Лев Миколайович Гумилев

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Геологія


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Лев Миколайович Гумільов. Бібліографічний указатель

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

1948

1. Тези на здобуття ученого ступеня кандидата історично наук: Політична історія першого тюркського каганату: (546−659). — Л., 1948. — 2с. — Ленингр. держ. ун-т.

1949

2. Статуетки воїнів з Туюк-Мазара //Збірник музею антропології і етнографії. — М. — Л. 1949. — T. XII. — З 232−253 1958

3. Північна кордон Китаю. — Л., 1958. — Рукопись.

4. Передмова //Тібетські народних пісень /Пер. з китайською А. Клещенко. — М., 1958. — З. 5- 10.

1959

5. Динлинская проблема: (Перегляд гіпотези Р. Є. Грумм-Гржимайло у світі нових історичних і археологічних матеріалів). //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. — 1959. — Т. 91, N 1. — З. 17−26.

6. Теракотові фігурки мавп з Хотана: (Досвід інтерпретації) //Повідомлення державного Ермітажу. — 1959. — Т. 16 — З 55−57.

7. Алтайська гілка тюрок-тугю //Рад. археологія. — 1959. — N 1. — З. 105- 114.

8. Эфталиты та його сусіди в IV столітті //Вісник стародавньої історії - 1959. — N 1. — З. 129- 140.

9. Удельно-лествичная система у тюрків в VI-VIII століттях: (До питання ранніх формах державності) //Рад. етнографія 1959. — N 3. — З. 11−25.

10. Азіатський джерело чуваського народного мистецтва //Рад Чувашія. — 1959. — 18 авг.

1960

11. Хунну: Серединна Азія у часи (АН СРСР. Ин-вост. літ-ри. 1960. — 291 з. — 2500.

Рец.: 1) Васильєв До. У. //Вісник стародавньої історії. 1961. -2. — З. 120- 124.

2) Вернадський Р. У. З давньої російської історії Євразії «Хунну «//American Historical Review (New York). — 1961 — N 3. — З. 711−712. 3) Думан Л. І. //Народи Африки й Азії. — 1962. — N 3. — З. 196- 199.

4) Воробйов М. У. //Народи Африки й Азії. — 1962. — N 3.- З. 199−201.

5) Гумільов Л. М. //Вісник давньої російської історії. — 1962. — N 3. — З. 202−210.

6) 3еленский А. М. Книжка Л. М. Гумільова «Хунну «//Матеріали відділенням етнографії /Геогр. об-во СРСР [+1]. — Л., 1962. — Частина II. — З. 54−63. — На обл. «Матеріали по етнографії «.

7) У державному Ермітажі і Ленінградському відділенні Інституту народів Азії АН СРСР: Обговорення книжки «Хунну «і рецензії її у До. У. Васильєва //Вісник давньої російської історії. — 1962. — N 3. — З. 202−210.

8) Руденко З. І. До питання про історичному синтезе:

По приводу однієї дискусії //Доповіді по етнографії /Геогр. т-во СРСР. — 1965. — Вип. 1 (4). — З- 59−65.

12. Війна 589 р. і Гератская битва //Изв. Академії наук Таджицькій РСР /Відділення громадських наук. — 1960. — Т. 2(23). — З. 61−74.

13. Географічні роботи М. Я. Бичурина у московському Центральному державному архіві письменників Татарської АРСР //М. Я. Бичурин (Иакинф). Збори відомостей по історичної географії Східної і Серединної Азії. — Чебоксар, 1960. — З. 3- 14. — Співавтор: М. Ф. Хван.

14. Китайська хронологічна термінологія в працях М. Я. Бичурина і натомість світової історії //М. Я. Бичурин (Иакинф). Збори відомостей по історичної географії Східної і Серединної Азії. — Чебоксар. 1960. — З. 643−673.

15. Таласская битва 36 р. е. //Дослідження з історії культури народів Сходу: Збірник на вшанування академіка І. А. Орбели. -М. -Л. 1960. — З. 161- 166.

16. Бахрам Чубин: (Досвід критики джерел) //Проблеми сходознавства. — 1960. — N 3. — С. 228−241.

17. Легенда і дійсність в давньої російської історії Тибету //Вісник історії Другої світової культури. — 1960. — N 3. — З. 103- 113.

18. Деякі запитання історії хуннов //Вісник стародавньої історії. — 1960. — N 4. — З. 120- 125.

1961

19. Давні тюрки VI-VIII ст.: Автореф. дисс. на соиск. уч. ступеня доктора іст. наук /Ленінградський держ. ун-т. — Л., 1961. — 28 с.

20. Давні тюрки: Історія Серединної Азії за межею давнини і Середньовіччя: (VI-VIII ст.): Дисс. на соиск. уч. ступеня доктора іст. наук. — Л., 1935- 1961. — 753 л. — Рукопись.

21. Велика распря у першому тюркському каганаті у світі візантійських джерел //Візантійський временник. — 1961. — Т. ХХ. — З. 75−89.

22. Григорій Юхимович Грумм-Гржимайло як історик Азії //Матеріали по відділенню етнографії /Геогр. т-во СРСР. — М., 1961. — Частина 1. — З. 49−58. — на обл.: Матеріали по этнографии.

23. Орди і племена в давніх тюрків і уйгурів //Матеріали відділенням етнографії /Геогр. т-во СРСР. — Л., 1961. — Частина I. — З. 15−26. — На обл.: Матеріали по этнографии.

24. Три зниклих народу //Країни Рад і народи Сходу: Географія, етнографія, історія. — М., 1961. — Вип. II. — З. 103- 111.

1962

25. Подвиг Бахрама Чубины: Добірка й переклад джерел, вступна стаття «Битва при Герате «і коментар Л. М. Гумільова. — Л.: Вид-во держ. Ермітажу. 1962. — 40 з., 5 л. илл.

26. Хазарське поховання і важливе місце, де стояли Итиль //Повідомлення Державного Ермітажу, — Л., 1962. — T. XXII. — С. 56−58.

27. Хунно-китайская війна III-II ст. е. //Древній світ: Збірник статей: Академікові Василя Васильовича Струве. — М. 1962. — З. 410−417.

28. Хазарская Атлантида //Азія й Африка сьогодні. — 1962. — N 2. — С. 52−53. — Співавтор: А. Алексин.

1963

29. Гуни //Рад. історична енциклопедія. — Т.4. — Стлб. 889−891.

30. Каспій, клімат і кочівники //Праці суспільства історії, археології і етнографії /Казанський держ. ун-т їм. У. І. Ульянова-Леніна. — 1963. — T. I (36). — З. 41−55. — Співавтор: А. А. Алексин.

31. Що стосується інтерпретації Уланкомской написи //Рад. археологія. — 1963. — N 1. — З. 295−298.

32. Пульс клімату //Комсом. щоправда. — 1963. — 27 июля.

1964

33. Хазарія і Каспій: (Ландшафт і етнос): I //Вісник Ленінградського ун-ту. — 1964. — N 6. вип. I. — З. 83−95.

34. І це. на анг. з. Khazaria and Caspian: (Landscape and Ethnos): Part I //Soviet Geography (New York). — 1964. — Vol. 5, N 6. — P 54−68.

35. Хазарія і Терек: (Ландшафт і етнос): II //Вісник Ленінградського ун-ту. — 1964. — N 24. вип. 4. — З. 78−88.

36. І це. на анг. з. Khazaria and Terek: (Landscape and Ethnos: II //Soviet Geography (New York). — 1966. — Vol. VII. N 2. -P. 14−26.

37. Де вона. Хазарія? //Тиждень. — 1964. — 7- 13 червня. — Співавтор: Б. І. Кузнецов.

1965

38. Біографія тюркського хана в «Історії «Феофилакта Симокатты, а насправді //Візантійський временник. — 1965. — Т. ХХVI. — З. 67−76.

39. Григорій Юхимович Грумм-Гржимайло — історик монгольського і калмыцкого народів //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. — 1965. -Т. 97. вип. I — G. 445−447.

40. Ирано-эфталитская війна в V в. //Altheim Er. Steihl R. Die Araber in der Alten Welt. — Berlin: Walter de Gruyter und Co. 1965. — Bd. 5. Tell 2. — P.S. 507−525.

41. Пам’ятки хазарській культури у дельті Волги //Повідомлення державного Ермітажу. — М. — Л. 1965. — Т. ХХVI. — З. 49−51.

42. Що стосується предмета історичної географії: (Ландшафт і етнос): III //Вісник Ленінградського ун-ту. — 1965. -.N 18, вип. 3. — З. 112- 120.

43. І це, на анг. з. On the Subject pf Historical Geography: (Landscape and Ethnos): III // Soviet Geography (New York). — 1966. — Vol. VII. N 2. — P. 27−35.

44. Распря 1980-х років VI століття тюркському каганаті //Доповіді по етнографії /Геогр. т-во СРСР. — Л. 1965. — Вип. I (4). — З. 66−69.

Диспут з доповіді Л. М. Гумилева:

1) Маршак Б. І. Заперечення Л. М. Гумільову //Саме там. — З. 67−79.

2) Гумільов Л. М. Відповідь Б. І. Маршаку //Саме там. — З. 78−87.

3) Хван М. Ф. Дату — Бугя — хан// Саме там. — З. 88−93.

45 Сусіди хозар //Країни Рад і народи Сходу. — 1965. — N 14. — З. 127- 142.

46. Рец. на книжку: З. Р. Кляшторний. Древнетюркские рунічні пам’ятники як джерело з історії Середню Азію. — М. 1964 //Народи Африки й Азії. — 1965. — N 6. — З. 175- 179.

47. Les fluctuation du niveau de la mer Caspicnne: Variations climatlques et hi. stoire de peuples momades au sud de la plaine Russe // Cahiers du monde russe et sovietque (Paris). — 1965. — Vol 6, cahier 3. -P. 331−336.

1966

48. Відкриття Хазарии: (Історико-географічний етюд) /АН СРСР. Ин-т історії народів Азії. — М.: Наука. 1966. — 191 з. з мул. і карт. 15 000.

Рец.: 1) Виноградов Ю. На підступах до Семендеру: Пошуки столиці Хазарин //Грозненський робочий. — 1967. -9 апр.

2) Виноградов У. Б. Відкритий чи Семендер? //Історія СРСР. — 1968. — N 4. — З. 232−233.

3) Кондратов А. Пошуки Волзької Атлантиди //Водний транспорт. — 1967. — 24 июня.

4) Польська Є. Таємниці минулих століть //Рад. Калмикія. — 1967.- 27 сент.

5) Widera, Bruno. Otkrytie Chasarii (Die Entdeckung Chazariens) Zeitschrift fur Geschihtwissenschaft (Berlin). — 1968. -Т. ХУ1. Heft 2. — P.S. 247.

6) Гумільов Л. М. Коли ж тоді Семендер? //Питання історії. — 1969. — N 3. — З. 242−243.

49. Археологічні дослідження П. До. Козлова в аспекті історичної географії //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. — 1966. — Т. 98. вип. 3. — З. 240−246 — Співавтор: З. І. Руденко.

50. Гетерохронностъ зволоження Євразії у минулому: (Ландшафт і етнос): IV //Вісник Ленінградського ун-ту. — 1966. — N-6. вип. I. — С. 62−71.

51. І це. на анг. з. Heierochronism in the Moisture Supply of Eurasia in Antiquity: (Landscape and Ethnos): IV //Soviet Geography (New York). — 1966. — Vol. VII. N 10. — P. 34−45.

52. Гетерохронность зволоження Євразії у середні віки: (Ландшафт і етнос): V //Вісник Ленінградського ун-ту. — 1966. — N 18. вип. 3. — З. 81−90.

53. І це. на анг з. Heterochronism in the Moisture Supply of Eurasia in the Middle Ages: (Landscape and Ethnos): V //Soviet Geography (New York). — 1968. — Vol. IX, N 1. — P. 23−35.

54. Ландшафт і етнос Євразії за історичний період //Читання пам’яті академіка Л. З. Берга у зв’язку з його 90-летием від народження: 16- 18 березня 1966 р.: Тези доповідей. — Л., 1966. — З. 29−31.

55. Монголи XIII в. і. «Слово про похід Ігорів «//Доповіді відділення етнографії/ Геогр. т-во СРСР. — Л., 1966. — Вип. 2. — З. 55−80.

56. І це. на фран. з. Les Mongols su XIII-e siecle et le «Slovo про polku Igoreve «//Cahlers du Monde russe et sovetique (Paris). — 1966. — vol. VIII. N 1. — P. 37−57.

57. Різновікові грунту на степових пісках Дону і пересування народів за історичний період //Изв. АН СРСР: Серія географічна. — 1966. — Т. 1. — З. 11−20. — Співавтор: А. Р. Гаель.

58. І це. на анг. з. Soils of Varions Ages in the Steppe Sands of the Don and the Migration of peoples in historical times //Soviet Geography (New York). — 1968. — Vol. IX, N 7. — P. 575. 589. — Співавтор: A. G. Gael.

59. Витоки ритму кочовий культури Серединної Азії: (Досвід історико-географічного синтезу) //Народи Африки й Азії. — 1966. — N 4.- З. 85−94.

1967

60. Давні тюрки /АН СРСР. Ин-т народів Азії. — М.: Наука, 1967. — 504 з. з карт. — 4800.

Рец.: 1) Максимовский Еге. Прапори на скелях //Вічей. Алма-Ата. — 1968. — 3 янв.

2) Афанасьєв У. //Новий світ, — 1968. — N II. — З. 284.

3) Werner Є. //Zeitschrift fur Geschlchwissenschft (Berlin), — 1968. -ХV1. Heft a/9. -S. 1074- 1077.

4) Hegyi I. //Ethnographia (Budapest). — 1972. — Vol. LXXXIII, N 1. -P. 120- 123.

5) Hegyi I. //Acta Ethnographica Acadenuae Scientiarum Hungarlcal (Bedapest). — 1973. — Т. 22, Fasc. ½. — Р. 244−247.

61. Мітра і Шэнраб //Філологія і закінчилася історія країн зарубіжної Африки: Тези ювілейної науковій конференції Східного факультету, присвяченій 50-річчю Великого Жовтня. — Л.: Вид-во ЛДУ, 1967. — С. 70−71. — Співавтор: Кузнєцов Б. И.

62. Несторіанство і Русь //Доповіді по етнографії /Геогр. т-во СРСР: Відділення етнографії. — Л., Вип. 5. — З. 5−24.

63. Про термін «етнос «//Доповіді відділень і комісій /Геогр. т-во СРСР. — Л., 1967. — Вип. 3: Етнографія. — З. 3- 17.

64. Що стосується «єдиної «географії: (Ландшафт і етнос): VI //Вісник Ленінградського ун-ту. — 1967. — N 6, вип. 1. — З. 120- 129.

65. І це. на анг. з. On the Subject of the Unified Geography: («Landscape and Ethnos «//Soviet Geography (New York). — 1968. -Vol. IX. N 1. -P. 36−46.

66. Про антропогенном чинник ландшафтообразования: (Ландшафт і етнос): VII //Вісник Ленінградського ун-ту. — 1967. — N 24. вып. 4.- З. 102- 112.

67. І це. на анг. з. On the Antropogenic Factor In Landscape Formation: (Landscape and Ethnos) //Soviet geography (New York). — 1968. — Vol. IX. N 7. — P. 590−601.

68. Етнос як //Доповіді відділень і комісій /Геогр. т-во СРСР. — Л. 1967. — Вип. 3: Етнографія. — З. 90- 107.

69. Роль кліматичних коливань історія народів степовій зони Євразії //Історія СРСР. — 1967. — N 1. — З. 53−66.

Отклики: 1) Андріанов Б. А. Деякі зауваження щодо статті Л. М. Гумільова «Роль кліматичних коливань історія народів степовій «зони Євразії «//Історія СРСР. — 1967.- N1. — З. 233−234.

2) Семевский Б. М. До редакції журналу //Історія СРСР. — 1968. N 1. — З. 235.

70. Эфталиты — горці чи степовики? //Вісник стародавньої історії. — 1967. -3. — З. 91−99.

71. New Data on the history of the Khazaris //Acta Archea-Logica Academlae Scientiarum Hungarlcae (Budapest). — 1967. — Т. 19. Fasc. ½. -Р. 61- 103.

1968

72. Древне-монгольская релігія //Доповіді відділень і комісій /Геогр. т-во СРСР. — Л. 1968. — Вип. 5: Етнографія. — З. 31−38.

73. Кочові поховання в дельті Волги //Доповіді по етнографії /Геогр. т-во СРСР: Відділення етнографії. — Л., 1968. — Вип. 6.- З. 33−41.

74. Створення і розпад монгольської Імперії XIII в. //Історія країн Африки й Азії в середньовіччі. — М., 1969. — З. 205−218.

75. Троецарствие у Китаї //Доповіді відділень і комісій /Геогр. т-во СРСР. — Л., 1968. — Вип. 5: Етнографія. — З. 108- 127.

76. Этно-ландшафтные регіони Євразії в історичний період. //Читання пам’яті Льва Семеновича Берга/: VIII-XIV. 1960- 1966. -Л. 1968. — З. 118- 134.

77. Етнос і ландшафт: Історична географія як народознавство //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. — 1968. — Т. 100, вып.3. — З. 193−202.

78. Кочовий побут від розквіту до зникнення //Азія й Африка сьогодні. — 1968. — N 2. — З. 14- 15.

79. Клімат і подальша історія //Знання — сила. — 1968. — N -4. — З: 28−29.

80. Країна Шамбала в легенді й у історії //Азія й Африка сьогодні. — 1968. — N 5. — З. 48−50.

81. Досвід класифікації суспільно-політичних систем древніх кочівників //Studlen zur Geschlchte und Philosophic des Alterums (Budapest). 1962. -P.S. 262−269.

82. To ж, на япон. з //Кокусикан дайгаку дзимбун гаккай киє /Вчені записки гуманітарного Наукового Товариства «Кокусикан «(Токіо). — 1970. — N 12. — З. 11- 19.

83. A kasarok utodai //Kulonenyomat a Tortenelml Szemie (Budapest). — 1968. — ½ szamabol. — З. 11- 18.

1969

84. А. Р. Грумм-Гржимайло: наукова і громадська діяльність //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. — 1969. — Т. 101. вип. 3. — З. 288. — Співавтор: Л. А. Смолянинова.

85. Велич і падіння Стародавнього Тибету //Країни Рад і народи Сходу. — М. 1969. — Вип. VIII: Географія, етнографія, історія. — З. 153- 182.

86. Дві традиції древнетибетской картографії: (Ландшафт і етнос): VIII //Вісник Ленінградського ун-ту. — 1969. — N 24 (Вип. 4). — З. 88- 101. — Співавтор: Б. І. Кузнецов.

87. І це, на анг. з. Two traditions of Ancient Tibetian Cartography// Soviet Geography (New York). — 1970. — Vol. XI. N 7. -P. 565−519.

88. Ирано-эфталитская війна у XXI столітті //Althelm F. und Stiehl H. Die Araler in der Alter Welt (Berlin). 1969. — Bd. 5. Tell 2. — P.S. 507−525.

89. Єдність і розмаїтість степовій культури Євразії у середні віки: (Досвід аналізу) //Народи Африки й Азії. — 1969. — N 3. — З. 78−87.

Отклики: 1) Златкин І. Я. Не синтез, а еклектика //Саме там. — 1969. — N 3. — З. 80−88.

2) Артамонов М. І., Плетньова З. А. Вкотре про степовій культурі //там-таки. — 1970. — N 3. — З. 89−93.

90. І це, на венг. з. A nomad vilag egysede es Sokretusege //Archaeologiai Ekteslto (Budapest). — 1969. — Vol. 96. N 1. — P. 54−617 — Співавтор: Erdelyi Istvan.

1970

91. Пошуки вигаданого царства: (Легенда про «Державі «пресвітера Іоанна «»). — М.: Наука. 1970. — 431 з. — 9500.

Peц.: 1) Соковкин У. Слово про Великої степу //Рад. Киргизія.- 1971. — 9 янв.

2) //Питання філософії. — 1971. — N 1. — З. 153.

3) Куркчи А. //Декоративне мистецтво. — 1971. — N 12.- С. 55.

4) Єфремов Ю. У. Важливе ланка у ланцюзі зв’язків людини із дикою природою //Природа. — 1971. — N 2. — З. 71−84.

5) Нікітін А. Трилисник Великої Степу //Знання — Сила. — 1971. — N3. — З. 48.

6) Рибаков Б. Про подолання самообману //Питання історії. — 1971.- N 3. — З. 152- 159.

7) Мункуев H. Ц. //Народи Африки й Азії. — 1972. — N 1. — З. 1−85- 189.

8) Godzlnski, Stanislaw. Gywilizocjy wielklego Stepu //Niwe ksignzkl (Warzhawa). — 1974. — 15 mal. — P.S. 46−47.

92. Бон: (Давня тибетська релігія) //Доповіді відділень і комісій /Геогр. о-ва СРСР. — Л. 1970. — Вип. 15: Етнографія. — З. 72−90. — Співавтор: Кузнєцов Б. И.

93. До проблеми подій, попередніх сходження Чингизхана на престол //Beitrage zur Alten Geschlchte und deren Nachleben Festschrift fur Franz Altheim zum 6. 10. 1968 (Berlin), 1970. — Bd. 11. — S. 238−247.

94. Про співвідношення природи й суспільства за даними історичної географії і етнографії: (Ландшафт і етнос: X) //Вісник Ленінградського ун-ту. — 1970. — N 24. вип. 4. — З. 39−49.

95. І це. на анг. з. The Man- Nature relationship according to the data of hystorical Geography arid Ethnology: (Landscape and Etnhos: X) //Soviet Geography (New York). — 1973. — Vol. XII. N 5. -P. 321−332.

96. Сергій Іванович саме Руденко: Некролог //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. — 1970.- Т. 102. вып. 1. — З. 91−93.

97. «Таємна «і «явна «історія монголів XII-XIII ст. //Татаро-монголи в Азії, і Європі: Збірник статей. — М., 1970, — З. 455−474.

98. І це. уривки на венг. з. /Mcta Orlentalla Academlae Hungarical (Budapest). — 1971. — Т. 24. Fasc. 1. — Р. 255−258. — Перевів: Sarkozi, Alice.

99. Етногенез в аспекті географії: (Ландшафт і етнос: IX) //Вісник Ленінградського ун-ту. — 1970. — N 12, вип. 2.: Геологія, Географія. — З. 88−93.

100. І це. на анг. з. Ethnogenesis from the geographical point of View: (Landscape and Ethnos: IX) //Soviet Geography (New York). — 1972. -Vol. XIII. N 1. — P. 45−55.

101. Етнос і категорія часу //Доповіді відділень і комісій /Геогр. т-во СРСР. — Л., 1970. — Вип. 15: Етнографія. — З. 143- 157.

102. Місце історичної географії в сходознавчих дослідженнях //Народи Азії, і Африки. — 1970. — N 1. — З. 85−94.

103. Етногенез і атмосфера //Природа. — 1970. — N 1. — З. 46−55 — N 2. — З. — 13−50.

Дискуссия: 1) Бромлей Ю. До. До питання сутності етносу //Природа. — 1970. — N 2. — З. 51−55.

2) Семевский Б. М. Взаємодія системи «Людина й природа «//Саме там. — N 8. — З. 74−75.

3) Дроздов Про. А. Етнос і природне середовище //Саме там. — З. 75−76.

4) Курінний У. М. Пасіонарність і ландшафт// Саме там. — З. 76−77.

5) Козлов У. І. Хто ж етнос //Саме там. — 1971. — N 2.- З. 71−74.

6) Кузнєцов Б. І. Перевірка гіпотези Гумільова //Саме там. — З. 74−75.

7) Артамонов М. І. Знову «герої «і «натовп » ?// Саме там. — З. 75−77.

8) Єфремова Ю. До. Важливе ланка у ланцюзі зв’язків чоловіки й природи //Саме там. — З. 77−80.

9) Гумільов Л. М. Етногенез — природний процес// Саме там. — З. 80−82.

10) Бромлей Ю. У. Кілька зауважень про соціальних і природні фактори етногенезу //Саме там. — З. 83−84.

104. Khazaria and Caspion //The Geographical Review (New York). — 1970. — Vol. 60. N 3. — P. 367−377.

105. Коливання ступеня вологості і міграції народів у Південно-Східній Європі з II по IV століття //Actes du VII Congress International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques (Prague. UNESCO). 1971. — Vol. 2. — P. 951−955.

106. Колекції З. І. Руденко у державному музеї народів СРСР //Етнографія народів СРСР: (Збірник статей). -Л., 1971. — З 6-ї- 15.

107. Деякі роз’яснення: Лист до редакції //Рад. етнографія. — 1971.- N 1.- З. 176.

Ответ: Хомич Л. Відповідь на лист Л. М. Гумільова //Рад. етнографія. — 1971. — N 1. — З. 176- 177.

108. Про дивному неприйнятті географії //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва — 1971. -Т. 103. вып.3.- З. 263−267.

109. Лист до редакції //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. — 1971. -Т 103. вип. 6. — З. 568−569.

110. Етнос — стан та інформаційний процес: (Ландшафт і етнос: XI)// Вісник Ленінградського ун-ту. — 1971. -Т. 12, вип. 2. — З. 86−95.

111. І це. на анг. з. Ethnos — state on process?: (Landschape and Ethnos: XI)// Soviet Geography (New Vork). — 1973. — Vol. ХIV. N 6. -P. 393−404.

112. Cущность етнічної цілісності: (Ландшафт і етнос: XII): //Вісник Ленінградського ун-ту. — 1971. -Т. 12, вип. 4: Геологія, географія. — З. 97- 106.

113. І це, на анг. з. The Nature of Ethnic wholeness: (Landscape and Ethnos: XII) //Soviet Geography (New York). — 1973. -Vol. ХIV. N 9. -3. 467−476.

114. Від історії людей до своєї історії природи: Рец. на книжку Еге. Ле Руа Ладюри. Історія клімату з 1000 року /Пер. з франц. — Л., 1971 //Природа.- 1971.- N 11. — З. 116- 117.

115. Obieveni zeme Chazaru /Trans. Ivan Savicky. — Praha: Miada Fronta. 1971. — 180 s.

116. Етнічна історія Тибету у І тис. зв. е. у зв’язку з історією інших країн //Центральна Азія й Тібет: Історія Комсомольця та культура Сходу Азії. -Новосибірськ. 1972. -Т. 1. — З. 73−77.

117. Етнологія і історична географія: (Ландшафт і етнос: XIII) //Вісник Ленінградського ун-ту. — 1972. — Т. 18, вип. 3. Геологія. Географія. — З. 70−80.

118. То-жі. на анг. з. Ethnology and Historical Geography: (Landscape and Ethnos: XIII) //Soviet Geography (New York). — 1973. — Vol. XIV. N 9. — P. 591−602.

119. Мистецтво і етнос: Постановка проблеми //Декоративне мистецтво СРСР. — 1972. — N 1 /170. — З. 36−41.

120. Чи може твір красне письменство бути історичним джерелом? //Рус. література. — 1972. — N 1. — З. 73−82.

Отклик: Дмитрієв Л. А. До суперечкам про датуванням «Слова про похід Ігорів «//Рус. література. — 1972. — N 1. — З. 83−86.

121. Трагедія «Прикаспійських «Нідерландів //Техника — молодежи. — 1972. N3. — З. 21.

122. Зміна клімату і міграції кочівників //Природа. — 1972. N4. — З. 44−52.

123. Досвід розбору тибетській пиктографии //Декоративне мистецтво. — 1972.- N 5. — З. 26−31.

124. Gli Unnl: Un Imperio di NomadI antagunista dell «antisa CIna /Traduzione di Cario Coseltl — Torino: Einaudi, 1972. — 268 p.

125. Dzleie dawnych Turkow/ Pref. Tadeiisz Zubtudowski: Panstwowy Institut Wudawniczy. — Werszawa, — Werszawa, 1972. -524s. 12 l. il.

126. Етногенез і біосфера Землі: Автореф. дисс. на соиск. уч. ступеня доктора геогр. наук. — Л. 1973 — 33 з. — ЛГУ.

127. Етногенез і біосфера Землі: Дисс. на соиск. уч. ступеня доктора геогр. наук. — Л. 1965 — 1973. — 288 л. — Рукопись.

128. Внутрішня закономірність етногенезу (Ландшафт і етнос: XIV) //Вісник Ленінградського ун-ту. — 1973. — Т. 16. вип. 1: Геологія. Географія. — З. 94 — 103.

129. І це. на анг. з. The Internal regularity of Ethnogenises: (Landscape and Ethnos: ХIV) //Soviet Geography (New York). — 1973. — Vol. ХIV. N 10. — P. 651 — 661.

130. То чи потрібна географія гуманітаріям //Слов'яно-росіянка етнографія: Збірник статей. — Л. 1973. — З. 92 — 100.

131. Лист до редакції //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. — 1973. -Т 106. вып. 5. — С. 560.

132. Про антропології для неантропологов: Рец. на книжку: У. П. Алексєєв. У пошуках предків: Антропологія і подальша історія. — М. 1972. //Природа.- 1973. N 1. — З. 111 — 112.

133. Або загибель Атлантиди, чи ритми у природі: Рец. на книжку: Є. У. Максимов. Проблема зледеніння Землі та ритми у природі. Л. 1972 //Природа. 1973. N 11. — З. 116- 118.

134. SlaadamI cywilizacji Wielkiego Stepu /Przekl. Stefano VIichalsiego. — Warshawa. 1973. — 372. s.

135. Дещо по-іншому про нашестя монголів та політики Олесницкого: (в XIV в.) //Росія /Russia: Studie recherche a cura di Victoria Strada. — [Sine anno et loco]: — Без вказівки року й місця издания.

1974

136. Хунны у Китаї: Троє століть війни Китаю зі степовими народами. — М.: Наука. 1974. — 236 з. 24 з. з граф. і карт. — 5300.

Рец.: 1) Петров М. П. Природа і закінчилася історія у книзі Л.Н. Гумилева… З погляду географа //Природа. — 1976. — N 4. — З. 152- 154.

2) Васильєв З. Природа і розпочинається історія у книзі Л. М. Гумільова… З погляду синолога //Саме там — З. 154 — 156.

3) Пюрвеев Джангир. Творчий доробок монгольських народів //Новини Монголії (Улан-Уде). — 1985. — N 815.

137. Хунну //Рад. историч. енциклопедія. — Т. 15. — Стлб. 687.

138. Сказання про хазарській данини: (досвід критичного коментарю літописного сюжету) //Рус. література. — 1974. — N 3. — З. 160 — 174.

139. Hiedani vymyslene rise: Legenda про «Rizik kneze Jana «. -Praha: Miada fronta. 1974. — 400 p. s. (Serle «Kolumbus »).

140. The secret and the official history of the Mongols In the twelfth and thirteenth centuries: (As they themselves wrote It) // The Countries and peoples of the East: Selected articles. — Moskau: Nauka. 1974. — P. 193 — 208.

141. Rosmowa z Lwem Gumllowem /Rosmawlat Zbignew Podgorzec //Tygodnik Powszechny (Krakow). — 11. VIII. — P.S. 8.

1975

142. Старобурятская живопис: Історичні сюжети: в іконографії Агинского дацана. — М.: Мистецтво. 1975. — 57 з., 55 л. мул. — 10 000.

Рец.: 1) Єфремова Ю. До. Історія, відкрита мистецтвом //Природа. — 1976. — N 12. — З. 133 — 136.

2) Пюрвеев Д. Цінна книга //Мистецтво. — 1977. — N 7. — З. 69−70.

N) Обговорення «Старобурятской живопису «у музеї антропології і етнографії. 10 червня 1976.

143. Вікінги не збрехали //Природа. — 1975. — N 5. — З. 95 — 99.

144. Збірник з статей Л. М. Гумільова про етносі, виданих Віснику Ленінградського університету. На обкладинці і титулі автор не зазначений: Documentatio Ethnographica 5. szam Kezlrat gyanant. — Budapest: Damjanlch Janos Muzeum. Szolnok. 1975. — 150P.

145. Etnieenese et Biosphere de la Tarre //Acta Ethnographica Academiae Sclentiarum Hungarlcal (Budapest). — 1975. — Т. 24. Fasc. ½. — Р. 27 — 46.

1976

146. Дакота і Хунны: (До статті А. Р. Каримуллина «До питання генетичному кревність окремих мов індіанців Америки з тюркскими)//Вопросы географії США: (Збірники статей). — Л. 1976. — З. 123 — 125.

147. Шато //Рад. историч. енциклопедія. — Т. 16. — Стлб. 134.

148. Р. Є. Грумм-Гржимайдо народження науки про етногенезі //Природа. — 1976. — N 5. — З. 112- 121.

149. Століття і виноградники: Рец. на книжку: А. Поганенко. Старожил землі російської: Нариси про російському винограді. — Ростов, 1976 ///Природа — 1977. — N 6. — З. 147 — 149.

1977

150. Монголи і меркиты в XII столітті //Вчені записки Тартуського держ. ун-ту, 1977. — N 416: Studia orlentalla et Antiqua: П. — З. 74- 116.

151. «Таємна «і «явна «історія монголів XII-XIII ст. //Татаро-монголи в Азії, і Европе:-. Сборник статей. — Вид. 2-ге, перераб., доп. — М., 1977. — З. 484 — 502. -

152. Этносфера як із оболонок Землі //Вчені записки Ленінградського ун-ту. — Л. 1977. — Вип. 25: Питання фізичної географії і палеографії. — З. 24.- 32.

1978

153. Зміст і значення категорії «етносу «//Всесоюзна конференція «Методологічні аспекти взаємодії громадських, природничих і технічних наук у світі рішень ХХV з'їзду КПРС: (Тези доповідей і виступів) «: I — II. — М.: Обнінськ. — З. 64 — 68.

154. Біосфера і імпульси свідомості //Природа. — 1978. — N 12. — С. 97.

Отклики: Першиц А. І., Покшишевский У. У. Іпостасі етносу. — Саме там. — З. 106 — 113.

1979

155. Етногенез і біосфера Землі. — М. — Л. 1979. — Депонировано ВІНІТІ. — N 1001 — 79. — Вип. 1. Ланка між природою, і суспільством. — 10 ред. л.

156. * І це. на чешс. з. Ethnogenese a biosfera Zeme// Archaeologia vcera a cines. — Brno, 1−981.

157. Етногенез і біосфера Землі. — М. — Л. 1980. — Депонировано ВІНІТІ. — N 3734 — 79. — Вип.. 2: Пасіонарність. — 10 ред. л.

158. Етногенез і біосфера Землі. — М.- Л. 1980 [+2] - Депонировано ВІНІТІ. — N 3735 — 79. — Вип. 3: Віку етносу. — 10 ред. л.

Отклики: 1) Бородай Ю. М. Етнічні контакти, й довкілля //Природа. — 1981. — N 9. — З. 82 — 85.

2) Кедрів Б. М., Григулевич І. Р. Крывелев І. А. Що стосується статті Ю. М. Бородая «Етнічні контакти, й довкілля «//Природа. — 1982. — N 3. — З. 88 — 91.

159. Простір і Час Великої Степу /Розмовляв Айдер Куркчи //Декоративне мистецтво. — 1979. — N 5. — З. 31 — 36.

160. * Etnoeeneza czyli про cyxlicznym rozwoju ludzkosci //Zbozumlec Swiat: Rozmowy z uczonymi Radzieckimi. — Warszawa, 1980. — P.S. 311 — 325.

1980

161. * Давня Русь і Кипчакская Степ в 945- 1225 рр. //Проблеми вивчення і охорони пам’яток культури Казахстану: Тези доповідей і повідомлень географічної конференції. — Алма-Ата. 1980.

162. Історія: рік народження 1380… /Статтю підготовлено А. Куркчи //Декоративне мистецтво. — 1980. — N 12. — З. 34 — 37.

163. * І це. на каз. з. 1380 жылы дуниге келген… //Жулдыз (Алма-Ата). — 1980 — N 9.

164. Історія коливання рівня Каспію за 2000 років: (з IV в. е. по XVI ст. н.е.) //Коливання зволоженості Арало-Каспийского регіону на голоцене. — М. 1980. — З. 32 — 48.

165. Передмова //Д. Майдар. Д. Пюрвеев. Від кочовий до мобільного архітектури. — М. 1980. — З. 5. — Співавтор: Ю. З. Яралов.

166. Етноси і природне середовище //Раціональне використання природних ресурсів немає і охорона довкілля: Міжвузівський збірник по комплексну програму Мінвузу РРФСР «Людина й довкілля: Проблеми охорони навколишнього середовища «. — Перм. 1980. — «Вип. 3. — З. 24 — 29.

167. Епоха Куликовської битви //Вогник. — 1980. — N 35. — З. 16 — 17.

168. І це. на анг. з. The epoch of the Battle of Kulikovo// Soviet Geography (New York). — 1981. — Vol — Xll. — N 2.

1981

169. Взаємодія наук //Людина й природа. — 198 N 9. 56−71.

1982

170. Діалог учених: Який феномен культури малих народів: Л. М. Гумільов й О. Окладников /Публікацію підготував: А. Куркчи //Декоративне мистецтво. — 1982. — N 8. — З. 23 — 28.

171. * Довга пам’ять //Московcкий комсомолець. — 1982. — N 15.4.

1984

172. Гуманітарні і природничонаукові аспекти історичної географії //Економічна та соціальна географія: Проблеми та аспекти: (Збірник наукових статей). — Новосибірськ, 1984. — З. 5 -24.

1985

173. Эколого-географические дослідження системи этноландшафта: Прикладний аспект //Географічні дослідження з метою планування, проектування, розробки й реалізації комплексних програм: Тези доповідей секції I VIII з'їзду Геогр. о-ва СРСР: (Київ, жовтень, 1983). — Ленінград, 1985. — З. 147 — 149. — Співавтори: У. Ю. Єрмолаєв, У. А. Маслов.

1986

174. Художня спадщина народів древнього Сходу //Мистецтво країн Сходу: Книжка учнів старшої школи. — М. 1986.- З. 5 — 19.

1987

175. Давня Русь і його сусіди у системі міжнародної торгівлі, і натурального обміну //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. — 1987. -Т. 119. вип. 3. — З. 227 — 234.

176. Культурогенез і етногенез кочових і осілих цивілізацій у середні віки //Взаємодія кочових культур і стародавніх цивілізацій: Тези доповідей радянсько-французького симпозіуму по археології Центральної Азії і сусідніх регіонів: Алма-Ата. 19−24 жовтня 1987 р. — Алма-Ата. 1987. — З. 18.

177. Етнос як ланка між природної середовищем та громадськістю //Тези доповідей і повідомлень науковій конференції: XXVII з'їзд КПРС"), і проблеми взаємодії товариств в різних історичних етапах: Нальчик. 15- 17 квітня 1987. — М. 1987 — З 31−32.

178. Чому в нас мало по-справжньому освічених людей: Наукові середовища. — Круглий стіл ЛГ. брав участь і Л. М. Гумільов// Літ. газета. — 1987. — 13 травня. — З. 12.

179. Люди і природа Великої Степу: (Досвід пояснення деяких деталей історії кочівників) //Питання історії. — 1987. — N 11. — З. 64 -67.

180. Чого вартий мудрість: На питання кореспондента ЛУ відповідає доктор іст. наук Л. М. Гумільов //Ленінградський ун-т. — 1987. — 20 листопада. — З. 10.

181. Landscape and Ethnos: An assessment of L. N. Gumilev «p.s Theory of Historical Geography by John Austin (Muhammed Jamil) Browson //Thesis submitted in portial filflement of the requirements for the degree of doctor of philosophy in the Department of Geography. — (New York): Simon Fraser University. 1987. — October. — P. 1 — 31. 541 — 587.

182. My chodzlmy wlasnymi drogami /Z prof. Lwem Gumilewem rozmdwia Anna Zebrowska// Polityka. — 1987. — N 15. 11 aprel. — S.

183. Етногенез і біосфера Землі. /Під ред. канд. геогр. наук До. П. Іванова. — М. — Л. — Депонировано ВІНІТІ. N 7904 — В87. — Вип. 4. Тисячоліття навколо Каспію. — Ч. 1. — 219. с.м.п.

184. Етногенез і біосфера Землі /Під ред. канд. геогр. наук До. П. Іванова. — М.- Л. 1987. — Депонировано ВІНІТІ - N 7905 — В87. — Вип. 4. Тисячоліття навколо Каспію. — Ч. 2. — 189. с.м.п.

1988

185. «Історія вимагає права справедливості… «/Розмову вела Л. Букіна //Альманах бібліофіла: Книжка Монголії. — М., 1988. — З. 343−351.

186. Этносфера і космос //Космічна антропоэкология: Техніка і нові методи дослідження: Матеріали другого Всесоюзного Ради з космічної антропоекології. — М. 1988. — З. 211 -220. — Співавтор: До. П. Иванов.

187. Ланка між природою, і суспільством: 1) Передмова X. Микельсаара. — Етногенез і біосфера Землі. Пасіонарність: II //Райдуга (Таллінна). — 1988. — N 1. — З. 55 — 60: — N 2. — З. 50 — 59.

188. Історія — наука природна чи Візит професора Гумільову /Розмову записав В. Суворов //Сільська молодь. — 1988.- N 2. — З. 44 — 49.

189. Славісти і номандисты: Рец. на книжку: А. А. Шенников. Червлений Яр: Дослідження з історії та географії Середнього Подонья в XIV — XVI ст. -Л., 1987 //Рус. література. — 1988. — N 2. — З. 228−235.

190. Апокрифічний діалог: Розвідування //Нева. — 1988. — N 3. — З. 201−207: — N 4. — З. 195−201. — в N 4 назва: Біографія наукової теорії, чи Автонекролог.

191. Наука єдина і нероздільна /Інтерв'ю М. У. Одинцова //Вічей. Ленінград. — 1988. — 11 марта.

192. Негасимі вогнища: сьогоднішній співрозмовник ЛР доктор наук Л. М. Гумільов /Розмову вів У. Нестеренко //Ленінградський робочий. — 1988. — 18 марта.

193. Авторський задум і сила відкриття //Студентський мередиан.- 1988. -Апрель. — З. 17- 19.

194. Коріння нашого кревності /Розмовляв А. Сабиров //Вісті. — 1988. — 13 апр.

195. І це на анг. з. The roots of our kinship: R. ?] Sabirov of «Izvestia «interwievs Lew Gumilyov //Soviet Weekly (London). — 1988.- 4th june. — P. 8−9.

196. Про людях, на нас потребу не схожих /Розмова з лікарем іст. наук, этнологом Л. М. Гумільовим, записала Є. Сеславина //Рад. культура. — 1988. — 15 сент. — З. 6.

197. Нагадування про Вавилоні /Розмову вела Тетяна Шутова //Вік XX і світ. — 1988. — N 10. — З. 24−26.

198. [Журнал «Людина й природа «складається переважно з творів Л. М. Гумільова — як авторський номер]. — 1988. — N 10. Зміст: Социально-этнические ж проблеми і природа: Доля теорії та зигзаги історії /Розмову з лікарем іст. наук Л. М. Гумільовим веде публіцист І. Шевельов. — З. 3- 14: Етноси в біоценозі /У змісті: «Етноси в ландшафтах «. — З. 15−62: — Долі теорії та зигзаги історії. — З. 63−71.

199. Етнос: міфи й реальність //Дружба народів. — 1988. — N 10.- З. 218−231.

200. Національне і націоналістичний — відмінність і ворожнеча /Круглий стіл у ред. газ. «ЛУ «: Л. М. Гумільов, Р. Ф. Ітс. А. М. Панченко. А. З. Герд //Ленінградський ун-т. — 1988. — 4, 18 листопада. 2 декабря.

201. Чим небезпечні міфи історії /З гостем зустрічався Михайло Рутман //Зміна (Л) — 1988. -4 дек.

202. Етногенез і біосфера Землі //Природа і достойна людина. — 1988. — N 12. — З. 56−80: — 1989. — N 1. — З. 59−62: — N 2. — З. 56−61.: — N 3. — З. 58−62: — N 4. — З. 54−69.

203. Цэцэдсэн шаштир //Сэтгуул (Улан-Батор). — 1988. — N 6. — З. 147- 163.

204. Searches for an Imaginary Kingdom of Presfer John. Transl., by R. Є. Smith. — Cambridge University Press. 1988. — 416 p. 4 maps, 4 halftones, 5 line drawings. ISBN: 0−5213−2214−6. internet

205. La theore de l «Ethnogenese de Lew Goumiliov //Etudes Sovietigues (Paris). — 1988. — Oktober. -P. 28−32.

206. Трагедія на Каспії в Х в. і ПВЛ //Література і мистецтво у системі культури. -М.: Наука, 1988. — З. 116- 122.

1989

207. Етногенез і біосфера Землі /Під ред. доктора геогр. наук. професора У. З. Жекулина. — 2 вид. испр. і доп. — Л.: Вид-во ЛДУ. 1989. -496 с.

Рец.: Чемерисская М. І. //Народи Африки й Азії. — 1990.- N 4. — З. 184- 191.

208. Вибір віри //Витоки. — 1989. -Вип. 20. — З. 373−375.

209. Пам’ятай про Вавилоні, чи В історії з географією /Розмову з Л. М. Гумільовим і Л. У. Флоренским вела Т. Шустова //Витоки. — 1989. -Вип. 20. — С. -359−372.

210. Чорна легенда: історико-психологічний етюд /Подг. тексту і вступ. стаття А. Фарзашева //Хозар (Баку). — 1989. — N 1. — З. 5−43. — Співавтор А. І. Куркчи

211. Авари і обры?: (Досвід розшифровки семантики етноніма) //Рус. література. — 1989. — N 2. — З. 188- 191.

212. Етнос, історія, культура //Декоративне мистецтво — 1989. — N 4. — З. 32−33.

213. «Інакше поета немає… «/Розмова Л. Еге. Варустина, доктора филол. наук: Про матері Анну Ахматову й себе //Зірка. — 1989. — N 6.- З. 127- 133.

214. Чому ж Авеля /Інтерв'ю А. Мамедова //Елм (Баку). — 1989. -20 травня. -На азерб. языке.

215. Лист до редакції «Запитань філософії «//Питання філософії. — 1989.- N 5. — З. 157- 161.

216. Людяність понад усе /Розмова з этнологом Л. М. Гумільовим: записав А. Сабиров //Вісті. — 1989. -23 червня (Моск. вічей. випуск): — 24 июня.

217. Хунны в Азії, і Європі //Питання історії. — 1989 — N 6 — З. 64−78: — З. 21−38,

218. Сила епохи //Декоративне мистецтво. — 1989. — N 7 — З 34−35

219. Негативні значення етногенезі: Чому потрібна нова наука — етнологія //Наука і (Рига). — 1989 — N 8 — З 16- 19: — З. 24−26.

220. Усім нам заповідана Росія /Розмовляв майор У. Казаков //Кр. зірка. — 1989. — 21 сент.

221. Міфи і реальність этносферы //Дружба народів — 1989 — N 11.- З. 195- 199.

222. Давня Русь і Велика степ. — М.: Думка. 1989. 766 с.

Рец.: Михайло Трипольський. Про перекрученні історії. //Нове Російське Слово, 1994, 9 декабря.

1990

223. Географія етносу в історичний період. — Л.: Наука. 1990 -253 с.

224. «Шукати те, що вірно «: Л. М. Гумільов відповідає стосовно питань СОЛИ/Беседу вів В’ячеслав Огрызко//Сов. література — 1990 — N 1. — З. 72−76.

225. Етноси і антиэтносы: Глави з оповідання //Зірка. — 1990. — N 1. — З. 134−149: — N2. — З. 119−128: — N 3. — З. 154−169.

226. Ніякої містики //Юність. — 1990. — N 2. — З. 2−6.

227. Щоб свіча не згасла. -Л.: Рад письменник, 1990. -253 з. — Співавтор: А. М. Панченко.

227а. Хыяддагы бэхэс //Аваз (Казань), 1990, NN 9, 10. 12.

NN. Відродження історії. // Передмова до книжки «Закон Божий: Початкові відомості для молодого віку » .- Л., Художня література. 1990.

NN. Історико-філософські твори князя М. С. Трубецького. (Нотатки останнього євразійця) // «Наше спадщина », 1991, No 3, а також у книзі Трубецькой М. С. Історія. Культура. Мова / Вступ. ст. Н.І. Толстого і Л. Н. Гумільова, Сост., подгот. тексту і коммент. В. М. Живова; Авст. акад. наук. — М.: ПРОГРЕС;: УНІВЕРСАМ, 1995. — 798 з.- (Серія «Філологи світу »).

NN. Ethnogenesis and the biosphere. Moscow, Progress, 1990, ISBN 0−5010−0201−06

NN. «Не був не самотній «Л. М. Гумільов відповідає стосовно питань Н. Дубровської. //Ленінградська щоправда 1990, — 30 грудня, і в Тижню, 1991, N 6.

NN. Скажу вас на секрету, що й Росія врятовано, лише як євразійська держава. //Дайджест соціального соразмышления «Соціум », 1992, No 5.

NN. Ритми Євразії. // Наш сучасник, 1992, No 10.

NN. Горі з ілюзій. // «Вісник вищій школі (Alma Mater) », 1992, No 7−9 — Співавтор: У. Ю. Ермолаев.

NN. Від Русі до Росії. М.: 1992.

NN. Кінець і знову початок. М.: 1992

NN. Чингіз-хан — несподіваний ракурс // передмову до книжки Э. Хара-Давана «Чингіз-хан, як полководець та її спадщина », видавництва «КРАМДС-Ахмед Ясави », Алма-Ата, 1992. — Співавтор: В. Ю. Ермолаев.

NN. З Євразії. М., Вид-во Мистецтво, 1993.

NN. Листи Васю // Міра. СПб., 1994. N4.

ПОЭЗИЯ. ПОЕТИЧНІ ПЕРЕКЛАДИ

Поэзия

228. Чарівні цигарки: (Зимова казка): П'єса віршем //Рад. література. — 1990. — N 1. — З. 61−72. — Складено в неволі, збережено у пам’яті Л. М. Гумилева.

Поэтические переводы

229. Бенава. Абдуррауф. Хіба це життя?- Звернення матері. — Плач сироти взимку. — Для покинутій дівчини немає свята. — Рубай //Вірші поетів Афганістану. Пер. з пушту і фарси-кабули. — М., 1962. — З. 49−60.

230. Варзи. Абульхасан. У мріях тебе //Сучасна перська поезія. /Пер. з персид. -М. 1959. — З. 325.

231. Бехар. Скарга. -Пекельний касыда. -Хороша поезія. -Газель: (Ми — свічки…). -Невідомість. — Збентежені думки. -Його дружина і чоловік. -Доброзичливість. -Без адреси. -Дари поезії. -Нафта. Виховання. -Ніжним. -Газель: (Якщо це гріх…). -Що таке поезія? -Вибори. -Спогади про батьківщину //Бехар. Вірші/ Пер. з персид. -М. 1950. — З. 17−20, 28−36. 41−60. 65−66. 70. 83−86. 89. 145- 146. 154, 163, 173. 179- 182, 185- 190.

232. Дехкода. Алі Акбар. Краще діяння жмикрути /Сучасна перська поезія, /перекл. з персид. — М., 1959. — З. 29.

233. Джавид. Гуссейн. Під кінець. — Жінка. -Усміхнися. -Іди. -З драми «Иблис «. -Насолода черепахи //Поети Азербайджану. -М-Л. 1962, з. 355−356. 357. 360. 365. 366, 379.

234. Йезди. Фаррохи. «Ми злиденні натовпу… «. «Зопалу розбитих… «. — «У приречених тузі… «. — «У долонях мужності меч… «. •

" Посеред весняних квітів… «. //Сучасна перська поезія/ Пер. з персид. -М. 1959. — З. 79. 81−85.

235. Лутфи. «Якби світло особи її згаснув… «. — «Доки я лунноликой буду мучимо… «. — «Серце кров’ю, а душа золою… «. — «Кравчий, піднеси мені… «. — «Птах душі кинулася туди… «. — «Ти кипарисом жасминогрудым возросши стала… «. — «У очах, твоїх… «. //Лутфи. Лірика //Пер. з узб. -М., 1961. — З. 18. 31. 44. 48. 58. 60. 63.

236. Магрупп. Повертайся. -Батьківщина покинута. — Цей світ //Поети Туркменії /Пер. з туркм. -Л. 1971. — З. 154, 156. 158.

237. Маджрух. Сайд Шамсутдин. Пам’яті Хушхаль-хана. -Про доля. -Навіщо? -Давно. -Коли //Вірші поетів Афганістану. /Пер. з пушту і фарси-кабули. -М., 1962, — З. 61−69.

238. Мирзаде, Эшки. Альваид і Хамадин. — Слово великих. -Робота із вшанування Фірдоусі. -Арефу. — Світлий образ. -Свято Курбан. -Чиновники-воры. -Байдужість до небес. -Бідування Ірану. -Відомий лорд. -Майстер почуттів. -Гордість поета. -Печаль про Батьківщині /Пер. з персид. //Эшки (Мирзаде) Печаль про батьківщину /Пер. с/персид. -М. -Л., 1965. — З. 17−21. 38−41, 65. 69. 71−73. 78−80. 87 «. 101- 106.

239. Сае. Місяць і Маріам. -Відчуття. -Можливо. — Стіна. -Образа. -Мова поглядів. -Надія. -Ранок бажань. -Пери. -Камінь. -Самотність. -На чужині. — Зламана /Пер. з персид. //Сучасна перська лірика. -М. 1961. — З. 203−209, 215, 220−221.

240. Синг, Мохан. З книжки «Зелені листя «. -З книжки «Удосвіта «//Мохан Синг. Обрані: Вірші. -М., 1960. — З. 11−34. 93−98.

241. Тагор Р. Лихоліття. -Дощовий день. -Пензель винограду //Тагор Р. Лірика. /Пер. з бенгальск. -М., 1961. — З. 43−48, 63.

242. Халет. Абулькасем. «Якщо жінка з новими знайомим вдвох… «//Сучасна перська поезія/ Пер. з персид. -М., 1959.- С. 270.

243. Шахрияр. Сцена ночі. -Буря" в лісі //Сучасна перська лірика /Пер. з персид. -М., 1961. — З. 107- 108. 109- 112.

244. Народні чотиривірші: «Я вдома улюбленої надвечір досяг… «. — «Вдова, навіть з близьких вона… «. — «Трьох улюблених маю. одне одного розмаїтіша… «. — «Як сумно, що діти наші серця над ладу… «. — «Темноликая мені помаранча дала… «. — «Провулком моя дорога йде… «. — «Лежить спека виснажливий. » .- «Дорога, відмовитися від душею не біда… «. — «Можна серце красуням недбало віддати… «. — «Зів'яли вьюки і пішла якомога швидше… «. — «Чим був? Був у долоні улюбленої голкою… «. //Сучасна перська поезія /Пер. з персид. -М. 1961.- З. 311−313.

Редактирование, складання, комментарий

245. Тібетські народних пісень /Пер. з китайського А. Клещенко. Передмова: редакція перекладів і примітки Л. М. Гумільова -М.: Вид-во худож. літ-ри. 1958. — 126 с.

246. Бичурин М. Я. (Иакинф). Збори відомостей по історичної географії Східної і Серединної Азії /сост.: Л. М. Гумільов, М. Ф. Хван. ред. Л. М. Гумільова. — Чебоксар: Чуваш, держ вид-во, 1960. -758 с.

247. М. І. Артамонов. Історія хозар. -Л.: Изд. -во держ. Ермітажу. 1962, — 553 з. — Примітки, редагування Л. М. Гумилева.

248. Майдар Д. Пюрвеев Д. Від кочовий до мобільного архітектури. -М. Стройиздат. 1980. -215 з. — Соредактор.

О Л. М. ГУМИЛЕВЕ

249. Захист дисертацій [в т. год. Л. М. Гумільовим на соиск. уч. ступеня доктора истор. наук] //Повідомлення держ. Ермітажу. -Л. 1963. -Т. ХХ1У. — З. 73. -Хроника.

250. На Волзі і Терекові //Ленінградська щоправда. — 1963. -22 сент.

2. 51. 3агадки зниклого світу //Невська зоря. — 1968. -7 сент.

252. Szyszman P. S. Decuvene de la Khasarie //Annales: Economies Socieies civilisations (Paris). — 1970. — N 3. -3. 818−82- 1.

253. Chappel J. J. Climatic chang reconsidered: Another look at «Pulse of Asia «//The Geographical rekiew (New Jork) — 1970. -Vol. 60. N 3. -P. 347−373.

254. Самойлов А. Російська Атлантида //Техника — молодежи. — 1972. — N 3.- З. 18−20.

255. Колесник З. У. Сваричевская 3. А. Семевский Б. М. Чочиа М. З. Історик, географ, етіології До 60-річчя Левка Миколайовича Гумільова //Вісник Ленінградського ун-ту. — 1972. // 24: Геологія. Географія. -Вип. 4. — З. 166- 167.

256. Бєлявський Б. А. Що стосується відомого антагонізму між землеробським і кочовим населенням Східної Європи: [Про правоту Л. -Н. Гумільова і тенденційності Б. Л. Рибакова щодо оцінки відносин між Стародавньої Руссю і Великої Степом] //Слов'яно-росіянка етнографія: Збірник статей. Л., 1973. — З. 101- 108.

257. Подгорников М. І. Важкі питання біосфери //Літ. газета. — 1. 974. -22 мая.

258. Козлов У. І. Про биолого-географической концепції етнічної історії //Питання історії. — 1974. — N 12. — З. 72−85.

259. A critigue of L. N. Gumilev «p.s Work on Ethnogeography of a meeting of Leningrad University //Soviet Geography (New Jork).- 1977. -Vol. ХУ111. N 2. -P. 119- 128.

260. Сапунов У. Школа в Приозерске //Ленінградський університет. — 1979. — 23 февр.

261. Л. М. Гумільов: [Про нього]// Бшм (?) жэне енбек (Алма-Ата). — 1984. — N 4. -Б. 11.

262. Генкин У. Кацура А. Тім: Науково-фантастична повість: [за мотивами ідей Л. М. Гумільова про причини загибелі Вавилонії]// Північ.- 1984.- N 5.- З. 72−85.

263. Іванов До. П. Погляди на етнографію, чи чи є радянської науці два вчення про етносі //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. — 1985. -Т. 117. вып.3.- С. 232−239.

Отклики і дискуссии:

1) Машбиц Я. Р., Чистов До. У. Вкотре до питання дві концепції «етносу «: (Що стосується статті До. П. Іванова) //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. -Т. 118. вип. 1. — З. 29−37.

2) Гумільов Л. М. Що стосується теорії етногенезу: [Лист до редакції щодо згаданих публікації] //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. — 1986. -Т. 119. вип. 3, — З. 285.

264. Каримуллин А. «Татарський князь з Орди »? //Рад. Татарія (Казань). — 1988. — 17 янв.

265. Шикин В. Ім'я власне: Зустріч пройшла з цікавим людиною //Природа і творча людина. — 1988. — N 9. — З. 46−48.

266. Гоголів А. І. Л. М. Гумільов очима етнографа //Молодь Якутії.- 1989. -20 апр.

267. Соловйов В. Про «моральної волі «нації //Декоративне мистецтво. — 1989. — N 5. — З. 30−33.

268. Герштейн Еге. Р. Мемуари і факти (про звільнення Льва Гумільова) //Радянська Татарія (Казань). — 1989. — 17 июля.

269. Хулан X. Жаргалсайхан З. Туухиин танхим: Наймдугаар хуудас //Хеделмер (Улан-Уде). — 1990. -6 янв.

270. Каримулдин А. «Мін русча сэйлэшэ торган татар… «//Аваз (Казань).- 1990. N 9. (Май).

271. Єрмолаєв У. Ю. Самоорганізація у природі й етногенез //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. — 1990. -Т. 122. вип. 1. — З. 26−32.

272. Еволюція чи диссинация? (До статті В.Ю. Єрмолаєв У. Ю. Самоорганізація в природі й етногенез) //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. — 1990. -Т. 122. вип. 1. — З. 32−33.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою