Контрольная работа

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Кримінологія


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

КОРОТКИЙ АНАЛІЗ СОСТОЯНИЯ ЗЛОЧИННОСТІ У РОСІЇ У 1997−1999 г. г.

(за даними прес-центру МВС России)

|Наименование показників (критеріїв) | | | | |злочинності |1997 рік |1998 рік |1999 рік | |1 |2 |3 |4 | |Кількість зареєстрованих злочинів |2 397 311 |2 582 000 |3 001 748 | |(зміна в % до попередньому року) |(темп приросту -8,7%) |(темп приросту 7,7%) |(темп приросту 16,3%) | |Регіони найбільшими темпами приросту |Карачаево-Черкесская |(від 24,1% до 18,1%) -|(від 47,7% до 25,0%) -| |зареєстрованим злочинності (зміна |Республіка 10,1% |республіки Адигея, |республіки Адигея, | |в % до попередньому року) |Ставропольський край 6,1|Карачаево — Черкесская,|Ингушетия, Татарстан, | | |% |Чуваська, Курганська, |Марій Ел, і навіть | | |Республіка Бурятія 3,9 |Брянська, Тюменська, |Івановська, | | |% |Вологодська, |Костромська, | | |Ростовська обл. 3,4% |Ульяновська, |Курганська, | | |Республіка Алтай 3,3% |Костромська, Мурманская|Оренбургская, Пермська,| | |Воронезьку обл. 3,0% |області й низку інших |Челябінська, Мурманська| | |Республіка Північна |регіонів |і Ярославська області | | |Осетія — Алания 2,4% | | | | |Самарська обл. 2,4% | | | |Регіони найбільшими темпами зниження |Сахалінська обл. -23,2 |(від -7,7% до -0,6%) -|Сахалінська (на -7,7 | |числа зареєстрованих злочинів |% |республіки Інгушетія, |%) і Магаданська (на | |(зміна в % до попередньому року) |Республіка Мордовія |Тыва, Архангельська, |-0,1%) області | | |-23,1% |Рязанська, Саратовська,| | | |Курська обл. -22,4% |Сахалінська, | | | |Пензенська обл. -21,6%|Новгородська область, | | | | |р. Москва, Красноярський| | | |р. Москва -19,1% |і Приморський край | | | |Рязанська обл. -19,1% | | | | |Брянська обл. -18,0% | | | | |Мурманська обл. -16,9%| | | | | | | | | |Республіка Марій Ел | | | | |-15,6% | | | | |Нижегородська обл. | | | | |-15,1% | | | |Кількість тяжкі й особливо тяжких |1 422 931 |1 561 000 |1 848 000 | |злочинів (зміна в % до | |(темп приросту 9,7%)|(темп приросту 18,4%) | |попередньому року): |59,4% | |61,6% | |% у числі реєстрованих | |60,4% | | |злочинів; | | |27,7% | |темпи приросту реєстрації | |6,7% | | |злочинів, які заподіяли великий збитки| | | | |чи вчинених у великому чи особливо | | | | |великому розмірах (в %) | | | | |Регіони з найвищою часткою тяжких| |Ленінградська (69,8%), |Тыва (69,1%), Марій Ел | |і особливо тяжких злочинів (в %) | |Амурської (68,5%), |(68,9%), Калузька | | | |Костромської (68,4%), |(71,7%), Челябінська | | | |Калузької (68,8%), |(69,4%), | | | |Калінінградської |Калінінградська | | | |(68,2%), Мурманської |(68,4%), Свердловська | | | |(66,1%), Свердловській |(68,4%), Амурська | | | |(66,3%) областях, |(68,2%) області | | | |Єврейській автономної | | | | |області (66,6%), | | | | |Республіці Марій Ел | | | | |(67,2%) | | |Приріст (в %) до попередньому року: | | | | |убивств; |-0,4% |0,9% |5,4% | |фактів навмисного заподіяння тяжкого |-13,6% |-2,1% |5,5% | |шкоди здоров’ю | | | | |Кількість крадіжок (приріст % до |1 053 972 |1 143 000 |1 414 000 | |попередньому року) |(темп приросту -12,7%)|(темп приросту 8,5%) |(темп приросту 23,7%) | |Кількість квартирних крадіжок (приріст % до | |292 500 |375 000 | |попередньому року) | |(темп приросту 9,0%) |(темп приросту 28,1%) | |Кількість грабежів (приріст % до |112 051 |122 400 |139 000 | |попередньому року) |(темп приросту -7,7%) |(темп приросту 9,2%) |(темп приросту 13, 6%)| |Кількість розбійних нападів (приріст % |34 318 |38 500 |41 100 | |до попередньому року) |(темп приросту -0,8%) |(темп приросту 12,2%) |(темп приросту 6,8%) | |Регіони з найбільшу кількість | |міста Санкт-Петербург,|города Санкт-Петербург,| |реєстрованих грабежів і розбоїв | |Москва, Пермська, |Москва, Пермська, | | | |Московська, |Московська, | | | |Свердловська, |Свердловська, | | | |Ростовська, Іркутська, |Ростовська, Іркутська, | | | |Челябінська, |Челябінська, | | | |Кемеровська області, |Кемеровська області, | | | |Красноярський край |Красноярський край | |Кількість грабежів з проникненням в | |25 600 |29 700 | |житло, приміщення чи інше сховище | |(темп приросту 8,7%) |(темп приросту 16,0%) | |(приріст % до попередньому року) | | | | |Кількість розбійних нападів з | |14 600 |15 400 | |проникненням у помешкання, приміщення чи | |(темп приросту 18,4%) |(темп приросту 5,5%) | |інше сховище (приріст % до | | | | |попередньому року) | | | | |Кількість злочинних зазіхань з | |18 600 |15 600 | |застосуванням вогнепальної, газового | |(темп приросту -5,4%) |(темп приросту -16,1%)| |зброї, боєприпасів і вибухових | | | | |речовин (приріст % до попередньому | | | | |року) | | | | |Регіони з найбільшою кількістю | |міста Москва, |міста Москва, | |злочинів, скоєні із застосуванням| |Санкт-Петербург, |Санкт-Петербург, | |зброї | |Краснодарський, |Краснодарський, | | | |Ставропольський краю, |Ставропольський краю, | | | |Московська, Іркутська, |Московська, Іркутська, | | | |Свердловська, Тюменская|Свердловская, | | | |області |Тюменська, Пермська | | | | |області | |Кількість злочинних зазіхань у сфері |218 909 |252 400 |303 800 | |економіки (приріст % до | |(темп приросту 15,3%) |(темп приросту 20,4%) | |попередньому року) | | | | |Частка економічних злочинів у загальної| |9,8% |10,1% | |зареєстрованим злочинності (в %) | | | | |Матеріальні збитки економічних | |20, 2 млрд. крб. |29,2 млрд. крб. | |злочинів (на даний момент порушення | | | | |кримінальної справи) | | | | |За злочини у сфері | |102,9 тис. осіб |131,1 тис. осіб | |економіки притягнуто до кримінальної | |(темп приросту +16,4%) |(темп приросту +27,4%) | |відповідальності (приріст % до | | | | |попередньому року) | | | | |Регіони найбільшими темпами приросту | |(від 40,1% до 80,0%) |(від 45, 5% до 113,3%) | |числа виявлених злочинів | |в таких |в таких | |економічної спрямованості | |регіонах, як Адигея, |регіонах, як | | | |Північна Осетія — |Санкт-Петербург, | | | |Алания, Саха (Якутія), |Ленінградська, | | | |Приморський край, |Пермська, Тульська, | | | |Калінінградська, |Челябінська, | | | |Камчатська, |Оренбурзька, | | | |Магаданська, Иркутская,|Кировская, | | | |Тюменська області |Архангельська, | | | | |Орловська області, | | | | |Республіка Комі | |Частка тяжкі й особливо тяжких злочинів| |66,6% |66, 3% | |економічної спрямованості загалом | | | | |числі економічних злочинів, | | | | |слідство з яких обов’язково | | | | |Частка злочинів, що з | |13,3% |13,9% | |споживчим ринком, у числі | | | | |економічних злочинів | | | | |Частка злочинів, що з | |20,4% |21,3% | |фінансово — кредитної системою, загалом| | | | |числі економічних злочинів | | | | |Кількість виявлених злочинів проти | |18 100 |20 400 | |структурі державної влади, інтересів | |(темп приросту 10,3%) |(темп приросту 12,7%) | |державної служби й служби в | | | | |органах місцевого самоврядування | | | | |(приріст % до попередньому року): | | | | |- зокрема хабарництва (приріст| |5800 |6900 | |% до попередньому року) | |(темп приросту 3,3%) |(темп приросту 18,3%) | |Кількість злочинів, що з |184 832 |190 100 |216 400 | |незаконний оборот наркотиків (прирост|(темп приросту -9%) |(темп приросту 2,9%) |(темп приросту 13,8%) | |в % до попередньому року): | | | | |їх тяжкі й особливо тяжких |40% |40% |36,6% | |злочинів у %; | | | | |їх тяжкі й особливо тяжких | |73 600 |79 200 | |злочинів кількість (приріст % до | |(темп приросту 4,2%) |(темп приросту 7,6%) | |попередньому року); | | | | |Скоєно злочинів, що з | |5600 |5400 | |наркотиками, групою осіб із | |(темп приросту -8,6%) |(темп приросту -3,8%) | |попередньому змови (приріст % до| | | | |попередньому року) | | | | |Скоєно злочинів, що з | |913 |1700 | |наркотиками, організованою групою | |(темп приросту -36,6%)|(темп приросту 85,3%) | |(приріст % до попередньому року) | | | | |Скоєно злочинів, що з | |163 700 |190 000 | |наркотиками, що характеризуються як | |(темп приросту 9,3%) |(темп приросту 16,1%) | |причинившие збитки сплачують у великому і особливо | | | | |великому розмірах (приріст % до | | | | |попередньому року) | | | | |Зареєстровано випадків розкрадання або | |460 |468 | |вимагання наркотиків (приріст % | |(темп приросту 15,3%) |(темп приросту 1,7%) | |до попередньому року) | | | | |Зареєстровано злочинів у |295 211 |292 000 |269 000 | |громадських місцях (приріст % до |(темп приросту -12,9%)|(темп приросту -1,1%) |(темп приросту -7,7%) | |попередньому року), їх: | | | | |тут, площах, стадіонах і скверах| |187 000 |175 000 | |населених пунктів (приріст % до | |(темп приросту -2,4%) |(темп приросту -6,1%) | |попередньому року); | | | | |убивств — приріст % до попередньому| |темп приросту -15,0% |темп приросту -14,2% | |року; | | | | |навмисних причинений тяжкого шкоди | |темп приросту -11,9% |темп приросту -9,5% | |здоров'ю — приріст % до | | | | |попередньому року; | | | | |згвалтувань — приріст % до | |темп приросту -10,6% |темп приросту -22,4% | |попередньому року; | | | | |крадіжок транспортних засобів — приріст %| |темп приросту -6,4% |темп приросту -7,9% | |до попередньому року; | | | | |хулиганств — приріст % до | |темп приросту -3,7% |темп приросту -10,8% | |попередньому року | | | | |Розкрито злочинів всього (приріст |1 678 539 |1 838 000 |2 159 000 | |% до попередньому року), зокрема:| |(темп приросту 9,5%) |(темп приросту 17,5%) | | | |1 197 000 |1 420 000 | |співробітниками кримінальної міліції | |(темп приросту 7,5%) |(темп приросту 18,7%) | |(приріст % до попередньому року); | |641 300 |739 200 | |лінією міліції громадської | |(темп приросту 13,5%) |(темп приросту 15,3%) | |безпеки (приріст % до | | | | |попередньому року) | | | | |Не розкрито злочинів всього (прирост|646 776 |631 900 |784 300 | |в % до попередньому року), у цьому | |(темп приросту -2,3%) |(темп приросту 24,1%) | |числі: | | | | |тяжкі й особливо тяжких; | |568 300 |719 400 | |Із загальної кількості нерозкритих | | | | |злочинів: | | | | |компетенції кримінальної міліції (% від | |595 700 (94,3%) |748 800 (95,5%) | |загальної кількості даних злочинів); | | | | |компетенції міліції громадської | |36 200 (5,7%) |35 500 (4,5%) | |безпеки (% від загальної кількості даних | | | | |злочинів) | | | | |Виявлено осіб, що скоїли злочини |1 372 161 |1 482 000 |1 717 000 | |(приріст % до попередньому року), |(темп приросту -15,2%)|(темп приросту 8,0%) |(темп приросту 15,9%) | |їх питому вагу в %: | | | | |раніше засуджених; | |25% |24,1% | | |356 018 | | | |жінок; |(темп приросту 13,5%) |14,7% |15,2% | |учнів, студентів |186 100 |7,0% |7,2% | |Із загальної кількості розслідуваних | | | | |злочинів скоєні (кількість | | | | |іллі частка у загальній кількості виявлених | | | | |злочинів у %): | | | | |неповнолітніми та їх участі; |161 972 |10,3% |9,6% | |особами, раніше що чинили | | | | |злочину; |356 018 |32,9% |32,1% | |групи; |(темп приросту 13,5%) | | | | |446 708 |20,4% |20,5% | |може алкогольного сп’яніння; |(темп приросту -1,3%) | | | |може наркотичного і |474 293 |485 200 (26, 4%) |488 100 (22,6%) | |токсичного сп’яніння |(темп приросту 48,6%) |1,0% |0,9% | | | |(темп приросту 6,2%) |(темп приросту 12,4%) | |Іноземні особами та особами без | | | | |громадянства: | | | | |скоєно злочинів (приріст % до |27 953 |31 000 |32 000 | |попередньому року); |(темп приросту -24,6%)|(темп приросту 10,9%) |(темп приросту 4,1%) | |щодо них (приріст % до | |9100 |8000 | |попередньому року) |8775 |(темп приросту 3,4%) |(темп приросту -11,3%)| | |(темп приросту -31,6%)| | | |Частка злочинів, скоєних | |1,7% |1,5% | |іноземцями, у числі | | | | |розслідуваних злочинів | | | |

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою