Индивидуальный трудовий договор

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Юридичні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Реферат по правоведению

Тема: «Індивідуальний трудовий договор»

Глава 1. Поняття утримання і боку трудового договора.

Трудової договір — угоду між роботодавцем і працівником, в відповідність до яким роботодавець зобов’язується надати працівникові роботу по зумовленої трудовий функції, забезпечити умови праці, передбачені Трудовим Кодексом, законів і іншими нормативними правовими актами, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, що містять норми трудового права, своєчасно у повному обсязі виплачувати працівникові зарплатню, а працівник зобов’язується особисто виконувати певну трудову функцію, дотримуватися які у організації правила внутрішнього трудового розпорядку 1. Сторонами трудового договору є роботодавець і працівник. Отже, трудового договору є, по-перше, підставою виникнення трудових відносин між котра фізичною особою і роботодавцем і, по-друге, він визначає індивідуальні умови, у яких фізична особа трудитиметься у роботодавця. Формування ринку праці виходить з вільному прагнення громадян підшукати підходящу собі роботу волеизявлении роботодавців, мають можливість таку роботу надати. У цьому громадяни ринку праці реалізують конструктивне декларація про працю, яку здійснювався у таких формах: висновок трудового договору; вступ — прийом на члени кооперативної організації, або акціонерного товариства; надходження державної служби; індивідуальна і чесно підприємницька трудова діяльність. Фактична реалізація права на праця викладачів у одних випадках повністю визначається бажанням громадян (наприклад, при індивідуальної приватно підприємницької діяльності), за іншими — залежить від згоди роботодавця — з іншого боку трудового договору, по-третє - обумовлюється додатковими юридичними фактами: обранням чи призначенням посаду. Нині із усіх форм реалізації громадян на працю трудовий договір можна припустити головною формою, оскільки саме якнайкраще відповідає потребам ринкових трудових відносин, заснованих на виключно найманій характері праці. Будучи підставою виникнення і існування у часі трудових правовідносин, трудового договору виконує функцію їх специфічного регулятора. Він покликаний індивідуалізувати трудові правовідносини стосовно особистості працівника і конкретного роботодавця. Саме у вигляді трудового договору здійснюється включення громадянина — працівника у трудовій колектив організації 2.

1 Трудової кодекс Російської Федерації. У розділі ст. 56. 2 Трудове право. Підручник / під редакцією О. В. Смирнова М., 2001, с, 103 Вміщені в трудовому договорі особливі умови праці працівника, часто які від узвичаєних підприємстві, поширюються одну людину, не чіпаючи, у принципі, інтересів інших, що дуже спрощує і полегшує його стосунках із адміністрацією. Зменшується ймовірність виникнення яких — або конфліктів, непорозумінь з-поміж них та її керівництвом, і якщо які й виникають, то дозволяються індивідуально і втягують в конфлікт його колег. Через війну підвищується його трудовий статус, зростає довіру останнім і його адміністрацією 3. Поняття трудового договору дозволяє обмежити від суміжних гражданско — правових договорів, реалізація яких пов’язані з трудовий діяльністю. Розмежування зазначених видів договорів має важливе практичного значення, оскільки час по трудовому договору входить у виробничого стажу працівника, записується в трудову книжку; лише до осіб, які уклали трудові договори, поширюється Трудової Кодекс. Основними складовими елементами даного визначення трудового договору є: 1) вказівку складу сторін цього договору; 2) визначення основних специфічних обов’язків працівника, що випливають із трудового договору; 3) загальне вказівку складу обов’язків із боку роботодавця стосовно працівникові. У трудовому договорі учитываются:

— прізвище, ім'я по батькові працівника і найменування роботодавця (прізвище, ім'я по батькові роботодавця фізичної особи), які уклали трудового договору. Суттєвими умовами трудового договору являются:

— місце роботи із зазначенням (структурного подразделения);

— дата початку работы;

— найменування посади, спеціальності професії із зазначенням кваліфікації відповідно до штатний розклад організації, або конкретна трудова функция;

— правничий та обов’язки работника;

— правничий та обов’язки работодателя;

— характеристики умов праці, компенсації і пільги працівникам до праці у важких, шкідливих і (чи) небезпечних условиях;

— режим праці та відпочинку (якщо у відношенні даного працівника відрізняється загальних правил, встановлених в организации);

— умови оплати праці (зокрема розмір тарифної ставки чи посадового окладу працівник, доплати, надбавки і заохочувальні выплаты);

— види й умови соціального страхування, безпосередньо пов’язані із низькою трудовою діяльністю. У трудовому договорі можуть передбачатися умови про випробування, про нерозголошення охоронюваної законом таємниці (державної, службової комерційної, інший), про обов’язок працівника відпрацювати після навчання не менше від встановленого договором терміну, якщо навчання проводилося з допомогою коштів роботодавця, і навіть інші умови, не що погіршують становище працівника. Умови трудового договору можуть змінитися лише з угоді сторін й у письмовій формах. Трудові договори можуть заключаться:

1) на невизначений срок;

2) визначений термін трохи більше 5 років (терміновий трудового договору); Термінове трудового договору залежить від випадках, коли трудові відносини неможливо знайти встановлено на невизначений термін із урахуванням характеру майбутньої роботи, чи умов його виконання. Термінове трудового договору відрізняється від договору, укладеного на невизначений срок:

1) можливістю роботодавцеві припинити трудові відносини з працівником після закінчення терміну договору без вказівки жодних додаткових причин;

2) добровільним відмовою працівника від права на звільнення за власним бажанням протягом усього терміну договору. Якщо трудовому договорі не обговорено термін дії, то договір вважається ув’язненим на невизначений термін. Що стосується, якщо жодна зі сторін не зажадала розірвання термінового трудового договору через відкликання спливанням термін, а працівник продовжує роботу після закінчення терміну трудового договору, трудового договору вважається ув’язненим на невизначений термін. Забороняється висновок термінових трудових угод цілях відхилення від надання правий і гарантій, передбачених працівникам, із якими полягає трудового договору на невизначений термін. Термінове трудового договору може полягати з ініціативи роботодавця або працівника: — для заміни тимчасово відсутнього працівника, на яких відповідно до законом зберігається робоче місце; - тимчасово виконання тимчасових (до 2 місяців) робіт, і навіть сезонних робіт, як у силу природних умов робота може проводитися тільки протягом визначеного періоду времени (сезона); - з особами які надходять працювати у створенні, які працюють у районах

Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостям, якщо це пов’язано з переїздом доречно роботи; - з проведення термінових робіт з запобігання нещасним випадків, аварій, катастроф, епідемій, епізоотії, і навіть усунення наслідків зазначених та інших надзвичайних обставин; - з особами, які надходять працювати у створенні - суб'єкти малого підприємництва з чисельністю до 40 працівників (в організаціях роздрібної торгівлі, і побутового обслуговування — до 25 працівників), і навіть роботодавцям — фізичних осіб; - з особами направляемыми працювати зарубіжних країн; - щодо робіт, виходять далеко за межі звичайній діяльності організації (реконструкція, монтажні, пусконалагоджувальні та інші праці), і навіть щодо робіт, що з явно тимчасовим (до один рік) розширенням виробництва чи обсягу надання послуг; - з особами, які надходять працювати у створенні, створені але явно певний період або заради виконання явно певної роботи; - з особами, прийнятими до виконання явно певної роботи у випадках, коли її виконання (завершення) може бути визначено конкретної датою; - для робіт, які безпосередньо пов’язані зі стажуванням і професійним навчанням працівника; - з особами, які навчаються по денним формам навчання; - з особами, які працюють у цієї організації за сумісництвом; - з пенсіонерами віком, ні з особами, яким станом здоров’ю відповідно до медичним укладанням дозволена робота виключно тимчасового характеру; - з творчими працівниками масової інформації, організацій кінематографії, театрів, театральних і концертних організацій, цирків й іншими особами, що у створенні та (чи) виконанні творів, професійними спортсменами відповідно до переліками професій, затвердженими Урядом Російської Федерації з урахуванням мнения

Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин; - з науковими, педагогічними та інші працівниками, заключившими трудові договори визначений термін в один результаті конкурсу; - у разі обрання визначений термін в один склад виборного органу чи виборну посаду на оплачувану роботу, пов’язану з безпосереднім забезпеченням діяльності членів обраних органів чи посадових осіб, у органах державної влади органах місцевого самоврядування, соціальній та політичні партії інших об'єднаннях; - з керівниками, заступниками керівників держави і головними бухгалтерами організацій, незалежно від своїх організаційно-правових форм власності; - з особами, спрямованими на тимчасові роботи органами служби зайнятість населення, зокрема для проведення суспільних робіт: — за іншими випадках, передбачених федеральними законами.

Забороняється вимагати від працівника виконання роботи зумовленої трудовим договором.

Трудової договір набирає чинності з його підписання працівником роботодавцем, або з дня фактичного припущення працівника роботи з відома або за дорученням роботодавця або його представителя

Робітник зобов’язаний розпочати виконання трудових обов’язків від часу, певного трудовим договором.

Якщо трудовому договорі не обговорено день початку, то працівник повинен розпочати роботу наступного року робочого дня після вступу договору силу. Якщо працівник не почав установлений термін без поважних причин протягом тижня, то трудового договору аннулируется.

Глава 2. Порядок укладання трудового договора

Укладання трудового договору допускається з особами досягли шістнадцяти лет.

У нещасних випадках отримання основного загальної освіти або залишення в відповідність до федеральним законом загальноосвітнього установи трудовий договір можуть укладати особи досягли п’ятнадцяти років, до виконання в вільний від навчання час легкого праці, не причиняющего шкоди його здоров’ю і порушує процес обучения.

Укладання трудового договору з особами, котрі досягли чотирнадцяти років допускається з дозволу котрогось із батьків (опікуна, попечителя) і органу опіки й піклування до участі у створенні й (чи) виконання твори на організаціях кінематографу, театрах без шкоди здоров’я та перемоги моральному развитию.

Забороняється необгрунтовані відмови у висновку трудового договору, оскільки відповідно до Конституції Російської Федерації всіх громадян Російської Федерації рівні перед законом незалежно від статі, раси, кольору шкіри, національності, мови, а й з походження, соціального і посадового становища, освіти, місце проживання (зокрема наявності або відсутність реєстрації за місцем проживання та перебування), і навіть інших обстоятельств.

Забороняється відмовляти у висновку трудового договору жінкам по мотивів, що з вагітністю і наявністю детей.

Забороняється відмовляти у висновку трудового договору працівникам, запрошеним в письмовій формах працювати гаразд перекладу від іншого роботодавця, протягом 1 місяці від дня звільнення з колишнього місця работы.

За вимогою особи, якому відмовлено у у висновку трудового договору, роботодавець зобов’язаний повідомити причину відмови від письмовій форме.

Відмова у укладанні трудового договору може бути у судовому порядке.

Під час укладання трудового договору обличчя, яке надходить працювати, пред’являє роботодавцю: — паспорт, чи іншого документ що посвідчує особу; - трудову книжку, крім випадків, коли трудового договору полягає вперше чи працівник надходить працювати за умов сумісництва; - страхове свідчення державного Пенсійного страхування; - документи військового облік — для військовозобов'язаних й з, які підлягають призову на військову службу; - документ про утворення, про кваліфікацію і наявності спеціальних знань — на час вступу працювати, що вимагає спеціальних знань або спеціального подготовки.

Забороняється вимагати від імені що надходить працювати, документи крім предусмотренных

Під час укладання трудового договору вперше трудова книжка і страхове свідчення державного Пенсійного страхування оформляється работодателем.

Отже прийом працювати без перелічених вище документів не допускается.

Трудова книжка встановленого зразка є основний документ трудової діяльності й виробничий стаж работника.

Роботодавець (за виняток роботодавців — фізичних осіб) зобов’язаний вести трудові книжки кожного працівника, який працював у організації понад п’яти днів, у разі, якщо робота у цієї організації для працівника основной.

У трудову книжку вносяться інформацію про працівника, тією роботі, перекладах в іншу постійну роботи й про звільнення працівника, і навіть підстави припинення трудового договору ЄС і інформацію про нагородження за успіхи у роботі. Відомості про стягнення в трудову книжку не вносяться, за винятком випадків, коли дисциплінарним стягненням є увольнение.

Відомості про працівника записуються на першій сторінці (титулі) трудовий книжки. Прізвище, ім'я і по батькові (повністю, без скорочення чи заміни імені Ілліча та по батькові ініціалами) й час народження вказуються на підставі паспорти чи свідчення про народженні. Освіта — середнє, середню спеціальну і вище — зазначається лише виходячи з документів (атестата, посвідчення, диплома). Запис про незакінченому середньому чи незакінченому вищу освіту також може бути зроблена тільки підставі відповідних документів (студентського квитка, залікової книжки, довідки навчального закладу та т.п.). Професія чи спеціальність записуються у трудовій книжки виходячи з документа про утворення чи іншого належним чином оформленого документа.

Дані про зміна прізвища (наприклад, у зв’язку з взяттям шлюбу чи розірванням шлюбу), освіти (наприклад, у зв’язки Польщі з закінченням ВУЗа) і інші заносять у трудову книжку за місцем останньою роботою виходячи з відповідних документов.

Якщо працівникові у період роботи присвоюється новий розряд, то звідси виробляється відповідна запись.

За бажання працівника інформацію про роботу з сумісництву вносять у трудову книжку за місцем основний роботи з підставу документа, що підтверджує роботу з совместительству.

Записи про причини звільнення повинні виробляється у трудовий книжки в точному відповідність до формулюваннями чинного Трудового Кодексу Російської Федерації і основний посиланням на відповідній статті, пункт.

Днем звільнення вважається останній день минулого роботи. Ця дата і записується в трудову книжку. Трудової договір залежить від письмовій формах, складається у двох примірниках, кожен із яких підписується сторонами. Один примірник трудового договору передається працівникові, інший зберігається в работодателя.

Трудової договір, не оформлений міг би належно, вважається ув’язненим, якщо працівник почав працювати з відома або за дорученням роботодавця або його представника. При фактичному припущення працівника до роботі роботодавець зобов’язаний оформити з нею трудового договору в письмовій формі пізніше трьох днів із дня фактичного припущення працівника до работе.

Прийом працювати оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця, виданих виходячи з укладеного трудового договору. Зміст наказу (розпорядження) роботодавця має відповідати умовам укладеного договора.

Наказ (розпорядження) роботодавця про зарахування працювати оголошується працівникові під розписку в триденний термін від дні до підписання трудового договору. За вимогою працівника роботодавець зобов’язаний видати йому належним чином завірену копію зазначеного наказу (розпорядження). Наказ (розпорядження) про прийомі працювати під розписку має щілиною забезпечити перевірку працівникам правильності оформлення вже укладеного з нею трудового договору. Невиконання роботодавцем цієї вимоги може стати підставою для визнання що у наказі (розпорядженні) окремих умов трудового договору, наявність яких працівником заперечується (наприклад, умови про тимчасове характері роботи, встановити випробувального терміну), недействительными.

Під час прийому працювати роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника з що діють у організації правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими локальними нормативними актами, що стосуються трудовий функції працівника, колективним договорам.

Під час укладання трудового договору угодою сторін то, можливо зумовлено випробування працівника з метою перевірки відповідності дорученої работе.

Умова про випробування має зазначене в трудовому договорі. Відсутність в трудовому договорі умови випробування означає, що працівник прийнято без испытания.

Випробування прийому працювати не встановлюється для:

— осіб вступників на конкурсу на заміщення відповідній посаді, проведеного порядку встановленому законом;

— вагітних женщин;

— осіб які досягли віку вісімнадцяти лет;

— осіб закінчив освітні установи початкового, середньої й вищої професійної освіти і вперше які поступили на отриманої специальности;

— осіб обраних (вибраних) на обрану посаду на оплачувану работу;

— осіб запрошених працювати гаразд перекладу від іншого роботодавця узгодженням між работодателями;

— у деяких випадках, передбачених Трудовим кодексом, иными

Федеральними законів і колективним договором.

Термін випробування неспроможна перевищувати трьох місяців і, а керівників організацій та заступників, головних бухгалтерів та їхніх заступників, керівників філій, представництв та інших відособлених структурних підрозділів організацій — шість місяців, якщо інше встановлено Федеральним законом.

Вчасно випробування не зараховуються період тимчасової непрацездатності працівника та інші періоду, що він фактично був відсутній на работе.

У пропонованих випадках дію іспитового терміну триває і після перерви має перевищувати термінів, встановлених законом.

Якщо роботодавець встановив випробувальний термін, що перевищував встановлений законом межа, та був вже після закінчення законного терміну випробування звільнив працівника як і витримав випробування, звільнення визнається незаконним, навіть якщо воно і відбулося у межах терміну, незаконно встановленого работодателем.

При неудовлетворенном результаті випробування роботодавець проти неї до закінчення терміну випробування розірвати трудового договору з працівником, попередивши його це у письмовій формах пізніше як по дні з зазначенням причин, що послужили підставою визнання його не витримали випробування. Рішення роботодавця працівник проти неї оскаржити у судовому порядке.

При неудовлетворенном результаті випробування розірвання трудового договору виробляється не враховуючи думки відповідного профспілкового органу і виплати вихідного пособия.

Якщо термін випробування минув, а працівник продовжує роботу, він вважається витримали випробування і наступне розірвання трудового договору можлива тільки загальних основаниях.

Коли у період випробування працівник встановить, що запропонована йому робота перестав бути йому підходящої, він проти неї розірвати трудового договору за власним бажанням, попередивши звідси роботодавця в письмовій формах упродовж трьох дня.

Глава 3. Підстави і Порядок зміни трудового договора

Переклад в іншу постійну роботу у тієї ж організації з ініціативи роботодавця, тобто зміна трудовий функції чи зміну істотних умов трудового договору, так само як переклад на постійну роботу у іншу організацію або у іншу місцевість разом із організацією можлива тільки з письмової згоди работника.

Працівника, потребує відповідність до медичним укладанням в наданні іншої, роботодавець зобов’язаний з його згодою перевести в іншу наявну роботу, не протипоказану йому за стану здоровья.

Не є переведенням іншу постійну роботи й не вимагає згоди працівника переміщення його тією ж організації інше робоче місце, в інше структурне підрозділ цієї організації у тієї місцині, доручення роботи з іншому механізмі чи агрегаті, якщо це тягне за собою зміну трудовий функції та істотних умов трудового договора.

Отже точне дотримання умов трудового договору необхідне стабільності трудових отношений.

Не можуть вводитися зміни істотних умов трудового договору, що погіршують становище працівника проти умовами колективного договору, соглашения.

Що стосується через виробничу необхідність роботодавець проти неї переводити працівника терміном до місяця на не зумовлену трудовим договором роботу у тієї ж організації з праці по виконуваної роботі, але з нижчий від середнього заробітку за старою роботі. Такий переклад допускається задля унеможливлення катастрофи, виробленої аварії чи усунення наслідків катастрофи, аварії чи стихійного лиха; для запобігання нещасним випадків, простою, знищення чи псування майна, а як і для заміщення відсутнього працівника. У цьому працівник може бути перекладений роботу протипоказану йому за стану здоровья.

Тривалість перекладу в іншу роботу для заміщення іншого працівника не порушують умови трудового договору, якщо договір, звісно, не містить вказівок про конкретного робочого места.

Умови і Порядок оплати робіт з тимчасовому заміщенню відсутнього працівника можуть бути обумовлені у трудовому договоре.

При зміні власника майна організації новий власник пізніше трьох місяців і від часу виникнення в нього права власності проти неї розірвати трудового договору з керівником організації, його заступник й головним бухгалтером.

Зміна власника майна організації перестав бути основою розірвання трудових договорів із іншими працівниками організації; зменшення кількості чи штату працівників можлива тільки після державної реєстрації речових переходу права собственности.

Роботодавець зобов’язаний зняти з роботи работника:

— Появи на роботі у стані алкогольного, наркотичного і токсичного опьянения;

— Не що пройшов установленому порядку навчання й перевірку знань і навиків у сфері охорони труда;

— Не що пройшов установленому порядку обов’язкової попередньої чи періодичний медичний осмотр;

— При виявленні відповідно до медичним укладанням протипоказань до виконання працівником роботи передбаченої трудовим договором;

— За вимогою органів прокуратури та посадових осіб, уповноважених федеральними законів і іншими нормативними правовими актами, та інших випадках, передбачених федеральними законів і іншими нормативними актами.

— Роботодавець усуває роботи працівника весь період часу усунення обставин, що з’явилися основою усунення від праці чи недопущення до работе.

Отже, усунення з посади — припинення виконання працівником своїх трудових обов’язків без нарахування заробітної платы.

У нещасних випадках усунення від праці працівника, який пройшов навчання й перевірку знань і навиків у сфері охорони праці або обов’язковий попередній чи періодичний медичний огляд за свою провину, йому виробляється оплата весь час усунення від праці за простой.

Кожен роботодавець зацікавлений у стійкості трудових правовідносин. Поняття «припинення трудового договору» є спільною. Воно охоплює всі підстави закінчення дії цього договору. Застосовується як і термін «звільнення». Цей термін пов’язані з наявністю чи відсутністю волевиявлення сторін. Наприклад вступ до чинність закону рішення суду, яким працівник засуджений до позбавлення свободы.

Звільнення самостійний юридичний акт, результат розірвання договора.

Припинення трудового договору настає лише за наявності при цьому законних оснований. 4

Глава 4. Підстави і Порядок розірвання трудового договора

Підставами припинення трудового договору являются:

— угоду сторон;

— витікання терміну трудового договору, крім випадків, коли трудові відносини фактично/ мають і жодна зі сторін не зажадала їх прекращения;

— розірвання трудового договору з ініціативи работника;

— розірвання трудового договору з ініціативи работодателя;

— переклад працівника на його прохання чи з його згодою працювати до іншого роботодавця чи перехід на виборну роботу (посаду) ____________________________________________________________________

4 К. Н. Гусов, В. М. Толкунова Трудове право Росії: Підручник, М.; 2001. с.

237

— відмова працівника від роботи у зв’язку з зміною істотних умов трудового договора;

— відмова працівника від перекладу в іншу роботу внаслідок стану здоров’я відповідно до медичним заключением;

— відмова працівника від переведення гривень у через відкликання переміщенням роботодавця до іншої местность;

— обставини які залежать від волі сторон;

— порушення встановлених Трудовим кодексом або іншим суб'єктам федеральним законом правил висновок трудового договору, якщо це порушення виключає можливості продовження работы.

Трудової договір можливо, у час розірвано за погодженням сторін трудового договора.

Така ж угода має визначити термін (дату), із настанням якого договір прекращается.

Термінове трудового договору розривається зі спливання строку його дії, про ніж працівник може бути попереджений в письмовій формах щонайменше як по дні до увольнения.

Робітник проти неї розірвати трудового договору, попередивши звідси роботодавця в письмовій формах понад дві недели.

За угодою між працівником роботодавцем трудового договору може бути розірваний, і до закінчення терміну про увольнении.

Коли ж заяву працівника про звільнення і на його ініціативи (власним бажанням) зумовлено не можливістю продовження їм роботи (зарахування в освітнє установа, вихід за рахунок пенсій та інші випадки), соціальній та випадках встановленого порушення роботодавцем законів та інших нормативних правових актів, містять норми трудового права, умов колективного договору, угоди, хоч трудового договору роботодавець зобов’язаний розірвати трудового договору в строк, вказаний у заяві работника.

До закінчення терміну попередження про звільнення працівник проти неї в час відкликати своє заяву. Звільнення у разі не виробляється, якби його місце не запрошений у будь-якій письмовій формах інший працівник, якій у відповідність до Трудовим Кодексом й іншими федеральними законами може бути відмовлено у укладанні трудового договора.

Після закінчення терміну попередження про звільнення працівник проти неї припинити роботу. Останнього роботи роботодавець зобов’язаний видати працівникові трудову книжку, інших документів, пов’язані з роботою, по письмової заяви працівника і «зробити з нею остаточний расчет.

Якщо з закінченні терміну попередження про звільнення трудового договору не розірвали і працівник не наполягає на звільнення, то дію трудового договору продолжается.

Ніякі причини що неспроможні бути підставою щоб роботодавець затримав звільнення працівника після закінчення всього два тижні з подачі їм всі заяви про розірвання трудового договора.

Подача працівником всі заяви про розірвання трудового договору виключає можливості звільнення з ініціативи з ініціативи роботодавця до закінчення двотижневого терміну, для цього є відповідні підстави (наприклад, під час проведення працівником прогулу упродовж такого срока).

Трудової договір може бути розірваний в случаях:

1. ліквідації організації або припинення діяльності роботодавцем — фізичним лицом;

2. зменшення кількості чи штату працівників организации;

3. невідповідності працівників займаній посаді чи виконуваної роботі вследствие:

— стану здоров’я відповідно до медичним заключением;

— недостатньою кваліфікації, підтвердженої результатами аттестации;

4. зміни власника майна організації (щодо керівника організації, їхніх заступників і головного бухгалтера);

5. кількаразового невиконання працівником без поважних причин трудових обов’язків, якщо має дисциплінарне взыскание;

6. однократного грубого порушення працівником трудових обязанностей:

— прогулу (відсутності робочому місці без поважних причин понад чотири години поспіль у протягом робочого дня);

— поява на роботі у стані алкогольного, наркотичного чи іншого токсичного опьянения

— розголошення охоронюваної законом таємниці, стала відомою працівникові у зв’язку з виконанням їм трудових обязанностей

— скоєння на роботі розкрадання (зокрема дрібного) чужого майна, розтрати, навмисного знищення чи пошкодження, встановлених хто розпочав чинність закону вироком суду, або постановою органу, уповноваженого застосування адміністративних взысканий;

— порушення працівником вимог щодо охорони праці, якщо це порушення призвело до у себе тяжкі наслідки (нещасний випадок з виробництва, аварія, катастрофа) або явно створювало реальну загрозу наступу тяжких последствий;

7. скоєння винних дій працівником, безпосередньо обслуговуючим грошові чи товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати до нього з боку работодателя;

8. скоєння працівником, виконуючим виховні функції, аморального вчинку, несумісного з продовженням даної работы;

9. прийняті необгрунтовані рішення керівником організації (філії, представництва), його заступник чи головний бухгалтер, що спричинило у себе порушення схоронності майна, неправомірне його використання або інших збитків майну организации;

10. однократного грубого порушення керівником організації (філії, представництва), його заступники своїх трудових обязанностей;

11. уявлення працівником роботодавцю підроблених документів або явно неправдивих відомостей під час укладання трудового договора;

12. припинення допуску до державну таємницю, якщо виконувана робота вимагає доступу до державної тайне;

13. передбачених трудовим угодою з керівником організації, членами колегіального виконавчого органу организации;

14. за іншими випадках, встановлених Трудовим Кодексом й іншими федеральними законами.

Не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця під час тимчасової працездатності, при під час перебування у отпуске.

Отже., перелік підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця є свого роду гарантією від довільних необгрунтованих звільнень работников.

Під час ухвалення рішення про взаємне скорочення чисельності чи штату працівників організації та можливий розірвання трудових договорів із працівниками роботодавець зобов’язаний письмовій формах повідомити звідси виборному профспілковому органу на початок проведення відповідних заходів, а разі, якщо рішення про скорочення чисельності чи штабу працівників організації можуть призвести до масової звільнення працівників — пізніше як місяці на початок проведення відповідних мероприятий.

Звільнення працівників, є членами профспілки, здійснюється з урахуванням мотивованого думки виборного профспілкового органу даної организации.

Трудової договір підлягає припинення за такими обставинам, не залежать від волі сторон:

1. заклик працівника на військову службу чи напрямок його за заменяющую її альтернативну громадянську службу;

2. відновлення на роботі працівника, раніше виконував роботу, у вирішенні державної інспекції чи суда;

3. необрання на должность;

4. осуд працівника покарання, що виключає продовження колишньої роботи, відповідно до вироком суду, хто розпочав законну силу;

5. визнання працівника повністю непрацездатним відповідно до медичним заключением;

6. смерть працівника або роботодавця — фізичної особи мертвим чи безвісно отсутствующим;

7. наступ надзвичайних обставин, що перешкоджають продовження трудових відносин (воєнних дій, катастрофа, стихійне лихо, велика аварія, епідемія та інші надзвичайні обставини), якщо це обставина визнано рішенням Уряди Российской

Федерації чи органу структурі державної влади відповідного субъекта

Російської Федерації. Трудової договір припиняється разі порушення встановлених Трудовим Кодексом й іншим федеральним законом правил реєстрації, якщо порушення цих правил виключає можливості роботи у таких случаях:

— висновок трудового договору порушенні суду про позбавлення нас конкретної особи право обіймати певне місце праці чи займатися певною деятельностью;

— висновок трудового договору виконання роботи, противопоказанной цій особі за станом здоров’я відповідно до медичним заключением;

— відсутність відповідного документа про утворення, якщо виконання роботи вимагає спеціальних знань у відповідність до федеральним законом або іншим суб'єктам нормативним правовим актом;

— за іншими випадках, передбачених федеральним законом.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою