завідувачем касою у книзі обліку дорогоцінних металів чи книзі обліку готівки та інших цінностей. Коштовні метали також передаються у сховищі цінностей, проте, зберігаються там окремо з інших ценностей.

З іншого боку, є безліч правил, що стосуються упаковки банкнотів монет, їх збереження і т.п.

Як згадувалося раніше, банки систематично проводять перевірки касової дисципліни в обслуговуваних ними організаціях. Такі перевірки повинні виробляється у організації не менше приблизно вдвічі року. Період, протягом якого банк розглядає стан касової дисципліни підприємства може бути менше трьох месяцев.

Банки проводять перевірки касової дисципліни по наступним напрямам: 1) Ведення касової тогочасні книги й інших касових документів. 2) Повнота оприбуткування готівки, отриманого банку. 3) Відповідність записів в касової книзі даним банку. 4) Повнота здачі грошей до операційну касу банку. 5) Цільове витрачання готівки з касової виручки підприємства. 6) Здійснення розрахунків готівкою між юридичних осіб, зокрема, дотримання законодавчо встановлених граничних сум налично-денежных розрахунків; 7) Дотримання встановленого банком ліміту залишку каси, термінів і близько здачі грошової виручки. 8) Цільове використання готівки, здобутих у банке.

Результати перевірки оформляються довідкою про касових операціях. При порушенні організацією правил роботи з готівкою примірника цієї довідки направляють у податковий орган за місцем обліку платника податків вжиття заходів фінансової та адміністративної ответственности.

Накладення штрафів ввозяться відповідність до Указом Президента Р Ф «Про здійснення комплексних заходів для своєчасному і повного внесення до бюджету податків та інших обов’язкових платежів» від 23 травня 1994 года.

Штрафи на організації накладаються у таких розмірах:. -по здійсненню розрахунків готівкою грошима коїться з іншими організаціями — у дворазовому розмірі суми виробленого платежу;. -за неоприбуткування до каси готівки — в трехкратном розмірі неоприбуткованої суми;. -за накопичення до каси готівки понад встановленого ліміту — в трехкратном розмірі виявленої понадлімітної касової наличности.

На керівників організацій, допустивших порушення касової дисципліни, накладаються адміністративні штрафи у вигляді 50 мінімальних розмірів оплати труда.

Отже, касові операції комерційних банків заключа-ются у прийомі і видачу готівки. Як відомо, комерційних банків є основним ланкою банківської системи держави. Під керуванням ЦБ банки організують і регулюють грошовий оборот. У цьому первинної є організація безготівкового грошового обороту. Проте за рівні розрахунків підприємств із населенням, і навіть окремих фізичних осіб між собою чільну роль, через свою поширеності, набувають розрахунки готівкою. Боль-шинство з них відбувається без посередництва комерційних банків, але кінцевим пунктом руху готівки є каса банку. Отже, банк пов’язує готівковий грошовий зворот із безготівковим та здійснює контролю над касової роботою своїм клієнтам. Це упорядкування готівково-грошового обороту. З іншого боку, системою комерційних банків здійснюється налично-денежная емісія і зворотний процес — вилучення грошей із звернення. Через війну основний функцією касових операцій банків (як та інших блоків операцій) є допомогу ЦБ у виконанні грошово-кредитної політики государства.

Список використаної литературы

Банковское справа. Під ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. — М.: Фінанси і статистика, 2003

Деньги, кредит, банки. Під ред. О. И. Лаврушина. — М.: Фінанси і статистика, 2001

Казимагомедов А.А., Ильясов С. М. Організація грошово-кредитного регулювання. — М.: Фінанси і статистика, 2001

Пещанская І.В. Організація діяльності комерційного банку.- М. ИНФРА-М, 2001

Свиридов О.Ю. Гроші, кредит, банки.- Ростов н/Д: «Фенікс», 2001

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою