Бытовой поспіль

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Право


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Бытовой подряд

Русецкий Олександр Евгеньевич

1. За договором побутового підряду підрядчик, здійснює відповідну підприємницьку діяльність, зобов’язується виконати за завданням громадянина (замовника) певну роботу, призначену задовольняти побутові й інші особисті потреби замовника, а замовник зобов’язується прийняти Європу і оплатити роботу. (ст. 730 ДК).

Особенности договору підряду:

Подрядчиком за договором побутового підряду можуть виступати лише організації та громадяни, здійснюють підприємницьку діяльність, а замовником — лише громадяни. Результат роботи призначається задоволення побутових чи інших особистих потреб замовника. Результат виконаної роботи неспроможна використовуватися для підприємницької чи іншого мети, не що з побутовим чи особистим споживанням.

5. Ціна. Ціна роботи у договорі побутового підряду визначається угодою сторін не може бути вище яка встановлюється чи регульованої відповідними державними органами. Робота оплачується замовником після його введення підрядчиком. З люб’язної згоди замовника робота то, можливо оплачена їм під час укладанні договору в цілому або шляхом видачі авансу.

Согласно пп. 1 — 3 статті 709 ДК ціна підряду, куди входять витрати підрядника, і його винагороду, може визначатися по-різному. По-перше, ціна то, можливо позначена з тексту договору, що практикується при невеликий обсяг підрядних робіт. По-друге, у договорі може бути зазначений спосіб визначення ціни (наприклад, котирування певного ринку чи біржі), що у практиці буває рідко. По-третє, ціна визначається кошторисом, що містить постатейний перелік витрат з виконання робіт, додається до договору і є його частиною.

Также у побутовій підряді ціни можуть регулюватися відповідними державними органами, й у таких випадках вони вказуються в обов’язкових для сторін прейскурантах.

7. Поспіль належить до договорів, у яких необхідно чітке визначення термінів виконання, особливо в великих їх обсягах. Це послідовному ходу робіт і своєчасному їх завершення, а дає підстави замовнику перевіряти хід робіт і вчасно приймати заходи до належному виконання.

Начальный і кінцевий терміни виконання є за змістом п. 1 ст. 708 ДК суттєвими умовами договору підряду. Отже, за її відсутності договір вважається неукладеною. Проте за невеликий обсяг робіт і коротких термінах їх виконання у встановленні початкового терміну не потрібно, і замовник практично неможливо перевіряти його дотримання. Закон про захист споживачів не вимагає обов’язкового вказівки у договорі виконання робіт їх початкового терміну (ст. 27 Закону), це, звісно, і можуть.

В силу абз. 2 п. 1 статті 708 підрядник за загальним правилу відповідає порушення кожного з за встановлені строки виконання: початкового, проміжного, кінцевого. Така відповідальність підрядчика призведе до обов’язки відшкодувати збитки, завдані порушенням терміну (ст. 393 ДК). При порушенні терміну виконання робіт може також взыскиваться неустойка, якщо її встановлено договором чи законом.

В силу п. 5 ст. 28 закону про захисту споживачів, у разі порушення за встановлені строки початку будівництва і закінчення роботи виконавець сплачує споживачеві кожний день прострочення пеню у вигляді 3% ціни виконання роботи.

В зв’язки України із правилами п. 2 ст. 708 слід пам’ятати, що строки у договорі підряду можуть змінитися й у випадках, передбачені законами. У самому ДК містяться кілька норм з цього приводу: ст. 450, яка припускає зміна договору за його істотному порушенні інший стороною, ст. 451, що передбачає перегляд договірних умов у зв’язки України із істотним зміною обставин, ст. 60, дає замовнику право вимагати дострокового виконання при реорганізації юридичної особи.

8. Ризик випадкової загибель чи випадкового ушкодження результату виконаної роботи до її приймання замовником несе підрядчик (ст. 705 ДК).

9. Відповідальність.

Ст. 737 ДК встановлює, у разі виявлення недоліків під час приймання результату роботи, чи під час її використання замовник може протягом цілого загальних термінів, передбачених статтею 725 ДК, а при наявності гарантійних строків у протягом цих термінів свій вибір здійснити одна з передбачених у статті 723 ДК прав або зажадати безоплатного повторного виконання роботи, чи відшкодування понесених їм витрат на виправлення недоліків своїми засобами чи третіми особами.

А ст. 30, 31 закону про захисту споживачів встановлюють терміни, протягом яких підрядчик зобов’язаний виконати вимоги замовника по приводу недоліків виконаної роботи.

Таким чином, відповідальність за неналежне виконання договору побутового підряду визначається ст. 723 і 737 ДК і ст 30, 31 закону про захисту споживачів.

10. Зміна можливо. Наприклад, ст. 708 ДК, яка регламентує терміни виконання роботи, свідчить, що у договорі підряду початковий, кінцевий і проміжні терміни виконання роботи можуть змінитися у випадках і гаразд, передбачених договором.

11. Так. При порушення строків задоволення вимог замовника, передбачених ст. 30, 31 закону про захисту споживачів, підрядчик сплачує замовнику неустойку у вигляді 3% від ціни роботи, і якщо ціна роботи договором не визначено, — 3% від ціни замовлення кожний день прострочення, але з більш ціни до праці (загальної ціни замовлення). Розраховується неустойка виходячи з ціни роботи, існуючої на даний момент задоволення вимоги замовника, і якщо воно добровільно задоволено був, — на день винесення рішення про стягнення неустойки.

13. Закон про захист споживачів. Правила побутового обслуговування населення, Правилах надання послуг за технічному обслуговування та ремонту автомототранспортных коштів. Правилах надання комунальних послуг і надання з вивезенню твердих і рідких побутових відходів. Правилах надання готельних послуг та інших.

Список литературы

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайту internet

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою