Финансовые аспекти аналізу інвестиційних проектов

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Менеджмент


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕСІЙНОГО ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦИИ

САМАРСЬКА ДЕРЖАВНА ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМИЯ

ПРЕЗИДЕНТСЬКА ПРОГРАМА ПЕРЕПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРОВ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА по «Фінансовому менеджменту» «Фінансові аспекти аналізу інвестиційних проектов. «

ВЫПОЛНИЛ:

Воропаєв С.В. і Гусаков Ю. В.

ПРИЙНЯВ: К.Э.Н.

Сангинова Л.Д.

САМАРА 2000 г.

Інвестиції - це процес використання сукупних матеріальних й фінансових ресурсів, спрямованих збільшення капіталу, розширення, модернізацію структури і технічне переозброєння производства.

Чим довшою у часі проект, тим паче невизначеними і ризикованими стають притоки коштів останніх років його реализации.

Основними аспектами аналізу інвестиційних проектів являются:

1. чистий наведений ефект (Net Present Value, NPV);

2. індекс рентабельності інвестицій (Profitability Index, PI);

3. внутрішня норма прибутку (Internal Rate of Return, IRR); 4. модифікована внутрішня норма прибутку (Modified International Rate of Return, MIRR);

5. термін окупності інвестицій (Payback Period, PP); 6. розрахункова норма прибутку (Accounting Rate of Return, ARR). Критерій NPV: — якщо NPV < 0, то разі ухвалення проекту власники компанії понесуть збиток; - якщо NPV = 0, то разі ухвалення проекту добробут власників компанії не зміниться, але водночас обсяги виробництва зростуть, тобто. компанія збільшиться в масштабах;

— якщо NPV > 0, то разі ухвалення проекту добробут власників компанії збільшиться. Критерій PI характеризує дохід на одиницю витрат; саме такий критерій найкращий, коли необхідно впорядкувати незалежні проекти до створення оптимального портфеля у разі обмеженості загального обсягу інвестицій. Критерій IRR показує максимальний рівень витрат, що може бути асоційований з цим проектом, тобто. якщо ціна капіталу, залучуваного для фінансування проекту, більше IRR, то проект можуть виконати лише у збиток, отже, їх треба відкинути. Критерій MIRR представляє собою коефіцієнт дисконтування, уравнивающий наведену вартість оттоков коштів (інвестицій) і порушену величину приток, при ніж операції дисконтування оттоков інарощення приток виконуються з використанням ціни капіталу проекту. MIRR характеризує ефективність проекту. Критерій РР показує число базових періодів, протягом якого вихідна інвестиція буде цілком відшкодовано з допомогою генерируемых проектом приток коштів. Якщо базовий період -- рік, то найчастіше розрахунок йде з років, однак виділяти і дробову частину року, якщо абстрагуватися від вихідного припущення, що приплив коштів ввозяться кінці года.

При аналізі альтернативних проектів критерії NPV, PI, IRR, MIRR можуть суперечити одна одній, тобто. проект, ухвалений за одним критерієм, може бути відкинуто з іншого. Але критерій NPV краще інших, т.к. саме його характеризує можливий приріст добробуту власників економічного субъекта.

Основна хиба критерію NPV у цьому, що це абсолютний показник, тому вона може дати інформації про так званому «резерві безпеки проекту». Щодо «резерві безпеки проекту» дають критерії IRR і PL Так за інших рівних умов, що більше IRR проти ціною капіталу проекту, тим більше коштів «резерв безпеки проекта».

Можливі й такі проекти, які мають лише витратний характер, тобто. не впливають на приплив коштів; у разі застосовуються самі критерії, лише до потоку, що характеризує витрати з років. Для порівняльного аналізу проектів різної тривалості застосовуються методы:

а) метод найменшого загального кратного;

б) метод нескінченного повторення порівняння проектов;

в) метод еквівалентного аннуитет.

В умовах інфляції коригується або прогнозний грошові потоки, або коефіцієнт дисконтирования.

Анализ інвестиційних проектів, у умовах ризику виконується одним из

двух методов:

— методом безризикового эквивалента;

— методом скоригованого з ризиком коефіцієнта дисконтирования.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою