Техника плавання різними способами

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Фізкультура і спорт


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦИИ

УРАЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМИЯ

ІНСТИТУТ ПРАВА І ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Кафедра физвоспитания

РЕФЕРАТ

На тему:

Техніка плавання різними способами

Виконав: студент гр. 324

Маценка М. А.

Перевірила: ст. преподаватель

Непомнюфамилию.

ЄКАТЕРИНБУРГ 2001

План:

1. Кроль на груди.

2. Кроль на спине.

3. Брас.

4. Баттерфляй.

-1-

Кроль на грудях характеризується попеременными і симетричними рухами рук і ніг. Це найбільш швидкий спортивний спосіб плавання і популярний. Запливи мастеров-кролистов, особливо у короткі дистанції, завжди сприймаються більшою цікавістю. Популярність кроля на грудях пояснюється і те, що він переважно використовується при гру водне поло, фігурному плаванні і за плаванні мови у природничих водоймах. Певне значення має тут кріль на грудях та в прикладному плаванні. Він використовується задля подолання водних перепон, при рятуванні потопаючого й у другихслучаях.

Кроль на грудях застосовується у змаганнях із плавання усім дистанціях вільного стилю: на 100, 200, 400, 800 і 1500 м, в естафетах 4XI00 і 4Х200 м вільним стилем, в комплексному плаванні на дистанціях 200 і 400 м (четвертий відрізок 50 чи 100 м), і навіть на останньому етапі комбінованої эстафеты.

Найчастіше застосовуються три варіанта техніки плавання кролем на грудях. У перший варіант (мал. 1) кожен цикл рухів і двох поперемінних рухів рук, двох поперемінних рухів ніг, одного вдиху і самого видиху в воду. У другому й третьому варіантах (мал.2 і трьох) кількість рухів рук і техніка дихання зберігаються, а кількість рухів ніг збільшується до чотирьох чи шести. Ці варіанти дістали назву четырехударного і шестиударного кроля на груди.

Становище тіла. Тіло плавця розміщено у поверхні води та перебуває на добре обтічному, близько до горизонтальному, становищі (кут «атаки «2- 6°). Голова опущене в воду (долілиць) настільки, щоб рівень води перебував приблизно в верхню частину чола. Тулуб робить поворот навколо подовжньої осі тіла на 35−50°. Найбільший нахил посідає момент вдиху. Коливання тулуба посилює гребок і допомагає проносу руками і виконання вдоха.

Рух ніг. Ноги виконують безупинно зустрічні руху згори донизу і знизу вгору з низькою амплітудою. Руху ніг забезпечують стійке горизонтальне становище тіла, і підтримують швидкість просування. Рух ноги вниз називається робочим чи гребковым (воно сприяє деякому просуванню тіла вперед), а рух ноги вгору -підготовчим (він впливає просування тіла вперед). Оскільки руху обох ніг цілком однакові, так можна трактувати техніку з прикладу руху однієї ноги.

Підготовче рух (знизу вгору). У вихідному (крайньому нижньому становищі) нога выпрямлена в колінному суглобі, а стопа повернена всередину і расслаблена.

Стосовно тулуба нога займає похиле становище, оскільки він залишається зігнутою в тазостегновому суглобі. Рух вгору починається з розгинання прямий ноги в тазостегновому суглобі. До горизонтального становища нога рухається прямий. Далі починається згинання ноги в колінному суглобі, а гомілка і стопа продовжують рух вгору. Саме тоді стегно за рахунок згинання в тазостегновому суглобі починає рух вниз. Коли кут між передній поверхнею стегна і тулубом (в тазостегновому суглобі) становитиме 160−165°, а між задньої поверхнею гомілки і стегна (в колінному суглобі) — 130−140°, рух ноги знизу вгору вважається законченным.

Рабочее рух (згори донизу). Рух ноги вниз починається з послідовного розгинання їх у колінному і гомілковостопному (наприкінці гребка) суглобах і одночасного згинання в тазостегновому суглобі. У цілому цей момент усі частини ноги рухаються вниз. Потім гомілка і стопа продовжують рух вниз до розгинання ноги в колінному суглобі, а стегно, випереджаючи гомілка і стопу, починає рух догори. Це рух стегна сприяє збільшення швидкість руху стопи вниз з допомогою хлестообразного руху ноги загалом. За такої русі ноги стопа створює деяку піднімальну собі силу й силу тяги, що сприяють підтримці тіла лежить на поверхні води та просуванню його вперед. Робоча рух вважається закінченим, коли нога повністю випрямиться в колінному суставе.

Узгодження рухів. З крайнього верхнього становища одна нога рухається вниз, одночасно друга з крайнього нижнього становища рухається догори. Найбільша амплітуда рухів між голеностопными суглобами становить приблизно 30−40 див. Вона залежить від швидкості плавання: за високої швидкості амплітуда рухів може зменшуватися, оскільки збільшується швидкість рухів стоп, які шлях (за вертикаллю) скорочується. Оскільки ноги виконують безперервні руху на воді, а просування від нього незначне, вони мають здійснювати вільні руху від невеликими усилиями.

Руху рук. У кроле на грудях основне просування тіла вперед забезпечують руки (пензлі і передпліччя), які рухаються по криволинейным траєкторіям. Цикл рухів кожної руки складається з таких фаз: вхід руки в воду, захоплення, переважна більшість гребка, вихід руки із води, пронесення руки над водою. Тривалість повного виробничого циклу рухів рук становить 0,92−1,36 с.

Вхід руки в воду. Після проносу повітрям зігнута в ліктьовому суглобі рука швидко входить у воду під гострим кутом попереду однойменного плечового суглоба, долоню звертається вниз-назад, пальці з'єднані. Занурення руки в воду ввозяться такий послідовності: пензель, передпліччя, плече. Рука розгинається в лікті, і розпочинається захоплення. Тривалість фазы-0,07−0,17 з (7−12% від часу всього цикла).

3axват. На початку захоплення рука, рухаючись униз, незначно згинається в ліктьовому суглобі, а пензель кілька повертається долонею назовні. Саме тоді рука становить кут з поверхнею води приблизно рівний 15−20°.

Двигаясь далі, рука продовжує згинатися в ліктьовому суглобі, а пензель під невеликим кутом атаки, змінюючи напрям (вниз-внутрь), переміщається під подовжню вісь тіла. Наприкінці цієї фази рука приймає найкраще становище до виконання гребка: кут між горизонталлю і передпліччям становить 30- 40°, кут згинання в ліктьовому суставе-120−140°, кут атаки кисти-40−50°. Тривалість фази захоплення становить 0,08- 0,30 з (10−25% від часу повного виробничого циклу движений).

Більшість гребка. Просуваючись під тулубом з прискоренням, рука продовжує згинатися в ліктьовому суглобі; створюючи у середині гребка кут між плечем і передпліччям, рівний 90−110°. Це найефективніша частина гребка. Тут пензель рухається попереду у похилій площині з одночасним обертанням передпліччя назовні. Далі рука поступово розгинається й ними закінчує основну частину гребка майже прямий. Значне згинання і наступне розгинання руки у цій фазі гребка дозволяє зберегти на всьому шляху руху пензля її вертикальне ситуацію і забезпечити максимальне дію сили тяги. Більшість гребка завершується, коли рука сягає лінії таза. Саме тоді рука (передпліччя й пензель) рухаються вверх-назад. Тривалість більшості гребка становить 0,35−0,60 з (30−45% від часу всього циклу движений).

Выход руки із води. Коли пензель руки досягла стегна, активні м’язові зусилля, створені задля просування тіла вперед, припиняються, а лікоть піднімається із води. Наступної хвилини із води послідовно піднімається плече, передпліччя й пензель і розпочинається рух (пронесення) руки над водою. Тривалість цієї фази становить 0,05−0,08 з (5−8% від часу всього циклу движений).

Пронесення руки над водою. Зігнута рука без зайвого напруги найкоротшим шляхом швидко проноситься над водою і входить у воду. У час проносу лікоть перебуває у високому становищі, а пензель утримується біля поверхні води. Пронесення руки полегшується високим становищем однойменного плечового суглоба, забезпечуваним з допомогою низького становища плечового суглоба інший руки, яка виконує тим часом початок гребка. Тривалість фази становить 0,30−0,50 з (25−40% від часу полногоцикла).

Узгодження рухів. Правильне узгодження рухів рук в кроле на грудях грунтується на отриманні найбільш, високої, щодо рівномірної швидкість руху плавця протягом циклу. Тому пауза між закінченням більшості гребка однієї рукою та початком більшості гребка інший рукою повинна бути такою, щоб досягнута швидкість руху плавця збереглася. Це від безперервного отримання тягових зусиль у циклі руху плавця. Тому лише коли ліва рука виконує друга половина, більшості гребка, то права на той час входить у води і починає захоплення. Винесення лівої руки із води і почав проносу має збігатися з закінченням фази захоплення правої руки. У час закінчення проносу лівої руки права закінчує першій половині більшості гребка. Вхід у води і початок захоплення лівої руки має збігатися з виконанням другої половини більшості гребка правої руки. Далі ліва рука здійснює фазу захоплення, а права виходить із води та починає пронесення. Цикл рухів завершується, коли ліва рука закінчує першій половині більшості гребка, а права закінчує пронос.

Подих. При звичайному подиху однією цикл рухів виконується один вдих і тільки видих. Для вдиху голова повертається убік гребущей руки (вправо чи вліво) настільки, щоб рот виявився над водою. Вдих виконується швидко і активна через широко відкритий рот на початку проносу руки над водою. Після цього голова швидко повертається в воду (обличчям вниз) відразу ж починається поступовий видих спочатку через рот, потім; через ніс. Видих виконується тривалішою від вдиху, перед вдихом видих посилюється, між вдихом і видихом, і навіть між видихом і вдихом повинно бути пауз. У ідеалі, вдих має здійснюватися за кожен третій гребок, т.а. выполняясь по черзі то під правицю, то під левую.

Загальна координація рухів. У кроле на грудях висока рівномірна швидкість досягається з допомогою безперервності робочих рухів рук і ніг, чіткого узгодження рухів з дыханием.

Рассмотрим основні варіанти узгодження рухів у способі кріль на груди:

Двухударный кріль. У двухударном кроле на два почергових гребка руками доводиться два послідовних удару ногами.

И. п. — ліва (права) рука закінчує пронесення (пензель перебуває в поверхні води), права починає друга половина більшості гребка (пензель перебуває під грудьми), ліву ногу рухається вгору (стопа близько горизонталі), права зігнута в колінному суглобі, перебуває вгорі (стопа у поверхні води). З і, п. ліва (права) рука входить у воду, виконує захоплення та наближається до середини у першій половині більшості гребка, права закінчує друга половина більшості гребка, виходить із води та наближається до середини проносу, ліву ногу піднімається вгору (перетинає горизонталь), а права виробляє удар вниз. Рухаючись далі, ліва рука входить у друга половина більшості гребка, права закінчує пронесення, ліву ногу згинається в колінному суглобі (стопа наближається до поверхні води), а права рухається вгору (стопа наближається до горизонталі). Наступної хвилини ліва рука здійснює друга половина більшості гребка, виходить із води та наближається до середини проносу, права входить у воду, виконує захоплення та наближається до середини першої половини більшості гребка, ліву ногу виробляє удар вниз, а права піднімається вгору (перетинає горизонталь). Закінчуючи цикл рухів, ліва рука закінчує пронесення, права входить у друга половина більшості гребка, ліву ногу рухається вгору (стопа близько горизонталі), а права згинається в колінному суглобі (стопа наближається до воды).

Далее цикл рухів повторюється. Отже, удар однієї ноги вниз збігаються з найефективнішою частиною гребка однойменної руки (друга половина більшості гребка).

У двухударном кроле рука виробляє сильний і швидкий гребок. Тому плавці, оволодіють досконало технікою цього варіанту кроля, розвивають темп рухів вище, ніж спортсмени, які застосовують на однойменної дистанції шестиударный кроль.

Вдих в двухударном кроле виконується між закінченням фази виходу руки із води та початком фази проносу цієї руки. Інша рука на той час перебуває відповідно кінці фази захоплення і на початку більшості гребка.

Четырехударный кріль. Характерною рисою четырехударного кроля є послідовне виконання основних ударів ногами: правої вниз, лівої вниз-внутрь (околишній), лівої донизу й правої вниз-внутрь (окрестный).

И. п. — ліва (права) рука входить у воду (пензель перебуває у воді), права починає друга половина більшості гребка (пензель перебуває під грудьми), ліву ногу приймає горизонтальне становище, права зігнута в колінному суглобі, перебуває нагорі (стопа у поверхні води). З і, п. ліва (права) рука входить у воду, виробляє захоплення та починає першу половину більшості гребка, права здійснює друга половина більшості гребка й починає вихід із води, ліву ногу піднімається до поверхні води, згинаючись в колінному суглобі, а права виробляє удар вниз. Далі ліва рука наближається до середини у першій половині основний частини гребка, а права виходить із води та наближається до середини проносу, ліву ногу виконує околишній удар вниз-внутрь, а права повільно піднімається вгору (її стопа перебуває нижче стопи лівої ноги — ноги схрещуються). Продовжуючи рух, ліва рука, закінчивши першу, вступають у друга половина більшості гребка, права закінчує рух над водою й починає вхід в воду. Ліва нога, згинаючись в колінному суглобі, рухається у напрямі вверх-наружу (стопа у поверхні води), а права вільно піднімається до горизонтального становища. Наступний, момент ліва рука виробляє друга половина більшості гребка і починає виходити із води, права входить у воду, виробляє захоплення та починає першій половині більшості гребка, ліву ногу виробляє удар вниз, а права згинається в колінному суглобі і продовжує рух вгору (стопа сягає поверхні води). Закінчуючи гребок, ліва рука виходить із води і наближається до середини проносу, а права проходить середину у першій половині більшості гребка, ліву ногу повільно піднімається вгору, а права виконує околишній удар вниз-внутрь (стопа залишається вище стопи лівої ноги — ноги схрещуються). Цикл рухів завершується, коли ліва рука закінчує пронесення, права входить у друга половина основний частини гребка, ліву ногу вільно піднімається до горизонтального становища, а права згинається в колінному суглобі і рухається вверх-наружу (стопа у поверхні воды).

У четырехударном кроле техніка дихання мало чому відрізняється від двухударного. Однак у момент вдиху плавець виконує скрестный удар: якщо вдих виконується під правицю — скрестный удар робить ліву ногу, якщо під ліву — права нога.

Шестиударный кріль. Узгодження рухів у шестиударном кроле є перехресну координацію, яка надає тілу найбільш стійке становище у воде.

И. п. — права (ліва) рука перебуває десь посередині проносу, ліва починає основну частину гребка, права нога перебуває внизу (стопа на 30−40 див від поверхні води), ліва зігнута в колінному суглобі, перебуває вгорі (стопа уповерхностиводы).

Коли права (ліва) рука закінчує пронесення і у воду, ліва закінчує першій половині більшості гребка, права нога рухається вгору, ліва виробляє удар згори донизу. Рухаючись далі, правиця здійснює захоплення, ліва закінчує основну частину гребка й починає виходити із води, права нога виробляє удар згори донизу, ліва рухається догори. Потім правиця закінчує захоплення та починає основну частину гребка, ліва виходить із води та виконує першій половині проносу, права нога піднімається вгору, а ліва виробляє удар згори донизу. Далі права рука закінчує першій половині більшості гребка, ліва закінчує пронесення і у воду, права нога виробляє удар згори донизу, а ліва рухається вгору. Наступної хвилини правиця закінчує основну частину гребка й починає виходити із води, ліва здійснює захоплення, права нога піднімається догори, а ліва виробляє удар згори донизу. Цикл закінчується, коли правиця виходить із води, виконує першій половині проносу, ліва закінчує захоплення та починає основну частину гребка, права нога виробляє удар згори донизу, а ліва рухається кверху.

Якщо плавець виконує вдих під правицю, то народних обранців права рука виходить із води та починає пронесення, ліва починає основну частину гребка, права нога робить удар згори донизу, а ліва рухається догори. Якщо ж вдих виробляється під ліву руку, то відповідно змінюються становища правої та скільки лівої рук і ног.

-2-

Кроль на спині характеризується попеременными безперервними рухами рук і ніг. Основне відмінність його від інших способів плавання полягає у становищі тіла, і дихання (видих виконується над водою). По швидкісним показниками кріль на спині третім місцем після кроля на грудях та дельфіна. У прикладному плаванні його використовують транспортуванню постраждалого, перенесення різних вантажів і буксирування їх поводе.

Кроль на спині застосовується у в змаганнях з плавання на дистанціях 100 і 200 м, в комплексному плаванні на дистанціях 200 і 400 м (другий відрізок 50 чи 100 м), і навіть першому етапі комбінованої естафети 4XI00м.

Кожен цикл рухів у цьому способі і двох поперемінних рухів рук, шести поперемінних рухів ніг одного вдиху і самого видиху. Цей найпоширеніший варіант техніки називається шестиударным кролем на спине.

Становище тела. Тело плавця розміщено у поверхні води та перебуває на добре обтічному, близький до горизонтальному становищі (кут атаки 4- 10°), плечі злегка підняті. Голова лежить воді, обличчя звернуто вгору, а підборіддя злегка опущений на грудь.

Рівень води перебуває по кілька вище вух. Тулуб робить коливання навколо подовжньої осі тіла. Найбільший кут повороту становить 25−40°.

Руху ніг. Також, як і кроле на грудях, ноги при плаванні кролем на спині виконують безперервні зустрічні руху згори донизу і знизу вгору з амплітудою, що становитиме приблизно третина зростання плавця. Ці руху забезпечують тілу стійке горизонтальне ситуацію і підтримують швидкість просування вперед. Рух ноги вгору називається гребковым (робочим), а вниз — подготовительным.

Підготовче рух (згори донизу). У вихідному (крайньому верхньому) становищі выпрямленная в колінному суглобі з поверненою всередину розслабленій стопою нога перебуває в поверхні води та триває кілька похиле по відношення до тулуба становище. Рух вниз починається з розгинання прямий ноги в тазостегновому суглобі. Пройшовши горизонтальне становище, пряма нога продовжує рух вниз, згинаючись в тазостегновому суглобі (тому) приблизно до утла 170°. Далі нога починає згинання в колінному суглобі, у своїй гомілка і стопа продовжують рух вниз, а стегно, розгинаючи в тазостегновому суглобі, починає рух вгору. Коли кут між передній поверхнею стегна і тулубом (в тазостегновому суглобі) становитиме приблизно 130−140°, рух ноги згори донизу вважається законченным.

Робоча рух (знизу вгору). Рух вгору починається з послідовного розгинання ноги в колінному і гомілковостопному суглобах (в останньому розгинання ввозяться в самісінькому кінці гребка), стегно продовжує згинання в тазостегновому суглобі. Саме тоді стегно, гомілка і стопа рухаються вгору. Коли колінний суглоб виявиться у поверхні води, стегно починає рух вниз (розгинаючи в тазостегновому суглобі), випереджаючи гомілка і стопу, які рух догори. Випереджувальний рух стегна вниз сприяє швидкому розгинанню ноги в колінному суглобі і тих самим збільшує швидкість хлыстообразного руху стопи вверх-назад. У результаті такої руху ноги стопа створює деяку силу тяги, яка сприяє розвитку його вперед. Коли нога випростується в колінному суглобі, робоче рух вважається законченным.

Согласование рухів. З крайнього нижнього становища одна нога рухається вгору, іншу одночасно з крайнього верхнього становища рухається вниз. Нога при плаванні кролем на спині може опускатися вниз велику глибину, ніж у кроле на грудях. Зі збільшенням швидкість руху плавця амплітуда рухів ніг уменьшается.

Руху рук. Також, як і кроле на грудях, просування тіла вперед при плаванні кролем на спині переважно здійснюється з допомогою рухів рук. Цикл рухів однієї руки складається з таких фаз: вхід руки в воду, захоплення, переважна більшість гребка, вихід руки із води, пронесення руки над водою. Тривалість циклу рухів становить 1,10−1,4 с.

Вход руки в воду. Після проносу повітрям пряма рука опускається в воду на лінію, яка стелиться через однойменний плечовий суглоб і розташовану або паралельно подовжньої осі тіла, або під деяким кутом до цієї осі (не понад п’ятнадцять° від неї). При зануренні у воду долоню звертається назовні, а пензель повертається те щоб мізинець першим ввійшов у воду. Тривалість фази становить 0,08−0,10 з (6−8% від часу повного цикладвижений).

Захоплення. Після вкладання руки в воду тулуб починає повертатися навколо подовжньої осі убік вкорінений у воду руки. Це тому, щоб пряма рука швидко спустилася вниз-вперед на глибину 15−20 див. Принаймні опускання рука починає згинатися в ліктьовому суглобі, а пензель рухається вперед-вниз-наружу в перпендикулярне напрямку руху ситуацію і починає захоплювати воду. Продовжуючи рух вниз-вперед-в бік, рука згинається в ліктьовому суглобі до кута 150°, у своїй лікоть опускається вниз, а пензель поринає у воду до 30 див і розташовується перпендикулярно напрямку руху тіла, залишаючись вище ліктя. Тривалість фази захоплення становить 0,15−0,20 з (10−15% від часу всегоцикла.

Більшість гребка. Ця фаза гребка починається у. той час, коли пензель починає рухатися назад-вверх з допомогою згинання руки в ліктьовому суглобі і обертання передпліччя. Рухаючись вздовж тіла тому, рука розгортає гребущие поверхні у цьому напрямі і продовжує згинатися в ліктьовому суглобі, створюючи у середині гребка кут між плечем і передпліччям, рівний 70−100°. Пензель піднімається до води (не порушуючи її), а лікоть залишається розгорнутим вниз. У другій половині цієї фази, що починається, коли пензель проходить лінію плечових суглобів, рука поступово розгинається в ліктьовому суглобі й ними закінчує основну частину гребка захлестывающим рухом пензля назад-вниз-внутрь. Саме тоді рука повністю випростується, а пензель опускається на глибину 30−40 див від поверхні води. Протягом усієї більшості гребка пензель рухається по криволінійної траєкторії і, зберігаючи перпендикулярне на-правлению її руху становище, перебуває близько поверхні води. Перпендикулярне становище пензля забезпечує протягом усього більшості максимальне дію сили тяги, що у гребущих поверхнях пензля «передпліччя. Посиленню гребкового руху сприяє також поворот тулуба навколо подовжньої осі. Тривалість більшості гребка становить 0,40−0,50 з (30−40% часу всього цикла).

Выход руки із води. На момент завершення руху руки у питній воді напруга м’язів, що у гребку, припиняється. Наступної хвилини плавець, роблячи оберти передпліччя, повертає долоню до стегну і послідовно піднімає із води пензель, передпліччя і плече. Потім починається рух (пронесення) руки над водою. Тривалість цієї фази становить 0,10−0,15 з (8−15% від часу повного виробничого циклу движений).

Пронос руки над водою. Рух прямий руки над водою ввозяться вертикальної площині, що проходить через плечовий суглоб. Рука рухається по повітрю пряма, розслаблена з мінімальними м’язовими зусиллями. Під час проносу долоню повертається назовні. Пронесення руки над водою здійснюється рівномірно, відповідно до швидкістю гребка інший руки. Тривалість фази становить 0,40−0,45 з (30−35% від часу всього цикла).

Узгодження рухів. Коли правиця перебуває попереду (фаза захоплення), ліва рука на той час виймається із води й починає пронесення. Далі правиця виконує основну частину гребка, а ліва проноситься над водою і входить у воду. Після цього правиця піднімається із води і починає пронесення, а ліва закінчує захоплення. Потім правиця проноситься над водою і входить у воду, а ліва виконує основну частину гребка. Далі цикл руху рук повторюється вновь.

Рівномірність поступального руху при плаванні на спині забезпечується мінімальним перервою у виконанні рухів рук в основний частини гребка: в останній момент закінчення більшості гребка однієї рукою інша повинна починати цю частину гребка якомога швидше. Щоб виконувати це вимога, слід скорочувати фазу захвата.

Подих. У кроле на спині подих залежить від умов середовища: вдих і видих виконується над водою. Проте й цьому способі подих має бути безперервним і ритмічним. Вдих виконується через широко відкритий рот у час проносу руки над водою, видих — під час гребка і цієї руки з воды.

Загальна координація рухів. При плаванні на спині найбільш раціональним, які забезпечують тілу рівномірний поступальний рух і що створює найбільш стійке становище їх у воді є шестиударный кріль. Узгодження рухів рук і ніг здійснюється наступним образом.

И. п. — ліва (права) рука перебуває у воді попереду плечового суглоба, права закінчила основну частину гребка (пензель близько стегна), ліву ногу перебуває внизу, права у поверхні води. З і, п. ліва рука виробляє захоплення, права виходить із води та починає пронесення, ліву ногу виробляє удар знизу вгору, а права опускається вниз. Продовжуючи рух, ліва рука виконує першій половині більшості гребка, права проходить середину проносу, ліву ногу рухається вниз, а права виконує удар знизу вгору. Потім ліва рука здійснює друга половина більшості гребка, права закінчує пронесення і у воду, ліву ногу робить знизу вгору удар, а права пересувається вниз. Далі ліва рука виходить із води та починає пронесення, права виробляє захоплення, ліву ногу рухається вниз, а права знизу вгору. Наступної хвилини ліва рука перебуває посередині проносу, права виробляє першій половині більшості гребка, ліву ногу виконує удар знизу вгору, а права опускається вниз. Цикл закінчується, коли ліва рука закінчує пронесення і у воду, права закінчує основну частину гребка, ліву ногу опускається вниз, а права робить удар знизу вверх.

-3-

Брасс характеризується одночасними і симетричними рухами рук і ніг. На відміну від баттерфляя весь цикл рухів рук ввозяться воде.

По швидкісним показниками брас займає останнє місце серед спортивних способів плавання. Зате нині він має найбільше значення в прикладному плаванні, оскільки це дозволяє спортсмену плисти безшумно, добре переглядати надто безкраї простори водою, долати великі відстані. У зв’язку з що робочі руху ніг в способі брас створюють більшої сили тяги, плавець може змогли ефективно використати цей поступ при транспортуванні постраждалого і різних предметів. Брасс застосовується також за плаванні під водой.

Брасс застосовується у змаганнях із плавання на дистанціях 100 і 200 м, в комплексному плаванні на дистанціях 200 і 400 м (третій відрізок 50 чи 100 м) і другому етапі комбінованої естафети 4XI00 м.

Кожен цикл рухів у цьому способі складається з одного руху рук, одного руху ніг, одного вдиху і самого видиху в воду.

Становище тіла. При плаванні брасом тіло плавця розміщено у поверхні води в випростаному становищі, а голова опущене обличчям в воду. Однак у періоди виконання гребків саме руками і ногами, соціальній та момент виконання вдиху становище тіла, і кути атаки безупинно меняются.

В залежність від становища тіла розрізняють два варіанта техніки плавання брассом.

У перший варіант кут атаки тіла, і величина його всередині циклу незначні (2−10°). У другому — кут атаки та її зміни всередині циклу значно більше (8−20°).

Обидва варіанта техніки є ефективними і застосовуються для досягнення високих спортивних результатів. У першому випадку становище тіла створює найкращу обтічність, забезпечує невеличке коливання тіла в циклі рухів, сприяє збільшення продвигаемости тіла і під час робочих рухів ніг. У другий випадок становище тіла забезпечує більш рівномірний дію сили тяги всередині циклу, підвищує ефективність виведення рук вперед, зменшує коливання тіла під час виконання вдоха.

Руху ніг. У брасі ноги виконують підготовче рух (підтягування), робоче рух (відштовхування) і ковзання (невеличка пауза).

Підготовче рух. У вихідному становищі ноги витягнуті і з'єднані, шкарпетки відтягнуті. На цьому становища обидві ноги одночасно плавно згинаються в колінних і тазостегнових суглобах, у своїй стегна утримуються у поверхні води. Потім стегна починають опускатися вниз, коліна симетрично розлучаються убік приблизно за ширину таза і водночас трохи опускаються униз, а стопи продовжують рух безпосередньо близько поверхні води у напрямку до тулуба. Далі ноги продовжують згинатися в тазостегнових суглобах, а стопи принаймні підтягування розсуваються в різні боку на ширину таза. Підготовче рух закінчується розведенням колін убік на ширину лінії плечей і поворотом гомілок і стоп назовні з одночасним тильним згинанням стоп (стопа береться «він »). Найкращим закінченням підготовчого руху вважається таке, у якому кут між стегном і тулубом приблизно дорівнює 125−140°, а кут між стегном і гомілкою -35−50° (гомілка приймає вертикальне становище) й за умови, що стопа не піднімається із води. Такий стан ніг забезпечує ефективність наступного робітничого руху. Оскільки підтягування ніг створює додаткову опір руху плавця вперед, виконувати його варто з помірної скоростью.

Робоча рух починається послідовним, прискореним і енергійним разгибанием ніг в тазостегнових і колінних суглобах. Гомілки і стопи роблять у своїй захлестывающее циркуляція, йдучи від води. У першій половині робітничого руху стопи рухаються в стороны-назад. Принаймні випрямлення ніг в колінних суглобах вони сходяться у середньої лінії тіла. Основними гребущими поверхнями під час виконання робітничого руху будуть внутрішні поверхні стопи і гомілки, які, відштовхуючи воду тому, створюють значну силу тяги, продвигающую тіло плавця вперед. Це тому, що одночасні розгинання в стегні і коліні дозволяють стопами рухатися тому, а чи не донизу й створювати реактивні гідродинамічні сили, спрямовані вперед. Робоча рух закінчується випрямленням ніг і витягуємо носков.

Ковзання. Під час ковзання прямі, але ненапряженные ноги піднімаються до, з'єднуються і позичають горизонтальне положение.

Рух рук. При плаванні брасом руху рук мають важливого значення. Цикл рухів рук складається з робочого (захоплення та основна фаза гребка) і підготовчого (виведення рук у початковий становище) рухів. Тривалість загального циклу рухів рук становить 1,00−1,10 с.

Захоплення. У вихідному становищі обидві руки витягнуті і з'єднані, долоні повернені донизу й кілька звернені назовні. Пензлю перебувають під поверхнею води на глибині 10−20 див. На цьому становища прямі руки починають плавно поступальну ходу, убік і вниз, одночасно долоні повертаються назовні, пензля трохи згинаються в лучезапястных суглобах, а лікті перебувають вгорі (вище пензлів). Коли кут між поверхнею води та передпліччям становитиме приблизно 15−20°, а пензля перебуватимуть на глибині 20−25 див від поверхні води, фаза захоплення закінчується. Тривалість фази становить 0,08−0,11 з (8−11% від часу повного цикла).

Основная частина гребка. Ця фаза гребка починається у момент зміни напрями руху пензлів, викликаного згинанням рук і обертанням передпліч в ліктьових суглобах. Пензлю рухаються в стороны-вниз-назад. Коли кут згинання рук в ліктьових суглобах становитиме приблизно 120°, а передпліччя буде під кутом 50−70° до води, перша частина гребка руками закінчиться — долоні та внутрішні поверхні передпліч що його підтягування. У заключної частини гребка пензлі і передпліччя потужно відштовхуються від води, рухаючись у бік назад-внутрь крутою стежиною траєкторії. Водночас зберігають невеличкий позитивний кут атаки. Це. рух виконується з прискоренням. Воно забезпечує поява великої тиску води на гребущих поверхнях рук. Тривалість цієї фази становить 0,40−0,50 з (35−45% від часу повного виробничого циклу рухів рук).

Підготовче рух. Відразу після завершення гребка пензля рук швидким, але плавним рухом виводяться у початковий становище. І тому в кінці гребка руки згинаються в ліктьових суглобах до кута 90−100°, лікті опускаються униз, а пензля піднімаються вгору до рівня (за горизонталлю) і кілька виходять вперед (руки підбиваються під груди). Потім звернені всередину долонями пензля рухаються вперед — руки випрямляються в ліктьових суглобах і приймають початкове положення. Тривалість підготовчого руху дорівнює 0,45−0,60 з (40−55% від часу циклу рухів рук).

Подих. На виконання вдиху плавцю необхідно підняти голову так, щоб рот виявився над водою. Такий стан голови залежить від становища плечового пояса. Найвище становище плечового пояса зокрема у кінці гребка руками. Саме на цей початок і виконується вдих. Потім голова опускається обличчям в води і після невеличкий паузи починається видих через рот і носа цікавими й триває решту часу цикла.

Загальна координація рухів. З вихідного становища, у якому руками і ноги випрямлені й майже з'єднані, захоплення та підтягування виконують руки, а ноги залишаються выпрямленными я розслабленими. Потім, коли руки закінчують підтягування, ноги починають підготовче рух (підтягування). Далі руки виконують відштовхування і входять у фазу виведення, а ноги продовжують підтягування (на той час виконується вдих). Коли лікті перебувають у рівні підборіддя, ноги закінчують згинання в колінних і тазостегнових суглобах і розгортають стопи назовні. Далі руки витягуються вперед, а ноги починають робоче рух (відштовхування). Цикл закінчується, коли прямі руки ковзають попереду, а прямі, але з напружені ноги піднімаються до воды.

-4-

Батерфляй характеризується одночасними симетричними рухами рук і ніг, і навіть хвилеподібними рухами тулуба, які допомагають рухам рук і посилюють роботу ніг. Окремі елементи техніки цього способу плавання (рух руками і ноги) мало чим відрізняються від техніки кроля на груди.

По швидкості плавання батерфляй посідає друге місце (після кроля на грудях). Значення одеського форуму в прикладному плаванні невелико.

Баттерфляй застосовується у змаганнях із плавання на дистанціях 100 і 200 м, в комплексному плаванні на дистанціях 200 і 400 м (перший відрізок 50 чи 100 м) і етапі комбінованої естафети 4XI00 м. При плаванні батерфляєм є кілька варіантів узгодженні рухів (одноударная, двухударная і трехударная координація). Найбільш поширена двухударный варіант. Кожен цикл рухів у цьому варіанті складається з одного руху рук, двох ударів ногами, одного вдиху і одного видиху. У цьому вся циклі руху рук і ніг виконуються у певному последовательности.

Становище тіла. При плаванні батерфляєм тіло плавця розміщено на поверхні води в витягнуте становищі. Голова опущене обличчям в воду. У зв’язки Польщі з хвилеподібними рухами тулуба (підніманням таза під час удару стоп вниз) деяким коливанням в вертикальної площині плечового пояса кут атаки змінюється протягом циклу не більше ±15°.

Руху ніг і тулуба. У способі батерфляй ноги виконують безперервні одночасні і симетричні руху згори донизу і знизу вгору. У цих рухах бере активну участь тулуб плавця, яка також сприяє найкращому проносу рук над водою і виконання вдиху. Загальний ритм руху тулуба і ніг обумовлений ритмом руху верхню частину туловища.

Підготовче рух (знизу вгору). У крайньому нижньому становищі обидві ноги випрямлені в колінних суглобах, а стопи злегка повернені всередину. Стосовно тулуба ноги, займають похиле становище (зігнуті в тазостегнових суглобах приблизно до кута 145−160°), таз перебуває в поверхні води, верхня частина тулуба опущене в воду. Рух вгору починається з розгинання прямих ніг в тазостегнових суглобах з одночасним згинанням тулуба в попереку (тому) і опусканням таза. Приблизно до горизонтального становища ноги рухаються вгору прямими, та був за тазом стегна починають рух вниз, ноги згинаються в колінних суглобах, стопи продовжують рух вгору. Далі стегна швидко опускаються униз, коліна продовжують згинатися, а стопи піднімаються до води. Коли коліна зігнуті до кута 90°, таз перебуває у крайньому становищі внизу, а стопи зігнуті в гомілковостопному суглобі - ноги готові заради удару вниз (кут між стегном і тулубом — 150−165°).

Рабочее рух (удар вниз) починається, коли стегна, продовжуючи рух вниз, заманюють гомілки і стопы.

Останні виконують рух вниз з прискоренням під впливом зустрічного опору води згинаються в голеностопных суглобах. При русі ніг вниз вони починають розгинатися в колінних суглобах. Коли гомілки і стопи наближаються до горизонтальному становищу, таз і стегна починають підніматися до води. Саме тоді ноги продовжують розгинатися в колінних суглобах, а гомілки і стопи енергійно рухаються вниз. Далі таз і стегна виходять до води, ноги швидко випрямляються в колінних суглобах і з прискоренням виконують хлыстообразное рух вниз. Робоча рух вважається закінченим на той час, коли сідниці є поверхні води, а ноги повністю випрямляються в колінних суглобах. Під час виконання удару ногами вниз стопи повертаються всередину. Наприкінці удару ногами вниз плавець розгинає тулуб в поперекової части.

Руху рук. У батерфляї просування тіла уперед, у основному забезпечують руки, які рухаються у питній воді по криволинейным траєкторіям. При плаванні батерфляєм цикл руху рук складають наступні фази: вхід рук в воду, захоплення, переважна більшість гребка, винесення рук із води і пронесення рук над водою. Тривалість повного виробничого циклу рухів рук становить 1,07- 1,20с.

Вхід рук в воду. Коли рух над водою закінчено, прямі, але напружені руки опускаються в воду приблизно за ширині плечей у наступному послідовності: пензля, передпліччя і плечі. При вході у воду пензля звернені долонями наружу-вниз, а лікті перебувають вгорі. Голова опущене в воду, обличчя звернуто донизу й трішки наперед. Після входу в воду обидві прямі руки повинні активно просуватися у бік уперед і вниз. Тривалість цієї фази становить 0,06−0,09 з (6−10% повного виробничого циклу движенийрук).

Захоплення. Ця частина гребка характеризується невеликим згинанням рук в лучезапястных і ліктьових суглобах. Початок захоплення здійснюється рухом рук вперед-вниз-в боку. Гребущие поверхні пензлів виконують руху під невеликим кутом атаки. У другій половині захоплення руки рухаються вниз- назад-в боку і з малим кутом атаки. Під час захоплення лікті зберігають високе положення, руки виконують руху швидко, а верхня частина тулуба опускається вниз з низькою амплітудою. Захоплення закінчується той час, коли кут між поверхнею води та передпліччям становить приблизно 30°, а пензля перебувають у максимальному відстані один від друга. У фазі захоплення голова опущене в воду, обличчя звернуто униз. Тривалість фази 0,18−0,24 з (15−20% від часу повного виробничого циклу руху рук).

Більшість гребка. Ця фаза починається відтоді, коли пензля і передпліччя, змінюючи собі напрямок руху, рухаються внутрь-вниз-назад. Рухаючись у цьому напрямі, руки продовжують згинатися в ліктьових суглобах, забезпечуючи передпліччям обертання, а пензлям поступальний рух попереду тому за криволінійної траєкторії. На середину у першій половині основний частини гребка гребущие площині пензлі і передпліччя займають найкраще становище для опори про води і наступного відштовхування (кут передпліччя з поверхнею води становить 50°, а площині кисти-60°). Лікті звернені вверх-наружу і утримуються в високому становищі. Наприкінці у першій половині більшості гребка долоню й передпліччя складають із поверхнею води кут 75−85°. Саме тоді пензля перебувають під плечовими суглобами на невеличкому відстані один від друга, а кут згинання рук в ліктьових суглобах сягає 90°.

У другій половині більшості гребка плавець прагне відштовхнутися від великий маси води та просунути своє тіло вперед. Лікті продовжують утримуватися високо, а гребущие площині пензлів і передпліч залишаються зверненими тому і швидко рухаються у цьому напрямі. Потому як пензлі і передпліччя перетнули вертикальну площину, яка стелиться через плечові суглоби, руки, продовжуючи потужне рух тому, поступово випрямляються в ліктьових суглобах і закінчують основну частину гребка у стегон майже прямыми.

Для полегшення винесення рук із води багато плавці в заключної частини основний фази гребка виконують рух пензлями назад-вверх і кілька назовні. Тривалість цієї фазы-0,42−0,50 з (40−45% від часу повного цикла).

Вихід рук із води. З води руки піднімаються у такому послідовності: плечі, передпліччя й пензлі. У час виходу із води руки злегка згинаються в ліктьових суглобах, а пензля звернені долонями тому- вгору. Тривалість фази становить 0,04−0,08 з (5−7% від України всього часу цикла).

Пронос рук над водою. Після виходу із води зігнуті в ліктьових суглобах руки (кут згинання дорівнює 140−165°) одночасно виконують махове рух над водою через боку вперед без зайвого м’язового напруження і з великою швидкістю, у своїй лікоть стоїть вище від пензля. На початку проносу пензля повернені тильного боком воді. У той час, коли руки досягають лінії плечей, долоні звернені назовні. Перш ніж ввійти в воду лікоть утримується вище пензля, а долоні спрямовані вниз. Тривалість фази становить 0,30- 0,38 з (30- 35% від часу повного цикла).

Подих. Плечовий пояс займає найбільш високе положення наприкінці основний фази гребка руками. Саме тоді голова піднімається із води і починається вдих, який закінчується початку проносу рук над водою. Потім голова опускається обличчям в воду, а руки закінчують пронесення. Після невеличкий паузи починається видих, який через рота і носа цікавими й триває протягом решти цикла.

Загальна координація рухів. Найбільш раціональне узгодження рухів при плаванні батерфляєм спостерігається при двухударной координації. Вона, у найбільшою мірою забезпечує безперервність робочих рухів рук і ніг, обтічне становище тіла, і, як наслідок, рівномірність руху плавця вперед протягом цикла.

Согласование рухів здійснюється наступним образом.

И. п. — руки витягнуті вперед (закінчення фази входу рук в воду), голова опущене в воду — обличчя звернуто вниз, стопи перебувають внизу (закінчення удару вниз). З і, п. руки виконують захоплення, а ноги вільно піднімаються до горизонтального становища. Далі руки згинаються в ліктьових суглобах і здійснюють першій половині більшості гребка, а ноги, максимально згинаючись в колінних суглобах, посилають стопи до води. У наступний момент руки виконують друга половина більшості гребка, а ноги роблять хлыстообразный удар вниз. Саме тоді тулуб рухається нагору, а таз і стегна піднімаються до води, забезпечуючи хорошу обтічність. Після цього руки виносяться із води і здійснюють першій половині проносу (плавець робить вдих), ноги випрямляються, та був знову згинаються в колінних суглобах, стопи наближаються до води. Цикл закінчується, коли руки входить у воду, а ноги виконують другий хлыстообразный удар вниз..

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою