Психологическая класифікація професій (Контрольная)

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Менеджмент


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Тема: Психологічна класифікація профессий.

План.

I. Психологічний аналіз трудовий деятельности.

II. Поняття професійно важливих признаков.

1. Сенсорна діяльність у різних видах труда.

2. Професійні особливості мисленнєвої деятельности.

3. Професійні особливості моторної деятельности.

4. Професійні особливості внимания.

5. Професійні особливості емоційно-вольовий сфе- ры личности.

III. Схема психологічного вивчення профессий.

IV. Про психологічної класифікації профессий.

Список використаної литературы:

1. Котелова Ю. В. Нариси з психології праці: Навчальний посібник / Під ред. Е. М. Ивановой — М.: Вид-во Моск. ун-ту, 1986 г.

2. Іванова О. М. Основи психологічного вивчення професійної діяльності: Навчальний посібник. — М.: Вид-во Моск. ун-ту, 1987 г.

Психологічний аналіз праці обов’язковий початковою етапом робіт у царині психології праці. Його роль фундаменту, у якому будується будь-яке конкретне дослідження. У залежність від поставленого завдання, кут зору, під яким аналізується професія, може змінюватися. Але психологічне вивчення професій може мати і більше самостійний теоретичний аспект. Розмаїття видів праці висувало і висуває перед психологією праці проблему психологічної класифікації професій, виявлення спільних характеристик психологічних чорт різних видів праці, перебування того, що об'єднує і, навпаки, роз'єднує професії з точки зрения.

Психологічний вивчення конкретних видів праці називається профессиографированием, чи профессиографией (опис професії), а результат вивчення — профессиограммой. Профессиограмма включає цілу сукупність характеристик про даному виді праці; технико- економічні характеристики; соціальні, соціально-психологічні і санітарно- гігієнічні характеристики умов праці. Виділені в психограмме характеристики ще радянські психотехніки назвали професійно важливим ознакою й політологи розглядали їх як сукупність психотехніки називали професійно важливими ознаками й політологи розглядали їх як сукупність психічних процесів і особливості особистості, які актуалізуються даним виглядом праці та впливають з його результат.

Поняття професійно важливих признаков.

Усі розмаїття психіки однак проявляється у трудовий діяльності, але з тим ці прояви носять різний характер, який зумовлено специфічними кожної професії предметами і знаряддя праці, в тому числі трудовими завданнями. Для вивчення цього різноманіття виділення професійно важливих ознак робити по наступному плану; психологічні особливості сенсорної діяльності, -і потім, це все невіддільне друг від друга, розглянути увагу, пам’ять, эмоционально-волевую сферу й особливо личности.

Сенсорна діяльність у різних видах праці може відрізнятися колись лише навантаженні мали на той чи іншого аналізатор зорової, слуховий, шкірної, мышечно-суставный та інших. чи комплексі аналізаторів. Наприклад, якщо в настроювача музичних інструментів головним є слуховий аналізатор, то такі професії, як радист, настроювач радіо та телеапаратури, вимагають разом із зоровим сприйняттям над меншою мірою і слухового сприйняття; тонкого розрізнення шумів, розрізнення висоти і тембру звуків і т.д. Є професії, де провідним аналізатором то, можливо дотик, це, наприклад, браковщики полірування, де питання дотику мають великий значення. Є види праці, у яких досить, досить великій ролі грають нюх та смак. Передусім це професії пов’язані з дегустацією. Якщо ж говорити про нюху — то деяких видів хімічної промисловості та нафтопереробної промышленности.

Крім аналізатора треба мати у вигляді особливості характеру самого сприйняття. Багато професій потребує багато спостереження у широкому сенсорному полі. Ряд професій, навпаки, вимагає різкого звуження поля сприйняття, зате протягом тривалого времени.

Є професії, у яких велике значення має тут стеження рухливими і мигтючими об'єктами. Це має статися враховано, ми аналізуємо професію з погляду восприятия.

Професійні особливості мисленнєвої діяльності. Мислення обов’язковий компонентом будь-який діяльності, але мислення як професійно важливий ознака передусім виділяють у його професіях, де доводиться оцінювати якусь ситуацію, що вимагає прийняття певного рішення на залежність від цій ситуації й його реалізації в вигляді якихось адекватних действий.

Ми розуміємо, що науково-технічний прогрес, механізація, автоматизація постійно підвищують вимоги, навіть у робочих професіях, до мисленню. За суттю, у багатьох напрямах важко відокремити фізичний і розумовий труд.

У низці видів ручної праці найчастіше має місце, зване наглядно-действенное мислення. Але є види праці, особливо у автоматизованих системах, де роль інтелектуального компонента значно підвищується. Доводиться оцінювати ситуацію за цілою низкою параметрів, знаходити рішення з урахуванням ймовірності наступу якогось події, вибирати різні дії залежність від мінливих ситуаций.

Професійні особливості моторної діяльності. викликається Коли говорять про моторної діяльності, правильніше розглядати сенсомоторную координацію навіть у тому випадку, коли моторний компонент діяльності вкрай простий; нажимание на кнопку чи важіль. Чому? Тому, що кожна моторна діяльність викликається сенсорним компонентом і реалізація цього дії контролюється як і сенсорним компонентом.

По сенсомоторной координації професії дуже суттєво різняться друг від друга. Є професії, у яких моторний компонент дії має дуже простий характер, саме; у відповідь якусь що виникла ситуацію провести якісь ручні дії - поворот важелів, нажимание на кнопку та інших. Однак у деяких випадках тут, з одного боку, ж виконує функцію швидкість реакції, тобто. дію саме собою просте, але не всі має реалізуватися досить швидко. При уповільнення можуть з’явитися небажані результати. З іншого боку ряд професій складної сенсомоторной координації як рук, а й ніг. Це водійські професії; шофери, льотчики, також професія швачки- мотористки та інші професії станочников.

Професійні особливості уваги. Увага, яку здійснює функцію контролю діяльності, невіддільне від сприйняття, від мислення, воно неодмінно наявна у будь-якій діяльності. Однак у різні професії окремі властивості уваги мають різне значення. Є професії (браковщики, контролери, складальники та інших.), у яких потрібен тривалий, протягом усього робочого дня стійка увага однією і навіть об'єктах і періодична його концентрация.

Є професії, які прагнуть виключно широкого розширення уваги і перемикання уваги. Взагалі, у праці дуже важко відокремити розподіл уваги з його перемикання. Багато професій операторів, які мають широке полі для огляду, вимагає все час і розподіляти увага фахівців і переключати увагу з одних об'єктів на інші. Але є професії, у яких необхідно по черзі то концентруватимуть свою увагу, то переключати его.

Професійні особливості пам’яті. Пам’ять потрібна завжди незалежно від видів праці. Але говоримо про професійно важливому ознаці пам’яті для видів праці. Річ у тім, що більша частина навантаження пам’ять потрібно при навчання даному виду праці, коли ще сформувалися навички, але сформувалися основні навички, але сформировываются основні навички, тоді навантаження пам’ять знижується. Люди які чудово освоїли верстат нічого не винні щоразу спеціально згадувати, якими важелями потрібно діяти, потім треба дивитися. Шоферам вважати у тому, який рукою чи який ногою і який рух потрібно зробити. Але є професії в яких пам’ять одна із найважливіших ознак. Наприклад; в роботі телеграфіста, друкарки, де потрібно на небагато часу утримувати пам’яті становища, ситуації. У разі йдеться про короткочасною чи оперативної пам’яті як найважливішому професійному признаке.

Професійні особливості емоційно вольовий сфери особистості. При психологічному аналізі праці, эмоционально-волевую сферу краще розглядати разом із особливостями особистості. Якщо казати про будь-який діяльності, вона викликає себе певне ставлення, емоційно переживається. З чим пов’язано? Це з мотивами, до потреб людини, з інтересом на роботу. Це, наприклад, загальні емоції у праці. Вони може бути позитивними і отрицательными.

Позитивні емоції, це наприклад задоволення своєю працею, почуття боргу, змагання. З іншого боку, можуть і негативні емоції. Це насамперед стосується тих випадків, коли хоч і працюють, але це робота не до душі. Вони виконують їх із відчуття обов’язку, може бути добросовестно.

У психології праці ряду випадків необхідно враховувати щодо іншого моменту емоцій. Це настрій сьогодні, яка впливає на продуктивність, тобто. настрій з яким приходить чоловік і виконує работу.

Також важливо враховуватиме й специфічні емоції. які викликаються безпосередньо конкретної трудовий діяльністю. Ці емоції виділяються в першу чергу, як професійно важливі. Вони поділяються на дві підгрупи. Перша підгрупа — це емоції, пов’язуваних стосунків між людьми з колективом у процесі даного колективного виду труда.

Другий підвид професійних емоцій — це емоції, які творяться у процесі самої роботи. Це насамперед ті професії у яких виникатимуть аварійним ситуаціям і неправильне, уповільнене ухвалення рішення можуть призвести за умов високої емоційної напруженості до аварії (льотчики, верхолази, деяких видів операторського праці). У цих професіях емоційно несталі люди й не можуть работать.

Багато професій пред’являє особливі вимогу до іншим різноманітним особливостям особистості: акуратності, організованості, педантичності часом, комунікабельності чи замкнутости.

Поруч із вивченням професійно важливих ознак потрібно звертати увагу до індивідуальні особливості людини, на індивідуальний стиль його роботи, як із способів адаптації людини до професії. А, аби зрозуміти індивідуальні особливості, індивідуальний стиль діяльності, потрібно проводити з порівняльного аналізу тих працівників, які виконують одну й саму роботу, використовуючи у своїй різні прийоми і действия.

Схема психологічного вивчення профессий.

Психологічний вивчення професій проходить за найрізноманітнішим схемами, в включених питання, стали охоплювати весь професійний материал.

Цю схему може бути орієнтовною. Вона має всього шість пунктов.

Перший пункт — техніко-економічне опис. Це технологія, устаткування, норми, оплата труда.

Другий пункт — організація праці та умови праці в даній конкретній виробничому об'єкті. Маю на увазі і соціальні й фізичні умови труда.

Третій пункт — це документація щодо плинність кадрів, матеріали щодо можливих нещасних випадків. Це питання можливих помилок, які можуть виникнути і під час работы.

Четвертий пункт — це докладний опис самої праці, тобто. що, як і послідовності людина робить у протягом дня, із чого складається його работа.

П’ятий пункт — це вимоги до спільної та спеціальної підготовці, яка потрібна на виконання даної работы.

Шостий пункт — це психофізіологічна характеристика трудовий діяльності, у якій описуються професійно важливі ознаки, активизируемые даної діяльністю, потім синтезовані в психограммы.

Про психологічної класифікації профессий.

Психологічна класифікація професій потрібна для теорії психології праці, для найважливішого розуміння ролі психологічних чинників у праці. Вона потрібна й у практичних досліджень. Багато досліджень можна було б проводити значно швидше, якби вже був розроблена певна типологія професій. Але немає суворого єдиного підходи до класифікації професій, основний недолік багатьох з яких стало те, що вони виходили з особливій ролі, переважання якоїсь однієї психічного процесу у даному виді діяльності. Били запропоновані класифікації по особливостям уваги, про особливості інтелектуальної діяльності, але це, звісно, односторонній подход.

Було також спроби дати класифікацію за видами промисловості; машинобудуванню, металургії, хімічної промисловості, сільському господарству. Така класифікація може бути психологічної. Тому, що у кожної галузі промисловості достатньо велика різноманітність видів праці, що з психологічної погляду суттєво різняться друг від друга.

Дуже цікавий підхід було запропоновано в 20-х рр. найбільшим радянським економістом З. П. Струмилиным. Вона поклала основою класифікації професій, причому як робочих, ступінь самостійності людини у праці. Такий підхід досить прогресивний, але, звісно, й тут нині багато застаріло. С. П. Струмилин запропонував все професії ділити п’ять типів праці. I тип- автоматичний працю, суворо регламентований. Це основному тип конвеєрних робіт, характерне виконанням досить однотипних, дрібних операцій на протягом робочого дня. II- напівавтоматичний працю. Сюди він відносив такі професії, як телефоністка, друкарка, де дію який завжди суворо регламентированы.

III- шаблонно-исполнительный працю. Це мабуть, найбільш вразливим місцем в класифікації Струміліна, куди він вводив, щодо справи, майже всі види машинно-ручного праці. І це машинобудівники, те й швеи-мотористки, і пр.

Наступні два типу, що він виділив ставляться не до робітників професій. Четвертий тип він називав «самостійний працю». Це — робота конструктора, інженера. Струмилин відніс їх у особливу групу. І, нарешті, останній тип професій — це вільний творчу працю. Тут є у виду працівники різних видів искусства.

У цілому цієї класифікації є раціональне ланка, якщо підходитимемо першим двом розділах. Звісно, для сучасного етапу ця класифікація застаріла. Нині класифікація професій найбільш цікаво представленій у «Інформаційно-пошукової системі. Профессиография», розробленої до НДІ профтехосвіти у Ленінграді під керівництвом Е. А. Климова. Вона має дуже велике значення у вирішенні питань профорієнтації і профконсультації молодежи.

Радянським психотехнік до 1937 року не вдалося розробити класифікацію професій, вони виділили тільки професії верстатників і водійські. У II п’ятирічці було запроваджено поняття «наблюдательские професії», виконання яких вимагало від чоловіка сприйняття й оцінки інформації, що з’являється на индикаторах.

Зараз зроблено спробу у сфері інженерної психології підійти до психологічної класифікації професій лише операторського труда.

Отже, психологія праці вивчає закономірності психічної діяльності людей праці з урахуванням суспільно-історичних і конкретні виробничих умов, і навіть індивідуальних особливостей особистості работающих.

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою