Инновации у малих і середнього бізнесу й розробка банку даних технологій і інноваційних проектів

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Менеджмент


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Инновации у малих і середнього бізнесу й розробка банку даних технологій і інноваційних проектов.

Н.М. Штевнина, О. Н. Живицкая, (БГУИР, р. Минск)

1. Государственная політика щодо розробці инноваций.

В час економіка Республіки Білорусь у перебуває в стадії становлення ринку України і розвитку ринкових відносин, найпріоритетнішими є процеси, створені задля розвиток і підтримку бізнесу. А, щоб підприємства були фінансово стійкими, а продукція конкурентоспроможної Республіка Білорусь приймаються багато практичні заходи зі зміцнення науково-технічного потенціалу залучення їх у реальний економічні процес. Визначено пріоритетні напрямки науково-технічну діяльність, проводяться наукові дослідження виявлення нових більш економічно вигідних технологій і форм ведення бізнесу, з виробництва активно впроваджуються инновации.

Инновация — інтелектуальний продукт, що у сферу виробництва, реалізований у цій сфері, і який призвів до його значним изменениям.

В цьому сенсі, головною нинішньої завданням, від вирішення якої залежить розвиток інноваційних процесів і затребуваність технологічних нововведень (наданих створеними країні науково-технічний потенціал чи адаптируемых з його допомогою ми із лідерів світового досвіду), є створення інноваційної ситуації у виробничій сфері. Підприємства мають матимуть можливість накопичувати кошти на інновацій. Ця спільне завдання всіх аспектів економічної політики і з основні заходи після виходу економіки з кризиса.

Следующей важливою завданням, які мають вирішуватися постійно, є накопичення людського капіталу (знання, вміння, навички працівників, щоб забезпечити зростання продуктивність праці). Витоки науку й інновацій — освіти. Функціонування високотехнологічних виробництв забезпечується фахівцями відповідної кваліфікації. Відповідальна сучасним вимогам якість і масштаби освіти, особливо вищого, включення дослідницької роботи у навчальний процес є головними умовами розвитку науку й інноваційної діяльність у виробничої сфере.

Актуальной стратегічним завданням є структуризація і систематизація отриманої інформації, створення банку даних технологій і інноваційних проектів, забезпечення сталого відновлення даного банку. Також виникла потреба використання сучасних інформаційних технологій, нових пакетів прикладних програм, для своєчасного отримання, обробітку грунту і відправки інформації необхідні мережні компоненти, зокрема така глобальна комп’ютерна мережу як Internet.

Необходима також законодавчу базу захисту інтелектуальної власності й підтримки інноваційних проектов.

2. Технопарки і технополіси — «фундамент» науково-технічного прогресу і инновациолнной деятельности.

В умовах початку ринку Республіки Білорусь стикається з проблемою моральної зношеності чинного парку устаткування, ні з розпадом СРСР виникла потреба впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій. Створення спеціалізованих технопарків і технополісів відіграє в розробці інновацій загалом для усієї країни й зокрема на кожного отдельновзятого предприятия.

Технопарк — форма інтеграції науки з промисловістю — ставляться до розряду територіальних науково-промислових комплексов.

Технополис — це проект, який передбачає будівництво геть нової міста для концентрації та консолідації наукових досліджень передових і піонерних галузях, і реалізацію наукомісткого промислового виробництва. Практика створення технопакров і технополісів поширена по закордонах. Так найбільший із технопарків США — Стенфордський. Він розташований на землях університету, сдаваемых у найм терміном на 51 рік «високотехнологічним» компаніям, взаємодіє зі університетом: там викладає багато інженерів-дослідників. Парк оголосили заповненим в 1981 року — 80 компаній, і 26 тисяч зайнятих. Серед компаній — три головних установи геологічної служби США, гіганти електроніки (IBM, Hewlett Packard), аерокосмічні компанії (Локхід), хімічні і біотехнологічні. Перший проект створення технополиса було ухвалено Японії. Проект «Технополіс» був прийнято до реалізації в 1982 году. В ролі створення «технополісів» обрали 19 зон рівномірно розкиданих щодо чотирьох островам. У 35 миль на схід від Токіо розташований «місто мізків» — Цукуба. У ній проживає 11 500 людина, що працюють у 50 державних дослідницьких інституціях і 2 университетах.

Создание та впровадження інновації розраховане отримання ефекту. Розрізняють такі види ефекту від инноваций:

1. економічний — показники враховують в вартісному вираженні всі види результатів і витрат, обумовлених реалізацією инноваций;

2. науково-технічний — новизна, простота, корисність, естетичність, компактность;

3. фінансовий — розрахунок показників виходить з фінансових показателях;

4. ресурсний — показники відбивають вплив інновації на обсяги виробництва і споживання тієї чи іншої виду ресурса;

5. соціальний — показники враховують соціальні результати реалізації инноваций;

6. екологічний — шум, електромагнітне полі, освітленість (зоровий комфорт), вібрація. Показники враховують вплив інновацій на навколишню среду;

Значение інноваційної діяльності підприємств надзвичайно великий. Необхідність постійної інноваційної діяльності викликана скороченням життєвого циклу товарів, послуг та інших продуктів, що відбувається внаслідок посилення конкуренції, підвищення швидкості звикання споживачів до новинок, вдосконалення систем масової комунікації, стрімкого розвитку науку й зміни технологій. Для дальшого поступу підприємство має досліджувати виникнення нових потреб і можливостей їхнього задоволення. Також актуально дослідження конкурентов.

3. Этапы створення інноваційного проекта.

Разработка інноваційного проекту — тривалий, дорогий і дуже ризикований процес. Кожен проект незалежно від труднощі й обсягу робіт, необхідні його виконання, відбувається на її розвитку певні стану: стану, коли «проекту ще немає», до, коли «проекту ми маємо». Відповідно до встановленої практики, стану, якими проходить проект, називають фазами. Від початкової ідеї до експлуатації той процес то, можливо подано у вигляді циклу, що складається з наступних фаз: доінвестиційної і инвестиционной.

Инновационные проекти характеризуються високої невизначеністю усім стадіях інноваційного циклу. Понад те, успішно минулі стадію випробування і впровадження у виробництво нововведення може бути не прийнято ринком, та його виробництво має бути припинено. Багато проекти дають обнадійливі результати на першої стадії розробки, але потім при неясною чи техніко-технологічної перспективі повинні бути закриті. Навіть найуспішніші проекти не гарантовані від невдач: будь-якої миті їх життєвого циклу де вони застраховані від появи в конкурента перспективнішою новинки.

Создание і реалізація інноваційного проекту входять такі этапы:

— формування інноваційного задуму (идеи);

дослідження інноваційних- возможностей;

підготовка контрактної документации; -

підготовка- проектної документации;

будівельно-монтажні работы; -

експлуатація- объекта;

моніторинг економічних показателей. -

4. Оцінка ефективності інноваційного проекта.

Также необхідно визначити ефективність інноваційного проекту, розрахувати очікувані економічні показники і проаналізувати отримані результаты.

Если слідувати класичним канонам теорії ринкової економії, за якими діяльність суб'єктів господарювання полягає в свободу вибору, а функції держави зводяться регулювання процесів взаємодії господарюючих суб'єктів, то напрошується висновок про необхідність виділення, по крайнього заходу, два види критеріїв ефективності своєї діяльності. По-перше, це локальні критерії ефективності діяльності суб'єктів господарювання, які у рамках зовнішніх обмежень прагнуть отриманню найбільших вигод в довгострокової перспективі. По-друге, це глобальний критерій ефективності діяльності всієї економічної системи, який має лежати основу державної політики, спрямованої забезпечення динамічного поступу всього суспільства. Визнання наявності дві групи неоднорідних і суперечливих критеріїв вимагає розробки та різних методів оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних проектів, які у відповідність до прийнятої класифікацією можуть бути названі як макро — і микроэкономическими.

В час застосовуються такі основні показники ефективності інноваційного проекта:

1. комерційна (фінансова) ефективність, що враховує фінансові наслідки реалізації проекту щодо його безпосередніх участников;

2. бюджетна ефективність, що встановлює фінансові наслідки реалізації проекту для республіканського чи місцевого бюджета;

3. народнохозяйственная економічна ефективність, що враховує витрати й результати у зв’язку з здійсненням проекту, котрі виступають поза межі фінансових інтересів учасників інвестиційного проекту й допускають вартісне вимір (використовується з оцінки великомасштабних проектів, істотно які зачіпають інтереси міста, області чи всією Республіки Беларусь).

Коммерческая ефективність характеризується співвідношенням на неї і результатів, дозволяють отримати необхідну норму дохідності. Комерційна ефективність може визначатися як проекту на цілому, так окремих учасників із урахуванням їхньої пайових вкладів. Як ефекту на t-м кроці (Эt) виступає потік реальних денег.

При здійсненні різних видів діяльності відбувається приплив Пi (t) і відтік Оi (t) грошових средств.

Тогда різницю з-поміж них (потік коштів) буде равна:

фi (t) = Пi (t) — Оi (t),

где і = 1, 2, 3 — види діяльності (інвестиційна, операційна, финансовая).

Под потоком реальних грошей мається на увазі різницю між припливом і відпливом коштів від инвестиционной і здійснених операцій у певному періоді реалізації проекту (кроці расчета):

ф (t) = [П1(t) — O1(t)] + [П2(t) — O2(t)] =

= ф1(t) + ф2(t).

Показатели бюджетної ефективності встановлюють вплив результатів реалізації проекту з доходів та витрати відповідного (республіканського чи місцевого) бюджета.

Бюджетный ефект (Бt) для t-го кроку реалізації проекту окреслюється перевищення доходів відповідного бюджету (Дt) витратами (Рt) у зв’язку з реалізацією проекта:

Бt = Дt — Рt,

Интегральный ефект Бинт розраховується як сума дисконтированных річних бюджетних ефектів (як перевищення інтегральних доходів бюджету Динт над інтегральними бюджетними видатками Ринт).

Показатели народногосподарської економічну ефективність визначають ефективність проекту, виходили з інтересів народного господарства за цілому, і навіть для регіонів (суб'єктів республіки), галузей, організацій, що у реалізації проекту. При розрахунку показників економічну ефективність лише на рівні народного господарства за склад результатів проекту включаются:

? кінцеві виробничі результати. Сюди належить і прибуток від продажу майна України та інтелектуальної власності, створюваних учасниками під час здійснення проекта;

? соціальні й екологічні результати, певні зі спільної впливу учасників проекту для здоров’я населення, соціальну і екологічну обстановку в регионах;

? прямі фінансові результаты;

? кредити і позики інших держав, банків та фірм, надходжень від імпортних мит і т.п.

Для оцінки загальної економічну ефективність інновацій можна використовувати система наступних показників (Табл.1.):

1) інтегральний эффект;

2) індекс рентабельности;

3) норма рентабельности;

4) період окупаемости.

Таблица 1.

Критерии та фізичні методи оцінки економічну ефективність инноваций.

Методы і Статистичні Динамические

Абсолют-ные 1. Суммарный дохід (прибыль)

2. Среднегодовой дохід (прибуток) Чистий наведений доход

Относите-льные Рентабельність інвестицій 1. Индекс доходности

2. Внутренняя рентабельність проекта

Времен-ные Термін окупності проекта

Основными показниками, що використовуються порівняння інвестиційних проектів (варіантів проекту) і вибору одного з найкращих них, є показники інтегрального ефекту (економічного лише на рівні народного господарства, комерційного лише на рівні окремої организации).

В тому випадку, для точності відомі можливості різноманітних умов здійснення проекту, очікуваний інтегральний ефект вираховується за формулою математичного ожидания:

Эож=ЭiРi ,

где Эож — очікуваний інтегральний ефект проекта;

Эi — інтегральний ефект при 1-му умови реализации;

Рi — ймовірність реалізації проекта.

В загальному вигляді розрахунок очікуваного інтегрального економічного ефекту рекомендується здійснювати по формуле:

Эож = h Эmax + (1 — h) Эmin ,

где Эmax і Эmin, — найбільше і найменше із математичних очікувань інтегрального ефекту по допустимим вірогіднісним распределениям;

h — спеціальний норматив для обліку невизначеності ефекту, що характеризує систему переваг господарюючого суб'єкту за умов невизначеності (приймається зазвичай лише на рівні 0,3).

Величина комерційного ризику залежить від результативності роботи науково-технічних організацій під час проведення прикладних науково-дослідницьких робіт (НДР) і виконання дослідно-конструкторських розробок (ОКР).

Фактическая результативність роботи конкретної науково-технічної організації розраховується за формуле:

где r — коефіцієнт фактичної результативності роботи науково-технічної организации;

R — сумарні витрати з закінченим роботам, прийнятим (рекомендованим) і освоєння в серійному производстве;

Н1 і Н2 — незавершене виробництво відповідно початку і поклала край аналізованого періоду, руб. ;

Qi — фактичні видатки дослідження й розробки за i-го рік, руб.

5. Розробка банку даних технологій і інноваційних проектов.

Основной завданням даного програмного комплексу є створення єдиного банку даних технологій і інноваційних проектів, яка включает:

1) вдосконалення технології збору, обробки інформації, яка передбачає одноразовий введення і багаторазове использование;

2) надання користувачеві найповнішої інформації з всім які є технологіям і инновациям;

3) підвищення оперативності і забезпечення якості інформаційного обслуживания.

Программа виконає такі функции:

? створення умов та ведення БД технологій і інноваційних проектів;

? здійснення доступу до записів БД з допомогою сучасного інтерфейсу (стиль Браузер — Интернета);

? просмотр/редактирование інформації про технології і інноваційних проектах;

? забезпечення оперативного пошуку інформацією БД;

? забезпечення відбору інформації з заданим критериям.

Общие вимоги до програмного комплексу:

1) повнота інформації на формування БД;

2) достовірність информации;

3) забезпечення надійності зберігання информации;

4) забезпечення селективності наданої информации.

Задача мають забезпечувати виконання таких основних требований:

? необхідно відшукати такий спосіб підключення бази даних до браузеру користувача, щоб останні мали змогу переглядати наявну інформацію в БД;

? необхідно створення такого інтерфейсу програми, який простим для користувача, а вимоги до устаткуванню сіті й серверу минимальны.

? користувач повинен матимуть можливість пошуку даних із коду проекту й відбору інформації з заданим критериям;

текст програми має складатися з окремих модулів, забезпечувати мінімальні витрати при подальший розвиток системи та перенесення її в інші серверні платформы.

Теперь, коли у вимогах до системи визначено, можна можливість перейти до вибору технології реализации.

При розробці функціональної моделі програмного кошти було використано інструментальна середовище BpWin. Це CASE-средство спирається на стандарт IDEF0, що дозволяє дуже добре простежити весь функціональний механізм роботи програми розвитку й у своїй виявити як необхідні, і зайві елементи і механізми у системі. Це дозволяє уникнути помилок на початковому етапі знають розробки системи, цим, позбавляючи необхідності виправлення помилок в дальнейшем.

При розробки проекту використовується технологія JSP, т.к. вона має низку переваг проти іншими альтернативами CGI. Порівняно, наприклад, з ASP, динамічна частину — у JSP пишеться мовою Java (в ASP — на VBScript), що є потужнішим мовою програмування для складних додатків. У на відміну від JavaScript, технологія JSP дозволяє створювати програми до роботи у мережі (серверні JSP-страницы) [8].

Технология серверних сторінок JSP дає можливість змішувати звичайні статичні HTML-страницы з динамічно генерированным вмістом, отриманими із сервлетов [14]. Сторінка JSP дозволяє створювати обидві частини — динамічну і статичну — роздільно. Це дозволяє ефективно розподіляти завдання між різними людьми. У ролі клієнта виступає Web-браузер (Internet Explorer 6. 0). Серверна частина докладання представлена сторінками JSP. Переваги застосування даних технологій зводяться до чого [9]:

1) простий користувальницький интерфейс;

2) не потрібно встановлювати додаткове ПО за клиента;

3) можливість застосування докладання, як у локальних, і у глобальних мережах Internet.

В ролі Web-сервера використовується Apache Tomcat 4.0 [21]. Сьогодні Apache Tomcat 4.0 найпопулярніший сервер, за допомогою якого понад половину користувачів мережі. Apache Tomcat 4.0 є офіційною довідкової реалізацією специфікацій Servlet 2.2 і JSP 1.1. Його можна використовувати як невеличкий автономний сервер для тестування сервлетов і 100 сторінок JSP. Це пояснюється такими перевагами Apache Tomcat 4. 0:

? доступність дистрибутивів, їх абсолютна безкоштовність;

? підтримка багатьох ОС (Windows, Unix);

? постійне відновлення;

? стійкість за великої нагрузке;

? відносна простота установки.

Исходя із завдань проекту, необхідно, щоб БД підтримувала технологію «клієнт-сервер», передбачається, що проектируемая інформаційна система коштує розподілятиме функції між по меншою мірою клієнтом і сервером, тобто. частина функцій прикладної програми (додаток) виконуватиметься на «клієнта», іншу частина на «сервере».

Для забезпечення можливості роботи з БД з будь-яких інших програмних додатків, створених засобами розробки інших фірм використовується властивість СУБД, що дозволяє їй б служити у ролі постачальника даних тих додатків. Цільовий СУБД у проекті служить Sybase SQL Anywhere 5.0. Сама мова SQL — мову структурованих запитів — дуже популярний під час роботи з реляционными БД, зі часом він перетворився на основний мову БД, має кошти на маніпуляції даними (створення, модифікація, видалення), їхнього визначення даних (створення таблиць і шпальт), задля забезпечення безпеки (обмеження доступу до елементам даних, визначення користувачів і користувальних груп), для управління даними (створення резервних копій, групове копіювання і групова модифікація) І що найголовніше, в обробці транзакцій. SQL використовується з мовами програмування і є для взаємодії з системами управління БД.

Таким чином, даний проект включає у собі останні досягнення у галузі комп’ютерних технологій. Їх використання дає можливість користувачеві отримувати необхідні дані з БД, розташованої на сервері максимально ефективно й быстро.

В час розроблена досвідчена версія банку даних технологій і інноваційних проектів. Використання запропонованого програмного продукту обеспечивает:

1) простий користувальницький интерфейс;

2) не потрібно встановлювати додаткове програмне забезпечення на боці клиента;

3) можливість застосування докладання, як у локальних, і у глобальних мережах Internet;

4) обмежений доступом до системі (права користувача — лише перегляд даних; права адміністратора — перегляд і журналістам зміну (редагування) данных);

5) структуризацію даних із оптимальним критериям;

6) перегляд й зміна БД (додавання нових інноваційних проектів, у базу, видалення проектів, редагування даних із проектам);

7) пошук інноваційного проекту з заданому значенням, саме за кодом інноваційного проекта;

8) вибір безлічі інноваційних проектів із заданим критеріям, саме відбір проектів здійснюється за заданим значенням критеріїв як період окупності, обсяг інвестицій, обсяг продаж;

возможность постійного поновлення банку даних технологій і інноваційних проектов.

Список литературы

Для підготовки даної праці були використані матеріали із російського сайту internet

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою