Гуманитарные аспекти ідентифікації і прогнозування розвитку сфери бізнесу

Тип роботи:
Реферат
Предмет:
Менеджмент


Дізнатися вартість нової

Детальна інформація про роботу

Витяг з роботи

Гуманитарные аспекти ідентифікації і прогнозування розвитку сфери бизнеса

Янченко В.Ф.

Трудно сьогодні переоцінити роль сервісу як одній з реальних складових життєдіяльності суспільства, якими можна впевнено судити про рівень чи якості життя населення. Розробка конкретних заходів для розвитку сервісу повинна спиратися, з одного боку, на чітке визначення того особливого, чим зумовлена ця розмах відрізняється від будь-якої іншої (наприклад, від промислового виробництва). Інакше кажучи, йдеться про ідентифікації сфери послуг. З іншого боку, необхідно виявити основні тенденції, властиві сучасному сервісу, і навіть чинники, стимулюючі чи які гальмують розвиток виключно динамічною області экономики.

Решение перша з завдань значною мірою не може вследствии властивою сучасному сервісу особливості, що полягає у його проникненні практично в усі області людської деятельности.

Одной з характеристик сучасного суспільства таки є дуже розвинена і переважна іншими сферами економіки індустрія сервісу. До речі, концепція постіндустріального суспільства (засновником якої є американський соціолог Д. Белл) багато в чому підтвердилася і при деяких припущеннях то, можливо однією з орієнтирів для обгрунтування тенденцій розвитку вітчизняної економіки на найближчу перспективу.

Существуют різні зі своєї широті чи що використовуються критеріям підходи до вирішення завдання ідентифікації сфери сервісу, враховують основні тенденції, властиві сучасному сервісу, у цьому числе:

1) Зростання частки сервісу економіки («сервизация економіки »);

2) Зміни, викликані впливом науково-технічного прогресу і обострившейся конкуренции;

3) Зростання індивідуалізації вимог споживачів услуг;

4) Зміни у праворегулировании сфери послуг. Вплив консьюмеризма.

Эти тенденції у своїй сукупному дії сприяли як зростанню якості послуг, а й реструктуризації сфери сервісу, що полягає у тому, що окремі напрями сервісу починають згортати своєї діяльності з урахуванням падаючого попиту, інші, навпаки, отримують ширше розвиток.

Общее стан цієї сфери у Російської Федерації можна з’ясувати, як перехідний від переважно розподільній і зрівняльної моделі сервісу, у якій споживач має мінімум прав, до ринкової моделі, заснованої на приватної ініціативи, конкуренції, та орієнтації всіх процесів, які у цій сфері, на потребителя.

При рішенні проблеми ідентифікації сфери сервісу у російських умовах, необхідно також учитывать:

ћ наявність двох майже аналогічних за обсягами надання і видам послуг сфер сервісу: сервіс підприємствам і сервіс приватних лиц;

ћ високий динамізм сфери сервісу, що полягає у освіті нових видів послуг, їх диференціації за видами, класам і т.п. ;

ћ впливом геть легальний бізнес сфери «тіньового сервісу ».

Любая цілеспрямована діяльність підприємств сфери сервісу полягає в обов’язковому виконанні функції планування потрібного (бажаного) майбутнього, починаючи з постановки цілей і закінчуючи плануванням конкретних дій із надання послуг споживачам та розвитку підприємства.

Адекватное використання результатів прогнозування у сфері розвитку підприємств сфери сервісу і підвищення їх конкурентоздатності послуг залежить від соотнесении образів бажаного майбутнього цих об'єктів із досяжними цілями, завданнями і наслідками поточних управлінські рішення. У прогнозуванні, зазвичай, використовуються два напрями футурологічних досліджень. З допомогою першого їх — прогностики (prognostics) досліджується динаміка процесів, що відбуваються як у саме підприємство, і у зовнішній середовищі, визначається характер основних тенденцій, явищ і подій і причинно-наслідкових перетинів поміж ними минулому, сьогодення та майбутнє.

Второе напрям футурологічних прикладних досліджень — наукове передбачення (future — imaging) залежить від цілісному системному обгрунтуванні окремих елементів віддалене майбутнє. Ці «образи майбутнього «нерідко можуть суперечити і навіть заперечувати явища й, які у теперішньому (то є, мати більш «позитивне «чи «негативне «по порівнянню з очікуваним якістю).

Прогнозы розвитку вітчизняних підприємств у найближчій перспективі показують, що підприємствам ХХІ сторіччя будуть властиві такі риси, как

ћ Децентралізація виробничих, побутових і сервісних функцій, яка полягає в реструктуризації великих компаній, і освіті бизнес-единиц, повністю відповідальних за результати своєї діяльності. П. Друкер, наприклад, образно порівнює сучасне підприємство з лінкором, а майбутнє підприємство з флотилией;

ћ Орієнтація на нововведення, пошуку нових видів продукції і на нових рынков;

ћ Поширення інформаційних технологій попри всі сфери діяльності підприємств, включаючи питання інтеграції виробничих та обслуговуючих процесів з партнерами за спільною деятельности;

ћ Формування глобальних стратегий;

ћ Посилення орієнтації під потребу клиента;

ћ Акцент у доборі керівників не так на такі риси, як рішучість, а, передусім, на вміння передбачити розвиток політичної ситуації, вміння створювати змогу зростання персоналу.

Организации, які у найкоротший термін відповідатимуть вищевказаним вимогам, стануть найбільш конкурентоспроможними в найближчій перспективе.

Список литературы

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайту internet

Показати Згорнути
Заповнити форму поточною роботою