Диеновые углеводороды

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Хімія


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

К диеновым вуглеводням ставляться органічні з'єднання з загальної формулою Cn H2n-2, в молекулах які є дві подвійні связи.

Вуглеводнів з цими двома подвійними зв’язками дуже багато. Практично значимими диеновыми вуглеводнями є 1,3- бутадиен, чи дивинил CH2=CH-CH=CH2 (група атомів CH2=CH- називається винилом) і 2-метил — 1,3-бутадиен, чи изопрен CH2=C-CH=CH2, що є исходными

CH3 Речовинами щоб одержати каучуков. У цих диеновых вуглеводнів подвійні зв’язку розділені однієї простої (ординарною) зв’язком. Така угруповання зв’язків має деякими особливостями і називається пов’язаною. Метод отримання бутадієну з етилового спирту розробили академіком З. У. Лебедєвим. У цій методу етиловий спирт одночасно піддають дегідратації (відщеплення води) і дегидрированию (отщеплению водорода):

2H3C-CH2-OH 4250C, Al2O3, ZnO H2C=CH-CH=CH2+2H2O+H2

Але перспективнішим методом отриманні бутадієну є дегидрирование бутану, що міститься в нафтових газах. З цією метою бутан пропускають над нагрітим катализатором:

CH3-CH2-CH2-CH3 560−6200C, Al2O3, Cr2O3 CH2=CH-CH2-CH3+H2 Поруч із 1-бутеном утворюється і 2-бутен CH3-CH=CH-CH3. Бутены піддаються подальшому дегидрированию:

C4H8 500−6000C, MgO, ZnO CH2=CH-CH=CH2+H2

В сучасної хімічної промисловості 1,3-бутадиен виділяють і з продуктів піролізу нафти. По будовою молекули з изопреном дуже подібний хлоропрен CH2 =C-CH=CH2, чи 2-хлор-1,3-бутадиен, который

Cl теж має значення у виробництві хлоропренового каучука.

Фіз. Властивості. 1,3-бутадиен при нормальних умов — газ, який сжижается при — -4,50С. 2-метил — 1,3 -бутадиен -летюча рідина, нуртуюча за нормальної температури 34,10С.

Хім. Властивості. У молекулах диенов є подвійні зв’язку. Отже, ці та вуглеводні повинні розпочинати реакції приєднання. Вільні валентності другого і третього атомів вуглецю з'єднуються друг з ще й у середині молекули утворюється подвійна зв’язок. Тож у остаточному вигляді рівняння пишуть так: CH2=CH-CH=CH2+Br2 CH2Br-CH=CH- CH2Br За наявності достатньої кількості брому утворюється 1,2,3,4-тетрабромбутан CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br.

Диеновыми вуглеводнями властиві як і реакції полімеризації, які яких багато важать у виробництві синтетичного каучука.

Застосування у промисловості. Диеновые вуглеводні переважно застосовуються для синтезу каучуков.

CH2=CH-CH=CH2 — 1,3 — бутадиен бутадиеновый каучук

СH2=C-CH=CH2 2-метил — 1,3 бутадиен, чи изопрен изопреновый

каучук

CH3 CH2=C-CH=CH2 2-хлор — 1,3бутадиен, чи хлоропрен хлоропренновый

каучук

Cl

Синтетические каучуки утворюються у результаті реакції полімеризації відповідних мономеров.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою