АРМ бухгалтера

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Різне


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

АРМ бухгалтераКонтрольна робота
з курсу «АРМ бухгалтера»


Практична частина
Розрахунок заробітної плати:
Прізвище та ініціали: Ткаченко О. М.
Посада: директор
Тарифна ставка: 1100,00
Період: січень 2002 р.
Фонд робочого часу: 20 днів
Витрати робочого часу 0

Причини витрат робочого часу:
Нарахована основна заробітня плата 1100,00

Утримано
прибутковий податок [189,55 + 80,00 Х 0,30] 213,55
відрахування до пенсійного фонду [1100,00 Х 0,02] 22,00
відрахування на випадок безробіття [1100,00 Х 0,005] 5,50
несвоєчасно повернену підзвітну суму 45,00

Сума до виплати 813,95


Дата: 01. 02. 2002 р. _______________ ______________
(посада) (підпис)

Розрахунок заробітної плати:
Прізвище та ініціали: ?
Посада: головний бухгалтер
Тарифна ставка: 1000,00
Період: січень, 2002 р.
Фонд робочого часу: 20 днів
Втрати робочого часу: 5
Причини втрат робочого часу: через хворобу

Нараховано
основна заробітна плата [1000,0 Х 15 120] 750,00
оплата лікарняного листка [2000 / 41 Х 5 Х 0,8] 195,12

Утримано
прибутковий податок [19,55 + 775,00 Х 0,20] 174,55
відрахування до Пенсійного фонду [945,12 Х 0,02] 18,90
відрахування на випадок безробіття [945, 12 Х 0,005] 5,50
внесок за товари, придбані в кредит 45,00

Сума до виплати 676,94


Дата: 01. 02. 2002 р. _______________ ______________
(посада) (підпис)

Розрахунок заробітної плати:
Прізвище та ініціали: Гаврилюк Ю. В.
Посада: менеджер
Тарифна ставка: 600,00
Період: січень, 2002 р.
Фонд робочого часу: 20 днів
Втрати робочого часу: 0
Причини втрат робочого часу:

Нараховано
основна заробітна плата 600,00

Утримано
прибутковий податок [19,55 + 430,00 Х 0,20] 105,55
відрахування до Пенсійного фонду [600,00 Х 0,02] 12,00
відрахування на випадок безробіття [600,00 Х 0,005] 3,00

Сума до виплати 676,94


Дата: 01. 02. 2002 р. _______________ ______________
(посада) (підпис)
Розрахунок заробітної плати:
Прізвище та ініціали: Мартинюк В. П.
Посада: касир (сумісник)
Тарифна ставка: 300,00
Період: січень, 2002 р.
Фонд робочого часу: 20 днів
Втрати робочого часу: 0
Причини втрат робочого часу:

Нараховано
основна заробітна плата 300,00

Утримано
прибутковий податок [300,00 Х 0,20] 60,00
відрахування до Пенсійного фонду [300,00 Х 0,02] 6,00
відрахування на випадок безробіття [300,00 Х 0,005] 1,50

Сума до виплати 232,50


Дата: 01. 02. 2002 р. _______________ ______________
(посада) (підпис)
Розрахунок заробітної плати:
Прізвище та ініціали: Олійник З.Б.
Посада: секретар
Тарифна ставка: 2,00
Період: січень, 2002 р.
Фонд робочого часу: 20 днів
Втрати робочого часу: 31
Причини втрат робочого часу: чергова відпустка

Нараховано
основна заробітна плата [(3128,68 + 560)1252 Х 31] 453,15

Утримано
прибутковий податок [19,55 + 283,00 Х 0,20] 76,15
відрахування до Пенсійного фонду [453,15 Х 0,02] 9,06
відрахування на випадок безробіття [453, 15 Х 0,005] 2,27

Сума до виплати 385,29


Дата: 01. 02. 2002 р. _______________ ______________
(посада) (підпис)
Розрахунок заробітної плати:
Прізвище та ініціали: Паламар В. М.
Посада: водій
Тарифна ставка: 2,30
Період: січень, 2002 р.
Фонд робочого часу: 160 год.
Втрати робочого часу: 0
Причини втрат робочого часу:

Нараховано
основна заробітна плата [2,30 Х 160] 368,00
премія [368,00 X 0,30] 110,40

Утримано
прибутковий податок [19,55 + 308,00 Х 0,20] 81,15
відрахування до Пенсійного фонду [478,40 Х 0,02] 9,57
відрахування на випадок безробіття [478,40 Х 0,005] 2,39

Сума до виплати 385,29


Дата: 01. 02. 2002 р. _______________ ______________
(посада) (підпис)
Розрахунок заробітної плати:
Прізвище та ініціали: Костюк Л. М.
Посада: робітник
Тарифна ставка: 3,44
Період: січень, 2002 р.
Фонд робочого часу: 160
Втрати робочого часу: 0
Причини втрат робочого часу:

Нараховано
основна заробітна плата [3,44 Х 160] 550,00
премія [550,4 X 0,40] 220,16

Утримано
прибутковий податок [19,55 + 540,00 Х 0,20] 127,55
відрахування до Пенсійного фонду [721,28 Х 0,02] 14,42
відрахування на випадок безробіття [721,28 Х 0,005] 360

Сума до виплати 575,71


Дата: 01. 02. 2002 р. _______________ ______________
(посада) (підпис)
Розрахунок заробітної плати:
Прізвище та ініціали: Свідерська І.П.
Посада: обліковець
Тарифна ставка: 250,00
Період: січень, 2002 р.
Фонд робочого часу: 20
Втрати робочого часу: 18
Причини втрат робочого часу: чергова відпустка

Нараховано
основна заробітна плата [250 / 20 Х 6] 75,00
премія [75, 00 X 0,10] 7,50
відпустка [(2886,40 + 550) / 252 Х 18] 245,45

Утримано
прибутковий податок (2 к ЧАЕС, 2 дітей до 16) [-17,00 Х 10]
з суми 82 (з/п + премія) не нараховується
з суми 245,45 (відпустка) — (245,45 — 170) Х 0,1 7,54
відрахування до Пенсійного фонду [259,77 Х 0,02] 5,19
відрахування на випадок безробіття [259,77 Х 0,005] 1,29

Сума до виплати 14,02


Дата: 01. 02. 2002 р. _______________ ______________
(посада) (підпис)
Розрахунок заробітної плати:
Прізвище та ініціали: Романчук Л. В.
Посада: токар
Тарифна ставка: 3,08
Період: січень, 2002 р.
Фонд робочого часу: 20 днів
Втрати робочого часу: виклик у військкомат

Нараховано
основна заробітна плата [3,08 Х (160 — 2,82 ] 484,00
премія [484 X 0,40] 193,6
компенсація за виконання громадських обов’язків
[604,8 / 41 Х 21] 29,5
вихідна допомога 335,60

Утримано
прибутковий податок [189,55 + 13,00 Х 0,30] 193,45
відрахування до Пенсійного фонду [1033,30 Х 0,02] 20,66
відрахування на випадок безробіття [1033,30 Х 0,005] 5,17

Сума до виплати 750,62


Дата: 01. 02. 2002 р. _______________ ______________
(посада) (підпис)
Розрахунок відрахувань на соціальні
заходи за січень 2002 р.
%
Сума

Сума нарахованої заробітної плати

4991,53

Сума відрахувань до Пенсійного фонду
32
1597,28

Внесок на соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності
4
199,66

Внесок на соціальне страхування на випадок безробіття
1,5
74,87


Дата: 01. 02. 2002 р. _______________ ______________
(посада) (підпис)
Довідка
про суму виплачених доходів і утриманих з них податків
фізичних осіб Мартинюк В. П.
за січень 2002 р.

Ідентифікаційний номер
Сума визначеного доходу
Сума утриманого прибутку
Дата
Ознака пільги щодо прибуткового податку
Прийняття на роботу
Звільнення з роботи


1 234 567 890
300,00
60,00
01. 01. 2001

-


Кількість рядків — 1
Кількість фізичних осіб — 1
Кількість аркушів — 1
Керівник підприємства ______________________ (Ткаченко О.М.)
Головний бухгалтер _________________________ (Калин С.І.)

Дата подання — 01. 02. 2002 р.
Розрахункова накладна за січень 2002
№ п/п
Прізвище та ініціали
Заробітна плата
Премія
Оплата по лікарняному листку
Відпустка
Інші нарахування
Вихідна допомога
Всього нараховано
Прибутковий податок
Відрахування до Пенсійного фонду
На випадок безробіття
За товари продані в кредит
Аліменти
Інші
утримання
Всього утримано
Сума до виплати

1
Ткаченко О. М.
1100,00
-
-
-
-
-
1100
213,55
22,00
5,50
-
-
45,00
286,05
813,95

2
Калин С.І.
750,00
-
195,12
-
-
-
945,12
174,55
18,90
4,73
70,00
-
-
268,18
676,94

3
Гаврилюк Ю. В.
600
-
-
-
-
-
600
105,55
12,00
3,00
-
-
-
120,55
479,45

4
Мартинюк В. П.
300
-
-
-
-
-
300
60
6,00
1,5
-
-
-
67,50
232,50

5
Олійник
-
-
-
453,15
-
-
453,15
76,15
9,06
2,27
-
-
-
87,48
365,67

6
Паламар В. М.
368
110,40
-
-
-
-
778,40
81,15
9,57
2,39
-
-
-
93,11
385,29

7
Мельник Б. Р.
285,16
114,24
70,30
-
-
-
470,14
79,55
9,40
2,35
-
117,50
-
208,80
261,34

8
Костюк Л. М.
550,4
220,16
-
-
-
-
770,56
127,55
14,42
3,60
-
-
-
145,57
575,71

9
Свідерська І.Р.
75,00
7,50
-
245,45
-
-
327,95
7,54
5,19
1,29
-
-
-
14,02
14,02

10
Томанчук Л. В.
484
193,6
-
-
29,5
335,60
537,9
193,45
20,66
5,17
-
-
-
219,28
750,62


Всього
11 987,1
645,9
265,42
698,6
29,5
335,60
6283,2
1748,84
127,2
31,8
70,00
117,50
45,00
1510,54
4555,49
Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою