Ответственность юридичної особи чи громадянина за шкода, заподіяний його працівником

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Право


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Ответственность юридичної особи чи громадянина за шкода, заподіяний його працівником.

Ответственность за шкода, заподіяний державними органами, органами місцевого самоврядування, і навіть їх посадовими особами. Відповідальність за шкода, заподіяний незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури й суду.

Статья 1068. Відповідальність юридичної особи чи громадянина за шкода, заподіяний його працівником

1. Юридична обличчя або громадянин відшкодовує шкода, заподіяний його працівником у виконанні трудових (службових, посадових) обов’язків. Що стосується правилам, передбачених справжньої главою, працівниками зізнаються громадяни, виконують роботу в підставі трудового договору (контракту), і навіть громадяни, виконують роботу з цивільно-правовому договору, при цьому вони діяли чи рідні мають були діяти за завданням відповідного юридичного особи чи громадянина і його контролювати безпечним веденням робіт.

2. Господарські товариства виробничі кооперативи відшкодовують шкода, заподіяний їх учасниками (членами) під час здійснення останніми підприємницької, виробничої чи іншого діяльності товариства чи кооперативу.

Статья 1069. Відповідальність за шкода, заподіяний державними органами, органами місцевого самоврядування, і навіть їх посадовими особами

Вред, заподіяний громадянинові чи юридичній особі внаслідок незаконних діянь (бездіяльності) державні органи, органів місцевого самоврядування, або посадових осіб цих органів, зокрема внаслідок видання не відповідного закону чи іншому правовому акту акта державний орган чи органу місцевого самоврядування, підлягає відшкодуванню. Шкода відшкодовується за рахунок відповідно скарбниці Російської Федерації, скарбниці суб'єкта Російської Федерації чи скарбниці муніципального освіти.

Статья 1070. Відповідальність за шкода, заподіяний незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури й суду

1. Шкідливість, заподіяний громадянинові внаслідок незаконного осуду, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як заходи припинення укладання під варту чи підписки про невиїзд, незаконного накладення адміністративного стягнення як арешту чи виправні роботи, відшкодовується з допомогою скарбниці Російської Федерації, а випадках, передбачені законами, за рахунок казни суб'єкта Російської Федерації чи скарбниці муніципального освіти у обсязі незалежно від провини посадових осіб органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури й судна у порядку, встановленому законом.

2. Шкода, заподіяний громадянинові чи юридичній особі внаслідок незаконної діяльності органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, не що спричинив наслідків, передбачених пунктом 1 цієї статті, відшкодовується з таких підстав і як, передбачених справжнього Кодексу. Шкода, заподіяний під час здійснення правосуддя, відшкодовується у разі, якщо провину судді встановлено вироком суду, хто розпочав законну силу.

Ответственность за шкода, заподіяний неповнолітніми, недієздатними, обмежено дієздатними, і навіть дієздатними громадянами, нездатними розуміти значення своїх действий.

Статья 1072. Відшкодування шкоди обличчям, застраховавшим свою відповідальність Юридична особа чи громадянин, застраховавшие свою відповідальність гаразд добровільного чи страхування на користь потерпілого, у разі, коли страхове відшкодування замало здобуття права повністю відшкодувати заподіяну шкоду, відшкодовують відмінність між страховим відшкодуванням і фактичним розміром шкоди.

Статья 1073. Відповідальність за шкода, заподіяний неповнолітніми до чотирнадцяти років

1. За шкода, заподіяний неповнолітнім, які досягли чотирнадцяти років (малолітнім), відповідають його (усиновителі) чи опікуни, а то й доведуть, що «збитки виник з вини.

2. Якщо малолітній, що потребує опіки, був у відповідному виховному, у лікарняному закладі, установі соціального захисту населення чи іншому аналогічному установі, яка за закону України є його опікуном), це установа зобов’язане відшкодувати шкода, заподіяний малолітнім, а то й доведе, яка завдає шкоди виник з вини установи.

3. Якщо малолітній завдав шкода тоді, коли він перебував під наглядом освітнього, виховного, лікувального чи іншого установи, зобов’язаного здійснювати його нагляд, або особи, який здійснював нагляд виходячи з договору, цю унікальну установу або приватна особа відпо-відає шкода, а то й доведе, що «збитки виник з її провини у виконанні нагляду.

4. Обов’язок батьків (усиновителів), опікунів, освітніх, виховних, лікувальних і інших установ з відшкодування шкоди, заподіяної малолітнім, точиться з досягненням малолітнім повноліття чи отриманням їм майна, достатнього для відшкодування шкоди. Якщо (усиновителі), опікуни або інших громадян, вказаних у пункті 3 цієї статті, померли або мають достатніх засобів для відшкодування шкоди, заподіяної життю чи здоров’ю потерпілого, а сам причинитель шкоди, став повністю дієздатним, має такі кошти, суд з урахуванням майнового становища потерпілого і завдавача шкоди, і навіть інших обставин вправі ухвалити рішення про відшкодування шкоди в цілому або частково з допомогою самого завдавача шкоди.

Статья 1074. Відповідальність за шкода, заподіяний неповнолітніми віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років

1. Неповнолітні віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років самостійно відповідають за заподіяну шкоду загальних підставах.

2. Що стосується, коли в неповнолітнього віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, немає доходів чи іншого майна, достатніх для відшкодування шкоди, шкода має бути відшкодовано в цілому або в якої бракує частину його батьками (усиновителями) чи попечителем, якщо де вони доведуть, яка завдає шкоди виник з вини. Якщо неповнолітній віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, нужденний в опікуванні, був у відповідному виховному, у лікарняному закладі, установі соціального захисту населення чи іншому аналогічному установі, яка за закону України є його попечителем, цю унікальну установу зобов’язане відшкодувати шкода в цілому або в якої бракує частини, а то й доведе, що найбільшої шкоди виник з її провини.

3. Обов’язок батьків (усиновителів), попечителя і одержувачів відповідного установи відшкодуванню шкоди, заподіяної неповнолітнім віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, припиняється після досягнення котра заподіяла шкоду повноліття або у випадках, коли його до повноліття з’явилися доходи чи інше майно, достатні для відшкодування шкоди, або що він до повноліття придбав дієздатність.

Статья 1075. Відповідальність батьків, позбавлених батьківських прав, за шкода, заподіяний неповнолітніми

На батька, позбавленого батьківських прав, суд може покласти відповідальність за шкода, заподіяний його неповнолітньою дитиною протягом трьох років тому після позбавлення батька батьківських прав, якщо поведінку дитини, що спричинило заподіяння шкоди, стало наслідком неналежного здійснення батьківських обов’язків.

Статья 1076. Відповідальність за шкода, заподіяний громадянином, визнаним недієздатною

1. Шкода, заподіяний громадянином, визнаним недієздатною, відшкодовують його опікун чи організація, зобов’язана здійснювати його нагляд, якщо де вони доведуть, що шкода виник з вини.

2. Обов’язок опікуна чи організації, зобов’язаною нагляду з відшкодування шкоди, заподіяної громадянином, визнаним недієздатною, точиться у разі наступного визнання його дієздатним.

3. Якщо опікун помер або має достатніх засобів для відшкодування шкоди, заподіяної життю чи здоров’ю потерпілого, а сам причинитель шкоди має такі кошти, суд з урахуванням майнового становища потерпілого і завдавача шкоди, і навіть інших обставин вправі ухвалити рішення про відшкодування шкоди в цілому або частково з допомогою самого завдавача шкоди.

Статья 1077. Відповідальність за шкода, заподіяний громадянином, визнаним обмежено дієздатним

Вред, заподіяний громадянином, обмеженим в дієздатності внаслідок зловживання спиртними напоями чи наркотичними засобами, відшкодовується самим завдавачем шкоди.

Статья 1078. Відповідальність за шкода, заподіяний громадянином, нездатним розуміти значення своїх дій

1. Дієздатний громадянин чи неповнолітній віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, заподіяла шкода у стані, що він було розуміти значення своїх дій чи керувати ними, і не відповідає за заподіяний їм шкода. Якщо шкода заподіяно життю або здоров’ю потерпілого, суд можна з урахуванням майнового становища потерпілого і завдавача шкоди, і навіть інших обставин покласти обов’язок з відшкодування шкоди в цілому або частково на завдавача шкоди.

2. Причинитель шкоди не звільняється з відповідальності, коли самого навів себе у стан, в якому було розуміти значення своїх дій чи керувати ними, вживанням спиртних напоїв, наркотичних коштів чи іншим чином.

3. Якщо шкода заподіяно обличчям, якої могла розуміти значення своїх дій чи керувати ними внаслідок психічного розладу, обов’язок відшкодувати шкода може лягти судом на які проживають разом із цим обличчям його працездатних чоловіка, батьків, повнолітніх дітей, які знали про психічному розладі завдавача шкоди, але з порушували питання визнання його недееспособным.

Ответственность за шкода, заподіяний джерелом підвищеної опасности.

Статья 1079. Відповідальність за шкода, заподіяний діяльністю, що створює підвищену небезпеку обману оточуючих

1. Юридичні обличчя і громадяни, діяльність яких пов’язане із підвищеною небезпекою для оточуючих (використання транспортних засобів, механізмів, електричної енергії високої напруги, атомної енергії, вибухових речовин, сильнодіючих отрут тощо.; здійснення будівельної й інший, що з нею роботи і ін.), зобов’язані відшкодувати шкода, заподіяний джерелом підвищеної небезпеки, а то й доведуть, що найбільшої шкоди виник внаслідок непереборної сили, чи наміру потерпілого. Власник джерела підвищеної небезпеки може бути звільнений судом від відповідальності в цілому або частково також із підставах, передбачених справжнього Кодексу. Обов’язок відшкодування шкоди доручається юридична особа чи громадянина, які володіють джерелом підвищеної небезпеки на праві власності, правах повного господарського ведення чи праві оперативно керувати або на іншому законних підставах (на праві оренди, за дорученням на право управління транспортним засобом, з розпорядження відповідного органу про передачу йому джерела підвищеної небезпеки, і т.п.).

2. Власник джерела підвищеної небезпеки і не відповідає за шкода, заподіяний цим джерелом, якщо доведе, що джерело вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших. Відповідальність за шкода, заподіяний джерелом підвищеної небезпеки, у разі несуть особи, протиправно які заволоділи джерелом. За наявності провини власника джерела підвищеної небезпеки у протиправному вилучення цього джерела з його володіння відповідальність може лягти як у власника, і в наявності, протиправно завладевшее джерелом підвищеної небезпеки.

3. Власники джерела підвищеної небезпеки солідарно відповідають за шкода, заподіяний внаслідок взаємодії самих джерел (зіткнення транспортних засобів і т.п.) третіх осіб з підстав, передбачених пунктом 1 цієї статті. Шкідливість, заподіяний внаслідок взаємодії джерел підвищеної небезпеки їх власникам, відшкодовується загальних основаниях.

Список литературы

Для підготовки даної роботи було використані матеріали із російського сайту internet

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою