Развитие методології реинжиниринга: моделювання пріоритетних бізнес-процесів регіональних компаній стільникового зв'язку

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Менеджмент


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Развитие методології реинжиниринга: моделювання пріоритетних бізнес-процесів регіональних компаній стільникового связи

Маслова И.В.

Динамичная і складна середовище над ринком телекомунікаційних послуг жадає від регіональних компаній стільникового зв’язку постійного вдосконалювання своїх бізнес-процесів і інформаційних систем їх підтримки. Нині можна назвати дві основні підходи до вдосконаленню бізнес-процесів компаній стільникового зв’язку: безупинне поліпшення, у межах концепції Кайзен і реинжиниринг бизнес-процессов.

Концепция реинжиниринга, спрямовано створення принципово нових бізнес-процесів, різко що підвищують ефективність діяльності компанії із таких параметрами, як вартість, якість і тривалість. Суть концепції Кайзен залежить від здійсненні поліпшень що у компанії бізнес-процесів як постійної практики. Аналіз відмінних рис реинжиниринга і концепції Кайзен дозволяє визначити різницю між ними.

Рассматривая дані концепції вдосконалення бізнес-процесів, виникає запитання, яка з концепцій найактуальніша для компаній стільникового зв’язку. Для компаній стільникового зв’язку лише проведення змін методами реинжиниринга може дати суттєвий результат. Це з тим, що концепцію поступового поліпшення Кайзен дає позитивні результати лише за наявності сприятливого організаційного клімату у колективі і наявності значних тимчасових ресурсів. На етапі ні першого, ні того немає у більшості компаний.

Реинжиниринг — це інструмент, спеціально розроблений, аби допомогти за обставин, потребують масштабних змін, забезпечити які використовувані схеми поліпшення процесів неспроможна. Не означає, що реинжиниринг заміняє собою безперервні поліпшення. Якщо проведено реинжиниринг деякого процесу, то далі знадобляться методи безперервного поліпшення, що носять технологічний характер. Особливістю реинжиниринга є акцент для підвищення загальної ефективності роботи процесів замість підвищення ефективності лише окремих його частей.

Реинжиниринг бізнес — процесів (РБп) з’явився порівняно нещодавно Грузія й досі у нього є як прибічники, і противники, причиною є як достатньо прикладів успішного проведення реинжиниринга, і таке кількість невдалих спроб реалізації модної методики. Нині з особливостями проведення реинжиниринга бізнес-процесів, переважно, знайомі фахівці консалтингових фірм, яких з дня на день стає дедалі більше. Що ж до, управлінців чи співробітників компаній стільникового зв’язку, то частіше їх можна загнати у безвихідь питанням про необхідність здійснення реинжиниринга у компанії. Найефективнішими методами, з допомогою яких можна зменшити чи цілком усунути опір майбутнім змін у вигляді реинжиниринга є: по-перше, передача інформації, тобто відкрите обговорення ідей заходів, що дозволить співробітникам переконатися у необхідність проведення реинжиниринга доти, як і будуть проведено; і, по-друге, залучення підлеглих приймати рішення, що дозволяє деяким співробітникам, які можуть надати опір вільно висловити своє ставлення до цих нововведень, потенційним проблем і переменам.

Другим підготовчим етапом проведення РБп в компаніях стільникового зв’язку є виділення і класифікація бизнес-процессов.

При класифікації бізнес-процесів компаній стільникового зв’язку можна назвати три категорії: основні, щоб забезпечити і бізнес-процеси развития.

Анализ бізнес-процесів в регіональних компаніях стільникового зв’язку дозволяє визначити все категорії взаємозалежного безлічі бизнес-процессов.

Повышение ефективності функціонування компаній стільникового зв’язку передбачає проведення, насамперед, реинжиниринга пріоритетних бізнес-процесів, а именно:

Бизнес-процесса підключення нового абонента;

Бизнес-процесса забезпечення абонента необхідної моделлю стільникового телефону;

Бизнес-процесса біллінгового обслуговування абонентів;

Бизнес-процесса залучення нового абонента;

Бизнес-процесса післяпродажного обслуговування.

Важнейшей завданням до початку проведення РБп є вибір найпридатнішою методології описи (чи моделювання) бизнес-процессов.

Одним із ефективних і дуже використовуваних методів моделювання під час проведення реинжиниринга нині є технологія SADT-моделирования (SADT — Structured Analysis and Design Technique — технологія структурованого аналізу та проектирования).

Технология SADT дозволяє створювати структурно-функціональні моделі діяльності підприємства його бизнес-процессов.

На малюнку 1 представлена, за приклад, функционально-структурная модель бізнес-процесу «Підключити нового абонента до неї стільникового зв’язку, але в малюнку 2 — декомпозиція головною (вихідної) функції блоку А0 даного бизнес-процесса.

Модель дає графічне уявлення робіт та інформаційних потоків під час здійснення будь-якого виду. Функції системи зображуються як структури чи дерева з дробленням їх до потрібної ступеня детализации.

Результатом моделювання є упорядкований набір діаграм з нумерацією блоків, відповідної рівню їх ієрархії, що дозволяє їм отримати цілісну функционально-структурную модель бізнес-процесів, де функціональна модель — це ієрархія блоків (функцій чи процесів), пов’язаних потоками даних, а структурна — сукупність оргструктурных одиниць (виконавчих механизмов).

Моделирование бізнес-процесу підключення нового абонента до неї стільникового зв’язки й з використанням методології SADT дає можливість визначити шляхи вирішення завдань і знаходять способи досягнення мети бізнес-процесу у вигляді аналізу відповідних робіт та інформаційних потоків за її осуществлении.

Одним із поважних аспектів проведення SADT-моделирования і те, що у основі моделі може бути автоматизація, що дозволить ефективніше і з меншими витратами організовувати роботу окремих стадій бізнес-процесу при підключенні нового абонента.

Подводя підсумок, можна дійти невтішного висновку, що моделювання, аналіз стану та перепроектирование основних бізнес-процесів регіональних компаній стільникового зв’язку з урахуванням SADT-методологии може забезпечити економію тимчасових і матеріальних витрат, витрачених операторами стільникового зв’язку з нового бизнес-процессе, проти існуючим бизнес-процессом і створити сприятливі умови щодо РБп.

Список литературы

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайту internet

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою