Финансовый менеджмент

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Менеджмент


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Фінансовий менеджмент.

Мета і завдання фінансового менеджмента:

1. Забезпечення довгострокової фінансової стійкості фірми. І тому требуется:

1) Щоб фірма могла оплатити усі наші поточні обязательства.

2) Погашати майбутні зобов’язання з допомогою майбутніх доходов.

3) Забезпечити вкладення засобів у розвиток фірми (реинвестирование).

4) Погасити незаплановані витрати (ліквідні средства).

2. Оптимізація грошових потоків фірми за обсягами, термінів, стоимости.

3. Забезпечення максимальної прибыли.

4. Забезпечення мінімальних фінансових рисков.

Місце фінансового менеджера у структурі управління компанией.

[pic]

Роль фінансового менеджменту визначається функциями:

1. Фінансовий аналіз даних бухобліку для внутрішнього управління фінансами й у зовнішніх пользователей.

2. Внутрішнє планування та прогнозування перспектив фірми (загальні вопросы).

3. Формування структури капіталу і мінімізація його цены:

1) Прийняття довгострокові інвестиційні решений.

2) Розробка політики залучення капіталу (джерела фінансування інвестиційної деятельности).

4. Управління оборотними активами і короткостроковими обязательствами.

5. Розробка інвестиційної политики:

1) Аналіз інвестиційних проектів господарського й фінансового характера.

2) Аналіз фінансового інструментарію фондового рынка.

3) Формування й управління портфелем цінних бумаг.

6. Аналіз фінансових рисков.

Базові концепції фінансового менеджмента.

1. Концепція грошового потока.

Для вибору найкращого варіанта вкладення коштів проводиться аналіз інвестиційного проекту. У основі аналізу лежить кількісну оцінку грошового потоку. Концепція предполагает:

1. Ідентифікацію грошового потоку, його тривалість і вид;

2. Оцінку чинників, визначальних величину елементів потока;

3. Вибір ставки дисконтування, що дозволяє зіставляти елементи потоку, які генеруються у різні моменти времени;

4. Оцінка ризику, що з даним потоком і його учета.

2. Концепція тимчасової цінності грошових ресурсов.

Причини нерівноцінності грошових одиниць, одержуваних у різні моменти времени:

1. Инфляция;

2. Ризик неотримання очікуваної суммы;

3. Оборотність, під якої розуміється, що кошти з часом повинні генерувати дохід за ставкою, прийнятною для инвестора.

3. Концепція компромісу між ризиком і доходностью.

Що ризик, тим на більший дохід може розраховувати инвестор.

[pic]

4. Концепція вартості капитала.

Сенс у тому, кожен джерело фінансування має власну вартість. |Джерело фінансування |Його вартість, % | |Банківський кредит. |Позичковий відсоток [pic] | | |М — ставка оподаткування | |Звичайні акції. |[pic], Ррын — ринкова вартість | |Привілейовані акції. |[pic] | |Облігаційний позику (купонні облігації). |[pic] | |За формою виплати доходу облігації бувають |З — розмір купона, | |купонні і дисконтні (нижче номіналу, а |Р0 — ринкова ціна купівлі; | |погашення за номіналом). Дисконтні |N — номінал. | |облігації - короткострокові. Підприємства | | |можуть випускати облігації з терміном | | |погашення більше однієї року. | | |Нерозподілена прибуток. |rНП=rальт — дохід, вкладений в | | |альтернативний сектор економіки. |

Вартість капіталу показує мінімальний рівень доходу, необхідний покриття витрат з підтримці використовуваних джерел, і дозволяє не приєднатися до убытке.

Середня зважена вартість капіталу (Weighted Average Cost of Capital) — WACC

[pic], де [pic] ri — дохідність (ціна) i-го джерела; di — частка (питому вагу) i-го джерела вартості капіталу фирмы;

CT — стоимость.

Приклад: на фінансування інвестиційного проекту фірма залучила: |Джерело |Ціна, r|Стоимость, умовні |Частка, di в | | |% |грошові одиниці |частках одиниці | |Звичайні акції |30 |100 |100/240 | |Привілейовані акції (трохи більше |25 |20 |20/240 | |25% від статутного капіталу) | | | | |Нерозподілена прибуток |30 |50 |50/240 | |Банківський кредит |25 |30 |30/240 | |Облігаційний позику |18 |40 |40/240 | | | |(240 | |

[pic]

Висновок: якщо проект забезпечує норму прибутку щонайменше ніж 27%, то ми все власники капіталу (учасники проекту) отримають свій ціну. Якщо рентабельність проекту нижче ніж WACC, можна спробувати змінити структуру і склад источников.

5. Концепція ефективності рынка.

При теоретичних побудовах використовуються уявлення, що характеризують інформаційну ефективність ринку, а именно:

1. Ринку властива множинність покупців і продавців капитала;

2. Інформація стає досяжною всім суб'єктам ринку капіталу одночасно, і є бесплатной;

3. Відсутні транзакційні витрати, податків і інші чинники що перешкоджають здійсненню сделок;

4. Угоди, які скоювалися окремими особами, що неспроможні спричинити загальний рівень ціни рынке;

5. Усі суб'єкти ринку діють раціонально, прагнучи максимізувати очікувану прибыль.

Не дивлячись на відхилення реального ринку від ефективного, моделі фінансового менеджменту добре себе зарекомендували у практичному применении.

6. Концепція асиметричної информации.

Полягає у цьому, що окремі категорію осіб можуть володіти інформацією недоступною однаково іншим учасникам рынка.

7. Концепція агентських отношений.

Інтереси власників компанії та її управлінців можуть збігатися, особливо це пов’язано з аналізом й ухваленням альтернативних рішень. Щоб позбавити можливості небажаних дій менеджерів, власники несуть агентські издержки.

Зовнішні та внутрішні користувачі фінансової отчетности.

Зовнішні пользователи:

I. Ті, хто зацікавлені у діяльності компании:

. Собственники;

. Кредиторы;

. Поставщики;

. Покупатели;

. Податкові органы;

. Служащие.

II. Ті, хто захищає інтереси першої группы:

. Аудиторы;

. Консультанти з фінансових вопросам;

. Фондова біржа, приймаюча постанову по листингу і делистинге;

. Юристы;

. Преса та інформаційні агентства;

. Профсоюзы.

Лістинг — перевірка фінансового становища з єдиною метою допуску цінних паперів компанії до котируванні на бирже.

Делистинг — виключення з котировочного списку (тимчасово чи навсегда).

Внутрішні пользователи:

. Руководство;

. Менеджери компании.

Час, як головний чинник у расчетах.

Прості складні проценты.

Суму (P. S) кладемо до банку на депозит під відсоткову ставку (i).

[pic]

Якщо відсоток нараховується на вихідну суму, то ставка відсотка називається проста. Тоді до закінчення терміну майбутня вартість вкладу буде визначатися по формуле:

(1) где

Якщо років не ціле, то [pic], де t може бути висловлене в днях [pic], где

При реинвестировании доходу відсотки нараховуються цього разу вже наращенную вартість, тобто за складної відсоткової ставке:

2) де ic — складна відсоткова ставка.

Порівняння формул (1) і (2) показує, що доход від при простий відсоткової ставці змінюється по лінійному закону, а при складної відсоткової ставці по закону экспоненты.

[pic]

При розрахунках кредитних операцій понад рік використовується складна відсоткову ставку, до року — простая.

Приклад: почому років нагромадиться сума 3000 крб., якщо покласти на депозит 100 крб. під 5% годовых.

Насправді використовують різні системи наближених расчетов.

|Система |Кількість днів, у місяці, d |Кількість днів |День прийому / | | | |на рік |видачі вкладу | | |Неповний місяць |Повний місяць | | | |А) Німеччина |Факт |30 |360 |-1 | |Б) Англія |Факт |Факт |Факт |-1 | |У) Франція |Факт |Факт |365 |-1 |

Приклад: підрахувати термін вкладу обох вариантов:

З 20. 01 до 15. 03

[pic]

А=12+30+15±1=56 (из360);

Б=12+28+15−1=54 (из365);

В=12+28+15−1=54 (з 360).

Німецька схема (А) найпривабливіша для вкладника (56 днів процента).

1) З 25. 06 до 05. 09 [pic]

А=6+30+30+5−1=70 (з 360);

Б=6+31+31+5−1=72 (з 365);

В=6+31+31+5−1=72 (з 360).

Французька схема (У) найпривабливіша для вкладника (72 дня процента).

Якщо термін зберігання внеску до роках (n) перестав бути цілим числом і перевищує 1 рік, то тут для визначення точного результату використовується формула

(3)

Приклад: n=3,7; na=3; nb=0,7

Розрахунок процента.

1. Простий процент.

(4)

2. Складний процент.

(5)

Приклад: сума 1000 д.е. покладено на депозит терміном на 1,5 року під 300% річних. Яким буде накопичений відсоток? n=1,5 ic=300% ic=3 (в частках единицы)

1) [pic] д.е. ;

2) Більше точний расчет

[pic]

Особливі випадки нарахування прості і складні процентов.

1. Прості відсотки. Якщо відсоткові ставки змінюються у часі, то

Якщо на часу змінюється сума на рахунку, то загальна сума відсотків будет

Приклад: зроблено депозитний внесок за ставкою 120% річних. Рахунок відкрито з німецької схемою (К=360). 10 травня поклали 20 000 д.е., 9 липня зняли 10 000 д.е., 8 жовтня поклали 5000 д.е., 27 грудня рахунок закритий. Чому дорівнює накопичений процент?

[pic] [pic]

2. Складні проценты.

Приклад: з цього приводу поклали 1000 д.е. по складної ставці (ic=100%). Через рік додали 2000 д.е. Ще за рік — рахунок закрили. Яка Ін (- ?

[pic]

[pic]

Приклад: пропонується здати ділянку у оренду на 3 року, обравши одне із варіантів оплаты:

1) 10 000 д.е. наприкінці кожного года:

[pic]

2) 35 000 д.е. наприкінці трирічного срока:

[pic]

Банківська ставка по депозитному внеску 20% річних (ic=20%).

[pic]

Номінальна і ефективна відсоткова ставка.

Якщо відсотки нараховуються раз на рік, то величина (1+i) показує, скільки раз зросла початкова сума протягом року. Річна відсоткова ставка і називається ефективної. Проте відсотки можуть нараховуватися кілька разів на року. І тут вказують номінальну річну відсоткову ставку (j), і додатково вказують, скільки вже разів на рік відбувається нарахування відсотків (m — число нарахувань відсотків на году).

— нарощена сума кінці года.

При нарахуванні складного відсотки надходжень у перебігу n років получим

Приклад: внесок 2000 д.е. здійснено на 2 року. Номінальна ставка відсотка jc=100%. Якою буде нагромаджена сумма?

Оскільки дана номінальна ставка, необхідно вказати число щорічних нарахувань: m=1 ([pic] m=2 ([pic] m=4 ([pic] m=12 ([pic]

При безупинному нарахуванні відсотків (щоденному) (використовується на ринку похідних цінних паперів (ф'ючерсні і опціонні контракты)):

[pic]

Еквівалентність відсоткових ставок.

При фінансових обчисленнях можна скористатися будь-якими ставками: простими, складними, безперервними. У цьому результати розрахунків нічого не винні залежати від вибору ставки.

Еквівалентні відсоткові ставки — ставки різного виду, застосування яких за однакових початкових умовах дає однакові фінансові результаты.

Процедура перебування еквівалентних ставок:

1) Вибирається величина, яку легко розрахувати під час використання різних відсоткові ставки, зазвичай FV;

2) Прирівнюються 2 висловлювання, тобто становлять рівняння эквивалентности;

3) Перетворюючи, висловлюють одну відсоткову ставку через другую.

Приклад: iкв=3%; iгод-?

[pic] а) прості ставки відсотка, рівняння эквивалентности:

[pic] б) складні ставки відсотка, рівняння эквивалентности:

[pic]

Приклад: краще — покласти гроші у банк А, начисляющий 24% річних чи банк Б, начисляющий 10% річних кожних півроку за схемою складного процента.

[pic]

Еквівалентність простий і занадто складною ставок.

За простою [pic]

По складної [pic]

Рівняння еквівалентності FVпр = FVсл

Сучасна вартість грошей. Дисконтирование.

Дисконтирование — зворотна операція наращению.

Процес приведення майбутньої суми до сучасної вартості називається дисконтированием.

З (1) [pic]

Приклад: майбутні доходи розподіляються наступним образом

1500 через год;

2000 через 2 года;

3000 через 5 лет.

Щоб порівняти вартість цих надходжень проведемо операцію дисконтування, тобто приведення на сьогодні майбутньої вартості, при i=20%.

[pic]

Отже, найбільше перевагу має 2 поток.

Приклад: боржник повинен виплатити 40 000 крб. з відстрочкою через 5 років. Він готовий сьогодні пригасити свій обов’язок з розрахунку 25% годовых.

[pic]

Приклад: бескупонная облігація погасять через 6 років за номіналу (1000 крб., 100%). За якою ціною є сенс її придбати, якщо депозитна ставка банку той самий термін 23% (альтернативна доходность).

[pic]

Тобто 28,8% від номіналу. Якщо ринкова ціна нижче, ніж наведена вартість — то купувати розумно, інакше купувати не стоит.

Банківська дисконтирование.

Купівля банком будь-якого невласного векселі передчасно його погашення називається облік векселі. Облік векселі еквівалентний видачі кредиту векселедержателю, за цю операцію банк стягує дисконт (обліковий процент).

Три завдання, які з операції учета:

1) Визначення ринкову вартість векселя;

2) Визначення терміну ссуды

3) Визначення розміру облікової ставки

Приклад: вексель (Н=8000 крб.) враховано банком по d=18,5% річних за 132 дні погашення. Яку суму отримав векселетримач? Яку суму заробив банк при погашенні векселі (Dis)?

[pic]

Приклад: вексель враховано за 60 днів до погашення за простий облікової ставки 20% річних. З урахуванням отримана сума 7 100 000 крб. Знайти номинал?

[pic]

Конверсія платежів. Еквівалентність платежей.

Три практичні задачи:

1. Визначення відсоткової ставки (простий чи сложной).

2. Визначення консолідованого платежа.

3. Визначення терміну консолідованого платежа.

Дві суми S1 і S2, сплачувані у різні моменти часу, вважаються еквівалентними, якщо їх сучасні вартості (PV) або ж наращенные вартості (FV), розраховані за однією й тією самою відсоткової ставці (і) і і той ж час, одинаковы.

А) Дисконтирование. Умова еквівалентності: PV1=PV2, i=const

[pic]

Б) Нарощення. Умова еквівалентності: FV1=FV2

[pic]

Визначення відсоткової ставки, коли він платежі эквивалентны.

А) Проста ставка процента.

[pic]

Умова еквівалентності: [pic], тоді [pic]

[pic]

Приклад: є 2 обязательства:

1) Заплатити S1=4,5 млн. крб. через 3 месяца;

2) S2=5 млн. крб. через 8 месяцев.

Визначити ставку відсотка, коли він платежі S1 і S2 еквівалентні (К=360,12 месяцев)?

[pic]

Б) Складна ставка процента.

[pic]

Сума консолідованого платежа.

Постановка завдання: нехай Sj — платежів до моменти часу tj (j=1, 2, …, m). So — платіж в останній момент часу to.

[pic]

Потрібна розрахувати еквівалентну гроші So.

Рішення: кого платежів треба розрахувати їх майбутній вартість, то є зробити операцію нарощення; й інших платежів зворотний операцію — дисконтирование.

Сума консолідованого платежу визначається за такою формулою, об'єднуючою обидві операции:

Якщо ставка відсотка складна, то консолідований платіж визначається по формуле:

Приклад: є 3 платежу — 5, 3 і побачили 8-го млн. крб. з термінами 130, 165 і 320 днів відповідно. Визначити консолідований платіж з терміном 250 днів (проста ставка 20% годовых)(К=365).

[pic]

[pic]

Знайдемо величину позички ([pic]).

[pic]

Яка сума консолідованого платежу на 320 день?

[pic]

Приклад: три платежу 2,4 і трьох млн. крб. з термінами 2, 3 і 4 року відповідно замінюються двома платежами: за рік виплачується 2 млн. крб., а залишок (x) погашається через 5 років. Перерахунок виконати за ставкою складного відсотка 25%. Визначити залишок боргу через 5 лет.

[pic]

1) Наведемо все платежі до 5 року і складемо рівняння еквівалентності, використовуючи операцію наращивания:

[pic]

2) Знайдемо залишок, використовуючи дисконтирование:

[pic]

Аби вирішити цього рівняння помножимо все складові на 1,255.

[pic]

Приклад: позичка виплачується наступного порядке:

01. 01. 02 — 2 млн руб.

01. 07 — 3 млн руб.

01. 01. 03 — 4 млн руб.

01. 07 — 5 млн руб.

Відсотки 20% нараховуються по складної ставке.

1) Визначити сумарну заборгованість на 01. 01. 04.

2) Визначити сучасну стоимость.

[pic] [pic] [pic]

Термін консолідованого платежа.

З умови еквівалентності платежів [pic], і - проста ставка

[pic]

Потоки платежей.

Під потоком платежів розуміється деяка послідовність платежів у часі (Cash Flow).

Потоки можуть быть:

. Регулярные;

. Нерегулярные.

Елементами нерегулярного потоку є як позитивні надходження, і негативні виплати, а відповідних платежів можуть виготовлятися через різні інтервали времени.

Фінансова рента (ануїтет) — потік однакових платежів, все елементи яких позитивні величини, а тимчасові інтервали між платежами — одинаковы.

Характеристики ренты:

. Розмір платежу (Payment — PMT);

. Період ренты;

. Термін ренты;

. Відсоткова ставка.

[pic]

По моменту виплати за межах періоду між платежами ренти діляться: a) Постнумерандо — виплати за кінці періоду; b) Пренумерандо — виплати за початку періоду; з) У периода.

Майбутня вартість річний ренти (FVAn).

Річна рента постнумерандо передбачає виплати і нарахування відсотків 1 на рік наприкінці года.

Постановка завдання: визначити наращенную суму ренти, якщо протягом n років у банк наприкінці кожного року вноситься платіж R, який нараховуються складні відсотки за ставці - ic годовая.

[pic]

Оскільки кожне складова даного низки має постійний множник (1+i=(), то ці величини утворюють геометричну прогресію. Сума членів цього самого ряду має вид

[pic]

Приклад: до пайового фонду щорічно у перебігу 7 років у кінці роки вступає по 10 000 крб., куди начисляють відсотки за ставкою 15% річних. Визначити коефіцієнт нарощення? Значимість фонду накопичень наприкінці срока?

[pic]

Сучасна вартість річний ренти (PVAn).

При розрахунку сучасної вартості ренти використовується операція дисконтування потоків платежів та відсотків із них. Це спричиняє появі геометричній прогресії, сума членів якого надає розрахункову формулу для сучасної вартості ануїтету один руб.

Приклад: по вихідним даним попередньої завдання розрахувати сучасну вартість кінцевої величини фонда.

[pic]

Приклад: щорічний купонний дохід у 120 крб., принесений облігацією з фіксованим доходом, реінвестується шляхом приміщення банківський рахунок під 14% річних протягом 6 років. Яка сума нагромадиться на счете?

[pic]

Приклад: устаткування вартістю 5 млн. доларів поставляється на наступних условиях:

1) 50% виплачуються відразу, інше на виплату рівними платежами протягом 3 років, виплати разів у квартал. Чому має дорівнювати платіж, якщо квартальний ic=6%?

2) Яка сума утворюється на рахунку фірми експортера устаткування після завершення контракту, якщо вона вкладати платежів до банк під ic=2% в квартал?

[pic]

[pic]

Управління інвестиційними проектами.

Інвестиційний проект — то окрема организационно-обособленная частина інвестиційного процесса.

Три фази інвестиційного проекта:

I. Прединвестиционная;

II. Власне инвестиционная;

III. Эксплуатационная.

[pic]

Грошові потоки інвестиційного проекта.

Ефективність інвестиційного проекту становить перебігу розрахункового періоду з початку витрат до ліквідації проекту. Розрахунковий період розбивається на відтинки, у межах яких проводиться агрегирование даних з оцінки фінансової эффективности.

На кожен крок аналізу інвестиційного проекту значення грошового потоку характеризуется:

1) Припливом (чи поступлениями);

2) Відпливом (чи платежами);

3) Сальдо.

Грошові потоки виникають сумніви з окремих видів деятельности:

1. Инвестиционная;

2. Операционная;

3. Финансовая.

|Відтоки |Притоки | |Інвестиційна діяльність | |Капітальні вкладення; |Продаж активів протягом і після закінчення проекту;| |Витрати на пусконалагоджувальні роботи;| | | |Надходження з допомогою зниження обігового капіталу.| |Ліквідаційні витрати на кінці | | |проекту; | | |Витрати збільшення обігового | | |капіталу. | | |Операційна діяльність | |Податки. |Виручка від продажу; | | |Позареалізаційні доходи, зокрема надходження| | |від капіталовкладень у додаткові фонди, які дають | | |дохід. | |Фінансова діяльність | |Повернення і обслуговування позик, а |Вкладення власного капіталу цінних паперів | |як і погашення цінних паперів; |інших підприємств; | |Виплата дивідендів акціонерам. |Вкладення залучених коштів. |

Крім приток і оттоков необхідно виділяти доходи громадян та витрати, тобто показники фактичні чи плановані, але пов’язані з рухом грошових средств.

Приклад: План грошового потоку проекта.

|Найменування показників |Роки | | |I |II |III | |Виробнича діяльність: | | | | |Виручка від; |- |500 |1000 | |Прямі витрати; |- |-100 |-200 | |Адміністративні і торгово-сбытовые витрати; |-50 |-100 |-200 | |Відсотки за кредит; |- |-50 |-50 | |Податок з прибутку. |- |-80 |-250 | |Сальдо CF від виробничої діяльності |-50 |170 |300 | |Інвестиційна діяльність: | | | | |Інвестиційні витрати (придбання устаткування, патентів, |-1000 |-200 |- | |ліцензій); | | | | |Реалізація основних засобів. |- |- |200 | |Сальдо CF від інвестиційної діяльності |-1000 |-200 |200 | |Фінансова діяльність: | | | | |Власний капітал; |1000 |- |500 | |Позиковий капітал; |500 |200 |- | |Повернення кредитів; |- |-100 |-100 | |Виплати дивідендів. |- |- |-100 | |Сальдо CF від фінансової складової діяльності |1500 |100 |300 | |Сальдо CF початку періоду |0 |450 |520 | |Сальдо CF наприкінці періоду |450 |520 |1320 |

Показники ефективності інвестиційного проекта.

1. Чистий наведений дохід NPV, NPV> 0;

2. Індекс рентабельності PI> 1;

3. Термін окупності PP (що менше, тим лучше);

4. Внутрішня норма рентабельності IRR.

Чиста наведена стоимость.

Чиста наведена вартість розраховується алгебраїчним складанням дисконтированных інвестицій і дисконтированных доходов.

Схема інвестиційного проекта.

[pic]

[pic]

Індекс рентабельності: [pic]

У приватному разі: [pic]

Якщо [pic]

Термін окупаемости.

PP — це часу, протягом якого сума отриманих прибутків дорівнюватиме величині вироблених инвестиций.

Два метода:

I. Не використовує концепцію дисконтування. Застосовується для короткострокових інвестиційних проектів, коли вплив чинника часу до уваги береться, якщо рівень доходу приблизно стабільний по периодам.

[pic]

II. Заснований на дисконтировании приток і оттоков проекту. У цьому виробляється пряме зіставлення загального розміру інвестицій з сумою доходів, певних наростаючим итогом.

[pic]

При визначенні точної величини терміну окупності, у тому числі ціле число років й певну дробову частину року, необходимо:

1) Визначити ціла кількість років, протягом яких повна окупність інвестицій (m);

2) Визначити період, менший терміну окупності роком (m-1);

3) Визначити частина інвестицій, яка окупиться протягом року терміну окупності ((I).

Величина дисконтування інвестицій (I окупиться певну частина періоду (m. [pic]

Внутрішня норма рентабельності проекта.

IRR — це ставка дисконту, коли він чисту приведену вартість дорівнює нулю (NPV=0).

[pic]

Методи перебування IRR:

1) Аналитический;

2) Графический;

3) Метод добору з допомогою формули лінійної интерполяции.

[pic]

[pic]

Що IRR, тим паче ефективний інвестиційний проект. Найкраще, якщо IRR більше або, в у крайньому випадку, равен:

1) Середньогалузевою доходности;

2) Середньої ставці кредиту, залучуваного для капітальних вложений;

3) Середньої ціні капіталу WACC1, спостерігається ефект посилення, а именно:

1) Ефект операційного важеля в тому, що виручки від призводить до сильнішого зміни прибутку, як із її збільшенні, і у її снижении.

2) Лише при й тієї загальній сумі витрат ЗГРАЙ тим більше коштів, що менше перемінні витрати, тобто що більше частка постійних затрат.

3) При зниженні виручки від, втрати прибутку за високої частці постійних витрат у загальній сумі витрат, може стати як і большими.

Введемо поняття валова маржа (маржинальная прибыль).

Факторний аналіз зростання прибутку. |Показник |Базовий період |1 |2 |3 |4 |5 | |ВР |11 000 |12 000 |12 000 |12 000 |12 000 |12 000 | | | |(+9,1%) | | | | | |Зпер |9300 |10 146 |10 146 |10 146 |10 146 |10 146 | | | |(+9,1%) | | | | | |Зпост |1500 |1500 |1515 |1575 |1485 |1425 | | | | |(+1%) |(+5%) |(-1%) |(-5%) | |Зобщ |10 800 |11 646 |11 661 |11 721 |11 631 |11 571 | |ПР |200 |354 |339 |279 |369 |429 | |(ПР | |+77% |. +69,5% |39,5% |84,5% |114,5% |

1. Наскільки відсотків виросте прибуток у разі зростання виручки до 12 000 [pic]. 2. Наскільки відсотків виросте прибуток у разі зростання змінних витрат на

9,1%, постійних витрат за 1%. 3. Наскільки відсотків виросте прибуток, якщо постійні витрати збільшаться на 5%.

Потрібно заощаджувати на постійних издержках.

[pic]

Знайдемо [pic] a) При можливе зростання виручки на 3% ((ВР=3%) прибуток вырастет

(ПР=3%*8,5=25,5%. b) При зниженні виручки на 10% (ПР=10%*8,5=85%.

Поріг рентабельності. Крапка безубыточности.

ВР від, коли він підприємство має нульову прибуток — називається порогом рентабельности.

[pic]

Різниця між досягнутої виручкою і порогової називається запасом фінансової міцності (ЗФП) предприятия.

Знаючи поріг рентабельності можна визначити критичне значення обсягу виробництва Q ((точка безубыточности).

[pic]

Графічний метод визначення точки безубыточности.

[pic]

1) Відкладемо постійні витрати (З);

2) Змінні витрати (З): a) [pic] b) [pic]

3) Загальні витрати складаємо графически;

4) Валова виручка [pic]

Приклад: фірма планує зробити 1300 одиниць устаткування, що відповідає її виробничої потужності. Витрати загальні на одиницю продукції 10 500 руб.

[pic]

1) Визначимо точку беззбитковості, тобто, у якому обсязі виробництва виручка покриває витрати. (ВР=Зобщ).

[pic]

Знайдемо порогову выручку

[pic]

Запас фінансової прочности

[pic]

2) Якою має бути обсяги виробництва (Q2), якщо фірма планує отримувати норму прибутку на 1 виріб у вигляді 2792 крб., що становить 19,2% від відпускної цены.

[pic]

3) Яка можливість досягти рентабельності з обігу за 30 я%. Q3-?

[pic]

За наявної потужності устаткування рентабельність 30% забезпечити невозможно.

4) Яка максимальна рентабельність, яка може бути гарантована при 100%-ном використанні наявного устаткування й відпускної ціні 14 500 руб.

[pic]

Ефект фінансового рычага.

Ефект фінансового важеля (ЭФР) — прирощення рентабельності власного капіталу, одержуване завдяки використанню кредиту, не дивлячись з його платность.

Ефект фінансового важеля — це концепція раціональної позикової політики з одного боку, з другого боку — це концепція фінансового риска.

Висновок формули для рентабельності власного капіталу з урахуванням фінансового рычага.

За визначенням —

[pic]

Введемо поняття середньої розрахункової ставки відсотка (СРСП) —

[pic]

Розрахунок ведемо за такою формулою середньої арифметичній взвешенной.

[pic], где

СРСП — це WACC (!!!), тут лише позикові кошти, в якому було те й другое.

Приклад: підприємство на фінансування інвестиційного проекту взяла позику суму 8000 д.е. під 12% річних, а як і залучило грошові вартість суму 2000 д.е. шляхом емісії облігацій з річним купоном 200 д.е. (10%).

[pic]

Сума відсотків, сплачуваних за кредит (П%) [pic]

Сума прибутку, оподатковувана податком (ПРН) [pic]

Сума прибуток [pic]

Чиста прибыль

[pic]

За визначенням рентабельність власного капіталу [pic]

Розділимо попередню формулу на СК

Елементи ефекту фінансового важеля: a) Диференціал = ЕР — СРСП; b) Плече = [pic];

Розрахунок ефекту фінансового важеля позволяет:

1) Визначити небезпечний обсяг позикових средств;

2) Визначити допустимі умови її кредитування (оцінити ризики кредитора).

Приклад: активи підприємства включають СК=500; ЗК=500; ПР=200; Фінансові витрати з позикового капіталу (ФИЗК) — 15% годовых.

[pic]

Що стосується коли активи А=1000; СК=1000; ЗК=0; ПР=200 —

[pic]

Отже використання позикових коштів збільшило рентабельність на 5% (і є ефект фінансового рычага).

Приклад: використовуючи дані попередньої завдання, розглянемо приклад. Припустимо, що відсоткову ставку відсотки за запозиченим засобам збільшується з 15 до 23%. Яке має бути плече, щоб ЭФР дорівнював 6%?

[pic]

[pic]

Отже, за СРСП=23%, Ефект фінансового важеля стає отрицательным.

Правила:

1. Якщо нове запозичення приносить підприємству підвищення рівня ЭФР, то таке запозичення выгодно.

2. Ризик кредитора виражається величиною диференціала: що більше диференціал, тим ризик меньше.

3. Плече фінансового важеля необхідно регулювати залежно від дифференциала.

Висновок: запозичення вигідно який завжди, оскільки нарощування плеча, яке характеризує зростання фінансового ризику, банк компенсує підвищенням ціни за кредит.

Рекомендації (з практики):

Ефект фінансового важеля їх може становити від [pic] до [pic] рівня економічної рентабельності, тоді ефект фінансового важеля здатний як б компенсувати податкові изъятия.

Приклад: визначити ефект фінансового важеля обох підприємств. Н=24%.

Для ПП № 1.

[pic]

Рекомендації: Плече можна збільшити, але з рекомендується, бо за невеличкому збільшенні відсоткової ставки, під час взяття чергового кредиту можна зробити ефект фінансового важеля негативним. Бо не можна збільшувати позиковий капітал належала для розширення виробництва можна збільшити власний капітал (СК) шляхом додаткової емісії акцій, що з про використання дозволить збільшити економічну рентабельність (ЭР).

Для ПП № 2

[pic]

Рекомендації: Нарощувати позиковий капітал, розширювати виробництво, результатом буде зростання рентабельність власного капіталу (РСК).

Приклад: розрахувати WACC підприємства доі після надання йому госкредита під 20% річних на 1,5 роки трьох варіантів дивідендної політики: 1) Після надання госкредита виплати дивідендів по звичайним і з привілейованим акціям тривають; 2) Дивіденди виплачуються лише з привілейованим акціям; 3) Дивіденди не виплачуються вовсе.

1. До надання кредита.

Структура пассива.

|Структура пасиву |Вартість, тысячи|Доля, [pic], |Ціна, | | |рублів |% |[pic], % | |Власний капітал (СК), у цьому |1000 |0,666 | | |числі | |(1000/1500) | | |Привілейовані акції (ПА) |100 |0,1 |30% | | | |(100/1000) | | |Звичайні акції та |900 |0,9 |20% | |нерозподілена прибуток (ОА + Н/ПР)| |(900/1000) | | |Позиковий капітал (ЗК), зокрема |500 |0,334 | | | | |(500/1500) | | |Довгостроковий кредит |100 |0,2 |50% | | | |(100/500) | | |Нетривалий кредит |300 |0,6 |45% | | | |(300/500) |(38,5% | |Кредиторська заборгованість |100 |0,2 |10% | | | |(100/500) | |

Ставка рефінансування 24%.

Норматив віднесення відсотків з короткотерміновому кредиту на собівартість дорівнює ставка рефінансування + 3% = 27%.

Отже, короткостроковий кредит під договірну ставку 45% з урахуванням податкової економії коштує [pic].

Розрахуємо WACC підприємствам до надання кредита.

[pic]

2. Припустимо, що з госкредитом у вигляді 200 одиниць підприємству вдалося залучити короткострокові кредити — у розмірі 200 одиниць під 48%, а як і наростити кредиторську заборгованість у розмірі 100 единиц.

Структура пассива.

|Структура пасиву |Вартість, тисячі |Частка, |Ціна, | | |рублів |[pic], %|[pic], % | |Власний капітал (СК), зокрема |1000 |0,5 | | |Привілейовані акції (ПА) |100 |0,1 |30% | |Звичайні акції та нерозподілена |900 |0,9 |20% | |прибуток (ОА + Н/ПР) | | | | |Позиковий капітал (ЗК), зокрема |1000 |0,5 | | |Довгостроковий кредит |100 |0,1 |50% | |Госкредит |+200 |0,2 |20% | |Нетривалий кредит |300 |0,3 |45% | | | | |(38,5% | |Додатковий короткостроковий кредит |+200 |0,2 |48% | | | | |(41,5% | |Кредиторська заборгованість |100 |0,1 |10% | |Додаткова кредиторська |+100 |0,1 |0% | |заборгованість | | | |

Додатковий короткостроковий кредит під договірну ставку 48% з урахуванням податкової економії коштує [pic].

[pic]

----------------------- [pic]

[pic]

FV — майбутня вартість (нарощена вартість); PV — справжня вартість; (1+n*i) — коефіцієнт нарощення; і - проста ставка відсотка; n — число років наращивания.

K — базове число днів на рік (360, 365); d — число дней

[pic]

PV=100 руб.

i =5% FV=300 крб. n — ?

А) за ставкою простого відсотка [pic]

3000 =100(1+0,05*n) n =29 / 0,05 = 580 лет

Б) по складного відсотку [pic]

3000 =100(1+0,05)n

30 = 1,05n log 30=n log 1. 05 n = log 30 / log 1. 05= 1,477 / 0,0212= 69,67 лет

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

n — роки; (- дни.

22+30+9−1=60 дней

23+30+30+8−1=90 дней

24+30+27−1=80 дней

[pic]

Пр (Пр=FV-PV

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic] - коефіцієнт дисконтування; і - ставка дисконтування (дохідність при альтернативному вложении).

[pic]

d — облікова відсоткову ставку; n — термін до погашення роках; P — ринкова ціна, ту суму що видається векселедержателю під час обліку векселі; визначається облікової ставкою і кількістю днів до погашення. [pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic] - розміри объединяемых платежів з термінами [pic]; [pic] - розміри платежів з термінами [pic].

[pic]

[pic]

[pic]

[pic] - майбутня вартість ануїтету завбільшки 1 карбованець (коефіцієнт нарощення ренты).

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

ПП № 2

А=10,5 млн. крб. СК=6,8 ЗК=3,7 ПР=4,2 ФИЗК=0,65

ПП № 1

А=20 млн. крб. СК=10 ЗК=10 ПР=3,44 ФИЗК=1,7

n=na+nb na — ціла частина; nb — подрібнена часть.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою