Учёт витрат недержавних пенсійних фондов

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Московський Державний Університет Сервиса

Поволзький Технологічний Інститут Сервиса

Кафедра: «Бухгалтерський облік і аудит»

Індивідуальна работа

на уроках: Облік в російських банках, біржах і фондах

на задану тему: Облік витрат недержавних непенсійних фондов

Підготувала: студентка

групи Ф — 402

Сёмина Н.А.

Перевірила: Келарева Е. В.

Тольятті 2001

Запровадження стор. Облік витрат недержавних пенсійних фондів; 5 План рахунків недержавних пенсійних фондів; 9 Запровадження спеціалізованих депозитаріїв в системи НПФ; 10 Укладання 11 Список використаної літератури 12

Пенсійна реформа у Росії передбачає створення пенсійного забезпечення, засновану на многоступенчатом підході до формування пенсії. Першу щабель становитимуть базові пенсії, другу — трудові й третю — недержавні пенсії. Недержавне пенсійне забезпечення, згідно з концепцією реформи, покликана створити основу пенсійного утримання населення країни. Отже, пенсійне зміст складатиметься з державних підприємств і додаткових, державних надходжень, формованих рахунок різних пенсійних програм підприємств, організацій, адміністративно-територіальних утворень, особистого Пенсійного страхування громадян, які виробляють накопичення коштів у страхові компанії чи недержавних пенсійні фонди. Недержавний пенсійний фонд — це особливе організаційно-правова форма некомерційної організації соціального забезпечення, винятковим виглядом діяльності якої є пенсійне забезпечення учасників фонду, здійснювана з урахуванням договору. Власне майно фонду підрозділяється на майно, призначене задля забезпечення основний діяльності фонду, і пенсійні резерви. Майно фонду формується рахунок вкладів засновників, цільових вносов вкладників, доходів фонду розміщення пенсійних резервів, благодійних внесків та інших надходжень. Задля більшої платёжеспособности за зобов’язаннями перед учасниками фонд формує страхової та пенсійні резерви. Джерелами формування є пенсійні внески й доходи фонду розміщення пенсійних внесків. Розміщення пенсійних резервів складає принципах надёжности, схоронності, ліквідності, дохідності і диверсифікацію. Дотримання принципу надёжности в розміщення пенсійних резервів передбачає інвестування в: державні цінних паперів; цінних паперів, випущені торік у звернення органами місцевого самоврядування РФ; корпоративні цінних паперів, за відсутності у акціонерних товариств ознак неплатёжеспособности. Принцип схоронності передбачає незмінність інвестиційного стану пенсійних резервів з часом що за різних економічних пріоритетів і фінансових процесах. Поняття ліквідності означає здатність пенсійних резервів змінювати свою форму без суттєвих матеріальних втрат для власника. Дохідність пенсійних резервів є властивість, характеризує прибуток від розміщуваних резервів кількісним вираженні. Поняття диверсифікації - це необхідність вкладень коштів недержавних пенсійних фондів у різноманітні джерела доходів. У цьому індивідуальної роботі будуть докладніше розглянуті питання обліку витрат недержавних пенсійних фондов.

1. Облік витрат Недержавних Пенсійних Фондов

З СІЧНЯ поточного року силу вступив Закон «Про пенсійне забезпечення до», визначальний правові норми й соціальні основи пенсійного забезпечення громадян. Процес розвитку нової пенсійної реформи вплинув на фінансова сфера діяльності. Передусім, він позначилося на бухгалтеріях юридичних. Вже сьогодні працівники учетно-финансовой сфери розпочали оформленню документів ж за пенсійними відрахування. Саме бухгалтерам однією з перших довелося відчути у собі віяння нових реформ.

Основними принципами пенсійної реформи є перехід від державної до накопичувальної системи пенсійного забезпечення, ефективність інвестування на поєднані із безпекою пенсійних накопичень, забезпечення права наслідування громадян накопичення в недержавної пенсійної системе.

Нова система пенсійного забезпечення передбачає наявність нових видів юридичних, про інститутів, до яких належать Державний центр з виплати пенсій, Національне пенсійне агентство, Державний накопичувальний пенсійний фонд. Також з’являється мережу недержавних пенсійних фондів, банки-кастодианы, компанії із управління пенсійними активами. Всі ці інститути необхідні втілення загалом пенсійної реформи. Усі вони виконує своє завдання і має власну специфічну особливість у частині ведення бухгалтерського учета.

У зв’язку з цим департаментом методології бухгалтерського обліку, і аудиту Міністерства фінансів РФ розроблений і затверджений СБУ 19 (стандарт бухгалтерського обліку) «Облік і впорядкування звітності недержавним добровільним пенсійним фондом». До неї розроблені методичних рекомендацій, які порядок ведення бухгалтерського обліку, і складання звітності недержавним добровільним пенсійним фондом пенсійними активам. Наступного розробленому СБУ 16 «Облік витрат на пенсійне забезпечення» визначено порядок урахування витрат на пенсійне забезпечення і розкриття в фінансової отчетности.

У наданому документі департаментом методології бухобліку та принципи аудиту відзначені основні тези, відповідні ведення бухобліку у пенсійній системі, які «ДН» пропонує увазі читателей.

Відповідно до законодавством по пенсійному забезпеченню недержавний накопичувальний пенсійний фонд здійснює збір обов’язкових і добровільних пенсійних внесків вкладників та пенсійні виплати одержувачам, і навіть діяльність із формуванню пенсійних активів і інвестування їх крізь компанії із управління пенсійними активами.

Фонд має забезпечити роздільний облік руху власні кошти (фонд засновника) і пенсійних накопичень (фонд одержувача), який залежить від віданні двох комплектів регістрів бухгалтерського обліку. Перший регістр призначений для ведення бухгалтерського обліку за операціями руху власні кошти засновників фонду. Другий — у частині операцій із руху пенсійних накопичень, створених з вступників пенсійних внесків вкладників та роботодавців сум інвестиційного доходу, одержану розміщення пенсійних активів в фінансові інструменти (цінних паперів, банківські депозитні сертифікати і т.д.).

Фонд має поводитися обов’язковий персоніфікований облік пенсійних активів, які мають зберігатися осторонь в банках-кастодианах відповідно до кастодиальным договором. Персоніфікований облік пенсійних активів залежить від відкритті кожного вкладника (одержувача) особового рахунку виходячи з пенсійного договору, укладеного між вкладником і недержавним накопичувальним пенсійним фондом. У цьому кожному присвоюється соціальний індивідуальний код, який би контролю над своєчасністю і правильністю надходжень пенсійних внесків. Причому зберігається інформація на персоніфікованому рахунку є конфиденциальной.

Фонд становить фінансову звітність у частині коштів фонду засновників: бухгалтерський баланс, звіт про результати фінансово- господарську діяльність, звіт про рух коштів і пояснювальну записку до фінансової звітності відповідно до СБУ 2 «Бухгалтерський баланс й захопити основні розкриття у звітах «, СБУ 3 «Звіт про результати фінансово-господарську діяльність», СБУ 4 «Звіт про рух грошових средств».

Бухгалтерський баланс, отриманий з урахуванням бухгалтерського обліку за операціями фонду одержувача (пенсійними активам), трансформується на «Звіт про чистих активах» і «Звіт щодо змін у чистих активах». Їх порядок складання наведено в методичних рекомендаціях до СБУ 10 «Облік і впорядкування звітності недержавним добровільним пенсійним фондом». Окреме ведення обліку, і складання звітності за операціями руху власні кошти засновників і пенсійних накопичень має на меті не змішувати облік власні кошти обліку пенсійних активів, оскільки фонд відповідає перед вкладниками за схоронність пенсійних накоплений.

Компанія із управління пенсійними активами здійснює інвестиційне управління пенсійними активами недержавних накопичувальних пенсійних фондів виходячи з договору, укладеного між ними.

Інвестиційне управління пенсійними активами залежить від розміщення в державні цінних паперів РК, цінних паперів міжнародних організацій (відповідно до списку, затвердженого уповноваженим органом), банківські депозитні сертифікати, і навіть на депозити у трилітрові банки другого рівня з переліку, певному Національного банку РК. Сума інвестиційного доходу, одержану розміщення які у управління пенсійних активів, за мінусом суми комісійних винагород, належних суб'єктам, працюють у пенсійну систему, розподіляється між вкладниками (одержувачами) пропорційно сумам кожному особовому счете.

Компанія повинна також забезпечити окремий облік руху власні кошти і пенсійних активів, які у управління недержавних накопичувальних пенсійних фондів. Це проводиться з метою розмежування між власними засобами компанії та пенсійними активами, прийнятих у управління недержавних накопичувальних пенсійних фондів, оскільки згідно з законодавством, компанія відповідає за схоронність пенсійних активів, які у управління. Відповідно до законодавством по пенсійному забезпеченню компанія має створити резервний капітал, який має забезпечувати схоронність пенсійних активів, які у управління. Цей резерв створюється рахунок власних коштів компанії, у розмірах, встановлених уповноваженим органом. Також відповідно до даної законодавству встановлено обов’язкові до дотриманню компаніями із управління пенсійними активами пруденциальные нормативы.

Сьогодні департаментом методології бухобліку та принципи аудиту триває робота з розробки нормативних правових актів, регулюючих порядок ведення обліку, і формування фінансової звітності компаніями із управління пенсійними активами.

2. План рахунків Недержавних Пенсійних Фондов

рахунки 74 — для обліку розрахунків з пенсійним виплатах з субсчетами: 74−1 — розрахунки з недержавним пенсіях; 74−2 — розрахунки з выкупным сумам за дострокового розірвання договорів; 74−3 — розрахунки з спадкоємною сумам; рахунки 89 — для обліку руху пенсійного резерву фонду з субсчетами: 89−1 — резерв майбутніх пенсійних виплат; 89−2 — резерв наслідуваних сум; 89−3 — резерв викупних сум при розірвання договорів; 89−4 — пенсійний страхової резерв; рахунки 86 «Резервний капітал «(субрахунок «Власний резерв Фонду »); рахунків 06, 08, 58 і 76 — для обліку інвестування активів недержавного Пенсійного фонду; рахунки 80 з субсчетами: 80−1 для обліку отриманого (нарахованого) від КУАПФ інвестиційного доходу; 80−2 для обліку доходу інвестування власні кошти і операцій із самостійного розміщення пенсійних активів фонду; рахунки 26 — для урахування витрат ведення справи; рахунки 96 — для обліку цільових надходжень з субсчетами:

96−1 для обліку надходження пенсійних внесків до зарахування в пенсійний резерв; 96−2 для обліку цільових коштів у покриття витрат ведення справи. 2.2 З урахуванням перелічених рахунків основним операціям, супутнім діяльності недержавних пенсійних фондів, відповідатимуть бухгалтерські проводки, наведені у таблиці.

3. Запровадження спеціалізованих депозитаріїв до системи НПФ.

Облік за розміщенням коштів недержавних пенсійних фондів (НПФ) із першого жовтня здійснюватиметься спецдепозитариями. Така система вводять у дію, у зв’язки й з підписаним постановою «Про депозитарної діяльності «, який передбачає нової судової системи обслуговування і здійснення контролю над недержавними пенсійними фондами. Про це на конференції «Недержавне пенсійне забезпечення 2000 року «повідомив керівник Інспекції НПФ Володимир Мудраков.

Запровадження спеціалізованих депозитаріїв до системи НПФ дозволить істотно збільшити контролю над збереженням коштів громадян, зазначив В. Мудраков. Натомість, заступник голови ФКЦБ Володимир Миловидов, виступаючи на конференції, зазначив, що вартість послуг спецдепозитариев для НПФ становитиме майже п’ять% доходу, одержану розміщення фондами пенсійних резервов.

Представники Інспекції НПФ з метою посилення контролю над діяльністю фондів вважають також необхідним запровадження для НПФ нових форм звітності, і навіть модернізації способів її предоставления.

На конференції вкотре відзначалося, що систему НПФ є гідну альтернативу існуючої державної пенсійної системе.

Укладання У цьому індивідуальної роботі було розглянуто питання обліку витрат недержавних пенсійних фондів, план рахунків НПФ та введення спеціалізованих депозитаріїв до системи НПФ. Недержавні пенсійні фонди — це нову форму некомерційних утворень, головна мета функціонування яких зводиться до організації соціального захисту населення шляхом створення недержавного пенсійного забезпечення. Недержавні пенсійні фонди мають власне майно, яке підрозділяється на майно, призначене задля забезпечення діяльності фонду, і пенсійні резерви. Джерелами освіти майна фонду є вклади засновників, цільові внески вкладників, благодійні внески, прибутки від розміщення пенсійних резервів. Установчі документи фонду представлені статутом й установчим договором. Правила інвестування активів недержавних пенсійних фондів передбачають їх розміщення державні цінних паперів, цінні папери органів виконавчої влади суб'єктів РФ органів місцевого самоврядування, банківські вклади (депозити), корпоративні цінних паперів, нерухомого майна, валютні цінності й кошти. Управляючі компанії, розміщуючи пенсійні резерви фондів, керуються цілями їх збереження та приросту у сфері учасників. Принципи розміщення пенсійних резервів такі: надійність, ліквідність, дохідність на основі диверсифікації вкладень. Надійність і платоспроможність недержавних пенсійних фондів і виробничих компаній з управління їхніми активами залежить від вибору напрямів розміщення активів фонда.

Список використаної литературы

Гражданский кодекс Російської Федерації. Частина перша; Закон РРФСР «Про основи бюджетних правий і прав із формування і використанню позабюджетних фондів» від 15 квітня 1993 р. № 4807 — 1; Огляди ЗМІ: Облік за розміщенням коштів недержавних пенсійних фондів із першого жовтня здійснюватиметься спецдепозитариями; 22. 06. 2000 р.; Килячков А. А., Чалдаева Л. А., Ринок цінних паперів і біржове справа. — М.: Юристъ, 2001. — 704 с. ;

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою