Страховые компании

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Економічні науки


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

УКООПСОЮЗ

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦИИ УКРАИНЫ

Реферат

Страхові компании

Выполнила:

Студентка групи МЗД-31

Шапошникова Татьяна

Полтава 2002

ПЛАН

Стр.

1. Страхові компании… …3 2. Сутність і значення страхування, страховий ринок … 5

3. СК «Оранта» …

Страхові компании

Страхові компанії - це фінансові посередники, які спеціалізуються на наданні страхових послуг. Їхню діяльність полягає у формуванні виходячи з договорів із юридичними і фізичними особами (через продаж страхових полісів) спеціальних грошових фондів, у тому числі здійснюються виплати страхувальників коштів у обумовлених розмірах у разі наступу певних подій (страхових случаев).

Т. до. страхові компанії приваблюють кошти підставі договору з кредитором (або ж інвестором), ми відносимо їх до категорії договірних фінансових посредников.

Інтерес до страхові послуги визначається тим, що з економічних суб'єктів (юридичних і фізичних осіб) постійно існує загроза наступу якихось несприятливих, або навіть катастрофічних подій, що призводять до значних фінансових втрат (смерть, хвороба, чи звільнення з роботи членів сім'ї, робота, що була основною джерелом доходу; загибель майна від пожежі; аварія автомобіля тощо.). Покрити ці втрати з поточних доходів практично неможливо, накопичувати при цьому кошти через депозитні рахунки також дуже важко. Страхування є найвигіднішою відшкодуванням таких втрат, оскільки сума його бути більше страхових взносов.

З розвитком та ускладненням техніки, технології, погіршенням екологічній ситуації можливість настання таких подій зростає. Тому страхової бізнес у країнах із розвиненими ринковими економіками успішно розвивається, створюючи банкам потужну конкуренцію у боротьбі збереження средств.

Страхові компанії умовно діляться на компанії страхування життя і компанії страхування майна, і від нещасних випадків. Методи роботи у них однакові: продаючи страхові поліси, вони мобілізують певні суми коштів, які поселяють у дохідні активи. З доходів від результатів цих активів вони покривають свої операційні витрати, одержують прибутки. З мобілізованих кошти компанії створюють резерви з виплати відшкодувань в разі настання страхових випадків. Різниця між ними полягає у засобах розміщення мобілізованих засобів у дохідні активы.

Компанії страхування життя мають досить точно визначити коефіцієнт смертності населення і побудову спрогнозувати цій підставі розподіл своїх виплат по страховими полісами у часі. Це подає можливість переважну частину своїх резервів безкоштовно розміщувати у довгострокові, найдохідніші активи — облігації й акції корпорацій, заставні, довгострокові депозити і т.п.

Компанії страхування майна, і від нещасних випадків страхують від випадків, що значно менш прогнозоване, ніж смертність населення. Тому що неспроможні розміщувати свої резерви галузі у такі ж активи, як компанії страхування життя, а змушені обмежуватися переважно короткостроковими цінними паперами (державними, муніципальними) і лише частково інвестувати у довгострокові облігації чи акции.

Страхові компанії, у розвинених країн мобілізують величезні фінансові ресурси, і є головними постачальниками довгострокових капіталів на грошовому ринку. Крім довгострокових цінних паперів, можуть вкладати свої фінансові ресурси в іпотечні позики, в довгострокові позики під заставу нерухомості і т.п.

Страховий бізнес у Україні спочатку теж розвивався досить інтенсивно. Кількість страхових компаній у середині 1990-х років навіть перевищувала кількість комерційних банків. Проте страхові компанії зіштовхнулися з тією ж труднощами, як і банки. Економічна криза різко скоротив попит на страхові послуги, а хронічна інфляція, слабкість банківської системи, нерозвиненість ринку цінних паперів створюють великі труднощі збереження мобілізованих засобів і розміщення в дохідні активи. Тож у останні роки страхові компанії почали згортати свій бізнес, а кількість їх помітно сокращается.

Сутність і значення страхування, страхової рынок

Економічна категорія страхування є складовою категорії фінансів. Проте, якщо фінанси загалом пов’язані із розподілом і перерозподілом доходів населення і накопичень, то страхування охоплює лише сферу перераспределительных відносин. Страхування стає найбільш ефективним методом відшкодування збитків, як у ньому беруть участь мільйони страхувальників і застраховані сотні мільйонів об'єктів. Тим самим було забезпечується достатня концентрація коштів у єдиному фонді, званому страховим. З огляду на особливості страхування можна надати таке определение:

Страхування — це сукупність особливих замкнутих перераспределительных відносин між його учасниками щодо формування рахунок грошових внесків цільового страхового фонду, покликаного забезпечити відшкодування можливої шкоди, нанесённого суб'єктами господарювання, чи вирівнювання втрат надходжень у сімейних доходах у зв’язку з наслідками що відбулися страхових случаев.

Економічна категорія страхування проявляється у практиці господарювання як один з методів формування та використання страхового фонда.

Економічна необхідність використання саме категорії страхування на формування та ефективного використання страхового фонду з’являється тоді, коли держава позбавлене можливості широкого маневрування фінансовими ресурсами господарських ланок (підприємств, організацій, обществ) и тим більш засобами окремих особистостей. Майнова відособленість господарств і сімей громадян створює об'єктивні умови для страхової захисту відповідних об'єктів із допомогою такого методу, як страхование.

Саме тоді розвитку нашої країни, коли державні підприємства або не мали достатньої хозрасчётной самостійності держава могло широко маневрувати їх фінансових ресурсів, бо й гостру потребу використовувати страхування ролі методів страхової захисту майна, і доходів зазначених підприємств. Перехід на основи ринкового господарювання робить їм страхування необходимым.

У разі переходу економіки на ринкові відносини істотно зростає роль страхування у вирішенні питань страхової захисту громадського виробництва та життєвий рівень населення. Закінчується період недооцінки страхування як методу страхової захисту, оскільки страхування стає об'єктивно необхідним елементом ринкових відносин. Відбувається демонополізація страхової справи у країні й становлення страхового рынка.

Страховий ринок — то окрема сфера грошових відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступає специфічна послуга — страхова захист, формуються пропонування й попит на неё.

На страховий ринок відбувається формування та розподіл страхового фонду задля забезпечення страхової захисту общества.

Атрибутами ринку, зокрема і страхового, є продавець, покупець, товар (або послуга) та реальною свобода покупця у виборі товару (услуги).

Страховий ринок передбачає функціонування різних страхових організацій, які конкурують між собою: акціонерних, взаємних. Широке розвиток повинно отримати перестрахування як інструмент забезпечення фінансової стійкості сукупного страхового фонду всіх страхових організацій, що у перестраховании. За підсумками перестрахування перспективним є створення страхових об'єд-нань і асоціацій. Повноправними учасниками страхового ринку бути і державні страхові організації, які у багатьох країнах. Особливістю російського страхового ринку є широке участь банків як засновників чи гарантів страхових організацій. Посередниками у проведенні страхування є брокери (брокерські фірми) і страхові агенты.

Покупцями страхової послуги можуть бути будь-які юридичні чи фізичні особи, якщо не суперечить правилам чи умовам даного виду страхования.

Специфічним товаром, запропонованим на страховий ринок, є страхова послуга, яка, як будь-який інший товар, має потребительную і мінову вартість. Потребительной вартістю страхової послуги є забезпечення страхової захисту, яка стосовно одному конкретному страхуванню набуває форми страхового покриття. Мінова вартість — це ціна страхової послуги, отримує своє вираження у страховому тарифі, а потім — внеску чи платеже.

Перелік видів страхування, яких може скористатися страхувальник, є асортимент страхового рынка.

Ринок ніж формою організації громадського господарства вимагає забезпечення змогу страхувальника вибору страхової послуги, що реально лише за умов конкуренції між страховщиками.

Попри те що, що його страхових компаній у останні роках Україні помітно скоротилося, простому обивателю досить непросто зорієнтуватися на страховий ринок і зробити правильний вибір. Почасти це наслідок те, що потенційні клієнти немає достатньої інформації запропоновані страхових послугах. Розглянувши уривки з рекламного проспекту СК «Оранта», зможемо становити понад чітке уявлення послуги страхових компаній та їхнього значенні для нас.

СК «Оранта»

«СК «Оранта «поставила собі як економічні завдання, але визначила надзавдання своєї діяльності. Головна їх — допомогти людям повернути упевненість у майбутньому, донести її до свідомості просту істину — час, коли допоможе фахівця в царині важкий годину спадало держава, канув у минуле. Тепер відповідальність добробут сім'ї, схоронність майна — житла, машини, дачі лежить на вас. Чудово, якщо чоловік на годину «Х «може розраховувати підтримку друзів чи родичів, але вони є в всіх. А засіб для страхування має каждый.

Ми впевнені, що наближення до цивілізованого ринку відбуватиметься поетапно — згодом й України потреба у страхових послугах буде зростати, страхова культура населення підвищиться. Багато клієнти нехтують красивою рекламної обгорткою і розпізнають справді якісну продукцію, цінують високий рівень сервісу і гідний себе ставлення. Безумовно, підвищення страхової культури — завдання дня і навіть року, якщо таку мету поставить собі більшість страхових компаній, світ наприкінці тунелю з’явиться набагато раньше.

СК «Оранта «намітила кілька напрямків розвитку страхових послуг. По-перше, ми намагаємося бути лояльнішими до наших клієнтів, пом’якшуючи умови купівлі поліса й отримання страхове відшкодування, і навіть вводячи різні дисконтні програми. По-друге, створюємо страхові продукти, поєднують елементи різних видів страхування і зорієнтовані конкретні життєвих ситуацій, що дозволяє клієнту отримувати найбільш важливі послуг у рамках порівняно недорогого поліса. По-третє, доповнюємо наші страхові поліси постійно дедалі ширшим спектром супутніх послуг, які мають клієнтам компанії наші партнери. Приміром, страхування автотранспорту супроводжується додатковими програмами юридичної захисту, евакуації аварійної машини та оплати прокату автомобіля під час ремонта.

Ми з повною мірою усвідомлюємо відповідальність, перед своїми клієнтами, старанно зважуємо кожен крок, щоб зберегти їхню довіру і уважение".

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою