Матеріали до уроку за романом Гаргантюа та Пантагрюель

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Літературознавство


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

" Про, чотири рази слався, благословенна ! «- та-
кими словами зустрів Маяковський Велику Ок-
тябрьскую соціалістичну революцію. З Октября
1917 року розпочинається новий етап у його творчестве,
етап, обумовлений передусім змінами дейс-
твительности. Різко змінюється тональність стихов.
Панівний в дооктябрьском творчості поета па-
фос рішучого заперечення ворожої человеку
дійсності, саркастичне, гротескове ее
зображення (персонажі сатиричних гімнів, образ
повелителя Усього), похмурі картини людського горя,
страждань поступаються місце мажорному, одичному ут-
верждению розпочатих країни корінних перемен.
«Ода революції «, «Лівий марш », «Містерія — буфф » ,
«Приголомшливі факти «- ці перші зразки социалис-
тического мистецтва Великого Жовтня захватывают
своєю щирістю, найглибшій вірою в прекрасное
майбутнє, открывшееся перед людством, Маяковс-
київ, як й раніше, романтик, але тепер це роман-
тизм затвердження, ідучи творення нового світу. Вихревые
дні історичного перелому, Маяковський убежденно
постає до лав перших діячів літератури та искусс-
тва включившихся у процес революційного обновле-
ния життя. Він переконаний, що і поэ-
зия потрібні одна одній, вірить у дієвість сло-
ва. але, щоб вона стала справді дієвим, все
має бути перебудовано: лірика, і епос, поезія и
драматургія. Адже ніколи перед художником не стоя-
ла настільки величезна завдання — сприяти объедине-
нию мільйонів людей з урахуванням нових и
моральними принципами. У цьому вся щирому желании
безпосередньо брати участь у революційному обнов-
лении життя і мистецтва в ім'я щастя мільйонів —
джерело новаторства Маяковского.
Після Жовтня направлення у творчості Маяковс-
кого отримало особливу чіткість: служіння революции,
орієнтація на Ленина.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою