Макроекономічні показники України
2014 рік
• Зростання ВВП: -6.8%
• Інфляція: 24.9%
• Безробіття: 9.3%
2013 рік
• Зростання ВВП: -0.8%
• Інфляція: 0.5%
• Безробіття: 8.0%
2012 рік
• Зростання ВВП: 0.2%
• Інфляція: -0.2%
• Безробіття: 8.1%
Зворотній зв'язок
Замовити

Головна:Лев Миколайович Гумилев

Лев Миколайович Гумільов. Бібліографічний указатель

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

1948

1. Тези на здобуття ученого ступеня кандидата історично наук: Політична історія першого тюркського каганату: (546-659). - Л., 1948. - 2с. - Ленингр. держ. ун-т.

1949

2. Статуетки воїнів з Туюк-Мазара //Збірник музею антропології і етнографії. - М. - Л.. 1949. - T.XII. - З 232-253 1958

3. Північна кордон Китаю. - Л., 1958. - Рукопись.

4. Передмова //Тібетські народних пісень /Пер. з китайською А. Клещенко. - М., 1958. - З. 5- 10.

1959

5. Динлинская проблема: (Перегляд гіпотези Р. Є. Грумм-Гржимайло у світі нових історичних і археологічних матеріалів). //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. - 1959. - Т. 91, N 1. - З. 17-26.

6. Теракотові фігурки мавп з Хотана: (Досвід інтерпретації) //Повідомлення державного Ермітажу. - 1959. - Т. 16 - З 55-57.

7. Алтайська гілка тюрок-тугю //Рад. археологія. - 1959. - N 1. - З. 105- 114.

8. Эфталиты та його сусіди в IV столітті //Вісник стародавньої історії - 1959. - N 1. - З. 129- 140.

9. Удельно-лествичная система у тюрків в VI-VIII століттях: (До питання ранніх формах державності) //Рад. етнографія 1959. - N 3. - З. 11-25.

10. Азіатський джерело чуваського народного мистецтва //Рад Чувашія. - 1959. - 18 авг.

1960

11. Хунну: Серединна Азія у часи (АН СРСР. Ин-вост. літ-ри. 1960. - 291 з. - 2500.

Рец.: 1) Васильєв До. У. //Вісник стародавньої історії. 1961. -2. - З. 120- 124.

2) Вернадський Р. У. З давньої російської історії Євразії " Хунну " //American Historical Review (New York). - 1961 - N 3. - З. 711-712. 3) Думан Л. І. //Народи Африки й Азії. - 1962. - N 3. - З. 196- 199.

4) Воробйов М. У. //Народи Африки й Азії. - 1962. - N 3.- З. 199-201.

5) Гумільов Л. М. //Вісник давньої російської історії. - 1962. - N 3. - З. 202-210.

6) 3еленский А. М. Книжка Л. М. Гумільова " Хунну " //Матеріали відділенням етнографії /Геогр. об-во СРСР [+1]. - Л., 1962. - Частина II. - З. 54-63. - На обл. " Матеріали по етнографії " .

7) У державному Ермітажі і Ленінградському відділенні Інституту народів Азії АН СРСР: Обговорення книжки " Хунну " і рецензії її у До. У. Васильєва //Вісник давньої російської історії. - 1962. - N 3. - З. 202-210.

8) Руденко З. І. До питання про історичному синтезе:

По приводу однієї дискусії //Доповіді по етнографії /Геогр. т-во СРСР. - 1965. - Вип. 1 (4). - З- 59-65..

12. Війна 589 р. і Гератская битва //Изв. Академії наук Таджицькій РСР /Відділення громадських наук. - 1960. - Т. 2(23). - З. 61-74.

13. Географічні роботи М. Я. Бичурина у московському Центральному державному архіві письменників Татарської АРСР //М. Я. Бичурин (Иакинф). Збори відомостей по історичної географії Східної і Серединної Азії. - Чебоксар, 1960. - З. 3- 14. - Співавтор: М. Ф. Хван.

14. Китайська хронологічна термінологія в працях М. Я. Бичурина і натомість світової історії //М. Я. Бичурин (Иакинф). Збори відомостей по історичної географії Східної і Серединної Азії. - Чебоксар. 1960. - З. 643-673.

15. Таласская битва 36 р. е. //Дослідження з історії культури народів Сходу: Збірник на вшанування академіка І. А. Орбели. -М. -Л.. 1960. - З. 161- 166.

16. Бахрам Чубин: (Досвід критики джерел) //Проблеми сходознавства. - 1960. - N 3. - С..228-241.

17. Легенда і дійсність в давньої російської історії Тибету //Вісник історії Другої світової культури. - 1960. - N 3. - З. 103- 113.

18. Деякі запитання історії хуннов //Вісник стародавньої історії. - 1960. - N 4. - З. 120- 125.

1961

19. Давні тюрки VI-VIII ст.: Автореф. дисс. на соиск. уч. ступеня доктора іст. наук /Ленінградський держ. ун-т. - Л., 1961. - 28 с.

20. Давні тюрки: Історія Серединної Азії за межею давнини і Середньовіччя: (VI-VIII ст.): Дисс. на соиск. уч. ступеня доктора іст. наук. - Л., 1935- 1961. - 753 л. - Рукопись.

21. Велика распря у першому тюркському каганаті у світі візантійських джерел //Візантійський временник. - 1961. - Т. ХХ. - З. 75-89.

22. Григорій Юхимович Грумм-Гржимайло як історик Азії //Матеріали по відділенню етнографії /Геогр. т-во СРСР. - М., 1961. - Частина 1. - З. 49-58. - на обл.: Матеріали по этнографии.

23. Орди і племена в давніх тюрків і уйгурів //Матеріали відділенням етнографії /Геогр. т-во СРСР. - Л., 1961. - Частина I. - З. 15-26. - На обл.: Матеріали по этнографии.

24. Три зниклих народу //Країни Рад і народи Сходу: Географія, етнографія, історія. - М., 1961. - Вип. II. - З. 103- 111.

1962

25. Подвиг Бахрама Чубины: Добірка й переклад джерел, вступна стаття " Битва при Герате " і коментар Л. М. Гумільова. - Л.: Вид-во держ. Ермітажу. 1962. - 40 з., 5 л. илл.

26. Хазарське поховання і важливе місце, де стояли Итиль //Повідомлення Державного Ермітажу, - Л., 1962. - T.XXII. - С.56-58.

27. Хунно-китайская війна III-II ст. е. //Древній світ: Збірник статей: Академікові Василя Васильовича Струве. - М.. 1962. - З. 410-417.

28. Хазарская Атлантида //Азія й Африка сьогодні. - 1962. - N 2. - С.52-53. - Співавтор: А. Алексин.

1963

29. Гуни //Рад. історична енциклопедія. - Т.4. - Стлб. 889-891.

30. Каспій, клімат і кочівники //Праці суспільства історії, археології і етнографії /Казанський держ. ун-т їм. У. І. Ульянова-Леніна. - 1963. - T.I (36). - З. 41-55. - Співавтор: А. А. Алексин.

31. Що стосується інтерпретації Уланкомской написи //Рад. археологія. - 1963. - N 1. - З. 295-298.

32. Пульс клімату //Комсом. щоправда. - 1963. - 27 июля.

1964

33. Хазарія і Каспій: (Ландшафт і етнос): I //Вісник Ленінградського ун-ту. - 1964. - N 6. вип. I. - З. 83-95.

34. І це. на анг. з. Khazaria and Caspian: (Landscape and Ethnos): Part I //Soviet Geography (New York). - 1964. - Vol. 5, N 6. - P 54-68.

35. Хазарія і Терек: (Ландшафт і етнос): II //Вісник Ленінградського ун-ту. - 1964. - N 24. вип. 4. - З. 78-88.

36. І це. на анг. з. Khazaria and Terek: (Landscape and Ethnos: II //Soviet Geography (New York). - 1966. - Vol. VII. N 2. -P. 14-26.

37. Де вона. Хазарія? //Тиждень. - 1964. - 7- 13 червня. - Співавтор: Б. І. Кузнецов.

1965

38. Біографія тюркського хана в " Історії " Феофилакта Симокатты а насправді //Візантійський временник. - 1965. - Т. ХХVI. - З. 67-76.

39. Григорій Юхимович Грумм-Гржимайло - історик монгольського і калмыцкого народів //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. - 1965. -Т. 97. вип. I - G. 445-447.

40. Ирано-эфталитская війна в V в. //Altheim Er.. Steihl R. Die Araber in der Alten Welt. - Berlin: Walter de Gruyter und Co. 1965. - Bd. 5. Tell 2. - P.S. 507-525.

41. Пам'ятки хазарській культури у дельті Волги //Повідомлення державного Ермітажу. - М. - Л.. 1965. - Т. ХХVI. - З. 49-51.

42. Що стосується предмета історичної географії: (Ландшафт і етнос): III //Вісник Ленінградського ун-ту. - 1965. -.N 18, вип. 3. - З. 112- 120.

43. І це, на анг. з. On the Subject pf Historical Geography: (Landscape and Ethnos): III // Soviet Geography (New York). - 1966. - Vol. VII. N 2. - P. 27-35.

44. Распря 1980-х років VI століття тюркському каганаті //Доповіді по етнографії /Геогр. т-во СРСР. - Л.. 1965. - Вип. I (4). - З. 66-69.

Диспут з доповіді Л. М. Гумилева:

1) Маршак Б. І. Заперечення Л. М. Гумільову //Саме там. - З. 67-79.

2) Гумільов Л. М. Відповідь Б. І. Маршаку //Саме там. - З. 78-87.

3) Хван М. Ф. Дату - Бугя - хан// Саме там. - З. 88-93.

45 Сусіди хозар //Країни Рад і народи Сходу. - 1965. - N 14. - З. 127- 142.

46. Рец. на книжку: З. Р. Кляшторний. Древнетюркские рунічні пам'ятники як джерело з історії Середню Азію. - М.. 1964 //Народи Африки й Азії. - 1965. - N 6. - З. 175- 179.

47. Les fluctuation du niveau de la mer Caspicnne: Variations climatlques et hi.stoire de peuples momades au sud de la plaine Russe // Cahiers du monde russe et sovietque (Paris). - 1965. - Vol 6, cahier 3. -P. 331-336.

1966

48. Відкриття Хазарии: (Історико-географічний етюд) /АН СРСР. Ин-т історії народів Азії. - М.: Наука. 1966. - 191 з. з мул. і карт. 15000.

Рец.: 1) Виноградов Ю. На підступах до Семендеру: Пошуки столиці Хазарин //Грозненський робочий. - 1967. -9 апр.

2) Виноградов У. Б. Відкритий чи Семендер? //Історія СРСР. - 1968. - N 4. - З. 232-233.

3) Кондратов А. Пошуки Волзької Атлантиди //Водний транспорт. - 1967. - 24 июня.

4) Польська Є. Таємниці минулих століть //Рад. Калмикія. - 1967.- 27 сент.

5) Widera, Bruno. Otkrytie Chasarii (Die Entdeckung Chazariens) Zeitschrift fur Geschihtwissenschaft (Berlin). - 1968. -Т. ХУ1. Heft 2. - P.S. 247.

6) Гумільов Л. М. Коли ж тоді Семендер? //Питання історії. - 1969. - N 3. - З. 242-243.

49. Археологічні дослідження П. До. Козлова в аспекті історичної географії //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. - 1966. - Т. 98. вип. 3. - З. 240-246 - Співавтор: З. І. Руденко.

50. Гетерохронностъ зволоження Євразії у минулому: (Ландшафт і етнос): IV //Вісник Ленінградського ун-ту. - 1966. - N-6. вип. I. - С.62-71.

51. І це. на анг. з. Heierochronism in the Moisture Supply of Eurasia in Antiquity: (Landscape and Ethnos): IV //Soviet Geography (New York). - 1966. - Vol. VII. N 10. - P. 34-45.

52. Гетерохронность зволоження Євразії у середні віки: (Ландшафт і етнос): V //Вісник Ленінградського ун-ту. - 1966. - N 18. вип. 3. - З. 81-90.

53. І це. на анг з. Heterochronism in the Moisture Supply of Eurasia in the Middle Ages: (Landscape and Ethnos): V //Soviet Geography (New York). - 1968. - Vol. IX, N 1. - P. 23-35.

54. Ландшафт і етнос Євразії за історичний період //Читання пам'яті академіка Л. З. Берга у зв'язку з його 90-летием від народження: 16- 18 березня 1966 р.: Тези доповідей. - Л., 1966. - З. 29-31.

55. Монголи XIII в. і. " Слово про похід Ігорів " //Доповіді відділення етнографії/ Геогр. т-во СРСР. - Л., 1966. - Вип. 2. - З. 55-80.

56. І це. на фран. з. Les Mongols su XIII-e siecle et le " Slovo про polku Igoreve " //Cahlers du Monde russe et sovetique (Paris). - 1966. - vol. VIII. N 1. - P. 37-57.

57. Різновікові грунту на степових пісках Дону і пересування народів за історичний період //Изв. АН СРСР: Серія географічна. - 1966. - Т. 1. - З. 11-20. - Співавтор: А. Р. Гаель.

58. І це. на анг. з. Soils of Varions Ages in the Steppe Sands of the Don and the Migration of peoples in historical times //Soviet Geography (New York). - 1968. - Vol. IX, N 7. - P. 575. 589. - Співавтор: A. G. Gael.

59. Витоки ритму кочовий культури Серединної Азії: (Досвід історико-географічного синтезу) //Народи Африки й Азії. - 1966. - N 4.- З. 85-94.

1967

60. Давні тюрки /АН СРСР. Ин-т народів Азії. - М.: Наука, 1967. - 504 з.. з карт. - 4800.

Рец.: 1) Максимовский Еге. Прапори на скелях //Вічей. Алма-Ата. - 1968. - 3 янв.

2) Афанасьєв У. //Новий світ, - 1968. - N II. - З. 284.

3) Werner Є. //Zeitschrift fur Geschlchwissenschft (Berlin),- 1968.-ХV1. Heft a/9.-S. 1074- 1077.

4) Hegyi I. //Ethnographia (Budapest). - 1972. - Vol. LXXXIII, N 1. -P. 120- 123.

5) Hegyi I. //Acta Ethnographica Acadenuae Scientiarum Hungarlcal (Bedapest). - 1973. - Т. 22, Fasc. 1/2. - Р.244-247.

61. Мітра і Шэнраб //Філологія і закінчилася історія країн зарубіжної Африки: Тези ювілейної науковій конференції Східного факультету, присвяченій 50-річчю Великого Жовтня. - Л.: Вид-во ЛДУ, 1967. - С.70-71. - Співавтор: Кузнєцов Б. И.

62. Несторіанство і Русь //Доповіді по етнографії /Геогр. т-во СРСР: Відділення етнографії. - Л., Вип. 5. - З. 5-24.

63. Про термін " етнос " //Доповіді відділень і комісій /Геогр. т-во СРСР. - Л., 1967. - Вип. 3: Етнографія. - З. 3- 17.

64. Що стосується " єдиної " географії: (Ландшафт і етнос): VI //Вісник Ленінградського ун-ту. - 1967. - N 6, вип. 1. - З. 120- 129.

65. І це. на анг. з. On the Subject of the Unified Geography: ( " Landscape and Ethnos " //Soviet Geography (New York). - 1968. -Vol. IX. N 1. -P. 36-46.

66. Про антропогенном чинник ландшафтообразования: (Ландшафт і етнос): VII //Вісник Ленінградського ун-ту. - 1967. - N 24.вып. 4.- З. 102- 112.

67. І це. на анг. з. On the Antropogenic Factor In Landscape Formation: (Landscape and Ethnos) //Soviet geography (New York). - 1968. - Vol. IX. N 7. - P. 590-601.

68. Етнос як //Доповіді відділень і комісій /Геогр. т-во СРСР. - Л.. 1967. - Вип. 3: Етнографія. - З. 90- 107.

69. Роль кліматичних коливань історія народів степовій зони Євразії //Історія СРСР. - 1967. - N 1. - З. 53-66.

Отклики: 1) Андріанов Б. А. Деякі зауваження щодо статті Л. М. Гумільова " Роль кліматичних коливань історія народів степовій " зони Євразії " //Історія СРСР. - 1967.- N1. - З. 233-234.

2) Семевский Б. М. До редакції журналу //Історія СРСР. - 1968. N 1. - З. 235.

70. Эфталиты - горці чи степовики? //Вісник стародавньої історії. - 1967. -3. - З. 91-99.

71. New Data on the history of the Khazaris //Acta Archea-Logica Academlae Scientiarum Hungarlcae (Budapest). - 1967. - Т. 19. Fasc. 1/2. -Р. 61- 103.

1968

72. Древне-монгольская релігія //Доповіді відділень і комісій /Геогр. т-во СРСР. - Л.. 1968. - Вип. 5: Етнографія. - З. 31-38.

73. Кочові поховання в дельті Волги //Доповіді по етнографії /Геогр. т-во СРСР: Відділення етнографії. - Л., 1968. - Вип. 6.- З. 33-41.

74. Створення і розпад монгольської Імперії XIII в. //Історія країн Африки й Азії в середньовіччі. - М., 1969. - З. 205-218.

75. Троецарствие у Китаї //Доповіді відділень і комісій /Геогр. т-во СРСР. - Л., 1968. - Вип. 5: Етнографія. - З. 108- 127.

76. Этно-ландшафтные регіони Євразії в історичний період.. //Читання пам'яті Льва Семеновича Берга/: VIII-XIV. 1960- 1966. -Л.. 1968. - З. 118- 134.

77. Етнос і ландшафт: Історична географія як народознавство //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. - 1968. - Т. 100, вып.3. - З. 193-202.

78. Кочовий побут від розквіту до зникнення //Азія й Африка сьогодні. - 1968. - N 2. - З. 14- 15.

79. Клімат і подальша історія //Знання - сила. - 1968. - N -4. - З: 28-29.

80. Країна Шамбала в легенді й у історії //Азія й Африка сьогодні. - 1968. - N 5. - З. 48-50.

81. Досвід класифікації суспільно-політичних систем древніх кочівників //Studlen zur Geschlchte und Philosophic des Alterums (Budapest). 1962. -P.S. 262-269.

82. To ж, на япон. з //Кокусикан дайгаку дзимбун гаккай киє /Вчені записки гуманітарного Наукового Товариства " Кокусикан " (Токіо). - 1970. - N 12. - З. 11- 19.

83. A kasarok utodai //Kulonenyomat a Tortenelml Szemie (Budapest). - 1968. - 1/2 szamabol. - З. 11- 18.

1969

84. А. Р. Грумм-Гржимайло: наукова і громадська діяльність //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. - 1969. - Т. 101. вип. 3. - З. 288. - Співавтор: Л. А. Смолянинова.

85. Велич і падіння Стародавнього Тибету //Країни Рад і народи Сходу. - М.. 1969. - Вип. VIII: Географія, етнографія, історія. - З. 153- 182.

86. Дві традиції древнетибетской картографії: (Ландшафт і етнос): VIII //Вісник Ленінградського ун-ту. - 1969. - N 24 (Вип. 4). - З. 88- 101. - Співавтор: Б. І. Кузнецов.

87. І це, на анг. з. Two traditions of Ancient Tibetian Cartography// Soviet Geography (New York). - 1970. - Vol. XI. N 7. -P.565-519.

88. Ирано-эфталитская війна у XXI столітті //Althelm F. und Stiehl H. Die Araler in der Alter Welt (Berlin). 1969. - Bd. 5. Tell 2. - P.S. 507-525.

89. Єдність і розмаїтість степовій культури Євразії у середні віки: (Досвід аналізу) //Народи Африки й Азії. - 1969. - N 3. - З. 78-87.

Отклики: 1) Златкин І. Я. Не синтез, а еклектика //Саме там. - 1969. - N 3. - З. 80-88.

2) Артамонов М. І., Плетньова З. А. Вкотре про степовій культурі //там-таки. - 1970. - N 3. - З. 89-93.

90. І це, на венг. з. A nomad vilag egysede es Sokretusege //Archaeologiai Ekteslto (Budapest). - 1969. - Vol. 96. N 1. - P. 54-617 - Співавтор: Erdelyi Istvan.

1970

91. Пошуки вигаданого царства: (Легенда про " Державі " пресвітера Іоанна " " ). - М.: Наука. 1970. - 431 з. - 9500.

Peц.: 1) Соковкин У. Слово про Великої степу //Рад. Киргизія.- 1971. - 9 янв.

2) //Питання філософії. - 1971. - N 1. - З. 153.

3) Куркчи А. //Декоративне мистецтво. - 1971. - N 12.- С.55.

4) Єфремов Ю. У. Важливе ланка у ланцюзі зв'язків людини із дикою природою //Природа. - 1971. - N 2. - З. 71-84.

5) Нікітін А. Трилисник Великої Степу //Знання - Сила. - 1971. - N3. - З. 48.

6) Рибаков Б. Про подолання самообману //Питання історії. - 1971.- N 3. - З. 152- 159.

7) Мункуев H. Ц. //Народи Африки й Азії. - 1972. - N 1. - З. 1-85- 189.

8) Godzlnski, Stanislaw. Gywilizocjy wielklego Stepu //Niwe ksignzkl (Warzhawa). - 1974. - 15 mal. - P.S. 46-47.

92. Бон: (Давня тибетська релігія) //Доповіді відділень і комісій /Геогр. о-ва СРСР. - Л.. 1970. - Вип. 15: Етнографія. - З. 72-90. - Співавтор: Кузнєцов Б. И.

93. До проблеми подій, попередніх сходження Чингизхана на престол //Beitrage zur Alten Geschlchte und deren Nachleben Festschrift fur Franz Altheim zum 6.10.1968 (Berlin), 1970. - Bd.11. - S.238-247.

94. Про співвідношення природи й суспільства за даними історичної географії і етнографії: (Ландшафт і етнос: X) //Вісник Ленінградського ун-ту. - 1970. - N 24. вип. 4. - З. 39-49.

95. І це. на анг. з. The Man- Nature relationship according to the data of hystorical Geography arid Ethnology: (Landscape and Etnhos: X) //Soviet Geography (New York). - 1973. - Vol. XII. N 5. -P. 321-332.

96. Сергій Іванович саме Руденко: Некролог //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. - 1970.- Т. 102.вып. 1. - З. 91-93.

97. " Таємна " і " явна " історія монголів XII-XIII ст. //Татаро-монголи в Азії, і Європі: Збірник статей. - М., 1970, - З. 455-474.

98. І це. уривки на венг. з. /Mcta Orlentalla Academlae Hungarical (Budapest). - 1971. - Т. 24. Fasc. 1. - Р. 255-258. - Перевів: Sarkozi, Alice.

99. Етногенез в аспекті географії: (Ландшафт і етнос: IX) //Вісник Ленінградського ун-ту. - 1970. - N 12, вип. 2.: Геологія, Географія. - З. 88-93.

100. І це. на анг. з. Ethnogenesis from the geographical point of View: (Landscape and Ethnos: IX) //Soviet Geography (New York). - 1972. -Vol. XIII. N 1. - P. 45-55.

101. Етнос і категорія часу //Доповіді відділень і комісій /Геогр. т-во СРСР. - Л., 1970. - Вип. 15: Етнографія. - З. 143- 157.

102. Місце історичної географії в сходознавчих дослідженнях //Народи Азії, і Африки. - 1970. - N 1. - З. 85-94.

103. Етногенез і атмосфера //Природа. - 1970. - N 1. - З. 46-55 - N 2. - З. - 13-50.

Дискуссия: 1) Бромлей Ю. До. До питання сутності етносу //Природа. - 1970. - N 2. - З. 51-55.

2) Семевский Б. М. Взаємодія системи " Людина й природа " //Саме там. - N 8. - З. 74-75.

3) Дроздов Про. А. Етнос і природне середовище //Саме там. - З. 75-76.

4) Курінний У. М. Пасіонарність і ландшафт// Саме там. - З. 76-77.

5) Козлов У. І. Хто ж етнос //Саме там. - 1971. - N 2.- З. 71-74.

6) Кузнєцов Б. І. Перевірка гіпотези Гумільова //Саме там. - З. 74-75.

7) Артамонов М. І. Знову " герої " і " натовп " ?// Саме там. - З. 75-77.

8) Єфремова Ю. До. Важливе ланка у ланцюзі зв'язків чоловіки й природи //Саме там. - З. 77-80.

9) Гумільов Л. М. Етногенез - природний процес// Саме там. - З. 80-82.

10) Бромлей Ю. У. Кілька зауважень про соціальних і природні фактори етногенезу //Саме там. - З. 83-84.

104. Khazaria and Caspion //The Geographical Review (New York). - 1970. - Vol. 60. N 3. - P. 367-377.

105. Коливання ступеня вологості і міграції народів у Південно-Східній Європі з II по IV століття //Actes du VII Congress International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques (Prague. UNESCO). 1971. - Vol. 2. - P. 951-955.

106. Колекції З. І. Руденко у державному музеї народів СРСР //Етнографія народів СРСР: (Збірник статей). -Л., 1971. - З 6-ї- 15.

107. Деякі роз'яснення: Лист до редакції //Рад. етнографія. - 1971.- N 1.- З. 176.

Ответ: Хомич Л. Відповідь на лист Л. М. Гумільова //Рад. етнографія. - 1971. - N 1. - З. 176- 177.

108. Про дивному неприйнятті географії //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва - 1971.-Т. 103.вып.3.- З. 263-267.

109. Лист до редакції //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. - 1971. -Т 103. вип. 6. - З. 568-569.

110. Етнос - стан та інформаційний процес: (Ландшафт і етнос: XI)// Вісник Ленінградського ун-ту. - 1971. -Т. 12, вип. 2. - З. 86-95.

111. І це. на анг. з. Ethnos - state on process?: (Landschape and Ethnos: XI)// Soviet Geography (New Vork). - 1973. - Vol. ХIV. N 6. -P. 393-404.

112. Cущность етнічної цілісності: (Ландшафт і етнос: XII): //Вісник Ленінградського ун-ту. - 1971. -Т. 12, вип. 4: Геологія, географія. - З. 97- 106.

113. І це, на анг. з. The Nature of Ethnic wholeness: (Landscape and Ethnos: XII) //Soviet Geography (New York). - 1973. -Vol. ХIV. N 9. -3. 467-476.

114. Від історії людей до своєї історії природи: Рец. на книжку Еге. Ле Руа Ладюри. Історія клімату з 1000 року /Пер. з франц. - Л., 1971 //Природа.- 1971.- N 11. - З. 116- 117.

115. Obieveni zeme Chazaru /Trans. Ivan Savicky. - Praha: Miada Fronta. 1971. - 180 s.

116. Етнічна історія Тибету у І тис. зв. е. у зв'язку з історією інших країн //Центральна Азія й Тібет: Історія Комсомольця та культура Сходу Азії. -Новосибірськ. 1972. -Т. 1. - З. 73-77.

117. Етнологія і історична географія: (Ландшафт і етнос: XIII) //Вісник Ленінградського ун-ту. - 1972. - Т. 18, вип. 3. Геологія. Географія. - З. 70-80.

118. То-жі. на анг. з. Ethnology and Historical Geography: (Landscape and Ethnos: XIII) //Soviet Geography (New York). - 1973. - Vol. XIV. N 9. - P. 591-602.

119. Мистецтво і етнос: Постановка проблеми //Декоративне мистецтво СРСР. - 1972. - N 1 /170. - З. 36-41.

120. Чи може твір красне письменство бути історичним джерелом? //Рус. література. - 1972. - N 1. - З. 73-82.

Отклик: Дмитрієв Л. А. До суперечкам про датуванням " Слова про похід Ігорів " //Рус. література. - 1972. - N 1. - З. 83-86.

121. Трагедія " Прикаспійських " Нідерландів //Техника - молодежи. - 1972. N3. - З. 21.

122. Зміна клімату і міграції кочівників //Природа. - 1972. N4. - З. 44-52.

123. Досвід розбору тибетській пиктографии //Декоративне мистецтво. - 1972.- N 5. - З. 26-31.

124. Gli Unnl: Un Imperio di NomadI antagunista dell " antisa CIna /Traduzione di Cario Coseltl - Torino: Einaudi, 1972. - 268 p.

125. Dzleie dawnych Turkow/ Pref. Tadeiisz Zubtudowski: Panstwowy Institut Wudawniczy. - Werszawa, - Werszawa, 1972. -524s.. 12 l.il.

126. Етногенез і біосфера Землі: Автореф. дисс. на соиск. уч. ступеня доктора геогр. наук. - Л.. 1973 - 33 з. - ЛГУ.

127. Етногенез і біосфера Землі: Дисс. на соиск. уч. ступеня доктора геогр. наук. - Л.. 1965 - 1973. - 288 л. - Рукопись.

128. Внутрішня закономірність етногенезу (Ландшафт і етнос: XIV) //Вісник Ленінградського ун-ту. - 1973. - Т. 16. вип. 1: Геологія. Географія. - З. 94 - 103.

129. І це. на анг. з. The Internal regularity of Ethnogenises: (Landscape and Ethnos: ХIV) //Soviet Geography (New York).. - 1973. - Vol. ХIV. N 10. - P. 651 - 661.

130. То чи потрібна географія гуманітаріям //Слов'яно-росіянка етнографія: Збірник статей. - Л.. 1973. - З. 92 - 100.

131. Лист до редакції //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. - 1973. -Т 106.вып. 5. - С.560.

132. Про антропології для неантропологов: Рец. на книжку: У. П. Алексєєв. У пошуках предків: Антропологія і подальша історія. - М.. 1972. //Природа.- 1973. N 1. - З. 111 - 112.

133. Або загибель Атлантиди, чи ритми у природі: Рец. на книжку: Є. У. Максимов. Проблема зледеніння Землі та ритми у природі. Л.. 1972 //Природа. 1973. N 11. - З. 116- 118.

134. SlaadamI cywilizacji Wielkiego Stepu /Przekl.. Stefano VIichalsiego. - Warshawa. 1973. - 372. s.

135. Дещо по-іншому про нашестя монголів та політики Олесницкого: (в XIV в.) //Росія /Russia: Studie recherche a cura di Victoria Strada. - [Sine anno et loco]: - Без вказівки року й місця издания.

1974

136. Хунны у Китаї: Троє століть війни Китаю зі степовими народами. - М.: Наука. 1974. - 236 з. 24 з. з граф. і карт. - 5300.

Рец.: 1) Петров М. П. Природа і закінчилася історія у книзі Л.Н.Гумилева... З погляду географа //Природа. - 1976. - N 4. - З. 152- 154.

2) Васильєв З. Природа і розпочинається історія у книзі Л. М. Гумільова... З погляду синолога //Саме там - З. 154 - 156.

3) Пюрвеев Джангир. Творчий доробок монгольських народів //Новини Монголії (Улан-Уде). - 1985. - N 815.

137. Хунну //Рад. историч. енциклопедія. - Т. 15. - Стлб. 687.

138. Сказання про хазарській данини: (досвід критичного коментарю літописного сюжету) //Рус. література. - 1974. - N 3. - З. 160 - 174.

139. Hiedani vymyslene rise: Legenda про " Rizik kneze Jana " . -Praha: Miada fronta. 1974. - 400 p.s. (Serle " Kolumbus " ).

140. The secret and the official history of the Mongols In the twelfth and thirteenth centuries: (As they themselves wrote It) // The Countries and peoples of the East: Selected articles. - Moskau: Nauka. 1974. - P. 193 - 208.

141. Rosmowa z Lwem Gumllowem /Rosmawlat Zbignew Podgorzec //Tygodnik Powszechny (Krakow). - 11. VIII. - P.S. 8.

1975

142. Старобурятская живопис: Історичні сюжети: в іконографії Агинского дацана. - М.: Мистецтво. 1975. - 57 з., 55 л. мул. - 10000.

Рец.: 1) Єфремова Ю. До. Історія, відкрита мистецтвом //Природа. - 1976. - N 12. - З. 133 - 136.

2) Пюрвеев Д. Цінна книга //Мистецтво. - 1977. - N 7. - З. 69-70.

N) Обговорення " Старобурятской живопису " у музеї антропології і етнографії. 10 червня 1976.

143. Вікінги не збрехали //Природа. - 1975. - N 5. - З. 95 - 99.

144. Збірник з статей Л. М. Гумільова про етносі, виданих Віснику Ленінградського університету. На обкладинці і титулі автор не зазначений: Documentatio Ethnographica 5. szam Kezlrat gyanant. - Budapest: Damjanlch Janos Muzeum. Szolnok. 1975. - 150P.

145. Etnieenese et Biosphere de la Tarre //Acta Ethnographica Academiae Sclentiarum Hungarlcal (Budapest). - 1975. - Т. 24. Fasc. 1/2. - Р. 27 - 46.

1976

146. Дакота і Хунны: (До статті А. Р. Каримуллина " До питання генетичному кревність окремих мов індіанців Америки з тюркскими)//Вопросы географії США: (Збірники статей). - Л.. 1976. - З. 123 - 125.

147. Шато //Рад. историч. енциклопедія. - Т. 16. - Стлб. 134.

148. Р. Є. Грумм-Гржимайдо народження науки про етногенезі //Природа. - 1976. - N 5. - З. 112- 121.

149. Століття і виноградники: Рец. на книжку: А. Поганенко. Старожил землі російської: Нариси про російському винограді. - Ростов, 1976 ///Природа - 1977. - N 6. - З. 147 - 149.

1977

150. Монголи і меркиты в XII столітті //Вчені записки Тартуського держ. ун-ту, 1977. - N 416: Studia orlentalla et Antiqua: П. - З. 74- 116.

151. " Таємна " і " явна " історія монголів XII-XIII ст. //Татаро-монголи в Азії, і Европе:-.Сборник статей. - Вид. 2-ге, перераб., доп. - М., 1977. - З. 484 - 502.-

152. Этносфера як із оболонок Землі //Вчені записки Ленінградського ун-ту. - Л.. 1977. - Вип. 25: Питання фізичної географії і палеографії. - З. 24.- 32.

1978

153. Зміст і значення категорії " етносу " //Всесоюзна конференція " Методологічні аспекти взаємодії громадських, природничих і технічних наук у світі рішень ХХV з'їзду КПРС: (Тези доповідей і виступів) " : I - II. - М.: Обнінськ. - З. 64 - 68.

154. Біосфера і імпульси свідомості //Природа. - 1978. - N 12. - С.97.

Отклики: Першиц А. І., Покшишевский У. У. Іпостасі етносу. - Саме там. - З. 106 - 113.

1979

155. Етногенез і біосфера Землі. - М. - Л.. 1979. - Депонировано ВІНІТІ. - N 1001 - 79. - Вип. 1. Ланка між природою, і суспільством. - 10 ред. л.

156. * І це. на чешс. з. Ethnogenese a biosfera Zeme// Archaeologia vcera a cines. - Brno, 1-981.

157. Етногенез і біосфера Землі. - М. - Л.. 1980. - Депонировано ВІНІТІ. - N 3734 - 79. - Вип. .2: Пасіонарність. - 10 ред. л.

158. Етногенез і біосфера Землі. - М.- Л.. 1980 [+2] - Депонировано ВІНІТІ. - N 3735 - 79. - Вип. 3: Віку етносу. - 10 ред. л.

Отклики: 1) Бородай Ю. М. Етнічні контакти, й довкілля //Природа. - 1981. - N 9. - З. 82 - 85.

2) Кедрів Б. М., Григулевич І. Р.. Крывелев І. А. Що стосується статті Ю. М. Бородая " Етнічні контакти, й довкілля " //Природа. - 1982. - N 3. - З. 88 - 91.

159. Простір і Час Великої Степу /Розмовляв Айдер Куркчи //Декоративне мистецтво. - 1979. - N 5. - З. 31 - 36.

160. * Etnoeeneza czyli про cyxlicznym rozwoju ludzkosci //Zbozumlec Swiat: Rozmowy z uczonymi Radzieckimi. - Warszawa, 1980. - P.S. 311 - 325.

1980

161. * Давня Русь і Кипчакская Степ в 945- 1225 рр. //Проблеми вивчення і охорони пам'яток культури Казахстану: Тези доповідей і повідомлень географічної конференції. - Алма-Ата. 1980.

162. Історія: рік народження 1380... /Статтю підготовлено А. Куркчи //Декоративне мистецтво. - 1980. - N 12. - З. 34 - 37.

163. * І це. на каз. з. 1380 жылы дуниге келген... //Жулдыз (Алма-Ата). - 1980 - N 9.

164. Історія коливання рівня Каспію за 2000 років: (з IV в. е. по XVI ст. н.е.) //Коливання зволоженості Арало-Каспийского регіону на голоцене. - М.. 1980. - З. 32 - 48.

165. Передмова //Д. Майдар. Д. Пюрвеев. Від кочовий до мобільного архітектури. - М.. 1980. - З. 5. - Співавтор: Ю. З. Яралов.

166. Етноси і природне середовище //Раціональне використання природних ресурсів немає і охорона довкілля: Міжвузівський збірник по комплексну програму Мінвузу РРФСР " Людина й довкілля: Проблеми охорони навколишнього середовища " . - Перм. 1980. - " Вип. 3. - З. 24 - 29.

167. Епоха Куликовської битви //Вогник. - 1980. - N 35. - З. 16 - 17.

168. І це. на анг. з. The epoch of the Battle of Kulikovo// Soviet Geography (New York). - 1981. - Vol - Xll. - N 2.

1981

169. Взаємодія наук //Людина й природа. - 198 N 9.56-71.

1982

170. Діалог учених: Який феномен культури малих народів: Л. М. Гумільов й О. Окладников /Публікацію підготував: А. Куркчи //Декоративне мистецтво. - 1982. - N 8. - З. 23 - 28.

171. * Довга пам'ять //Московcкий комсомолець. - 1982. - N 15.4.

1984

172. Гуманітарні і природничонаукові аспекти історичної географії //Економічна та соціальна географія: Проблеми та аспекти: (Збірник наукових статей). - Новосибірськ, 1984. - З. 5 -24.

1985

173. Эколого-географические дослідження системи этноландшафта: Прикладний аспект //Географічні дослідження з метою планування, проектування, розробки й реалізації комплексних програм: Тези доповідей секції I VIII з'їзду Геогр. о-ва СРСР: (Київ, жовтень, 1983). - Ленінград, 1985. - З. 147 - 149. - Співавтори: У. Ю. Єрмолаєв, У. А. Маслов.

1986

174. Художня спадщина народів древнього Сходу //Мистецтво країн Сходу: Книжка учнів старшої школи. - М.. 1986.- З. 5 - 19.

1987

175. Давня Русь і його сусіди у системі міжнародної торгівлі, і натурального обміну //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. - 1987. -Т. 119. вип. 3. - З. 227 - 234..

176. Культурогенез і етногенез кочових і осілих цивілізацій у середні віки //Взаємодія кочових культур і стародавніх цивілізацій: Тези доповідей радянсько-французького симпозіуму по археології Центральної Азії і сусідніх регіонів: Алма-Ата. 19-24 жовтня 1987 р. - Алма-Ата. 1987. - З. 18.

177. Етнос як ланка між природної середовищем та громадськістю //Тези доповідей і повідомлень науковій конференції: XXVII з'їзд КПРС"), і проблеми взаємодії товариств в різних історичних етапах: Нальчик. 15- 17 квітня 1987. - М . 1987 - З 31-32.

178. Чому в нас мало по-справжньому освічених людей: Наукові середовища. - Круглий стіл ЛГ. брав участь і Л. М. Гумільов// Літ. газета. - 1987. - 13 травня. - З. 12.

179. Люди і природа Великої Степу: (Досвід пояснення деяких деталей історії кочівників) //Питання історії. - 1987. - N 11. - З. 64 -67.

180. Чого вартий мудрість: На питання кореспондента ЛУ відповідає доктор іст. наук Л. М. Гумільов //Ленінградський ун-т. - 1987. - 20 листопада. - З. 10.

181. Landscape and Ethnos: An assessment of L. N. Gumilev " p.s Theory of Historical Geography by John Austin (Muhammed Jamil) Browson //Thesis submitted in portial filflement of the requirements for the degree of doctor of philosophy in the Department of Geography. - (New York): Simon Fraser University. 1987. - October. - P. 1 - 31. 541 - 587.

182. My chodzlmy wlasnymi drogami /Z prof. Lwem Gumilewem rozmdwia Anna Zebrowska// Polityka. - 1987. - N 15. 11 aprel. - S.

183. Етногенез і біосфера Землі. /Під ред. канд. геогр. наук До. П. Іванова. - М. - Л.. - Депонировано ВІНІТІ. N 7904 - В87. - Вип. 4. Тисячоліття навколо Каспію. - Ч. 1. - 219. с.м.п.

184. Етногенез і біосфера Землі /Під ред. канд. геогр. наук До. П. Іванова. - М.- Л.. 1987. - Депонировано ВІНІТІ - N 7905 - В87. - Вип. 4. Тисячоліття навколо Каспію. - Ч. 2. - 189. с.м.п.

1988

185. " Історія вимагає права справедливості... " /Розмову вела Л. Букіна //Альманах бібліофіла: Книжка Монголії. - М., 1988. - З. 343-351.

186. Этносфера і космос //Космічна антропоэкология: Техніка і нові методи дослідження: Матеріали другого Всесоюзного Ради з космічної антропоекології. - М.. 1988. - З. 211 -220. - Співавтор: До. П. Иванов.

187. Ланка між природою, і суспільством: 1) Передмова X. Микельсаара. - Етногенез і біосфера Землі. Пасіонарність: II //Райдуга (Таллінна). - 1988. - N 1. - З. 55 - 60: - N 2. - З. 50 - 59.

188. Історія - наука природна чи Візит професора Гумільову /Розмову записав В. Суворов //Сільська молодь. - 1988.- N 2. - З. 44 - 49.

189. Славісти і номандисты: Рец. на книжку: А. А. Шенников. Червлений Яр: Дослідження з історії та географії Середнього Подонья в XIV - XVI ст. -Л., 1987 //Рус. література. - 1988. - N 2. - З. 228-235.

190. Апокрифічний діалог: Розвідування //Нева. - 1988. - N 3. - З. 201-207: - N 4. - З. 195-201. - в N 4 назва: Біографія наукової теорії, чи Автонекролог.

191. Наука єдина і нероздільна /Інтерв'ю М. У. Одинцова //Вічей. Ленінград. - 1988. - 11 марта.

192. Негасимі вогнища: сьогоднішній співрозмовник ЛР доктор наук Л. М. Гумільов /Розмову вів У. Нестеренко //Ленінградський робочий. - 1988. - 18 марта.

193. Авторський задум і сила відкриття //Студентський мередиан.- 1988.-Апрель. - З. 17- 19.

194. Коріння нашого кревності /Розмовляв А. Сабиров //Вісті. - 1988. - 13 апр.

195. І це на анг. з. The roots of our kinship: R.[?] Sabirov of " Izvestia " interwievs Lew Gumilyov //Soviet Weekly (London). - 1988.- 4th june. - P. 8-9.

196. Про людях, на нас потребу не схожих /Розмова з лікарем іст. наук, этнологом Л. М. Гумільовим, записала Є. Сеславина //Рад. культура. - 1988. - 15 сент. - З. 6.

197. Нагадування про Вавилоні /Розмову вела Тетяна Шутова //Вік XX і світ. - 1988. - N 10. - З. 24-26.

198. [Журнал " Людина й природа " складається переважно з творів Л. М. Гумільова - як авторський номер]. - 1988. - N 10. Зміст: Социально-этнические ж проблеми і природа: Доля теорії та зигзаги історії /Розмову з лікарем іст. наук Л. М. Гумільовим веде публіцист І. Шевельов. - З. 3- 14: Етноси в біоценозі /У змісті: " Етноси в ландшафтах " . - З. 15-62: - Долі теорії та зигзаги історії. - З. 63-71.

199. Етнос: міфи й реальність //Дружба народів. - 1988. - N 10.- З. 218-231.

200. Національне і націоналістичний - відмінність і ворожнеча /Круглий стіл у ред. газ. " ЛУ " : Л. М. Гумільов, Р. Ф. Ітс. А. М. Панченко. А. З. Герд //Ленінградський ун-т. - 1988. - 4, 18 листопада. 2 декабря.

201. Чим небезпечні міфи історії /З гостем зустрічався Михайло Рутман //Зміна (Л) - 1988. -4 дек.

202. Етногенез і біосфера Землі //Природа і достойна людина. - 1988. - N 12. - З. 56-80: - 1989. - N 1. - З. 59-62: - N 2. - З. 56-61.: - N 3. - З. 58-62: - N 4. - З. 54-69.

203. Цэцэдсэн шаштир //Сэтгуул (Улан-Батор). - 1988. - N 6. - З. 147- 163.

204. Searches for an Imaginary Kingdom of Presfer John. Transl. ,by R. Є. Smith. - Cambridge University Press. 1988. - 416 p. 4 maps, 4 halftones, 5 line drawings. ISBN: 0-5213-2214-6. internet

205. La theore de l " Ethnogenese de Lew Goumiliov //Etudes Sovietigues (Paris). - 1988. - Oktober. -P. 28-32.

206. Трагедія на Каспії в Х в. і ПВЛ //Література і мистецтво у системі культури. -М.: Наука, 1988. - З. 116- 122.

1989

207. Етногенез і біосфера Землі /Під ред. доктора геогр. наук. професора У. З. Жекулина. - 2 вид. испр. і доп. - Л.: Вид-во ЛДУ. 1989. -496 с.

Рец.: Чемерисская М. І. //Народи Африки й Азії. - 1990.- N 4. - З. 184- 191.

208. Вибір віри //Витоки. - 1989. -Вип. 20. - З. 373-375.

209. Пам'ятай про Вавилоні, чи В історії з географією /Розмову з Л. М. Гумільовим і Л. У. Флоренским вела Т. Шустова //Витоки. - 1989. -Вип. 20. - С.-359-372.

210. Чорна легенда: історико-психологічний етюд /Подг. тексту і вступ. стаття А. Фарзашева //Хозар (Баку). - 1989. - N 1. - З. 5-43. - Співавтор А. І. Куркчи

211. Авари і обры?: (Досвід розшифровки семантики етноніма) //Рус. література. - 1989. - N 2. - З. 188- 191.

212. Етнос, історія, культура //Декоративне мистецтво - 1989. - N 4. - З. 32-33.

213. " Інакше поета немає... " /Розмова Л. Еге. Варустина, доктора филол. наук: Про матері Анну Ахматову й себе //Зірка. - 1989. - N 6.- З. 127- 133.

214. Чому ж Авеля /Інтерв'ю А. Мамедова //Елм (Баку). - 1989. -20 травня. -На азерб. языке.

215. Лист до редакції " Запитань філософії " //Питання філософії. - 1989.- N 5. - З. 157- 161.

216. Людяність понад усе /Розмова з этнологом Л. М. Гумільовим: записав А. Сабиров //Вісті. - 1989. -23 червня (Моск. вічей. випуск): - 24 июня.

217. Хунны в Азії, і Європі //Питання історії. - 1989 - N 6 - З. 64-78:- З. 21-38,

218. Сила епохи //Декоративне мистецтво. - 1989. - N 7 - З 34-35

219. Негативні значення етногенезі: Чому потрібна нова наука - етнологія //Наука і (Рига). - 1989 - N 8 - З 16- 19: - З. 24-26.

220. Усім нам заповідана Росія /Розмовляв майор У. Казаков //Кр. зірка. - 1989. - 21 сент.

221. Міфи і реальність этносферы //Дружба народів - 1989 - N 11.- З. 195- 199.

222. Давня Русь і Велика степ. - М.: Думка. 1989. 766 с.

Рец.: Михайло Трипольський. Про перекрученні історії. //Нове Російське Слово, 1994, 9 декабря.

1990

223. Географія етносу в історичний період. - Л.: Наука. 1990 -253 с.

224. " Шукати те, що вірно " : Л. М. Гумільов відповідає стосовно питань СОЛИ/Беседу вів В'ячеслав Огрызко//Сов. література - 1990 - N 1. - З. 72-76.

225. Етноси і антиэтносы: Глави з оповідання //Зірка. - 1990. - N 1. - З. 134-149: - N2. - З. 119-128: - N 3. - З. 154-169.

226. Ніякої містики //Юність. - 1990. - N 2. - З. 2-6.

227. Щоб свіча не згасла. -Л.: Рад письменник, 1990. -253 з. - Співавтор: А. М. Панченко.

227а. Хыяддагы бэхэс //Аваз (Казань), 1990, NN 9, 10. 12.

NN. Відродження історії. // Передмова до книжки " Закон Божий: Початкові відомості для молодого віку " .- Л., Художня література. 1990.

NN. Історико-філософські твори князя М.С. Трубецького. (Нотатки останнього євразійця) // " Наше спадщина " , 1991, No 3, а також у книзі Трубецькой М.С. Історія. Культура. Мова / Вступ. ст. Н.І. Толстого і Л. Н. Гумільова, Сост., подгот. тексту і коммент. В.М. Живова; Авст. акад. наук. - М.: ПРОГРЕС; : УНІВЕРСАМ, 1995. - 798 з.- (Серія " Філологи світу " ).

NN. Ethnogenesis and the biosphere. Moscow, Progress, 1990, ISBN 0-5010-0201-06

NN. " Не був не самотній " Л. М. Гумільов відповідає стосовно питань Н.Дубровської. //Ленінградська щоправда 1990, - 30 грудня, і в Тижню, 1991, N 6.

NN. Скажу вас на секрету, що й Росія врятовано, лише як євразійська держава. //Дайджест соціального соразмышления " Соціум " , 1992, No 5.

NN. Ритми Євразії. // Наш сучасник, 1992, No 10.

NN. Горі з ілюзій. // " Вісник вищій школі (Alma Mater) " , 1992, No 7-9 - Співавтор: У. Ю. Ермолаев.

NN. Від Русі до Росії. М.: 1992.

NN. Кінець і знову початок. М.: 1992

NN. Чингіз-хан - несподіваний ракурс // передмову до книжки Э.Хара-Давана " Чингіз-хан, як полководець та її спадщина " , видавництва " КРАМДС-Ахмед Ясави " , Алма-Ата, 1992. - Співавтор: В.Ю. Ермолаев.

NN. З Євразії. М., Вид-во Мистецтво, 1993.

NN. Листи Васю // Міра. СПб., 1994. N4.

ПОЭЗИЯ. ПОЕТИЧНІ ПЕРЕКЛАДИ

Поэзия

228. Чарівні цигарки: (Зимова казка): П'єса віршем //Рад. література. - 1990. - N 1. - З. 61-72. - Складено в неволі, збережено у пам'яті Л. М. Гумилева.

Поэтические переводы

229. Бенава. Абдуррауф. Хіба це життя?- Звернення матері. - Плач сироти взимку. - Для покинутій дівчини немає свята. - Рубай //Вірші поетів Афганістану. Пер. з пушту і фарси-кабули. - М., 1962. - З. 49-60.

230. Варзи. Абульхасан. У мріях тебе //Сучасна перська поезія. /Пер. з персид. -М.. 1959. - З. 325.

231. Бехар. Скарга. -Пекельний касыда. -Хороша поезія. -Газель: (Ми - свічки...). -Невідомість. - Збентежені думки. -Його дружина і чоловік. -Доброзичливість. -Без адреси. -Дари поезії. -Нафта. Виховання. -Ніжним. -Газель: (Якщо це гріх...). -Що таке поезія? -Вибори. -Спогади про батьківщину //Бехар. Вірші/ Пер. з персид. -М.. 1950. - З. 17-20, 28-36. 41-60. 65-66. 70. 83-86.89.145- 146. 154, 163, 173. 179- 182, 185- 190.

232. Дехкода. Алі Акбар. Краще діяння жмикрути /Сучасна перська поезія, /перекл. з персид. - М., 1959. - З. 29.

233. Джавид. Гуссейн. Під кінець. - Жінка. -Усміхнися. -Іди. -З драми " Иблис " . -Насолода черепахи //Поети Азербайджану. -М-Л.. 1962, з. 355-356. 357. 360. 365. 366, 379.

234. Йезди. Фаррохи. " Ми злиденні натовпу... " . " Зопалу розбитих... " . - " У приречених тузі... " . - " У долонях мужності меч... " . •

" Посеред весняних квітів... " . //Сучасна перська поезія/ Пер. з персид. -М.. 1959. - З. 79. 81-85.

235. Лутфи. " Якби світло особи її згаснув... " . - " Доки я лунноликой буду мучимо... " . - " Серце кров'ю, а душа золою... " . - " Кравчий, піднеси мені... " . - " Птах душі кинулася туди... " . - " Ти кипарисом жасминогрудым возросши стала... " . - " У очах, твоїх... " . //Лутфи. Лірика //Пер. з узб. -М., 1961. - З. 18. 31. 44. 48. 58. 60. 63.

236. Магрупп. Повертайся. -Батьківщина покинута. - Цей світ //Поети Туркменії /Пер. з туркм. -Л.. 1971. - З. 154, 156. 158.

237. Маджрух. Сайд Шамсутдин. Пам'яті Хушхаль-хана.. -Про доля. -Навіщо? -Давно. -Коли //Вірші поетів Афганістану. /Пер. з пушту і фарси-кабули. -М., 1962, - З. 61-69.

238. Мирзаде, Эшки. Альваид і Хамадин. - Слово великих. -Робота із вшанування Фірдоусі. -Арефу. - Світлий образ. -Свято Курбан. -Чиновники-воры. -Байдужість до небес. -Бідування Ірану. -Відомий лорд. -Майстер почуттів. -Гордість поета. -Печаль про Батьківщині /Пер. з персид. //Эшки (Мирзаде) Печаль про батьківщину /Пер. с/персид. -М. -Л., 1965. - З. 17-21. 38-41, 65. 69. 71-73. 78-80. 87 " . 101- 106.

239. Сае. Місяць і Маріам. -Відчуття. -Можливо. - Стіна. -Образа. -Мова поглядів. -Надія. -Ранок бажань. -Пери. -Камінь. -Самотність. -На чужині. - Зламана /Пер. з персид. //Сучасна перська лірика. -М.. 1961. - З. 203-209, 215, 220-221.

240. Синг, Мохан. З книжки " Зелені листя " . -З книжки " Удосвіта " //Мохан Синг. Обрані: Вірші. -М., 1960. - З. 11-34. 93-98.

241. Тагор Р. Лихоліття. -Дощовий день. -Пензель винограду //Тагор Р. Лірика. /Пер. з бенгальск. -М., 1961. - З. 43-48, 63.

242. Халет. Абулькасем. " Якщо жінка з новими знайомим вдвох... " //Сучасна перська поезія/ Пер. з персид. -М., 1959.- С.270.

243. Шахрияр. Сцена ночі. -Буря" в лісі //Сучасна перська лірика /Пер. з персид. -М., 1961. - З. 107- 108. 109- 112.

244. Народні чотиривірші: " Я вдома улюбленої надвечір досяг... " . - " Вдова, навіть з близьких вона... " . - " Трьох улюблених маю. одне одного розмаїтіша... " . - " Як сумно, що діти наші серця над ладу... " . - " Темноликая мені помаранча дала... " . - " Провулком моя дорога йде... " . - " Лежить спека виснажливий. " ..- " Дорога, відмовитися від душею не біда... " . - " Можна серце красуням недбало віддати... " . - " Зів'яли вьюки і пішла якомога швидше... " . - " Чим був? Був у долоні улюбленої голкою... " . //Сучасна перська поезія /Пер. з персид.-М.. 1961.- З. 311-313.

Редактирование, складання, комментарий

245. Тібетські народних пісень /Пер. з китайського А. Клещенко. Передмова: редакція перекладів і примітки Л. М. Гумільова -М.: Вид-во худож. літ-ри. 1958. - 126 с.

246. Бичурин М. Я. (Иакинф). Збори відомостей по історичної географії Східної і Серединної Азії /сост..: Л. М. Гумільов, М. Ф. Хван. ред. Л. М. Гумільова. - Чебоксар: Чуваш, держ вид-во, 1960. -758 с.

247. М. І. Артамонов. Історія хозар. -Л.: Изд.-во держ. Ермітажу. 1962, - 553 з. - Примітки, редагування Л. М. Гумилева.

248. Майдар Д.. Пюрвеев Д. Від кочовий до мобільного архітектури. -М.. Стройиздат. 1980. -215 з. - Соредактор.

О Л. М. ГУМИЛЕВЕ

249. Захист дисертацій [в т. год. Л. М. Гумільовим на соиск. уч. ступеня доктора истор. наук] //Повідомлення держ. Ермітажу. -Л.. 1963. -Т. ХХ1У. - З. 73. -Хроника.

250. На Волзі і Терекові //Ленінградська щоправда. - 1963. -22 сент.

2.51. 3агадки зниклого світу //Невська зоря. - 1968. -7 сент.

252. Szyszman P.S. Decuvene de la Khasarie //Annales: Economies Socieies civilisations (Paris). - 1970. - N 3. -3. 818-82- 1.

253. Chappel J. J. Climatic chang reconsidered: Another look at " Pulse of Asia " //The Geographical rekiew (New Jork) - 1970. -Vol. 60. N 3. -P. 347-373.

254. Самойлов А. Російська Атлантида //Техника - молодежи. - 1972. - N 3.- З. 18-20.

255. Колесник З. У.. Сваричевская 3. А.. Семевский Б. М.. Чочиа М. З. Історик, географ, етіології До 60-річчя Левка Миколайовича Гумільова //Вісник Ленінградського ун-ту. - 1972. // 24: Геологія. Географія. -Вип. 4. - З. 166- 167.

256. Бєлявський Б. А. Що стосується відомого антагонізму між землеробським і кочовим населенням Східної Європи: [Про правоту Л.-Н. Гумільова і тенденційності Б. Л. Рибакова щодо оцінки відносин між Стародавньої Руссю і Великої Степом] //Слов'яно-росіянка етнографія: Збірник статей. Л., 1973. - З. 101- 108.

257. Подгорников М. І. Важкі питання біосфери //Літ. газета. - 1.974. -22 мая.

258. Козлов У. І. Про биолого-географической концепції етнічної історії //Питання історії. - 1974. - N 12. - З. 72-85.

259. A critigue of L. N. Gumilev " p.s Work on Ethnogeography of a meeting of Leningrad University //Soviet Geography (New Jork).- 1977. -Vol. ХУ111. N 2. -P. 119- 128.

260. Сапунов У. Школа в Приозерске //Ленінградський університет. - 1979. - 23 февр.

261. Л. М. Гумільов: [Про нього]// Бшм(?) жэне енбек (Алма-Ата). - 1984. - N 4. -Б.11.

262. Генкин У.. Кацура А. Тім: Науково-фантастична повість: [за мотивами ідей Л. М. Гумільова про причини загибелі Вавилонії]// Північ.- 1984.- N 5.- З. 72-85.

263. Іванов До. П. Погляди на етнографію, чи чи є радянської науці два вчення про етносі //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. - 1985.-Т. 117.вып.3.- С.232-239.

Отклики і дискуссии:

1) Машбиц Я. Р., Чистов До. У. Вкотре до питання дві концепції " етносу " : (Що стосується статті До. П. Іванова) //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. -Т. 118. вип. 1. - З. 29-37.

2) Гумільов Л. М. Що стосується теорії етногенезу: [Лист до редакції щодо згаданих публікації] //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. - 1986. -Т. 119. вип. 3, - З. 285.

264. Каримуллин А. " Татарський князь з Орди " ? //Рад. Татарія (Казань). - 1988. - 17 янв.

265. Шикин В. Ім'я власне: Зустріч пройшла з цікавим людиною //Природа і творча людина. - 1988. - N 9. - З. 46-48.

266. Гоголів А. І. Л. М. Гумільов очима етнографа //Молодь Якутії.- 1989.-20 апр.

267. Соловйов В. Про " моральної волі " нації //Декоративне мистецтво. - 1989. - N 5. - З. 30-33.

268. Герштейн Еге. Р. Мемуари і факти (про звільнення Льва Гумільова) //Радянська Татарія (Казань). - 1989. - 17 июля.

269. Хулан X. Жаргалсайхан З. Туухиин танхим: Наймдугаар хуудас //Хеделмер (Улан-Уде). - 1990. -6 янв.

270. Каримулдин А. " Мін русча сэйлэшэ торган татар... " //Аваз (Казань).- 1990. N 9. (Май).

271. Єрмолаєв У. Ю. Самоорганізація у природі й етногенез //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. - 1990. -Т. 122. вип. 1. - З. 26-32.

272. Еволюція чи диссинация? (До статті В.Ю. Єрмолаєв У. Ю. Самоорганізація в природі й етногенез) //Изв. Всесоюз. геогр. о-ва. - 1990. -Т. 122. вип. 1. - З. 32-33.

Головна:Лев Миколайович Гумилев