Химия.
Селекция

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Хімія


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

«СЕЛЕКЦИЯ»

ПЛАН: Що таке селекція? З розвитку селекції. Селекція у рослинництві. Селекція у тваринництві. Селекція микроорганизмов.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:. Біологічний енциклопедичний словник, М., 1989;. Сільськогосподарський енциклопедичний словник, М., 1989;. Серебровский О. С., Селекція рослин та тварин, М., 1969;

Що таке селекція? Селекція це — наука про створення сортів і гібридів сільськогосподарських рослин, порід тварин, штамів мікроорганізмів. Також селекцією називають галузь сільськогосподарського виробництва, що займається виведенням сортів і гібридів різних культур, порід тварин. Селекція розробляє способи на рослин та тварин із метою зміни їх спадкових якостей у властивому в людини напрямі. Селекція є одним із форм еволюції рослинного й тваринного світу, яка підпорядковується тим самим законам, як і еволюція видів в природі, але природний відбір тут частково замінений штучним отбором.

Теоретична основа селекція — генетика і розроблювані нею закономірності спадкоємності та мінливості організмів. Еволюційна теорія Чарльза Дарвіна, закони Грегорі Менделя, вчення про чистих лініях і мутаціях дозволили селекціонерам розробити методи управління спадковістю рослинних і тваринами організмів. Велику роль селекційної практиці грає гибридологический анализ.

Селекційний процес розбивається втричі галузі: селекція в рослинництві, селекція у тваринництві та селекція микроорганизмов.

Селекція в растениеводстве

Примітивна селекція рослин виникла разом з землеробством. Почавши обробляти рослини, людина стала відбирати, удається зберігати й розмножувати найкращі з них. Багато культурні рослини оброблялися приблизно за 10 тисяч літ до нашої ери. Селекціонери давнини створили прекрасні сорти плодових рослин, винограду, багато сорти пшениці, баштанних культур. Але значний вплив в розвитку селекції рослин справила робота західно- європейських селекционеров-практиков 18 століття, наприклад, англійських учених Галлета, Ширефа, німецького вченого Римпау. Вони створили кілька сортів пшениці, розробили способи виведення нових сортів. У 1774 біля Парижа заснована селекційна фірма «Вильморен», селекціонери якої перші почали оцінювати що відбираються рослини по нащадку. Вони змогли вивести сорти цукрової свёклы, які містили майже 3 рази більше цукру, ніж вихідні. Ця робота довела значний вплив селекції зміну природи рослин, у потрібну людині бік. З розвитком капіталізму наприкінці 18 — початку 19 століть у Європі та Північній Америці виникають промислові насіннєві фірми і великі селекційно-насінницькі підприємства; зароджується промислова селекція рослин, в розвитку якої велике вплив надали досягнення ботаніки, мікроскопічної техніки і мн. др.

І на Росії І.В. Мічурін почав роботи з селекції плодових культур. Успішно застосувавши низку інших оригінальних методів, він створив багато сортів плодових і ягідних культур. Важливе значення для теорії та практики селекції рослин мали його роботи з гібридизації географічно віддалених форм. У це водночас США Л. Бёрбанк шляхом ретельного проведення схрещувань і досконалого відбору створив низку нових сортів різних сільськогосподарських культур. Деякі їх ставилися до форм, раніше не встречавшимся у природі (бескосточковая зливу, неколючие сорти ежевики).

У селекції рослин особливе значення мають розвиток наукових основ добору, і гібридизації, методи створення вихідний матеріал — полиплоидия, експериментальний мутагенез, гаплоидия, клітинна селекція, хромосомная і генна інженерія, гібридизація протопластів, культура зародкових і соматичних клітин та тканин рослин; вивчення генетичних і физиолого- біохімічних основ імунітету, успадкування найважливіших кількісних і якісних ознак (білка та її аминокислотного складу, жирів, крохмалю, цукрів). У сучасному селекції рослин, у ролі вихідного матеріалу використовують природні і гібридні популяції, самоопыленные лінії, штучні мутанти і полиплоидные форми. Більшість сортів сільськогосподарських рослин створено методом добору, і внутрішньовидовий гібридизації. Отримано мутантні і полиплоидные сорти зернових, технічних і кормових культур. Успіх гібридизації значною мірою визначається правильним добором для схрещування вихідних батьківський пар, особливо з эколого-географическому принципу. За необхідності поєднати у гибридном прийдешнім ознаки кількох батьківських форм використовують ступінчасту гібридизацію. Цей метод широко застосовують у весь світ. Для посилення в гибридном прийдешнім бажаних властивостей котрогось із батьків застосовують поворотні схрещування. Для поєднання щодо одного сорт ознак і властивостей різних видів чи самих пологів рослин застосовують віддалену гибридизацию.

Селекція в животноводстве

На ранніх етапах розвитку тваринництва породи створювались у результаті несвідомого відбору, під впливом природно-економічних умов. В міру накопичення зоотехнічній інформації складалися певні методи створення порід із заздалегідь наміченої програмі добору, і добору; закріплення якостей почали використовувати інбридинг (схрещування тварин що у кровному кревність). Так виведені багато породи світового масштабу (шортгорнская, голландська породи кр. ріг. худоби і др.).

У селекції тварин широке застосування отримали сучасні генетичні методи, насамперед, генетика популяцій, і навіть иммуногенетика. Розроблено методи вивчення мінливості, наследуемости і генетичної кореляції ознак, оцінки генотипу тварин і звинувачують відбору плюс- варіантів, що забезпечило вищий науково-методичний рівень селекційних работ.

Як і в рослин, у свійських тварин спостерігається явище гетерозису. Гетерозис широко застосовують у тваринництві та птахівництві, так як перше покоління гібридів, являє явище гібридної сили, безпосередньо використав господарських целях.

Особливу увагу приділяють також селекції тварин на поліпшення якості продукції - підвищення белковости молока у молочного худоби, збільшення виходу м’яса і зменшення жиру в туше у м’ясних порід кр. ріг. худоби і свиней, отримання вовни необхідної довжини і тонины у овець і др.

Селекція микроорганизмов

Мікроорганізми грають найважливішу роль життя. На основі створюються речовини, використовувані у різних галузях медицини і промисловості (виробництво деяких органічних кислот, спирту, хлібопечення, виноробство засновані на діяльності микроорганизмов).

Виключне значення здоров’ю людини мають антибіотики. Це особливі речовини — продукти життєдіяльності деяких мікробів і грибів, які вбивають хвороботворних мікробів і вирусов.

Для отримання найпродуктивніших форм мікроорганізмів широко застосовують методи селекції. Шляхом відбору виділяють раси мікроорганізмів, найактивніше синтезирующие той чи інший використовуваний людиною продукт (антибіотик, вітамін та інших.). Мікроорганізмам властива спадкова мінливість (мутація). І цього широко використовується метод експериментального отримання мутацій дією рентгенівських і ультрафіолетового проміння та деяких менших хімічних сполук. Таким шляхом вдається підвищити спадкову мінливість мікроорганізмів кілька десятків і сотні раз.

Селекційний процес відрізняється безперервністю, методи його постійно вдосконалюються. Це пов’язано з зростаючими вимогами виробництва до сортам рослин, породам тварин і звинувачують ефективності микроорганизмов.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою